Vänstern inmålad i ett hörn

 

Den islamistiska jihadistiska attacken på vänstertidningen Charlie Hebdo har satt strålkastarljuset på den samlade västerländska vänsterns katastrofala misstag.

Enkelt beskrivet kan man säga att de värderingar som styrt västvärlden till den exempellösa framgång vi haft i över 200 år inom demokrati, ekonomi och vetenskap, grundlades av den Franska Revolutionens tre grundsatser om frihet, jämlikhet och broderskap. Dessa lade grunden för vårt väldigt effektiva och framgångsrika sekulära samhälle. Religiös vidskepelse fick ge vika för Upplysningens revolution inom vetenskap och teknologi. Folkgrupper som hållits kvar i vidskepelse och dogmatism har på motsatt sätt stått stilla i utvecklingen och domineras fortfarande av förfärande patriarkala styrelseskick och religiös fanatism som hindrar utveckling och framåtskridande.

De delar av den övriga världen som under senare decennier anammat västs sekulära samhällsstruktur och fria marknadsekonomi genomgår nu en liknande ekonomisk utveckling som den västvärlden haft efter Andra Världskriget. Detta hotar patriarkaten och har bidragit till att de delar av världen där man sitter kvar i gammal religiös dogmatism kommit att känna ett hat mot de värderingar som vårt samhälle är byggt på. Den växande fanatiska islamismen är en konsekvens av detta. Man hittar även liknande oro inom andra patriarkala samhällen än muslimska.

Eftersom vänsterrörelsen i västvärlden framhärdat i tron på det socialistiska paradiset, trots kommunismens totala fiasko, har det även inom vänstern vuxit fram ett hat mot det marknadsliberala systemet. Den rödgröna rörelsen med sitt nej till allt är ett typiskt utslag av detta. Bl.a. utnyttjar man klimatfrågan för att försöka underminera marknadsekonomin och man drar sig inte det minsta för att hindra det fria ordet från att uttryckas.

Vänstern tror sig i sitt hat av det fria marknadsliberala systemet ha hittat en bundsförvant i islamismen, i kampen för sin socialistiska utopi. Fjäskandet för islamistiska fundamentalister ser vi tydligt från såväl kommunisterna i Vänsterpartiet, som Miljöpartiets vänsterradikaler och från stora delar av Socialdemokratin. T.o.m. borgliga partier har obegripligt nog fallit för detta.

Det har varit förfärande att under senare år notera försöken att bortse från den etniska utrensningen i hela den muslimskt dominerade världen, av troende som står västliga värderingar nära. T.o.m. den numera politiskt vänsterradikala Svenska Kyrkan har legat pinsamt lågt när det har gällt att uppmärksamma folkmord på kristna och systematisk raketbeskjutning mot judar i Israel.

Ryssland utrikesminister Lavrov har på goda grunder påtalat motviljan hos EU:s ledare att uppmärksamma förföljelsen av kristna, därför att de fruktar att detta skulle kunna uppfattas som politiskt inkorrekt. EU:s medlemmar undviker att diskutera denna fråga. De är lika skamsna att uttala sig, som de var skamsna att lägga in en formulering som bekräftar Europas kristna rötter i EU konstitutionen, hävdar Lavrov och lägger till om du inte minns och inte respekterar dina egna rötter och traditioner, hur skall du då kunna respektera andra folks traditioner?

Morden på medarbetarna på vänsterns egen tidning Charlie Hebdo har inneburit ett pinsamt blottande av hur fel såväl vänstern som delar av EU-ledarskapet tänkt. Etablissemanget försöker grötmyndigt peka finger och mena att man inte på det här sättet får förgripa sig på det fria ordet. Samma etablissemang har länge gjort sitt yttersta för att undertrycka de fria ord som ifrågasätter deras egen politiskt korrekta värdegrund.

Vänstertidningen Aftonbladet fortsätter att fegt och ynkligt vika sig för religiös fanatism. Det gör man för att inte riskera att kränka en ideologi som systematiskt bekämpar vårt sekulära samhälles grundvärderingar om frihet, jämlikhet och broderskap.

Det är faktiskt dags att vakna upp nu!

Kategori: Demokrati
Taggar: Charlie Hebdo EU, Lavrov
1 Svante1:

skriven

Dags att gå ur "Svenska kyrkan" och hitta ett annat kristet samfund som står för mina värderingar....

3 pllay:

skriven

Vår intellektuella, ekonomiska och politiska elit har givit upp flera av demokratins fundamentalsatser. Fransmännen och de tidiga Amerikanerna var helt på det klara med att makt korrumperar och införde starka skydd mot detta i sina konstitutioner.
Över världen ser vi nu maktkoncentrationer växa fram, alla hindrade av demokratin och därför bekämpas denna. Detta gäller både till vänster och höger likaväl som inom humanistiska strömningar som intellektuella centra.
Socialister och andra totalitära trosläror arbetar hårt och målmedvetet för att omintetgöra de demokratiska värderingarna.
Så länge de har haft något att vinna på ett demokratiskt, pluralistiskt och sekulärt samhälle har de stött detta, allt under det att de ständigt sökt begränsa folkets inflytande och makt.
Visst har vänstern understundom hjälpt folket, men så snart det varit möjligt återgått till den elitism de sade sig bekämpa.
Att återföra de grundläggande värden vi förknippar med västerländsk civilisation till centrala axiom i samhället kräver en kulturrevolution, lika omvälvande inom politiken till vänster och höger som inom utblidningsväsendet och media.
Utvecklingen har fört oss väldigt långt ifrån den ödmjukhet som demokrati innebär. människor med makt och inflytande måste besinna sig och sitt ansvar annars går vi snabbt mot ännu en våldsam period i vår historia.
Tyvärr tror jag vi redan gått alltför långt i polarisering och demonisering för att denna gång kunna undvika krig och stora omvälvningar.
Vår intelligentsia har ett oerhört stort ansvar för vårt samhälles tillstånd, kanske större än politikernas.
Den bildade klassen har inte kritiserat, upplyst och agiterat mot de totalitära krafter som nu breder ut sig, snarare har den trott sig kunna utnyttja dessa för egen vinning.

