Sverigedemokraternas perfekta storm

(Är någon av dessa Sveriges nästa statsminister?)

Sedan förra valet har jag i olika sammanhang, där jag haft en chans att göra mig hörd, kritiserat den etablerade politiska yrkesadelns katastrofala val av strategi för att bemöta sin farligaste utmanare – de invandringskritiska Sverigedemokraterna. Redan för tre år sedan menade jag att den strategin skulle leda till att SD fick 14% redan i valet år 2014. Jag misstog mig med en procent. Efter att SD mer än fördubblat antalet väljare i senaste valet, har paniken nu utbrutit inom såväl den samlade vänstern som den borgerliga alliansen. Man har träffat en överenskommelse som sätter det demokratiska parlamentariska statsskicket ur spel, bara för att nu hindra att SD:s väljare skall få ett inflytande över landets politik.

Det ödesdigra misstag som det politiska etablissemanget begår, är att man på detta sätt stänger ute nästan en miljon väljare från allt inflytande, istället för att övertyga dem om att den egna politiken är bättre och få dem att ändra sig. Man ger helt enkelt upp demokratin och erkänner samtidigt SD i exakt den roll som partiet vill ha – att vara det enda alternativet i svensk politik till den politiskt korrekta värdegrund, som är det politiska etablissemangets gemensamma program. SD är nu i realiteten den enda fungerande politiska oppositionen i landet.

Självklart är detta en drömsitts för SD. För dem att gå till val redan i mars år 2015 med en t.f. partiledare och med interna motsättningar och en osäker intern ledarsituation var knappast en önskesits. Nu kan de i lugn och ro ordna upp sin egen makthierarki, hitta nya politiska kandidater bland alla dem som kommer att strömma till, sedan man blivit det enda oppositionspartiet och de kan stärka sin partiorganisation med alla de skattepengar som strömmar in som en följd av att man blivit tredje största parti.

Med en tillväxtfientlig socialistisk och av gamla kommunister stödd S+Mp-regering kommer det mesta i samhället att gå mot det sämre framöver p.s.s. som vi sett i t.ex. Frankrike. Arbetslösheten kommer att öka, skatterna stiger, skolan fortsätter sin katastrofala utförslöpa och våldet i invandrargettona ökar. Samtidigt har de gamla allianspartierna i realiteten förbundit sig att inte opponera. År 2018 kommer SD att storma fram i opinionen kraftigt stärkta av att vara Oppositionen med stort O och med en betydligt starkare kandidatlista och partiorganisation än tidigare. Och tro inte för en sekund att de inte även kommer att får massor av röster från våra nyblivna svenskar efter att vänsterkrafterna haft chansen att visa upp sin politik.

Som om detta inte vore nog har den avgående statsministern valt att fortsätta agera lokomotiv för SD genom att komma med ännu fler obalanserade obegripliga uttalanden som sårar nationella känslor hos väljarna. När man lyssnar till Fredrik Reinfeldts senaste utspel måste man tyvärr fråga sig om karln är riktigt frisk. Att dessa utspel glädjer SD-ledningen torde det under alla omständigheter inte råda någon som helst tveksamhet om.

Mitt stalltips när jag ser hur de övriga partierna nu valt att agera är att SD fortsätter sin frammarsch och nog blir större än både M och S i valet år 2018. Flera av de tynade småpartierna har skrivit under sin dödsdom. Minst två av V, Mp, C, Fp och Kd kommer att tvingas lämna riksdagen. Dvs om inte de etablerade yrkespolitiska partierna träffar en ny ohelig överenskommelse som fjärmar landet ännu mer från parlamentarisk demokrati, när man likt idag inser vartåt det barkar.

Jag kan nu bara se en realistisk utväg för etablissemanget att långsiktigt stoppa SD:s roll som en i framtiden ledande politisk kraft och det är att börja bedriva delar av deras mer nationalistiska och kulturkonservativa politik, så att de inte har tillräckligt att opponera mot. Jag har t.ex. i flera år försökt påverka Kd att fylla det tomrum på den politiska kartan som Reinfeldts Moderater lämnat obevakat, just för att inte det skulle fyllas av SD. Tyvärr lyckades inte jag och andra få dem att lyssna förrän nu när Hägglund i elfte timmen börjar antyda en omprövning. Dessvärre tror jag han är för sent ute. Jag hoppas dock att jag har fel.

