Reinfeldt ute och flyger

Det skrämmer mig när jag läser om att vår tidigare statsminister setat på 10.000 m höjd i regeringsplanet och hittat platser i våra vida skogar där han tror att vi kan erbjuda näst intill obegränsat livsutrymme för flyktingar. I min senaste bok Varför försvinner våra kronjuveler? (Ekerlid) har jag ett avsnitt om den låga bildningsnivån hos vår nya politiska yrkesklass. Fredrik Reinfeldt bekräftar min bild av en obildad politisk klass. På något sätt känner jag en lättnad över att han inte längre är regeringschef.

Om Reinfeldt varit en bildad man hade han vetat varför det boreala skogsbältet på norra halvklotet är och alltid har varit så glesbefolkat. Klimatet och jordmånen på de här breddgraderna kan helt enkelt inte föda särskilt många människor per ytenhet. Vad han inte tycks ha lärt sig är att den mark som kan bära ett produktivt jordbruk är ianspråktagen. Den svenska jordbruksmarken klarar inte av att hållbart föda mer än kanske 7 miljoner människor, och det trots dagens moderna jordbruksteknik. Vi är idag starkt importberoende för att kunna föda vår befolkning.

Han har en föregångare inom politiken som hette Stalin och som på sin tid hade liknande idéer om att befolka de nordliga boreala skogsområdena.

De största hoten mot en långsiktigt hållbar utveckling på våra breddgrader kommer från naturliga faktorer som historiskt orsakat en serie bakslag för de människor som levat här. Perioder av missväxt har vid olika tillfällen lett till betydande bakslag med kraftigt decimerad folkmängd. Ofta har de berott på klimatets naturliga variationer. I dagens värld med en global handel med jordbruksprodukter är detta inte längre ett lika allvarligt hot. Men hotet finns kvar, flera historiska bakslag för vår förmåga att föda befolkningen har faktiskt berott på geologiska händelser där effekten varit global och då drabbas nordligt liggande områden som Sverige absolut värst.

Senast det inträffade en geologisk katastrof var året utan sommar 1816 som följde på vulkanen Tamboras stora utbrott året innan. Åren efter utbrottet drabbades hela världen av svår missväxt. Skördar slog fel, växtsäsongen decimerades med flera månader, boskap dog och många människor avled till följd av sjukdomar och svält. Varken solljus, vind eller regn kunde tränga igenom en dimma som bildades. 1816 var det näst kallaste året på norra halvklotet efter 1601 som i sin tur berodde på vulkanen Huaynaputinas utbrott år 1600. Liknande effekter på den globala försörjningen med livsmedel kan orsakas av relativt måttliga asteroidkollisioner. Detta är den bakomliggande orsaken till att människor i stora skaror aldrig slagit sig ner i våra skogar, som Reinfeldt tycks tro är realistiskt.

En global katastrof som drabbar jordbruket leder till stor brist på livsmedel över hela världen, så när vårt jordbruk packar ihop finns det ingen mat att importera. Då blir effekterna liknande de vi upplevt vid tidigare hungerkatastrofer. Skillnaden är bara den att nu är vi mer än tio gånger fler munnar som behöver föda. Och mig veterligt så har inte Reinfeldt och hans regering byggt upp några beredskapslager med livsmedel av den typ vi hade under Andra Världskriget.

Den som lärt sig sin historia vet att denna typ av katastrofer inträffar med intervall på något eller några århundraden och nu var det 200 år sedan senast. Och då pratar vi ändå inte om supervulkaner som Yellowstone m.fl.. Den klimatkatastrof som en massa politiker pratar om förväntas inträffa med ungefär samma tidskala. Skillnaden är den att stora globalt katastrofala vulkanutbrott vet vi att de inträffar då och då, klimatkatastrofen finns hittills bara i datormodeller som inte varit möjliga att verifiera mot faktiska observationer.

Våra politiker är helt fixerade vid tron att det största hotet mot en hållbar värld kommer från människan själv. Även om man inte skall förringa den miljöpåverkan som vi människor orsakar, så är den fortfarande ytterst ringa i jämförelse med vad naturen själv kan ställa till. Den ensidiga fixeringen vid människans påverkan är nog lite som fyllot som letar efter sina borttappade nycklar under en gatulampa, trots att han tappat dem i mörkret utanför lampans sken.

