Refletioner om väder och klimat

Det är närmast omöjligt att förstå dagens passionerade intresse i klimatet vilken knappast har ett dugg med klimat att göra utan med vädret. Vädret är alltid intressant och det har inte ändrats ännu på något märkbart eller mätbart sätt. Att det varierar på ett ett stokastiskt sätt inom ramen för en typisk fördelning som inte är helt Gaussisk är också sedan länge välkänt. Att det föreligger en obetydlig uppvärmning på 100-års skala råder det inte heller något tvivel om liksom att växthusgasernas ökning högst sannolikt bidrar till detta.

 Det stora" klimatintresset" är snarare en följd av att man ändrat på definitionen av ordet klimat och t.o.m. lyckats med konststycket att inordna det i en politisk vänster-höger skala. Säkert har Gudrun Schyman och hennes genussystrar en annan och mer feministisk definition än exempelvis äldre herrar i moderata samlingspartiet. Det viktigaste är inte här vetenskapen utan hur det upplevs, vilka känslor och tankar som själva ordet klimat uppväcker. Om massorna oroas så är det självklart att uttala sig kraftfullt om politiska klimatåtgärder, vad dessa är behöver man inte ens uttala sig om. Det viktigaste är att skapa en positiv känsla som ger politiskt stöd och på sikt en kanske en klingande belöning.

Vad vädret beträffar kan jag försäkra att det alltid kommer att vara intressant liksom att vi kommer att ha ständiga förslag vad variationerna beror på. Vi kommer också att ha ständiga förslag till långtidsprognoser i braskande rubriker som tyvärr kommer att vara lika otillförlitliga som på Artturi Similäs tid för snart 50 år sedan. Trots hans övertygande och trevliga TV-presentationer stämde de inte utöver slumpen men det gjorde inte så mycket ty efter en månad hade 97 % av lyssnarna ändå glömt vad han sa en månad tidigare.

 Inte ens denna novembermorgon kan vi med någon som helst säkerhet förutsäga den svenska decembertemperaturen, inte ens dess avvikelse från det normala. Och ännu mindre hur julvädret blir 2014! Skillnaden från tidigare perioder är att vi nu vet varför det inte är möjligt med sådana prognoser, vilken effekt detta nu kan ha. Det är som att förutsäga vinster på Lotto.

Hur vädret blir om 50 år vet vi ännu mindre även om det svenska klimatet troligen kommer att bli något behagligare än nu, dvs. om man inte speciellt tycker om kalla och snöiga vintrar eller regniga och kyliga somrar. Men vid denna tid är säkert dagens energiproblem på väg mot en annan lösning då mycket annat kommer att hända på vägen dit som inte heller nu kan förutsägas med någon meningsfull tillförlitlighet. Hur ogärna människor än vill så måste de kanske vänja sig med att leva med osäkerhet. Det behöver ju i alla fall inte bli enahanda. Man skall också betänka att det aldrig kommer att vara någon brist på personer som erbjuder sig att minska denna osäkerhet speciellt om de får bra betalt eller andra fördelar.

Lennart Bengtsson

1 Lars Myren:

skriven

"Skillnaden från tidigare perioder är att vi nu vet varför det inte är möjligt med sådana prognoser, vilken effekt detta nu kan ha".
Lennart vad är det specifikt, hardware, software som du menar är skillnaden mot Similäs tid med långtidsprognoser? British Meteo's prognoser har slagit helt fel de senaste tio åren, trots större enormt kraftfulla datorer.
Den Belgiska Meteo förutsade i nyheterna i morse att vi skall slippa "blackouts" i vinter trots sabotage av Doel 4 (ca 1000 MW)kärnkrafts turbin och mycket liten reservkraft i landet. Varför fortsâtter Meteorologiska Institut att avge dessa omöjliga långtidsprognoser? Tack för dina mycket upplysande artiklar, Lars

3 Alienna:

skriven

Atmosfärens växthusgaser har inte ökat + det svenska klimatet kommer troligen att bli kallare och regnigare än nu.

Svar: Jo växthusgaserna ökar, men klimatsystemets känslighet för stigande växthusgaser är sannolikt kraftigt överskattad i de datormodeller som IPCC använder som underlag för sitt falsklarmande.
Lars Bern

5 Bengt Söderberg:

skriven

Skönt att se en som ovedersägligen kan meteorologi och klimatologi på högsta nivå ge en sansad beskrivning av vad som bör gälla som grund i klimatdebatten.

Sådant bör uppmärksammas och hedras! Det bör också lända hysteriska katastrofbeskrivare till eftertanke.

7 Alienna:

skriven

Nej, växthusgaserna har inte ökat.
När CO2 ökar, så minskar växthusgasen O2 i samma grad.
Mängden växthusgaser minskar alltså i samma grad som någon gas ökar. Totala mängden förblir densamma.

