Tredje statsmakten i upplösning

Massmedia brukade förr betraktas som den tredje statsmakten som vid sidan om den lagstiftande och verkställande makten, i form av riksdag och regering, hade rollen att kritiskt granska att de förra skötte sig. Det handlade bl.a. om att hålla den demokratiska debatten vid liv. Under senare decennier har dock etablissemangets massmedia (MSM=Main Stream Media) övergivit denna sin roll och istället blivit den främsta försvararen av den åsiktskorridor som den politiska och kulturella eliten skapat. Detta har lett till att det demokratiska rörelseutrymmet blivit så starkt begränsat att den demokratiska debatten strypts.

Den antidemokratiska utvecklingen är starkt underblåst av den politiska yrkesklassen och deras engagemang inom EU. I praktiken innebär det en kraftig inskränkning av vad som kan påverkas av folkviljan. Demokratin har på detta sätt försvagats i en rad EU-länder. Efterhand har det lett till ett växande och utbrett missnöje bland EU-medborgarna. En rad missnöjespartier som ifrågasätter värdegrunden och utmanar EU och den etablerade yrkespolitikerkåren har vuxit fram. I Frankrike där det gått längst, är idag ett sådant parti – Front National – det största i färska opinionsundersökningar. Dess ledare är stark kandidat till rollen som nästa Franska president. Vi ser motsvarande utveckling i en rad EU-länder.

I Sverige började det med att det nybildade antietablissemangspartiet Ny Demokrati kom in i Riksdagen år 1991 genom att angripa övriga partiers gemensamma värdegrund. Partiet satt en mandatperiod och föll sedan sönder genom inre splittring. Missnöjet bland väljarna försvann dock inte, det kanaliserades istället till Sverigedemokraterna (SD) som bildades år 1988.

SD lyckades ta sig in i Riksdagen vid valet år 2010. De negligerades och underskattades av etablissemanget som såg dem som ett nytt vildvuxet parti som skulle försvinna lika snabbt som Ny Demokrati. Istället för att besvära sig att försvara och förklara sin värdegrund satsade de etablerade partierna helt på en smutskastningskampanj via sina stödtrupper inom media. Strategin misslyckades katastrofalt.

SD var bättre organiserade än Ny Demokrati och hade lärt sig av deras misstag. I valet år 2014 blev man Riksdagens tredje största parti med 13% av väljarna trots att hela MSM mobiliserats mot dem. Opinionsundersökningar visar att sympatierna för SD trots detta, sträcker sig långt in i övriga partiers valmanskår och att partiet därför har potential att fortsätta växa precis som i Frankrike.

Det faktum att MSM valt att bli den främsta försvararen av det politiska yrkesetablissemangets värdegrund mot SD:s kritik har skadat folkets förtroende för journalistkåren mer än det skadat SD. Misstroendet mot journalistkåren förstärks ytterligare av den av forskare visade vänstervridning som ägt rum sedan sjuttiotalet. Inom Public Service är t.ex. 70% av journalisterna vänsterradikala med sympatier för Miljöpartiet och tidigare kommunistiska Vänsterpartiet. Om man till den här bilden adderar den tekniska utvecklingen som är på väg att helt underminera papperstidningarna, så inser man lätt att MSM befinner sig inför en allvarlig kris.

Papperstidningarna tappar i storleksordningen 10% av sina läsare varje år och med dem försvinner annonsörerna. Trots upprepade desperata åtgärder för att vända utvecklingen fortsätter utförslöpan stadigt. Den nya uppkopplade generationen vänder helt enkelt tidningarna ryggen, något som man lätt kan konstatera genom att åka med ett tunnelbanetåg en morgon.

Sannolikt kommer våra stora dagliga papperstidningar DN, SvD, GP, SydD, AB och Expressen att vara borta om max tio år, flera av dem långt tidigare. De tror själva att de skall kunna överleva som webb-tidningar. Det tror inte jag. Ett företag som är organiserat runt ett gammalt sätt att producera som bygger på en utgående teknologi, lyckas aldrig att förbli ledande när teknologin skiftar. Låt mig bara nämna Facit, Kodak, IBM m.fl. företag som gått omkull eller som numer bara är en skugga av sitt forna jag. Det är som att starta i ett sprinterlopp med en järnklump runt ena foten.

Strukturomvandlingen inom media är en mycket intressant ”window of opportunity”, för den som är intresserad av att skapa nya medieföretag med ambitionen att återuppta rollen som den kritiskt granskande tredje statsmakten. Här handlar det om att tänka radikalt nytt och skapa en produkt för nyheter och opinion som från början är anpassad till dagens fantastiska teknologi. Det handlar även om att öppna upp för nyheter och opinion som inte respekterar etablissemangets åsiktskorridor och ger voice åt de frågor som diskuteras bland vanligt folk vid arbetsplatsernas fikabord och på fina middagar.

Konkurrensen kommer att vara stenhård eftersom ingångströskeln, när man inte behöver investera i en tryckerifabrik och en fysisk distribution, blir enormt mycket lägre än den varit historiskt. Den som kan skapa en attraktiv produkt som allmänheten får förtroende för och som har ett spännande utbud, har goda chanser att kapa åt sig de gamla tidningarnas marknad. De nya medieföretagen måste även på allvar slå undan benen på etablissemangets Public Services schemalagda utbud genom att erbjuda såväl text, ljud som bild med maximal tillgänglighet.

I arbetet med den här bloggen får jag ofta önskemålet från jämnåriga att jag måste försöka få inlägg publicerade i de gamla papperstidningarna. Detta är ett feltänkande menar jag. Min generation sitter fast i vårt synsätt därför att vi levt hela vårt liv med dessa skrymmande och otympliga pappersbuntar. Vi älskar att se våra åsikter tryckta på papper. Vi måste vänja även min 40-talsgeneration vid att sluta läsa papperstidningar och titta och lyssna på schemalagda nyheter och debatter och istället hitta fram till det som bjuds ut på webben.

Ur den analys som jag redovisat här har det vuxit fram tankar inom en krets nära mig. Vi vill skapa en ny webbkanal som skall vara med och fylla tomrummet i medielandskapet efter de gamla papperstidningarna. En webbkanal som hyllar gamla frihetsideal och är frigjord från den förkvävande åsiktskorridor som dominerar de gamla medierna. En webbkanal som även klarar av att kritiskt granska den etablerade värdegrund som idag lagt en tung våt filt över hela samhällsdebatten och nyhetsförmedlingen. En webbkanal som återupprättar den tredje statsmakten.

Jag vill med detta blogginlägg mana er som känner behov av något nytt, oberoende och fräscht att komma med idéer och inspel om hur detta nya bör utformas och finansieras. Vad vill ni ha?

Kategori: Demokrati
Taggar: Miljöpartiet Politisk adel Public Service SvD Tidning Vänstern
1 Åke Madesäter:

skriven

Hej!
Det skulle vara välgörande om livsstilsfrågor kunde diskuteras öppet. Speciellt om nyttig mat, onyttig medicin, sjukdomar, egenvård etc. MSM ligger idag som en våt filt över den fria debatten. Lycka till!

3 Anna C:

skriven

Jag vill ha en kritisk granskning av makten och av_alla_ partier.
Jag vill ha en bättre bevakning av vårt närområde, de nordiska länderna, Europa och Ryssland m.m.
Bevakning av kulturutbudet i ovanstående områden. Bort från den amerikanska dominansen.
En nyanserad bild av miljöfrågorna.