Att planera för en kraftig ökning av befolkningen på våra breddgrader utan att ta fram en beredskapsplan för hur dessa människor skall kunna ges föda och värme i händelse av en geologisk katastrof, är att spela hasard med miljontals människors liv. Knappast värdigt en humanitär stormakt.

1 bom:

skriven

Vi skall vara glada och tacksamma för avgången! (Vem är reskamraten? Någon som vet?).

Svar: Ingen aning, men det ser intimt ut.
Lars Bern

3 Cosmik Debris:

skriven

Det börjar bli uppenbart att Sveriges f.d. Statsminister styrde landet från regeringsplanet hela sin tid på posten. Det verkar också så illa att planet inte ens varit nere i verkligheten för att tanka utan det har skett medelst lufttankning.

Att krossa den Svenska välfärdsstaten har hela tiden varit Reinfeldts slutmål (läs "Det sovande folket"). Till sin hjälp har han djävulskt skickligt utnyttjat en samling nyttiga idioter som trott på Reinfeldts prat om ”öppenhet” och ”tolerans” och därmed sprungit hans ärenden.

Dessa människor bestående av ”antirasister”, ”osjälviska” ledarskribenter och diverse vänsteraktivister har varit Reinfeldts viktigaste redskap för att så snabbt och obehindrat som möjligt montera ned välfärdsstaten. Och de har inte fattat att de är grundlurade och blivit skoningslöst utnyttjade av Reinfeldt.

Att Reinfeldt nu dessutom från kulisserna tvingar Anna Kinberg att stå kvar vid tidigare förd invandringspolitik genom diverse idiotiska uttalande är ren ondska.

Renfeldts valspråk (enligt ”Den store ledaren” själv i SvD)

”Jag går sida vid sida med folket, vars förtroende jag bär”

Den bör självklart revideras och anpassas till verkligen och inkommet facit:

”Jag gick sida vid sida med folket, vars förtroende jag missbrukade”

Den ljusnande framtid är inte Sveriges.

5 Rosenhane:

skriven

Reinfeldt:s uttalande om vad han har skådat från flygfönstret är så otroligt korkat att det med råge kvalar in i Löfvens grodkabinett. Man förundras över att det inte har väckt större uppmärksamhet.

Bom# 1

Det är Filippa som vilar fötterna.

7 svitjod2000:

skriven

Den intellektuella nivån är under all kritik. Att komma med sådana infantila påståenden är direkt skrämmande. Tambora och året utan sommar, sådana kunskaper saknar dagens elit ty de läser inte historia. Dessutom saknar de analytisk förmåga och logiskt tänkande.

Nu kommer hr Reinfeldts eftr. att anamma samma typ av destruktiv invandringspolitik vilket sannolikt kommer att skapa uppror i (M) leden. Risken för nationen Sverige och dess folk är att vi alla dör ut i händelse av en global katastrof, om 20-30 miljoner på dessa breddgrader skall slåss om föda för 6-7 miljoner.

Det är väl det som är meningen med EU, att utradera nationalstaterna till förmån för ekonomiska regioner så att överstatlig kontroll underlättas. Nej Tack. Lägg ner EU, återupprätta nationalstaterna, skrota Euron, ge folket tillbaka makten över sina parlament och kontroll över sina gränser.

9 Dan:

skriven

Intelligenta människor vill inte beblanda sig med dagens politiker!
Ty de skrået lockar föga.
Dit lockas idag endast sådana som med smord käft kan få stoppa sina fingrar i syltburken eller den sk "köttgrytan". Det har vi de sista 20 åren fått se oändliga rader av exempel på.
Se bara på hur fackföreningar rekryterar, så förstår man. Goda middagar, ledighet och arvoden blir det centrala.
Och vad får man då för folk?
Jo, Gratis-är-gott-folk.
Tittar vi på fackföreningarna så sitter de i knät på arbetsgivarna och äter syltkakor ur dennes hand.

-Inte en storstrejk de senaste 20 åren.