Kategori: Demokrati
Taggar: Sverigedemokraterna
1 Rosenhane:

skriven

Din analys lämnar inget i övrigt att önska, tack Lars Bern. Ca 2.5 miljoner alliansröstare fick idag sitt livs överraskning när det visade sig att deras röster inte räknades. Idag finns det anledning att skämmas över Sverige som nation.

3 Bonicivis:

skriven

Risken, eller chansen, vilket man önskar, är att dagens utspel får effekter man inte har räknat med. Förutom att denna "Decemberöverenskommelse" genererar massvis av missnöjda väljare kommer ju SD att bli det enda oppositionspartiet. I avsaknad av alternativ är det inte helt otänkbart att sympatierna för SD kan komma att bli mer "allmänt accepterade". Dvs att effekten av den stigmatisering av partiet och deras väljare som hittills pågått kommer att avta. När man idag tar del av Alliansens Facebooksidor och andra sociala media finns redan tendenser till att många väljare öppet deklarerar att man avser att lämna Alliansen till förmån för Sverigedemokraterna.
Dessutom, om sjuklövern har för avsikt att fortsätta på den inslagna vägen vad gäller invandringspolitiken så kommer den faktorn antagligen också att generera fler avhopp och ökat stöd för SD.
Oavsett var man står polititiskt så är det en orolig framtid. I värsta fall med Sveriges stabilitet och välfärd som insats.

5 Bengt Söderberg:

skriven

Väl analyserat och klart och tydligt sagt.

Jag tyckte, när jag läste myndigheternas slogan "din röst är viktig" att den var naiv, förnumstig, nästan generande löjlig: Överheten försökte få den enkle medborgaren att reagera ungefär som en hund som stryks medhårs.

Nu när jag hör om "decemberöverenskommelsen" misstänker jag att meningen var: "din röst är viktig så länge du inte röstar på fel parti". För de flesta av oss som visserligen inte röstade på SD men som tycker att "fair play" ändå bör gälla också i det politiska spelet uppfattas nog dagens överenskommelse som ett svek mot de demokratiska reglerna.

Och om man inte tror sig ha tillräckligt goda argument för sin uppfattning för att tro sig kunna vinna i en öppen debatt, då är det faktiskt läge att fundera över om den egna uppfattningen verkligen är väl grundad.

7 Ola Jennebrink:

skriven

En riktigt bra rubrik kan ersätta hela texten. Detta sagt med anledning av dagens rubrik.
6-, eller i praktiken 7-partiregeringen kan rädda sig kvar vid makten om den tar steg mot att motverka de olägenheter folket drabbas av till följd av massinvandringen. Kosmetiska åtgärder eller vaga löften kommer inte att räcka emedan det är 3,5 år kvar till nästa val. Svårigheten består då i att förklara att det helvete som SD predikade förvandlats till himmelriket och att Djävulen Åkesson nog egentligen var Messias. Det blir svårt att smälta för politrukerna som odlats i det politiskt korrekta drivhuset och förvirringen lär bli stor ute i menigheten när den till sin förvåning upplyses om att alla numera inte har lika värde.

9 Gunnar Hovstadius:

skriven

Kommer ni ihag Muenchen overenskommelsen med Hitler? Den som skulle ge fred i var tid pa trettiotalet. Ligger nara till hands att jamfora den tidens politiker med var tids nar dom i stort sett handlar likadant. Skulle tro att den har overenskommelse kommer att leda till effekter som dom aldrig tankt sig.