5 clas Persson:

skriven

Med anledning av LB:s text känner jag att det kan passa med nedanstående som jag skrivit och sänt till ägarna av Eskilstuna Kuriren. Den är en direkt reaktion på just den omtalade åsiktskorridoren samt skulle jag vilja säga ledarskribenternas onyanserade och skamliga beteende att smutskasta hundratusentals människor.


Eskilstuna Kuriren AB
Styrelsen
Box 120
63102 Eskilstuna

Strängnäs 17 december 2014


Hej Styrelsen!

Det är nog betydligt fler läsare av EK som delar uppfattningen enligt nedan öppna brev än vad Ni i styrelsen för EK AB kan tänka Er. Jag är övertygad om att det är tusentals läsare som berörs illa.
Jag har sänt materialet till ”Åsikter” varifrån det i princip omedelbara svaret genom A.Voronov kom: ”Ditt inlägg kommer givetvis inte att publiceras”.
Jag ser mig därmed fri att på annat sätt försöka få största möjliga spridning av brevet inklusive denna text.

Vänligen
ÖPPET BREV TILL ESKILSTUNA KURIRENS ÄGARE

En fri och öppen debatt är demokratins livsluft. Media har ett stort ansvar inför medborgarna att bidra med relevant information och en saklig debatt. Tyvärr har ledningen för Eskilstuna Kuriren uppenbarligen inte uppmärksammat att tidningens två ledraskribenter, A. Voronov och Å. Wredén inte fyller de lägst ställda krav man kan begära av en liberal tidning. De använder tidningen till att öppet och onyanserat framföra sitt personliga hat mot Sverigedemokraterna och deras väljare. De har utan att generas satt epitet fascister, rasister, nazister och de bruna på såväl medlemmar i SD som på deras väljare. En tes de delar med den autonoma vänstern, men som seriösa forskare, var för sig, tar avstånd ifrån.

Vi läsare tar gärna del av olika objektiva vinklingar på politiken och dess företrädare och partiernas program. Vi kan också förstå att olika tidningar företräder olika politiska ideér. Men då det gäller A. Voronov och Å.Wredén kan man utan att överdriva säga att vi läsare har fått mer än nog av deras personliga nu i åratal (förmodligen hundratals gånger) offentligt framförda hat och ständiga gallaspyende mot SD och deras väljare. Detta gäller oavsett om man sympatiserar med SD eller ej.
Vad det handlar om är förstås folkförflyttningen in i landet. Att människorna har avvikande uppfattningar i olika frågor anses ur demokratisynpunkt fullt normalt. Att det av en opinionsbildande minoriteten människor däremot anses fascistiskt, rasistiskt, nazistiskt o.s.v. att ha en mot deras uppfattning avvikande uppfattning i frågan, är ju däremot allt annat än demokratiskt. Den massmediala makt denna minoritet har i sin hand och på det sätt de brukar den, kan inte beskrivas som annat än härskarteknik.

En allt större del av Sveriges befolkning (enligt senare opinionsundersökningar klart över en miljon ) anser att den förda politiken då det gäller folkförflyttningen in i landet är totalt felaktig och rent av fördärvlig. Detta trots den enorma och massiva hatkampanjen som bedrivits i åratal av den opinionsbildande minoriteten mot de som ifrågasatt den förda politiken.
Som läsare av ett flertal dagstidningar kan jag inte någonstans se, förutom i den extrema vänsterpressen, att det bedrivs en sådan onyanserad och hätsk hatkampanj mot Sverigedemokraterna och deras väljare som i Eskilstuna Kuriren.

Som läsare vill man gärna veta vad som händer lokalt i kommunalpolitik och näringsliv, att detta behov också hjälper till att finansiera vulgärjournalistik som kontinuerligt vräker ut sitt hat känns väldigt obekvämt.
Jag är övertygad om att A. Voronovs och Å. Wredéns ständiga hatartiklar är kontraproduktiva och i sin förlängning gynnar SD. Många uppskattar det säkert, personligen föredrar jag ledarskribenter med hög allmännyttig moral och liberal profil.

Det är synnerligen märkligt att dessa två herrar ledarskribenter ytterst sällan om någonsin berör problematiken med hedersvåld, könsstympning (med på småflickor sönderskurna och hopsydda könsorgan) och alla dessa liknande förtryckarmekanismer som betraktas som skadliga enligt ”Mills skadeprinci

7 Göran Fredriksson:

skriven

Ett sätt att besvara frågan "Vad vill ni ha?" är att gå igenom de bästa bloggarna som hanterar de frågor som webbkanalen skall innehålla.

Kanske en enkel och billig början kan vara att webbkanalens redaktion väljer ut frågor i dessa bloggar och samlar dem i strukturer som gör det lätt för publiken att söka sig fram till de för var och en intressanta frågorna.

Viktiga frågor, bl.a. för konkurrensen med andra medier, är att det blir mer sakkunnig information och mindre åsikts- och indoktrinerande journalistik och att de som intervjuas får tala till punkt.

9 Christer:

skriven

Lars! Du säger att ni vill starta; "En webbkanal som återupprättar den tredje statsmakten.
Oerhört skönt att höra!
Några kriterier som jag tycker är viktiga i sammanhanget och varför jag säger som ovan "Oerhört skönt att höra!" är att vi befinner oss i ett forum med mycket intelligenta och skarpsynta människor. Här inne finns vetenskapsmän, ingenjörer och andra som tagit sig relativt högt genom att använda sin hjärna. Hitintills har dessa inte velat beblanda sig med politiker eller journalister -Av förståeliga skäl. Dock har jag och många med mig känt saknaden av klarsynthet och evidenstänkande bland politikerna och journalisterna.

Förtroendet är det viktiga.
Folk känner förtroende för den som varit med och gjort någonting bra. Som är tydlig och ärlig, som vågar säga: "Så här är det -Titta själv"
Ännu bättre blir det hela om denne även vågar visa att även denne är en lärande individ genom att när man haft fel vågar visa det som något positivt.
Sådant ger tyngd. Ty då känner folk att; Trots att han är vetenskapsman, VD, e.t.c eller på annat sätt beläst att han är ju som jag och han är ödmjuk och kunnig men vill bli ännu kunnigare tillsammans med mig.

11 olle ljungbeck:

skriven

Hej.

Det som saknas i dag är sanna
röster (som skildrar verkligheten)och som når flertalet. Ett flertal sådana (inte alla) finns på olika bloggar.Kan man skapa ett organ där medborgarna känner igen sig i dagens verklighet skull man nog också kunna påverka i den riktning Du skriver.
Många tidningar i dag uppfattas tyvärr som trovärdiga av många vilka de inte är. Det gäller helt enkelt att samla skribenter som beskriver verkligheten som den är.
Med vänlig hälsning
Olle Ljungbeck, Gävle

13 Fredrik:

skriven

En lika lysande som självklar ide. Att inte någon av de sk gammelmedia insett vilken förändring som krävs är förbluffande. Det är också märkligt att en förändring på riktigt inte ännu skett. För att bli framgångsrika måste en viss direktbevakningen fungera som på aftonbladet.se.

Själv önskar jag en politisk debattavdelning värd namnet. Att alla partier (åtminstone de i riksdagen, men även några till) har mer eller mindre fri tillgång till en egen spalt.

Krönikörer med olika färg. Rödgröna borde inte vara svåra att hitta. Som konservativt förslag tänker jag direkt på Marika Formgren.
Ivar Arpi, Sanna Rayman och Per Gudmundson är också suveräna och avviker från den övriga grå massan i gammelmedia. Jag tror både Per och Sanna vill skriva mer än de får i SvD...det liksom känns så.

