Den som kritiserar USA trampar på ömma tår

 
Jag har under större delen av mitt över 70 åriga liv varit en stor beundrare av USA som frihetens försvarare i världen. Jag minns min studentuppsats från år 1963 som handlade om USA:s presidenters positiva roll i världspolitiken under 1900-talet. Den gav mig ett fint studentbetyg i svenska och historia.

Franklin Roosevelt medverkade till att befria oss från nazism och japansk nationalism. Med Marshallplanen satte USA snabbt fart på den ekonomiska utvecklingen i Europa efter kriget. Harry Truman ingrep 1950 med hjälp av FN och stoppade det av Stalin uppbackade kommunistiska anfallet på Sydkorea. John Kennedy satte ner klacken mot Nikita Chrusjtjovs försök att sätta upp kärnvapenbaser på Kuba. Ronald Reagan lyckades 1989 sätta stopp för hela Sovjetdiktaturen och få slut på det kalla kriget. Alla minns vi USA:s försvar av Västberlin under efterkrigstiden. Kennedys ”Ich bin ein Berliner!” och Reagans ”Tear down this wall!” sitter etsade i minnet. Under hela denna historiska utveckling agerade USA från en position av styrka och moralisk överlägsenhet.

Europa har utan tvekan mycket att tacka USA och dess presidenter för, något som idag förblindar oss och gör att vi känner ångest inför att erkänna att allt inte längre är vad det en gång var. Det första tecknet på att något brustit kom redan år 1963 när John Kennedy mördades. Jag minns det som igår. Han hade ingett mig sådan optimism inför framtiden. Mordet blev en stor personlig sorg för mig. Nästa viktiga händelse var Tonkin-intermezzot året efter där en amerikansk jagare påstod sig ha blivit beskjuten av nordvietnameser. Vietnamkriget trappades upp och USA drogs in i ett utnötningskrig som man förlorade både moraliskt och på slagfältet. USA hade ställt sig bakom en dekadent marionettregim med svagt folkligt stöd, mot ett fattigt folk som slogs för sin nationella frihet, först mot fransmännen och sedan mot amerikanerna. I Sverige blev Vietnamkriget kommunisternas och extremvänsterns perfekta storm.

År 1973 störtades Chiles demokratiskt valde president Salvador Allende i en av CIA iscensatt statskupp. Demokratin ersattes med en brutal militärdiktatur. Den kuppen skadade USA:s anseende i hela Sydamerika, som man nu är på väg att tappa till Kina. För svensk del medförde kuppen en av våra första stora flyktingströmmar och att vänsterkrafterna åter fick vind i seglen.

Efter det kommunistiska maktövertagandet i Afghanistan år 1978 såg USA som sin uppgift att stoppa de sekulära kommunisterna. Under CIA:s ledning utbildades och beväpnades 35.000 mujaheddinsoldater och inbördeskriget bröt ut. Ur det växte de islamistiska talibanerna fram och tog makten. Det var uppenbart att USA:s politik skapat en betydligt farligare och inhumanare kraft än den man bekämpat. Afghanistan blev bas för den islamistiska terrororganisationen Al Qaida som senare iscensatte attackerna på World Trade Center i New York. Ett USA med stukad självaktning tog sig nu an den hydra man själva skapat och gick in och störtade talibanregimen. Inte heller här lyckades man, kriget rullar vidare på lågvarv. De islamistiska talibanerna lever kvar och fortsätter sin terrorism. De har nu blivit ett hot som sträcker sig långt utanför Afghanistan. Av någon outgrundlig anledning deltar vårt land i detta krig, vilket delvis innebär att det egna landet ligger oförsvarat.

USA:s misslyckande i Afghanistan och den näring deras krig gett Al Qaida och talibanerna har sedan fått USA att tro att de förhållandevis stabila regimerna i Irak, Syrien och Libyen legat bakom terrorismen. Utan godkännande från världssamfundet angrep därför USA och Storbritannien Irak år 2003 och störtade Saddam Hussein. Förevändningen var förfalskade (av CIA?) uppgifter om att landet hade skaffat sig massförstörelsevapen. I kölvattnet av Irakkonflikten bröt senare den så kallade arabiska våren ut år 2010 och CIA:s strateger såg en chans att även störta Khadaffi i Libyen och Assad i Syrien. I mina ögon verkar principen ha varit att härska genom att söndra. USA:s politik drog in hela Mellanöstern i ett uppslitande allas krig mot alla. Ett krig som likt talibanerna alstrat ytterligare en fanatisk islamistisk rörelse i form av IS. Bevisen hopar sig åter mot CIA som den som tränat och beväpnat de här islamisterna för att de skall hjälpa till att störta Syriens ledare Assad. IS har istället blivit det värsta terroristhotet hittills mot hela västvärlden. Stridigheterna och folkmorden i regionen har skördat hundratusentals offer och miljontals människor är på flykt. Resultatet är en invasion av EU från de berörda regionerna. Vilka problem detta skapar för Sverige behöver inte påpekas. Att sedan invasionen uppmuntras av amerikanska oligarker gör inte saken bättre.

