De har berövat en hel generation tron på framtiden

 
Min generations barndom och uppväxt var präglad av fruktan för ett kärnvapenkrig mellan västvärldens demokratier och kommunismens diktaturer. Upprepade konflikter framprovocerade av kommunisterna förmörkade en stor del av min ungdom. Ungernrevolten 1956, Berlinmuren 1961, Kubakrisen 1962 och Pragvåren 1968 underblåste den otrygghet som många av oss kände i Sovjetunionens skugga. Dessa övergrepp hade stöd hos det svenska Vänsterpartiet som senare försökt sopa igen spåren genom ett antal namnändringar. Men vi skall aldrig glömma Vänsterns blodiga rötter.

Förlösningen kom, när efterkrigstidens mest framstående amerikanska president Ronald Reagan stående vid Berlinmuren i juni1987 kunde uppmana sovjetledaren Gorbatjov, to tear down this wall! Han hade överlistat Sovjetkommunismen och drivit dem till ruinens brant, nu gick det kalla kriget mot sitt slut. Min känsla av lättnad var obeskrivlig, inte minst med hänsyn till mina barn och kommande barnbarn. De skulle slippa växa upp i en tid präglad av fruktan och otrygghet – trodde jag!

Glädjen blev inte långvarig. Redan år 1985 hade Olof Palmes vetenskapliga rådgivare Bert Bolin och några kollegor varnat för en katastrofal global uppvärmning som skulle uppkomma till följd av stigande koldioxidhalt i atmosfären. Man menade att temperaturstegringen under den första halvan av 2000-talet kunde bli större än under någon annan period av mänsklighetens historia.

År 1988 vittade den amerikanske domedagspredikanten och klimatalarmisten James E. Hansen inför ett amerikanskt kongressutskott. Vittnesmålet lämnades en dag mitt i en värmebölja och någon hade lägligt lyckats sabotera luftkonditioneringen i utskottslokalen så värmen var tryckande. Hansen hävdade att den globala uppvärmningen skulle leda till uppåt 5 oC varmare klimat på jorden till år 2050. Som stöd för sin förutsägelse hade han teoretiska datormodeller som han och hans forskarkollegor programmerat.

Den här typen av teoretiskt grundade larm utan säkert stöd i faktiska observationer från forskare som söker uppmärksamhet, brukar normalt inte få allt för stort genomslag. Det här larmet passade dock en förmögen västlig elit perfekt. För dem handlade det om att säkra en global maktordning som garanterade en långsiktigt ledande roll för västliga intressen. Instrumentet för denna maktordning var FN. FN-byråkratin som i avsaknad av det kalla kriget såg en ny växande roll, ställde entusiastiskt upp.

Målet var att skapa en överstatlig elitistisk maktordning som satte demokratin ur spel. Frågan gick från en vetenskaplig diskussion till storpolitik på kort tid. År 1991 publicerade Romklubben en skrämselrapport med titeln Den första globala revolutionen. Den kan nog sägas ha haft en central betydelse för den, fram till idag, framgångsrika skrämselpropagandan rörande klimatet. Rapporten blev en sorts ideologisk grund för FN:s stora miljökonferens i Rio år 1992. Konferensen leddes av den gamla Romklubbsledamoten Maurice Strong.

I rapporten framgår tydligt att eftersom man misslyckats med mobiliseringen av världssamfundet med att skrämma med befolkningstillväxten och brist på råvaror, så måste man hitta ett effektivare argument den här gången. Man valde global uppvärmning. En propagandakampanj utan motstycke i mänsklighetens historia drogs igång.

På detta sätt har även dagens barn och ungdomsgeneration fått tryggheten och framtidstron under sin uppväxt förstörd av rädsla och fruktan. Den politiska propaganda som drogs igång har t.o.m. siktats in på just barn och unga utan någon som helst hänsyn till deras psykiska välbefinnande.

