Engelska som officiellt språk i Sverige.

 I gällande svensk språklag från 1 juli 2009 är huvudbeslutet att värna om svenska språket och den språkliga mångfalden i Sverige. Förutom svenskan har Sverige fem officiella minoritetsspråk; finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani och jiddisch. Trots att språklagen bara är litet mer än fem år föreslår jag en ändring som bättre reflekterar den värld vi lever i idag.

Globaliseringen fortskrider i snabb takt och de medborgare som har svenska som sitt modersmål minskar fortlöpande. Vidare är det ingen tvekan att engelskan tveklöst har blivit vår tids lingua franca och är mer eller mindre det helt dominerande språket i vetenskap, teknik och business liksom inofficiellt även i politik trots enorma satsningar på simultantolkning och översättning som exempelvis har infört inom EU. Byråkratin och kostnaden för detta är ytterst omfattande. Att använda mer än ett språk är inte heller något nytt för Sverige och redan under medeltiden var lågtyskan landets kommersiella språk och latinet var ända till slutet av 1700-talet det vetenskapliga språket.

Den stora andelen invandrare, inte minst de välutbildade och den yngre generationen, har också vid sidan av sitt modersmål engelskan som ett andraspråk. Utan detta skulle ett socialt umgänge mellan olika invandrargrupper och svensktalande vara nära nog en omöjlighet. Inte minst för välutbildade invandrare, som läkare, tandläkare och ingenjörer är det viktigt att dessa så snabbt som möjligt kan integreras och få ett arbete som motsvarar deras utbildning, vilken i flera avseenden numera är väl så god som den svenska. Det är helt klart att detta skulle underlättas om en engelska kunde användas i stället för svenska.

Mitt förslag är i korthet att Sverige borde ta ett radikalt beslut och göra engelska till ett andra officiellt språk i Sverige. Det är sannolikt att ett liknande beslut förr eller senare kommer i andra europeiska länder för att underlätta både integration och internationellt utbyte, med det vore naturligt att Sverige med sin flair för internationaliseringen kunde ta ledningen. Det finns flera länder som håller sig med mer än ett officiellt språk vilket knappast har varit till nackdel. Kulturellt sett har Sverige redan anglifierats i mycket hög grad, vilket kan ses från utbudet av program i TV-kanalerna och den ökande andelen låneord. Slutligen skulle med engelskan som ett andra officiellt språk jämlikheten mellan svenskar och invandrare förbättras och integrationen påskyndas.

Med engelskan som ett andra officiellt språk skulle utbildningen och kunskapen i språket radikalt förbättras vilket skulle underlätta det vetenskapliga, tekniska och affärsmässiga utbytet och tveklöst innebära stora fördelar för Sverige inte minst i en globaliserad värld där tjänsteexport kommer att bli alltmer dominerande. Vidare skulle besparingar kunna göras inom förvaltningen då det inte längre skulle vara nödvändigt att översätta alla engelskspråkiga dokument till svenska.

Säkert skulle många hävda att ett dylikt förslag på sikt skulle få negativa kulturella konsekvenser genom att svenskan i det långa loppet skulle dra det kortaste strået. Detta kan inte uteslutas men en sådan utveckling är ändå sannolikt oundviklig i en dynamisk globaliserad värld såvida man inte vidmakthåller svenskan med artificiella medel som man idag gör med isländskan och irländskan.

Avsikten med detta inlägg är inte att komma med ett utarbetat förslag eller en strategisk plan utan bara ställa frågan för en mer allmän debatt och börja vända sig vid tanken vid engelskan som ett andraspråk.  Jag tror det är få som inför ett möjligt val anser att det är viktigare att behålla dagens minoritetsspråk än att inkludera engelskan mera officiellt i Sverige eftersom framtiden ändå får anses viktigare än det förflutna.