Ett lättanvänt kommentarssystem är viktigt. Ex Disqus.
Allt måste vara med kommentarer. Det är oftast där den vassa debatten och intresset finns.

Också självklart de suveräna artiklar du redan skriver som handlar om klimat, miljö. ekonomi och teknik.

Inget jag vill ha, men det kan vara en öppning för att få läsare - Sport.

15 Tom Dahl:

skriven

Bra ide

En webbkanal som granskar både MSM och makten är snart en nödvändighet.
Jag hoppas verkligen att de stora gammeltidningarna försvinner fortare än kvickt då de ändå inte bedriver riktig journalistik.

17 Björn Törnvall:

skriven

Bravo Lars! Vilken oerhört tilltalande tanke, att på en plats kunna läsa landets vassaste pennor! Instrumentet finns ju redan med bloggosfären. Det nya skulle vara, att kunna samla de bästa, mest orädda, erfarna fritänkarna och samhällsanalytikerna på en och samma blogg.

Uppdraget har du formulerat mycket väl: ”En webbkanal som hyllar gamla frihetsideal och är frigjord från den förkvävande åsiktskorridor som dominerar de gamla medierna. En webbkanal som även klarar av att kritiskt granska den etablerade värdegrund som idag lagt en tung våt filt över hela samhällsdebatten och nyhetsförmedlingen. En webbkanal som återupprättar den tredje statsmakten.” Jag kan inte uttrycka det bättre själv!

Kanalen kan givetvis inte bara förlita sig på ”gamla uvar”, som är ekonomiskt tryggade och därför vågar strunta blankt i den PK åsiktskorridoren. Det måste gå att leva på arbetet med kanalen för yngre fritänkare. Annars går det inte, att leva upp till läsarnas krav på oberoende.

Finansieringen av den nya kanalen måste därför ordnas, på ett av alla mediamoguler, politiska partier eller intresseorganisationer helt oberoende sätt. Den måste också kunna "skyddsympas" mot för en för stor enskild åsiktsmässig dominans och mot risken för uppköp eller andra övertaganden, om och när den vuxit sig starkare och större.

En ny spännande och frispråkig bloggkanal, där läsarna kan få tillgång till flera orädda skribenter med stor personlig integritet, som t.ex. bara för att nämna några, Svenolof Karlsson, Jakob Nordangård, Lotta Gröning, Göran Fröjdh, Lennart Bengtsson, Ingemar Nordin och Lars Bern, borde rimligen klara av, att hitta en för många läsare ekonomiskt säljbar ”betallösning”.

Jag betalar gärna en rimlig årlig grundavgift för tillgång till en högkvalitativ oberoende och för det ”etablerade samhällets ryggkliare” riktigt obekväm blogg. Musikbranschen har sitt Spotify,ett alternativ kan därför vara en mindre peng varje gång jag läser en artikel, som intresserar mig på bloggen.

Hoppas verkligen, att du kan samla ett tillräckligt stort intresse, för detta mycket spännande och härligt osvenska initiativ!

19 Солжени́цын:

skriven

Tack. Mycket intressant Lars.

Frågan vi ska ställa är: hur når vi de som saknar förmåga, kunskap, intresse eller tid att sätta sig in i det lite större frågorna?

21 John BG:

skriven

Jag tillhör också 40-talistgenerationen. Trodde att min politiska uppfattning skulle hålla livet ut men nya sammanhang och samhällsförhållanden har långsamt fört mig åt ett annat håll och för några år sedan konstaterade jag förvånat att jag blivit politiskt konservativ. Eller politiskt realistisk. Jag har också upptäckt att jag saknar ett konservativt perspektiv (icke-socialistiskt) på nyheter och andra samhällsfenomen. Till dels hittar jag det på nätet och på olika bloggar men jag skulle önska en nyhetskanal som kunde konkurrera med SVT och SR. För min del spelar det ingen roll om den finns i TV-utbudet eller på nätet. Så svar på din fråga: en nyhetskanal med (politiskt) konservativt perspektiv och nyhetsvärdering. Så när klockan blir 19.30 blir det inte Rapport utan...

23 per eriksson:

skriven

Det kommer säkert att läggas ner ett antal papperstidningar, vi får verkligen hoppas att så många som möjligt försvinner och detta inte bara pga svikande läsarunderlag men framförallt för att de förtjänar sitt öde, falska, korrumperade och partiska som de är - tidningar som fördummar, filtrerar och slutar att objektivt rapportera händelser och istället skapar sina egna subjektiva nyheter, oftast med flummig vänsterprägel, är en fara för civilisation, frihet och marknadsekonomi.

Nu kommer tyvärr inte marknadskrafterna, dvs brist på läsare och annonsörer, att kunna slå ut alla de papperstidningar som borde försvinna eftersom politiker och "gammelmedia" lever i en symbios eller mer korrekt, i en mutualism där båda parter är beroende av varandra.

Sveriges politiska partier kommer inte tillåta att att deras propagandaorgan med tillhörande spin doctors, kampanjarbetare, stormtrupper och sykofanter läggs ner och kommer att till varje pris subventionera deras överlevnad med ett allt större presstöd vilket idag uppgår till cirka 600 miljoner, detta är peanuts för våra folkvalda och de är förmodligen beredda att vräka miljarder över de döende tidningarna under den surrealistiska parollen att Expressen, Aftonbladet, SVD & DN är viktiga för demokratins överlevnad.

25 Börje Sandquist:

skriven

I bloggen Klimatupplysningen har signaturen Slabadang (inlägg 32) i dag beskrivit vilka möjligheter en webtidning likt den du beskriver:
http://www.klimatupplysningen.se/2015/01/17/oppen-trad-69/#comments

Just denna skribent borde ha en plats i en eventuell redaktion, liksom Klimatupplysningens grundare Maggie Thauerskiöld.

27 Ulf Hermansson:

skriven

En sådan kanal kan kompletteras med en tjänst som bubb.la som sammanställer nyheter insamlade ww, dvs man skulle kunna dels föra en egen politisk, opinionsbildande linje och dels kunna ge länkar till andra källor.
Genom att dels vara öppen och reklamfinansierad men mot en mindre avgift låta registrerade medlemmar läsa fullständigt material skulle man kunna nå lönsamhet.
Se hur mobiltelefoni debiterar, olika abonnemang för olika kategorier, vissa har fri tillgång mot en högre fast avgift, andra lägre fast avgift men betalar en rörlig avgift då de nyttjar tjänsten.

29 Ulf i Gårdlösa:

skriven

Det jag saknar i debatt och nyhetsflödet på nätet är en tydlig struktur på utbudet. Senast idag hittade jag en ny sajt som David Eberhart står för, där han har ett satiriskt inlägg kring Gustaf Fridolins åsikter om kvinnans plats i historieböckerna. Det verkar finnas många viljor när det gäller att kommentera nyheter och särskilt det som är knutet till dagspolitiken. Jag tror det finns ett behov att samla ihop det bästa under en portalliknande sajt som kan kategorisera nyhets- och debattflödet i ämnesgrupper och som innehåller hela bredden åsikter dvs helt PK-fritt. Det man som förvirrad medborgare vill se är alla åsikter från ena kanten till den andra, alltså både från äppelkindade miljöparister med fotriktiga skor till skinnskallar med stålhättor på både tå och klack. Men det skall vara klart uttalade åsikter från de som kommenterar debattinläggen, gärna med en textmassa som inte understiger t ex 200 ord och som inte handlar om rena "ryggdunkningar", det är bara tröttsamt i längden. Dessa kan istället ersättas av en 10- grads värdeskala som var och en får klicka på och som får spegla betraktarens egen reaktion på artikeln, " total accept - helt förkastligt ". Det omvandlas sedan till en värdemätare för alla " klickare " som hela tiden uppdateras för respektive artikel.

