Politiskt Concorde Syndrom

Gästinlägg från min vän professor Jörgen Nordenström med anledning av Decemberöverenskommelsen:

Kajor är trevliga fåglar. Vi har en grupp på 4-5 kajor på landet som gärna sällskapar med oss när familjen påtar trädgården. Ett beteende som kan vara besvärande är att de gärna bygger sina bon i skorstenar, vilket våra kajor under flera år också gjort. För att förhindra detta lade vi i våras ett metallnät ovanpå skorstenen. Kajorna blev mycket upprörda över detta och ägnade över en vecka åt att med en fascinerande envishet försöka bryta upp metallen och avlägsna nätet. Beteendevetare kallar detta ett Concorde Syndrom – man har fastnat i ett beteende/strategi som uppenbart inte fungerar. Fåglar har svårt att inse när strategin är felaktig och fortsätter på den inslagna vägen med oförminskad energi.

Det fransk-brittiska Concorde-projektet var en illustration av syndromet där man trots enorma utvecklingskostnader hamnade i en situation där man kände sig tvungen att fortsätta trots att man insåg att projektet aldrig skulle kunna räknas hem ekonomiskt. Att konstruera ett passagerarplan med överljudskapacitet var en mycket stor teknisk utmaning. Bränsle-åtgången var stor vilket medförde att i stort sett hela planets underdel upptogs av bränsletankar. Flygplansformen var konstruerad för att ge så lite motstånd som möjligt vilket medförde att glidförmågan var låg så att man var tvungen att landa med högre fart än konventionella plan. Det innebar i sin tur att landningsställen behövde överdimensioneras, däcken var större och däcktrycket högre än för normala passagerarplan. Andra tekniska utmaningar gällde planets stabilitet mot yttre tryck, förhöjda radioaktiva nivåer på den höga marschhöjden samt det höj- och sänkbara nospartiet.

Olyckan med Air France Flight 4590 i Paris den 25 juli 2000 berodde på en rad olyckliga omständigheter. Ett passagerarplan från Continental Airlines hade startat 5 minuter innan AF 4590. En plåtbit från Continental-planet hade lossnat p.g.a. att en mekaniker inte skruvat fast den ordentligt. Plåtbiten låg på landningsbanan och orsakade att en av Concordeplanets däck exploderade varvid däckrester med stor kraft slungades mot en av bränsletankarna på planets undersida. Sensorer uppfattade att det blivit en tryckökning i bränsletanken varvid en ventil öppnades och flygbränsle släpptes ut. Däckexplosionen blottlade strömförande elektriska kablar vilket gjorde att flygbränslet fattade eld. Piloten uppfattade att det förelåg en motorbrand och slog därför av den motor man felaktigt trodde hade börjat brinna. Planet med sin begränsade glidförmåga hade inte fått upp en tillräcklig hastighet och kunde inte hålla höjden utan sjönk ner och kraschade mot ett höghus och hela planet exploderade och alla 109 personer ombord dog.

En annan tragisk olycka kopplad till namnet ”concorde” var kryssningsfartyget Costa Concordias förlisning. Iakttar man inte vanligt sjövett och undviker grynnor och skär så spelar det ingen roll om fartyget är relativt nybyggt, modernt och tekniskt välrustat.

Decemberuppgörelsen kan sägas vara tecken på ett politiskt Concorde Syndrom där den rödgröna regeringen och allianspartierna kommit överens om en strategi som inte löser det underliggande problemet. Anna Kindberg Batra och Tomas Tobé - partiledare/statsminister respektive partisekreterare wanna-bes – har en pedagogisk utmaning att förklara hur en kapitulation av oppositionspolitiken kan tilltala de som röstat på Moderaterna. Tomas Tobé ser uppenbarligen uppgörelsen som ett sätt att öka chanserna att få en moderat statsminister efter valet 2018. Om detta är en realistisk tanke, en illusion eller ett rent feltänk återstår att se. Risken är uppenbar att man då är ännu längre bort från det målet än man var 2014. Att man inte kan tiga bort Sverigedemokraterna som politisk kraft i allmänhet, och frågor som rör integrations-, migrations- och tiggeri i synnerhet, borde stå klart för 7-klöver-partierna vid det här laget.