5 olle:

skrivenhttp://www.kimmoa.se/rn/visa?URL=http%3A%2F%2Fwww.flashback.se%2Fartikel%2F3890%2Fcharlie-hebdo-hyckleri-och-svensk-yttrandefrihet

7 Alienna:

skriven

Tack Olle!
Följande citat i länken, formulerar det jag upplever störande med karikatyrerna som det nu är så PK att försvara:

"Det här handlar inte om yttrandefrihet utan att man kränker människor i deras tro. Jag kan inte se någon yttrandefrihet råda i detta."

"Det är fel att ta upp det som en yttrandefrihetsfråga. Det handlar om en maktfråga, där en utsatt grupp provocerats och där man på förhand kunde förstå att de skulle känna sig kränkta. Då kan man inte komma dragande med yttrandefrihet."

9 lennart bengtsson:

skriven


I ett öppet samhälle kan ingen undgå att bli förolämpad eller "kränkt" om han eller hon sticker ut näsan. Det är sällan trevligt och något som man helst vill slippa. Däremot har ingen rätt att mörda någon för att man blir "kränkt" eller det som man råkar tro på skämtas med även om det råkar varar bibeln , koranen eller det kommunistiska manifestet. Problemet är att det öppna samhället inte fördrar att människor mördas, lemlästas eller blir korsfästa för att de inte delar en religiös eller politisk föreställning. I stället för att följa bibelns råd att hämnas öga för öga och tand för tand (5 Mos, 19-21) så är det bättre att minska trycket genom ett skämt hur vågat den än kan vara. Det är detta som är det stora värdet med den västerländska civilisationen och dit hör även politiska "cartoons"

11 Bemgt-Ove Högström:

skriven

Detta är intressant men varför är inte inslaget undertecknat av författaren. På något sätt tycker jag det är synd att U.S.S.R. rasade ihop. Detta samhälle var ett utmärkt åskådningsexempel på hur idiotiska idéer fungerar. Den vansinniga planekonomin var ineffektiv och gynnade korruptionen. Företagsledningarna hade dåliga kunskaper i ekonomi. Allt sköttes ju av centralplaneringsorganisationen. Romson och Sjöstedt borde tvingats att arbeta där men då utan stöd av likasinnade sovjetmedborgare.
Svensk kyrkan lämnade jag för 25 år sedan. Det påtaliga resultatet blev att jag fick mer än 2000 SEK i månade efter skatt att göra av med på något mer värdefullt. Den direkta orsaken var att vår dotter gick i en konfirmationsgrupp där prästen var pedofil och hade umgänge med en pojke i gruppen. Han försvarade sig med att han inte viste hur gammal pojken var. Kyrkan bestämde då att den aktuella prästen inte i fortsättningen skulle ha hand om konfirmander. Påföljande höst hade han trots allt det. Varför skiljer man mellan att vara kristen och en troende kristen? Är religion något viktigt?

Bengt-Ove Högström

13 Björn i Bromma:

skriven

Efter att Muren föll så stod Vänstern helt tom. Snart nog så skaffade man sig dock nya kramgoa gossedjur.
Den ena huvudnallen är nu utsliten efter massakern i Paris vilken även gav en stark hint gällande vad det egentligen handlar om.
Den andra huvudnallen blir även den troligen utsliten efter årets beramade globala sk. klimatkonferens. Som av en händelse så utspelas även detta spektakel i staden Paris!
Tyvärr så har de ansvariga och förnuftssvaga politikerna investerat så mycket tro och prestige i det hela så man kommer inte ut ur hörnet som man målat in sig i, trots att färgen på golvet har torkat för länge sedan.
Snart nog blir man dock tvungna att smygandes tassa iväg.

15 tipp:

skriven

http://video.foxnews.com/v/3976707999001/radical-imam-anjem-choudary-on-charlie-hebdo-attack/?intcmp=obnetwork#sp=show-clips
En talande intervju.

17 Åke Sundström:

skriven


I detta kan nog de allra flesta instämma!

Dock: det är inte bara "vänsterns katastrofala misstag" som förtjänar att gisslas, högern är precis lika medskyldig. Och kritiken bör, som även sign pllay varit inne på, främst riktas mot den intellektuella klassen, som genom sitt tigande agerar möjliggörare - nu lika tysta om despoterna i tredje och fjärde världen som de tidigare var om det kommunistiska förtrycket i Östeuropa.

Historien upprepar sig och i den mån våra professorer lär något av dess läxor så lämnas ändå deras uppdragsgivare och försörjare, väljarkåren, i sticket och får nöja sig med att förblindas av partiapparaternas floskler.

Massmordet har också kopplingar till en liknande och mer aktuell gåta: det obegripliga stödet för detta korrumperade EU, som dessutom saknar demokratisk legitimitet, tillkommen utan medborgarnas godkännande via folkomröstningar. För slakten på Charlie Hebdo är i hög grad, om än inte enbart, en konsekvens av EU:s tunghäfta och inkompetens samt diktaturernas stora inflytande i FN-skrapan.

Härtill kommer att väldigt många i västvärlden accepterat en marxistisk världsbild med myten om den vite mannens skuld och mångkulturen som några av giftbrygdens ingredienser. Välkommet därför att KD sent omsider, tagit ett litet steg mot besinning – låt vara det detta på intet sätt kan gottgöra flera decennier av ideologiskt svek och godhetshyckleri.