31 Eje Collinder:

skriven

Tack Lars, för detta förslag! Tack Björn Törnvall, dina föreslagna förträffliga skribenter, som jag gillar mkt. De kan lyfta på den tunga filten, som bl a förtrycker SD sympatisörer att bidra och engagera sig i GAPF eller TRIS - för att denna miljon svenskar är PARIA. Åsikten att "Putin kan vara en stor statsman" är även förtryckt i vårt rike, som måste hata Ryssland, vareviga dag - enligt lokalblaskan UNT. Alla åsikter ska ventileras i Sverige!...nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort...

33 Slabadang:

skriven

När fler oberoende av varandra tänker likadant .....

Jag skrev ett långt inlägg på detta ämne på klimatupplysningen så sent som idag.
Jag hävdar med bestämdhet att marknaden för seriös verkligt antitotalitär och oberoende media är mycket tydlig. Att kombinera bra redaktionellt innehåll med interaktivitet med allmänheten och anordnade debatter med en inbjudande och öppen policy kommer att fungera.

Hur man bäst lägger de första stenarna för att etablera nya villkor för media kräver sin väöl genomtänkta strategi. Ungdomar idag fnyser nog mer åt journalister än vad vi gör idag och använder i "direktdemokratins" och "piratpartistisk" anda nätets interaktivitet som en självklar utgångsåpunkt för vilka medier de använder sig av. Flashback har fler besökare än SVT.se trots att den inte har vare sig filmer serier nyheter sport eurovision eller lekprogram.

Man behöver inte vara vare sig Einstein eller Wallenberg för att fatta att här finns ett beteende att strukturera och ge större mening än dagens spridda bloggar och forum.Att demokrati och yttrandefriheten har blivit en allt mer efterfrågad produkt är guld värd för dem som tar vara på efterfrågan. Gammelmedia är redan död ... de har bara inte fattat det själva ännu.

Det kan vara läge att göra ett projekt utav insikten om att förändringens tid för media redan är här.Varfrö inte bli det genombrott så många längtar efter?
Kostdoktorn KU Avpixlat Flaschback Antroposcen... alla signaler och bekräftelser är väl redan p plats?

Mitt inlägg på KU :

http://www.klimatupplysningen.se/2015/01/17/oppen-trad-69/#comment-394062

35 Солжени́цын:

skriven

Jag skulle vilja förtydliga mitt inlägg lite.

Jag välkomnar initiativ som handlar om yttrandefrihet. Dock säger min analys att idag har man redan nått alla de potentiella väljare som går att nå genom alternativ media.

Det är demokratin inbyggda dilemma. 90% är inte intresserade, saknar kunskap eller har inte tid. Visst låter det cyniskt?! Ja, men det är så det är. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Kanske är det ännu värre i USA? Hur många har någon insikt , annat än det man eventuellt läst i MSM?

Så, det handlar BARA om hur man kan nå de som inte normalt är så intresserade.

Då är det bara en enda sak som gäller och det är att spelar på samma planhalva som Expressen och Aftonbladet. Det handlar om tips, sport, recept, skvaller, osv.

Jag tror att om vi ska kunna vinna detta så måste vi ge oss in på det som vi själva uppfattar som mindre intressant.

Det kommer att kosta stora summor. Dessutom kommer ingen etablerad reklamkanal att vara tillgänglig.

Det är inte såsom LB tror att man når massorna bara för att man kan starta en blogg och registrera sig. Tyvärr Lars, vore det så enkelt skulle vi inte vara där vi är idag.

Det som behövs är att en superförmögen aktör, som inte räds makten, går in bara för att man ser att yttrandefriheten är hotad. Min tro är att det krävs runt 500 miljoner för att nå massorna.

37 Håkan Birke:

skriven

Bra initiativ. Kan bara hålla med.

39 Folke Lidén:

skriven

Jag har, trots att jag är 40-talist, slutat köpa papperstidningar.
Tyvärr händer det ofta att jag, i förtvivlan, tittar på STVs nyheter.
Utländska nyhetskanaler är intressanta men "räcker inte" för mig som svensk. Detta sagt är jag hjärtligt trött på att få min intelligens förolämpad, av nyheterna, varje kväll.

En webbkanal borde innehålla nyhetsinslag i menyformat, ungefär som text TV fast i bild, där ALLA nyheter presenteras utan mörkläggning och där överdrivet sentimentala inslag reduceras till noll.
Mer information och mindre färdigpaketerade åsikter alltså. Jag, och tror jag de flesta, vill själva dra våra slutsatser. Vi vill inte kväll efter kväll få oss ett godhetsevangelium till livs.

41 Anonym:

skriven

Utmärkt förslag att försöka skapa en Pk-oberoende webb-kanal. Att börja med att sammanföra populära bloggar skulle bara det generera en hel del trafik (och uppmärksamhet).
En framgångsfaktor i sammanhanget är att icke PK ståtar med flera mycket vassa pennor. Om dom återfinns på samma sajt är mycket vunnet.
Den idé jag själv bär på i detta sammanhang är en sajt dit man kan gå för att kommentera opinionsbildande artiklar i MSM.

43 Sven Schough:

skriven

Jag kan bara bidraga med finansiella medel, men är villig att ställa upp med ett kapital på några 100 000 eftersom det är du som kommer med förslaget.

Svar: Återkommer till dig om och när det verkar kunna realiseras.
Lars Bern

45 riffi:

skriven

Hej!
Det finns en blogg som heter motpol. Enl. min åsikt ligger den ganska nära Er blogg i vissa avseenden, men är kanske lite bredare. Kanske finns det plats för samarbete.

47 Aha:

skriven

Det blev lite fel på personernas hemvist;
- Stefan Torrsell syns på Nya Tider
- Mats Dagerlind syns på Avpixlat

Glömde att för invandring rekommendera;
Rolf Hillegren, fd åklagare. Avpixlat.

Vad beträffar bindning till parti så kanske några av dessa personer skulle kunna vara intresserade av att agera opolitiskt.
Taktiskt starkt om sådana vassa ideella pennor kunde samlas under ett tak.

49 Björn i Bromma:

skriven

Det vore helt suveränt om den tilltänkta kanalen kunde åstadkomma partiledarutfrågning såsom de tre O:na en gång fick till det. Detta skulle säkerligen sedan kunna säljas vidare med en enormt bra slant.

51 Mats:

skriven

Det finns ju minst tre försök till webtidningar eller kanaler: http://www.samtiden.nu/, http://www.d-intl.com/ och http://www.friatider.se/ Det finns ju i princip fler. Jag har därför svårt att se att en ny "kanal" skulle förbättra situationen. Etablera samarbete med t.ex. Jan Sjunnesson på Samtiden.

The Economist tycker jag har den bästa elektroniska formen. Mycket smidig att läsa på surf plattan. Ändå tycker jag att papperstidningen är att föredra, men den kommer först på måndag eller tisdag med snigelposten.

Vi har dessutom i varje fall två läsbara alster Neo och Axess. Det är inte totalt mörker.

