DET FRIA ORDET

Det islamistiska terrordådet i Paris har utlöst en flod av indignerade reaktioner från allmänheten och i Public Service och övriga MSM – med all rätt. Alla dessa etablerade medias journalister hävdar att det rör sig om en attack mot det fria ordet, vilket det är. Självklart känner de sig själva speciellt utpekade när framstående och modiga kollegor blir brutalt mördade. Journalisterna inom våra MSM vill gärna känna sig som frontsoldater i kampen för det fria ordet, men hur är det med det?

Problemet är att det var ganska länge sedan nu som journalistkåren inom MSM kämpade för något som liknar det fria ordet. Det finns fortfarande en liten grupp journalister med integritet som gör det, men den stora gruppen journalister är idag bara megafoner för den politiskt korrekta värdegrunden. Många gör sitt yttersta för att motarbeta det fria ordet i sin dagliga gärning. Jag vet eftersom jag själv är drabbad av MSM:s undertryckande av min rätt att uttrycka mitt fria ord.

Efter att jag i nära fyrtio år varit starkt engagerad inom miljötekniska verksamheter och inom miljörörelsen skrev jag hösten 2008 en debattartikel på SvD Brännpunkt. Den var en kritisk granskning av det vetenskapliga underlaget för den utomordentligt kostsamma klimatpolitik som fördes och fortfarande förs. Alltså ett ifrågasättande av en del av elitens värdegrund. Dåvarande debattredaktören Sune Olofsson tog med viss vånda in mitt kätterska inlägg.

Sällan har en Brännpunktsartikel från en vanlig ofrälse fått en så stor uppmärksamhet. Den fick rekordmånga läsare och den slog absolut rekord i läsarkommentarer som på den tiden var tillåtna. Den delen av det fria ordet är numera bortcensurerat från flertalet MSM. Efter mitt kätterska inlägg kastade sig hela det politiskt korrekta etablissemanget över mig i genmälen. Bl.a. skrev en gammal skolkamrat nuvarande framtidsministern Kristina Persson (vad begriper hon om klimatvetenskap f.ö.?) och etablissemangets chefsalarmist agronomen Johan Rockström. Det fanns ingen ända på vilken komplett okunnig idiot jag var och ad hominem tillmälena haglade från alla dessa fina människor i den politiska värdegrundens sold. Inte ett enda argument i sak dock.

När så ett sällskap med ett tjugotal framstående professorer inom olika naturvetenskaper skrev en artikel där de försvarade mina kritiska vetenskapliga synpunkter på klimatpolitiken, då klarade inte SvD av att stå upp för det fria ordet längre. Man vägrade publicering med motiveringen att frågan var uttömd. Att så absolut inte var fallet, framgick tydligt när professorernas artikel istället lades ut på debattbloggen Newsmill. Där blev den under Newsmills historia en av de absolut mest klickade och kommenterade artiklarna. Även Newsmills fria ord är numer släckt.

Efter dessa händelser har jag blivit hindrad från att framföras mitt fria ord inom alla MSM. De nya debattredaktörerna på SvD returnerar regelmässigt artiklar som jag sänt dem utan att läsa innehållet. Böcker jag skrivit i ämnet får inga recensioner. Sedan jag skrev min artikel 2008 har de observerbara bevisen för att min kritik var ytterst välgrundad duggat tätt. Tror någon att framtidsministern kommit med en ursäkt för sina ad hominem oförskämdheter mot mig?

De mycket starka krafter inom dagens svenska Public Service och övriga MSM att undertrycka det fria ordet på det sätt som drabbat mig, är orsaken till att denna blogg blivit till. Och det saknas inte röster inom medieetablissemanget som anser att även vällästa bloggar som min bör tystas. I vissa fall dyker det t.o.m. upp krav på dödsstraff för personer som likt mig själv på goda grunder ifrågasätter klimatpolitiken. Skillnaden mellan klimatfanatiker som etablissemanget försvarar och millitanta islamister är m.a.o. hårfin. Så var inom MSM finns de som ärligt kämpar för det fria ordet?

DN skriver i dagens ledare Genom att undvika att gå rädslans, hatets och hämndens väg, och oförtrutet hävda rätten att säga och rita vad vi vill även om det retar de lättretade, förvägrar vi terroristerna allt som liknar seger. Ni på DN har ingen trovärdighet när ni skriver så, så länge som ni själva förvägrar det fria ordet att på en rad områden komma tilltals i era spalter. Ni går ofta själva rädslans, hatets och hämndens väg mot dem som inte följer er politiska korrekthet.

På det här sättet är det på en rad områden inom vår politiska debatt idag. DET FINNS INGET FRITT ORD LÄNGRE när det gäller frågor som vår mediala och politiska elit anser stå i konflikt med deras politiska ideologi – den politiskt korrekta värdegrunden! Ni är inte ett uns bättre än fanatiska islamister, men ni tycker givetvis att era åsikter är lite finare? Är inte det ganska fördomsfullt?

Låt attacken mot det fria ordet i Paris bli en väckarklocka som får oss att kritiskt granska alla vår tids undertryckande av DET FRIA ORDET!

Kategori: Demokrati
Taggar: MSM Public Service SVT SvD
1 Erik:

skriven

Svenska journalister tar nu chansen att hulka om yttrandefriheten (som de förvaltar så väl!) och hoten mot densamma, men framförallt de presumtiva hoten mot DEM SJÄLVA eftersom de är JOURNALISTER (precis som de i Paris mördade!). De jämställer sig på fullt allvar med personer som sticker ut näsan och det blir bara genant. De är en hop posörer.

Svenska journalister är i genomsnitt extrema islamofiler och de är inte i närheten av att finnas på någon som helst target list för glada islamister. Inte en chans, de går garanterat fria från varje mordförsök av islamister.

