Vad kan vi lära från terroristattentatet i Paris

Det är svårt att föreställa sig ett mer barbariskt attentat mot oskyldiga människor och det fria orden än vad vi fick bevittna mot tidningen Charlie Hebdo i Paris igår. Att summariskt mörda människor som säger, skriver eller som i detta fall med humorns hjälp kritiserar politiska, religiösa eller andra etablerade uppfattningar är den mest extrema form att tysta obekväma röster. 

Terroristernas avsikt med sitt mördande av hjälplösa människor var inte bara att göra sig av med oliktänkande, kritiska röster utan också skrämma andra till tystnad.

Självcensur är ett kraftfullt medel som bidrar till likriktning och politisk korrekthet inta bara inom totalitära system utan även i fria samhällen där man inte fullt ut inser betydelsen av det fria ordet och nödvändigheten av den obekväma rösten. Även om Sverige stod utanför andra världskriget så hölls det fria ordet i strama tyglar inte minst när det gällde kritik av Nazityskland under de första krigsåren. Alla tänkbara påtryckningsmedel användes för att tysta obekväma röster som Segerstedt i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning.  Karl Gerhards kuplett om den ökända hästen från Troja som förbjöds av myndigheterna blev en symbol för det fria ordet mot det nazistiska barbariet.

Varje tid har sin form av påverkan för att stärka självcensur hos medborgarna då detta är det mest kostnadseffektiva formen av förtryck och hot mot det öppna samhället.  Inte ens det moderna Sverige är fritt från denna ytterst kraftfulla form av social disciplin.  I vår tid och vårt land reglerar självcensuren effektivt avvikande och därmed obekväma uppfattningar när det gäller så vitt skilda uppfattningar som energi- och klimatpolitik, utbildningsfrågor eller omfattningen av landets asylinvandring.

Här är det lågt i tak med en förhärskande självcensur som garanterar en gemensam värdegrund och politisk korrekthet. Risken att utsättas för våld är obefintlig men om värdegrunden uppfattas som otillräcklig och sviktande så kan den obekväma tystas eller lysas i bann och den trotsiga även bli av med sitt arbete eller förlora sin ställning. Detta kräver inga yttre insatser utan genomförs automatiskt inom ramen för en etablerad självcensur eller kollektivets gradvist genomförda utfrysning.

Detta förkommer mer eller mindre i alla länder liksom i nationella eller internationella kollektiv men är mindre vanligt i de stora öppna demokratierna då man där har flera oberoende kulturella strukturer som ömsesidigt konkurrerar och bryts mot varandra. 

I Frankrike är det fria ordet heligt och det är där närmast otänkbart att man skulle vika sig för våldet. Samma sak gäller med säkerhet i Storbritannien där man traditionellt inte ger efter för förtryck. I andra länder är motståndet mindre uttalat och där kan man i stället få höra yttranden som att man skall inte kränka oliktänkande och man borde verkligen inte utmana på ett så flagrant sätt som man gjort både i Charlie Hebdo och tidigare Jyllandsposten, eller om man gör detta så får man ju faktiskt skylla sig själv (som förre statsministern menade när några SD-sympatisörer blivit misshandlade – red kommentar). Varför skall samhället behöva ta ansvar för ohörsamma och utmanande personer?

Emellertid alla samhällen behöver en Charlie Hebdo eller Jyllandsposten. Detta gäller även Sverige ty också obekväma röster är nödvändiga för att bevara det öppna samhället. Idag lyssnar vi med stolthet på Karl Gerhards sång om hästen från Troja men 1940 var det inte politiskt korrekt att göra så.

Lennart Bengtsson

8 januari 2015

1 Bengt Söderberg:

skriven

Utomordentligt väl framfört.

Sveriges fjantiga sätt att fungera med självcensur, när en tydlig fast ståndpunkt krävs, är förtjänt av just den kritik som Lennart Bengtsson delar ut.

Det behövs fler som i försvar för yttrandefriheten framför lika klara och genomtänkta argument, som de vi kan läsa här, .

