Ja varför försvinner kronjuvelerna?

Lyssna  gärna på det här samtalet mellan Sophie Nachemson-Ekwall och mig:
http://www.efn.se/2015/01/14/veckomagasinet-nationalklenoder-forsvinner/
1 lennart bengtsson:

skriven


En utmärkt debatt med en eloge till både Lars och Sophie Nachemson. Jag skall så snart jag får tillfälle läsa båda Era böcker. För två år sedan skrev jag till nationalekonomiska institutet vid Uppsala Universitet och föreslog som ett lämpligt doktors eller masterarbet att analysera varför Sveriges och Schweiz ekonomi har utvecklats så olika efter kriget då de både hade samma fördelaktiga utgångspunkt. Intresset var dock ringa från institutionens sida och hänger sannolikt samman med att Sverige ser sig inte längre som en enskild nation utan som något slags nationslös enhet som är eller vill vara helt integrerad i ett globalt system och inte längre bryr sig om var bilar och telefoner mm tillverkas. Man hoppas på ngt sätt på en obruten svensk kreativitet som lika oavbrutet avknappar nya små företag och säljs med god vinst till ngn global jättekoncern. Om resten av världen skulle göra detsamma skulle man kanske finna en lösning med detta är inte fallet. Samtidigt är det svenska systemet beroende av omfattande inkomster för att klara sina extremt stora sociala kostnader numera utökade till att omfatta den jättelika invandringen av individer som till stor del måste tas om hand. Med andra ord situationen är helt inkonsistent och därmed stor sannolikhet ohållbar och dömd att förr eller senare att implodera.

3 Lasse:

skriven

Lite snävt analyserat Lars.
Vi har en industri som har hela världen som marknad.
Schweiz har också en stor exportindustri.
Tittar vi på BNP per capita (2011) som för Schweiz ligger på 43 000 USD(köpkraftsjusterad)
För Sverige ligger den på 40 000.
Electrolux, Assa-Abloy, Volvo Lv, växer genom uppköp. IKEA, HM, Stenbäck växer organiskt.

Svar: Schweiz har gått ikapp Sverige, och har med sin kontroll över en rad världsföretag en klart starkare position framgent - varför? IKEA är inte ett svenskt företag - varför? Vi har tappat en rad av våra bästa företag, det har inte Schweiz gjort - varför?
Lars Bern

5 Errbe:

skriven

Mycket bra Lars !

Jag skulle förstås ha sagt att utförsbacken började med ATP, ett fantastiskt pensionssystem för alla som fick pension utan att betala till den. Därmed övergick makten inom socialdemokratin från realister till ideologer.

Den innebar att den aktiva generationen tjänstemän i privata sektorn fick ut 15 % mera i kontanter. De offentligt anställda fick beskedet att deras pensioner var garanterade av staten förut, och så skulle de vara även i fortsättningen, så det fanns ingen anledning till högre löner. Därmed nedgraderades anställda i den offentliga sektorn, vilket är huvudsakliga orsaken till dagens elände i skolorna. Något som haft mycket stor betydelse i hela samhället, inte minst på grund av undermålig standard på utbildningen av politiker.

Du kunde exemplifierat skattetrycket tydligare. Jag minns 70-talet då man i flera år höjde lönerna med 10 - 15 %. Det skedde samtidigt med höjningen av arbetsgivaravgifterna från några få procent till närmare 40 %. I mitt företag kunde tre personer på finansavdelningen jobba med valutaspekulationer och tjäna lika mycket som 2.000 anställda i produktionen. På tre år skiftade ledningen karaktär från 80 % civilingenjörer till 80 % civilekonomer. Koncernen är nu utlandsägd.

En företagarkollega till mig uttryckte utvecklingen så här: Sveriges avundsjuka jobbare har ju fått det precis som de önskat, inga svenskar är så rika att de har råd att äga företag. Värnskatten är det yttersta beviset på idiotin. De pengar som skapats av landets främsta talanger, tas omhand av de minst begåvade, som inte kunnat sköta riktiga jobb utan blivit politiker.