Men löjligas var ju ändå när våra kommunalpolitiker började tro att de var "Businessmen" och började köra skola, sjukhus mm som ett affärsdrivande o producerande företag.
Plussa på en tilltagande dumhetsnivå ute i landets kommunhus så landar vi där vi är nu. -Fullständigt skrattretande och med katastrofalt resultat över hela linjen.
Borttagandet av tjänstemannaansvaret bogade för de korkades "framgång".

11 Björn i Bromma:

skriven

Dagens obildade och naiva politiska etablissemang är någon form av nutida självspäkning.
Den "rödgröna röran" har väl aldrig varit mer rörig än vad den är idag, och Alliansen strävar mot diktaturiska tendenser gällande framtida regeringsbildningar. Jisses!
Sannolikt är enda sättet att införa direktdemokrati, och detta tämligen prompt.

#1:
Sannolikt Filippa, när det begav sig. Reinfeldt sitter och läser i bruksanvisningen: "Här någonstans skall tårna sitta"

13 Cia:

skriven

Sitter här och läser det intressanta blogginlägget om svenska skogsområden och de mot Reinfeldt något hätska kommentarerna - ja det är tråkigt. Tror nog att de andra partiledarna är lika goda kålsupare i så fall, naiva, okunniga och obildade. Reinfeldt hör nog snarare till de mer bildade.

MEN vad jag tänkte på var dels på den stora skogsfinska invandringen i slutet på 1500-talet, det var ett folk som hade kunskap om svedjebruk annars hade det inte gått. Hela Mellansverige befolkades av skogsfinnar. Den kommentar (Elfyma+) som handlade om zigenska grupper som anvisats skogsmark i det glest befolkade östra skogrika Finland och som "inte hade lust" att ägna sig åt svedjebruk, kanske faktiskt saknade kunskap om detta svåra hantverk!! Och de var därför så illa tvungna att ge sig ut som nomader på vägarna och försörja sig med att förtenna koppar och slipa knivar...ja sådant gjorde de. Det är ett stort och generellt fel att påstå att de parasiterade på den fast boende befolkningen.

Det är trist att läsa fördomsfulla kommentarer i en för övrigt intressant blogg. Tack och ajö.

15 Jsn:

skriven

Våra etablerade politiker lovade att SD inte skulle få inflytande över politiken. Det är en ren lögn. I alla fall S och M övergav sin tidigare relativt balanserad politik och anammade en tvärt om politik mot SD och hoppade i säng med det naiva MP för att visa sitt avståndstagande. En tvärt om politik och den mognad det visar på är ett beteende som inte hör hemma i riksdagen utan borde förbehållas barn i trotsåldern på dagis.

I dag har väljarna inga andra alternativ att välja på än ytterlighetsalternativen då alla mittenalternativ har försvunnit. Samtidigt har hela Sveriges etablerade massmedia, med få undantag, ställt sig bakom alliansen runt den naiva politik definierad av MP. I detta läge väljer allt fler SD, trots att man inte uppskattar partiet och dess politik för det är det enda tillgängliga alternativ som erbjuds att protestera mot den osunda alliansen runt MP samt massmedias DDR inspirerande rapportering. Det hela är en sorglig fars vilket man kunde skratta åt om det inte var så allvarligt.

17 Lars Bern:

skriven

Elfyma+
Jag kan tyvärr inte publicera ditt svar till Cia: . Jag tar inte in uppgifter om hela folkgrupper som inte åtföljs av en säker källa som visar att uppgifterna är riktiga.

19 rolle:

skriven

Ska vi bygga nya samhällen i skogen? när våra politiker inte klara av att hålla en vägstump i inre Norrland användbar????

2 Peter Stilbs

skriven

Tack igen, Lars. Det största problemet är väl egentligen den omöjliga integrationslogiken för flertalet av dem som avses. Värdeorden "närande" och "tärande" var ju populära för några år sedan, men tycks ha försvunnit. Men "tärande" är den dystra sanningen om i stort sett alla nytillkomna - nu i långt skalan 100000 per år, inklusive anhöriga

Samtidigt verkar Reinfeldt och många andra tro på att de skulle stanna i glesbygden, spela division-6-fotboll, resa Majstänger vid midsommar, och skapa en levande landsbygd - resultatet kommer ju istället att bli ett antal nya Rosengård med personer i starkt och permanent utanförskap.