Här kan ni se en propagandafilm som tagits fram med stöd av den tidigare socialdemokratiska regeringen i Storbritannien. En politiskt sanktionerad propaganda som lömskt framställer en av livets viktigaste beståndsdelar som ett farligt gift. En annan propagandafilm från en förment miljöorganisation kallad 10:10 passerade alla anständighetens gränser för politiskt sanktionerad propaganda riktad till barn. Denna propaganda har följts upp med indoktrinering i skolorna. Se den, så förstår ni varför det blivit så lätt att rekrytera våra unga till terrororganisationer som IS.

Klimatpropagandan har gett upphov till en jättestor global skrämselindustri som profiterat på den. Rekordet utan jämförelse utgörs av Al Gores propagandafilm En obekväm sanning som innehåller en lång rad desinformation och våldsamt överdrivna påståenden med enda syftet att skrämma människor. Att han i stort sett saknar belägga för alla sina påståenden i filmen har inte hindrat honom från att resa världen runt med sina domedagsprofetior. Ingenstans har han dock accepterat att möta några frågor från opponenter eller kritiska journalister. Al Gore har tjänat en miljardförmögenhet på att skapa otrygghet för en hel generation. Andra som profiterat stort på skrämselpropaganda riktad mot barn är multinationella miljölobbyföretag som WWF med sin falska insamlingskampanj till förment utrotningshotade isbjörnar. Miljöterroristorganisationen Greenpeace går ännu längre och utnyttjar jultomten i sin hänsynslösa propaganda riktad till barn.

I Sverige har vi ett helt koppel med organisationer som profiterat genom att beröva våra barn deras tro på framtiden. I spetsen för den svenska alarmismen har vi haft det nu tynande Tällberg Foundation med tidigare styrelseledamöterna Bo Ekman, Anders Wijkman (ordf i Romklubben) och Johan Rockström. Dessa herrar har i åratal spridit hårresande domedagsprognoser omkring sig, prognoser som i stort sett helt saknat stöd i verkliga observationer. Allt har varit uppbyggt på teoretiska datormodeller och manipulerade temperaturserier som skapats av alarmistiska forskare. Ett annat exempel är den socialdemokratiska tankesmedjan Global Utmaning som leds av framtidsminister Kristina Persson som medverkar till att beröva en hel ungdomsgeneration deras framtidstro. Är det värdigt en framtidsminister?

Ansvaret för att skrämselpropagandan har fått spridas vilar tungt på den politiska eliten. Politiker och Big Business strör priser och medaljer över de som larmar och skräms, även om allt de påstår är fel. Al Gore tilldelades Nobels Fredspris för sin desinformation och Tällberg har belönats med mångmiljonbelopp av Postkodlotteriet. Global Utmaning stöds av ett antal statliga organ med SIDA i spetsen samt en rad storföretag. De ofta ytterst kompetenta personer som försöker fästa uppmärksamheten på alla felaktigheter i propagandan och på bristen på observationer som stödjer larmen, nekas utrymme i Public Service och hängs ut offentligt av etablissemanget med ad hominem och hatiska tillmälen.

Jag har ofta funderat över om alla dessa grandiosa världsförbättrare och profitörer någonsin reflekterar över vad de ställer till med i barn och unga människors liv. Allt hade väl möjligen varit acceptabelt om vi kunnat observera någon av alla de klimatförändringar som de skrämmer med. Men den observerbara verkligheten är den att inga klimatförändringar har inträffat de senaste hundra åren utöver en ytterst måttlig och i allt väsentligt gynnsam uppvärmning av jordens temperatur med 0,74 oC. Av den kanske hälften kan hänföras till människans påverkan. Alla övriga väderhändelser som man skrämmer med ligger inom det som är normal variabilitet. Och sedan 1996 har den globala temperaturen varit i stort sett konstant trots fortsatt stigande halt av spårämnet koldioxid i atmosfären. Och havsisarna som skulle försvinna är rekordstora både runt Syd- och Nordpolen.