Särskilt förödande har den nymoderata populismen och kadaverdisciplinen varit, den som fått tidigare frispråkiga, konservativa riksdagsmän som SvD:s f d chefredaktör Mats Johansson och Hans Wallmark att sälja sina själar som passiva knapptryckare i riksdagsbänkarna.

Och låt oss inte i dagens sorg och ilska glömma att rättsstatens förfall och den politiska snällismen har krävt lika många dödsoffer här hemma som i Paris. Inte bara Pela och hennes olyckssystrar utan även en utrikesminister, Anna Lindh. Att tragedierna upprepas, gång på gång, är en logisk följd av den påbjudna munkaveln, som press, radio och TV nogsamt rättar sig efter. Vilket med skrattretande tydlighet demonstrerades i dagens God morgon, världen - som sign Tshee redan nämnt.

Men återigen, utan stöd av forskarsamhällets tystnad(och ibland direkta medlöperi)skulle sådana program aldrig kunna sändas – och givetvis inte heller allt detta mediala nonsens om växthusspöket.
19 Björn i Bromma:

skriven

#12
Du får faktiskt ursäkta, men det är svårt att förstå vad du skriver.
Det är i alla fall ingen svenska som jag fick lära mig i skolan, när det begav sig.

21 Alienna:

skriven

Vad som helst är okej - om man kallar det "skämt".

Det är det jag opponerar mig emot.

23 lennart bengtsson:

skriven

Om terroristhot

Vi har idag mer eller mindre samma terroristhot i Västeuropa som under 1970-talet med sina extrema vänsterrörelser där kanske Baader-Meinhoff var den mest kända. Som senare kommit fram finansierades och uppmuntrades dessa aktivistgrupper av Sovjetblockets underättelseavdelningar. Idag stöds de extrema islamfraktionerna på samma sätt ekonomiskt och ideologiskt av moderorganisationer i länder med motsvarande ideologi. Islamska Staten (IS) har idag omfattande ekonomiska tillgångar. Det är inte möjligt idag att bygga upp slagkraftiga terroristgrupper utan ekonomiska tillgångar. Det är i första hand dessa tillgångar som måste strypas om man skall minska terroristhotet. Den svenska metoden med vård och samtal som om jihadisterna vore olydiga skolpojkar är kanske inte den bästa metoden mot individer som skär halsen och korsfäster de som inte bekänner sig till den rätta religionen. Men det är kanske också riktigt att om man stöper om Sverige till ett kalifat så minskar helt säkert risken för för terroristangrepp av det slag vi sett i Paris.

25 Danikullen:

skriven

#24 Lars Bern:
Håller med om yttrandefriheten. Däremot ligger det ett ansvar på både media och bloggar att tänka efter om satiren verkligen är motiverad att sprida vidare. NY Times har tex. en sådan policy att de ställer frågan om satiren är motiverad innan publicering.
Sedan borde de satiriska kreatörerna vara intelligenta nog att utöva sin satir mot tex. de religiösa ledare som propagerar för fundamentalism. Att driva med en religion generellt i Sverige är ganska uddlöst, utom kanske Svenska kyrkan som har lite makt kvar.

#23 Lennart Bengtsson
Du borde fråga dig varför terrorism uppstår? Varför just i muslimska arabländer?
En del historiker och antropologer menar att terrorism är en övergängskris i en upplysningstid där människorna går från vidskeplighet till upplyst alfabetism. När detta sker är det kvinnorna som leder utvecklingen. Unga män känner sig därför vilsna när deras ärvda maktstrukturer brister. De söker därför trygghet i fundamentalism. Europa har gått igenom dessa faser alltsedan Franska revolutionen, Ryska revolutionen och nazismen. Att arabländer har detta problem kan bero på familjestrukturen, att bröder har större auktoritet än tex. staten. I Asien är de muslimska kulturerna matriarkalisk och därför mindre problem.
Att strypa terroristerna ekonomiska tillgångar görs ju redan idag. Men vad hjälper det när korrupta regimer som tex. Saudi, spelar under täcket med dem. Det vi borde göra istället för att försöka vinna ett krig (som man inte kan göra mot en ideologi) är att massivt stödja de liberala och sekulära krafter som är på gång i arabvärlden.

27 lennart bengtsson:

skriven

Ett paradigmskifte

Man kan inte begränsa tryckfrihet med våld eller förbud. I de fall när det rör sig om rent förtal eller uppenbar diskriminering finns det alltid möjlighet till rättsliga åtgärder. Detta är knappast fallet med idealiserade cartoons då detta är ett utmärkt sätt att på fredlig väg och med humorns hjälp upplysa och påverka opinionen som vi alla har rätt till. Den jättelika demonstrationen i Paris igår har tydligt visat att de västerländska samhällena vägrar att ge upp den individuella rätten att fritt uttrycka sig i tal, skrift eller bild även om det innebär en risk för livet. De eftergifter som tidigare gjordes bland annat av den svenska regeringen efter Jyllandspostens skämtteckningar har efter Parisdemonstrationen blivit politiskt omöjligt. I så måtto innebar gårdagen demonstration för friheten ett paradigmskifte. Ingen politiker i västvärlden kommer att överleva skammen att åter våldföra sig på friheten. Om det finns grupper som vägrar att finna sig i detta återstår endast möjligheten att bosätta sig i länder där detta slag av frihet saknas. Det är som bekant ingen brist på sådana länder.

