Klimatbedrägeriet på bild

Studera de här två bilderna.
Den översta beskriver var man menar att det blivit varmare på jorden, enligt de officiella etablerade forskningsinstituten.
Den undre bilden visar var det finns observationspunkter där man faktiskt mäter temperaturen med termometrar.
Lägg bilderna över varandra i tanken - vad ser ni?
Jo där det nästan inte finns några mätpunkter, där är även uppvärmningen belägen. Hur har dessa forskare fått fram de temperaturer som nästan inte mäts? Jo de är framtagna med deras datormodeller, samma modeller som totalt misslyckats med att förutsäga att den globala temperaturen varit praktiskt taget oförändrad i 18 år. 
Är inte detta märkligt? Vad tror ni det beror på?
 
Här kanske vi har ytterligare en förklaraing: 
https://wp.breitbart.com/london/2015/01/30/forget-climategate-this-global-warming-scandal-is-much-bigger/
Hållbar utveckling | Klimatpolitik | |
#1 - - Tobbe:

Det är återigen som i det militära: Om inte kartan och verkligheten stämmer överens så är det kartan som gäller.

#2 - - Anders Ulfvarson:

Det är väl egentligen en näst intill retorisk fråga, men jag tror det beror på att de okritiska och passiva läsarna är mångfaldigt fler än de skeptiska och att de som publicerar dåligt belagda och även missledande data tjänar på det.

#3 - - Ann Löfving-Henriksson:

LarsB., sedan långtid tillbaka har jag funderat över någonslags läromedel för tonåringar (7-9, alt. Gy.). Jonovas handbok för skeptiker är utmärkt och borde kunna användas utan att översättas.
På Wuwt hade Jim Steeve nyligen en gästpost "Improving climate literacy". Hans idéer var bra, men de flesta lite väl komplicerade och väl regionala. Kartorna här bra.
Kartor, diagram av det här slaget med enkla frågor, perfekt. Tjugo frågar att lösa på nätet ...
Något att tänka på för teamet B&B dvs Bern och Bengtsson?

#4 - - Erik Lindgren:

Nej det är inte märkligt att två diagram utan någon ordentlig förklaring och eller gradering är olika. Om man vill påvisa någonting skall man åtminstone uppge källan så man kan kontrollera sanningshalten i anklagelserna. annars är det bara en massa klimatförnekarlögner.

Svar: Jag kom inte med några anklagelser, utan ställde bara två frågor om du läser vad jag skrivit. Och vad menar du med ett ad hominem tillmäle som klimatförnekarlögner? Låg debattnivå!
Källan till figurerna står tydligt angiven så det är bara att söka upp den om du vill tränga djupare i frågeställningen.
Lars Bern

#5 - - lennart bengtsson:


Vid analys av den observerade temperaturen använts inga datormodeller utan endast aktuella temperaturobservationer. Analysmetoden baseras påa minsta kvadratmetoden och skiljer sig i princip inte från den metod som faktiskt redan Gauss utvecklade. För de flesta som är intresserade av olika temperaturuppgifter så finns en bra sammanställning som utförts av professor Ole Humlum och som regelbundet sammanställer detta på sin hemsida ( www.climate4you.com). Det är inte heller antalet mätpunkter som är avgörande utan mera dess geografiska fördelning.
Härtill kommer andra observationer från havet och atmosfären men olika slag av observationer vilka bland annat sammanställs av ECMWF. De olika data seten är genomgående samstämmiga så det finns enligt min uppfattning ingen anledning att betvivla analysen av den globala temperaturändringen.

Ett problem som emellertid behöver uppmärksammas bättre är temperaturändringen över land som påverkas av urbanisering vilket speciellt är problematiskt när det gäller temperaturtrenden. Detta är nödvändigt att korrigera vilket görs genom att jämföra med mätpunkter utanför statsområdena. Det vanligaste är att temperaturtrenden är artificiellt för hög genom urbaniseringen men även motsatsen kan föreligga.

Svar: Men det märkliga Lennart är att de korrigerar som gjorts av uppmätta temperaturer har regelmässigt inneburit nedräkning av historiska temperaturer när urbanisering var mindre och uppräkning av senare års temperaturer när urbaniseringen varit stor. Om man tagit hänsyn till urbaniseringen borde det varit tvärt om. Kan du förklara detta? Sedan finns det en del artiklar som beskriver det jag skrev att man använder modellberäkningar för att fylla ut där det är glest mellan mätpunkterna. Så jag är fortfarande mkt undrande inför bildernas stora samstämmighet mellan varma områden och glest mellan mätpunkterna. Att temperaturbedömningarna runt polerna kan vara allvarliga felbedömningar styrks f.ö. av att isläget är i stort sett normalt. Samma forskare som gjort temperaturbedömningarna har ju faktiskt i linje med sina bedömningar förutspått ett isfritt Arktis 2013, vilket som vi vet var en grov felbedömning även det. Forskningen på det här området inger inte förtroende.
Lars Bern

#6 - - Mats Ensér:

En ärlig fråga kräver ett ärligt svar. Jag tror det beror på att de far med osanning.