3 Björn i Bromma:

skriven

"Det är ju inte oskyldiga människor som har attackerats"!
Så sa Alice Petrén-SR efter dådet i Paris med 12 döda......
Finns det egentligen någon anledning att betala subsidier till Public Service? Man klarar sig väl med dator och smartphone. När det är stormatcher i fotboll och ishockey så är det bättre att gå till O´Learys tillsammans med andra och samtidigt ha det litet roligt.
Det hela har gått så pass långt att MSM tillsammans med Socialliansen utgör den femte kollonen för "den ökända hästen från Troja".

5 Lena Krantz:

skriven

Ja tyvärr är det i min värld ett bevis för hur demokratiskt sinnad man är vad gäller tolerans mot åsikter som går emot den egna. Tolererar man inte något specifikt (bestämt av personen eller organisationen) så är man inte demokrat. Då önskar man ett totalitärt styre av något slag.
Där vill inte jag vo

7 Sparre:

skriven

Nigel Farage "Multikulturen är Europas största misstag"

En kulturell elit före internets tid trodde att man skulle kunna ro i land projektet med multikulturism. Internet och det verkligt fria ordet kom emellan. Det gick inte att lura och domptera folken.
Det misslyckadet. Men de vill inte för allt i världen erkänna det.
Det vi bevittnar nu gott folk är precis samma förnekelseprocess som i diktaturer som just håller på att implodera.
Desperata medier och krombukter för att hålla uppe det som finns kvar av en fasad som alla ser kommer rämna. Oerhört pinsamt att se.
Pinsamt att se hur den nakne kejsaren vrålar att han visst har kläder.

De borde ha ägnat en tanke åt varför det finns länder på vår jord.

Då hade det inte blivit så här!

9 tipp:

skriven

De svenska massmedietjänstemännen gråter krokodiltårar i floder men bakom dessa råder avgudandet av islam och det folkförtryck de själva försöker utöva genom självcensur och falska rapporteringar. Socialister och liberaler i Västeuropa arbetade hårt och envetet för 150 år sedan med att lyfta bort svartrockarnas religiösa förtryck från folket. Nu arbetar deras avkommor med att försvara samma typ av förtryck men med ännu värre innehåll. Religion är som alkohol och knark beroendeframkallande och skapar människor vi inte kan lita på.

11 Mats G:

skriven

Vem vet,det kanske är denna sida som kommer nämnas när den intellektuella revolutionen väl sätter igång. Sidan ger helt klart de undernärda råg i ryggen. Well done.

Fö är det här med kränkthet rätt märkligt. Enda sättet att bli kränkt är att du tillåter dig bli kränkt. Så det egentliga problemet ligger hos den som blir kränkt. Detta är speciellt signifikant i ett demokratiskt land med yttrandefrihet. Motsatsen till kränkt blir väl tolerant. Det innebär inte man skall kränka med flit eller av illvilja. Men om min åsikt kränker. Tja, bad luck.

13 JB:

skriven


Att uttrycka en åsikt som går emot någon ism, någon religion eller någon lära, (klimatlära, multikulturlära, den muslimsk lära, kristen lära, kommunistisk lära, liberal lära, kapitalistisk lära, nationalsocialistisk lära, judisk lära, buddistisk lära, hinduisk lära osv.,), och formulerar med argument varför man inte tror på ismen eller läran, eller varför man har kritiska synpunkter på den, i en respektfull ton, en s.k. god ton, utan att vilja förödmjuka, håna, bespotta eller skapa hat och förakt, så går nog sådant kanske i många fall för sig ändå…

Men det kan vara svårare att kunna undgå att antas vara automatiskt hatande, när man eventuellt framför sådana kritiska synpunkter på t ex – alla människors lika värde - , på – jämlikhet - , på – demokrati - , på – yttrandefrihet - , på – feminism - , på - judendom - , på – islam - , på – kommunism - , et cetera, och utsättas för epitet, för hån, för anklagelser om fobi, fientlighet, för automatiskt hatande, rasism, för kätteri, för kontrarevolutionär verksamhet, för att vara antidemokrat, reaktionär, osv., utan att man egentligen har uttryckt något hat. Kanske endast artigt uttryckt några kritiska synpunkter….