Hur mycket tror ni att det världsförbättrande etablissemanget och deras med skatter finansierade papperstidningar och Public Service berättar för dagens unga om koldioxidens stora positiva betydelse för ökad biologisk mångfald, minskad ökenutbredning, stigande skördar och hundratals miljoner mättade munnar?

Skam över dem som medvetet berövar en hel generation deras framtidstro.

Taggar: Global Utmaning Gore Greenpeace Romklubben Tällberg WWF Wijkman
1 bom:

skriven

Den minst kompetenta regering vi någonsin haft. Nu verkar vi bli bortmanövrerade från extravalet. I Dresden tar man till gatudemonstrationer mot politikerna nu. Det är vi som är folket skriker man!

3 bom:

skriven

Det handlar i Dresden om det i oktober startade Facebookupproret PEGIDA. Initiatorn heter Lutz Bachman. I begynnelsen samlades bara något hundratal demonstranter men nu är det redan tjugo- till trettiotusen som samlas varje måndagkväll för att protestera mot massinvandringen. Merkel reagerar som förväntat med hot mot yttrandefriheten och vänsteraktivismens kreatur börjar redan kasta sten.
Den stora frågan är ju Vem är det som har givit Merkel ordern att köra över folket och vad skall man uppnå?

5 Björn i Bromma:

skriven

"All religiös oro under 1500-talet och framför allt den ökande politiska oron under det tidiga 1600-talet hade fått idéer om den yttersta domen att blomstra, och horder av självutnämnda profeter, spåmän, bibelkunniga, teckentydare och augurer lät översvämma Europa med skrifter om världens snara undergång."
Ur "Ofredsår", av Robert Englund.

Ett bekant mönster?

7 per eriksson:

skriven

Om vi bortser från vad politiker, artister, lärare, journalister och busy bodies tycker och istället tittar på vad personer med vetenskaplig bakgrund anser så är konstigt nog de så kallade "skeptikerna", dvs de som inte nödvändigtvis håller med om att havsnivåerna inom en snar framtid kommer att stiga med 6-7 meter pga människans koldioxidutsläpp, i de allra flesta fall människor i övre medelåldern och pensionsåldern emedan "Global Warming" anhängarna generellt sett är betydligt yngre som grupp betraktat.
Vad kan denna åldersdiskrepans bero på ? Kan det vara så att äldre vetenskapsmän har sitt på det torra och inte behöver fjäska för politiker och journalister medan å andra sidan de yngre måste ställa upp på statsapparatens sida för att överleva ekonomiskt och för att rädda sina karriärer ?

9 Olof Hellström:

skriven

Hej Lars !

Bra med historik men det hjälper oss inte idag.Det är i dag fullständigt
klarlagt att IPCC:s AGW-hypotes är felaktig och måste förkastas för all
framtida klimatprediktering. Om den samlade vetenskapen inte kan förmås
ena sig om detta faktum så kommer politikerna med sina "stödtrupper"
behålla initiativet och utkräva sin tribut av oss medborgare.
God Jul och Ett Gott Nytt År Önskar tillgivne Olle

11 Filippa Hugosson:

skriven

Enkelt att kolla att istäcket i arktis

Svar: http://www.thegwpf.com/arctic-sea-ice-growing-strongly/
http://stevengoddard.wordpress.com/2014/12/23/another-day-of-decadal-high-arctic-sea-ice-extent/
Lars Bern

13 bom:

skriven

Jag har gått demonstration en gång i mitt liv. Det var 1956 för Ungern. I dag skulle jag nog gå igen om någon kom med ett upprop mot våra s k folkvalda. Vi måste för vår egen skull komma närmare den författning som gäller i Schweiz. Valet 2014 var "rösta på oss så berättar vi sedan vi blivit valda vad vi tänker göra". Samma trixande och Grisen i säcken resonemang gäller nu - stör inte väljarna i deras djupa slummer. Politikerna måste hindras att gå utanför givna mandat. Presstöd och partistöd måste skäras ned för att sedan elimineras. Demokratin måste hindras från att skada demokratin.