Ordet ”concorde” betyder samstämmighet, samförstånd, gå i takt, fred och liknande. Även om decemberuppgörelsen har ingåtts i en anda av samförstånd så har politikerna inte gått i takt med stora delar av väljarkåren. Risken är stor att resultatet blir ett politiskt Concorde Syndrom som i efterhand kan visa sig var kontraproduktivt för de syften man önskat uppnå. Politikerna har fastnat i en strategi som har små förutsättningar att lösa de problem som finns vilket verkar stå klart för en stor del av väljarkåren – oavsett partifärg.    

Jörgen Nordenström

Kategori: Demokrati
Taggar: Concord Moderaterna Sverigedemokraterna
1 Sverker Nilsson:

skriven

En liten rättelse. Det var ett hotell och inget höghus som kärran träffade.

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://cdn1.spiegel.de/images/image-55008-galleryV9-vrfc.jpg&imgrefurl=http://www.spiegel.de/fotostrecke/todesflug-af-4590-das-ende-der-koenigin-der-luefte-fotostrecke-90321-4.html&h=640&w=850&tbnid=HnRgB52XBuDkBM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=120&usg=__cdeFHIXxgt9mVuAAHUfoACbMZXA=&docid=Ne6VKfMMy9WZHM&sa=X&ei=HLulVMGOAcruUP63grAL&ved=0CC4Q9QEwAw&dur=59

Sverker.

3 Björn i Bromma:

skriven

Suverän liknelse!
Det finns även en till fast betydligt äldre, nämnligen Wasa-syndromet.
En maktfullkomlig kungamakt, Gustav II Adolf, beställde ett gigantiskt krigsskepp som skulle verka avskräckande för fienderna på Östersjön.
Efter ett tag, under projektets gång, så ville kungamakten ha ett ytterligare kanondäck varpå skeppsteknikerna blev väldigt konfunderade och misstänkte starkt att skeppet skulle få för hög tyngdpunkt och inte överleva "ett skarpt läge" oavsett hur mycket ballast i form av stenblock man pulade in i botten av skeppet. Det måste ju få plats med förnödenheter till besättningen också, samt tillräckligt med kanonkulor. Men vem obstruerade mot kungamakten på den tiden?
Wasa-skeppet överlevde inte ens en svag sjöbris på Riddarfjärden vid sjösättningen...
I dagarna så läser vi om asylsökande som blivit satta på en asylmottagning norr om Östersund. Större delen av dessa vägrar pga snö, is, för kallt och ingen stad i närheten.
Det Reinfeldtska sk."arealtänket" och "The Last Frontier" är naturligtvis tagna helt ur tom luft. Som förut på denna eminenta blogg så kan man ärligt talat fundera över om karln är riktigt frisk. Eller blir det så naturligt om man har en fix idé och samtidigt lever i ett elfensbentorn?
I sådant fall så kan man helt klart jämföra med andra högst tvivelaktiga historiska figurer.

5 Kalle:

skriven

Bygg en fågelholk till kajorna.

http://www.bioresurs.uu.se/myller/skog/holk2.htm

7 GBJ:

skriven

Nu har Migrationsverkets siffror för beviljade asylansökningar kommit för 2014. 77 % av drygt 81 000 asylansökare får uppehållstillstånd, dvs ca 62 000. Erfarenheten under senare decennier har visat att anhöriginvandringen uppgår till minst dubbelt så många, alltså omkring 125 000. Det blir sammanlagt närmare 180 000 som efterhand som tillstånd beviljas kommer till Sverige, som ett resultat av årets invandring. Därtill kommer arbetskraftsinvandring och de illegala asylsökarna som inte lämnar landet. Var och en kan ju själv räkna ut resultatet av nuvarande mandatperiods invandring om det fortsätter komma lika många asylansökare som i år.