Det som är problemet är att ett enormt stort "köttberg" lyckats skapa en navelsträng till statskassan och lever gott på det, medan fria liberala debattörer typ Marika Formgren måste utbilda sig till ingenjör.
" Jag har sagt upp mig från en fast anställning, jag har lämnat journalistyrket, jag har sänkt mina inkomster och börjat utbilda mig till ingenjör – allt för att få uttrycka de åsikter och tankar som jag inte fick uttrycka som journalist."
http://www.marikaformgren.se/#home

Problemet är alltså i första hand köttberget. Jag motionerade (M)redan för 15-20 år sedan om att främst public service måste demokratiseras dvs. raka rör mellan de licenspengar jag betalar och den eller de som får hand om pengarna på public service. Mot argumentet från bl.a. unga moderater typ Anna Kinnberg var att internet och fria kanaler på radio och tv skulle skapa konkurrens ändå dvs. dom fattade inte problemet med ett skattefinansierat köttberg medan personer typ Marika Formgren får skaffa sin utkomst på annat sätt. Demokratiserar man köttberget minskar den rödgröna röran till ca. 43 procent medans motsvarande allians och sd figurer ökar från 0% till 57% på public service. En viss förbättring.

Jag har funderat på om man inte skulle återuppväcka det gamla Högerpartiet och gå i armkrok med Jimmy (valsamarbete). Främsta punkten skulle vara folkomröstningar och ev. samlingsregering modell Schweiz.

53 Lars G.:

skriven

Hej Lars B!

När man läser de många kommentarerna till ditt upprop står det klart att varje enskild person har specifika behov.

Därför är det nog klokast att segmentera informationsflödet i Nyhetsflöde och "Kommentarsflöde". Nyhetsflödet kan men redan idag välja/styra på olika sätt så att man får en egen daglig nyhetstidning på skärmen inom de personspecifika intresseområdena.

Vad vi nog mest saknar är den mer djuplodande "Intellektuella journalismen".

Dagens media leverar väldigt lite av detta. Läsekretsen för detta är "smal" dvs detta segment är ekonomiskt olönsamt. Till detta kommer bristen på journalister med breda kunskaper och utan politisk "bias". Det är ju ganska intressant att de flesta svenska papperstidningar kontrolleras av "konservativa" ägare som i sin tur låter "vänsterskribenterna" husera ganska fritt förutom möjligen på ledarsidorna.

Men vi skall inte heller glömma att väldigt många tidningsläsare nöjer sig med "Sporten" dvs Nyheter. Oftast är det sportredaktionen som har de största resurserna på en dagstidningsredaktion.

Vi skall inte heller tro att vi kan starta upp ett videobaserat informationsflöde med en "femöring" i insats.

Om vi fokuserar på den "intellektuella skrivna journalismen" skulle jag gissa att det finns fler skribenter "därute" än vad vi anar. Det är bara det att det inte har någon "kanal" för sitt skrivande. Jag baserar min observation på att det i t.ex. i Italien, Frankrike, Tyskland fortfarande finns en sådan journalism som finner möjlighet att fästa sina tankar på papper. Och tidningarna trycker inte fler exemplar än DN och SvD!

Kommersiella media är "Business" för ägarna. De säljer vad majoriteten av läsarna/tittarna vill ha. Vid en konferens i Venedig i början av 90-talet där jag var talare var också Berlusconi inbjuden att tala. Han gav en slipad presentation av sitt medieimperium som ju byggde på hans smarta metod att gå förbi lagen som hindrade andra än Italienska Staten att leverera landstäckande TV. Han gjorde det med förinspelade program som per kassett levererades till hans helt lagliga lokala TV-stationer som sände dessa program på samma sändningstid. Det blev ett syntetiskt "Network" som sedan drev fram ny lagstiftning. Han fick givetvis frågan varför han inte producerade och sände "kultur". Hans svar var att hans affärsmodell var att leverera maximalt antal tittare vilket maximerade annonsintäkterna. Bara bröst och korta kjolar levererade mer tittare än skäggiga professorer. Samma modell som den engelska boulevardpressen och de svenska kvällstidningarna.
Berlusconi är idag en av Italiens rikaste personer.

Mitt förslag är att vi skapar en web-kanal som ger utrymme för fristående eller freelansande fast anställda journalister (så länge det varar) inom de intresseområden vi ser som högsta prioritet. Finansieringen får i början ske via "prenumerationer". Pengar är en bra mätare av intresse och kvalitet. När väl fått en läsekrets kan vi sälja annonsutrymme som når denna exklusiva krets. Sajten Ledarsidorna.se kan ju vara en inspiration.

"Riktiga" journalister tycker om att skriva och bli publicerade!

I ett längre perspektiv kommer kanske en ekonomisk krasch för SVT eftersom det finns ett domstolsutslag på att en dator INTE är en TV som kräver licens. Snart är alla TV-apparater också datorer vilket gör att svenska folket kan befria sig från TV-avgiften. Många har redan gjort det. I Schweiz har man försökt att baka ihop TV-avgiften med statskatten. Det gick inte parlamentet med på. Fortsättning följer.

Tack för att någon läste ända hit!


Svar: Något i den här stilen var tanken.
Lars Bern

55 Aha:

skriven

Beträffande förslag att samarbeta med "Samtiden" och "Fria tider";
Sajterna saknar de riktigt vassa pennorna och förknippas också med SD/hatsajt.

Svar: Den planerade "webbtidningen" skall täcka allt viktigt som en daglig papperstidning typ SvD försöker täcka. Alltså viktiga nyheter inom allt som berör unga som gamla, opinionsbildning inom en rad områden samt det senaste inom vetenskapliga områden för att nämna några. Skillnaden skall märkas genom att man vågar ifrågasätta politikerklassens smala värdegrund och det på en lång rad områden. Invandringsfrågor blir bara ett av en rad områden som skall belysas och då genom att ge voice till alla sidor.
Lars Bern

57 Anonym:

skriven

Kommentarerna yttrar en önskan om en 'annan tidning'. Tänk bort tidningstanken. Sidsteppa 'journalisterna'. Gör mediet till forum där kunniga människor framlägger sin sak. Lars Bern är inte journalist. Lennart Bengtsson är inte journalist. Det finns en lång rad kända och okända människor som skriver oerhört intressant och kunnigt, och vi läser dem gärna, speciellt då de inte är 'journalistiska' enligt den nya skolan.

59 Peter Grafström:

skriven

Eftersom webbkanalen vill locka både annonsörer och besökare uppkommer frågan om det finns aspekter på den önskade friheten som kommer i konflikt med det målet.
Det nuvarande webbutbudet innehåller ju redan ett brett spektrum av friheter via många oberoende bloggar och nyhets-siter
Vilka inskränkningar tänker du dig?
Hur fritt tror du 9/11 kommer att kunna tas upp?
Kommer det att tas upp att Usas nationella kärnsäkerhetsmyndighet NNSA snabbt var på plats vid wtc med lastbilar fulla med M291 resin som är en jonbytarkemikalie avsedd för radioaktiv dekontaminering som användes för att täcka över wtc i början innan personal alls tilläts vistas där och att denna myndighets personal senare med skyddsmundering för andningsorgan ögon och öron behandlade den bortforslade bråten. NNSAs publikationer diskuterar i detalj hur såna ion exchange resins fungerar vid radioaktiv dekontaminering.

