Makten och rädslan

Vi kunde före nyår läsa hur påven Franciskus i en encyklika manade världens katoliker att agera mot klimatförändringarna. Fråga er, vilka klimatförändringar? Hans grundlösa maning blixtbelyser, varför vi år efter år tvingas leva med rädsla för katastrofala klimatförändringar och andra domedagsprognoser.

Utan rädsla kan inte makthavare utöva sin makt över oss. Ärkeskurken i serien Stålmannen, Lex Luthor levde efter devisen Ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet! Närmare sanningen om maktens innersta väsen kan man nog inte komma. Vi är ständigt manipulerade av härskare som likt påven försöker växa med utnyttjande av vår rädsla. Islamiska Staten är ett aktuellt typexempel.

Trygga fria människor med en optimistisk framtidsbild är svåra att kuva, därför har härskare i alla tider försökt frammana otrygga och skrämmande bilder av omgivningen och framtiden. För att kunna utöva sin makt över oss eftersträvar de alltid maximal rädsla och otrygghet.

Påvar, imamer och andra präster har i alla tider syndabelagt vår naturliga sexualdrift. Kyrkan har skrämt oss med djävul och helvete om vi levt ut vårt naturliga beteende. Mot en gåva (ett offer) till kyrkan och prästerna har de erbjudit syndens förlåtelse. I det sekulära västliga samhället har människorna börjat kasta av sig skammen över sin sexualitet. Vi vänder prästerna, djävulen och helvetet ryggen. Bögar och flator kan leva fritt som alla andra. Kyrkan har därmed tappat större delen av sitt inflytande över oss. I desperation försöker nu prästerskapet återvinna sin förlorade mark och sina allmosor, genom att hitta en ny alternativ synd.

Frigörandet av fossiliserad energi möjliggör människans enorma framåtskridande. Det har skapat en värld där fria människor kan mätta sina munnar och leva ett rikare och tryggare liv. Det har gjort oss mindre mottagliga för skrämselpropaganda.

Kyrkan och våra politiska härskare är i skriande behov av en ny synd. Så vad gör de? I en desperat manöver för att försvara sin makt och sina privilegier, sätter de en giftstämpel på livets mest välsignade centrala beståndsdel. De har valt ut koldioxiden från förbränning och vår utandning. Den enda påvisade effekten av den högre halt av koldioxid som frigjorts, är att vi fått ett lite varmare klimat och att den ökar den livgivande växtligheten, stimulerar den biologiska mångfalden och mättar fler munnar. Vad har påven och biskoparna emot det, måntro? 

Några klimatförändringar syns inte till och vädret håller sig med god marginal inom sin normalitet. Allt färre människor svälter eller får sätta livet till p.g.a. väderkatastrofer för vart år. Ändå försöker påven och de svenska biskoparna skrämma människorna till förnyad underkastelse med falska vittnesbörd om en kommande domedag orsakad av vår utandningsluft. Det enda stöd de har är datormodeller utan kontakt med en observerad verklighet. Klimatnojan är prästerskapets perfekta storm. Det är mot den bakgrunden vi måste se den Svenska Kyrkans biskopsbrev och påven Franciskus encyklika om påstådda men inte observerade klimatförändringar.

Kyrkans makthavare har lierat sig med den elitistiska gröna ondska som anser att vi människor är för många och att våra liv är det stora hotet mot livet på jorden.

Tänk på att ni aldrig kan bli fria om ni inte övar upp er förmåga att genomskåda olika härskares alla försök att skrämma er och skapa rädsla. Och var speciellt på er vakt mot de som uppträder förklädda till goda apostlar. Tänk på att världens självutnämnda goda ofta är de ondaste.

Fråga er varje gång ni hör ett miljölarm, till vem det kan ge makt och rikedom?

Fråga er vem som tjänar på att skrämma med naturlig mat? Fråga vem som tjänar på att skrämma er med det livsviktiga kolesterolet i era blodflöden?

Fråga er vem som tjänar på att återskapa det kalla krigets motsättningar? Vem var det som provocerade fram krisen i Ukraina? Vem tjänar på att återskapa vår rädsla för ryssen?

Follow the money!

Fundera på, hur mycket av era resurser ni lägger på olika saker beroende på något ni är rädda för? Fundera även på hur stor del av våra skattepengar som förslösas p.g.a. vår rädsla för inbillade klimatförändringar, framprovocerade motsättningar och andra påhittade faror?

Fråga er vilka som ligger bakom er rädsla? Där hittar ni ert livs ondskefulla Lex Luthor och han är ofta den ni minst anar.

 

Kategori: Etik
Taggar: Kyrkan Påven
1 Bo Blomberg:

skriven

Inressant Lars! Jag tror du är nåt på spåren där!

