Vilket ansvar har SCA:s styrelse för bolagets anseende?

I en lång rad ytterst pinsamma reportage har SvD Näringsliv den sista tiden blottat förhållanden inom det stora och viktiga börsbolaget SCA som framställts som en stor skandal. Några av reportagen kan man hitta under denna länk. Reportagen hotar att allvarligt skada förtroendet för företaget såväl som företagets styrelseordförande, dess VD Jan Johansson och företagets revisor från PWC. Även en lång rad andra ledande näringslivstoppar och revisorerna har figurerat med antydningar om otillbörliga förmåner från företaget. Det är för övrigt ett mysterium att SCA valt PWC som revisorer efter avslöjandena om deras roll i de avslöjade oegentligheterna i Stora Enso för några år sedan.

SCA-skandalen har nu gått så långt att Åklagarmyndigheten planerar att granska vad som hänt för att se om det finns skäl att inleda en förundersökning. Enligt SvD Näringsliv kan trolöshet mot huvudman och mutbrott vara två tänkbara brottsrubriceringar. Det är självklart ytterst allvarligt när sådana här misstankar upprepade gånger riktas mot ett företags två viktigaste befattningshavare. Det hela blir dubbelt allvarligt då SCA:s ordförande Sverker Martin-Löf även är ordförande i Industrivärden och vice ordförande i Handelsbanken som är bolagets två största ägare.

I dessa tider när frågor som rör styrelsens ansvar och etiken i styrelsearbete har stor uppmärksamhet och aktualitet undrar jag vad bolagets styrelse har för sig. Utöver den inre kretsen av personer kring ordföranden Martin-Löf sitter Leif Johansson i styrelsen. Med tanke på hans tunga ställning som ordförande i European Round Table, preses i IVA och styrelseordförande i Ericsson och Astra-Zeneca, borde han rimligen känna ett tungt ansvar för att skydda SCA:s anseende och aktieägarnas intressen. I en situation där förtroendet för Martin-Löf ifrågasätts i media, kan han inte trovärdigt försvara företaget utåt, varför styrelsen för länge sedan borde ha agerat.

På samma sätt som styrelsens synbara passivitet är ägnat att ytterligare skada företaget, är passiviteten från den största ägaren i Industrivärden Fredrik Lundberg förvånande. Han har rimligen ett mycket stort inflytande över Industrivärlden och därmed indirekt även över SCA. Det är i det rådande läget ett minimikrav att en storägare som Lundberg och SCA:s övriga styrelseledamöter klart deklarerar vilket förtroende de har för VD och ordföranden mot bakgrund av den här historien.

Försöket från ordföranden att avleda medias uppmärksamhet med spekulationer om att huvudägaren Industrivärden är ”avlyssnat” skapar ett intryck av desperation som direkt motverkar sitt syfte. Borde inte Leif Johansson och Fredrik Lundberg övertala Martin-Löf att ta time-out medan frågorna utreds av åklagare och den oberoende granskare som aviserats?

Ytterligare en anledning till time-out: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sca-bekraftar-sonens-medverkan_4269899.svd

 

Utöver de ovan nämnda personerna ingår Pär Boman (VD i Handelsbanken), Rolf Börjesson, Bert Nordberg, Anders Nyrén (VD i Industrivärden), Louise Julian Svanberg (hustru till Carl-Henric Svanberg) och Barbara Milian Thoralfsson i SCA-styrelsen.

Kategori: Etik
Taggar: Industrivärden PWC SCA SHB
1 Christer Persson:

skriven

Svaret på din fråga är väldigt enkel, det är en en väldig inavel i denna lilla värld.
Do not rock the boat or you will be in the water and no life jacket.

3 Tobbe:

skriven

Omdömet verkar vara omvänt proportionellt mot makt och härlighet!

5 Lasse:

skriven

Det är lätt att bli förblindad på dessa höjder tydligen!
Säg den hyllade industriman som inte fallit efter en tid på toppen!
Ju högre de flyger desto större blir fallet.