Tvärtom, de betraktas - med rätta - som nyttiga idioter av islamisterna och kan snarare förvänta sig glada hälsningar och bidrag istället för bly.

3 Stefan:

skriven

Det finns intressanta likheter i de kommunikationsstrategier som drevs av nazisterna, de sovjetkontrollerade "fredsrörelserna" på 1980talets början och WMO/ IPCC i klimatfrågan. Det handlar om att skapa en snäv, avsmalnande åsiktskorridor, där man systematiskt utgränsar avvikande uppfattningar. Man använder ad-hominum angrepp, och latenta ibland outtalade hot.

I Sverige har detta förhållningssätt varit typiskt för journalistiken i flera kontroversiella politiska frågor sedan 1960-talet.

Det kan bland annat härledas till likritningen av utbildningssystemet under Palme, Lööwbeer och Stellan Arvidsson som helt officiellt hämtade ideer från DDR. Om detta kan man läsa i Roland Huntford och Birgitta Almgrens böcker.
Inrättandet av särskilda journalisthögskolor innebar också att man skapade möjligheter till likrikting och groupthink inom en journalistkår med gemensam värdegrund. Tacka Palmes hit-man Lars Furhoff för detta.

5 Ove Lindfors:

skriven

Tack Lars, du håller min framtidstro levande! God fortsättning!

7 Björn i Bromma:

skriven

I somras så hittade jag ett gammalt samlingsalbum från dåtida tidskriften Se ute på landet. Albumet hette "Mummel i kön" samt "Bubbel i kön" innehållande kåserier
och satirer av Gits Olsson med teckningar av Rit-Ola.
Efter fnissande genomläsning under ett par kvällar i solnedgången ute på verandan så blev den enkla slutsatsen att dagens tidningar behöver en rejäl dos renässans.
Nutida MSM är inget annat än en spegel av MML-"Minsta Motståndets Lag".

9 Per-Olof Persson:

skriven

Det handlar om att på längre sikt skapa ett socialistiskt samhälle. Ett exempel är Fabian Society i England vars stadgar går ut på att på längre sikt skapa ett marxistiskt samhälle.

Revolutionärer tas inte emot eftersom detta skulle skapa ett motstånd bland allmänheten. Ett sätt att avveckla marknadsekonomin, är enligt stadgarna, att tillåta banker/centralbanker att öka penningmängden, vilket leder till bubblor, skuldkriser och konjunktursvängningar.

John Maynard Keynes blev medlem 1902 i FS och pga Keynes är nationalekonomin idag en värdelös vetenskap som endast är till nytta för makthavarna. Idag påstås det att efterfrågan i ekonomin skapas av konsumtionen och att efterfrågan kan öka genom att man ökar penningmängden.

Keynes ekonomiska teorier har lett till en avindustrialisering av landet. I verkligheten är det sparandet som skapar efterfrågan i ekonomin. Produktionen kommer alltid före konsumtionen och företag betalar sina utgifter innan de får försäljningsintäkter.

Löner och andra utgifter betalas således ut långt innan det finns färdiga konsumentprodukter (sparandet finansierar löntagarnas konsumtion). Utan ett högt sparande går det inte att finansiera industriell verksamhet eftersom denna produktion i många fall börjar många år (ibland årtionden) innan det finns färdiga produkter.

Det som sker när man försöker driva en ekonomi med ökningar av penningmängden är att vinsterna blir högre i de sista produktionsstegen (försäljning av färdiga konsumtionsprodukter, transporter etc) jämfört med de första stegen (industriell verksamhet).

Produktionsresurserna rör sig alltid ifrån de steg som har låga vinster till de steg som har höga vinster. Detta innebär att resurserna överförs ifrån industrin till sådant som affärscentrum, multiarenor etc.

11 Hermine:

skriven

Lars, när man ser alla kommentarer på din blogg så upplever man hur många det är som läser och stöder dig. Första gången jag läste bloggen tyckte jag att det var underbart att någon äntligen sätter ord på de tankar och känslor jag haft under så lång tid. Det är stor synd och skam att dina artiklar blir refuserade! Man är alltså rädd för det du skriver, att du kan väcka och påverka människor. Om klimatalarmisterna var säkra på och 100% övertygade om att de har rätt i allt de hävdar, då skulle de inte vara så rädda för konstruktiv kritik utan kunna föra en saklig debatt i ämnet.

13 Mats G:

skriven

Att DN står upp för yttrandefriheten är osmakligt. De har blivit ett språkrör för överheten och är totalt PK.

15 JB:

skriven

- ”Undersåtar måste lära sig att ödmjuka sig och lära sig att veta sin plats samt lära sig att veta hut. De måste lära sig att krypa och att förödmjuka sig och absolut inte inbilla sig att de har någon som helst egentlig frihet att tala några som helst ORD som avviker från våra ord och meningar…..
De maktlösa kräken måste lära sig att knipa igen sina munnar och absolut inte yttra ett endaste motsträvigt eller uppstudsigt ORD mot vår absoluta rätt och vår oinskränkta makt att när och hur vi vill ta oss rätten, i DET FRIA ORDETS NAMN, kunna förödmjuka, såra, håna, bespotta, förolämpa, kränka, förlöjliga och hata, hata, hata alla undersåtar så mycket vi bara vill…..
Alla dessa eländiga och odugliga undersåtar och förhatliga kräk som i vissa svaga ögonblick inbillar sig själva att de kan ta till ORDA, att de kan ta sig TON, att de kan komma med någon avvikande åsikt eller mening mot vår totalitära och allenarådande makt att själva bestämma vad som får yttras, när det får yttras och inte minst hur det får yttras, i just endast vår egen allenarådande yttrandefrihets och i endast just vårt eget fria ords namn, det är helt enkelt bara för makabert i all sin enfaldiga och felaktiga inbillning och föreställning om för vilka DET FRIA ORDET egentligen gäller….”……

- Detta har ju alltid i alla tider ENDAST gällt MAKTHAVARE och INGA andra. Men det begriper inte de stackars, stackars imbecilla och hjärntvättade undersåtarna.”….