11 per eriksson:

skriven

Ett unikt beslut i en västerländsk demokrati, parlamentarismen satt ur spel dvs ett minoritetsblock lovar ett annat minoritetsblock budgetsolidaritet enligt ömsesidighetsprincipen och övertydligheten är nästan komisk eftersom överenskommelsen ska gälla över två val, Moderaterna begår självmord och återgår till1960 talets valsiffror runt 10-12%.
Att något mentalt har hänt med Reinfeldt är uppenbart, det verkar som han medvetet vill krossa sitt parti med häpnadsväckande uttalanden, tror han att han stärker sitt parti med att säga att Sverige endast är ett geografiskt begrepp dvs ett land med påhittade gränser.
Överhuvudtaget så verkar svenska politiker och ministrar vara ryggradslösa - en bisarr sak med svenska ministrar är att de säger en sak utomlands och något helt annat på hemmaplan - I början av december var en svensk delegation på officiellt besök i Frankrike och lät sig intervjuas av den ansedda vänstertidningen Le Monde. Socialdemokraternas kronprins, Mikael Damberg, sade där att den ”svenska modellen är i fara och invandringen är en verklig utmaning”,
vilket påminner om när, citat från Intl-Dispatch, Calle Bildt och Tobias Billström, enligt Wikileaks-läckta, hemliga amerikanska dokument, beklagade sig över det slags flyktingar som vällde in i Sverige. 2007 hade de moderata ministrarna ett frukostmöte i Bagdad med de svenska och amerikanska ambassadörerna, och beklagade sig vitt och brett över den irakiska invandringen till Sverige. Enligt dem var det sedan 2003 fel slags flyktingar som kom – ”blottställda, lågutbildade och utan språk- och yrkeskunskaper”.Det verkar vara så att det möjligtvis är politiker som styr landet men det är journalistkåren som bestämmer.

13 Anonym:

skriven

Väldigt trist för Sverige. Den trehövdade hydran (genustrams, miljöflum och ohederlig integrationspolitik) behöver dräpas, så är det bara. Allt är i rullning och det är bara en fråga om tid. Med detta kommer man ingenstans ett extra val hade kanske kunnat elda på övriga partier men det får vi alltså vänta på

15 Alexander:

skriven

Antingen röstar man på Sverigedemokraterna eller på sjuklövern. Valet är ert. Vilken sida står ni på?

17 Klas Berglund:

skriven

Nu när S och M tagit politiskt självmord med en rekordbantning som följd uppstår automatiskt nästa fråga. -De bör väl förstå att de kommer förlora nästa val?!!
Eller tänker Lövén även då ´ta sitt ansvar´ och förbjuda Sverigedemokraterna?
(På samma sätt som Hitler förbjöd kommunistpartiet för att få all makt)
-Men, Hur tänker sig han i så fall hantera ca 2-3 Miljoner missnöjda Svenskar som bara erbjuds utomparlamentariska möjligheter och som kanske reser sig?
Att det gick an för Hitler berodde på att han hade de allra flesta i befolkningen med sig. Lövén har för många i befolkningen m o t sig.
Man får bara hoppas att vi inte kommer dithän!
Det ser dock inte speciellt ljust ut i dagsläget.

19 Folke Lidén:

skriven

Undrar om Löfven någonsin tänker på François Leclerc du Tremblay - Den grå eminensen.
En motsvarighet finns i dagens svenska politik - Jonas Sjöstedt.

21 Bengt-Ove Högström:

skriven

Jag instämmer i allt som sägs på bloggen.
Det tråkiga med dagens politiker är att de tycks ha glömt sin egen historia. V är förklädda kommunister. Mp tycks anamma samma idéer.
Hur var S under 50- & 60-talet. Då fick inte arbetare som kom från vårt östragrandland arbeta på K-företag. Uppdagades det tvångsförflyttas de.
Man kan plocka fram otaliga exempel där S-agerat på ett sätt som man påstår att SD skulle agera. Det största misstaget de s.k. etablerade partierna gjort är när de sade att de inte skulle ta i SD ens med tång.
De som nu jublar över Decemberöverenskommelsen vilka representerar de?

23 Björn i Bromma:

skriven

Läs gärna även dagens www.uvell.se/2014/12/28/fusk-24761414.
Klockrent!