Lägg också märke till att i Arbetsförmedlingens nyligen utgivna rapport framgår att av de invandrare som finns i etableringsuppdraget är det 60% som högst har motsvarande grundskoleutbildning, flertalet av dem har kortare utbildning än så. I Danmark är det ca 50 % av utomvästliga invandrare i åldern 30-59 år som försörjs av det allmänna (Se "Den korte avis" idag).

Innan det vänder måste det tydligen bli mkt, mkt sämre. Kaos föregår kosmos. Vi får bara hoppas att det inte är för sent.

9 Солжени́цын:

skriven

Ett litet filosofiskt inlägg då detta är en blogg med vetenskaplig grund.

Efter att jag insåg hur grundlurad jag blivit började jag att läsa på om alla områden. Det visade sig att det mesta som sades stämmer helt enkelt inte, antingen är det helt fel, ibland tvärtom, som vad gäller t.ex. detta med invandringen, ibland är bara vissa delar fel eller helt enkelt utelämnade. Samtidigt, är det viktigt att inte ryckas med i all revisionism, mycket är bra, men allt behöver så klart inte vara fel bara för att det är godkänt av etablissemanget.

Så till mitt inlägg där jag välkomnar respons från bloggens ägare och läsare, då jag vet att här finns naturvetenskapliga kunskaper, vilket jag inte besitter. Tror mig besitta sunt förnuft, men naturvetenskaperna kan ibland vara svåra för en lekman att förstå utan baskunskaper.

Det jag läst är att det finns tre teorier som kan liknas vid vetenskapens politiska korrekthet. De som inte skriver under på och till fullo ställer sig bakom dessa teorier ska tydligen vara "rökta" inom vetenskapen. De är som följer:

Einsteins Relativitetsteori
Big Bang-teorin
Charles Darwins Evolutionsteori

Nu har jag börjat skrapa lite på ytan om det även här finns politisk korrekthet som har förblindat många? Jag har inte kommit så långt men det jag kunnat läsa är att t.ex. Nicola Tesla ansåg att Einsteins teorier var illusioner, Telsa är en forskare som helt förträngts av forskarvärlden. Thomas Edison svarade på en fråga vad han ansåg om den "krökta rymden" och han svarade att han "inte förstod den och därför inte kunde uttala sig". Vad jag har hört så går delar av dessa teorier inte alls ihop med det man idag kallar för kvant-fysik.

Teorin om Big-Bang bygger på en ärta som blev ett universum. Då måste universum ständigt krympa och expandera. Senare forskning tyder på att universum ständig expanderar. Vad händer då med Big-Bang. Tydligen går inte dessa teorier heller att förklara om man inte lägger till två "okända" a och b, där a= svart materia och b= svart energi, något som lär finnas men som inte ännu går att mäta eller riktigt förstå.

Slutligen. Darwin. Det är en oskriven lag, ett axiom, att Miss Universum och Leonado De Vinci, båda är avlägsna släktingar till ödlorna. Den som inte tror det lär ha svårt att ens få den minsta vetenskapliga rapport publicerad.

Men hur är det med detta? Det finns många forskare som studerat t.ex. DNA mycket noga som säger att de först trodde på teorin men idag är helt övertygade om att den regelbundenhet och den precision man ser omöjligt kan komma ur den ursoppa som Stalins forskare Alexander Oparin hävdade var grunden till allt levande.

30% av forskarna i USA svarar i anonyma enkäter att man tror det finns en "högre" design. Det behöver inte vara den gud som Bibeln talar om utan mer en intelligent kraft som finns i allt och som också skapat allt.

Själv är jag nu mycket osäker och skulle därför uppskatta lite input från "de lärda" här på sidan. Jag funderar lite på det som vi människor skapat. Det är allt ifrån rymdskepp till strålkanoner och avancerade dataprogram. Skulle någon tro att detta kommit till av en slump, ens efter 4 miljarder år, i en serie mutationer? Hur kan vi då tro att DNA som är 1000 ggr mer avancerat kommit till av en slump? Hur kan vi tro att den precision vi ser i all materia kommit till av en slump? Den minsta atom är ju ett under av komplexitet och precision i jämförelse med allt som vi människor skapat.