61 Mats G:

skriven

Välkommet initiativ och välbehövligt. Har ett namnförslag 'refuserad.se'.
Jag tror inte på prenumerationsidén. Då är det lätt att det blir för de närmast sörjande. Man kan börja med frivilliga bidrag kanske. Välplacerad och smaklig reklam som inte tar överhanden.

Idag är det volym som gäller, antal klick. Har svårt att se att det finns underlag i Sverige för detta i något kommersiellt sammanhang. Sverige är nog för litet.

När det gäller marknadsföring så lär det väl bli ryktesvägen alt bussar el taxi? Dagstidningarna lär väl knappast hjälpa till.

Jag gillar idén att freelansare skall skrivare. Iom vi pratar PK så kan det finnas behov att att det finns viss anonymitet. Att ledaren kan mycket väl vara från personer som endast ledaren känner till men ansvarig utgivare drar åt sig all ev uppmärksamhet.

Fråga. Hur bedriver man opinionsbildning om man är politisk obunden?

Det som behövs just nu är verklighetsbeskrivningen verkligen beskriver verkligheten.

Svar: Partipolitiskt obunden! Vi skall givetvis stå för en politisk ideologi byggd på ideal rörande maximal mänsklig frihet.
Lars Bern

63 Visionären:

skriven

Förslag på personer att städsla till detta projekt:
1. Marika Formgren, oerhört skarpsynt och vass ledarskribent
2. Rebecca Weidmo Uvell, orädd grävare av Guds nåde.

V

65 P-G Larsson:

skriven

Lars,
Köp Newsmill och kör igång.

2 Two Different Shoes On

skriven

En nackdel med papperspressens undergång är att tidningspapper används till isolering av alla hemlösa när det blir kallt. Skogarna blir gladare i alla fall.

4 Anonym

skriven

Så jädra bra! Stöttar detta till 100% så länge det är en neutral media med sanningen.

6 Ola Jennebrink

skriven

Den gamla tidningen innehöll allt i ett. Nyheter, sport, underhållning, kultur osv. Detta gillades och miljoner läste tidningarna varje dag. Nu finns möjligheten att återskapa det framgångsrika receptet på nätet. Genom att samla några av dessa otaliga bloggare på nätet i en "tidning"skulle man få kompetent bevakning av varje område och därmed en motsvarighet till den gamla tidningen. Formatet ger även möjlighet att länka vidare till relaterade texter på nätet.
Möjligtvis är jag blåögd men jag ser en potential om 1 miljon läsare varje dag. Så många läsare skulle ge reklamintäkter för att kunna ge skribenterna lön samt att låta "tidningen" vara gratis. Givetvis måste även personal för administration anställas. Huruvida verksamheten ska smygas igång eller slå på stort med en gång får tillgängliga resurser avgöra.
Om projektet ska ha den ideologiska viljan att låta folkets mening få komma till uttryck bör det finnas möjlighet att kommentera. Även nya makthavare kan finna det obekvämt att hantera kritiska åsikter och de största alternativa medierna har fallit för frestelsen att inskränka kommenteringen. Avpixlat raderar kritik av skötebarnet Israel och Fria Tider tillåter inte kommentering över huvud taget. Att makt korrumperar är en företeelse som inte ska negligeras.
Det folkliga missnöjet i Europa kanaliseras både till höger och vänster. Oppositionen mot den härskande klassen är bred och växer inom alla sektorer av samhället. Den senaste opinionsundersökningen i Spanien visade att vänsterpartiet Podemos är Spaniens största parti. Från ingenting till toppen på ett par år. I Grekland leder vänsterpartiet Syritza men där är också det nationalistiska högerpartiet Gyllene gryning starkt.
Sverigedemokraterna har fått kämpa mot en oerhört hård motvind från hela det etablerade samhällets samlade resurser. Beväpnade med kämpaglöd och sanning har de dock vunnit batalj efter batalj. En alternativ satsning inom media kommer även den att bekämpas av en klass som klamrar sig fast vid makten. De statliga stöden till egna media kommer att öka, gummiparagrafen HMF kommer att tänjas ytterligare, nyckelpersoner kommer att trakasseras och över huvud alla de vapen som är möjliga kommer att användas i kampen om makten över ordet.
Jag är endast en enkel politisk aktivist men skulle gärna ställa mina resurser till förfogande för detta projekt. Något liknande har jag försökt initiera under ett par års tid.

8 Bemgt-Ove Högström

skriven

Jag håller med om att något måste göras och funderar därför vidare.
Det är slående att konstatera att journalister och politiker främst (S)-märkta medvetet citerar SD felaktigt. De säger att SD skulle fälla varje budget som läggs fram och därmed skapa kaos i Riksdagen. Man tar bort den bisats som SD hade när de sade att de skulle rösta emot budgeten. I bisatsen deklarerade SD att deras agerande gällde om budgeten inte tog hänsyn till invandringsproblematiken.

Bengt-Ove Högström
Ej SD-väljare

10 Visionären

skriven

Strålande och mycket efterlängtat initiativ. För detta betalar jag gärna. Återkommer med ideér om jag kommer på några.

V

12 Klas

skriven

Webbradiokanal för alla glada amatörer skall kunna skapa program.

Webbradiokanalen tillhandahåller tekniken för livesändning och lyssnarna som är vanliga till att gå till hemsidan. Medan de glada amatörerna tillhandahåller det som faktiskt är dyrt, programproduktion. Somliga av amatörerna kommer bli enormt skickliga och hela konceptet blir vildvuxet, nytt och kul.

14 Erik

skriven

Jag tror att saken till stor del kommer att lösa sig själv.

MSM kommer att dö sotdöden genom att de för varje dag som går nivelleras till detsamma som Antropocene, Avpixlat, Realtid och vilken internetbaserad produkt som helst. Med nivellera menar jag inte sänkning utan utjämning, man tvingas successivt till samma format och ingen har helt enkelt råd att erbjuda något annat. MSM har snabbare än nödvändigt spelat bort sitt format genom att agera folkfostrare, något som blir uppenbart för alltfler och leder till ett accelererande bortfall av läsare.

Det problem som naturligtvis uppkommer är att en redigerande roll går förlorad och den kan verkligen behövas på internet då det produceras mängder av strunt tillsammans med mycket högkvalitativa texter. Där ligger mycket av problematiken, hur filtrera internet utan att hamna i en folkfostrande roll?

16 tipp

skriven

Jag tror att MSM-tidningarna kommer att finnas kvar. Politikerna behöver dem för sin propaganda liksom de affärsdrivande "ideella" organisationerna som bistår politikerna för att få bidrag. Men de allt färre läsarna kommer att tvingas betala "prenumerationsavgifterna" via skattesedeln, vare sig skattebetalarna läser tidningarna eller inte. Det blir ungefär som TV idag.
Jag skulle vilja se en "middle stream" webbsajt där "ofärdiga" idéer kunde brytas mot varandra utan att idégivarna bemöttes med fåniga invektiv och etiketter utan bara motargument. Det är genom vettig åsiktsbrytning man förfärdigar bra idéer. Det tycks dagens ofärdiga politiker inte ha fattat. Inte heller mediefolk.
För att en sådan webbsajt ska bli möjlig måste det förstås finnas någon form av ekonomi så att det finns folk som kan och vill arbeta med den bestående. Kanske är det möjligt med något som Kostdoktorn driver. En månad gratis och därefter xx kronor i månaden. Jag skulle vilja se mer riktig information utifrån. Det är lite pinsamt för svenska medier när de var och varannan dag degraderar Afrika genom att visa undernärda barn, samtdigt som man på andra kanaler kan se afrikanska vetenskapsmän, affärsmän, ingenjörer diskuterar ämnen på sätt som svenska massmedietjänstemän inte skulle hänga med i. Så vill jag slippa svenska TASS, även kallat TT.

