Är det omoraliskt att satsa på fossilindustrin?

 

Den alarmistiska tidningen Svenska Dagbladet publicerar idag en debattartikel skriven av ledarna för det extrema miljölobbyföretaget 350.org som argumenterar för att svaret på den rubricerade frågan är ja. McKibbens m.fl. argumentation avslöjar dem som de charlataner de är.

De skriver attföreträdare för Rockefeller-familjen kommit med beskedet att deras stiftelse beslutat att avyttra alla innehav i fossilbränslebolag, med motivet att det inte längre var moraliskt acceptabelt eller ekonomiskt klokt att placera sina pengar i olja, kol och fossilgas. Sanningen är den att deklarationen kom från en liten filantropisk fond på en knapp miljard USD som familjen Rockefeller donerade en del pengar till på 40-talet, för att snygga till sitt skamfilade anseende. Pengarna i den här fonden är en struntsumma i jämförelse med Rockefellerfamiljens enorma förmögenhet och deras beslut är ingen uppoffring. Eventuella förluster kommer bara att drabba fondens förmånstagare. Detta kommer ni nog aldrig att få läsa i SvD som påstår sig vara en ”kvalitetstidning”.

McKibben fortsätter sin desinformation med att lögnaktigt påstå att år 2014 kommer att bli det varmaste året som någonsin uppmätts på denna planet och att Afrika hotas av fruktansvärd svält och öknar kommer att sprida ut sig när den globala uppvärmningen utlöser svår torka. Sanningen är den att stigande koldioxidhalt har medfört att det växer 0,3% bättre per år på jorden och att världens jordbruk slår nya rekord (FAO) varje år, med minskande svält som följd. Den högre koldioxidhalten innebär även en ökad motståndskraft mot torka med markant krympande ökenområden. Detta kommer ni inte heller att få läsa i ”kvalitetstidningen” SvD.

McKibben går på i ullstrumporna och menar att allt fler renskötare, renar och fiskare går genom isen och faller i det iskalla vattnet. Arktis har värmts snabbare än någon annan region på jorden – och både forskare och urfolk varnar för att det vi har sett hittills bara är början om vi fortsätter att använda fossila bränslen. Sanningen är den att isläget i Arktis är helt normalt och isen i Antarktis har nått sin största utbredning sedan man började göra mätningar. Inte heller det kommer ni nog att kunna läsa i SvD.

Om man inte är ute efter att desinformera för att omstörta vårt marknadsliberala samhälle som McKibben och hans 350.org är, utan istället försöker informera om hur det verkligen förhåller sig i världen, så är det allt överskuggande miljöproblemet för människan, det som orsakas av fattigdomen. Den skördar mångfalt fler dödsoffer än alla krig och farsoter tillsammans. Vad McKibben förtiger är att enda sättet att avskaffa fattigdomen är billig och lätt tillgänglig energi – fossil energi!

De stora utvecklingsländerna vet det här och agerar numer efter den övertygelsen, därför ökar fossilanvändningen kraftigt i länder som Indien och Kina. Där kommer man inte att bromsa sin fossilanvändning förrän man sett till att alla människor har tillgång till samma energi som vi västerlänningar. Tjugo år av intensiv klimatpropaganda mot fossil energi har inte ens visat sig som en liten krökning på den uppåtgående kurvan över fossilanvändningen.

Kina har i den av västliga media uppblåsta ”överenskommelsen” med Obama lovat att man omkring år 2030 skall börja slå av på takten i fossilanvändningen. Att det sammanfaller med en demografisk prognos att just då avstannar befolkningstillväxten i Kina, får ni inte läsa i svenska politiskt korrekta tidningar som SvD. I media utanför västvärlden var ”överenskommelsen” en ickenyhet.

