Trons makt och kraft

Lennart Bengtsson skriver idag om trons makt med anledning av en artikel i Svenskan.

Dagens artikel i SvD om en ung dansks övergång som frivillig soldat till den Islamska Staten skildrat av en vän med liknande invandrarbakgrund, visar trons makt och hjärntvättens kraft. Det visar också de problem som västvärlden redan har som en följd av en okontrollerad invandring av individer från främmande kulturer där assimileringen inte fungerat. Har främst unga människor identifierat sig med extrema politiska eller religiösa rörelser finns det knappast några hämningar vad de kan ta sig till med. De grundläggande västerländska idéer som man hade hoppats de hade fått i sig från hem och skola har som i detta och många liknande fall visat sig vara en lätt polityr som uppenbarligen inte gått särskilt djupt.

Det som är särskilt oroande i fallet med jihadister är den totala bristen på normala hämningar. Att slå sönder skyltfönster och sätta eld på bilar och skolbyggnader är förfärligt i sig men att betrakta det som naturligt, vackert och riktigt att skära halsen av oskyldiga människor av annan religion och göra unga flickor till sexslavar vilket man, om man så önskar, kan sälja på marknaden är faktiskt illdåd på samma nivå som de nazistiska övergreppen under andra världskriget.

Men i den bakvända svenska världen är det i stället det politiska parti som gör allt för att stävja en okontrollerad invandring, som i stället beskylls för rasism, fascism eller ännu värre. Att låta en nära nog fullständigt okontrollerad och defunkt migration fortgå månad efter månad är på väg att bli en nationell katastrof och på sikt förstärka grogrunden för omvändelser till extrem jihadism av det slag som återgivits i söndagens SvD. Att det bara är SD som reagerar politiskt indikerar en obegriplig handlingsförlamning hos det s.k. etablerade partierna.

Eftersom svenska folket numera huvudsakligen blir informerade via utländsk press och fristående Internetsajter om vad som händer när det gäller migrationen i deras land förefaller de veta mer härom än de politiker de valt. Att en svensk tidning återger detta kan vara ett tecken på senväckt insikt hos media, tidigare hade en sådan artikel helt säkert stoppats efter tecken från högsta ort. Politikerna tycks inte ha gjort klart för sig att de faktiskt inte representerar sig själva utan de medborgare som valt dem som sina representanter. Om de inte har begripit detta i sin obeskrivliga arrogans får de räkna med en ännu större negativ överraskning den 22 mars 2015 än den de fick den 14 september 2014.

Lennart Bengtsson

14 december 2014 

1 Ann Löfving - Henriksson:

skriven

Tack!

3 bom:

skriven

Om den senaste valrörelsen kryllade av osmakligheter så blir nog den kommande vintervalrörelsen toppande den listan. Stackars Löfven som nu blir coachad av godsägaren på Torp som från baksätet sliter i fordonsratten. Nu skall det vara Grosse Koalition med la Batra. Hade inte avgång varit bättre för honom?
De som dras till IS hamnar i första linjen och det är nog till vår fördel. Har inte UK beslutat att de som överlever sitt möte med Pesh Merga förverkat sitt medborgarskap?

5 Stefan Björklund:

skriven

Islam förebild för Hitler

Det är ju löjligt att försöka påstå att som Lövdén, att det muslim-fientliga SD skulle vara nazistiskt,

Förre presidenten Wolff sade att "Islam är en del av tysk kultur. Han visste vad han talade om.

Hitler skriver i Mein Kampf redan 1924 berömmande om hur de muslimska Hamidje-garderna mördade kristna Armenier.
Vem kommer idag ihåg utrotningen av Armenierna?

På 1930talet sökte palestinska ledare som Ahmed El Husseini förbindelser med Hitler Tyskland.
Stormuftin av Jerusalem residerade under kriget i Berlin i en fin villa på invitation av Hitler.
När Hitler vunnit kriget vill Stormuftin att Eichmann skulle sändas till Palestina för att lösa judefrågan där.

1937 skrev en katolsk präst Edgar Alexander boken Mythus Hitler. Där jämför han Mein Kampf med Koranen (se mitt inlägg om detta i WSJ 2008)
Alexander konkluderar, att Hitler var den nye Muhammed och nationalsozialismen en ny hatreligion i stil med Islam.

Under kriget organiserade Himmler muslimska SS förband. Han var pedantiskt noga med att varje bataljon hade en egen imam.
Manskapet fick en särskild röd Fez med en dödskalle till SS uniformen. Maten som serverades var halal.

Den religiösa ordningen övervakades av en särskild betrodd officer, SS Haupt-imam Nurredin Nakibhodscha Namangani, som belönades med riddarkorset, bland annat för att ha hjälpt till med att slå ner upproret i Warszawa 1944.