(- Jo, jo, många, många begriper nog trots allt. Och särskilt de som frimodigt och aningslöst, men ändå insiktsfullt, vetenskapligt och kunnigt, skulle råka kliva över den tröskel som är till för att sätta just stopp, och alltså inte alls är ämnad att försöka klivas över …..)

17 Strömstedt:

skriven

Den tredje statsmakten massmedia har bevisligen för stor makt.
Detta har på vippen fungerat tidigare genom en självbalansering. Vi kan konstatera att denna är satt ur funktion och media har dessutom börjat att missbruka sin starka ställning.
Detta föranleder till att massmedia nu förses med ett regelverk. En legitimering. En kvalitetssäkring.

19 tipp:

skriven

Det talas mycket om journalister. Det finns idag väldigt få journalister. I Stockholm kan man nog räkna dem på ena handens fingrar. De övriga är blott och bart massmedietjänstemän som sitter av sin tid vid sina datorer. Det är är väl på samma sätt som inom klimatbranschen - det finns en massa "forskare" och "vetenskapsmän" men en stor mängd av dem sitter bara av sin tid för härskarnas skull.
@Per-Olof Eriksson. Och i och med att konsumtionen idag till stor del består av onyttigheter som bilder och texter och annat som tilltalar härskarna så blir det allt färre människor som kan arbeta med riktiga nyttigheter som underhåll av infrastruktur, bostadsbyggande, bra sjuk- och åldringsvård. Till detta finns inte pengar men kommunikationsbyråer och opinionsinstitut och teveproduktionsbolag med dåliga programidéer och kulturtidskrifter som ingen vill ha dyker upp som svampar ur jorden. De bekostas ofta mer eller mindre indirekt via skattemedel.

21 Bengt Söderberg:

skriven

En stark och rättvis vidräkning av våra självbelåtna MSM med den stringens som vi vant oss vid att Lars Berns debattinlägg har. En hedrande insats för det fria ordet och mot den fjäskande följsamheten.

Stå på dig, Lars, vi är många som är med dig!

23 Evert Nilsson:

skriven

Var fanns de här tidningarna när Dan Park dömdes?

25 Claes:

skriven

Re #16:
Ja, vid Stockholms observatorium har man siffror från 1756.
Uppsala observatorium har siffror (dygnssnitt) sedan 1722. Via SMHI idag.
Jag har tittat på juli-siffrorna där. Tempen har ett tak på 20ºC [1752 t.o.m. 21º], vilket det varit 11 år, senast år 2010. [Juli 2011 var det 18,5º, juli 2012 16,8º, och juli 2013 17,7º]

20º nåddes för juli månad i Uppsala åren 1730, 1752 [21º], 1764, 1776, 1818, 1826, 1855, 1901, 1914, 1994, 2010...
"Golvet" är på 13º [1902 12º], också 11 år: 1724, 1821, 1832, 1844, 1862, 1898, 1902 [12º], 1928, 1962, 1965, 1977.

Man tycker att det här borde intressera "klimatforskarna". Men det gör det inte. "Klimatet", upphettsningen, har uppenbarligen blivit en religion (som inte får ifrågasättas): "Det går åt h-e för oss! Vi brinner upp!"
Och det kan väl i och för sig vara riktigt...

Fast inte av de 0,74ºC som globala års-tempen steg 1906-2005, enligt Wiki "Global warming".
(1906 låg Uppsala-observatoriet "på landet"; idag finns fortfarande kyrkogården i söder, men annars är det kringbyggt, långt ut.)

Siffer-serien kan laddas ner här (zippad text-fil):
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/uppsalas-temperaturserie-1.2855

27 Thomas P:

skriven

Lars, du har som medlem av etablissemanget levt i en privilegierad tillvaro där varje ord du yttrat fått stor publicitet, där du ser det som din rättighet, dvs tidningarnas skyldighet, att publicera allt du skriver. Du talar om "elit", men du har under större delen av ditt liv varit del av just denna elit. Välkommen till verkligheten, så fungerar det inte och har aldrig fungerat för vanligt folk. De flesta som försöker skriva debattartiklar till tidskrifter får inte in dem, och tidningarna har ingen skyldighet att ta in allt som de får sig tillsänt, oberoende av hur viktigt och välformulerat avsändaren anser att det är.

Du skall istället vara glad att du lever just nu då du har internet som egen kanal, för ett par decennier sedan skulle du fått trycka upp stenciler och dela ut på stan. Du har en i mänsklighetens historia alldeles unik möjlighet att göra dig hört, och du har uppenbarligen fått dig en skock beundrare som läser din blogg också. För det är baksidan av dagens frihet: alldeles för många läser bara sådant av personer med nästan samma åsikter som de själva.

Att du försöker utnyttja terrordådet i Frankrike och på något sätt jämföra att du inte får en artikel publicerad med att journalister skjuts ihjäl är omåttligt smaklöst.