Även vid statskuppen i Ukraina mot president Viktor Janukovytj år 2014 hävdar många att CIA var i högsta grad inblandade. Kuppen var iscensatt för att förhindra ett närmande mellan Ryssland och Ukraina, vilket varit naturligt med hänsyn till ländernas inbördes beroende. Ryssarna såg starka intressen hotade och valde att blixtsnabbt annektera Krimhalvön som före sovjettiden tillhört Ryssland. Den nya presidenten Petro Poroshenko som är lojal mot USA har inte lyckats ena landet och få med sig den i huvudsak ryska befolkningen i östra Ukraina. Idag har Petro Poroshenko inte ens övriga befolkningens stöd. Gallup visar ett svagare folkligt stöd än för den störtade Janukovytj och korruptionen i landet är fortfarande omfattande. Att ta hand om Ukraina och förhindra att landet kollapsar kommer att kosta EU stora uppoffringar och svenska skattebetalare får säkert vara med och bidra.

Listan över hur CIA varit inne och manipulerat utvecklingen i olika länder i en accelererande takt kan tyvärr göras betydligt längre, men det medger inte utrymmet här.

Det är med mycket stor sorg som jag sedan en tid tvingats erkänna att det land jag känt så stor beundran för, har tappat sin moraliska kompass. Jag har i en rad artiklar på bloggen analyserat olika aspekter på USA:s maktpolitik idag. Tyvärr har jag kunnat konstatera att många av mina vänner som delat min beundran för USA, har ännu svårare än jag att erkänna att landet idag ofta är på fel väg. Jag märker det genom att jag ibland anklagas av vänner för att odla konspirationsteorier. Tyvärr behövs inga konspirationsteorier, det är bara att läsa innantill i en flod av historiska dokument och att lyssna på det ena vittnesmålet efter det andra inifrån USA:s inre maktkretsar.

Min förhoppning idag är att USA under år 2016 väljer en ny president med en säker moralisk kompass som kan återupprätta USA:s storhet som frihetens främsta försvarare i världen.

Etik | Afghanistan, Al Qaida, CIA, EU,, Irak, Islam, Libyen, Ryssland, Syrien, USA, Ukraina | | 42 kommentarer |

SvD:s falska marknadsföring

Som livslång läsare av SvD som en gång var en utpräglad kvalitetstidning, är det med stor sorg jag gång på gång påminns om tidningens totala journalistiska förfall.

Det senaste utomordentligt pinsamma exemplet för denna tidning som seglar under den falska marknadsföringen ”kvalitetstidning”, är en artikel där man avbildar ett s.k. ”ensamkommande flyktingbarn” (bilden har efter avslöjandet beskurits). ”Barnet” uppges av SvD:s journalist vara 17 år. En enkel sökning på nätet, som är självklar för varje professionell journalist, ger vid handen att personen själv uppger att han är dubbelt så gammal, alltså 34 år. Att SvD inte längre besvärar sig med att göra ens den mest trivialt enkla kontrollen av sina uppgifter, visar att tidningens journalistik inte är värd namnet. Detta är tyvärr inget undantag, denna typ av undermåliga och falska påståenden upprepas dagligen i tidningen.

Man kan inte tolka SvD:s agerande på annat sätt än att man antingen är totalt journalistiskt inkompetent eller att man bedriver medveten politiskt motiverad desinformation. Det är bara att välja vilket ni tror mest på. Vilket man än väljer, så visar det att tidningens marknadsföring som ”kvalitetstidning” är FALSK!

Ni som betalar pengar för den här tidningen kanske skulle kräva era pengar tillbaka med hänvisning till den falska marknadsföringen.

Etik | SvD | | 59 kommentarer |

Civilisationens dödgrävare

 
Kolesterol är kroppens sannolikt viktigaste byggsten. Kolesterol som transporteras runt via blodflödet, har stor betydelse för ett flertal av våra livsviktiga biokemiska processer. En viss del av kolesterolet tillförs via kosten, men den största mängden syntetiseras i kroppen. Hjärnan och ryggmärgen består i stor utsträckning av kolesterol. Låga kolesterolvärden hos äldre leder till för tidig död och ökad risk för demenssjuklighet.