I tyska radiosändningar med propaganda till den islamska världen, inklusive Indien, beskrevs Hitler som den 12e imamen.
Efter kriget etablerade Namangani en moske i Munchen, färdig 1960, finansierad av kungahuset i Saudi. Numera är den en centralmoske för det muslimska brödraskapet i Tyskland. Jag har bilder.

I Berlin finns idag en Türkisk nazistisk ungdomsorganisation. Dess medlemmar är ett stort hot mot judiska institutioner och personer.

SD är såvitt jag förstår mot islam och fri invandring. Ungefär så som socialdemokraterna var under 1930-50talet. Så SD sympatisörer är traditionella socialdemokrater, så som partiet var innan Olof Palme började kurtisera Arafat.

7 Lars Mellblom:

skriven

"skära halsen av oskyldiga människor"

Det är första gången jag på svenska språket ser en korrekt beskrivning av morden på västerländsk gisslan. På franska heter det "égorger", vilken är en vidrig metod för att döda människor eller djur.

Svenska media använder termen "halshugga". Det är illa nog, men ger intrycket av en snabb och smärtfri död. Avsikten med detta språkbruk måste vara att vilja skydda jihadisterna.

9 tipp:

skriven

http://www.bbc.com/news/world-europe-30436692 innehåller en intressant artikel i ämnet - France Shakes up by Zemmour and 'new reactionaries'.

11 Lars lundqvist:

skriven

Det verkar som man måste vara 70plusare eller boende i Sveriges grannländer eller svensk vinterklimatflykting i sydligaste Europa eller boende i någon av de kommuner ute i landet som får ta emot massorna, för att oroas över den massinvandring av flyktingar från muslimska länder som just nu pågår.
Sverige är helt unikt, till våra grannländer kommer bara en bråkdel. Till Reinfeldts Täby kanske några få....
Finland rapportera en ökning med 2%, medan Sveriges ökning är 108% under senaste året!

Massinvandring av flyktingar och dess framtida utanförskapsproblem skapas av svenska politiker och kan relativt enkelt lösas av dem. Men 87 % av dem tycker inte att det är ett problem, åtminstone inte offentligt.

Gårdagens SVTs Agenda gick som katt kring het gröt i intervjuerna med AKB och GP och nämnde inte med ett ord det akuta flyktingproblemet.
I viss mån kompenserades detta i inslaget om den skenande bostadsbristen, som illustrerades av en muslimsk flyktingfamilj som bodde med sina 7 barn i en etta. Dessutom hade familjefadern en vän boende i källarförrådet, eftersom han var tvungen att leva segregerad från familjens kvinnor!

Det förmenta antropogena klimatproblemet, som aldrig kan bli ett problem för Sverige ( någon grad varmare vore ju inte något problem i Sverige, vad som bör oroa oss är om det blir kallare) och där svenska politiker inte kan påverka något, ägnas stora resurser för att "lösa"..... Åsa R, tillsammans med en massa andra klimatalarmister är just hemkommen från ytterligare ett meningslöst klimatmöte, denna gång i Lima, Peru. Åsa R var nöjd med den till intet förpliktigande överenskommelsen!

Svenska politiker och svenska medier är fantastiskt eller hur?

Tack Lennart Bengtsson för dina klarläggande bidrag.

13 Björn i Bromma:

skriven

Mycket bra författat!
Väldigt oroväckande att det tycks vara ett så litet steg till att bli en islamistisk jihadist, mycket oroväckande.

15 per eriksson:

skriven

Svar till Lennart Bengtsson (14) :

Du har givetvis till stor del rätt i det du skriver - det är inte invandringen i sig som är problemet, det är volymen som knäcker det svenska socialförsäkringssystemet samt orsakar kaos på bostadsmarknaden.
Men nu är det så att alla svenska politiska partier, SD ej inräknat, klart har deklarerat att nuvarande invandringspolitik skall fortsätta vilket bland annat innebär att Migrationsverket har carte blanche att köra på och att någon övre limit inte finns, exemplifierat i att man räknar med en fördubbling dvs uppåt 200 000 invandrare per år de kommande åren emedan SD hävdar att runt 10 000 invandrare per år är ekonomiskt och socialt hanterbart för Sverige.
Invandringspolitiken och dess ekonomiska och sociala konsekvenser torde betraktas som samtidens viktigaste fråga i Sverige och det måste stå klart för alla läskunniga väljare vad respektive parti vill i denna viktiga fråga - den enda slutsatsen som kan dras i den mogna demokratin Sverige är att det råder en stor majoritet för rådande politik.