Svar: Nej jag har aldrig tillhört vad jag menar med etablissemang, jag har däremot levat i mycket nära förbindelse med etablissemanget och vet hur det fungerar. Eftersom jag före hösten 2008 ofta fick artiklar publicerade och mina böcker recenserade kan jag avläsa den förändring som skedde när jag började framföra det fria ordet utanför etablissemangets åsiktskorridor som med åren blivit allt smalare. Var någonstans i svenska MSM har det förekommit en fri debatt i t.ex. klimatfrågan? Om man nu anser att det jag skriver håller för låg kvalitet, varför släpper man inte fram något enda annat inlägg?
Det jag påpekar med anledning av terrordådet var att alla dessa som nu grötmyndigt pratar om att försvara det fria ordet i en rad andra sammanhang gör sitt yttersta för att tysta samma fria ord när det inte passar deras värderingar, vilket även islamisterna gör. Det är det agerandet som är osmakligt!
Lars Bern

29 Tomas Re # 25 Climate Change ???:

skriven

https://dl.dropboxusercontent.com/u/8089083/klimat/1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8089083/klimat/2.jpg31 Thomas P:

skriven

Lars, det är nog rätt vanligt att folk inom etablissemanget inte själva ser sig tillhöra detta...

"Var någonstans i svenska MSM har det förekommit en fri debatt i t.ex. klimatfrågan?"

Expressen hade ett inlägg av Karlén m fl 23/12. Förväntar du dig att sådana skall finnas varje dag för att du skall vara nöjd?

Svar: Jag efterfrågade en fri debatt, inte en liten artikel bland tusen alarmistiska. Du gör dig bara löjlig om du på allvar påstår att klimatdebatten är ett exempel på det fria ordet. I hur många miljöprogram i Public Service har man fört en diskussion där sådana som Karlén och Bengtsson fått komma till tals? Nej något fritt ord har vi inte i svenska MSM där etablissemangets trånga åsiktskorridor får ifrågasättas.
Lars Bern

33 Evert Nilsson:

skriven

Trodde att Tomas Palm krupit tillbaka under täcket och slutat försöka lura människorna. Där hade jag uppenbarligen fel. Han kan inte ens skilja på miljöfiaskot och de svinaktiga morden i Paris.


Kryp tillbaka under täcket är du snäll. Dina lögner tillför ingenting.

35 Simon:

skriven

Tjena!

Jag har skrivit en artikel med titeln "Yttrandefrihet betyder inte" som handlar om missuppfattningar angående yttrandefrihet. Artikeln listar upp saker som yttrandefrihet inte betyder. Bland annat finns följande: "yttrandefrihet betyder inte att man har rätt till att bli publicerad av vem man vill". Det är DNs frihet (faktiskt yttrandefrihet!) att själv få välja vad de vill och vad de inte vill publicera. Om de hade varit _tvingade_ att publicera vad du än skickar till dem så har de berövats sin yttrandefrihet.

Har du lust att publicera min artikel på din blogg? (Nej, tänkte väl att så inte var fallet.)

/Simon

Svar: Självklart kan ingen fordra att få bli publicerad. Det jag redogör för handlar om hur behandlingen av mig i några tidningar förändrades markant när jag ifrågasatte en politiskt korrekt politik. Detta i jämförelse med hur jag bemötts tidigare i samma tidningar. Det handlade även om hur man först släppte fram min artikel och sedan lät ett helt koppel personer ur de etablerade kretsarna kasta sig över mig, men förvägrade en ytterst välmeriterad församling forskare att publicera ett försvar för min position, trots att det bevisligen hade ett stort allmänintresse. Om du anstränger dig det minsta så framgår detta av det jag skrivit.
Lars Bern

37 Åke Sundström:

skriven


Sant, förvisso, att det fria ordet inte alls är så fritt som grundlagen föreskriver och många vill ge sken av. Därför har sorgesångerna med anledning av den franska tragedin en bismak av hyckleri. Ingen, inte ens David Cameron, vill eller vågar erkänna sambandet mellan den multikulturella doktrinen och dödsskotten i Paris. Fast det är förstås en oerhörd gradskillnad mellan de algeriska brödernas massmord och den ledarskribenternas vägran att tala klarspråk om den islamistiska terrorn och dess rekryteringsbaser; moskéerna och en kravlös asylpolitik.

Utan yttrandefrihet dör demokratin, som alla vet - i synnerhet de som mördar journalister.Det borde Thomas P besinna när han (re 27)vill tona ner betydelsen av pressens ovilja att ge utrymme för en fri diskussion i politiskt känsliga ämnen som klimatpolitik, bistånd och migrationsfrågor. Ger man djävulen ett lillfinger slukar han som bekant hela handen. När den reella åsiktsfriheten stryps införs diktatur, om än i formellt demokratisk ordning. Och med 7- klöverpartier som är eniga till 97 procent bör Sverige beskrivas som en parlamentarisk diktatur.

Så min enda invändning mot ditt inlägg, Lars, är att du själv inte alltid tycks leva som du lär. Vilket visade sig vid tidigare diskussioner bland Stockholmsinitiativets (SI) medlemmar, både via mail och på bloggen Climate Scam, numera Klimatupplysningen. Du och jag är väldiga eniga om att gissla klimathysterin och i den meningen slåss vi på samma barrikad. Men samtidigt har vi varit rejält oense om vilka slutsatser vår kritik leder fram till, speciellt vad gäller energibeskattningen. Om man menar att klimathotet är starkt överdrivet och påstår att CO2 är en tämligen ofarlig gas, så följer med logisk nödvändighet att straffskatten på koldioxid bör avvecklas. Att tala sanning är, som du vet, att berätta hela sanningen och inte bara delar av den.

Du tillhörde den falang inom SI som blev störd av mina synpunkter, men avstod själv från genmälen. Vad värre är, så reagerade du inte heller när Peter Stilbs och de andra bloggredaktörerna helt sonika valde att avbryta en pågående diskussionen genom att utan förvarning stänga av internetkontakten. Man valde munkavle framför dialog, precis det brott du kritiserar PK-pressen för. Vill du värna din trovärdighet som libertarian och det fria ordets förkämpe bör du nog förklara din tysta accept av dina censurvänners agerande.