25 Eschaton:

skriven

Jag tror att alliansen och vänsterblocket har kommit överens om att framöver använda väldigt hård retorik mot varandra för att ge sken av att det faktiskt finns en stark opposition. Syftet är att undvika att SD framstår som enda oppositionsparti. Man hoppas därigenom kunna hindra väljarflykten.

Retoriken kommer alltså att vara hård och det kommer att se ut som om decemberöverenskommelsen kommer att falla. Men det kommer bara vara ett redan överenskommet spel för att behålla väljare.

Dessutom kommer allianspartierna att gradvis föra fram mer SD-liknande idéer för att försöka vinna tillbaka väljarna. Man kommer dock att vara tvungen att göra det i små steg och inte vända för snabbt.

27 Ulvaeus:

skriven

För att se till att skydda demokratin inför vi nu diktatur med mig som kejsare.

/Den nakne kejsaren

29 Eva:

skriven

Ursäkta, men du har i flera års tid försökt påverka ditt parti KD med tips om hur de ska fylla tomrum och förhindra att SD tar större plats, och rådgivning om att ta de frågor SD (trots mobbning och utfrysning) driver på allvar.
Och de har uppenbarligen inte lyssnat på dig. Kanske dags då att problematisera ditt eget parti istället och söka dig till något du finner trovärdigare?

Jag håller nog inte riktigt med dig i din analys. Du skriver att du tror SD kommer att bli ännu större. Det behöver man knappast vara någon jätteskarp analytiker för att inse.

Det verkliga problemet är emellertid så pass mycket allvarligare än att SD kan få ännu fler röster valet 2018. Folk borde snarare inse att ödesfrågan snarare är om det blir något val 2018 överhuvudtaget som utvecklingen nu blir, än om hur stort SD kommer att bli.

En del verkar så blinda och döva och naiva att det är bedrövligt. Men så var det till exempel även innan andra världskriget utbrott.

Svar: Eva, KD är inte "mitt" parti, jag har klart deklarerat att jag står helt fri från partipolitiken. Jag beslutar vad jag skall rösta på på valdagen och då försöker jag räkna ut var min lilla röst gör mest nytta.Däremot har jag en massa vänner som är aktiva i KD och dem har jag försökt påverka pss som jag försöker påverka mina vänner i andra partier.
Lars Bern

31 Arvid Bengtsson:

skriven

Mitt stalltips är att man före 2018-års val kommer att förbjuda SD.

Svar: Inte osannolikt, nu när man ändå övergivit demokratin. Sjuklöverns politiker är ju en adel som kämpar för sina adelsprivilegier.
Lars Bern

33 Hasse:

skriven

Sitter i ert östra grannland och ser med stigande förvåning på det som sker i Sverige. Det liknar mest ett politiskt dårhus. Alliansen har gjort harakiri och kommer aldrig mera att bli vad den varit. Vilket väljarförakt och brist på politiskt spelöga. Löfven kommer aldrig mera att förlora makten till en allians, som kommer att decimeras och reduceras radikalt. Jag förstår mycket väl bitterheten i kommentarerna på moderaternas facebooksida. Allt detta bara för att slippa ta tag i en fråga som engagerar och berör en stor del av Sveriges befolkning. Arma land!

35 Christoffer Rosell:

skriven

Rödgröna och Alliansen fegar ur alltså.

Låt mig se om jag fattat detta rätt nu. Man sa att man inte ville ta i SD med tång och att partiet under inga omständigheter skulle få nån påverkan på svensk politik. Sedan dess har följande hänt:

1. Löfven kallade till nyval pga SD:s starka valresultat
2. Löfven ställde sen in nyvalet pga SD:s starka opinionssiffror
3. Flera partier har närmat sig SD i försvarspolitiken
4. Flera partier har närmat sig SD i frågan om terroristresorna
5. KD har börjat prata om att minska invandringen
6. Sex partier har nu formellt gått ihop och ändrat de "demokratiska" spelreglerna som en direkt följd av SD

37 Björn Törnvall:

skriven

Undrar när någon kommer att anmäla "Decemberuppgörelsen" till KU? Det är väl rimligt att noga utreda och granska, hur detta agerande utanför riksdagen stämmer överens med Riksdagsordningens regler för hur arbetet i landets högsta beslutande församling skall bedrivas? Känns för en gångs skull, som en mycket angelägen uppgift för KU att bringa klarhet i detta missbruk av demokratin.