Att på det ena eller det andra sättet, antingen genom krigsförklaringar mot hela nationer, mot hela folk, eller mot hela befolkningar, eller genom dödande angrepp, försöka döda dem som framstår som potentiella hatande fiender, och som kanske också är fiender därför att de då verkligen beter sig fientligt och uttalar sig på ett fientligt vis, arrangerar fientliga handlingar i smyg eller öppet, uppviglar till hat och verkligen själva uttrycker hatiska och smädande ord, hånfulla ord, förödmjukande ord, sårande ord, kränkande ord, förlöjligande ord och bilder, det anses alltså idag vara att vilja försvara yttrandefrihet….


Man vill alltså FÖRSVARA en RÄTT att genom s.k. hatisk och hånfull SATIR uttrycka så mycket hat, så mycket förakt, så mycket hån, så mycket bespottelse och så mycket förlöjligande som man bara kan och har lust till… UTAN att någon endaste medborgare eller människa, vem som helst; kristen, jude, muslim, hindu, buddist et cetera, ska få visa den endaste protest mot den saken…..

Hatiska YTTRANDEN i satirisk form skall alltså ges oinskränkt FRIHET att verbalt eller teckna tillåtas banka in huvuden på människor, slå ut deras förmågor, frånta dem deras självkänslor, deras självrespekt och självaktning, försöka tillintetgöra dem genom att håna dem och förlöjliga dem till döds och genom att i satirens form försöka skapa hat och förakt mot dem, och de som utsätts skall INTE ges någon FRIHET att reagera på minsta vis, (för då blir de kanske ännu mer hånade och kanske kallade för veklingar?...)..

OM man tror sig veta och förstå att människor verkligen blir sårade och upprörda, (VARFÖR skulle man ANNARS vilja idka s.k. satiriskt hatfulla uttryck?), då är frågan den OM det är så särskilt förnuftigt, klokt, människovänligt, anständigt eller ansvarsfullt att vilja uttrycka ett sådant satiriskt hatande?...

VAD FÖRVÄNTAR man sig med ett sådant satiriskt hatande?

Att människor (judar, muslimer, kristna, kommunister, liberaler, buddister, socialister et cetera),skall vilja lägga sig ned och självdö?...

(Eller FÖRVÄNTAR man sig, att människor JUST SKALL bli sårade, förtvivlade och mycket, mycket arga eller desperata, genom sådana satiriska och hatiska elakheter?...)

OM man förväntar sig sådana känslor och reaktioner, (vilket man väl MÅSTE förvänta sig genom den elaka satiren, varför skulle man ANNARS utföra den?), kan man fråga sig om de som är satiriskt HATANDE inte själva BEHÖVER ta något som helst eget ansvar för sina hatiska budskap?...

Eller VILL MAN i själva verket kunna skapa konflikter, bråk, sårade känslor, desperation och förtvivlan (hos en potentiell fiende), och HOPPAS man då i själva verket att de som man då ser som potentiella fiender VERKLIGEN SKALL bryta samman och utföra någon ilsken, förtvivlad och desperat handling, (som t ex att döda hatiska satirtecknare, eller anfalla en potentiellt fientlig nation…)?... (Och, ä

15 JB:

skriven

forts./avslut på förra kommentaren;


...(Och, är det då möjligt att beteckna endast som – bad luck – ? Eller kanske rentav då som – tur – (good luck)?….För hur skulle man annars få i gång något (eventuellt önskat?) – krigande – ?…)

Vem vet....

17 JB:

skriven

Mats G.

Eventuella skrattares skratt, åt just råhet, vulgaritet, hjärtlöshet, hat, hån, förlöjligande osv., fastnar kanske lätt i halsen efter att vi får beskåda, och erfara, drastiska konsekvenser av sådan – hatpropaganda - , s.k. - satir - ?

Det som vill kallas för konstnärlig – humor - men som mest är vulgariteter i kvadrat, samt hat, avsky, förakt, hån och kallhamrad och hjärtlös bespottelse, det är nog ändå s.k. – humor – i ett relativt fåtal människors ögon?….

