Varför behövs Kostfonden?

Professor Kerstin Brismar på KI som är ordförande i Kostfondens vetenskapliga råd

Vi kunde häromdagen läsa i en rapport från McKinsey Global Institute att halva jordens befolkning (ca. 4.000 miljoner människor) om femton år har drabbats av fetma som är det viktigaste symtomet på den metabola pandemi som jag skrivit om tidigare. Idag är 2.100 miljoner drabbade av övervikt.

Första gången som jag på allvar började bli varse att det var något allvarligt systemfel inom den medicinska forskningen var år 2001. Jag var då vice ordförande i Cancerfonden och vi skulle fira fondens 50-årsjubileum. Vi tillsatte en arbetsgrupp som skulle komma med förslag till jubileumsaktiviteter. Under 50 år hade vi med framgång bedrivit en kampanj mot rökning. Vi tyckte att det budskapet nu var så tydligt att vi borde pröva något annat.

För oss lekmän var valet enkelt. Nu när vi gjort allmänheten uppmärksam på det skadliga i att röka, var nästa logiska steg att hjälpa människor att även undvika olämplig föda. Vi hade ju i över trettio år hört representanter för det medicinska etablissemanget varna för mättat fet och man hade rekommenderat fiberrik mat. Så frågan var hur kunde vi bäst rekommendera en lämplig kost till allmänheten för att minska risken att utveckla cancer?

Vi bad vår forskningsnämnd ta fram ett vetenskapligt underlag för att basera en kampanj på. Döm om min förvåning när forskarna kom tillbaka med svansen mellan benen och avrådde från en kostkampanj. Det visade sig att det fanns ingen säker evidens bakom alla kostråd som lämnats under de senaste trettio åren, bl.a. från statens Livsmedelsverk. Forskarna var långt ifrån säkra på hur sambanden såg ut mellan vad vi åt och hur det påverkade vår hälsa. Borde det inte varit själva grunden för den medicinska forskningen?

Det blev ingen kostkampanj i samband med 50-årsjubileet i Cancerfonden. När jag så fick ett brev några år senare från generalsekreteraren professor Staffan Josephson i Hjärt-Lungfonden, där jag var huvudman, såg jag en möjlighet. Vad man var ute efter var tips från huvudmännen om hur man skulle kunna locka nya donatorer till fonden. Jag kontaktade Josephson och vi bokade ett möte där även fondens chefsforskare professor Jan Nilsson deltog.

Mitt förslag var att man skulle göra en liknande kampanj som Cancerfondens Rosas Bandet, men att det istället skulle handla om en kampanj för att få in pengar till att beforska sambanden mellan kost och hälsa. Jag pekade bl.a. på alla de nya forskningsrapporter som kommit och som börjat ifrågasätta varningarna för mättat fett i kosten. Vad tror ni hände?

Har ni någon gång vandrat rakt in i en betongvägg? Då vet ni vad jag råkade ut för.

Professor Jan Nilsson använde hela arsenalen av nedlåtande maktspråk och förklarade för mig att det rådde konsensus i den vetenskapliga världen om det mättade fettet som huvudorsak till åderförkalkning och metabol sjuklighet. Han förklarade även att någon kostforskning av det slag som jag förordade inte behövdes eftersom man visste vilken kost som var olämplig. Ingen av herrarna lyssnade över huvud taget till min invändning att jag bara ville ha en förutsättningslös forskning om sambanden. Om det var som de påstod så skulle ju det äntligen bli vetenskapligt visat menade jag.

Jan Nilsson är nu på intet sätt ensam om sin benhårda låsning till den förlegade fetthypotesen. En annan huvudman i Hjärt-Lungfonden är chefen för Karolinska Institutet Livsstilscentrum professor Maj-Lis Hellenius som om möjligt är ännu hårdare låst vid det förlegade. Ni har även i media mött professorerna Claude Marcus och Stefan Rössner som sitter lika hårt låsta till fetthypotesen.