I vår press framställs det kraftigt sänkta oljepriset från 115 till omkring 70 USD/fat som ett problem. Sanningen är åter den motsatta, det låga oljepriset kommer att dra med sig både kol- och gaspriset ner och ge en välbehövlig stimulans till världsekonomin. Fattigdomsbekämpningen kommer att påskyndas och tillväxten i utvecklingsländerna tar fart. Fossilutvinningen kommer att fortsätta öka från allt rikare olje- och gaskällor.

Inom EU kommer lägre fossilpriser att innebära att redan dyr s.k. förnyelsebar energi kommer att bli ännu mindre konkurrenskraftig och kräva ännu mer skattesubventioner. EU:s självförvållat höga energipriser är redan på väg att avindustrialisera Europa. Industrierna flyttar till USA och utvecklingsländerna där de har tillgång till billig fossil energi.

Ryssland kommer att få krympande exportinkomster som förhoppningsvis lägger viss sordin på landets maktpolitik. Detsamma gäller det numer extremsocialistiska Venezuela och religiöst fundamentalistiska Iran.

En av avsikterna från OPEC-producenternas sida är att sänka lönsamheten för USA:s frackingindustri så att man tvingas minska sin utvinning av gas och olja. Jag tror att man därvidlag är för sent ute. Den tekniska utvecklingen inom fracking går just nu fort i USA och utvinningskostnaderna är på väg ner. Anden är redan ute ur flaskan.

Självklart kommer vi att få fortsatt stigande koldioxidutsläpp och sannolikt fortsätter koldioxidhalten i atmosfären att öka. Jag förstår om människor utan en naturvetenskaplig bildning känner en oro över att koldioxidhalten ökat 0,01 procentenheter de senaste hundra åren och att den kommer att kanske öka ytterligare 0,02 procentenheter under detta århundrade. För den som är bevandrad i strålningsfysik är detta dock inte allt för alarmerande. Absorptionsförmågan hos koldioxiden i atmosfären närmar sig nämligen en mättnad, där dess bidrag till växthuseffekten och global uppvärmning snabbt avtar. Observationen att den globala uppvärmning som kunde konstateras i slutet av 1900-talet ser ut att ha avstannat under de senaste 18 åren är ett tecken.

Under de senaste tolv åren har en investering i olja och gas gett i storleksordningen tio gånger bättre utdelning än investeringar i s.k. förnyelsebar energi. Ser man till observerbara trender för fossilmarknaden verkar inte förnyelsebar energi vara något som helst hot mot placeringar i olja och gas. McKibbens påstående om motsatsen är ytterligare ett utslag av hans desinformation.

Det enda som hotar lönsamheten i oljeindustrin idag är det överskott som medför lägre priser. I gengäld kommer detta att stimulera den ekonomiska tillväxten så att oljepriset nog ganska snart är tillbaka uppåt 100 USD/fat.

Så, tillbaka till den rubricerade frågan. Det vi hittills kunnat observera som en följd av fossilenergins utsläpp av livgivande koldioxid är i storleksordningen en halv grads uppvärmning (som kan tillskrivas växthuseffekten) under 1900-talet. Vi kan även observera en ökad koldioxidhalt på 0,01 procentenheter. Båda dessa förändringar har varit utomordentligt gynnsamma för livet på jorden – det växer bättre, färre människor svälter, öknarna krymper och den biologiska mångfalden frodas. De extrema väderhändelser som alarmister talar om som ett tecken på klimatförändringar, ligger alla fortfarande inom vädrets normala variabilitet.

Så svaret på frågan är – NEJ!

 

 

 

Taggar: EU, Gas Indien Kina NGO Rockefeller SvD USA Växtlighet olja växthuseffekt
1 lennart bengtsson:

skriven


A propos fossilindustrin

Gör tankeexperimentet och antag att vi aldrig haft någon fossil energi? Hur hade världen day sett ut?