Lennart Bengtsson

23 januari 2015

1 Bosse J:

skriven

Utmärkt ide! Frågan är om det inte redan börjat inofficiellt? Ungdomar, särskilt i vissa storstadsområden pratar ofta engelska eftersom det också är interlingua i sociala nätverk där de tillbringar så mycket läxläsningstid :-)

Som kuriosa kan jag nämna hur dialektutbredningen ändrades över tid i mina ursprungstrakter, till synes lett av ungdomars nya uttalsvanor. Enligt Ålems Sockenbok (sydöstra Småland) från 1947 av Manne Hofren så talade den yngre generationen i Ålem med tungrots-'r' medan den äldre generationen företrädesvis talade med tungspets-'r'. I min ungdom (på 60- och 70-talet) så gick dialektgränsen cirka 2 mil norrut och idag ungefär liknande. Det som drev dialektskiftet var antagligen att tungrots-'r' talades i Kalmar 4 mil söderut som var centralorten och lärdomsstaden på den tiden.
Kanske kan det bli nåt liknande som driver ett språkbyte till engelska?

3 Ove:

skriven

Jag förstår din syn på rationellt tänkande. Hela tiden vara så effektiv och utnyttja alla möjliga resurser. Jag kan tyvärr inte rationellt förklara varför jag vill ha ett svenskt sverige kvar. Men jag blir ändå glad när jag träffar svenskar. Inte där jag bor i sverige utan när jag åker på semester (Turkiet).
Men du Lars har ju varit ganska hög chef och det är väll så man tänker där.
Du förespråkar alltså att vi ska byta språk och det likställer jag med början till att klistret som utgör svensken skall försvinna. Men som vanligt kommer du ha en mängd följare och inga som talar emot dig som vill sätta spaden i jorden för det multikulturella gränslösa med det simpla språket.
Under tiden kan du begrunda vad som kan hända om man frackar:http://rt.com/usa/225671-north-dakota-fracking-spill/

5 Tege Tornvall:

skriven

Amen!

7 En annan:

skriven

Men snälla JB, driver du med oss???

9 Göran Fredriksson:

skriven

Nu aktualiseras här fråga om engelska som officiellt språk i Sverige. I politiken väcks frågan om medlemskap i Nato.

Detta är intressanta frågor men båda är enligt min mening halvmesyrer.


Diskussionen bör istället handla om för-och nackdelar med att bli en 51 delstat i USA. Då löser sig nämnda båda frågor av sig självt. Sverige skall då naturligtvis gå ur EU vilket kanske även Storbritannien kommer att välja om några år.

Det finns många potentiella fördelar med att vara en delstat i USA istället för att vara medlem i EU. T.ex., många amerikanska storföretag skulle nog lägga sina europeiska huvudkontor i Sverige och investera i Sverige, vi får en integrations- och invandringspolitik som är avsevärt bättre än vad det svenska impotenta politiska systemet kan leverera, vi får en fungerande försvarspolitik. Vi som individer kan lätt flytta mellan Sverige och samtliga delstater i USA. Sverige blir USAs ombud i Europa istället för att vara ett litet land i Europas utkant. USA kan nog å sin sida vara intresserad av att ha Sverige som delstat, Sverige fyller t.ex. geografiskt upp halva sträckan mellan Nordkap och Medelhavet. Amerikanernas intresse för Sverige skulle öka och kanske kan det som är bättre i Sverige få ett genomslag i USAs politik.

Vi är redan ett av världens mest amerikaniserade folk så vad väntar vi på?

Det är detta som diskussionen bör handla om.

11 JB:

skriven


#9

Verkligheter och sanningar av olika slag har förmågor att även oavsiktligt och utan avsikt kunna driva med en hel del människor som inte varken vill, kan eller tål se eller höra sådana verkligheter och sådana sanningar.

Märkligt fenomen.

13 Bengt-Ove Högström:

skriven

Jag förstår inte behovet av den föreslagna ändringen och förpassar förslaget till det runda arkivet.
Jag har i 16 år arbetat i en engelsk internationellt verkande koncern. Koncernspråket var engelska. De som hade språkproblem var tyskar, spanjorer och fransmän. För att få ner tyskar på jorden hade man en fördel om man kunde dra av en svordomsramsa på tyska och sedan tala om för dom att det var engelskan som gällde i sammanträdesrumet.
Vi har en mycket stor grupp svenskar som inte förstår engelska så bra. Det är nästan alla ålderspensionärer.
De som är verksamma inom näringslivet och offentlig förvaltning har nog bra kunskaper i engelska.
Vi som bor i Sverige och har svenskt medborgarskap bör nog värna det svenska språket.