7 tipp:

skriven

Det är också betecknande att höra hur politiker av olika kulör talar om att Sverige ska bli det stora matlandet, det stora modelandet, det stora musiklandet, det stora turistlandet. De tror uppenbarligen att en industri som tillverkar produkter är tärande på jordens tillgångar medan en upplevelseindustri inte förbrukar något. Dessutom är de nämnda fyra av samma karaktär som vind- och solenergi. Vind och sol är beroende av vädret. De nämnda fyra är beroende av vad några stora tidningar skriver om maten, modet, musiken och turisminnehållet. Det blir en väldigt slagig verksamhet. Och som räddningsplanka tillgriper man då invandringsindustrin. Tyvärr påverkar den inte exporten i den positiv riktning som politikerna inbillar sig.

9 Солжени́цын:

skriven

Jag har tidigare kommenterat boken. Den rekommenderas varmt. Har nu lyssnat på intervjun. Mycket bra!! Det är en så viktig fråga att ta upp.

Jag har några tankar.

Jag har läst Michael Jalvings bok Absolut Sverige. Den är mycket bra och han, som Dansk, reser runt i Sverige och observerar det han ser. Några av slutsatserna är att vi i Sverige vill vara exceptionella och att vi tror oss vara en stormakt. Vi tror på utopin och tror oss vara överlägsna i att hitta lösningar på alla problem. Vi vill vara moderna och kasta ut det gamla och vi tillåter inte dissidenter utan vi tror oss kunna tiga ihjäl viktiga frågor.

Jag vill tillägga till detta att vi är enorma anglofiler. Vi låg närmare den tyska kulturen men har efter andra världskriget helt distanserat oss från den och anammat idag helt den amerikanska.

Tittar vi på detta sammantaget så ser vi en mix av orsaker (i tillägg till de du skriver om i din bok) till dagens utveckling.

Det har ju efter andra världskriget varit en pågående utveckling som finns än idag att nationalismen är "ful". Istället skulle freden skapas genom öppna gränser, unioner, handelspakter, osv.

Detta har självklart påverkat alla länder MEN vi i Sverige vill alltid vara lite duktigare (exceptionella) så här har vi då anammat detta mer än kanske i något annat västland och helt enkelt avskaffat betydelsen helt och hållet. (annat än när Zlatan spelar i landslaget. ;-), då går det bra att hålla på Sverige)

Det gör att vi också rakt av har, med hull och hår, köpt snacket om mångkulturens välsignande för varje land - något som har sin bas i USA. Vi har också helt och hållet köpt utvecklingen från industrialism till finansekonomi - också med sitt ursprung i USA. De teorier som fick starkt genomslag i USA och som helt också hållet bortsåg från "kultur, kött, blod och jord". Allt handlade istället om finansieringsmetoder, aktieägarvärde, utdelningspolitik, synergier, osv.

Koppla detta till vårt förakt för de äldres kunskaper och vårt hyllande av allt nytt och den smala åsiktskorridor som finns. Det är lätt att förstå att vi då kan komma snett.

Det är helt enkelt mossigt att tala om vad som är bra för Sverige. Visst innebär en helt öppen värld och avsaknad av nationella hänsyn stora påfrestningar för Sverige MEN vi klarar av alla utmaningar - vi är exceptionella!

Vi ska dessutom visa hela världen att vi klarar av dem - vi är en stormakt!

Den som då avviker och påpekar att det kanske ändå, trots allt, är bra med viss nationell hänsyn, då slår föraktet för avvikande åsikter in med full kraft - bakåtströvare där! Dessutom om det yttras av någon en dag över 50 då är det uråldrigt.

Vi tror på utopier i Sverige. Det ännu obeprövade men som låter bra. Vi kan med vår förmåga lösa alla hinder för att göra utopin sann. Därför är så klart detta att vi tappar alla dessa industriföretag antingen a) bra, det är en naturlig del, därför behövs ingen diskussion om det b) vissa problem, men inget som vi inte vinner lika mycket på c) problem, men som är bara tillfälliga och kan lösas bara vi tänker till

Bara några ytterligare perspektiv att fylla i till de du redan på ett mycket förtjänstfullt sätt redogjort för i din läs- och tänkvärda bok.