39 Björn i Bromma:

skriven

#38
I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet så jobbade jag i Mellan Östern (Saudi och Bahrain). När jag i början var hemma på 2 veckors ledighet så skaffade jag Koranen på svenska och för att läsa denna på plats i det allra heligaste liksom.
Efter ca 1/3-del så tog det tvärstopp!
Efter ett par år efter att ha permanent kommit hem så började jag fundera över om det var ungefär detsamma med andra väldigt gamla skrifter, varför jag skaffade de Isländska Sagorna och läste dessa. De slank igenom utan några som helst krussiduller. Senare fick jag reda på att sagorna var stor inspirationskälla för Tolkeins "Sagan om Ringen" samt uppföljande romaner.
Man ser ju vilken väldigt stor kulturell skillnad det rör sig om.
Olösligt!

41 Elisabeth:

skriven

Jag trodde du var så klok att du förstår att SD är det enda realistiskt tänkande parti i Sverige, men får den uppfattningen att du motarbetar SD.

Har själv varit moderat i många år men känner inte igen partiet längre och därför blev det SD för min del.

Många kanske inte vet vad vi skattebetalare betalar för, men nedan finns fakta på skattefria bidrag och andra förmåner som vi betalar skatt för till dem som ingen skatt betalar. Detta kan inte fortsätta i flera år framöver med ca 100 000 nya asylsökanden varje år och då inte inräknat anhöriginvandrare...Vi kan inte låta vår välfärd inom sjuk och åldringsvård totalt kollapsa för att vi skall ta emot människor utan ID handlingar och ge dem permanent uppehållstillstånd, med gratis boende och andra förmåner.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

SD är inga rasister eller nazister som jag dessvärre tror att du tror, det är det enda parti i Sverige som vågar tala klarspråk och vågar tala om islamismen som sprider sig och man bara skyller på utanförskap och dålig ekonomi, som verkligen inte är fallet, då bidragen är mer än vad många fattigpensionärer får och dessutom skattefritt...

Lyssna på en f.d. muslim och son till en Iman som berättar för president Obama att Koranen ligger bakom IS handlingar och att Koranen ligger bakom Jihadisterna...de är helt övertygade om att de gör rätt då man kan tydligt läsa i Koranen att de gör precis som efter Koranen...

Alla borde studera Koranen och Islam, vilket jag har gjort och det är skrämmande.

Läs och lyssna nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/10/06/koranen-ligger-bakom-is-jihadresenarer-fran-sverige/
Svar: Jag står fri och oberoende från alla partier, således även SD. Detta anser jag vara nödvändigt om man skall kunna återupprätta en tredje granskande statsmakt.
Lars Bern

2 Johan Tisell

skriven

Stanna illegalt i landet

Utbilda dig till svetsare

Måla båten med gift

Släpp ditt ditt avlopp i strömmen

Flyg hem till Turkiet på statens bekostnad

Ändra dig så fort vinden vrider, men inte SD-vinden, bara vinden inom 6/7-klövern

Utbilda dig inte

Skaffa ingen arbetslivserfarenhet

Tala inte sanning

Så kan du sitta i Sveriges regering!4 Lars Myrén

skriven

Om inte Alliansen kunde bilda regering med SD fanns det inget annat val än att komma överens med Socialisterna. M+S kan ju regera över blockgränsen, tilsammans, utan stöd från resten av partierna.
Alla var nog rädda att SD skulle bli ännu större vid ett nyval.Vad händer 2018 beror nog på om M+S kan moderera sin immigrationspolitik.
Vi får hoppas att Reinfeldt är ute, M+S kan nog samarbeta bättre utan honom
Näringslivet och facken ser ut att vara nöjda med det odemokratiska utfallet. Hur kommer det sig att demokratin är så skör? Borde inte talmannen ha något att saga till om när demokratin hotas?
Tack Lars för din snabba reaktion, Anne och Lars