Bengt-Ove Högström

15 Clas Persson :

skriven

Det är säkert 20-30 år sedan jag tänkte denna syndiga tanke. Den bör givetvis kombineras med ett omedelbart avskaffande med allt vad hemspråksundervisning heter!!

17 tipp:

skriven

Mitt förslag var att göra engelskan till huvudspråk och svenskan till mest gynnat hemspråkr Jag tror fler tvingas att lära sig ett engelskt språk bättre samtidigt som kanske fler, samtidigt, håller kvar vid sina rötter. Men att ha ett kommunikationsmedel dom fungerat globalt tjänar alla på även om det blir lite problem under övergångstiden. Idag är svenskhet något fult i massmedier och politik och gynnar ingenting. Att läsa svenska klassiker, om sådana anses finns, är det väl knappt någon som kan längre.
Att amerikanisera Sverige ännu mer tjänar vi dock inte på sett ut global synpunkt. Inte heller att göra Sverige till ett NATO-land. Då blir Östersjön ett innanhav och balterna, och därmed Sverige, i ett mycket sämre läge. Ryssarna känner sig med rätta instängda och kan agera därefter. Man måste förstå även sin motpart.
Man kan i det oändlig diskutera vilket språk som skulle vara bäst men kvar står det faktum att någon form av engelska fungerar så gott som över hela världen. Om det blir vid sidan om kinesiska och ryska och kanske något romanskt språk gör ändå att kommunikationerna rationaliseras. Arabiskan??? Då får nog araberna återgå till den vidsynta, vetenskapliga världssyn som rådde före al Ghazalis på 1000-talet - han som ansåg att matematik, fysik och logik var djävulens påfund och gjorde islam till en stillaståendets rörelse.
Så jag satsar mina kronor på ett "lingua anglica", låt det frodas med kinesiska m fl. Västeuropa är akterseglat. I USA balanserar kongressens och presidenten varandra så de har lättare att ta sig ur mainstream-fanatikernas järngrepp.

19 Fyrtiotaggare.com:

skriven

Ett väldigt intressant inlägg som jag ska ta mig en funderare på.

21 tommy:

skriven

då hade väl svenska vart bättre som nordiskt språk.

23 Lars myrén:

skriven

Bra förslag Lennart.
kineserna talar engelska, i forskning och affärer.
Norrmännen talar gärna engelska, som när vi jobbade i Statoil, liksom hela Nordiska Rådet brukar, brukade göra på sina möten. Holländarna översätter inte längre EU direktiv som ges ut på engelska, de blir ofta fel översatta. Engelska språket blir mer och mer det internationellt gångbara språket oavsett vad Sverige gör,
mvh Anne och Lars

2 Christer

skriven

Engelskan HAR varit viktigt för Sverige. Blickar vi framåt kan det mycket väl bli så att kinesiskan eller arabiskan blir viktigare. USA är på nergång, England likaså.

4 JB

skriven


Det är en genomgående och fundamental svenskutplåning som pågår på betydligt fler plan och områden än det enbart det enskilt språkliga området.

Genom massmedier, men även skolor på alla nivåer, samt invandringspolitik i världsmästarklass, går det verkligen att mycket enkelt utplåna ett folks identitet, med alla dess karaktäristiska och välkända signalement, riktmärken, kännetecken och signaturer, inklusive den språkliga och musikaliska signaturen.

Det är t ex mycket fokus på dansk, norsk och också naturligtvis amerikansk och engelsk programproduktion inom tv-mediet, men relativt liten på svensk produktion av någon högre kvalitet.
När program som har en svenskprägel sker, eller en svenskinriktning, är det ofta antingen i en amerikaniserad stil, eller med programledare som är ganska otypiskt svenska.

Ofta görs också svenska program om just sjuka, döende, neddrogade, kriminella, homofila eller svenskar, samt alkoholiserade svenskar, spelgalna svenskar osv., istället för unga, friska, krya svenskar. De program som görs visar svenskar utan stil, utan ofta istället svaga svenskar som ofta får vara både dumma och degenererade, förfulade och imbecilla.