Enda h

4 tipp

skriven

En flyende statsminister tror att påstått välutbildade från tropiska och subtropiska områden ska bygga kojor i norrländska skogen där solbristen förmodligen kommer att sänka medellivslängden längre fram då de inte är anpassade för solfattiga områden. Och av religiösa skäl inte vill utnyttja våra få soltimmar.
Jag läste hur en vetenskapsjournalist tyckte av vi som japanerna skulle satsa på solkraft men var inte medveten om att huvuddelen av Japan på Nordafrikas breddgrad.
Jag läste en KTH-professor att den genomsnittliga vindkraften är bra nog för att leverera kraft varje dok oberoende av väder.
Vi ser ovilligheten hos professorer och doktorer att titta på välutförda studier om kosten.
Jag tror Sverige inte blir bättre än så här förrän det har blivit mycket sämre, kanske efter en naturkatastrof nära eller fjärran.

6 Jan

skriven

Politiker idag är inte det minsta rädda för att fatta felaktiga och direkt skadliga beslut eller framföra direkt infantila dumheter som Reinfeldts skogs och markbetraktelser från regeringsplanet är ett exempel på. Det de lever under är en fullständig skräck inför är att hamna i onåd hos exempelvis Aftonbladets ledarredaktion och få diverse förklemande epitet påklistrade på sig.

8 Lars lundqvist

skriven

I dagens lördagsintervju (P1) beskriver Boel Godner (S-kommunalråd) hur Södertälje kämpar med att ta emot mest flyktingar per innevånare av alla kommuner i Sverige.
Det är inte i de milsvida skogarna som flyktingarna till sist hamnar i, som Reinfeldt ville antyda i sin intervju. Nej de dras till tätorter där de möjligen kan hitta en försörjningsmöjlighet och där det redan finns landsmän.
Det leder till oerhörda problem; bostadsbrist, urdåliga skolresultat, arbetslöshet och i slutändan utanförskap och kriminalitet och i värsta fall terrorism.

Godner tycks tro att det stora antalet flyktingar som just nu kommer till Sverige endast beror på den stora flyktingvågen i världen. Och det är vad media också förmedlar till alla svenskar. Men studerar du Eurostat statistik som publicerades för en månad sedan kan du bland alla tabeller och grafer hitta följande;

Antalet flyktingar/asylsökande till Eurostat ökade med 22% från 2013 (kv.2) till 2014 (kv.2)
Antalet flyktingar till Sverige ökade med 108%, alltså en faktor 5 högre ökningstakt än genomsnittet för Europa. Fortsätter trenden så kommer Sverige snart att ta emot fler flyktingar än det befolkningsmässigt/ekonomiskt 10 gånger större Tyskland, som fortfarande tar emot mest antal i absoluta tal.
Sverige tar emot absolut mest flyktingar per 1 miljon innevånare; i år räknar Migrationsverket att det blir omkring 8.700 svarande mot 83.500 i absoluta tal. Våra grannländer Norge tar emot 2.450, Danmark 1.365 och Finland 580 under de senaste 12 månaderna! Alla länderna tillämpar FNs regelverk för asylsökande.

Så varför kommer en så oproportionerlig hög flyktingström till Sverige;
Svaret är enkelt; det är minst risk att bli hemskickad i Sverige av alla länder. T.ex. om du som flykting kan visa att du kommer från Syrien, så får du automistiskt permanent uppehållstillstånd. Inget annat land ger det!
I Sverige avvisas bara 25% just nu, I Tyskland och England avvisas 60%.
Permanent uppehållstillstånd medför också att du får ta hit dina anhöriga om du kan försörja dem. Men försörjningsregeln tummar Migrationsverket på, så i praktiken får alla ta hit sina närmast anhöriga. Om du kommer som ensamstående barn/ungdom får du alltid ta hit dina föräldrar och syskon.

Har du satsat livet och alla pengar för att komma till Europa, så väljer du naturligtvis det land där du har störst chans att få permanent uppehållstillstånd. Alliansen och MP har satt en explosionsartad utveckling igång med sina generösa asylregler, som just nu verkar svår att stoppa.