Det kan ju t o m vara så att kålsuperiet går att ursäkta: ni kan ha varit lika trötta på mina inlägg som PK-pressen visat sig vara inför dina många artikelförslag. Här kan Thomas P kanske ha en liten poäng, men å andra sidan är det SI och inte pressen som skryter med sin sanningsetik. Själv delar jag dock din åsikt, att det systematiska refuserandet är avsiktliga bannbullor riktade mot personer och åsikter som saboterar nomenklaturans gosiga samregerande.Svar: Jag var involverad i uppstarten av SI men jag har aldrig varit medlem, det avstod jag ifrån därför att det för mig är viktigt att vara obunden.
Lars Bern

39 Krister Nässén:

skriven

Själv hajade jag till när jag läste en religionshistorikern Eli Göndör. Han skrev i en SvD-kolumn länk 1) att miljöpartiet "undanhåller forskning som är skeptisk till alarmistiska påståenden om klimathotets omfattning."

Jag blev nyfiken och mejlade honom och frågade vad det är för forskning som MP försöker undanhålla. Jag undrade också hur starkt vetenskapligt stöd denna forskning har. Han hade dock inte tid att diskutera vad som "är eller inte är vetenskap" även om han "finner frågan intressant". Han hänvisade till länk 2. Jag mejlade då tillbaka och frågade om det är för mycket begärt att han kan ge ett enda konkret exempel på forskning som MP försökt undanhålla, men det blev bara sound of silence...

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/eu-valets-segrare-mp-sd-och-fi-har-en-sak-gemensamt_3650028.svd

http://joannenova.com.au/2009/11/the-cliff-of-political-oblivion-laws-based-on-fraud/

Svar: Det har förekommit en lång rad försök i åratal att undanhålla Svensmarks m.fl. forskning rörande sambanden mellan kosmisk strålning, solaktivitet och molnbildning. Bara för att nämna ett exempel, det finns många fler. MSM censurerar regelmässigt allt som inte ryms i åsiktskorridoren. Hur mycket informerar man t.ex. allmänheten om alla positiva effekter på växtlighet, biologisk mångfald och minskad ökenutbredning till följd av att koldioxiden ökat med 0,01%? Vilken roll Mp spelar i detta är ointressant, faktum är dock att de systematiskt utnyttjar det som är alarmerande och förtiger det som är positivt.
Lars Bern

41 Åke Sundström:

skriven


Nu tar du ett lite väl långt(avledande?) steg från ämnet om det fria ordet och debattetiken. Jag har ínte bett dig dra in Peter Stilbs i samtalet, men själv inbjudit honom att svara i ditt ställe, eftersom du inte hade med censuren på Climate Scam att skaffa. Och ingen personlig vänskap i världen borde kunna hindra dig från att som vän av fasta principer och yttrandefrihet ta avstånd från Stockholmsinitiativets ljusskygga tilltag.

Andra än Stilbs var för övrigt mer involverade, så det är redaktionen och SI som förtjänar kritik. Och jag tillägger gärna att motpolen Uppsalainitiativet sannerligen inte är något dygdemönster när det åsiktsfrihet och intellektuell redbarhet. Fast jag tycket inte att det är någon bra ursäkt.


I sakfrågan om vår energiframtid finns det givetvis mycket att återkomma till. Här nöjer jag mig med ett beriktigande, en invändning och ett instämmande:

Jag tar ingalunda generellt avstånd från kärnkraft, mina slutsatser gäller den SVENSKA kärnkraftens framtid, en viktig precisering som en välinformerad person som du borde ha noterat. Grundfelet är ju att vi har ett gigantiskt överskott av baslast, det räcker bra med vattenkraft och industriellt mottryck i den rollen.

Invändningen gäller din förhoppning om bättre rektorteknik. Sådana eventuella genombrott förändrar ingenting för SVERIGES vidkommande, av nyssnämnda skäl, men kan få betydelse för många andra länder som saknar fossila energikällor och/eller vattenkraft, t ex Indien.

Däremot är vi eniga om den fossila energins världsdominans under överskådlig framtid. Men det innebär också att du, liksom jag, tonar ner förväntningarna på kärnenergins konkurrensförmåga under det närmaste seklet (ett omtänkande från din sida, vad jag vill minnas).

Jag tror inte ens att en fortsatt ökad klimatpåverkan i dagens snigeltakt kullkastar denna prognos. Klimatnojan är rimligen en övergående farsot, som relativt snart kommer att förpassas till historiens skamvrå för feltänkta idéer. Tillsammans med gamla katastrofer som Concorde och riksdagen idiotier om en fossilfri bilflotta.

43 Kristian Grönqvist:

skriven

Det fria ordet garanterar inte att någon lyssnar eller att det automatiskt bereds plattformar för det. En viss relevans är av nöden och den kommer alltid förr eller senare fram.

2 Peter Stilbs

skriven

Tack, Lars - jag tror det var senast 2010 någon klimatalarmismskeptiker överhuvudtaget kom till tals i SVT eller TV4. Innan dess förekom det faktiskt någon eller några gånger per år.

4 Солжени́цын

skriven

Mycket bra text. Instämmer fullständigt. Det är ett hyckleri utan motstycka det som DN skriver. I själva verket tillåts bara yttrandefrihet som stöder värde(av)grunden.

Det går inte att förstå vad som sker i dagens samhälle om man inte tittar upp och försöker se vilka som drar i trådarna. Tittar du bara omkring dig förefaller allt ske slumpmässigt och utan mening och mål. Allt blir emellertid mycket tydligt då insikten infinner sig att världen styrs av dessa ljusskygga sällskap och att de också har en gemensam agenda. Självklart går det inte att tro att världen är enkel att förklara men det är "bättre att ha ungefär rätt än 100% fel". För många pekar kompassen 100% fel. Då infinner sig aldrig heller den där insikten att saker kanske inte alltid sker av en slump såsom vi så gärna tror eller är så självklara som propagandan vill göra gällande.