Så att sänka ett folks stolthet, självrespekt och självkänslor, och särskilt deras kvinnliga profiler, (där blondiner regelbundet sedan filmens tillkomst har porträtterats som våp, galningar, försupna, kriminella, horaktiga, fula, förvridna, eller lössläppta och ohämmade, sexfixerade eller stela och rigida, neurotiska, rökande, drickande och demoraliserade, et cetera, et cetera, allt från divor och nakenbadare samt ekivoka figurer och burdusa otrevliga karaktärer av alla de slag, som då är framför allt blondiner och oftast presenterade som typiska dumma svenskor, - dum blondes - .)

Det kanske får ses som det mest effektiva sättet att kunna bryta ned och besegra en nation och dess förmågor att kunna bevara sig själva som folk.

Fler och fler svenskar vill inte längre identifiera sig med svenskhet utan bär på självförakt och förlorad stolthet över svenskhet. Det är början på upplösning och oförmåga till motstånd, på alla politiska områden.


Alla andra folk, språk och nationsidentiteter blir då betydligt viktigare att uppmärksamma, erkänna, godkänna och upphöja på alla sätt.

Svenskhet och svenskar kan man bespotta, håna och förakta. Svenskhet är döende, liksom svenskar, och är därför mycket lätt att kunna både angripa, förlöjliga och förakta.

Liksom det svenska språket då på ett relativt naturligt vis kommer att dö ut inom en ganska kort tidsperiod i ett historiskt perspektiv.

6 Björn i Bromma

skriven

Engelska som andraspråk har det varit i Sverige i princip sedan 1960-talet med Beatles-tiden. Det har ju inte varit några speciella problem med det.
Andraspråk har varierat genom historien, ungefär som mode. Först var det latin, sedan tyska, sedan franska och nu engelska.
Det skulle inte vara överraskande om nästa blir kinesiska.
Det har nyligen gått en fin serie på BBC om språk. Samtliga medverkande i programmet har ansett det vara ett fattigdomsbevis utan olika språk.
Går det att tänka sig "Hemsöborna" på ett annat språk än svenska? Omöjligt.
Hur översätts Höganäskruka med den rätta aha-känslan. Omöjligt.

8 Joey DeMaio

skriven

Detta är ett vansinnigt förslag, deportera hellre de som varken vill eller kan lära sig svenska.

10 Dan

skriven

Ok, men då får vi ta bort romani och jiddisch. Vi kan inte ha hur många språk som helst.
Båda de språken torde vara på utdöende i Sverige, t.ex. är ju landet redan uppbyggt så behovet av romani är inte så stort längre.

12

skriven

på vilket sätt hjälps isländskan och irländskan med artificiella medel?

14 lennart bengtsson

skriven


På Island har man särskilda kommittéer som föreslår ord när nya begrepp dyker upp. En av mina kollegor ingick i en sådan grupp. För att ge ett skämtsamt exempel som jag förslog honom var att ersätta " atomic bomb" med "ragnaröksodelbaring". Detta antogs inte. Sedan planterar man de påhittade orden i media och om det passar in ungefär som vårt "hen" sa blir det sedan en del av isländskan. Hokus-pokus.

16 Björn i Bromma

skriven

#4
Det ligger mycket i det du säger.
Den stora frågan är hur det har blivit på detta sättet? Och framförallt:
Cui Bono?

18 Pär Engström

skriven

Eftersom svenska skolelever hävdar sig bättre i engelska än i svenska i internationella kunskapsmätningar så är det ingen dum idé att satsa på engelska, kanske mer än på svenska.

Samtidigt betyder detta att människor födda i ett engelsktspråkigt land har en formell fördel, gentemot de som inte är födda i ett engelsktspråkigt land när de kommer till Sverige - de är så att säga redan svenskar. Idag är detta mer informellt - där svenskar tenderar att uppskatta en amerikansk brytning av svenska, medan en arabisk brytning av svenskan betraktas som ett problem - som måste åtgärdas med mer integration.

20 Danneskjoeld

skriven

http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/is-an-entirely-english-speaking-village-coming-to-tokyo

Japanerna börjar i mindre skala men mer extremt - endast engelska inom området

22 Rune

skriven

Engelska?
Med sin medeltida stavning och märkliga uttal där de slirar på vokalerna? Skulle det vara ett språk för moderna människor?