Arbetslösheten (Alliansen hävdar att de skapade 300.000 nya jobb under sina 8 år vid makten, men det räcker inte långt om det kommer 100.000 flyktingar och så småningom alla deras anhöriga varje år), bostadsbristen, belastningen på välfärdssystemen, skolresultaten, ja allt kommer att bli sämre och i slutändan ökat utanförskap och kriminalitet.
Sverige har under 1990- och 2000-talen tagit emot 20.000 - 30.000 flyktingar per år. 1993 var ett undantag med c. 80.000 från Balkan. Vi har sett vilka integrationsproblem detta har lett till, så det är lätt att föreställa sig vad en faktor 4 gånger fler kommer att resultera i.

Reinfeldts vädjan att öppna mitt hjärta för ett halvår sedan, då han insåg vad han hade ställt till, öppnade mina ögon!
Och när jag lyssnar på Boel Godners (S) i dagens lördagsintervju (P1) ambitioner att vara världsmästare i flyktingmottagning, då undrar jag vem som har givit dessa politiker mandat att i grunden riskera Sveriges framtid.

10 Elfyma+

skriven

Instämmer helt. Den svenska politiken har sedan 60-talet gått ut på folkomflyttning från landsbygden till städerna för att tillgodose industrins behov av arbetskraft.
Nu när landsbygden avfolkats och industrin lagts ner i bruksorterna vill Reinfeldt "satsa" på landsbygden genom att dumpa bidragsberoende asylanter som ingen annan vill ha i sin kommun.
Kommuner som Katrineholm, Flen, Eskilstuna och Borlänge håller på att knäckas av denna politik.
Under Gustav Vasas tid deporterades zigenare från Sverige till det glest befolkade östra Finland där de tilldelades gratis mark. Problemet var att ingen hade odlat upp marken åt dem. De måste själv likt finska svedjebönder bryta upp skog och odla upp marken, vilket de inte hade lust med.
De gav sig istället ut på vägarna för att parasitera på andras arbete.Reinfeldt borde lära sig av Gustav Vasas misstag.
Varför inte göra som Stalin- skicka dem till Sibiriens oändliga vidder där de kan bli nybyggare. Sahara lär också vara glest befolkad.

12 per eriksson

skriven

Reinfeldts infantila uttalanden om än det ena och än det andra är tidstypiskt för nuvarande politikergeneration som har abdikerat btr ansvarstagande.
Maktutövning har istället ut-sourcats på ett ad hoc sätt som möjliggör att politikerna i alla sammanhang kan två sina händer - utrikespolitiken sköts av journalistkåren, energi - och miljöpolitik av Green Peace, jämställdhet av Schyman och hennes universitetskompisar, invandringspolitiken av Migrationsverket, polisen agerar endast som trafikpoliser och har överlämnat patrullering till rivaliserande gäng, i skolans värld så är det eleverna som bestämmer eftersom allt annat vore odemokratiskt.
Den enda aktivitet som politikerna med glädje hänger sig åt verkar vara budgetarbete dvs nöjet att beskatta och redistributera - men här blir det allt mer uppenbart att man har gett upp med att försöka balansera utgifter och intäkter, trots försäljningar av statliga aktieposter för 160 miljarder så går staten med kraftigt minus - och politikerna tvår sina händer.

14 bom

skriven

#11
Tack för skämtet :-) Den numera exhustrun 47-åriga Filippa har oftast längre och mörkare hår. Hon har ganska smala axlar och en särdeles väl tilltagen (lång) näsa. Jag tror att det är dags att lämna Rigolettotemat (librettot hade titeln Le Roi`s amuse vill jag minnas - kungar var känsliga på den tiden så man pekade finger på hertigen av Mantua för att slippa allvarliga problem). Finns majestätsbrott ännu i stora boken?

16 seson

skriven

Reinfeldt styrs av Bilderbergruppen och dess agenda. För att i framtiden få en hög post inom världsorganisationen måste han agera efter deras önskemål. NWO står för dörren.

18 Siv Bergkvist

skriven

Vart tog hans senaste kärlek Nyamko Sabuni vägen?

Skönt att bli av med denne landsförrädare men snart får vi väl reda på
vad hans efterträdare står för. Inte är det Sveriges väl och ve dessa sk
politiker strävar efter - de får sina direktiv årligen under Bilderbergmötet som hittils inte varit bra för vårt fosterland.