6 magdalenasworld

skriven

precis som du har jag hoppats länge att KD skulle axla manteln som "gammelmoderaterna" släppte, och stigit fram som ett socialkoncervativt alternativ för de som inte följde med då moderaterna klev ur sin högerpolitik och blev progressiva liberaler. Istället gick de flesta till SD och jag gissar moderaterna nu tappat ytterligare ca 50% av sina väljare till SD. jag gissar centern klarar sig i nästa val genom att ta röster från MP som åker ut, men de andra småpartierna försvinner nog. Och egentligen, efter dagens uppgörelse behövs väl bara ett parti?

8 lennart bengtsson

skriven


Kohandeln mellan socialistblocket och alliansen är något helt annat än Tysklands stora koalition. Här rör det sig inte om en majoritetspolitik utan något som inte borde finnas i en demokrati. I detta fall har alliansen givit carte blanche åt socialistblockets politik för de kommande 4 åren och eventuellt det motsatta för åren 2018-2022. Det är ett suveränt förakt för den svenska väljarkåren. Det enda oppositionspartiet blir helt klart SD som kommer att växa ytterligare då de för en politik som majoriteten av svenskarna önskar men som den politiska överheten inte vill ha. Att detta leder till ett ännu mer massivt politikerförakt är oundvikligt. Man skulle faktiskt i samma veva kunnat ha beslutat att lägga ned valet 2018 då man redan nu har bestämt sig för att ignorera också detta val såvida inte SD får >50%. Men precis som i DDR har verkligheten sin egen logik som inte ens allas vår stridshingst kan förutse hur mycket han än tittar ut genom flygplansrutan på det skogsbeväxta Sverige.

10 Mats

skriven

Begrunda Tinos första blogpost "Dynamic America, Poor Europe".
http://www.tino.us/2010/01/dynamic-america-poor-europe/
Den av Anders Borg och Fredrik Reinfeldt önskade importen av människor för att stimulera vår ekonomi är bisarr.

12 Björn i Bromma

skriven

"The day democrocy died", 27 dec i nådens år 2014.
Räkna med ett "skräckkabinett" till nästa val.
En väldigt intressant sak är vad den sk. Bostadsministern Mehmet Kaplan egentligen håller på med för skattebetalarnas pengar?
Se gärna www.nyheteridag.se/har-haller-mehmet-kaplan-tal-med-terrormisstankt-islamistisk-organisation.
Samt www.uvell.se/2014/12/26/vad-gör-mehmed-kaplan-24743326.

Ytterst depraverande. Normalt sett så gäller sparken.

14 Spanstind

skriven

Att avlysa omvalet var det enda vettiga, ingen hade tjänat på det förutom det oseriösa enfrågepartiet som får med sig de missnöjesröster som ytterligare ökar deras popularitet. Har ingen lösning - den minst dåliga men dessvärre osannolika lösningen vore att S och M bildade regering tillsammans. De står inte så långt ifrån varandra som de vill att det ska se ut som. Men - detta skulle totalt rita om den politiska kartan. Folk i gemen som i årtionden vant sig med trygg blockpolitik skulle eventuellt bli förvirrade. Med all rätt.

16 Eschaton

skriven

SD är det enda gräsrotspartiet idag. De gamla partierna har tappat sin gräsrotskontakt som du påpekade i en tidigare post. Politikerna är barn till politiker och skolas (=hjärntvättas) i ungdomsförbund.

Etablissemanget har länge ensidigt drivit politiken i nyliberal/socialistisk globalistisk riktning. SD behövs som en konservativ nationalistisk balanserande motkraft. KD har inte samma gräsrotsförankring och varken kan eller bör axla den rollen.

18 EmersonB

skriven

Det finns alltid en dold agenda. Både Svetsaren och Stridshingsten är med i Bilderberggruppen. Vad har överenskommits där?