7 Hermine:

skriven

Ju större kapital, makt och anseende som står på spel, ju mer förblindad blir tydligen människan när den väljer vägar att försöka lösa problemen.
Tack för att du nämner "oegentligheterna i Stora Enso". Det som skedde då och det totalt hänsynslösa sätt man behandlade koncernredovisningschefen Gerard Goodwyn på, är ofattbart.
Se "Dubbel bokföring hos Stora Enso",
http://youtu.be/zAXbmAG8Jtohttp://youtu.be/zAXbmAG8Jto

9 Bengt-Ove Högström:

skriven

Ack så sant skrivit. Idag är det nog många ömma tår i de större svenska börsföretagen. Jan Johanssons användande av ett privatjet borde väl om något intressera skattemyndigheten. Det plan som visats på bild kräver två piloter. Kostnaden för en flygtimme blir rätt hög även om planet har en hastighet jämförbar med det svenska jaktplanet Draken. En gång i tiden arbetade jag för en engelsk koncern. Koncernchefen hade en tid ett leasat flygplan men samtidigt en resepolicy att flera i koncernledningen inte fick flyga tillsammans p.g.a. olycksrisken. Leasingkontraktet sades upp på styrelsens uppmaning.
Att SCA sålde BÅKAD var vid försäljningstillfället mycket beroende på alla börsanalytiker. Det hette då att man skulle koncentrera sig på kärnverksamheten. Pappas pojkar och Handelshögskolan är inte alltid den bästa kombinationen.

Bengt-Ove Högström

11 Sture:

skriven

Varför "PWC som revisorer" ?

Det var PWC som skrev ihop den sk "Sandvikenrapporten", ett uppenbart beställningsverk som i korthet angav att:

Invandring lönsam i Sandvikens kommun! (finstilt: ‘om statens och landstingens kostnader exkluderas’…)

(se länken till Tinos utredning ang detta).

Hos PWC kan man få vilken revisorsrapport man vill, bara man betalar för den.

13 Björn i Bromma:

skriven

Den romerska litteraturen berättar att den romerske kejsaren Augustus hade en speciell betjänt som kontinuerligt påminde: "Kom ihåg att Ni är dödlig"
Det kanske skulle behövas något motsvarande även idag?

2 Sten Kaijser

skriven

Hej Lars,
jag har länge haft den åsikten att istället för att vara en merit för styrelseuppdrag bör det vara ett hinder om någon varit VD för ett större företag.

Anledningen är att de som arbetat i en företagsledning övervärderar edningens betydelse.

Jag har också ansett att svenska direktörer har alldeles för bra betalt. Svenskar jobbar nämligen inte för sin chef utan för "sin arbetsplats" .

4 Göran Fredriksson

skriven

SCA sålde sitt mycket välskötta vattenkraftbolag BÅKAB, ett beslut som Martin-Löf måste ha haft stort inflytande på. Reglerbar vattenkraft är en förnybar energikälla som är prima, d.v.s. den kommer när den efterfrågas. Till skillnad från sol och vindkraft, det senare satsar SCA kraftigt på att bygga ut för att söka kompensera sig för försäljningen av BÅKAB, som är sekunda kraft som kommer när den kommer.

När kraftpriserna efter ett antal år blev höga begärde Martin-Löf att regeringen skulle ingripa och reglera priserna. En person på ledande post inom näringslivet skall inte ränna till regeringen för att den skall eliminera effekterna av egna dåliga beslut. Det eroderar förtroendet för honom.

6 Bibi Lidmalm

skriven

En unken samling! De lever i forntid - har missat att vi är inne på 2000-talet!
Utan omdöme, korrumperade......
Varför kan man inte få ha respekt för att de kan nåt, inte drabbas av insikten (ideligen) att de bara ingår i gamla okunniga gubbklubben?

8 Tege Tornvall

skriven

En skiljelinje går ofta mellan om det är egna eller andras pengar man hanterar. Det gäller både näringsliv och politik.

10 Jan

skriven

Dessa herrar och damer är i särklass vänsterns bästa valarbetare.

12 per eriksson

skriven

Mitt under denna bedrövliga historia som andas girighet, korruption och brist på omdöme så publicerar SVT Text nyheter som att cirka 170 000 svenska industrijobb har försvunnit sedan år 2000 vilket ger en dyster påminnelse om svek och inkompetens i styrelserum och riksdag.

Martin-Löfs eftermäle blir också som en typisk representant för den klick som svårt skadesköt svensk basindustri, hans utförsäljning av SCAs fantastiska vattenkraftstillgångar var en oförlåtlig handling - enligt svensk managementfilosofi så är det ju en dödssynd att ha "dolda tillgångar" i industrin även om dessa tillgångar gör företaget mer konkurrenskraftigt, många länder tycker som bekant annorlunda.

Av någon anledning är Martin-Löf nu i full gång med att bygga hundratals värdelösa vindkraftverk, ska man skratta eller gråta?