Pandemin rullar vidare - out of control!

 

Den metabola pandemin rullar vidare över världen och har redan förstört hälsan för nu över två miljarder människor. Det första tecknet på att man är drabbad är fetma som sedan i allmänhet leder till sockersjuka (diabetes 2). Vården av alla miljontals sockersjuka patienter drar redan en tiondel av kostnaderna för brittisk sjukvård. I dagarna kom det ett förslag från deras myndigheter om att möta den katastrofala ökningen av sockersjuka med att erbjuda fetmaoperationer (gastric bypass) till alla med BMI över 30 (övervikt anses inträda vid 25). Ingreppet innebär i praktiken att man amputerar större delen av de sjukas magsäck.

Kostråden med kampanjer mot naturligt mättat fet som kom från västvärldens statliga myndigheter vid åttiotalets början, var fullständigt felaktiga och är den bakomliggande orsaken till den eskalerande pandemin. Tanken att man skulle erkänna att man haft helt fel och därför borde komma med radikalt annorlunda kostråd, har tydligen inte föresvävat den politiska makten. Jag undrar om det bottnar i rädsla för att erkänna att man orsakat katastrofen eller om det bara handlar om att naturvetenskapligt obildade politiker helt enkelt inte begriper hur det förhåller sig?

I Sverige räknar Socialstyrelsen med att över en miljon människor har någon form av diabetes. Vården av dessa sjuka kostar årligen 9 miljarder kronor för statskassan, utöver allt lidande och förlorade arbetsinkomster som de sjuka drabbas av. Dessutom bär över 15 procent av befolkningen på anlag för att utveckla sockersjuka (typ 2-diabetes). Jag tillhör själv den senare gruppen. I Sverige erbjuds personer med sockersjuka och BMI över 35 även fetmaoperationen. Hela gruppen metabolt sjuka behandlas ofta livslångt med ett batteri av kemiska preparat för att dämpa alla symptom som högt blodtryck, högt blodsocker och höga blodfetter.

Oviljan från sjukvårdspolitiker att överhuvudtaget diskutera någon annan åtgärd än amputation av magsäcken eller en kraftig övermedicinering är för mig en fullständig gåta. Man kan gå hur långt som helst för att slippa ta ställning till en översyn av de hälsovådliga kostråden från Livsmedelsverk och det medicinska etablissemanget. Förklaringen är sannolikt en bristande kunskap och att politikerna sitter i knäet på experter som i sin tur styrs av pengar från läkemedels- och livsmedelsindustrin. Nyligen gick Maj-Lis Hellenius som är en av de mest etablerade s.k. experterna på det här området, ut i sockerindustrins tidning och hävdade att stillasittande var ett större problem än socker. Hellenius är nära knuten till Hjärt-Lungfonden och läkemedelsindustrin.

På Hjärt-Lungfondens hemsida framgår hur det medicinska etablissemanget sitter fast i helt förlegade föreställningar som att huvudproblemet är förhöjda blodfetter och inte fetman i sig. De skriver att man kan ha ett högt kolesterolvärde utan att vara överviktig, särskilt om de höga värdena är ärftliga. Att gå ner i vikt är alltså inte nödvändigtvis en av de livsstilsförändringar man behöver göra. Men med tanke på att antalet överviktiga stadigt ökar och snart omfattar hälften av alla svenskar har en viss viktminskning ofta välgörande effekter. Därför är det ofta viktigt att ha kontroll över sitt totala kaloriintag.

Efter det märkliga uttalandet där man spelar ner problemet med övervikt och blåser upp kolesterolmyten kommer de trettio år gamla kostråden som ju är själva grundorsaken till pandemin. Att grundorsaken till de metabola sjukdomarna inte är höga blodfetter utan högt blodsocker berör man knappast.

Hjärt-Lungfonden skriver att minska ner på mättat fett och i stället äta omättade fetter är viktigt för att förändra kolesterolbalansen. Det betyder mindre av fett kött, feta charkprodukter och feta mejeriprodukter samt mer av feta fiskar, som lax, makrill och sill samt vegetabiliska oljor och fetter, utom kokosfett. Hur man använder fett spelar också stor roll. Det är bra om man kan hitta alternativ till stekning, men vill man steka maten rekommenderar dietisterna att man använder rapsolja eller flytande margarin. Sedan fortsätter man att propagera för kolhydratrika produkter och söta frukter som alla höjer blodsockret.

Senare tids forskning visar att just vissa kolhydrater, margariner och andra vegetabiliska oljor (utom raps och olivolja) är en starkt bidragande orsak till de inflammationer som anses vara grundorsaken till åderförkalkningen. Att man speciellt varnar för kokosfett är direkt upprörande eftersom allt mer forskning visar att kokosfett är bland det nyttigaste man kan äta för att minska risken för en rad metabola sjukdomar bl.a. Alzheimer. På samma lösa grunder har man i trettio år demoniserat ägg som även måste betraktas som mycket bra människoföda.

Det finns även fall där patienter lyckats bota sin hjärtsvikt genom enbart kostförändringar. Bl.a. har tillskott av Q10 varit en viktig del i behandlingen. Q10 är ett koenzym som finns framför allt i mitokondrierna, och som medverkar i cellandningen. Enzymet deltar i en stor del av energiförsörjningen i kroppen. Q10 finns därför i hög grad i de organ som förbrukar mycket energi som t.ex. hjärtat och hjärnan.

Om ni frågar någon av forskningsetablissemanget om fallen med de som anser sig ha botat sin hjärtsvikt med ändrad kost (typ LCHF) och kosttillskott av Q10, så räkna med att detta avvisas med att diagnosen måste ha varit fel från början. Så okunniga är flertalet av våra ledande läkare om hur våra kroppar fungerar. Kostens betydelse finns nästan inte på kartan och kommer de med några kostråd så är de ofta helfel.

Hjärt-Lungfondens forskare undviker aldrig att propagera för statinbehandling mot vad de menar är farliga halter av blodfetter (kolesterol). På sin hemsida spelar man ner de betydande biverkningar som statinbehandling ger.

Det är känt att statiner bl.a. kraftigt minskar kroppens naturliga Q10-nivå, vilket är ytterst allvarligt. En studie från Columbia Universitetet fann att inom en månad efter påbörjad behandling hade enzymets nivå halverats. Q10 hjälper inte bara hjärtat, det förstärker cellernas energiomsättning i hela kroppen och motverkar trötthet.  Enzymet hjälper till att reducera smärta och kraftlöshet i musklerna, vilket är den vanligaste rapporterade biverkan av behandling med statiner. Jag talar av egen erfarenhet från några år på statiner.

Så mitt råd om ni vill ha en chans att leva resten av era liv friska och ha förmånen att få dö friska, lyssna inte på det etablissemang som desinformerat oss i trettio år och som har ställt till med den pågående metabola pandemin. Det må vara ursäktligt att detta etablissemang av okunskap och bristande förståelse tidigare kommit med sina hälsovådliga kostråd, men att idag när pandemin visar vad fel de haft, fortsätta med samma kostråd är på gränsen till ett brott mot mänskligheten.

Skaffa er egen kunskap så att ni själva kan avgöra vem och vilka ni kan lita på!

Hälsa | Alzheimer, Hjärt-Lungfonden, LCHF, Socker, diabetes, statiner | | 10 kommentarer |
Upp