Svar: Det är inte riktigt så enkelt, koldioxiden och syret har helt olika absorptionsspektra. Koldioxiden har ett som ger det en högre växthuseffekt än syre, sedan finns syre i så stor mängd (21%) att dess absorptionsspektrum för länge sedan är mättat och effekten därför ytterst ringa vid mindre variationer i halten. Koldioxiden är nära mättad men har fortfarande en signifikant effekt även om denna våldsamt överdrivs av alarmister. Metan är inte alls mättat varför man menar att den gasen är en ännu starkare växthusgas, men det beror som sagt på att den ännu inte är nära mättnad.
Lars Bern

9 Bengt-Ove Högström:

skriven

Intressant och upplysande.
När metereologer inte kan förutsäga det väder som kommer att vara de närmaste dagarna. hur kan de då förutsäga vad som skall ske om 100 år.
Här några exempel För c:a 4 år sedan beskrev TV-4:s Peter Kondrup vädret i Stockholm som grått och regnigt. Jag var i en av våra lägenheter som låg på Sandhamnsgaten några minuters väg från TV-4. Solen sken. I går så beskrevTV-4:s väderexpert att det skulle bli mycket kallt i norra Sverige. Hennes kollega i TV-1 hade en helt annan prognos. Någon extrem kyla fanns inte i norr. Den prognos som gavs i TV-1 var OK. I dag kunde man se i TV-4 höga skorstener med bolmande svart rök! Detta kommenterades med IPCC:s 90% säkra klimatförändring. Allt detta är skrämmande.

Bengt-Ove Högström

11 Björn i Bromma:

skriven

En intressant bok i ämnet är "Vädrets makt-Hur naturkrafterna har förändrat historiens förlopp" av Erik Durschmied. Den går tillbaka ända till romartiden.
"När det regnar blir alla blöta"

13 Alienna:

skriven

#7
Lennart Bengtsson kallar atmosfäriska gaser för "växthusgaser".
Därför kallar jag atmosfäriska gaser för "växthusgaser".

Var gång han kallar atmosfäriska gaser för "växthusgaser", finns risken att även jag kallar atmosfäriska gaser för "växthusgaser". ;)

2 lennart bengtssone

skriven

Lars

Prognoslängden begränsas av kaosteorin till högst några veckor och det hjälper inte med utökade beräkningsresurser, däremot blir det möjligt med mer detaljerade kortfristiga prognoser speciellt extrema väderutvecklingar

4 Rosrnhane

skriven

Alltså, summan av kardemumman; klimathotspredikanterna pratar väder!

6 Peter O

skriven

Det är ingen som skriver om partiklar i atmosfären. Det borde rimligen ha minskat iom att bilar fick katalysatorer på 80-talet. Mindre partiklar i atmosfären borde rimligen leda till att temperaturen går upp, när de börjar försvinna från atmosfären. Mao borde vi börja oroa oss för att temperaturen är på väg ner, dvs att vi är på väg in i en ny liten istid.

Jag har även tidigare läst om när det är stora strejker i flygbranschen, då går temperaturen upp direkt, som en följd av mindre antal partiklar i atmosfären. (Har inte kvar källan).

Kanske ett ämne att behandla, dvs partiklars påverkan på klimatet? Kanske är en bra förklaring till varför det blev lite varmare på 90-talet? Ordet kanske beror på att jag är en amatör, men för den skull inte troende.

Och Tack för dina lysande artiklar, Lars

8 Jan

skriven

Hur tror ni att ert resonemang tolkas av personer där begrepp som stokastiska processer, Gaussisk fördelning, absorptionsspektra, mättat absorptionsspektra, logaritmiska egenskaper osv är begrepp som överstiger bildningsnivån? Personer med denna brist på grundläggande matematisk/naturvetenskaplig bildning saknas inte på tongivande positioner inom politik och massmedia som gärna uttalar sig i klimatfrågan.

10 elfyma+

skriven

Intressant inlägg, men jag har en undran.
"Att det föreligger en obetydlig uppvärmning på 100-års skala råder det inte heller något tvivel om liksom att växthusgasernas ökning högst sannolikt bidrar till detta", skriver du.
Hur kan vi vara så säkra på det ?

Det skulle krävas oändligt många minnestermometrar på väldigt många platser på jordklotet, inkl. otillgängliga platser som Antarktis, Nordpolen och öknar. Avläsningar måste dessutom synkroniseras och ske tillräckligt ofta.
Det är möjligt att det finns tekniska möjligheter att klara av det idag med vädersatelliter o.dyl. Men hur ska historiken verifieras innan termometern uppfanns och var allmänt spridd ?
Att jämföra årsringar på träd o dyl. ger en hint men är ingen exakt metod.
Någon som vet mer ?

12 Peter Grafström

skriven

Peter O säger att ingen skriver om partiklar i armosfären. Jodå aerosoler finns med i klimatmodellerna men det skrivs en hel del även om avsiktligt tillsatta partiklar sk geoengineering som otvivelaktigt pågår även om omfattningen och arten är omtvistad. Med samma logik som Peter O kan de avsiktligt tillsatta mycket väl ha en kylande verkan av okänd storlek. Klimathotsivrarna och skeptikerna undviker ämnet helt. De undviker överhuvud att mötas i hövlig debatt. Det är som speakers corner.