Ny blogglänk

Hej,
Efter upprepade tekniska problem har jag beslutat att t.v. flytta mina inlägg till denna adress: 
 
http://anthropocene.live/
 
Jag kommer inte att moderera kommentarer här längre.
 
MVH/Lars Bern
Hållbar utveckling | | En kommentar |

Gott Nytt 2016

 

Under 2016 tar klimathypen sin sista suck. Den nådde sitt maximum vid klimatkonferensen i Köpenhamn år 2009, ni vet den som kraschlandade och slutade med en total förödmjukelse för Obama och EU:s ledare. Vid årets klimatkonferens COP21 i Paris hade man inte skruvat upp förväntningarna lika högt och det gällde nu att främst rädda västvärldens politikers ansikten. Fransmännen med sin utrikesminister Laurent Fabius bjöd på en fantastisk uppvisning i skicklig fransk diplomati. Trots att man inte lyckats förhandla fram en enda bindande åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser, skrev man ihop en högtflygande till intet förpliktande text som alla länder kunde skriva på. Alla jublade över kejsarens nya kläder. Det var klimathypens näst sista suck.

Det enda som nu är kvar för varmingarna är att skylla alla extremväder som orsakas av årets El Niniofenomen på antropogen påverkan av klimatet. Men El Ninio varar bara något halvår till, sedan tar La Ninia över och vädret på jorden svänger om till motsatsen och det blir kallare. Därmed tar klimathypen sin sista suck – sedan dör den sakta men säkert. Media börjar mer lyssna på riktiga klimatforskare som Lennart Bengtsson och Henning Rhode. Varmingarnas domedagsprofeter som Johan Rockström och Anders Wijkman tappar sin hjältegloria och framstår allt mer som de charlataner de är.

Jag vill med detta inte säga att inte COP21 kommer att sätta spår i världens utveckling, för det kommer avtalet trots sin innehållslöshet att göra. Dock inte de spår som var avsett. Eftersom västvärldens politiker förirrat sig in i klimathypens värld kommer de att fortsätta att sabotera sina länders energiförsörjning och ekonomiska utveckling med s.k. klimatpolitik. Energipriser kommer att fortsätta skena och stabiliteten i energiförsörjningen kommer att förstöras. Industrier kommer att avveckla för att återuppstå i Asien, Afrika och Sydamerika.

Utsläppen av växthusgaser kommer att fortsätta stiga som om ingenting hänt eftersom larmen om sinande gas- och oljetillgångar även visat sig vara falsklarm. Tillgångarna är i praktiken obegränsade för lång tid framöver och den fossila energin kommer att förbli den absolut billigaste energikällan resten av detta århundrade. Genom den enrgianorexi som vi i västvärlden verkar frivilligt ta på oss kommer vi att medverka till att priserna inte stiger markant till glädje för alla som behöver energin.

Utvecklingsländerna i Asien, Afrika och Sydamerika som kan konstatera att COP21 gett dem carte blanche att fortsätta utbyggnaden av sin fossilbaserade kraftproduktion och transportinfrastruktur, kommer att prioritera helt andra miljöfrågor än en eventuell klimatpåverkan. För dem är de viktigaste miljöfrågorna fattigdomen och luftföroreningarna (livsnödvändiga koldioxiden är inte någon förorening). Redan Indira Gandhi konstaterade att fattigdomen är det största miljöproblemet, vilket vi svenskar kunnat uppleva med egna ögon sedan tusentals fattiga tiggare invaderat landet. Indien har flera hundra miljoner lika fattiga. Den nuvarande indiske ledaren Modi har slagit fast att grundförutsättningen för att kunna radera ut Indiens fattigdom är att alla dessa får tillgång till billig el och transporter. För kineserna är situationen densamma som för Indien och båda länderna har stora problem med riktiga luftföroreningar från primitiv förbränning av kol och biomassa över delvis öppna eldar.