29 Peter Grafström:

skriven

Lennart Bengtsson nämner att det kom fram att Baader Meinhof finansierades av öst. Den tyske bankiren Herrhausen som pläderade för skuldavskrivning för fattiga länder mördades i ett attentat som slog av benen så han dog av blodförlust. Under över tio år angavs Baader Meinhof som attentatsmän. Så småningom kom det fram att dessa Baader Meinhof var Cia-understödda.
Under den tiden som Lennart talar om fungerade Natos operation Gladio för fullt. Vem tjänade på de attentat som tillskrevs östfinansiering?
Givetvis de som ville förhindra närmande mellan Tyskland och öst.
Ekonomiskt samarbete Tyskland-Ryssland är ständigt föremål för sabotage av anglosaxarna.

31 Björn i Bromma:

skriven

#20
Det var inte meningen att du skulle bli indignerad. Det är säkerligen inget fel på din svenska, men satsuppbyggnaden gör din kommentar svårläst för min egen personliga del.
Om det hela är rätt uttolkat så rör det sig om det skrivna och verbala ordets orsakade obekvämlighet.
Den eminente Per Gudmunson i SvD har ett utmärkt koncentrat:
"Yttrandefriheten är nämnligen obekväm. Och det måste den vara. Annars vore det inte yttrandefrihet"
Jag har en fd tysk arbetskollega som flydde ifrån DDR i början av 1970-talet. Han flyttade sedan tillbaka drygt 20 år senare för att delta i återuppbyggnaden efter att muren föll.
Han berättade att angiverisamhället i DDR gick så långt att folk misstänkte varandra för att var angivare vilket medförde att ingen vågade säga öppet vad man tyckte och tänkte.
"Det Tysta Samhället" har blivit allt viktigare att tänka på i dagens bedrägliga tidevarv.
Annars finns stor risk för "it´s deja-vu all over again".

33 tipp:

skriven

Nät imamer och andra goda muslimer i TV och radio förklara att de älskar profeten mer än sina barn, mer än sin föräldrar och sin fru… När man läste om hur kommunister i öst älskade partiet så högt att de angav sina egna barn, sina egna föräldrar och vänner för säkerhetspolisen … När man erfar hur dessa herrar vill styra över vad vi ska läsa, höra och se, vad vi ska äta, hur vi ska gå klädda... Då har man fjärmat sig från de mänskliga ideal de flesta av oss omfattar. Och då har vi rätt och skyldighet att vara häcklande, satiriska och kritiska. Att som massmedier, kulturelit, politiker och potentater i svenska kyrkan predika förståelse, hänsynstagande, att inte kritisera de nya styrandes idéer då vet man att vi är på väg mot underkastelse, mot att bli slavar under herrar med tankar och idéer som är oss främmande idag.
Vad är förresten utanförskapsområden? Vem vill vara utanför och vem vill vara innanför? Mig förefaller det som om invånarna där vill hålla sig utanför det svenska styresskicket. De hindrar ambulans, brandkår och polis att ta sig in. Och dessa vill helst slippa att åka dit. Utanförskapsområdena är på väg att bli enklaver inom Sveriges gränser, enklaver där andra lagar ska gälla. Precis som har skett i Frankrike, Nederländerna och England.
@ Göran Fredriksson. Jag är inte så säker på att den kristna kyrkans församlingsmodell var så väl utvecklad. Kyrkorna byggdes till stora del av de rika herrarna med bybefolkningen som tvångsarbetare. Prästerskapet kom till stor del från adeln. Endast äldste son kunde ärva godset. De övriga sönerna hade i praktiken förhandsrätt till höga militära posten och till prästämbetena. Och jag är så gammal att jag själv hört prästen i församlingen predika fördragsamhet för fattiga arbetarna innan han gick till de rika bönderna och smorde kråset och fick en del med sig hem. Jag är ateist. Kyrkan lämnade jag för mer än 50 år sedan.

35 Danikullen:

skriven

#30 Lennart Bengtsson
De flesta terrorister finns internt i muslimska länder. Jag kan inte se att din beskrivning förklarar detta faktum. Både den kristna Bibeln och Koranen innehåller många hemskheter. Hur den guden är beskaffad har Richard Dawkins beskrivit väl.
Det finns ju forskning inom området:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Todd
Jag rekommenderar att du läser hans bok: After the Empire: The Breakdown of the American Order, 2001. (Så lovar jag att läsa lite mer i Koranen ;-)
De två första kapitlen som ger en vetenskaplig förankrad teori varför tex. Arabiska muslimer har problem med terrorism. En sak som Todd förutser redan för nästan 15 år sedan är att Saudi kommer att bli ett stort problem. Vi ser nu tecken på att USA öppnar sig mer mot Iran. Utan Irans stöd blir det svårt att lösa problemen med IS, Irak och Syrien. Utan USA’s stöd kommer inte dynastin i Saudi att klara sig.
Tack för tankeutbytet hälsar Dan.

37 Mats Jangdal:

skriven

Är det inte tvetungat att hylla vårt sekulära samhället och samtidigt våra kristna rötter? Rötter som för övrigt inte alla delar.
Jag har också ägnat senaste veckan åt dessa frågor tom. innan Charlie Hebdo.
https://www.frihetsportalen.se/2015/01/den-judisk-kristna-lognen/
https://www.frihetsportalen.se/2015/01/fornuft/
https://www.frihetsportalen.se/2015/01/skvaller-och-konspirationer/

Svar: Det handlade inte om att hylla våra kristna rötter, utan bara ett konstaterande att vår kultur har kristna rötter på både gott och ont. Det är det fega förminskandet av dessa rötter som är förkastligt.
Lars Bern

39 Pär Engström:

skriven

"Det är faktiskt dags att vakna upp nu!"
Artikelns uppmaning är oerhört angelägen men ändå undrar jag från vad vi ska vakna och till vad ska vi vara vakna?