15 Gunnar Hovstadius:

skriven

Nar man tanker pa Sverige och dess framtid undrar man hur det kunde ga sa snett.
Det finns ju massor av hogintelligenta manniskor, men pa nagot satt tycks alla ha gett upp. Jag tanker pa citatet "Mot dumheten kampar aven Gudarna forgaves".
Lars, det ar inte mycket jag laser pa svenska idag som jag uppskattar men dina skriverier ger mig alltid ett litet hopp om att allt ar inte forlorat.

17 Åke Sundström:

skriven

Instämmer till 98 procent. Du kunde ha haft täckning för en ännu elakare krönika.

Min enda invändning gäller femte stycket där du skriver: ”Det här larmet passade dock en förmögen västlig elit perfekt. För dem handlade det om att säkra en global maktordning som garanterade en långsiktigt ledande roll för västliga intressen.”

Detta påstående är svårbegripligt. Det var inte alls någon rikemanselit som satte frågan på dagordning, utan ett antal vänsterpolitiker, med Al Gore och svenska socialdemokrater som de mest aktiva och pådrivande. Och denna elit, hur den nu än beskrivs, hade knappast i åtanke att skapa en maktordning med syfte att garantera ”västliga” intressen. Utan snarare raka motsatsen, att etablera en doktrin som bara kan beskrivas som en kopia av Sovjets gamla planministerium, Gosplan.

Den inriktningen märks inte så mycket i miljöanalysen, utan främst i valet av styrmedel: planhushållningsmetoder med samma kvantitativa sparmål för alla, i stället för det i marknadsekonomier självklara valet att införa miljöavgifter, lika för alla. Eller det mest befängda, att i avtal av Kyotokaraktär införa sparmål bara för ena halvan av världens befolkning och därmed åstadkomma absolut ingenting annat än att bygga en propagandakuliss. Jag får intrycket att du i detta stycke skrev någon annat än du rimligen menar.

Mer betänkligt då är att du avstår från att nämna en annan viktig aktör, kärnkraftsbolagen. Dessa insåg givetvis från första stund att klimatspöket skulle spela dem i händerna och höja deras vinster genom att lasta höga kostnader på huvudkonkurrenterna kol, naturgas och olja. Så har det också blivit.

Men samtidigt gäller förstås även det omvända sambandet: att kritiken mot klimatnojan utgör ett allvarligt hot mot reaktorindustrin, i synnerhet i vårt eget land. Vore intressant att ta del av din kommentar till den aspekten.

Och det var förvisso heller, som du säkert vet, ingen tillfällighet att socialdemokraten Bert Bolin utsågs till IPCC:s förste ordförande. Partiet hade, som el- och kärnkraftsentusiaster i Lenins efterföljd, mycket att vinna på att göra FN till medaktör i klimatkriget. På det sättet fixade man ett alibi för att indirekt kunna stödja Erlanders svajande prestige-projekt, med hjälp av dagens extrema koldioxidskatter. Smart uttänkt, eller hur?

En både roande och beklämmande paradox i sammanhanget är att miljöorganisationerna och miljöpartiet genom sin extrema gå-före-politik medverkat till att med mångmiljardbelopp subventionera ett energislag som man påstått sig vilja avveckla.

Hyckleri, dubbelspel och ljugande i alla läger, med andra ord!

Svar: Det var nog så att den s.k. miljörörelsens rötter i stor utsträckning kommer från en förmögen anglosaxisk överklass och det långt innan planhushållarna kom på att utnyttja frågan.
Lars Bern

19 Gert Ballenthin:

skriven

Tack för att du lyfter frågan. Jag har många gånger tänkt just detta att ungdomars framtidstro riskerar att kraftigt skadas. För mina egna söner har jag flera gånger förklarat att det finns många som är kritiska mot klimatreligionen. Har även talat om för dem att många lever gott på div. katastrofhot som det forskas om. Naturligtvis vill forskarna ha nya anslag och måste således presentera intressanta rön.