Jag vet inte. Kanske tycker några människor att det är roligt med sådan – humor - …. men jag har mycket svårt för att se satir som – humoristisk -

Humor behöver en viss stilfullhet, eleganta dråpligheter och hjärtlig värme som eventuellt kan lyfta människor och öka fördragsamhet med just människans galenskaper, tillkortakommanden, vansinnigheter, dumheter, ofullkomligheter, inbillningar och brister….

Satir är istället oftast just enbart någonting plumpt, rått, kallt och hatiskt och någonting i avsaknad av just värme och hjärtlighet, och därmed i avsaknad av just – humor - . I mina ögon….


Man kan ju ändå absolut inte försvara dödsskjutningar av dem som gör s.k. satiriska hatiska teckningar eller program, (i allmänhet för en ganska liten publik), för den sakens skull….

Man kan endast önska att satiriker kunde, eller ville, ha en viss förståelse för att människor kan bli sårade och att en del, uppenbarligen, kan bli hysteriska, desperata eller vansinniga över sådan satiriskt, hatiskt, förolämpande, bespottelse och hånfullhet. Att satiriker kanske, kanske kunde ha detta i åtanke och inte enbart kallhamrat och okänsligt köra på i de s.k. – ullstrumporna -….

Yttrandefrihet behöver inte lida så särskilt mycket för det….

Bara för att man har – rätt - att vara satirisk, hindrar ju inte att man kan vara lite besinningsfull och ta lite ansvar inför hur grovt och allvarligt människor kan såras av just en rått, kall, kyligt, förlöjligande, av hjärtlös, vulgaritet, av ful och plump bespottelse och av s.k. – satir -, (som vill – låtsas - vara – rolig - och som vill låtsas vara s.k. – humor - men som uppenbarligen verkligen inte uppfattas vara det alla gånger.)

Särskilt uppfattas den inte vara det då för de människor (eller folk, läror, ismer osv.,),som då blir utsatta för satiren och där satirikern försöker uppvigla genom s.k. – mobbning - , en – publik -, eller – en pöbel - , med hjälp då av hat och hånflin att den rått, hjärtlöst, vulgärt och hånflinande skall - skratta ut - , – satiroffret - , eller – satiroffren - …..

Man talar om att vilja motverka s.k. – mobbning - i skolor och på arbetsplatser i samhället, men man vill samtidigt godkänna offentlig utstuderad samhällelig – mobbning - i satirens form, och i namn av – yttrandefrihet - ……


Det är lite motsägelsefullt och märkligt på något vis ändå…..19 Björn i Bromma:

skriven

#16
De mest klassiska satirteckningarna torde vara från Storbrittanien på 1800-talet då Disraeli och Gladstone stred om makten i Parlamentet.
I Sverige så var också tex Svenska Mad och veckotidningen Se framstående på 1960-talet.

21 Солжени́цын:

skriven

För mig är lärdomen att vi har en skyldighet att stå upp för det ständiga sökandet! Islam såsom den tolkas av dessa terrorister tillåter ingen avvikelse. Du måste stå bakom deras tro eller dö. Den fastställdes för 1400 år sedan och tillåter inte att vi människor är nyfikna och vill undersöka.

Slutsatsen för mig är inte att Islam är dåligt eller att religionen måste bort. Slutsatsen är att vi får aldrig ge vika och aldrig sluta söka. Det är i grunden det som gör oss människor annorlunda än djuren.

Därför är dessa terrorister djur. Större delen av muslimerna är det inte. Udden ska riktas mot fundamentalistisk Islam.

Jag VÄGRAR låta mig inordnas i det som massmedia anser politiskt korrekt. Det är inte yttrandefrihet. Det är tyranni.

Jag vänder mig emot dumheten oavsett om den manifesterar sig genom kontrollmedia eller genom diktatur.

Jag förespråkar att alla intelligenta svenskar går samman och motar bort de lögnare som idag sitter vid makten och som står bakom det politisk korrekta.

Hur? Ja, det är en bra fråga, men denna blogg är väl ett bra första steg.

Grundregel ett är svenskar finns och Sverige finns. Allt som sker ska gynna Sverige och svenskarna annars ska det bort. Tyvärr är idag företagen globala utan någon som helst nationell identitet. Facket borde vara nationalister men de har insett att de vinner mer på att locka minoriteter. Därför vill de importera fler minoriteter.