18 Lars Hallberg

skriven

Starta ett upprop för en demonstration mot Decemberöverenskommelsen.
Lämpligt datum är 22:a mars.

20 Evert Nilsson

skriven

En finansiering på det sättet som Tino Sanandaji gjorde med sin nya bok är ett utomordentligt sätt att finansiera er satsning. Han gjorde det via https://www.kickstarter.com.

Är ett utomordentligt sätt att se att finansiärerna uppskattar vad ni presterar. Underpresterar ni lär pengarna tryta.

22 Jan Ivarson

skriven

Dagstidningarnas tillbakagång beror på ny teknik men påskyndas av journalisternas politiska filtrering av nyheter och debatt. Det har lett till att jag begränsat min prenumeration till en lokaltidning.
Tidningarna kulturredaktioner ägnar lite utrymma åt kultur utan bedriver istället politisk propaganda.

24 lensof

skriven

Främst, vi vill inte bli utsatta för påtryckning vare sig öppet eller dolt. Vi vill ha information, är vana att söka kunskap och blir mest irriterade om vi i stället får en massa åsikter. Eftersom vi tillhör en välutbildad generation så är vi vana vid att se skillnad på verklig kunskap och falskt hittepå. Tror att de media som har en seriös ambition att förmedla och kartlägga den komplicerade värld vi lever i kommer att överleva. Är helt övertygad om att människan är en nyfiken varelse till sin natur och det är denna nyfikenhet varje media som vill överleva bör ta på allvar. Barnets lekfulla nyfikenhet och den vuxnes seriositet blir en bra kombination.
Insåg att papperstidningarnas tid var förbi när jag inte längre tog dem ens när de var gratis. Upplevde att pappret var till större besvär än behållningen av vad som stod på dem. Så jag delar helt din åsikt att det är inte där framtidens dialog kommer att ske.

26 per eriksson

skriven

Sorry, glömde kommentera hur det nya skulle kunna se ut - för att få genomslag bör inte webkanalen vara för intellektuell och elitistisk dvs inte bara ekonomi, politik och vetenskap, inte bara reflekterande och introvert - sport, "skvaller", current events och också lätta teman för att få folk att ha den som startsida - glöm inte att alla människor inte är lika tråkiga som Reinfeldt och Bengt Westerberg dvs blanda lätt och tungt.

Låna vilt från internationell media, alla kan engelska nu för tiden så detta blir inget problem.

För vidare idéer och en flygande start - gå till Breitbart.com som är en amerikansk framgångssaga - eller vad sägs om den framlidne skaparens motto ""I'm committed to the destruction of the old media guard"

28 Janson

skriven

Hallojs.
Det som ska tas upp mer är hur politiken förs i sverige. Granska dom hårt, det är vi som betalar i slutändan. Dom ska göra ett arbete åt folket, inte förakta. Gör en rolig sak av det och få folket att börja prata politik istället, och få bort PK. Det är förstås det politikerna och MSM INTE vill. Det vore på tiden så folket får en förståelse hur illa landet sköts.

30 Nils

skriven

Låter bra. Känner du till den här?

http://bubb.la/

32 Björn i Bromma

skriven

Enligt min Mor så är nu den gamla Smålandsposten på väg till schavotten.
Denna tidning läste alltid min Farfar varje morgon inne på kommunkontoret för sig själv när han var kommunalordförande i Växjö. När detta var klart efter en halvtimme och två st Ritz utan filter (han var kedjerökare, dock blev han 87 år krutgubben) så tog han tag i kommunens problem och möjligheter. Undrar hur många varv per minut han skulle vrida sig i sin grav idag?
En ny webbkanal skall naturligtvis satsa på maximal volym i åsiktskorridoren utan Pk-politik. Gärna kompletterat med kåserier med politisk knorr samt givetvis satir-och skämtteckningar över makthavare och kulturpersonligheter, en bra sådan kan säga mer än tusen ord.
Kort sagt någon slags inspiration från tidningen Se på 1960-talet.
Detta vet jag att min Farfar skulle ha gillat!

34 Björn Norström

skriven

Det som verkligen saknas i Sverige är politisk satir som i USA likt Stephen Colbert, Bil Maher och John Stewart. Det skulle vara spännande att introducera i Sverige.

36 Dan

skriven

SCB HAR PROBLEM. SVENSKAR ALLT MER OVILLIGA ATT DELTA I UNDERSÖKNINGAR.
Lyder rubriker idag.
Nej, men så konstigt!? Då du idag kan bli av med jobbet om du har fel åsikt!
Dessutom kan man numera inte vara säker på om det är någon av medias, T.ex den av Expressen anlitade Reserchgruppen som medelst vänsterextremister sedemera gjorde hembesök och ringde upp offrens arbetsplatser.
Också en anledning till medias förfall. Och SCB´s problem.
Tilliten är borta!

Tror någon att judar i Tyskland eller dissidenter i Sovjet skulle vilja svara på sådana undersökningar -Nej.

Förvånad någon?

38 Erik Stenborg

skriven

Har för tillfället inga egna idéer om utformning eller finansiering men stöttar tanken. När man inte längre kan skriva till "Herr redaktör" m.m. är yttrandefriheten i fara

40 lennart bengtsson

skriven

Jag formades intellektuellt under en tid då det fortfarande fanns tidningar med oberoende uppfattningar. Speciellt gällde detta DN under Herbert Tingstens ledning. Tingstens ledare var lysande med sitt klara ställningstagande mot våld och förtryck oberoende om det gällde ”vänster”- eller ”högerförtryck” som förtryck av de färgade i Sydafrika och USAs Sydstater eller människor under det kommunistiska oket. Genom sin breda bildning satte också Tingsten dagshändelserna i ett brett historiskt perspektiv. Efter den svenska ”kulturrevolutionen” förföll journalistiken snabbt och DN liksom flera andra tidningar blev organ i första hand för förmedlandet av tillrättalagda och politiskt filtrerade uppfattningar snarare än fakta vilka numera helt dominerar svenska medier och detta i så hög grad att de närmast har blivit oläsliga i sin brist på objektivitet och övergripande perspektiv. Kommuniststater, hur hemska den än var i sitt människoförtryck, sågs genom fingrarna inte minst av ledande politiker och de ledande tidningarna inklusive radio och TV. Detta har inte i grunden ändrats utan det intellektuella förfallet har snarare fortsatt. För att få perspektiv på världshändelser har det därför blivit nödvändigt att läsa de stora tyska och engelska tidningarna och för att få en objektiv bild av vad som händer i Sverige är det numera likaså nödvändigt att läsa bloggar som Avpixlat eller liknande. Månadstidskrifter som Neo, Axess samt Axess’ utmärkta TV-kanal kan också nämnas. Härtill kommer flera aktiva personliga bloggar som denna Lars Berns där en bredare och mer kritisk syn på samhällsfrågor får komma till uttryck.
Jag delar helt Lars’ uppfattning att papperstidningarna kommer att försvinna inom något decennium och ersättas av diverse reklamfinansierade webbkanaler. Detta kan innebära ett ännu större problem då de kan komma att drivas av alla slag av politiska/religiösa intressen som kommer att innebära en ytterligare förflackning och förvirring och som i förlängningen kan skapa ett kaotiskt samhälle som blir omöjligt att styra. Som ansvarskännande medborgare är det därför viktigt att bidraga till att skapa en nätbaserad informationsblogg av hög standard där vetenskaplig objektivitet och övergripande demokratiska och liberala uppfattningar i traditionell västerländsk anda är vägledande och där dessa frågor uppriktigt och seriöst debatteras. Speciellt viktigt är att informera svenska medborgare vad som händer i den ledande internationella samhällsdebatten och fästa uppmärksamhet på nyutkommen facklitteratur inom vetenskap och relevant samhällsdebatt.