Kinas långsiktiga mål är att göra USA rangen stridig som världens ledande stormakt, men på kinesiskt maner så tar man tid på sig och undviker konfrontationer. Självklart kommer man att utnyttja det carte blanche som Cop21 gett för att fortsätta stärka sin ekonomi i första hand. Man kommer att hjälpa andra utvecklingsländer med investeringar för att säkra sin råvarubas. Tiden är på Kinas sida.

När historien över klimatlarmen och COP21-avtalet skrivs kommer man att konstatera att det ledde till en stagnation och tillbakagång för västvärldens ekonomi, samtidigt som det stimulerade en snabbare ökningstakt i utvecklingsländernas ekonomier. Dess effekt blir helt enkelt att vi får en mer homogen världsekonomi, där västvärlden förlorar sin ledande roll. Och vi svenska tvingas inse att vi inte längre är rikare än andra. Av naturnödvändighet kommer ledartröjan med tiden att tas över av Kina och Indien. År 2016 blir en viktig vändpunkt.

Hållbar utveckling | Afrika, BRICS, COP21, Indien, Kina, Klimatpolitik, Kol, Naturgas, olja | | 26 kommentarer |

De sålde sina själar för en grynvälling!

USA:s och Sveriges ledande alarmistforskare James Hansen och Johan Rockström.
 
I min tidigare serie artiklar med anledning av klimatkonferensen COP21 under rubriken Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet analyserade jag vilka krafter och ekonomiska intressen som har varit drivande i klimatfrågan. Den officiella målsättningen var att minska utsläppen av koldioxid i tron att den stigande koldioxidhalten utgör ett hot mot jordens klimat. Om man bedömer uppgörelsen utifrån det målet så var COP21 ett praktfiasko. Uppgörelsen kommer inte att påverka koldioxidutsläppen överhuvudtaget och de länder som har planer på kraftigt utbyggd fossilanvändning kan lugnt fortsätta.

De icke uttalade mål som intressenterna bakom COP21 haft, som jag redogjorde för i mina tidigare artiklar var att bromsa tillväxten i länder som Kina och Indien med energianorexi och att föra över makt från nationella regeringar och parlament till överstatliga organ och globala banker och företag. För tillfället har man inte lyckats påtvinga de stora utvecklingsländerna någon energianorexi, men man har lyckats sätta press på dem.

COP21-uppgörelsen innebär att den angloamerikanska oligarkin fått som de velat, mer makt och myndighet skjuts över till deras handgångna FN och andra överstatliga intressen från av folken valda församlingar. Deras globala företag kan stödja sig på överenskommelsen i sin konkurrens med mindre nationella företag och deras banker får låna ut mer pengar till svaga nationalstater som Sverige m.fl. när de undergräver sina ekonomier för att försöka leva upp till ökande överstatliga krav.

Det mesta går just nu Rockefellers, Rothschilds och Soros väg. COP21 var en stor om än inte total framgång för dem. Man har EU helt på knä med iscensatt migrantinvasion och skenande energikostnader och skuldsättning.  Kina, Indien och Ryssland kommer dock att fortsatt vara ett stort hot mot deras maktposition, så nya utspel är att vänta.

För alla forskare som inbillat sig att de skulle kunna rädda världen genom att blåsa upp klimatlarm och sitta och ändra i historiens temperaturserier för att ge intryck av att vi var på väg mot en skenande uppvärmning, kommer nu en genant baksmälla. Medan champagnekorkarna smäller i oligarkernas styrelserum kommer de forskare som sålt sig att vakna till en verklighet där växthusgaserna fortsätter öka i atmosfären i oförminskad takt. De har sålt sina själar för en grynvälling!

Med klimatet är fortsatt allt som det brukar vara - helt normalt m.a.o.!

http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/james-hansen-climate-change-paris-talks-fraud

 

Hållbar utveckling | COP21, EU,, FN, Indien, James Hansen, Kina, Ryssland | | 18 kommentarer |
Upp