3 Rosenhane:

skriven

Svenskarna har anledning att känna skräck inför sjuklöverns beröringsskräck med verkligheten.
Dock finns det Gud ske lov mycket som talar för att DÖ kommer att krackelera redan i år vilket vore en välsignelse för landet.
Den junta som har ingått förbund måste bort och lämna plats för nya förmågor som kan ta ansvar på riktigt och inte som herr Löfven tro att ju fler gånger man uttalar ordet "ansvar", ju säkrare sitter man i sadeln och att allt därmed blir frid ock fröjd.
Vad gäller Francesco Primo ser jag personligen hellre tusen av hans sort i Sverige än en enda som har för vana att skära halsen av sina medmänniskor när det bär emot.

5 Börje Sandquist:

skriven

Krossa den skändliga!

7 vän:

skriven

Imponerande.

9 seson:

skriven

I Vatikanstatens pyramid är den vita påven nr 2. Han styrs av den svarta påven som är nr 1 i samma pyramid. Om den vita påven inte utför order måste han stiga åt sidan frivilligt eller ofrivilligt. Den vita påvens uppgift är att skrämma till rädsla och tygla massan.

I en annan överordnad pyramid är den svarta påven kanske nr 2,3,4 osv
I den översta pyramiden styr det verkligt stora kapitalet.

11 Tege Tornvall:

skriven

6, Mats L. resp. Lars B. Hälsan tiger still. Den forskare som rapporterar att allt står väl till får packa ihop och flytta ut. Den tidning som meddelar att fru Andersson i morse vaknade på gott humör och vid god hälsa säljer färre exemplar än den som i stället berättar att hon hittats styckad i plastsäckar på en sopstation. Rått men sant!

Det säger nog mer om den medieföljande allmänheten än om media som sådana. Tänk på den aktuella debatten om stödet till kulturtidskrifter. Och på hur många som läser ledare. Frågar man "läser du ledare?", svarar runt en tredjedel ja. Frågar man "vad stod det i dagens ledare?", får man mindre än tio procent rätt svar.

Motsvarande - men omvänt!! - gäller sportsidorna.

13 Göran Fredriksson:

skriven

Kärnan i det mesta av jordiskt elände är att en del människor vill ha makt över hur andra människor skall leva sina liv och att de dessutom anser sig ha rätt att bli försörjda av dessa.

Människor med denna läggning söker sig till sådant som kan ge dem sådan makt. Religionerna ger dem organisatorisk möjlighet att utöva makten baserade på rädslor för det okända, t.ex. Gud och djävulen eller som både vår förre ärkebiskop och påven hoppas på, klimathotet. Kommunism och nazism går mer direkt på och utövar makten genom rädsla för landets säkerhetstjänst som i t.ex. Nordkorea, f.d. Sovjetunionen och Simbabwe.

När kommunismen led nederlag i Europa 1989 fanns en rätt juste miljörörelse där (som att hålla Sverige rent) och till den sökte sig en mängd kommunister som tappat fotfästet, miljörörelsen radikaliserades då och blev en politisk vänster. Nu skall därför hela världen anpassas till deras klimatpolitik. Om det kommer att lyckas beror till stor del på forskarsamhällets integritet. Är denna till salu?

15 Anonym:

skriven

Så är det, i allt väsentligt.

17 Nils:

skriven

Jag gillar den här bloggen och det som skrivs. Det finns många poänger. Jag kan hålla med om att mycket är skevt i samhället. Men dra det in i absurdum så blir det konspirationsteori, och det tror jag inte på.

2 Johan Tisell

skriven

Sic!

Och för att skaka av oss vår amerikanisering går det bra att sammanfatta det du säger även på latin; Cui bono?

Det låter litet vackrare än det amerikanska "follow the money".

Och tyvärr och framförallt på lägre nivå, t.ex. kommunalråd, är det inga pengar som behövs, det räcker med en bjudmiddag! Sedan har du en nyttig idiot.

4 Bea

skriven

Om det är nåt som man borde skrämma med är den här GMO propagandan som dundrar fram, oavsett vad vanligt folk tycker om det. Politikerna är både köpta och korkade att de inte inser vilka vansinnigheter de går med på. I övrigt kan jag skriva under allt i denna artikel. Bra skrivet Lars.

6 Mats L

skriven

I stort sett haller jag med dig, men jag foljande tva fragestallningar ar intressanta:

1. Hur mycket av duperingen ar medvetet genomford av makthavare och hur mycket ar orsakat av strukturen? Strukturen kan till exempel vara befodringssystemet i den katolska kyrkan och resulterande kommunikationsmonster. Den mer praktiska foljdfragan ar hur en analytiker kan skilja pa de tva situationerna. Medveten dupering ar troligen instabil, medan strukturell dupering ar mycket stabilare.