Jag vill citera Edward Bernays, svåger till Sigmund Freud, som hade enormt inflytande i USA under mellankrigsperioden då han använde kunskapen om vårt undermedvetna för att styra massorna. Den som styr massorna i en demokrati kontrollerar den också. Något att tänka på. Ett bra exempel på en koordinerad propaganda är just klimathysterin. Egentligen ett skolboksexempel.

“Det medvetna manipulerandet av massornas vanor och åsikter är ett viktigt inslag i det demokratiska samhället. De som på detta sätt manipulerar genom denna icke synliga mekanism utgör en osynlig regering som i själva verket är den sanna styrande makten i ett samhälle…. Vi styrs, våra sinnen modelleras, våra preferenser formas och idéer planteras huvudsakligen av män ingen har hört talas om. Detta är en logisk följd av det sätt på vilket vårt demokratiska samhälle är organiserat; ett stort antal människor måste samarbeta om man ska kunna leva tillsammans i ett fungerande samhälle…. I nästan varje handling i vårt dagliga liv, både inom politiken och i affärslivet, i sociala sammanhang eller inom etiken är vi dominerade av ett relativt litet antal personer som förstår de mentala och sociala processer som präglar massorna. Det är de som drar i trådarna som kontrollerar allmänhetens uppfattningar.”

Edward L. Bernays, Propaganda

http://www.vaken.se/edward-bernays-propaganda/6 Susanne Eriksson

skriven

Touché Lars!

Ett stort antal företrädare för länder världen över har gått ut och fördömt det fruktansvärda terrordåd som begåtts i Paris. Har någon hört statsminister Lövén eller vice statministern uttrycka något liknande?

Kan inte tolkas som annat än talande tystnad!

8 Rosenhane

skriven

Lars B, denna bloggpost måste få största möjliga spridning.
Jag föreslår att alla dissidenter; Antropocene-läsare och kommentatorer sätter igång och "kärleksbombar" msm, dess, redaktioner, journalister, och öppna kommentarsfält mm. med en länk till detta inlägg inte bara en gång utan förslagsvis under en längre tid för att uppnå effekt.

10 per eriksson

skriven

Lars, du borde också publicera dina artiklar på Facebook eftersom du får mer genomslag den vägen.
Formellt har vi full demokrati i Sverige men i praktiken är den starkt begränsad sedan i slutet av 60 talet / början av 70 talet, det var då journalist - och lärarkåren började sin förvandling från icke politiska yrkesmänniskor till radikaliserade politiska kommissarier vilket medförde att politiken och politikerna drogs med i baksuget och sedan dess har åsiktskorridoren smalnat till nästan ingenting.


Svar: Jag lägger alltid ut en länk på FB.
Lars Bern

12 Krister Nässén

skriven

PK är för mig mest bara en klyscha som står mig upp i halsen. Det jag tänker på när hör uttrycket är följande:

Egna åsikter är genomtänkta, andras (det vill säga de politiskt korrekta) är dogmer. Själv är man en rakryggad debattör andra (det vill säga de politiskt korrekta) är populister och opportunister. Själv ser man till samhällets bästa, andra (det vill säga... ja ni vet) är förblindade av ideologi och särintressen.

Något som de som gillar klyschan tycks vilja framföra är också "men det får man förstås inte säga". Med andra ord de som gillar att leka martyrer för yttrandefriheten, när de får mothugg i en fri debatt.

14 Bo W

skriven

Kan i sammanhanget vara matnyttigt att läsa hur den legendariska amerikanska journalisten I.F. Stone beskrev det fria ordet mot bakgrund av Mc-Carthyismen.
” Det måste åter bli accepterat att samhällen blir uthålligt stabila och hälsosamma genom reformer, inte genom tankepoliser; detta innebär att det måste finnas fritt utrymme för så kallade subversiva uppfattningar, det vill säga varje uppfattning som undergräver en rådande uppfattning. Att hindra subversion är att hindra fredliga framsteg och att inbjuda till revolution och krig." (Wikipedia)
Med andra ord: Håll fanan högt, Lars.

16 Tomas

skriven

Tre gånger dagligen har temperatur och nederbörd mätts på observatoriet sedan 1756. Observatoriet är därför den enda plats i världen där vädret observerats kontinuerligt i snart 250 år.
Jag var där i slutet av 2013 och blev informerad om att medeltemperaturen ökat med 0,5 grader sedan 1756.
Vad innebär det att Stockholm har urbaniserats sedan 1756?

18 Holmfrid

skriven

Hörde i dag, att regeringen (Åsa Romson) har tillsatt en miljökommision med Wetterstrand och Wijkman, för att "sätta fart" på klimatpolitiken. Desperation växer hos etablissemanget, när nu de låga bränslepriserna "eldar på" resande och konsumtion. Måhända förbereds nu ett rejält krumpsprång i bensinskatter - höjning med 2 kr litern som länge varit MP´s våta dröm.

20 Håkan Birke

skriven

Lars,
Du vet att du har många inspirerade läsare av dina initierade och korrekta inlägg. Håll ut!

22 Karl-Johan Lehtinen

skriven

Talade med en som står för det fria ordet i går: Svenolof Karlsson. Sen finns det inte så många fler....

Svar: Vi är eniga.
Lars Bern

24 per eriksson

skriven

En utmärkt artikel i SVD idag av Gudmundsson i en annars, nu för tiden, värdelös tidning - modigt att peka ut Bildt & Reinfeldt som de själviska och amoraliska ynkryggar de är i sin patetiska jakt på internationella toppjobb.
Som bekant har dessa herrar inga åsikter när obehagliga händelser kryper för tätt inpå.