20 bom

skriven

Pseudooppositionen gick till slut i fällan. Man sålde fullständigt i onödan bort sitt rådrum och betalningen var mycket usel ja knappt ens symbolisk. Åtta års frihet att agera slumpades bort för att lägga fällben för SD. Kinberg-Batra som en gång kände sig så smart torskade mot en svetsare från landet. Den smarta flickan från stan sålde sin "förstfödslorätt för en grynvälling" av enklaste slag. Partiledarfrågan är vidöppen igen och de egna väljarna flyr med kniven i ryggen medan Jonas S gnuggar sina blodiga händer.

22 Seson

skriven

Löfvén har kallats till Bilderberggruppen av Jakob Wallenberg för att efterträda Reinfeldt och fortsätta dennes nedmontering av Sverige. Vårt land kommer inom en snar framtid endast tjänstgöra som provins i EU. Vår flagga och nationalsång byts ut. I provinsen Sverige skall Mariaflaggan med 12 stjärnor hissas. Det är Bilderberggruppen som bestämmer i vårt land och de personer som skall implementera agendan är Jakob Wallenberg och Carl Bildt. Dessa två personer är ständiga medlemmar i gruppen.

24 Verner

skriven

Tack lars

Håller med dig till 110%.
Det obegripligt korkat det som nu sker. Det är väl ändå politikernas skyldighet att se till att den som vill regera skall ha majoritet. D.v.s. den som åtar sig uppdraget att bilda regering skall se till att få majoritet. Först då har vi demokrati. Att minoriteten skall regera över majoriteten är inte ens demokratur utan i grunden diktatur.

26 Fredrik J

skriven

Igår, den 27 december stack Alliansen en dolk i ryggen på den representativa demokratin. Jag har vädjat till representanter för mitt gamla parti KD under fyra år att ompröva sin hållning i migrationspolitiken då jag sett den som en av de viktigare frågorna. Det beror i hög grad på att jag arbetar i en miljö där jag ser mycket av det som inte får debatteras. Flera vänner med ursprung i andra länder såväl i Europa som Arabvärlden delar min oro. Jag har vädjat till lokala företrädare, riksdagsmän, KD:s partisekreterare och även skrivit till Göran Hägglund. Jag har varit fullt ut saklig och nyanserad men ändå bara mötts med frusen tystnad.
Nu är det för sent. Jag är inombords helt nöjd med att jag i höstens val lade min röst på det som övertydligt bevisats vara Sveriges enda oppositionsparti och det enda partiet som inte svalt vänsterliberalismens relativiseringsagenda. Det tog emot att rösta så, ska erkännas, då SD har en del tråkigheter att arbeta med. Men jag känner flera ledande företrädare personligen och har sett att partiet har vettigt folk på alla plan.
Lars, du fångar som vanligt aktuella fenomen med klarsynthet och skärpa. Det som hände igår ÄR DJUPT ODEMOKRATISKT och ska inte benämnas på något annat sätt!
Den politiska adelns maktfullkomlighet har visat sig helt öppet. De förstår inte vad representativ demokrati betyder, de är däremot duktiga på att utöva repressiv demokrati.
Nu är det solklart - en röst på KD är en röst på MP och S. Personligen har jag under hösten fått erfara att det enda parti som röstade nej till Löfvens regering också, helt logiskt, försökte fälla regeringen efter att noga ha hört efter i distrikten om vad väljarna ville. SD utgick ifrån sina väljare - Alliansen har utgått från att man kliar varandra på ryggen i maktens korridorer. Jag skulle gärna ha återvänt till KD men ibland blir vägskäl bara allt mindre i backspegeln. I det här fallet är det så.
Et tu, Batra!

28 Bo H

skriven

Några timmar efter gårdagens tillkännagivande av den s.k "Decemberöverenskommelsen" gick jag in på SvD och ställde en läsarfråga; "Betyder nu detta att riksdagen är satt ur spel fram till 2022 ?"
Min fråga publicerades aldrig, jag fick heller aldrig något svar.