Det är ett krig nu. Vi måste inse det. De vill få bort oss. Vi vill vara kvar.

23 Peter Grafström:

skriven

Skrämmande att inse att de som kommenterar här tillsammans med Lennart helt svalt betet. Operation Gladio och en lång rad andra falsk flagg aktiviteter är vardagsmat. Terroristerna radikaliserades i Europa, skickades till Syrien för att slåss mot Asaad, återvände tränade till proffssoldater. Västvärldens underrättelsetjänster som fått extrema befogenheter 'missade' förloppet ska vi förutsättas tro. Men nej de hade dem sedan åratal under uppsikt och såg till att de lyckades anställa massakern.
Norge's positiva hållning till Palestina följdes snabbt av en massaker anställd av en person med starka Israelsympatier. Frankrikes agerade nyligt i samma riktning vilket följdes av en massaker. Kommer Sveriges positiva agerande visavi Palestina följas av en massaker?
Och vem kommer att manipuleras att utföra den.
Usa/Nato/Israel följs åt i allt. De utgör verktyg för en rik minoritet som med gränslös ondska driver miljonerna in i död och misär.
En av kommentarerna här säger 'det är krig nu, de vill få bort oss'.
Håll huvudet kallt är ett gott råd till såna brushuvuden.
Så fungerar nämligen propaganda, de mindre informerade hugger och fastnar på kroken. Tyskarna svartmålades före och under WWI för en ohygglig lögnpropaganda som fick folk i England och Usa att svälja betet med känt resultat.
'De' är den rika minoritetens marionetter och det är ingen som vill få bort oss. 'De' bör ist tolkas som den rika hänsynslösa minoriteten som vill splittra oss och få oss att starta lönsamma krig för dessa parasiter.

25 Mats G:

skriven

@JB

Satir är samhällets lackmustest. Det ger svar på frågor typ. Hur tolerant är vårt samhälle. Hur högt i tak. Hur hanterar samhället svåra frågor och mycket annat. Satir är en vital del av en fungerande demokrati med dess yttrandefrihet. Jmf Frankrike och Sverige. Och vad är hatisk satir? Det känns lite som om det handlar om synsätt här. Sen kan ju satir ge dig ett gott skratt. Och det förlänger ju livet som bekant. Utom om man är satiriker kanske(obs satir).

2 Rosenhane

skriven

Katterna bland de vänsterextrema värdegrundshermelinerna måste göra sig än mer gällande och det känns hoppfullt när man läser vad Lars Bern och Lennart Bengtsson skriver här på bloggen.
Det gäller att inte nöja sig med vinsten på gungorna; karusellen måste också göras lönsam.
Så, dissidenter i alla skrymslen och vrår - kryp ut och öppna näbben!
Svenska borgerliga väljare kan inte hålla till godo med att hamna i minoritet gentemot avgrundsvänstern när valresultatet gav majoritet.
På lördag är det partistämma och AKB ska väljas till moderatledare trots att hon annonserat oförbehållslös trohet till schlingmanianismen.
Om partiet inte är en stendöd papegoja borde det inte vara för sent för de i partiet som har ännu har vettet i behåll att ställa till ett j-a liv.

4 Lars Cornell

skriven

Tack för en utmärkt artikel Lars. Den förljugna klimathysterin skulle inte vara möjlig utan SVTs censur där riktiga vetenskapsmän i ämnet tycks vara bannlysta från tvruta och debatt.
Till det kan fogas utnämningspolitiken där nu endast de mest rödgröna besätter viktiga poster i samhället.
Miljöminister Åsa Romssons extrema politik är ju knappast representativ för den genomsnittliga folkviljan.

www.tjust.com/vit/2015/JO-SMHI.pdf

6 QSL

skriven

Dem här är också bra - http://mobil.svd.se/opinion/en-svensk-tiger_svd-4237839

8 Tomas

skriven

DÖ till 2022 visar att våra politiker är rädda om sina egna privilegier...
Sedan har vi fått en låsning i den politiska debatten, http://www.lasningen.se/

10 Per-Olof Persson

skriven

Hur går det med yttrandefriheten?