26 Ulf Brauer

skriven

Huvudet på spiken Lars !
Wolodarski på DN är särskilt osmaklig med sin senkomna vurm för yttrande och åsiktsfrihet. Detta är blott det senaste av en rad terrorattacker med islamska förtecken, men första gången det drabbar en tidning, därav upprördheten. Kanske ÖverIndoktrinören själv drabbades av insikten att ingen är fredad, inte ens mediafolk.
Annars kan ju listan göras lång av personer som fått sätta liv eller hälsa till när Islamofobin skall slås ned.
Min enkla gissning är att det kommer att sluta med ett fackeltåg mot rasism, som brukligt i Sverige. Plus att Expo får lite mer pengar för upplysningsarbete i skolorna.

28 Gunnar Hovstadius

skriven

Jag haller fullstandigt med Dig Lars. Kanske ar det lattare att se utvecklingen I Sverige om man bor I ett annat land. Jag antar att man blir mer van vid situationen och inte uppfattar sma andringar lika mycket som nar man inte lever med dem dagligen. Den ackumulerade forandringen blir ju store mellan gangerna. Det som ar sa speciellt med Sverige ar den sk asiktskorridoren. De godkanda asikterna rymms inom et valdigt smalt band och nastan ingen vagar ga utanfor det som ar "accepterat". Detta gor att debatt om angelagna fragor I stort sett saknas da de flesta ar mycket radda for att bli hudflangda och fa diverse negative epitet forknippade med sitt namn. Darfor ar jag valdigt glad att du och din blog finns. Vilken njutning att lasa jamfort med MSM! (det finns nagra undantag pa SVDs ledarsida, men I ovrigt mest morker)

30 Lennart N.

skriven

Skrivet av Thomas P:

”Att du försöker utnyttja terrordådet i Frankrike och på något sätt jämföra att du inte får en artikel publicerad med att journalister skjuts ihjäl är omåttligt smaklöst.”

Det här var nog den mest korkade kommentar jag läst på denna blogg. Liknar något som skulle kunna vara skrivet av de mest rabiata vänsterskribenter från kvällspressen där syftet med deras alster brukar vara att spela på känslor och helt bortse från sakfrågan. Att låta påskina att Lars Bern försöker jämföra sina opublicerade artiklar med ihjälskjutna journalister är verkligen smaklöst!

32 Folke Lidén

skriven

Någonting är ruttet i Sverige.

Riksdagsledamoten Veronica Palm har polisanmält Björn Söder för hets mot folkgrupp med anledning av yttrandet “Fredens religion har visat sitt ansikte”.

Måhända ett olämpligt yttrande men alls icke en polissak.

Ett annat uttalande av Björn Söder har hamnat som nummer 6 på en lista, med 10 punkter, över antisemitism runt om i världen under 2014.
Enligt vad jag förstår sa han följande:

"Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet."

De flesta håller nog med om att i den händelse det endast finns 5 grövre exempel på antisemitism, så kan antisemitismen betraktas som död. Vi vet dock att problemet är gigantiskt och jag frågar mig hur Simon Wiesenthal-institutet tänker.

Vad gäller just Björn Söder påminner medias återrapportering om Hasse och Tages "Viskningsleken".
Om Söder råkar säga "Jag avskyr Remy Martin" lär vi inom ett par dagar få läsa en ledare i Aftonbladet - "Björn Söder avskyr människorna i Ängelholm".

Yttrandefriheten mår definitivt inte bra av att media och politiker försöker åstadkomma folkstorm i vattenglas.
Det hyckleri vi ser nu med anledning av Paris händelserna är enbart beklämmande.

Glädjande nog verkar det som om en allt större del av svenska folket inte längre köper dessa billiga trick!

34 Tege Tornvall

skriven

Jag har sällan träffat så många osjälvständiga gruppkännare som på Journalisthögskolan 1968-69. Vi var 60 för varje årskull = 120 totalt. Några få rent reaktionära, ett knappt tiotal aktivt självständigt tänkande, några tiotal som passivt sympatiserade med oss, en hård kärna av ett dussintal vänsteraktivister och resten medkännande vänster.

Samma mönster syns i dagens medielandskap. Ytterst få kan eller gör sig möda att söka fakta från grunden. De flesta matas med tillrättalagda "fakta", som bekräftar deras världsbild och stärker deras önskan att "påverka". Inte "informera", utan påverka!

Svensk journalistik och opinionsbildning är sedan länge en tävling i att vara godast, den politiska korrekthetens drivkraft!

36 Fredrik Jerner

skriven

Träffsäkert Lars! Jag kompletterar gärna med några handfasta bevis på det mediala hyckleriet. Jonas Gardell ( s k religionsvetare) en ofta anlitad expert i dagspress och TV-soffor. Inom media vet man mycket väl att han varit regelbundet aktiv som talare på Kommunistpartiet Stalinisternas sommarläger, något som den hederlige journalisten Per Gudmundsson kritiskt påtalat. Detta tycks inte vara något problem alls inom det mediala kusingiftet.

För DN är det heller inget problem att även Kajsa "Ekis" Ekman också regelbundet talat vid Stalinisternas sommarläger, även detta påtalat av den giftige Gudmundsson. Det går alldeles utmärkt för DN att ha stalinister anställda som kulturjournalister då hela redaktionen genomsyras av vänsterliberalism. Det går däremot fint att offentligt hudflänga en islamkritisk Marcus Birro eller hetsa mot ett osmakligt tilltag med en armbindel av en då 17-årig tjej vid en efterfest i Halmstad för två år sedan.

Låt oss , i dessa dagar av ångest kring islam, se hur kristna rörelser nagelfarits av media. Helge Fossmo lät mörda några människor i Knutby. Ett hemskt dåd i en urspårad pingstförsamling på ca 60 medlemmar. Här fördjupar media sig ordentligt i vad som förkunnas och drar raka linjer mellan förkunnelse och dess tillämpning i livet. Likaså när Livets Ord förr intensivt granskades. Då var medias slutsatser att den skruvade förkunnelsen fick negativa konsekvenser för människors psykiska hälsa.