Artikelförfattaren hyllar de tre begreppen "frihet, jämlikhet och broderskap", och i denna hyllning är det rätt lätt att instämma i.

Samtidigt framhåller artikeln det negativa i vänsterns hat mot det fria marknadsliberala systemet. Och det som förblindar är just hat. Här tror jag att den västerländska civilisationen behöver gå utanför sig själv för att finna botemedel mot just hat. Exedmpelvis har icke-västerlänningar som t.ex. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela och Desmond Tutu visat västerlänningar hur frihet och försoning kan vinnas utan ett blint hat som drivkraft.

Den stora frågan för västvärlden är hur de bångstyriga begreppen frihet, jämlikhet och broderskap kan integeras. Kanske är det så som den norske fredsforskaren Johan Galtung har sagt att det ideala samhället består av 80% liberalism, 60% socialism och 60% österländsk filosofi. Där liberalismen står för det högsta värdet, frihet, där socialismen står för de två övriga värdena, jämlikhet och boderskap och där den österländska filosofin står för livsvisdom: [...]"Att uppleva världen från detta chakra är som att komma upp ur underjorden och se solljuset. Ens livsparadigm undergår en revolution, där man lämnnar en värld som består av kamp, hemligheter, konspiration, manipulation och självhävdelse, och istället börjar man bry sig om sin omgivning. [...] Girighet ersätts gradvis av generositet. Istället för att vara upptagen med sitt ego och dess expansion, känner man andras djupare behov och anstränger sig för att tilfredställa dem" (Eriksson, Leif 1993, "Från kunskap till visdom", s. 39).

Som jag tolkar delar av den österländska filosofin finns det ett värde av att vara nöjd med sig själv och samtidigt kunna ge åt andra. Detta kan dock vara ett hot mot ett kapitalistiskt system som bygger på att maximera en ekonomisk tillväxt - att då vara nöjd med sitt liv, med det man har, skapar inga incitament för denna tillväxt.

41 Per-Olof Persson:

skriven

#40

Problemets kärna tas upp #40. Vänstern, miljörörelsen, Mp, V, FI, FN, EU, FN:s Klimatkommission m.fl. organisation och rörelser, är emot:

1) Marknadsekonomin

2) Individens frihet

3) Det höga välstånd som 1) och 2) har skapat

4) Demokratin

Genom att stödja islamismen och vilja införa ett multikulturellt samhälle, går det att införa:

1) En socialistisk planekonomi

2) Ett kollektivistiskt samhälle där individen kan offras (gärna med hjälp av massmord)

3) Ett slumsamhälle

4) Diktatur

2 Cosmik Debris

skriven

”motviljan hos EU:s ledare att uppmärksamma förföljelsen av kristna, därför att de fruktar att detta skulle kunna uppfattas som politiskt inkorrekt.”

Om så verkligen är fallet bör det enligt alla logikens regler betyda att:

EU:s ledare anser att utrensningar, förföljelse och folkmord är politiskt korrekt?

Om det är skälet till EU:s tystnad vill jag inte längre tillhöra det mänskliga släktet.

4 tipp

skriven

Skånska Dagbladet skrev om ett fall där en inhyrd medarbetare vägrade ta kvinnor i hand av religiösa skäl. Kvinnorna skulle instruera honom i handhavandet av en maskin men när han vägrade ta dem i hand så ignorerade kvinnorna honom. Det ledde till att avtalet mellan företaget och uthyrningsföretaget bröts och, förstås, till en DO-anmälan. Det verkar rimligt att anta att en person som anser att kvinnor har så låg status att de inte kan tas i hand,inte heller klarar av att tillgodogöra sig kvinnornas instruktioner vilket kan ha negativa effekter på såväl effektivitet som säkerhet.
Det ska bli intressant att se om DO agerar som Mohammeds ödmjuke tjänare eller verkar som tjänstemän i en upplyst, könsjämlik stat.
@Svante1. Du får gå med i Pastafari-religionen som tillber det flygande spaghettimonstret. De påbjuds att alltid bära durkslag som huvudbonad. Det startade som protest mot kreationisterna i USA. I Tjeckien har utfärdats pass med folk som bär huvudbonaden och i vissa delar av Berlin anslås deras dyrkande på samma ställen som andra predikoturer. Kan vi snart se ett stort, rikt religionsföretag som sponsras av pastatillverkarna?

6 Tshee

skriven

I statsradions "Gomorron världen" ägnades mer än två tredjedelar av den första timmens inslag åt att i mästrande ton påpeka riskerna för ökad fientlighet gentemot islam efter Paristerrorn. Mot slutet berördes mycket flyktigt frågan om det i islam självt finns något som befordrar extrema åsikter eller bokstavstroende. Det är ju den senare problematiseringen som måste göras: är det religionen i sig som är problemet? Varför är den övervägande delen av terrordåden i världen utförda i islams namn? Varför har 8 av 9 pågående krig inslag av islam och jihad? Dessa frågor tas i princip aldrig upp i statsradio eller tv.

8 Holmfrid

skriven

Tshee,
Är det fel på islam som religion i ett organiserat samhälle?
Det finns ett bra svar på den frågan. Efter 2:a världskriget delades Indien i två nationer - Indien och Pakistan, den senare med Islam som statsreligion.Hur har det gått? Pakistan har stagnerat och utvecklas nu till en havererad stat, medan Indien gått framåt trots överbefolkning och brist på resurser. Avgörande skillnad är olika syn på utbildning och förändring orsakat av fundamentalistisk tro på en profet från 600-talet. Utan oljan skulle Arabvärlden nog inte finnas till idag.