3 Peter Grafström:

skriven

Är du säker på att det är så bra med 'sordin på Rysslands maktpolitik'
Skulle det varit bättre om de hade låtit islamister erövra Dagestan?
Vore det inte mycket bättre med sordin på Usas maktpolitik? Och rätt bra att Ryssarna inte vänder andra kinden till.

5 per eriksson:

skriven

I alla tider så har människan fascinerats av domedagsprofetior, under de sista 40 åren så har bla följande förutspåtts :

60-talet – maten skulle ta slut pga folkökningen – så skedde inte
70-talet – under detta decennium skulle oljan ta slut – så skedde inte
70-talet – en ny istid förutspåddes av Newsweek och vissa « ansedda » forskare – så skedde inte
80-talet – skogarna på norra halvklotet skulle dö pga av luftföroreningar – så skedde inte
80-talet – sjöarna och fisklivet skulle dö pga av försurningen – så skedde inte
90-talet – Östersjön skulle dö pga av föroreningar – så skedde inte
90-talet – AIDS skulle slå ut Afrika som då (80-90 tal) hade 350m människor och i dag har 700m människor – så skedde inte
2000-talet – Fågelinfluensan skulle vara vår tids digerdöd och ta livet av 10tals miljoner människor – så skedde inte
2000-talet – Galna kosjukan skulle ta livet av miljoner – så skedde inte

2000-talet – Global Warming, som plötsligt bytte namn till Climate Change när inte data modellerna längre stämde (det har nämligen blivit något kallare de sista 15 åren) förutspås förändra världen intill utplåning – klimatförändringar har alltid förekommit under jordens historia, det finns inget fixerat klimat – Solens aktivitet är det som i särklass påverkar klimatet, CO2 förändringar är till stor de en funktion av solens aktivitet och driver inte klimatet per se, den totala mängden av CO2 i atmosfären har stigit från 0.03% till cirka 0.04% och människans aktivitet bidrar med mindre än 1% av 0.04% ! Under dinosaurie tiden så var CO2 nästan 5ggr högre än i dag och växtlivet frodades !

De i särklass största producenterna av växthusgaser/CO2 är världshaven, djur, växter, förmultnande blad och vulkanutbrott – människan är näst intill betydelselös i sammanhanget ! Ett antal vulkan utbrott producerar tillsammans mer CO2 än vad människans samlade bil aktivitet någonsin gjort !

Den nuvarande uppvärmningen dvs cirka 0.5 grader sedan 1800-talet är inte unik och uppvärmningen var än mer extrem mellan åren 800-1300 då bla vikingarna kolonialiserade Island och Grönland (var tror ni namnet Grönland kommer i från?)

Människans verkliga fiende är en ny istid och var så säker, det enda vi vet med säkerhet är att just istiden kommer att komma tillbaka !

7 Björn i Bromma:

skriven

Man hör fler och fler som fnittrar åt det hela. Som när dagstidningarna slår på trumman med: "Så här blir vädret i vinter-unik väderprognos". Då vet folk i gemen att det råder total nyhetstorka.
De som man lider och sympatiserar med är de insatta, skickliga och granskande journalister som verkar få mindre och mindre utrymme, vilket naturligtvis kommer att leda till papperstidningarnas framtida sotdöd.

Svar: Dessa tidningar ligger redan i sina dödsryckningar. Vad har vi för glädje av tidningar som bara torgför den politiskt korrekta värdegrunden. Skulle inte pressen vara tummen i ögat på etablissemanget?
Lars Bern

9 Lars Gellerstad:

skriven

Hur ska Svenska Kyrkan ersätta evighetslågor med el och stearinljus? Investera i Vaxljus är lösningen! Men de släpper ju också ut bl.a. CO2. Tufft problem!

11 Bo Blomberg :

skriven

Word!