Idag har några mördande islamister skjutits ner av fransk polis. Ett morddrama är slut. För denna gången. Men trots att det går en rak linje från islams hårda förkunnelse och krav på underkastelse till den förföljelse och terror islamister bedriver så finner media plötsligt inga samband alls utan oroar sig istället för islamofobi. Medias hyckleri är enormt! Måttstockarna är dubbla och de tycks inte någonsin tycka att det är det minsta genant.

Etablerad media i Sverige består, som du så klokt skriver, huvudsakligen av politiska kommissarier likt de som alltid följde med forna öststaters idrottsmän och -kvinnor till tävlingar i väst. Det gällde att vakta sin tunga!
Nathan Shachar i DN slog huvudet på spiken när han skrev att Sverige är ett rättroghetens tempel. Översteprästerna känner vi; Wolodarski, Mattsson, Mellin, Lindberg, Lindeborg(leninist), Tunström, Lifvendal med flera.

Desto större framstår hyckleriet när de med darr på rösten står och hyllar Charlie Hebdos mördade redaktion. De själva vågar inte tiondelen av vad dessa mördade yttrandefrihetshjältar gjorde.
Frid över dessa franska hjältar!
TYSTNA ALDRIG!

38 Fredrik Jerner

skriven

Rättelse i mitt inläggs första stycke: Det ska handla om Mattias Gardell, Jonas bror. Ingen stalinistisk skugga över Jonas G.

40 Åke Sundström

skriven


Glädjande – och lite överraskande - att du valt att publicera mitt delvis personkritiska inlägg.

Att du inte var medlem i Stockholmsinitiativet (SI) må vara sant, men det saknar egentligen relevans, eftersom du så aktivt deltog i debatterna på Climate Scam (CS). Den bloggen var visserligen privatägd i det skedet, men helt dominerad av SI-medlemmar. Men även en icke-medlem (eller obunden skribent) bör respektera debattetikens skrivna och oskrivna regler. Det bidrar till att undvika katastrofer som massakern i Paris eller vår svenska klimat-och energipolitik, en mindre blodig affär men en ekonomisk dårskap av förödande (och därmed livspåverkande) dimensioner. I det senare avseende är vi helt överens.

Om du nu vill distansera dig från dina gamla censurvänner, så finns ju dessbättre Peter Stilbs nära till hands(# 2). Han var direkt involverad i sabotaget mot en pågående diskussion och kan säkert förklara att operationen var helt förenlig med SI:s anspråk på omutligt sanningssökande och öppen debatt. Uteblivet svar bekräftar min beskrivning av en dubbelmoral som i mina ögon framstår som både skamlig och ytterst förvånande.

Det som provocerade Stilbs och hans medredaktörer var min väldokumenterade slutsats om att ett nej till klimatpolitiken samtidigt skulle sätta punkt för den svenska kärnkraftsepoken. Eftersom de allra flesta SI-are samtidigt var (och är?) entusiastiska reaktorkramare, var detta budskap inte så uppskattat och de försök som gjordes att gendriva min bevisning misslyckades kapitalt. En av redaktörerna sa sig inte ens förstå att koldioxidskatten fungerar som en dold subvention till reaktorägarna (vilket däremot Stilbs medgav).

Stockholmsinitiativet har,genant nog,inte begripit innebörden och konsekvensen av sin egen ståndpunkt i klimatpolitiken. Detta var förstås inte så roligt för alla dessa professorer att få skrivna på näsan i mina återkommande inlägg. Därför valde Stilbs och Co i en desperat överreaktion att tillgripa munkaveln, i strid med föreningens stolta principer. Kanske begripligt i ett trängt läge, men inte så hedersamt. Och även om du själv, Lars, inte var medskyldig till censuren, så skulle jag i dina kläder inte tveka en sekund att likväl beklaga mina goda vänners tilltag.Svar: Peter är en vän vars person jag vill lämna utanför vår diskussion i sakfrågan, det får du respektera.När det gäller energipolitiken så tror jag du vet min ståndpunkt. Jag tar inte avstånd från kärnkraft på samma sätt som du gör. Och jag har förhoppningar om att vi inom en framtid får fram en kärnkraftsteknologi som är både säkrare och mer konkurrenskraftig än dagens.
Om du följt min blogg så ser du att min övertygelse är att vi bara befinner oss i början av fossileran. Vi västerlänningar förleds ofta att fortfarande tro att världsekonomin bara är vår del av världen med 1 miljard människor och vi glömmer att framtiden för världen formas av de över 6 miljarder som lever i Asien, Afrika och Sydamerika. Där satsar man för fullt på att snabbt växa sina ekonomier med kol, olja och gas. 20 år av klimathysteri i västvärlden har inte satt minsta spår i tillväxten för fossilenergin. Det vi ser på dagens marknad är fossil energi som större delen av detta århundrade kommer att vara det mest konkurrenskraftiga alternativet.
Det finns bara ett scenarium som kan ändra på den utvecklingen och det är om klimatpåverkan från växthusgaser skulle bli ett verkligt och inte ett inbillat problem. Hittills har ju den 0,01% högre koldioxidhalten bara varit gynnsam för världsekonomin.
Lars Bern

42 Åke Sundström

skriven

Hade väntat mig ett svar om ditt eventuella omtänkande vad gäller kärnkraftens framtid. Det räcker just här med ett enkelt ja eller nej. Sen kan du i lugn och ro skriva en ny tråd där du reder ut de logiska problem jag anar i din argumentering. T ex detta grundläggande att vad som är bra för Indien inte behöver vara bra för Sverige.