10 Johan Ek

skriven

En viktig hörnsten är den ständigt okunniga allmänheten.
Mycket av problematiken vi ser i Europa och även USA idag beror mestadels på en gravt oinsatt allmänhet.
Undersökningar har visat att en majoritet av väljarkårerna har en mycket vag bild av samhällsskeendet, Och detta är väldigt allvarligt.
Tack vare detta kan tokerier och knasiga regeringsuppsättningar gracera och hela samhällen utvecklas i helt vansinniga riktningar, Ja, t.o.m. gå bakåt i utveckling!

En kort utbildning i samhällskunskap, juridik och ekonomi. En kurs likn mopedkörkortet för att få rösta överhuvudtaget torde därmed utgöra en utomordentlig kvalitetsförbättring och således kunna utgöra den enskilt viktigaste förändringen mot en förbättring och skulle ta oss längre än någon annan enskild åtgärd.
-Hur kan detta göras? -Vad säger ni andra här inne?
För inte kan det få vara så som det är nu med så omedvetna som tillåts att styra någonting som är så viktigt som vår samhällsutveckling?!

12 JB

skriven

9 :...",...så är det bättre att minska trycket genom ett skämt hur vågat den än kan vara"...

Undrar ändå om den vulgaritet, råhet, hjärtlöshet, hat, billighet, grymhet, hån, förlöjligande, förakt, stillöshet och fulhet som ofta vill förmedlas i snart sagt varje tecknad film, eller politiska cartoon, eller även vanliga film, som då kan riktas åt alla möjliga håll, inte sällan islam, muslimer, svenskar, s.k. vita människor, s.k. färgade människor, judar, kapitalister, kommunister, kristendom osv., osv., om de många gånger inte istället bidrar till spänningar, motsättningar och till att både barn och vuxna människor mår dåligt av allt detta föraktande, all denna råhet, brutalitet, grymhet, hån, förlöjligande och avsky som kan uttryckas inom dessa medier.

De vill menas vara endast - på skoj - , men, men.....

Tvärtom verkar alla dessa istället kunna uppvigla de värsta och de mest negativa, de mest primitiva och de sämsta sidorna hos många människor....som själva blir råa, cyniska, barbariska och hatiska..... istället för tvärtom....

Många av dessa cartoons verkar i praktiken alltså istället kunna uppvigla en hånflinande, barbarisk, primitiv, okunnig och insiktslös - pöbelmentalitet - , som rått, hårt och kallt anmanas att - hånflina kollektivt - ....

Märkligt nog, när man vill mena att det hela är endast - humor - och på skoj ....(och att alla de som inte kan uppfatta att det endast är - humor- och på skoj, tja, - bad luck- ?).....

Och alltsammans i den - heliga yttrandefrihetens namn -.... ?

Det är kanske ändå inte så konstigt att man kan fråga sig om den eventuellt tilltänkta, eller önskade sociala effekten, dvs., sociala lättnader, (eller är det ökade sociala spänningar som faktiskt önskas?), kan uppnås....med hjälp då av hån, bespottelse, förakt, hat eller förlöjligande i kvadrat?....

Vem vet...

14 Alienna

skriven

Lennart Bengtsson,
Jag ser inga skämt i dessa cartoons. Jag ser förlöjligande och hatiska bilder - UTAN den minsta tillstymmelse till något lustigt.
Och det är den totala avsaknaden av något som skulle framkalla munterhet, som visar att det är en form av angrepp. Ett angrepp som man VET skadar dem man vill skada.

Det tycker man nu är helt i sin ordning... Samtidigt som det här i Sverige inte ens är okej att Pippi Långstrumps pappa är negerkung!

16 tshee

skriven

JB (12) och Alienna (14): problemet med era resonemang är att det alltid finns någon någonstans som känner sig kränkt, som tycker att teckningen eller det skrivna inlägget är oförskämt, förlöjligande, hatiskt. Det blir naturkligtvis ohållbart att ens försöka undvika detta. Följden blir ju en helt tyst värld.
Det finns ingen rättighet att inte bli kränkt, en regel västvärlden levt efter i över 100 år, och som den muslimska världen måste anpassa sig till, för att över huvud taget komma framåt i sin utveckling.

18 Rosenhane

skriven

Alienna#14

Nu är du väl ändå ute och trampar i krokodilträsket?
Om man drar kvadraten på hypotenusan ur ditt resonemang ryker både Kålle och Ada, Solsidan, Norgehistorier etc. ja all humor med udd.
De som skär huvudet av folk på grund av en karikatyr av vad det än vara månde, måste motarbetas till varje pris och kämpas ned i namn av det civiliserade samhällets fortlevnad.
Vapnet och medlet heter en kanonad, en oändlig stalinorgel av nya karikatyrer.
Alternativet är God Natt, Jord.
Thomas Mattsson, Expressens chefredaktör som tillsammans med vänsterextrema organisationer har kartlagt och förföljt oliktänkande, stod i eftermiddags på Sergels Torg och påstod att han var Charlie; akta dig för dessa falska profeter som agerar i andra sektorer än klimathotsvansinnet för dom är överallt, Alienna. Västvärlden och yttrandefriheten är under attack, tiden vi lever i är antagligen svartare än vi anar och fienden är den postmoderna vänstern.
AKB och Löfven gör dessvärre inte läget hopfullare för svensk del.

20 JB

skriven

#19

Jag hade högsta betyg i svenska språket i en avlägsen skoltid så jag drar därav helt enkelt slutsatsen att det är Björn i Brommas läsförmåga som är begränsad.

Tråkigt för Björn i Bromma.

Min tidigare kommentar klarar nog dock Björn i Bromma att bara hoppa över om den ter sig alltför svårläst, och detta utan att behöva anse sig ha gått miste om någon viktig, för just Björn i Bromma oläsbar, text.