Inflammationer i blodkärlen som kan orsakas av olämplig kost som t.ex. transfetter och vissa kolhydrater kan leda till skador på blodkärlen som sedan kroppen försöker läka med kolesterolpartiklar vilket leder till åderförkalkning. Detta har felaktigt lett fram till hypotesen att kolesterol är orsaken till åderförkalkningen. Det är som att skylla eldsvådor på brandkåren.

Den falska kolesterolhypotesen har lett till föreställningarna att naturligt fet kost gör oss sjuka och att vi kan förlänga vår livslängd med kemiska preparat som sänker kolesterolhalten. Dessa preparat har visat sig ge mycket allvarliga biverkningar.

Kostpolitiken baserad på kolesterolhypotesen har grundlagt en enormt stor industri för avfettad mat och kolesterolsänkande preparat som drar in hundratals miljarder till läkemedelsindustrin. Detta har skapat mycket stora ekonomiska intressen för att hindra modern forskning som motbevisar hypotesen att komma fram. De felaktiga kostråden ligger bakom den globala pandemi av metabol sjuklighet som idag omfattar nästan en tredjedel av världens människor – 2,1 miljarder är idag överviktiga.

Den metabola pandemin leder bl.a. till att vi har en snabbt stigande fetma och sjuklighet i diabetes som tre gånger oftare ger cancer, demens och andra kärlsjukdomar. Diabetiker tappar känseln i fötterna vilket påskyndas av vårdens vansinniga råd mot fet kost. Det kallas polyneuropati och leder till sår som är mycket svårläkta och som möjligen kan läkas om man helt slutar äta kolhydrater. Polyneuropati är också en biverkan av kolesterolsänkande statiner. Kolesterolet är en isolerande faktor i nervledningarna och i cellerna. En diabetiker som dessutom står på statiner ökar risken för amputation.

Genom att välja att demonisera den essentiellaste byggstenen i vår kropp når etablissemanget maximal skrämseleffekt enligt devisen; Ju mer rädsla man skapar, ju större blir bytet. Genom att vi alla definieras som sjuka eller under överhängande risk att bli det, kan man motivera nya skattebaser samt sälja maximalt med medicinska preparat och avfettad industrimat. Livs- och läkemedelsindustrierna blomstrar och gör rekordvinster och allt fler blir metabolt sjuka.

Vi har i Sverige ett antal ledande forskare som valt att ta parti för industriintressena och därför, mot bättre vetande fortsätter att förfäkta den falska hypotesen och ge råd att undvika naturligt fet kost till förmån för kolesterolsänkande preparat, inflammatoriska oljor och kolhydrater. Vi hittar dem på flera ledande positioner inom den medicinska forskningen och på ansvariga myndigheter. De mest kända är Pfizer-stödda Maj-Lis Hellenius, Coca Cola sponsrade Claude Marcus och Hjärt-Lungfondens Jan Nilsson.

 

En av jordelivets två viktigaste och nödvändiga byggstenar är gasen koldioxid (den andra är vatten). Vi andas ständigt ut gasen och den är själva basen i livets näringskedja såväl på land som i haven. Växter och alger skapas genom fotosyntesen där koldioxid och vatten bringas att reagera med varandra och forma enkla sockerarter med hjälp av energitillförsel från solens ultravioletta ljus. Det är från denna bas som nästan allt annat liv hämtar sin näring direkt eller indirekt. På detta sätt är livet på jorden helt beroende av den halt på 0,04% koldioxid som atmosfären numer innehåller. Skulle halten sjunka ner under 0,02% börjar livet att avstanna och dö ut.

Tidigt i livets historia var en betydligt större del av allt kol på jorden än idag, frigjort. En stor del var i form av koldioxid och halten i atmosfären var därför långt högre än dagens. Detta ledde till ymnig växtlighet och djurliv som med tiden genom sedimentation och geologiska omvälvningar kom att delvis bindas i jordskorpan där den fossiliserade. Koldioxidhalten i atmosfären bringades på detta sätt ner och stabiliserades med tiden på nivåer nära dagens.

Den måttligt stigande koldioxidhalt som sedan mitten av 1900-talet har gått från 0,03% till 0,04%, beror i stor utsträckning på vår förbränning och frigörande av de fossiliserade koltillgångarna.

Genom nya tekniker, el och mindre koldixidutsläpp så blir Webbhotellet allt billigare, du bör alltid jämföra webbhotell innan du väljer vart du ska lägga din hemsida.