13 Åke Sundström:

skriven

Kina har redan klarat av omställningen till fullblodskapitalister. Detta marknadsekonomiska vägval kan initialt vara viktigare än demokratiska reformer, det är sant. Mittens rike har rest sig ur massfattigdom, men "billig och lätt tillgänglig energi" har ingalunda spelat någon avgörande roll i den transformationen. Så visst var det en tankelapsus eller en olycklig formulering att tala om fossila bränslen som "enda sättet" att skapa välstånd.

Svar: På den punkten har vi olika uppfattning.
Lars Bern

15 Åke Sundström:

skriven

re 13

Tror inte att det handlar om olika åsikter, bara om en oklarhet som rör skillnaden mellan orsak och verkan. Energiråvarorna är inte någon primär drivkraft bakom ett ekonomiskt uppsving, som Kinas - eller för den delen Sveriges när det begav sig. Däremot är det förstås sant att strukturreformer som uppmuntrar industrialisering och ökad produktivitet leder till en ökad användning av en mängd olika råvaror.

Ett enkelt samband således, men inte den kausalitet som din formulering gav sken av.

Dessutom blir det omotiverat att, som du gjorde, tala om "billig och lätt tillgänglig energi", eftersom den fria marknaden och den förnämliga prismekanismen ser till att all likvärdig energi betingar i stort sett samma pris (exkl skatter eller subventioner). Däremot är det rätt att kräva att staten inte straffbeskattar energin, som våra svenska politiker haft för vana. I den meningen skall energin vara billig.

2 Rosenhane

skriven

Som sagt var.
Vad som återstår av kvalitet i "kvalitetstidningen" Svenska Dagbladet är spridda öar på ledarredaktionen i form av Per Gudmundson, Maria Ludvigsson och några till plus gästskribenter som Thomas Gür och liknande.
I övrigt är tidningen kapad av höggradigt klimatalarmiserade filurer som exempelvis hela brännpunktsredaktionen, extremvänsterinfluerade samhällsbevakare och en och annan flummig socio/psykolog.
Just idag hyllar man den nyligen avlidne chefredaktören Hans L Zetterberg(chefred. 1987-88) som ju var en av moderaternas siste intellektuelle strateg och inspiratör.
Som det visat sig med all önksvärd tydlighet valde Schlingmanianerna med Reinfeldt i spetsen bort Zetterberg och andra förnuftiga moderathjärnor för att i stället lyssna till domedagsprofeterna Rockström, Wijkman och ett antal andra ormoljeförsäljare och där står moderaterna idag med tvättad hals och undrar vad det är för fel på svenska folket.
Kindberg Batra har en uppgift tuffare än tuff.

4 Elfyma+

skriven

Instämmer i kritiken av våra "kvalitetstidningar". Tidningen Ny Teknik brukar vara trovärdigare. Men de gjorde bort sig när de hyllade den italienske skojaren som påstod sig ha skapat "kall fission". Men det är väl inga politiker som orkar läsa NT ?

Att de "naturliga" klimatvariationerna är stora, kanske större än människans påverkan, vet vi. Frågan är om det "bara" handlar om regionala variationer eller om att jordkloten i sin helhet blivit varmare alt. kallare under årtusendena.
Blev det varmare någon annanstans när norra Europa var täckt av is ?

Vi har en ovanligt varm november i år, samtidigt som USA har kallare än vanligt.
Om Arktis har blivit varmare så har Antarktis blivit kallare. Kan jordaxelns lutning variera så mycket att klimatet påverkas ?

Man kan uppenbarligen bevisa vad som helst med ett selektivt urval av mätplatser.

6 Johan Tisell

skriven

Jag gillar alltid vad du skriver, men i syftet att vara helt korrekt och oantastlig, borde du inte skriva ökad koldioxidhalt på 0,01%, utan mer tydligt "ökad koldioxidhalt på 0,01 procentenheter. Jag är osäker om "på" är exakt samma som "med", men för säkerhets skull skriver jag detta. För koldioxidhalten har ju ökat MED cirka 30 %. Det är också sant...