2 Inge

skriven

Enligt Lennart Bengtsson (som jag förtått honom) har vi sedan förindustriell tid haft en global temperaturhöjning av ca 0,8 grader. Under samma tid har vi effektivt haft ca 80 % av en fördubbling av växthusgaserna. Det ger en klimatkänslighet av ca 1 grad per fördubbling av halten växthusgaser. Har halva uppvärmningen varit antropogen blir klimatkänsligheten bara ca 0,5! IPCC räknar med en (teoretisk) klimatkänslighet på ca 1,5 - 4,5 som inte validiserats mot uppmätta värden Hela klimathotet bygger som sagt på teoretiska modeller.

4 tipp

skriven

När nu politikerna i 5-6-7-klövern tricksar för att undvika nyval så blir det ännu dyrare för skattebetalarna. Det ena minipartiet ska ha det tillgodosett, det andra ska ha det andra... det sjunde ska ha det sjunde tillgodosett. Mycket till FN, mycket till SIDA, mycket till vindkraftsstöd, mycket till klimathysterin ... mycket till ... till... till. Fyll i själva! Som "bom" antyder, det är gatudemonstrationer som ska till för att stoppa det svenska politiska eländet.

6 Rosenhane

skriven

Framtidsminister Kristina Persson som är omnämnd i bloggartikeln har dessutom utmärkt sig i andra spektakulära sammanhang.
I en intervju för några år sedan påstod hon sig ha levt som man på medeltiden och ska ha blivit mördad. På 1800-talet återkom hon som bondhustru i Sverige för att i början av 1900-talet dyka upp igen, nu som bondhustru i Finland, allt enligt egen utsago. Denna person är framtidsminister i en svensk regering!
Kommentarer till dårskapen torde vara överflödiga men sammantaget och i ljuset av ministrar med tillväxtofobi, kommunism och islamism på repertoaren i en regering som leds av en som det visat sig fullständigt opålitlig vindflöjel till statsminister känns ett kommande extraval som det enda rätta, ja rent av en befrielse. Måtte det hålla ända fram.

8 svitjod2000

skriven

Makt, makt och åter makt. Det är mycket enklare att styra över ett folk i skräck än ett folk i trygghet. Efter terrorbalansen fick vi klimathotet och terror.

10 Björn i Bromma

skriven

#6
Vad gör egentligen en framtidsminister, förutom att uppbära statsrådslön på skattebetalarnas bekostnad. Helt obegripligt!

12 Anonym

skriven

Isen i Arktis är ju mindre utbredd än på mycket länge. Lätt att koll upp. Vem är det som far med osanningar?

Svar: http://www.thegwpf.com/arctic-sea-ice-growing-strongly/
Lars Bern

14 Gustaf Bergman

skriven

Bra skivet Lars!
Det du skriver är oerhört intressant och bra att saker o ting kommer fram! fortsätt så och ha en God Jul och Gott Nytt År!

Med Vänliga hälsningar
Gustaf Bergman

16 Lasse Forss

skriven

När Johan Rockströms namn nämns brukar jag berätta om följande:I Miljöaktuellt 2012-11-06 kunde man läsa: “Johan Rockström berättar också om NASA-forskaren Jim (James) Hansens senaste rön om det globala väderläget som visar att riskerna för extremväder ökat mångfaldig de senaste 60 åren. Slutsatsen är att klimatförändringen sker otroligt mycket snabbare än vad forskningen tidigare antagit. Så sent som för fem år sedan förutspådde forskningen höjda risknivåer för extremväder år 2050. De risknivåer man för fem år sedan väntade sig se 2050 har man nu redan nått – år 2011. Stormar av typen Sandy var förr något som inträffade vart hundrade år. Nu kan vi räkna med liknande stormar vart annat eller vart tredje år.”

