Förskingras våra besparingar?

Fredagens SVT Rapport gjorde en stor historia av det faktum att den superförmögna och oerhört inflytelserika familjen Rockefeller nyligen annonserade att dess lilla Rockefeller Brothers Fund skulle dra sig ur investeringar i fossil energi. Uppgiften publicerades nyligen i samband med FN:s uppblåsta klimatmarsch i New York, som jag skrivit om tidigare.

Detta att den av världens finansfamiljer som historiskt är starkast knuten till oljeindustrin, nu synes deklarera att man drar sig ur investeringar i bl.a. olja fick hela den klimatalarmistiska lobbyn att gå i spinn. Självklart tog det politiskt korrekta etablissemanget i lilla Sverige nyheten genast till intäkt för långtgående förhastade slutsatser, förmedlade av Rapport på bästa sändningstid. Jag återkommer till Rockefeller nedan.

SEBankens chefsalarmist Klas Eklund menade att fler och fler oroas för det som brukar kallas stranded assets. Det är ett mysterium att banken fortsätter låta honom skada bankens anseende med sina okunniga alarmistiska uttalanden. Vad han menade med det fina engelska uttrycket var outnyttjade naturtillgångar som representerar stora värden i olika balansräkningar runt om i världen. Han sa att de kanske inte ger avkastning i framtiden, för de förstör klimatet. Allt fler investerare räknar in politiska risker i kalkyler - att det kommer regelringar i framtiden som gör det för dyrt eller svårt eller fel att plocka upp olja och kol ur marken. Och i så fall blir de här tillgångarna inte alls värda så mycket som vi tror idag.

Även chefen för Fjärde AP-fonden Mats Andersson berättade att fonden gått i bräschen bland internationella investerare för att kartlägga den klimatpåverkan alla företag i fondportföljen har, för att sedan plocka bort de företag i varje bransch som har högst klimatpåverkan. Med klimatpåverkan menade han sannolikt utsläpp av koldioxid. Jag tror dock inte han har en aning om vilken denna påverkan är. Han fortsatte att påpeka att genom att ta bort var femte företag, minskar man koldioxidavtrycket med 50 procent och för att få en bra avkastning måste du klara hållbarhet långsiktigt. Det här är ett sätt att öka avkastningen, det är inte välgörenhet.

Enligt reportaget meddelade nyligen Andra AP-fonden att man sålt av ett antal av de största olje- och kolföretagen från sin portfölj. AP-fonderna har strikta placeringsregler från riksdagen. De får bara ta etiska och miljöhänsyn om det inte försämrar den långsiktiga avkastningen. Det får helt enkelt inte kosta pengar att göra det man tror är rätt. Denna hållning tyckte Mats Andersson i början var omöjlig. Men han säger att han ändrat sig och lägger till jag trodde i början inte att det var möjligt. Men nu har jag insett nu att du måste klara hållbarhet långsiktigt, för att få bra avkastning. Och hittills har klimatanpassningen av portföljen inte inneburit sämre avkastning.

Det sista påpekandet är uppseendeväckande missledande. Ta t.ex. Tredje AP-fondens politiskt styrda investering i PG Gyllenhammars vindkraftbolag Arise som ursprunligen var på 200 Mkr, men som nu är värd bara 60 Mkr, en förlust på 70% med andra ord. Det hade även varit intressant för tittarna att få veta att Arise är typiskt för genomsnittet för denna typ av investeringar i s.k. förnyelsebar energi. De senaste 12 åren har index för sådana investeringar fallit med just 70% medan index för investeringar i olja och gas stigit med 150%. En olje- och gasinvestering är idag värd tio gånger så mycket som en lika stor investering i förnyelsebart. Här spelar AP-fonderna och Mats Andersson bort pensionsspararnas pengar på politiskt korrekta placeringar.

(Senaste börsnotering ExxonMobil rose 2.26% after it reported better earnings driven by higher margins and improved operations. Chevron climbed 2.75% as third-quarter net income rose for the first time in three years.)