Svar: Helt korrekt!
Lars Bern

8 Bureus

skriven

Världen skall inte styras av värdegrunder eller känslor.
-Den skall styras av vetenskap!
Planeten har inte "råd" med tokstollar.
Våra skarpaste hjärnor tystas nu till fromma för retardering.
Här är det senaste exemplet;
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2853855/Scientist-discovered-DNA-forced-sell-Nobel-prize-shunned-inflammatory-race-comments.html

10 Rasmus

skriven

Jag har läst din blogg i ett par veckor och inläggen är alltid intressanta, oftast tankeväckande och ibland övertygande, även om jag inte alltid håller med om dina slutsatser. Dock kan jag känna att du skulle vinna i trovärdighet på att citera fler källor till data och påståenden. Det är ju extra viktigt när du målar upp en verklighetsbeskrivning som ofta är diametralt motsatt den gängse bilden i media och storpolitik. Lite mer grafik i form av grafer skulle också vara ett trevligt inslag.

//Något yngre teknisk fysiker från Chalmers

Svar: Jag förstår dina önskemål och skall försöka bättra mig. Problemet när man själv driver en blogg är att hitta optimum mellan att hålla bloggen levande och att hinna med den. Om jag skall mer se artiklarna som vetenskapliga med fler av mina källor blir arbetet mycket mer tidskrävande, en tid som jag inte alltid har.
Lars Bern

12 Åke Sundström

skriven


Instämmer i din kritik mot SvD, som verkligen borde skämmas för sin acceptans av den dåraktiga klimatpolitik som beslutats om på Helgeandsholmen och i Bryssel.

Men du har fel när du i femte stycket hävdar att "enda sättet att avskaffa fattigdomen är billig och lätt tillgänglig energi – fossil energi!"

Långt mer avgörande är att införa demokrati och marknadsekonomi i dagens fattigaste länder, som i allmänhet styrs med planekonomiska metoder av gammal sovjetisk och protektioniskt modell eller av militärdiktaturer. Det är möjligt - t o m ganska enkelt - att radikalt höja levnadsstandaren i dagens u-länder utan att nämnvärt öka den globala energiförbrukningen. Däremot leder reformer i fjärde världen till en omfördelning av resursanvändningen till de i dag fattiga ländernas fördel. Och till stagnerade eller i vissa fall (som USA och Sverige) rentav sjunkande välstånd i västvärlden.

Man skulle t o m kunna tro att det är insikten om detta ligger bakom FN:s och EU:s ovilja att ta itu med förtryckarregimerna i Afrika, Asien och Sydamerika. För att nu inte tala om Sveriges eget gullande med despoter av Mubages sort.

Svar: Den mest framgångsrika fattigdomsbekämpningen står Kina för.
Lars Bern

14 Anonym

skriven

Hallå Lars,

Knappade tydligen iväg texten ofärdig för att ruta till TV:s om regeringskrisen. Hoppas du kan radera det felaktiga ordet?

Svar: Tyvärr kommer jag inte åt texten i ditt inlägg.
Lars Bern

16 Tege Tornvall

skriven

Kina är kanske inget helt övertygande exempel. Dess nya välstånd tycks mycket ojämnt fördelat mellan storstad och landsbygd, mellan kustnära områden och inland och mellan bättre resp. sämre utbildade. Fortfarande har Kina hundratals miljoner fattiga och eftersatta.

Liksom i alla snabbt växande ekonomier kommer takten med tiden att avta när de flesta fått det bättre och klättrat uppåt på den maslowska trappan. Japan är ett paradexempel. Vad som händer när Kinas takt minskar är ovisst, men Hongkongs nuvarande problem är ett orostecken.

Liksom i gamla Sovjet och östblocket kommer utbredd tillgång till nya media att undergräva statens kontroll. Fortsatt teknisk och ekonomisk utveckling kräver och förutsätter fri tillgång till information.