2. Nar kommunikationen ar medveten kan det rora sig om dupering eller sanning. Jag har last din blog och om jag sammanfattar sa anser du att en hel del medveten dupering forekommer i klimatfragan. Hur kan man skilja de tva situationerna at? Ett satt vore att sjalv bli en halv-expert pa omradet. Mer intressant ar ome det finns genvagar for att forsta situationen

Svar: Jag tror att detta med att skapa rädsla är inbyggt i driften att skaffa sig makt. Makthavaren skräms nog ibland utan att riktig själv begripa varför han gör det. I klimatfrågan larmar vissa forskare för att öka sin uppmärksamhet och få tillgång till mer forskningsmedel, politikerna i sin tur tar upp dessa larm och utnyttjar dem för egen del osv. För egen del har jag skaffat mig relationer till forskare som jag har förtroende för och som jag vet inte försöker överdriva. En är Lennart Bengtsson.
Lars Bern

8 Björn i Bromma

skriven

Bland de värre torde vara 1600-talets häxprocesser. Ur Populär Historia 2006:
Det brott häxorna anklagades för var en blandning av två oika illgärningar-dels det som sedan länge kallats magisk skadegörelse-dels kätteri. Sedan länge hade vissa människor ansetts skada såväl människor som djur genom magi-nu började man tolka dessa förmågor som ett tecken på samröre med Djävulen, ett brott direkt mot Gud och alltså ett majestätsbrott.
Nu blev frågan om häxorna plötsligt ett ärende för både kyrka och stat, som anade ett hot mot hela den kristna världsordningen. Man började se häxorna som representanter för en ny samhällsomstörtande sekt som det gällde att bekämpa med alla medel. Att epedemin fick så stor spridning kan delvis förklaras med ett vittnes uttalande: "Det är nu en sådan tijd, den som säger sig icke föras (till Blåkulla) blifwer förföljd".
Något slags bekant mönster?

Som av en händelse så utnämndes den potentat som framgångsrikt ledde häxförföljesen. Lorentz Creutz, till ÖB för den svenska flottan som tack, dock utan skepps-och sjövana. Anledningen var att adliga sjöbefäl prioriterades före de ofrälse, trots att de sistnämnda som i regel tillhörde handelsflottan, var i större besittning av sjökunskap och skeppsvana.
Under sjöslaget vid Ölands södra udde mot danska och nederländska flottan 1676 så förde Creutz befälet över flottan ombord på regalskeppet Kronan. Efter en katastrofal orderad för tvär gir av Kronan så exploderade skeppet och bla Creutz strök med. Sjöslaget förlorades vilket sedan gav upphov till en dansk invasion av Sverige samt "Slaget om Skåne"
Återigen något slags bekant mönster?

10 bertil@prpres.se

skriven

Beträffande häxprocesser, är vi kyrkligt sett inte tillbaka i slutet av medeltiden. Man hade uppfunnit tryckpressarna, i Europa spreds kunskap om himla, upptäcktsresorna gick in på nya spår och människorna börja bli kyrkorna otrogna. Det var väl då "den mörka medeltiden" myntades. Prästerskapet satte i gång med skrämselpolitiken - precis som nu.
För övrigt ett"Min definition av ett fritt samhälle är ett samhälle där det är ofarligt att vara impopulär." (Adlai Srevenson, USAs FN-ambassadör för ett drygt halvsekel sedan. Det är en bit från den hotande politik man för idag.

12 Ingvar i Las Palmas

skriven

Utmärkt beskrivning. Märkligt att påven ger sig in i klimathotet. År det kanske också en "Titta en fågel!" för att avleda från de interna skandalerna?

14 Mats G

skriven

Det gäller och vara sexig utan att bli slampig. Lars blir vassare och vassare och ett nöje att läsa. Den frågan som kommer upp när det gäller Påven och klimathotet. Nu när hotet/synden är klarlagt. Vad är boten enl kyrkan. Hur kan de skapa sig makt genom klimathotet? Ger de inte makt till klimathotarna? Om Ja så menar du att de som styr klimathotet även styr påven?

16 Anonym

skriven


Fråga er vem som tjänar på att återskapa det kalla krigets motsättningar? Vem var det som provocerade fram krisen i Ukraina? Vem tjänar på att återskapa vår rädsla för ryssen?

Follow the money!

18 Yvonne Feldt

skriven

Intressant! Är inne på samma spår som du. Rädsla orsakar mycket elände. Är ett väldigt effektivt styrmedel. Som tur är finns det alltid några människor som inte är så lättskrämda. Det tackar jag för...