17 Rosenhane:

skriven

Skönt att se att dissidenternas skara blir större för var dag. Mauricio Rojas kolumn i Svenskan idag kändes befriande att läsa liksom detta inlägg, tack för det Lennart Bengtsson.
Man kan ifrågasätta om artikeln i Svd igår över huvudtaget borde ha publicerats, inte på grund av det isande innehållet som sådant men för att den kan väcka idéer hos presumtiva mördarämnen ute i riket. Det finns skäl anta att där finns förskräckande många sådana.

19 Hasse:

skriven

Som helt utomstående är mitt intryck av utvecklingen i Sverige att en stor del av nationen drabbats av kollektivt vansinne. Jag undrar om orsaken står att finna i den politiska inavel som uppstått genom att partierna nästan totalt kan styra vem som kan bli invald i riksdagen. Skönt att se att det i alla fall finns några vägande förnuftiga röster kvar.

21 Lasse:

skriven

Jag förstår att flyktingfrågan engagerar goda människor som gärna gör vad de kan för att lösa de problem som uppkommer. Vad jag inte förstår att samma människor gärna ser att den bråkdel som med hjälp av smugglare tar sig hit är med behjärtansvärda än det flertal som stannar i närområdet. När vi tar av biståndet för att säkra åtgärder för detta fåtal då reagerar jag.
Hjälp i närområdet är så självklart att FN borde slippa vädja om stöd till detta.
PS Armenska ödet från första världskriget beskrivs i dagens SVD-En Svenska försökte rädda barnhemsbarn.

23 ThomasJ:

skriven

Tack för en 'spot-on' artikel, Lennart B. !

25 Jan Bengtsson:

skriven

Bra rutit Lennart,varför fick vi inget veta om detta i den gamla skolan?

27 hans:

skriven

Man ska aldrig underskatta politikers dumhet!

2 Bengt Söderberg

skriven

Bra Lennart! Det är på tiden att någon tar bladet från munnen.

4 Gösta Walin

skriven

Lennart, du imponerar!

6 bom

skriven

Ja! Instämmer med övriga. Hatten av för Ditt absoluta kurage!

8 NiN

skriven

Hej Lennart,
bra skrivet men din kommentar om att 7-klövern har en obegriplig handlingsförlamning kan kommenteras med att den blir begriplig om man ser på verkligheten utan historiska filter eller vanetänk.

V o MP vill bryta ner nationallstaten av ideologiska skäl, massiv invandring blir ett användbart redskap.
S ser sin väljarbas minska, massinvandring kommer att säkerställa nya väljare.
M vill (som högern alltid velat) skapa arbetskraftsöverskott och på sätt tvinga ner lönerna för folkflertalet. Hur kan man bl a annars förklara pratet om arbetskraftinvandring vid 8-10 % arbetslöshet ?
FP & C är gisslan i alliansen och måste bara hänga med för att inte förintas.
KD ligger ännu sämre till än FP&C och har inte råd med att sätta foten fel överhuvudtaget.

Utvecklingen har tyvärr gått politik o myndigheter helt ur händerna och Reinfelt tog chansen att smita när tillfälle gavs.

Konspiratoriskt...?...eller får vi se verkligheten som den faktiskt utspelas framför oss inför öppen ridå.

10 Folke Liden

skriven

Det har alltid funnits en grupp människor som hyser utopiska, och för samhället skadliga, åsikter.
Ett exempel i Sveriges historia är tokkommunismens era på sjuttiotalet. Det fanns då ett förhållandevis stort antal "revolutionärer" som hyllade Mao, Stalin och Pol Pot. Dessa skulle utan att tveka ha infört ett lyckorike av typ Sovjetunionen om de haft makten. Många av dem finns f ö kvar idag, i den humanitära stormaktens frontlinje.

Dagens galenskap, och motsvarighet, är försvaret för en invandring som inte, såvitt jag ser det, leder till annat än en nedmontering av välfärdssamhället och social oro av oanade proportioner. Allt motstånd kallas för rasism och att vilja "stänga gränserna".
Problemet i dag är att vi inte har att göra med en grupp politiska vildhjärnor. Praktiskt taget HELA etablissemanget har ställt sig på "den goda" sidan.

Åter till sjuttiotalet. Hur hade det sett ut idag om hela den tidens maktelit inklusive tidningarna hade propagerat för kommunismens lyckorike?
Jag vågar inte ens tänka tanken.
Framför mig ser och hör jag Gösta Bohman, Bertil Ohlin eller Gunnar Hedlund.
"Kamrater! Vi ska krossa imperialismen och skapa ett nytt rike i Lenins anda."

12 per eriksson

skriven

Men, eftersom vi formellt lever i en representativ demokrati där all makt utgår folket dvs från väljarna så agerar väl politikerna rationellt och grundar sitt agerande på ett mandat, givet av väljarna.

Cirka 87% av de som röstade i september stöder per definition rådande invandringspolitik - man kan säga att svenska folket med förödande majoritet sluter upp bakom migrationspolitiken.