22 Mats G

skriven

Islamsk fanatism. Det är PK att säga. Islamsk fanatism. Vad är det då som skapar Islamsk fanatism? En komplicerad värld har blivit än mer komplicerad. Det är en jäkla röra just nu.

Sekulär fanatism. Finns det?

EU:s och USA:s inrikes ministrar har kommit fram till förslag efter terror attentaten i Frankrike. Mer kontroll. Kontroll över internet och människors rörelse.

Jag har funderat en del på vad som kommer efter terroristerna nåt sitt mål. Dvs bringa ett land i kaos. Jag behöver inte fundera längre. ISIS och boko haram.

Det intressanta är att Inrikesministrarna och terroristerna spelar varandra i händerna. Mer totalitarism och samhället kommer till slut implodera. Därefter följer kaos.

Inrikesministrarna lösning på en attack mot yttrandefriheten är inskränkning av yttrandefriheten och rörelsefriheten. Jag är skeptisk. Som vanligt införs inskränkningar när människor är sårbara.

En jäkla röra.

Det är bara korsriddare som saknas så känns det som vi närmar oss medeltiden ett snäpp till. Bevare oss.

Det är synd om människorna.

24 Danikullen

skriven

Att det är motiverat med satir för att häckla makthavare håller väl de flesta med om. Makthavare finner man inte bara i politiken, utan också inom religion, organisationer, företag etc. Kritik och satir mot ideologier och religioner med våld och antidemokratiska inslag är naturligtvis motiverad.
Men frågan är om all satir är motiverad? Är den inte i några fall bara tänkt att ge skaparna uppmärksamhet med utnyttjande av yttrandefriheten?
Om satir skall vara effektiv måste den vara relevant, dvs. slå mot de verkliga makthavarna i det aktuella samhället. Ta som exempel Salman Rushdie eller nån annan religionskritiker som verkar inom det muslimska samhället. Nog har sådana högre legitimitet och bör stödjas än tex Lars Vilks.
Frågan är ju om vem som vinner något på urskillningslös satir, där minoriteter känner sig kränkta. Skall vi kunna vinna våra invandrare till att verka för ett upplyst sekulärt samhälle så får vi bete oss anständigt. Risken är annars att omotiverad satir skapar fler terrorister.

Svar: Vem skall bedöma vad som är motiverad och relevant? Det är nog så att den enda hållbara ståndpunkten är att ordet och bilden skall vara fri.
Lars Bern

26 Alienna

skriven

Lars Bern,

ANTINGEN skall ordet vara fritt, ELLER inte fritt - lika för alla.

Pippi Långstrumps pappa är Negerkung. Alla är inte lika värda. Lappar är inte svenskar. Homosexualitet är en sjukdom. Muslimer är idioter. Somalier är lata parasiter. Rasblandning borde förbjudas. Heil Hitler.


("skämt")


Svar: Jag förstår inte vart du vill komma.
Lars Bern

28 Göran Fredriksson

skriven

Lars har rätt i att franska revolutionen 1789 har haft stor betydelse för utvecklingen av bl.a. demokrati.

Jag läste en artikel i Axess Magasin för ett antal år sedan skriven av Rutger Palmstierna, som anser att vägvalet som ledde till demokrati gjordes långt tidigare.

RP gav svar på varför, från samma typ av samhällen i mellanöstern,

"Den muslimska civilisationen har utvecklats på ett radikalt annat sätt än den kristet västerländska."

"Vad är det som gjort att två angränsande och på likartade tankar baserade civilisationer har gått i så olika riktningar?"

RP anser att det beror på

"Vem var det som byggde templet, vem drev verksamheten där – och vem betalade för det himmelska kalaset på jorden?

Kristendomen utvecklades med församlingsmodellen, alla betalade vilket medförde att alla hade skäl att lägga sig i hur medlen förvaltades vilket så småningom ledde till demokratiska samhällen. Biskopsämbetet utvecklades för att bl.a. övervaka att prästerna inte förskingrade församlingens medel, "som en tidig finansinspektion".

Islam valde stiftelsemodellen. Förmögna familjer lät bygga moskeer som ett sätt att överföra medlen till kommande generationer, de säkrade då sin klans makt över tiden, detta ledde till autoritära samhällen och diktaturer.

En slutsats man kan dra av RPs resonemang är att det är viktigt hur finansiering sker av moskeer i Sverige och att verksamheten drivs i sådana former att demokratiskt utveckling gynnas. Att låta klaner i MÖ finansiera dessa kan inte vara rätt väg att gå.

RPs artikel går inte längre att nå på Axess hemsida men den kanske går att få genom Axess.

30 lennart bengtsson

skriven

Svar till Danikullen

Ett första steg kan vara att ta Dig ett veckoslut för att läsa igenom Koranen. Det är förvisso en utmaning. Vissa delar kan jämföras med Gamla Testamentet i Bibeln. Om det finns stora mängder bokstavstroende så är det ingen brist på drastiska formuleringar i båda dessa heliga skrifter som beskriver en värld med värderingar som var typiska för 1000-3000 år sedan. Det borde vara uppenbart för alla som plötsligt konfronteras med vår tids "värderingar" att detta säkert innebär en chock för majoriteten av de människor som flyttas något eller några tusen år in i framtiden och detta under några traumatiska veckor eller månader som flykting. En fullständig anpassning till ett modernt västland kräver för många säkert flera generationer. Att falla tillbaka i ett bokstavstroende som en konsekvens av stor social stress behöver inte förvåna vilket kan leda till våldsbenägenhet hos vissa unga män när de förlorat kärnfamiljens trygghet.