42 Anonym

skriven

Liksom det framgår av annan kommentar skulle jag ha möjlighet att jobba ideellt med detta någon dag i veckan, t ex som moderator av kommentarer till invandringsartiklar.
Med detta vill jag ha sagt att potentialen att starta upp med viss hjälp av frivilliga krafter är antagligen hyfsad.

44 Anders

skriven

Hej

jag tror mycket på detta. Det finns ju idag utmanare till MSM (te.x. Fria Tider som jag läser regelbundet). Men dessa nya utmanare är för ensidigt fokuserade på vissa teman och ägnar sig även de åt en agenda. Dessa kommer därför att förbli en nischprodukt endast för de aktivt intresserade och "troende". De är idag snarare ett komplement till MSM men ingen ersättning.

Det behövs en ny kraft med riktig och seriös journalism som både kritiserar höger och vänster, gammalt och nytt, män och kvinnor, svenskar och invandrare och som inte anpassar sig efter åsiktskorridoren och som kan ersätta MSM.

Jag tror att det först är då som framgången kommer och att det först är då som man på allvar kan hota MSM och den kulturmarxistiska agendan.

46 aha

skriven

Att i ett första steg samla ett antal vassa icke PK-pennor under samma tak/portal skulle kunna vara mycket effektivt. Bara det skulle nog innebära betydligt fler besökare för dessa personers existerande bloggar. Ett klart win-to-win förhållande. De personer som blir aktuella skulle kunna bilda ett redaktionsråd som t.ex. röstar om nya skribenter. Kravet för att få vara med; näst intill virtuos-klass stilistiskt och argumentationsmässigt. Det leder till att gammelmedia utklassas.

När det gäller invandring rekommenderas;
Jan Tullberg, ekonomidocent. Avpixlat
Stefan Torssell, fd sjökapten. Avpixlat
Mats Dagerlind, redaktör. Nya Tider.
Lars Bern, Anthropocence

Övrigt
Johan Westerholm, fd underrättelseofficer. Socialdemokrat.

Svar: För att vara trovärdig som politiskt oberoende måste man undvika alla som har tydliga bindningar till något parti och det gäller även till SD.
Lars Bern

48 FK

skriven

Jag vill ha 10-15 larsbernare; emancipatoriska men ändå bottom up. Det är precis vad jag vill se fast i ett större format och bredd, och med mer exponering. Finn fler med samma förmåga och kör igång, det är allt jag vill!

50 Svante1

skriven

Mitt enda alternativ för PK-tidningarna... är att använda dessa att rensa fisken på......

52 Erik

skriven

#46

Har nog inga större problem med att skribenter har en "hemvist", de kan vara intellektuellt fria ändå och beredda att på allvar resonera, inte bara presentera floskler. Tyvärr utesluter detta de flesta politiker, en grupp som har beklämmande låg genomsnittlig intellektuell kompetens. Partister.

Viktigare är att veta skribentens eventuella hemvist och då kunna väga in den i det skrivna.

54 aha

skriven

Ytterligare en kandidat för en webb-kanal/portal som initialt skulle kunna länka till dissidenternas existerande plattformar;
- Tino Sanandaji, nationalekonom med sylvass förmåga att penetrera faktauppgifter kombinerat med likaledes vass penna.

56 Anders38

skriven

Hej Lars,
läser din blogg med stor behållning, eftersom jag själv inte har talets gåva så kommer här helt sonika en lista med förslag på namn och ämnen utan inbördes rangordning. De flesta namnen känns nog igen annars är de lätta att googla: Mats Jangdal, Dick Erixon, Tanja Bergkvist, Olof Hedengren, Sakine Madon, Thomas Gunnarsson (Lantbruk 2.0), Karl Hedin, Alice Teodorescu, Rune Andersson, Janne Josefsson, Äganderätt, förhållandet medborgare/stat, den svenska skolan, Centrum för Rättvisas arbete, landsbygdsbefolkningens ställning, Sveriges "djurskydd"/ medborgarens integritet, avindustrialiseringens effekter. Ta sedan in Göran Greider och Johan Ehrenberg som gästkrönikörer så får man en tydlig kontrast.

58 Bengt Söderberg

skriven

Det här kan man väl kalla för succé, Lars Bern!

Kommer man så här sent in så finns det inte mycket att tillägga kan jag konstatera. Men jag kan ändå inte låta bli att säga att Lennart Bengtssons tankar känns ligga nära det optimala.

60 Michael

skriven

Jag kan inte annat än applådera detta initiativ! Den svenska åsiktskorridoren har utvecklats till en riktigt demkratiproblem, ivrigt påhejad av dagens media som ägnar sig åt våldsamma personangrepp mot alla som vågar avvika aldrigt så lite från det "korrekta". Det är en cirkus som mer handlar om ideologiskt poserande än förmedling av nyheter och saklig opartisk analys av viktiga skeenden.

62 snöret

skriven

Jag saknar varje dag den nedlagda nättidningen Newsmill.
Vilken bredd! Ena dagen kallades Newsmill vänsterextremistisk för att nästa dag bli beskylld för att gå högerns ärenden.
Lyckas ni få till något i den häraden så bugar jag mig djupt.
Börja där.

Vad jag skulle vilja läsa i en tidning är fler jämförande betraktelser bortom vår s.k. ankdam. I Svensk media kan man läsa om nya politiska beslut och förslag och om hur dessa skall förbättra ett "mindre bra" rådande läge, samt hur oppositionen skulle ha gjort samma sak ännu bättre samt ännu snabbare. Men hur har man löst samma frågor i våra grannländer eller jämförbara länder? Var det svenska politiska förslaget verkligen ett bra sådant eller finns det friskare tankar på andra ställen i världen?

Får jag önska en sak till så skulle jag vilja läsa artiklar om (och av) politiker som har en utbildning och en flerårig arbetslivserfarenhet bakom sig.

Nyhetsredaktioner runt om i landet utanför de större städerna läggs ned.
Här finns ett ökande medietomrum att fylla.

Börja i det lilla. Befolka redaktionen med volvontärer. Locka intressanta skribenter. Få fokus genom att smälla av ett par raketer. Se över intäkter via reklam. Ha i möjligaste mån öppna kommentarsfällt. Åtminstone för en del av artiklarna.

Ett stort lycka till.

64 M Rappe

skriven

En stor bidragande orsak till dagens situation beträffande stigmatiseringen och åsiktskorridoren är havererad integration.

Därför föreslår jag att alla kloka börjar tänka ÅTERVANDRING.

Vi måste påverka organ som FN att verka för att snarast och med resolut kraft stabilisera de islamiska länderna varpå man kan börja påbjuda sk REKOMMENDERAD ÅTERVANDRING till hemländerna!
Dels av kostnadsskäl, Dels av integrationsskäl.
Också för att de mer bemedlade och utbildade behövs i hemländerna för återuppbyggnaden.

När sedan deras hemländer blivit hela kan de bidra till världen som ytterligare handelspartners.

En tydlig win win situation.