Ser man herrarna Anderssons och Eklunds förnumstiga yttranden mot bakgrund av verkligheten bakom den ytterst manipulativa familjen Rockefellers utspel, blir dessa direkt pinsamma. Hur lättlurade får en ekonom i SEBanken och en AP-fonddirektör vara?

Familjen Rockefeller är inblandade i praktiskt taget vart enda slutna sällskap av betydelse för manipulation av världspolitiken som t.ex. Trilaterala Kommissionen, Bilderberg Gruppen, World Economic Forum, Romklubben m.fl.. Många av dessa sällskap har starka bindningar till miljörörelsens ljusskygga rötter vilka kartlagts av Jacob Nordangård.

När man inför FN-mötet annonserade att Rockefeller Brothers Fund skulle sluta investera i olja och kol var det bara ett typiskt manipulativt PR-trick. Den här fonden är en i dessa sammanhang betydelselös filantropisk fond som familjen startade 1940 för att stärka sitt anseende. Pengarna är inte tillgängliga för Rockefellers genom att de redan ligger i fonden på en knapp miljard dollar. Om fonden förlorar pengar på dåliga investeringar blir det bara mindre till välgörenhet, ingen uppoffring för någon Rockefeller överhuvudtaget.

Den förmögenhet som Rockefellers verkligen disponerar är enormt mycket större. Ingen vet hur rik den här familjen är eftersom man använder alla tillgängliga trick för att dölja familjeförmögenhetens omfattning och var pengarna placeras. Sannolikt äger man via sinrika transaktioner mycket stora tillgångar i fossil energi. Förmögenheten kan mycket väl vida överstiga vad världens officiellt rikaste personer äger. Familjemedlemmarna lever i ofattbar lyx och bryr sig nog ytterst lite om sina enorma ekologiska fotavtryck. Allt var bara ett framgångsrikt PR-trick för att få internationell uppmärksamhet. Och detta gick Klas Eklund och Mats Andersson på!

Klas Eklunds påstående att världens enorma outnyttjade reserver av fossil energi skulle vara stranded assets är direkt obegåvat eller manipulativt. Den enda delen av världen där man fortfarande pratar på allvar om att minska fossilanvändningen är inom EU och hos Obama i Vita Huset. Obama kontrollerad dock inte utvecklingen i USA som styrs av marknaden oberoende av vad han och hans utrikesminister pratar om.

I länder där 90% av världens befolkning finns och där tillväxten är långt större än i EU och USA är man helt inställd på en fortsatt växande användning av fossil energi. Kina och Indien kommer inte att slå av på takten förrän man utplånat fattigdomen i sina länder. Detta ytterst triviala konstaterande borgar för att marknaden för det Klas Eklund kallar stranded assets av allt att döma är lysande framöver. F.ö. vet även Rockefellers det.

Sannolikt var en biavsikt med utspelet från den lilla filantropiska fonden att köra ner aktiekurserna på oljeaktier så att deras övriga fonder kan köpa upp dem billigt. En del av aktierna de köper kanske kommer från svenska pensionsbesparingar, som Mats Andersson realiserat i sin personliga strävan att vara politiskt korrekt i den lilla svenska ankdammen. Kanske blir han rikt belönad för det av Åsa Romson.

Förlorare är våra pensionärer och kanske SEBankens fondsparare?

Taggar: AP-fonder EU, FN Indien Kina Klas Eklund Rockefeller SEB
1 Peter Grafström:

skriven

Jag har ytterligare skäl till att se mer cyniskt på Rocky's agerande men:
kan inte du Lars och Lennart Bengtsson passa på och skriva kommentarer på Anders Romelsjös blogg om vad ni tycker i klimatfrågan:
http://jinge.se/allmant/ny-klimatrapport-i-kopenhamn-fortsatt-marsch-mot-katastrofen-eller.htm
Anders håller med om att det saknas öppen debatt och är nog intresserad av era argument, även om han tycks lita på den officiella versionen.

3 Peter Stilbs:

skriven

SPP kör med en påkostad reklamfilm i TV (TV4?) där ett par i nära pensionsåldern joggar på en strand i riktning mot någon stinkande soptipp och rökig fabrik. Budskapet är att man måste satsa på allehanda gröna fantasier för att få ett fint samhälle att kvittera ut sin pension i...

