Beten allein wird nicht helfen

 

Att bara be hjälper inte

Så säger Ronald Lauder, presidenten i den judiska världskongressen i veckans der Spiegel och det är inte judarnas problem han tar upp utan övergreppen och förföljelsen av de kristna i Mellanöstern och Nordafrika. Varför hörs så få protester ens i vårt eget land med sin varma medmänsklighet och sitt djupa engagemang för alla utsatta.

Muslimska terrorgrupper från Islamska Staten (IS) till Al Schabab och Boko Haram har inte minst under det senaste året utökat sin terror där främst kristna grupper har utgjort huvudmålen. Bland de tillfångatagande avrättas männen oftast genom halshuggning och korsfästning och kvinnor och barn tas som slavar för sexuell eller annat bruk. Inte sällan får krigarna dessa som belöning för tapperhet i strid.

Mördandet, som också drabbar muslimer, har nått en sådan omfattning att den syriskt-ortodoxe ärkebiskop Dionysios Isa Gürbüz betecknar det i en artikel Neue Zürcher Zeitung (NZZ) för ett regelrätt folkmord. Som Lauder säger i sin artikel så demonstrerar man på gatorna i Västeuropas storstäder med största uppbragthet om Israel försvarar sig mot radikala Palestinier. Nästan utan undantag framställs Israel som den skyldige.

När däremot otaliga kristna mördas i Mellanöstern är gatorna tomma, politikerna tiger och tidningarnas huvudartiklar har uppenbarligen viktigare frågor att kommentera. Till och med den kristna svenska kyrkan tycks inte heller se detta som ett huvudproblem som på något sätt kan mäta sig med den betydelse som svenska kyrkans ledning har gett klimatfrågan.

Det är inte troligt att Lauders artikel kommer att kommenteras i svenska media med man kan hoppas att kyrkans högsta ledning som är förtrogen med det tyska språket tar sig tid att läsa och reflektera över Lauders skakande skildring.

Som avslutning måste jag citera Martin Niemüllers berömda ord:

När nazisterna arresterade kommunisterna teg jag, jag var ju ingen kommunist. När de spärrade in socialdemokraterna teg jag, jag var ju ingen socialdemokrat. När de tog fackföreningsmedlemmarna teg jag, jag var ju ingen fackföreningsmedlem. När de slutligen hämtade mig fanns det ingen kvar som kunde protestera.

Lennart Bengtsson

10 december 2014    

Kategori: Etik
Taggar: Kyrkan rasism
1 Ulf i Gårdlösa:

skriven

Jag rekommenderar läsning av Simon Sebag Montefiores bok Jerusalem. Där framgår med all önskvärd tydlighet att vad de religiösa kallar "Helvetet" är just Mellanöstern och där Jerusalem är själva epicentrum. Historien i boken
sträcker sig från Vandringen från Egypten till nutid och alla inblandade folkslag är lika goda kålsupare.

3 Maria:

skriven

Tystnaden beror enligt vissa bedömare på att det gäller ortodoxa kristna och att Sverige i och med rysskräcken inte bryr sig om ortodoxa kristna. Men det är ju som sagt ganska tyst i hela Europa. Ändå är det denna grupp från Mellanöstern som Europa borde ge asyl i första hand, det är den enda grupp som Europa har moralisk skyldighet att ge en fristad. Övriga skyddsbehövande borde med fördel kunna fly till andra muslimska länder som inte är i krig, där de skulle ha större möjligheter att integrera sig och där de redan talar språket.

5 Björn i Bromma:

skriven

"Det enda sanna man kan säga om Historien, är att ingen lär sig av den"
Oscar Wilde

7 Ingeborg karlsson:

skriven

Grekiskt Ortotoskt

9 Tege Tornvall:

skriven

En "religionsgrundare" med svärdet i hand är upphovet till en rörelse som systematiskt mördar alla oliktänkande. Visst finns goda skäl att ifrågasätta islam - trots de goda kaliferna och guldåldern i Spanien. Basen är ett gemensamt religiöst/kulturellt arv med judendom och kristendom med tillägg av - vad då? Vad tillför islam mänskligheten i positiv mening?

2 Anonym

skriven

Bintje Jackelen som är bas för basset talar säkert sitt modersmål som är tyska!

4 tipp

skriven

En undran: ibland får jag en känsla av att förhållandevis många kristna från Mellersta Östern nekas asyl här i landet. Vem på Migrationsverket beviljar eller avslår asyl där? Det är inte en ny "baltutlämning"?
Stormuftin av Jerusalem, blev ju sur på britterna efter att judarna fått en bit mark i Mellersta Östern, och placerade sig i Hitlers Berlin och lärde sig ett och annat. Det fanns personkopplingar från honom och rakt ner till Arafat. Massmedietjänstemännen som är duktiga på att svänga sig med ord som nazister och fascister talar aldrig om detta.

6 Mats Ensér

skriven

"Att endast be hjälper inte", skulle nog min kära tysklärarinna ha rekommenderat som översättning.

8 Karl-Johan Lehtinen

skriven

Skakande läsning även för en agnostiker. Men ett av skälen till at ha blivit agnostisk är just att bli förföljd pga av sin tro..

10 Peter Grafström

skriven

Lennart Bengtssons beskrivning av Israeler som försvarar sig mot radikala palestinier var ett bottennapp. Jämför hellre palestinierna med judarnas motstånd i Warsawa under WWII
Och vad beträffar både alla nuvarande jihadister, de tidigare bolshevikernas revolutionärer och de flesta av 1800-talets revolutionärer var det den anglosaxiskt dominerade oligarkin som låg bakom. Att låtsas att detta händer av sig själv hjälper denna styggelse att behålla makten över oss ännu ett tag. Jag håller med om att SD uppkommit pga legitim kritik mot den förda politiken. Men även denna orsakas av samma anglosaxiskt dominerade oligarki.
Både SD och alltför många andra ligger lågt beträffande detta och tycks kunna acceptera utan nämnvärda protester att dessa mäktiga nidingsdådare får fortsätta med sin vanliga förstörelseverksamhet. Det innebär att man tyst ställer sig bakom imperialismen och bara pekar på dess symptom.