År 1896 lanserade svensken Svante Arrhenius för första gången hypotesen om den s.k. växthuseffekten. Han räknade fram att de olika gaserna i atmosfären hade absorptionsspektra som ledde till att de återstrålade delar av den utgående värmestrålningen från jorden. Detta får temperaturen på jorden att via en växthuseffekt stiga med vad man idag bedömer till 33 grader C. Den dominerande delen av växthuseffekten orsakas av vattenånga, medan en mindre del orsakas av bl.a. koldioxid.

Med tanke på koldioxidens växtgödande effekt såg i stort sett ingen forskare någon fara i den stigande atmosfärshalten fram till 70-talet. Jorden genomgick då en period med avtagande globala temperaturer och domedagsprognoser om en ny istid duggade tätt. När så denna naturliga köldperiod upphörde och den globala temperaturen började återhämta sig, tvingades domedagsprofeterna ändra strategi och då kom Arrhenius växthushypotes väl tillpass. Denna gång kunde man därtill skylla den stigande temperaturen på människan.

Plötsligt väckte koldioxiden politikernas intresse, med människan som skyldig fick man en välkommen ny skattebas. Det just beslutade kraftigt ökade uttaget av drivmedelsskatt visar detta tydligt.

Forskare som kände av de politiska vindarna och vittrade stigande anslag började presentera datormodeller som sades förutsäga en skenande global uppvärmning. Alla vet vad som hänt därefter. Västvärldens politiker som trodde mer på alarmerande datorprogram än på faktiska observationer har fått fulständigt fnatt. De tror att livets viktigaste beståndsdel plötsligt är det största hotet mot samma liv, på liknande sätt som man tror att kolesterol är ett farligt gift.

Upp till idag har alarmistiska forskare kunnat kamma hem astronomiska anslag genom att presentera ett hundratal olika datormodeller som alla visar att vi är på väg att stekas till döds av våra utsläpp av livets gas. Problemet är bara att modellerna inte verifieras av verkliga observationer. I snart två decennier har inte den globala temperaturen stigit trots den fortsatt stigande koldioxidhalten. Den faktiska utvecklingen har följt forskarnas prognoser för en utveckling där koldioxiden inte ökar. Sannolikt beror detta på att koldioxiden i atmosfären under 1900-talet i stort sett nått sin mättnadsgräns vad gäller dess växthuseffekt. Idag tyder observationer på att en vidare fördubblad halt på sin höjd kan ge ytterligare någon grads behagligt högre temperatur.

Av domedagspredikanternas alla förutsägelser om ett isfritt Arktis, fler katastrofala väderfenomen, kraftigt stegrad havsnivå har inget inträffat. Utvecklingen har snarast gått åt motsatt håll. Öknarna krymper, växtligheten och övrigt liv blomstrar och allt fler munnar kan mättas. Något minskande pH i havens ytvatten lyfts utan grund fram som ett stort hot mot livet i haven, medan man nogsamt tiger med att den högre koldioxidhalten leder till att fyoplankton tillväxer snabbare och ökar näringsbasen för allt annat liv i haven.

Det politiska korståget mot koldioxiden som leds av president Obama, har mött ökande svårigheter. Obamas tjänstemän har tvingats till ren manipulation av temperaturdata och förföljelse av oliktänkande för att försöka driva igenom en begränsning av fossilanvändningen.

Det normala när vetenskapliga hypoteser inte stämmer med faktiska observationer är att man omprövar dem, men det vågar nästan ingen politiker föreslå. Och de som gjort det har snabbt blivit utfrysta ur den politiska gemenskapen. Vi har fått en kader av opportunistiska forskare och charlataner som lever mycket gott på att fortsätta sprida en grundlös skrämselpropaganda om klimatet. Internationellt har kampanjen främst symboliserats av Al Gore. I Sverige heter den främsta alarmisterna Johan Rockström. Han påstås felaktigt vara klimatforskare och uppträder ständigt oemotsagd i de av politikerna kontrollerade medierna och sprider sitt skrämselbudskap som håller små barn sömnlösa.

Är detta inte en vansinnig tidsålder så säg? De som har det största ansvaret för våra liv och vårt samhälle demoniserar det som är själva basen för livet och hälsan!

Alla dessa inom samhällets etablissemang som lever av att demonisera livets viktigaste byggstenar är i ordets djupaste bemärkelse civilisationens dödgrävare. Håll reda på vilka de är och var alltid på er vakt mot deras genomfalska desinformation som okritiskt sprids av Public Service och etablissemangets tidningar. Sanningen måste ni leta reda på själva.

Etik | AGW, Alzheimer, Big Food, Big Pharma, Hjärt-Lungfonden, Klimatpolitik, Kostforskning, MSM, Public Service, statiner | | 37 kommentarer |
Upp