#7 - - Lasse:

Att ensidigt låta allmänheten tro att det är främst CO2 som styr klimatet har gjort oss skeptiker engagerade.
Är sanningen inte viktigare än en kamp mot fossil energi?
Vi hade ett varmt 2014 i Sverige. Vi hade även en osedvanlig bra sommar med rekordantal soltimmar. Detta ligger i en trend som SMHI mätt upp sen 1983-antalet soltimmar ökar främst under sommaren.
En trend som kanske förbryllar den som inte är upplyst. Vem bör tala om detta-SMHI. Vem gör det? Jag nu och här-som skeptiker!

#8 - - Lars Bern:

Källa: http://ac.els-cdn.com/S1674927814000045/1-s2.0-S1674927814000045-main.pdf?_tid=93b2dcb8-a863-11e4-8bf6-00000aacb35e&acdnat=1422610816_efabbdc423a9658a31de793d592e5ff6

#9 - - Per-Olof Persson:

Det verkar bli varmare där få människor bor (förutom östra Brasilien som har drabbats av torka). Det anses vara riskfritt att justera upp temperaturen för dessa områden (det är bara isbjörnarna som kan klaga).

#10 - - Mats G:

Hur fel får man ha?

Om vi tar en gubbe som Al Gore. Han är väl den som förutspådde en isfri nordpol 2013-2014. Med facit i hand så vet vi att det var helt fel. Ändå står han i Davos och kommer med mer profetior. Borde inte hans förtroende var förbrukat vid det här laget?

Det som händer just nu och det är en naturlig konsekvens är att människor börjar misstro forskare och vetenskapen. Även här har en del missbrukat sitt förtroende. Det här är ytterligare en dimension som ofta glöms bort. Vad händer när förtroendet för vetenskapen är borta? Kommer alla ha sin egen teori om allting? Kommer kaos uppstå? De som bidrar med förvirringen, desinformationen och hjälper till minska förtroendet för vetenskapen gör oss alla en björntjänst. Är de aningslösa?

Om jag skall svara på din fråga. Det har funnits en allmän misstanke om att klimatforskare har en tendens att skruva upp temperaturen där man får estimera temperaturen. Etiken och moralen hos 97% av klimatforskarna verkar ha försvunnit totalt. Dina bilder verkar bekräfta denna misstanke.

#11 - - Tege Tornvall:

Mätstationer på land finns där folk finns. De måste sättas ut och läsas av (kan även göras på håll, men de måste också skötas). Med Sovjetunionens fall försvann mängder av stationer i Sibirien. Tusentals svårnådda har lagts ned i Nordamerika. Några enstaka (?) i Antarktis och på Grönland.

71 procent av jordytan är hav. Jordens flertal bor på norra halvklotet, men inte i berg, öknar och stora skogar. Totalt täcker markstationer en mindre del av Jordens landyta. Satellitmätningar började i slutet av 1979. De täcker bara mindre områden av atmosfären.

För alla delar av land och atmosfär som saknar mätdata uppskattas dessa med stora felkällor och frestelse till manipulering för önskat resultat. Det är detta som dessa båda bilder visar.

Att alls med bråkdels noggrannhet räkna fram medeltal av så få och osäkra data är föga meningsfullt och kan manipuleras. Kalla stationer försvinner. Det ökar snittet för de kvarvarande. Dessa omges allt mer av bebyggelse. Det ökar snittet ytterligare och måste kompenseras med ytterligare risk för manipulation.

Så ser klimatlarmens data ut.

#12 - - Erik Lindgren:

Ber om ursäkt om du tog illa upp för mitt uttryck klimatförnekarlögner och du hade rätt du bara två frågor i texten inga anklagelser. Men om man anser att de flesta av de som forskar om klimat deltar i brottsliga handlingar (Bedrägeri) så tycker jag att det är en låg nivå. Istället skulle jag föreslå dig att läsa forskarnas forskningsrapporter och peka på de beräkningar som de har gjort fel. Det hade enligt mig varit ett ärligt och korrekt sätt att framföra kritik mot klimatforskningen. (var även det första diagrammet i länken eller?)