Även om SD skulle öka några procentenheter i mars 2015 så råder det fortfarande en stor majoritet för nuvarande politik.

14 lennart bengtsson

skriven

Svar till Per Eriksson. Att man röstar på ett visst parti innebär INTE att man ställer sig bakom allt som ett sådant parti har i sitt program. Att avgöra hur många som ställer sig bakom den rådande migrationspolitiken skulle kräva en folkomröstning. Detta är knappast möjligt då det inte är invandringen i sig som är problemet utan dess volym. Det finns ingen rimlig orsak att Sverige skall tillämpa en invandringspolitik som avviker från övriga EU-länder när landet inte ens kan skaffa drägliga bostäder åt de egna medborgarna. Att 87% helt ut stöder dagens invandring ställer jag mig därför minst sagt tveksam till. Vad de flesta hade förväntat sig vore att landets bärande partier skull tagit ett djupare ansvar i en sådan viktig fråga.

16 tipp

skriven

Jag tycker vi ska hålla ordet "flykting" rent och låta det betyda vad det verkligen är. Den stora, stora mängden invandrare är inte flyktingar. Och det finns en hel del flyktingar som räds invandringen. Det flydde från något otäckt, något otäckt som 7-klövern låter välla in.

18 Ulf i Gårdlösa

skriven

Jag är förvånad över Ditt språkbruk kring det här ämnet. Det blir svårt att ta det på allvar när man läser både den egentliga texten och vad som "andas mellan raderna".
Du pratar om okontrollerad invandring av "individer", inte människor. Av det kan man tro att främmande kulturer befolkas av individer och den västliga kulturen av människor. Ja, skillnaden är så stor att människan tvingas ge individerna grundläggande västliga värderingar för att de om det ens är möjligt skall kunna förvandlas till människor. Men, Du säger uppgivet att det bara ger en tunn och lättskrapad "polityr".

Du vet nog vid närmare eftertanke att alla som invandrar inte är jihadister men Du generaliserar texten som om det är så det förhåller sig. Den sortens överdrifter passar lika illa som överdrivna klimatalarm. Folkvandringar styrs nog som vädret också av kaosteorin och skulle nog kunna betraktas som vandrande låg- och högtryck i stundtals extrema former över hela klotet. Naturligtvis måste vi förhålla oss till detta kaos men samtidigt förstå att det är människor av kött och blod vi pratar om.

Vi måste också förstå att det är lika lätt att forma en bestialisk människa ur vår egen population som från en annan kultur. Kriminella och/eller fundamentalistiska psykopater som har förmåga att samla vapendragare för att skapa och befästa sin makt finns i alla världsdelar, både under och utanför religionens täckmantel. Att dom alltid kan finna lättfångade offer som saknar bekräftelse i tillvaron är nog något som vi alltid levt med och som vi inte kan befria oss från i framtiden. Det gäller bara att ringa in och "klä av" de egentliga ledarna och att avprogrammera vapendragarna innan den enskilda rörelsen växt sig för stor.

Javisst, integrationen är mycket viktig i detta sammanhang. Det vet var och en som försökt sig på barnuppfostran att det är en svår balansgång som kan gå väldigt snett i en vanlig svensk familj. Att risken då är ännu större för en flyktingfamilj som under strapatsfyllda former flyr sin kultur till en helt annan miljö säger sig självt. Det ställer stora krav på integrationen och det är uppenbart att vi är ganska dåliga på det. Det är också uppenbart att den uppgiften kan bli övermäktig om flyktingskarorna snabbt blir för stora. Vi tvingas att stå vakt vid livbåtarna så att inte hela båten sjunker av övervikt. Men med en mänsklig attityd till hela frågan kan vi komma mycket längre än att lägga all kraft på att misstänkliggöra stora flyktinggrupper. Fortsätter vi så, producerar vi nog bara fler jihadister, yrkeskriminella och olyckliga människor.

20 Björn i Bromma

skriven

#18
Jihadister "produceras" med stor sannolikhet ej av andra utan främst av dess egna rötter.

22 tipp

skriven

http://www.bbc.com/news/world-europe-30478321 och
http://ollefjordgren.blogspot.se/
är ett par andra sajter som kan vara intressanta att läsa.

24 Jan Bengtsson

skriven

Äntligen kommer sanningen upp till allmän beskådan,inte en dag för tidigt.Detta fick vi ej lära oss i skolan,allt skulle sopas undan för att inte väcka anstöt hos det svenska folket.

26 Hans Högqvist

skriven

#15 per eriksson
Enligt SOM undersökningarna har mellan 40 - 50% de senaste åren varit positiva till att minska invandringen.
http://som.gu.se/digitalAssets/1384/1384743_svenska-trender-1986-2011.pdf

Gå till sidan 50.