Ja ni förstår.

Några synpunkter på detta? Är också vetenskapen i händerna på politisk korrekthet? Är de paradigm som alla lärt sig på sina utbildningar verkligen så vattentäta som det sägs? Är det i så fall "konspirationer" att syna korten för dessa "axiom"? Krökt rymd, Big-Bang och slumpen från ursoppan.11 seson:

skriven

Det är glädjande och lärorikt att besöka bloggar som är " forskarbloggar ".
Emellertid bör man skilja på forskare och " forskare ". Ex på oberoende forskare är Karl-Olov Arnstberg, Tino Sanandaji, Ulf Ravnskov, Jan Tullberg. Lennart Bengtsson m fl m fl. Även denna bloggägare är oberoende forskare.
Gemensamt för oberoende forskare är deras intigritet mot den akademiska världen som helt styrs av regeringen och etablisemanget. Sedan lång tid tillbaka finns ingen fri forskning i Sverige.
Många av de s k epidemiologiska rapporter som kavlas ut i media är inte skrivna av forskare utan av personer med betydligt lägre meriter än forskare. Rapporterna skrivs sedan under av ej oberoende forskare mot riklig betalning. Ca 50% av medicinska rapporter är fuskrapporter, ex kolesterolrapporterna som ständigt låter oss förstå hur farligt det är med för högt kolesterol. ( Läs Ulf Ravnskov )Andra områden är klimathotet, vilket inte finns, utan har skapats för att gälla som ett yttre hot mot planeten. Allt för att i sinom tid skapa en världsregering. Eliterna måste ha fiender antingen som terrorister, klimatet, kolesterolet etc för att skapa den värld de vill ha. I detta sammanhang kommer de köpta forskarna in i bild. Vi måste därför vara selektiva när vi läser forskningsrapporter. De kan mycket väl vara " forskningsrapporter "

13 seson:

skriven

Post 11
För snabba fingrar. Skall vara "rapporterna skrivs sedan under av beroende forskare osv

15 Gunnar Björklund:

skriven

Hej Lars

En tanke som slår en, varför sker ”attackerna” mot moskéer just nu?
Varför får det så mycket uppmärksamhet, innan vi ens vet vad polisutredningarna säger.

Det har ju tydligen varit flera attacker under 2014, varför var det inte samma uppmärksamhet då?
Varför är det just nu som det blir så stort och dominerar media?

Enkelt!
Politikerna vill rikta ljuset åt annat håll så vi inte ser vad som sker i mörkret.

Vad är det som sker i mörkret då, som inte får massmedial uppmärksamhet?

– 27/12-2014 genomförde 6-klövern en statskupp och införde demokratur. (Decemberuppgörelsen).
– 1/1-2015 infördes ändringar i lagstiftningen som gör det lättare att åtala oliktänkande.
– 1/1-2015 är SÄPO inte längre en del av Polismyndigheten, utan nu en fristående enhet som lyder direkt under regeringen.

Vad innebär detta?

Jo, först genomför man en oblodig statskupp (Demokratur), så man kan regera till 2022.
För att en demokratur ska kunna fungera och ha kontrollen över folket krävs det ett verktyg, och det har dom nu i och med att SÄPO är direkt underställd regeringen, samt att lagen gör det lättare att komma åt oliktänkande.

SÄPO kommer få drastiskt ökade resurser för att bevaka våra telefonsamtal, sms, mms, internet aktiviteter och annan datatrafik.
I början kommer vi se många åtalas på de mest lösa grunder och när tillräckligt många blivit dömda, fått sina liv förstörda, samt höga bötesbelopp, så kommer resten av folket att skrämmas till tystnad.