Svar: Vi kan idag se att nästan samtliga klimatmodeller som bl.a. IPCC använder som motiv för sina larm har räknat fel och inte kunnat förutse den konstanta globala medeltemp under de senaste 18 åren. Jag har hittills inte stött på ngn klimatmodell-beräkning som stämmer med faktiska observationer. Jag tror inte det är möjligt att modellera ngt så komplicerat som klimat och väder långt in i framtiden.
Lars Bern

#13 - - bom:

#4 Erik Lindgren som tror att det finns ljugande "klimatförnekare". Vem är det som förnekar klimatet med dess oavlåtliga variationer? Ja möjligen hans egen profet M Mann då. T O M ad hominenvapnet sket sig. Suck försöka med 97% av "klimatforskarna" kanske är räddningen för den lättkränkte?

#14 - - folke.liden:

En festlig historia angående datorsimuleringar och konstruktion.

För många år sedan arbetade jag åt ABB i Västerås som IT-konsult.
En av ingenjörerna berättade att man beräknat hur mycket ett lok som man designat i datorn skull väga.
Det stämde inte riktigt. Loket blev tyngre än det borde ha blivit. Inte så mycket, men ändå.
Efter mycket funderande hittade man felet.
Loket saknade fönster!!

#15 - - Björn i Bromma:

För ca 20 år sedan så installerade vi ett omfattande datoriserat styr-reglersystem i ett stort butikscentrum. Det hela fungerade bra, men en dag så fallererade det hela. Den centrala utetemperaturgivaren, som styrde både framledningsemperaturen på värme-och kylvatten visade ca 10 C för högt jämfört med verkligheten vilket innebar att det blev för kallt centrumet. Och detta 1 vecka före slutbesiktning samt mängdvis med förbannade butiksägare. Panik!
Efter att ha vi till slut kom upp på taket där den centrala givaren satt på en stolpe i ständig skugga så visade det sig att någon i efterhand utan information hade installerat en liten luftkylare i ett intilliggande serverrum med en utekondensor som blåste varmluft rätt på utegivaren. Efter att ha flyttat utegivaren ca 5 m åt sidan så blev allting återigen väl fungerande.
Fan ligger dold i detaljerna!

#16 - - Lars-Erik Olsson:

co2 kyler ner jorden, det är därför det blir kallare vid sydpolen.
Vi i sverige förbrukade år 2010 616 terawatt 400av dessa kommer från kol olja gas och kärnkraft. 400 terawatt det motsvarar 400watt/m2 på 1miljon m2
den ytan är 2,22 gånger sveriges yta sahara får endast 350w/m2 från solen.
Usa västeuropa och japan har en folkmängd på ca 900 miljoner det är 100ggr flera än sverige, öststaterna kina och arabvärlden norr om 30de breddgraden är mer än 1,5 miljarder innevånare om de förbrukar 30% av vad vi förbrukar blir det 50ggr sveriges förbrukning. Det blir 150 miljoner km2, den ytan täcker från nordpolen och ca700 mil söderut ned till 27 breddgraden men jorden är lite kupad så man kan säga att det räcker till 30 bredd graden så det är väl det som värmer på norra halvklotet. Obs jag ger forskarna bakläxa.

#17 - - Stefan:

Det mest intressanta med detta är att det alltid endast är ena sidan man hör om. Att allt är på väg åt helvete.

Å andra sidan, så skadar det väl inte att ta det säkra före det osäkra.

#18 - - Alienna:

Stefan #17,
Vad är "det säkra" i detta sammanhang?
Och, varför / på vilket sätt är just det 'säkert'?

#19 - - Torbjörn Sassersson:

Stämmer det att många temperaturmätpunkter ligger i närheten eller tom i städer? Det skulle betyda att allteftersom mätpunkterna placeras ut (tex i städer) så ökar temperaturen. Kan forskningen vara så förvillande?

Svar: Ja det märkliga är att de historiska temperaturavläsningar som gjorts när det en gång var glesbefolkat har "homogeniserats" ner isf upp vilket vore det logiska om de skall bli bättre jämförbara med de avläsningar som nu görs i tätorter. Men om man gjort detta vetenskapligt korrekt så hade man i gengäld inte fått någon global uppvärmning.
Lars Bern

#20 - - Tege Tornvall:

Av naturliga skäl är mycket få benägna att bege sig långt ut i obygden (sand- eller isöknar, urskogar, bergsmassiv resp. öde havsvidder) för att avläsa temperaturer. Vad där är för temperatur är dessutom föga relevant för alla som lever och verkar i bebyggda trakter. När Sovjet föll, föll också tvånget att ge sig ut på taiga och tundra för att läsa temperaturer. I norra USA och Kanada ger personlig valfrihet samma resultat!

#21 - - Alienna:

Lars svar i #19,

Du tänker helt rätt här.
Att jorden värmts upp 0,8 grader är inte något faktum. Det är bara ett påstående.
Om någon påstår att det är ett faktum, är även det bara ett påstående (som naturligtvis kan ifrågasättas).

Upp