"Veronica Palm, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, läcker till media att hon valt att polisanmäla Björn Söder, Sverigedemokratisk riksdagsledamot och riksdagens andre talman, för hets mot folkgrupp på grund av en kommentar om det muslimska terrordådet i Paris......"

"Det Palm säger sig vara upprörd över är att Söder på sin Facebook-sida fällde den ironiska kommentaren “Fredens religion har visat sitt ansikte”."

http://avpixlat.info/2015/01/09/s-riksdagsledamot-polisanmaler-bjorn-soder-for-hets-mot-folkgrupp/

12 Evert Nilsson

skriven

Per-Olof Persson, Veronica Palm bevisar därmed att hennes <0,5 på högskoleprovet var berättigat. Sedan när är religion en folkgrupp?

14 Mats G

skriven

@JB

Satir är samhällets lackmustest. Det ger svar på frågor typ. Hur tolerant är vårt samhälle. Hur högt i tak. Hur hanterar samhället svåra frågor och mycket annat. Satir är en vital del av en fungerande demokrati med dess yttrandefrihet. Jmf Frankrike och Sverige. Och vad är hatisk satir? Det känns lite som om det handlar om synsätt här. Sen kan ju satir ge dig ett gott skratt. Och det förlänger ju livet som bekant. Utom om man är satiriker kanske(obs satir).

16 lennart bengtsson

skriven

Till JB

Cartoons ( politiska skämtbilder) tycker jag är en viktig form av politisk satir som hjälper oss att sätta tragiska eller bedrövligs händelser i perspektiv och ändå i allt elände kunna skratta/småle åt världens elände. På detta område finns det en flerhundraårig tradition i Europa inte minst i Storbritannien ( ex. Punch). Från the Times kan man på nätet ladda ned cartoons av Brookes från de senaste 3 dagarna som alla berör händelsens i Paris. Inte minst dagens cartoon finner jag på något sätt befriande.
Lennart

18 Alienna

skriven

JB, Tack!

Jag har nu tittat på en mängd bilder av den aktuella satiren. Och känslomässigt reagerade jag mycket negativt av någon anledning. Jag upplever dem som FEL på något vis. En känsla bara, där jag inte kan sätta fingret på exakt VAD det är som är så störande.
Något FEL är det...

20 per eriksson

skriven

Veronica Palm är urtypen för en svensk politiker, bakgrunden är barnskötare och studier i kvinnovetenskap - med detta i bagaget så blev hon riksdagsledamot, ordförande i Stockholms Arbetarekommun samt anställd på finansdepartementet.

De flesta politiker i jämförbara länder har gjort något i livet som meriterar en position i statsapparaten emedan formella meriter lyser med sin frånvaro i den svenska politiska toppen.

22 tipp

skriven

Gudar som är så svaga att de måste försvaras med mänsklig vapenmakt visar egentligen att det inte är en religiös tro på ett högre väsen utan blott och bart att en samling karlar som vill bevara en maktställning. När den typen av gudar utsätts för satiriskt ifrågasättande känner dessa karlar sin maktställning hotad och låter vapnen smattra och skära så att blod flyter. Det är rätt skrämmande att så många i det här landet försvarar vapenmakten och fördömer pennan. Inte minst skrämmande är det att så många kvinnor långt upp i hierarkin hyllar denna religiösa vapenmakt genom att fördöma pennfäktarna.

24 Peter Grafström

skriven

Lars, jag råkade av misstag skriva 'för' ist för 'med' i min nyss inskickade kommentar om att "Tyskarna svartmålades före och under WWI för en ohygglig lögnpropaganda..."
Det skulle vara "Tyskarna svartmålades före och under WWI med en ohygglig lögnpropaganda..."

Tacksam om du ändrar det så behövs inte detta tillrättaläggande

26 morse

skriven

#10
Betraktelser från en oberoende person vid sidan:
1. Det var satir från Söders sida
2. Palm reagerade instinktivt, styrd av reptilhjärnan tryckte hon på avtryckaren och log för sig själv övertygad om att hon just avrättat Söder politiskt