Varför brinner moskéerna just nu?
Varför bussas flyktingar till Östersund på självaste nyårsafton?

Det är så man kan tro att allt är iscensatt.

Normalt är ju alla i Sverige lediga på nyårsafton (utom vissa viktiga samhällsfunktioner).
Men denna busstransport var tvunget att gå på just nyårsafton?

Varför då? Kunde den inte väntat till fredag, två dagar senare, som är normal arbetsdag?

Genom att bussa dom redan den 31/12 sammanfaller ”flyktingstrejken” så att den dominerar nyheterna exakt samma dag som införandet av polisstaten Sverige och inskränkningarna i vår frihet, alltså den 1/1-2015.

Som sagt, rikta ljuset åt ett håll, så ser vi inte vad som sker i mörkret.

Hur länge har detta planerats?

En statskupp genomför man ju inte i en handvändning, lika lite som man planerar en helt ny polisorganisation på en vecka eller två.

Jag tror att detta iscensattes någon gång under 2010, efter valet.
När SD kom in i riksdagen insåg 7-klövern, att folket började vakna och inte längre kunde styras lika lätt.
Vem vill bli av med sin makt och sina härliga löner?

Man har haft olika scenarior som varit möjliga att sjösätta beroende på utfall i valet 2014.
Smutskastningen av SD hjälpte inte så det fick bli ”statskupp-scenariot”.

Man lät Stefan Löfven bildade en minoritetsregering, och SD spelade ovetandes med och sänkte regeringen.
Vad är det normala att en regering gör när budgeten faller?
Avgår.
Stefan Löfven behöll makten för det var en del av planen för att genomföra statskuppen.

Han meddelade dagen efter att det ska utlysas nyval, vilket återigen bara var menat att flytta fokus, från frågan om varför han inte avgick, till extravalet som blev den dominerande nyheten.
Smart!
Vi glömde lixom bort att han inte avgick, det inskränktes till att bli ett skämt i sociala medier.

Vän av ordningen säger då att man har ju bara gjort upp om budgeten, man kommer ju få problem att få igenom sin politik i sakfrågorna i riksdagen i alla fall.
Vad är poängen?

Behålla makten!

Det är bara när budgeten fälls som regeringar avgår, inte annars.
Nu har 6-klövern försäkrat sig om att ingen regering kommer behöva avgå innan 2022.
Om inte SD får minst 51% i valet 2018 skulle det valet i praktiken lika väl kunna ställas in.

Sug på den meningen en sekund;
”valet 2018 skulle kunna ställas in”.

Vi lever nu under förespegling att vara en demokrati, när det i själva verket är en skendemokrati.
Det är per definition demokratur.

Man har alltså säkrat makten under de kommande två mandatperioderna, med ett ordinarie riksdagsval emellan, vilket är

2 Bemgt-Ove Högström

skriven

Ja nog har Decemberuppgörelsen visat att våra politiker inte bryr sig om väljarna.
Efter de sista dagarnas händelser så kommer SD att få många fler som kommer att rösta på dem. Reinfeldt som uppmanade oss att öppna våra hjärtan var både döv och blind.
Nu sitter en samling asylsökande syrier uppe i Östersund och vägrar att lämna den buss som transporterat dem från Malmö till Östersund. De vill tillbaka till Malmö eller en annan större stad. För de inte som de vill så kommer de att hungerstrejka. I Sundsvall kräver rumänska tiggare att kommunen skall ordna busstransporter morgon och kväll mellan deras läger och stadens centrum. På bensinmackar köper rumäner bensin för 7-800 SEK med pengar som tiggts ihop. Man får vänta lång tid för att mackpersonalen skall kunna räkna alla småmynt som de betalar med. Media visar inte den verkliga situationen i sin strävan att vara politiskt korrekt. Migrationsverket behöver anställa c:a 1000 personer ytterligare. Någon redovisning av vad allt kostar lämnas ej. Det här beteendet gynnar SD och de s.k. etablerade partierna lossas som ingenting och bryr sig inte om att det finns hemlösa svenskar.