Jag “samlar” på stormar och har lagt in samtliga stormar över Atlanten sedan 1856 i ett excelprogram. Då är det lätt att jämföra Johan Rockströms utsaga med verkligheten. Och det visar sig att från år 1900 så har Atlanten drabbats av 249 stormar av kategori 3-5, dvs. med vindstyrkor på 100 till 165 knop. Sandy var av kategori 2 med sina 95 knop och kommer alltså på delad 250:e plats. Lägger man ihop alla stormar av kategori 2-5, så visar det sig att från år 1900 så har Atlanten drabbats av 3,66 stormar per år och inte en på hundra år. Och lägger vi till Stilla Oceanens ännu kraftigare stormar med styrkor på upp till 185 knop, så framstår Johan Rockströms påstående som verklighetsfrämmande. Vad mera är så var 2012, det år då Sandy drabbade New York, relativt lugnt med Sandys 95 och Michaels 100 knop. Och ännu lugnare var det 2013 då den kraftigaste stormen endast mätte 75 knop. Fullständigt unikt sedan år 1900.

Jag skrev naturligtvis till Johan Rockström och frågade hur hans insikter skilde sig från naturens så till den milda grad. Inget svar. Jag påminde. Inet svar. Då skrev jag till hans institution och frågade om det inte fanns någon etisk nämnd som kunde jämföra Rockströms uppgifter med själva verkligheten. Dagen efter kom svar. Från Johan Rockström. Han skyllde på att journalisten Jon Röhne missuppfattat en föreläsning. Jag svarade att det naturligtvis är omöjligt att en journalist kan missförstå i den utsträckningen. Och dessutom har jag inte sett någon dementi. Vi hade en mailväxling, där jag försökte få Rockström att komma med ett enda bevis på klimatförändring. I krassa siffror alltså, som temperatur, isutbredning etc. Men det är fullständigt omöjligt. Som alla andra kommer hand dragandes med utredningar och att man är eniga.

18 Åke Sundström

skriven


Sant att miljörörelsen, liksom det mesta, historiskt går att härleda till en rik överklass. SNF leddes t ex långt in på 60-talet av välbeställda professorer, ämbetsmän eller kulturarbetare - innan vänstervågen tog över. Men dessa hedervärda personer kan absolut inte lastas för vad Bert Bolin, Åsa Romson, Klas Eklund och andra har ställt till med. Fråga gärna Gösta Walin, vars far en gång var ordförande i SNF och så vitt jag vet tog avstånd från efterträdarnas galenskaper. Så ååståendet att vänstern tagit över en stafettpinne från överklassen håller inte. Din text gav, måhända oavsiktligt, intrycket att du försökte dölja vänsterns och framför allt socialdemokratins huvudroll.

Du avstår också från att kommentera SAP:s tydliga motiv för att införa koldioxidskatter i syfte att dölja sanningen om Tage Erlanders kärnkraftssatsning. Eller skall jag tolka dig så, Lars Bern, att du inte vill medge att 12-reaktorsprogrammet resulterat i mycket stora samhällsekonomiska förluster och att kärnkraften dör sotdöden i ett Sverige med konkurrens på lika villkor, d v s utan dagens diskriminerande och prohibitiva klimatskatter?

20 Mia Lind

skriven

AGW är utan tvekan en bluff och en ohederlig propagandakampanj med skum agenda. Men jag har svårt att hålla med att syftet är att värna "västliga intressen". Syftet är definitivt att värna västliga ELITENS intressen, men inte väst i stort. Tvärtom verkar effekten av diverse klimatåtgärder vara en omfördelning av resurserna från vanliga medborgare i väst till diktaturerna i främst Afrika men även Asien och mellanöstern.

På något sätt tjänar denna omfördelning västliga elitens syften och jag skulle vara tacksam om någon klargjorde vad är poängen med att i AGWs namn skyffla över miljarder i extra bistånd från skattebetalare i väst till eliten i syd och öst.

Svar: För mig är det den styrande eliten i väst som i tvåhundra år dominerat och de försöker på detta sätt förlänga sin maktposition. Jag sätter likhetstecken mellan det och västs intressen. Det är dock inte i folkets intresse de agerar.
Lars Bern