Jag är helt säker på att Sverige skulle styras bättre av ett råd med 15 kloka gubbar och gummor än med dagens riksdag och regering. Ett "råd" som satte svenska intressen främst (oj nu blev jag ful i munnen).

Hur kan vi förvänta oss en bra utveckling för Sverige om vi inte ens bryr oss om Sverige som nation utan bara ser till alla som individer?

Tyvärr tror jag det är för sent men vi får, trots allt, aldrig ge upp. Därför är dina kloka synpunkter och din blogg så viktig.

Svar: Problemet med råd är att sådana inte blir vad man hoppas, vem tror du utser rådsmedlemmarna - jo de vi idag saknar förtroende för. Den enda hållbara linjen är att fortsätta att försvara folkstyret. Ty i Sverige är folket klokare än styresmännen.
Lars Bern

11 Tege Tornvall:

skriven

Om BNP:s brister. Någon demolerar en busskur. Det minskar marginellt men i princip landets tillgångar. Men det påverkar inte BNP. Busskuren lagas. Det ökar BNP men bara återställer tillgångarna. Vi måste ha ett mått på de värden som skapas/försvinner med vettigt definierat saldo och mått på utvecklingen.

Om valutor. Sverige förskonades från andra världskriget och hade vid krigsslutet sin produktionsapparat intakt. Flertalet övriga europeiska länder var indragna och hade sin produktionsapparat i spillror.

När D-Marken infördes 1948, stod den jämte schweizerfrancs och nederländska gulden ungefär i paritet med kronan. När Euron infördes 2002, var de värda 4-5 gånger mer än kronan. Det och inget annat är måttet på Sveriges ekonomiska politik under åren emellan!

Medan Europas unga män omkom i skyttegravar och på minfält, slog Gunder Hägg och Arne Andersson världsrekord. I olympiaden 1948 badade Sverige i medaljer. Heja Sverige, friskt humör, hedern hänger utanför!

Svar: BNP-måttets relevans har diskuterats i det oändliga och många gröna har försökt lansera bättre och mer relevanta mått, men de har alla misslyckats. BNP är fortfarande det enda fungerande. Så tills ngn kommer med ngt bättre får vi nöja oss med BNP.
Lars Bern

2 Gösta Walin

skriven

Gratulerar till ett utmärkt framträdande. Du lyckas med konststycket att tala om ekonomisk politik på ett begripligt sätt. Du lyckades även neutralisera Ekdals försök att lägga snubbeltrådar. Jag blev inte riktigt klok på vad din motpart Sophie Nachemson egentligen ville betona vilket kan bero på att hon inte alls har din förmåga att framhålla det begripliga. Hon pratade om finansmarknaden och hedgefonder mm utan att lyckas förklara vad det har för betydelse.
Sen lyckades du klara klimatfrågan i två meningar på ett excellent sätt (jag hade inte kunnat göra det bättre själv!). Bravo! Jag skall nu beställa din nya bok.
Gösta

4 Claes

skriven

Har vi det "dåligt" i Sverige?
Legatum Prosperity Index har – om man ser på första kolumnen "Economy" – Sverige som nr 4, efter Schweiz, Singapore, Norge.
Totalt (alla kolumner) ligger vi som nr 6. Vi ligger först (nr 1) på "Entrepreneurship & Opportunity", vilket måste vara MYCKET bra inför framtiden. Sämst är vi på "Education" (16) – men svennarnas betyg har t.o.m. ökat en aning i PISA-testet. Afrikanerna drar ner.
"Health" är nr 12 här. Verkar inte helt rättvist. USA är nr 1; visst – Obamacare har ju inte riktigt kommit igång ännu.
http://www.prosperity.com/#!/ranking
Klicka (överst) på den kolumn du vill se närmare på.

6 Björn i Bromma

skriven

Senaste i raden är det gamla ärevördiga leksaksföretaget Brio, startat i slutet av 1800-talet. Så gott som samtliga ungar har väl lekt med företagets klassiska trätåg.
Om det finns några på denna blogg som har kvar sina gamla Brio-trätåg med orginalkartong så lås in detta i kassaskåpet, ty värdet kommer att vara betydande framgent, detsamma gäller gamla Märklintåg och Märklinångmaskiner.
För ett tag sedan så såldes, på auktion, en Märklinkolvagn från 1964 för 5000 kr.