Bengt-Ove Högström

4 Johan Tisell

skriven

Synd att använda ordet Concorde i detta sammanhang dock.

Jag har flugit Concorde ett flertal gånger och det var både tekniskt intressant, men framförallt tidseffektivt. Och då menar jag inte bara flygtiden, utan då man landade på förmiddagen i NY var det inga andra internationella flyg som kom in. Resande med endast handbagage kunde jag vara incheckad i annan terminal under 20 minuter! Fast då gällde det att vara av planet först och artigt "väcka" immigration. Sedan hade BA en fri limo mellan terminalerna.

Som teknikprojekt hade det likheter med månprogrammet och jag tror att teknik- och good-willeffekterna kan ha vägt upp kostnaderna. Jag var i vart fall i många år ytterst lojal mot BA tack vara planet.

Ett annat kul kuriosum var att flighterna (som hette BA 001, 002, 003 och 004) aldrig annonserades ut, därför man satt och väntade i 1:klassloungen och vid ombordstigning veks en hel vägg bort. "Vanliga dödliga" skulle inte ens veta om att planet fanns. En affärsbekant i Cork sa att planet alltid var prioritera på Heathrow, så det var extremt punktligt, det hörde han på ljudbangen efter att Irland var passerat.

Men denna segregation mellan passagerare skulle väl i dag kallas neofascistisk och ändå inte få finnas kvar.

I övrigt instämmer jag med artikeln,

Gott Nytt år alla balanserade människor!

6 Magnus Berg

skriven

Kvalitet!

Det var länge sedan ledarsidor publicerad kritiska analyser av ovanstående kvalitet.Läser denna blogg allt oftare och tipsar vänner och bekanta att göra detsamma. Vi lever i en tid med en media som är genuint intellekturellt ohederlig och som tappat sin roll som kritisk granskare av makten. Media utgör idag en trutförlängare åt totalität intoleranta tankefigurer som ligger väl i linje med den "uppgörelse" som mer liknar en stadskupp än något annat.

8 Lasse

skriven

Decemberöverenskommelsen behövs för att hålla SD borta från makten. Vad vill då SD som är så farligt för Sverige?
Införa samma politik som resten av EU!
Varför skall vi göra oss unika?
Är det för att vi har en bra lösning på integrationen?

10 per eriksson

skriven

Alliansen hade 8 år på er att fixa sina hjärtefrågor - resultatet blev en måttlig skattesänkning vilket är helt ok eftersom varje öre tillbaka från statsmakten är välkommet men i övrigt var det mest ett misslyckande dvs skolan kollapsade fullständigt och är nu sämst bland jämförbara länder, all time high brottslighet parat med rekordlågt brottsuppklarande - rekord i brinnande skolor, brinnande bilar, personrån, våldtäkter, - attacker mot ambulans, brandkår och polisstationer är också ett nytt fenomen för att inte nämna badhus och bibliotek som måste stänga pga våld mot personal, försvaret som kostar 50 miljarder är lamslaget och klarar inte ens ett minimum av incidentberedskap, Alliansen har dessutom skapat (svenska) historiens största bostadsbrist vilken nu är omöjlig att bygga bort eftersom det skulle ruinera landet - jag förstår att ni inte vill regera längre eftersom ni helt enkelt är rädda för det ni har ställt till med - å andra sidan är det ett mysterium att Löfven är så pigg på statsministerposten men han förstår väl inte bättre eller så siktar han väl som Reinfeldt och Borg på internationell karriär i Geneve.

12 Nina Rehnqvist

skriven

Bra liknelse. Tänkvärt

14 Ulf Brauer

skriven

Intressant exempel. Barbara Tuchman skriver läsvärt i sin "March of folly" om liknande förlopp genom historien, som ju tyvärr har en tendens att upprepa sig.

16 Fredrik

skriven

Har du källa på det att en ventil öppnades och släppte ut bränslet? Det är inget jag läst i haveribeskrivningar tidigare.