32 Rosenhane

skriven

Alienna #26

Om man säger så här:

Pippi Långstrumps pappa var faktiskt negerkung, det bestämde Astrid Lindgren.
Alla är inte lika värda vilket illdåden i Paris visar.
Lappar är svenska men en del av dom ser det inte så.
Homosexualitet är en avvikelse ungefär som MP; majoriteten är varken homosexuella eller miljöpartister. Obs. torrt konstaterande utan värdering.
Det finns massor av muslimer som är idioter liksom det finns lata parasiterande somalier, det finns fulla finnar, det finns rapande japaner, det finns dragspelande dalmasar, det finns tjötiga göteborgare och snåla smålänningar, det finns skumma polacker, det finns räliga skåningar, det finns kriminella invandrare, det finns sävliga norrlänningar, det finns svarta människor med rytmen i blodet,det finns skötsamma invandrare, det finns vänsterjournalister på Söder, ja variationen är oändlig.

Men hur fan fick du in Hitler i resonemanget?

34 Alienna

skriven

Rosenhane,
Om jag har förstått den svenska lagen rätt, så kan det handla om straffbart 'hatbrott' jag gjort mig skyldig till med några av mina påståenden.
Men jag garderade mig genom att tillägga: ("skämt")
Enl. vad som verkar vara en PK-uppfattning, så är då mitt brott inget brott. Det är då helt okej. Då gäller yttrandefrihet.
Jag får väl se om jag får skaka galler...
Men å andra sidan... Det är ju inte jag som publicerat det... Ha ha! Hur blir det då? Vem är skurken? :D

36 Per-Åke

skriven

#28 Göran Fredriksson

Jag kommer också ihåg denna artikel i Axess, det var några år sedan, men jag fann den mycket tänkvärd. Nyckelord i sammanhanget är klan och klansamhällen, som är toppstyrda (inom respektive klan), och författarens tankar om klanfinansiering av tempel, från toppen, som ett sätt att hålla samman klanen.

Klaner är i grunden baserade på (konkreta) blodsband, och måste ses den ursprungliga formen för samhällsbyggande. Det var i klanen man fann sin trygghet och det var i templen man kom samman. På 600-talet var klanen den dominerande samhällsformen, och det är ur den och ur den världsbilden, som islam har sprungit fram.

De tidiga kristna församlingarna byggdes av människor som inte nödvändigtvis var befryndade utan hölls samman av en gemensam (abstrakt) tro. Det var i församlingen, bland likasinnade som man fann sin trygghet. Det var församlingen, alltså icke befryndade människor, som byggde och finansierade templen; i början dolda platser där man kunde komma samman. (Här kan man möjligen göra en jämförelse med framgången för USA som också är baserad på en abstrakt skapelse; konstitutionen.)

Hierarkin i kristna församlingar har därför byggts ”underifrån”, medan hierarkin i andra religioner, bl.a. islam byggts ”uppifrån”, genom att utnyttja redan befintlig klanstruktur.

När det gäller klaner och deras funktionssätt, kan jag rekommendera boken (på engelska): The rule of the clan. https://www.adlibris.com/se/bok/the-rule-of-the-clan-what-an-ancient-form-of-social-organization-reveals-about-the-future-of-individual-freedom-9781250043627

Boken recenserades i Axess Nr 8 – 2014: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=2321#.VLTg2SuG9Yc

Den ger en intressant beskrivning av ”klansamhällen” (där gruppens rätt kommer i första hand och individen är sekundär), och å andra sidan ”kontraktssamhällen” som uppstod i västerlandet med upplysningen (där individens rätt kommer i första hand och gruppen (i varje fall tills helt nyligen) är sekundär.

En slutsats är att för att hävda individens rättigheter måste det till en stark stat (som har detta som grund), annars kommer klansamhället tillbaka (eftersom människor alltid söker trygghet – på något sätt.)

Den tar också upp hur många av dagens samhällen/stater som är helt genomsyrade av ”klantänk” om man skrapar lite på ytan.

En allmän slutsats är att många av dagens motsättningar i världen har väldigt djupa rötter, mycket djupare än vad de flesta av oss anar.

38 Leonard

skriven

Europa behöver politiker som lyssnar.
-Inte domtörer!

40 Åke Sundström

skriven


#39
Se där, ännu ett försök att blanda bort korten,att i likhet med "Godmorgon, världen" vända uppmärksamheten åt motsatt håll, mot islamofobi respektive kapitalismens girighet. Men vilken part är det som har störst anledning lyssna på föredömen som Mandela, Tutu och Gandhi?

Och nog är det groteskt att ett par dagar efter massakern i Paris uppmana "den västerländska civilisationen att gå utanför sig själv för att finna botemedel mot just hat". En felaktigt syftning dessutom, eftersom Bern talade om ett mycket speciellt hat, nämligen vänsterns hat mot marknadsekonomin.

Lars Bern hävdade också att vänstern har ett tungt medansvar genom att i detta hat ha hittat en bundsförvant i islamismen, i kampen för sin socialistiska utopi." Lika välbefogat nämnde han att även våra borgerliga deltagit i fjäskande för islamsk fundamentalism, terrorismens rekryteringsbas. Notabelt att varken Engström eller någon annan kommenterar denna allvarliga anklagelse. Fast både han och partierna vet förstås att den är omöjlig att tillbakavisa.

I slutklämmen beskrivs värdet av att vara nöjd med sig själv som en specifikt österländsk filosofi. Och dessutom som ett hot mot det kapitalistiska systemet, eftersom nöjda människor inte bidrar till ekonomisk tillväxt. Har Engström aldrig tänkt tanken att förnöjsamheten i öst kan vara en bister nödvändighet snarare än en vacker dygd? För övrigt är det välstånd och inte socialistisk tillväxt i BNP-termer som är marknadsekonomins bästa gren.