5 P-G Larsson:

skriven

För att få ytterligare spridning av artikeln till makthavare så föreslår jag att du skickar den som brev (mail) till berörd minister i Regeringskansliet samt även i det här fallet till styrelsen för SEBanken.

7 Björn i Bromma:

skriven

Häpnadsväckande hur många domedagsmänniskor som finns. Det måste vara en lukrativ bransch helt enkelt, annars skulle de förmodligen inte finnas till. När det sedan visar sig att de hade helt fel så har de redan gått om hädan, och anförvanterna får ta smällen.
När det gäller Ap-fondernas avkastning så är detta inget att höja till skyarna. En lämplig lågrisk global räntefondmix har hitills i år överträffat Ap-fondernas årliga avkastningsmål. Och då måste man betrakta Ap-fonderna som "aktiva" fonder. Det stora problemet är att de är "politiskt aktiva" fonder.

9 Tallskog:

skriven

Om man hellre lyssnar än läser så kan man höra William Engdals tankar på Youtube.
Karln är en av de klokaste på detta klot!

2 elfyma+

skriven

Det ligger mycket i det du skriver. Sjunde AP-fondens chef gick nyligen (27/10) ut med att pensionerna kommer att minska om de måste ta ovidkommande politiska hänsyn. Har de gjort en helpudel redan nu ?
http://varjager.wordpress.com/2014/10/27/sarintressena-vill-dranera-ap-fonderna/

Är övertygad om att oljepriset kommer att stiga igen, av skäl som du nämner. Saudiarabien dumpar sin olja just nu för att behålla marknadsandelar och för att slå ut ny oljeutvinning (skifferolja etc).

Svårare är att sia om kärnkraftens framtid (av politiska skäl).
Men om man verkligen vill minska koldioxidutsläppen så finns det inget att än kärnkraft att ta till. Vi kan ju inte driva våra basindustrier bara när det blåser och värma upp oss med åkarbrasor när det är vindstilla på vintern.

4 Bemgt-Ove Högström

skriven

Det är tryggt att veta att det finns fler med samma uppfattningar som jag själv har.
Klas Eklund tycks inte ha något minne. Han glömmer fort vad han har sagt. Här ett exempel. På en Skandiadag i Sundsvall för många år sedan.
Det var efter ett val som S hade förlorat. Klas Eklund var en av föredragshållarna. Han var mycket elegant klädd och rörde sig yvigt gestiklerande på scenen. Han beskrev alla fel som regeringen hade gjort.
Talaren efter honom var Göran Persson. G.P. var iförd en kostym som inte satt väl och som dessutom hade en mindre tilltalange färg. Byxbenen var veckade som en dragspelsbälg så G.P.:s blekfeta vader syntes väl.
G.P. tappar myggan. När han skall plocka upp den från golvet vänder han sig med baken mot kubliken. Han reser sig upp och vänder sig mot publiken och säger "Tack skall du ha Klas, det var ju dina råd vi följde när vi hade regeringsmakten." Publiken jublade!
Jag hade också en arbetare ute i fabriken som sade att jag inte skulle följa vad K.E. sade därför att han inte tittade på rätt saker. Uttrycket tomma tunnor skramlar mest passar bra på K.E.

Bengt-Ove Högström

6 Tallskog

skriven

Tack för att du bloggar om dina åsikter och att du låter andra komma till tals!

@Bengt-Ove Högström (4)
Vänligen, förklara det du skrev om Göran Persson.
Det konkreta förstår alla, självklart, men du ville nog ha sagt något som inte framkom.

8 Rolf Löfgren

skriven

Det finns mycket intressant om Rockefeller i boken "Hotet mot livet" av William Engdahl. Boken är helt nödvändig om man vill förstå vad som händer i världen. Finns att köpa här: http://www.anarchos.se/index.php?route=product/product&author_id=1&product_id=50

10 Mats G

skriven

"Hur lättlurade får en ekonom i SEBanken och en AP-fonddirektör vara?"
Eller spelar de med i spelet?