8 Per-Olof Persson

skriven

BNP-måttet är inte bra som jämförelsemått mellan olika länder. Exempel på orsaker:

1) Den offentliga sektorn bör inte vara med i måttet.

Tänk dig ett Ö-rike som producerar 10 000 äpplen om året. Nu ska grannön erövras och en skatt på 2 000 äpplen införs. Plötsligt är BNP 12 000 äpplen trots att endast 10 000 äpplen kan konsumeras.

2) Om sparandet och investeringarna ökar i ett land, samtidigt som konsumtionen sjunker, så sjunker BNP trots att det är sparandet och investeringarna som skapar det framtida välståndet.

Detta beror på att hela konsumtionen tas upp i BNP. Men företagens produktion tas inte upp till hela sitt värde. Man tar nämligen inte hänsyn till att produktionen är uppdelad i ett flertal produktionssteg.

Sparandet och därmed företagens spenderande i kr för att få fram färdiga produkter är ett par gånger större än konsumenternas spenderande på konsumentprodukter. Produktionen av råvaror och halvfabrikat inräknas inte i BNP-måttet.

Men det är storleken produktionsstrukturen som skapar ett lands välstånd. Att enbart mäta värdet på färdiga produkter ger således inget bra mått på produktionsstrukturen.

10 per eriksson

skriven

Jag och flera av mina bekanta läste boken i julhelgen, den är mycket bra och tar upp ett ämne, utförsäljningen och rean på svenska bolag, som nästan aldrig diskuteras och som dessutom är anatema bland ekonomer och politiker.

Detta kommer att straffa Sverige hårt eftersom även tjänsteexporten kommer att förtvina i symmetri med utarmningen av svensk industri - att den svenska skolan också har fallerat gör situationen än mer dyster.

Läget är i själva verket värre än vad som framgår av Lars bok eftersom utförsäljningslistan är så omfattande att kunskap därom lätt kan fördärva nattsömnen - jag vill förtydliga att det inte är försäljning av bolag i sig som gör en sömnlös men avsaknaden av reciprocitet gör det så mycket svårare at acceptera vad som har skett under de sista 30 åren.

I Tyskland verkar de samla producerande företag på hög, likaså i Schweiz - är det så att tyskar och schweizare vet något som inte vi vet eller är det så att svenskar, i likhet med sina politiker, är smartare än omvärlden ?

Hur som helst är det så att nationens skattekraft inte ökar vid en konstant utförsäljning av industribolag, pensioner, sjukvård och massinvandring måste finansieras och därför kan man inte som Reinfeldt säga, att Sveriges gränser är påhittade eftersom det inte är tyskar och norrmän som betalar för vår välfärd.

Nedan är ett axplock av vad Tyskland och Finland har köpt i Sverige :
Tyskland

AGA
ASG
Arla
Barnängen
Bewator
Bilspedition
Broddway
BTL
Cryo
DP Nova
EricMicro
Exos Vent
Gusum
Gislaved
Graninge
Gustafsberg
Högsbo
ITV
IVT
Isenta
Idab Wamac
Karls.Klister
Landis&Gyr
Lilla Edet
Libergs
Perstorp C.
Scancem
Scania
Scandicare
Stal Laval
Stockamölla
Svanskog
Sydkraft
Tarkett
Tretorn
Wettex
Flextrus

Finland

BirkaEnergi
Degerfors
Falbygdens
Gullspång
Holmen
Kalmar Ind
Kamyr
Lithells
Luxor
Lönneberga
Modo
Nynäs Petr
Nyby Bruk
Ockelbo
Pastejköket
Rörstrand
Scan
Sibylla
Stora
Svedala
Sundsbruk
Wifsta
Enator
AlcroBeckers
Scalados
Polarica
IF
BolidenKemi
HIAB

12 Gunnar

skriven

Ut med läkemedelsindustrin och bilindustrin - ännu fler asylboenden.
http://www.dn.se/debatt/sverige-avindustrialiseras-nu-i-orovackande-hog-takt/