Vilka slutsatser tror ni jag drog av detta ?

Svar: Att SvD är en tidning som likt övriga gamla medier är politiskt korrekt. Ingen kritisk granskning av den gamla politiska makten.
Lars Bern

30 Ulf Brauer

skriven

Sorgligt men inte helt oväntat väl ? Vem kunde bli förvånad över att gamla uttjänta partier gör sitt yttersta för att hänga kvar vid makten ? Det som förvånar är att uppenbarligen begåvade och tänkande människor blir förvånade.

Vad vi ser framför oss är dock ett sorgligt skådespel, där den enda verkliga utmanaren elimineras, och det gamla etablissemanget gör vad etablissemang har gjort i alla tider, svarar med repression. Vänsterpartiet som aldrig kan bli samma gräsrotsrörelse som SD får vara med på ett hörn, likt en forna tiders hovnarr.

Vilken trovärdighet har SocAlliansen i tex försvarsfrågan där man med gemensamma krafter gjort sitt bästa för att montera ner försvarsförmågan, inte bara den militära ? Skulle i stort sett samma politiker plötsligt ändrat åsikt ? F-n tro’t.

Energifrågan ? Med MP i regeringen ?

Pensionsfrågan ? Politiker som fixat ett system där normalinkomsttagare i pension inte kan gå till tandläkaren ens ? Som stal 354 miljarder ur pensionsfonderna och hoppas det inte skulle märkas ? Som samtidigt spenderar bortåt 100 miljarder / år på invandring utan att blinka ?

Migrationsfrågan ? Man skrattar åt eländet, här kommer KD ut som någon slags hobby-SD och begär trovärdighet ? Hur går det med det nu ? FP dammar av språktestet ? M kommer med betydelselösa krav.

Tack o lov styrs inte Sverige helt och hållet från Stockholm, det finns en hel del manöverutrymme i kommuner, att styra saker och bilda opinion.Som kommer att öka.

Men min uppmaning är att se saker för vad dom är, vem har gjort vad, vem har sagt vad, och våga dra slutsatser utifrån det, vi behöver ett starkt SD som motvikt. mot SocAlliansen.

32 phd brain

skriven

Hur ska vi organisera vårt civila motstånd?
Detta kräver tuffa tag.

34 Tove

skriven

@Arvid

Man har redan släppt upp testballonger för att ev förbjuda eller begränsa SD.

http://www.dn.se/debatt/folj-fn-lag-mot-rasism-och-tvinga-sd-att-bekanna-farg/

36 Christoffer Rosell

skriven

"...Hägglund i elfte timmen börjar antyda en omprövning. Dessvärre tror jag han är för sent ute. Jag hoppas dock att jag har fel."

Gör tankeexperimentet att SD föreslog att bara invandrare ska betala skatt, men svenskar ska slippa. De flesta skulle kalla detta för rasism. Men varför är då inte också motsatsen rasism? (Dvs att invandrare ska slippa betala skatt, enligt KDs förslag). Är (etniska) svenskar undantagna från rasism eller?

Detsamma gäller Sjuklöverns arbetsmarkandspolitik, tex instegsjobben.

38 Ingeborg karlsson

skriven

Vi känner oss oroliga med rötter sedan tusen år i detta land, ryssen har vi haft och assimilerat oss med, men det har ju med den gemensamma kyrkan att göra, för kristna, ortodoxa, katolska, och buddistisk tro, men Mouhammed och koranen är vi långt borta i från, Mouhammed var analfabet han skrev inget själv, det fick andra skriva, han gifte sig vid 53 års ålder med en flicka som var 9 år gammal. Det borde ju framgå när man ska lansera ministrar i Valet, framför allt Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vad säger ni?

40 Lassekolja

skriven

Nu måste samtliga demokrater, inkl. SD, vara extra vaksamma så att inte 7:an smyger igenom en Grundlagsändring, som kan stoppa SD! Grundlagsändringar som smugits genom Riksdagen har inträffat tidigare, som vi alla minns.