Efter bemötandet från professorerna på fonden fick jag blodad tand och började följa det som publicerades inom forskningsområdet. Vad jag fann var att det kom en strid ström av forskningsresultat som starkt ifrågasatte den fetthypotes som styrt hela det medicinska området i snart fyrtio år. När jag såg detta återkom jag till Hjärt-Lungfondens Huvudmannamöte några år senare med en motion om mitt förslag att starta en speciell insamlingskampanj till oberoende kost/hälsoforskning.

Min motion avslogs med motivet att en kampanj av det slaget skulle skada fondens anseende. Två år senare fick jag plötsligt inte förnyat mandat som huvudman efter tjugo år.

En allt längre rad av tungt vägande forskning visar med skrämmande tydlighet att det medicinska konsensusetablissemanget varit helt fel ute sedan början av åttiotalet. Två färska exempel finns här och här. Det som orsakar den metabola sjukligheten är inte mättat fett i kosten utan lättförbrända kolhydrater som socker och vitt mjöl och ris. Egentligen började den här försämringen av folkhälsan redan för 10.000 år sedan när vi började bedriva jordbruk. Det har dock inte blivit ett folkhälsoproblem förrän i våra dagar, beroende på en kombination av överflöd med kolhydratrik föda och ett medicinskt etablissemang som trott på pseudovetenskap och skrämt med att livsviktigt naturligt fett skulle vara farligt.

Mot bakgrund av rapporten om den explosionsartade ökningen av fetman i hela världen framstår den medicinska forskningen på kostområdet som en betydligt allvarligare angelägenhet än alla andra frågor som hotar mänskligheten. Redan idag kostar fetman oss lika mycket som rökningen och som alla världens krig.

Det finns emellertid ingen enkel koppling mellan lätt övervikt och för tidig död. Det är oftast bättre att ha lätt övervikt och vara vältränad än ha normal vikt och vara otränad. Det är när övervikten som så ofta, är kopplad till rubbade blodfetter och ett förhöjt blodsocker som den börjar bli farlig. Det som kallas för metabolt syndrom. Det tillståndet leder ofta till sjuklighet i diabetes-2. I dagarna har det även kommit forskning som tyder på att demens typ Alzheimer lika gärna skulle kunna rubriceras som diabets-3.

Om världen inte kan stoppa den metabola pandemin går vi mot en global hälsokatastrof av bibliska mått.

Om ni vill göra en meningsfull insats för att öka de medicinska kunskaperna om vad som gör oss sjuka, är den effektivaste insatsen att lämna ert stöd till Kostfonden. Det är sannolikt effektivare än pengar till såväl Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden som Hjärnfonden.

Kategori: Hälsa
Taggar: Cancerfonden Hjärt-Lungfonden Kostforskning
1 lennart bengtsson:

skriven

Stort tack att Du fäst min uppmärksamhet på detta. Jag har just avslutat läsning av Ann Fernholms utmärkta böcker och skall för en tid vara min egen experimentkanin. Jag har i stort avhållit mig från socker och de flesta sötsaker under flera decennier men konsumerat allt för mycket bröd, potatis och pasta och har själv noterat ( utan mätning) bristen på varaktig mättnadskänsla och svårighet att gå ned i vikt. Till en början blir det tunnare brödskivor och mer kokta grönsaker som ersättning för potatis + litet mer smör och olivolja. Vad som skulle behövas vore ett storstilat experiment med ett 100 000 tals frivilliga deltagare över en 10-års period. Skulle inte Kostfonden kunna organisera ngt dylikt. Med dagens kommunikationsmöjligheter vore ngt dylikt möjligt helt utanför etablissemanget.

3 Elfyma+:

skriven

Kostråd har blivit trendigt med religiösa undertoner. Vissa tror benhårt på vissa råd, andra är tvärsäkra på andra råd. En varierad kost utan överdrifter åt något håll är nog bäst. Gissar att kokt mat är hälsosammare än grillad/stekt. Så levde mina förfäder.

Var själv tidigt engagerad i opinionsbildning mot rökning via föreningen VISIR (Vi som inte röker). Men tröttnade när föreningens ledning togs över av fanatiker, vegetarianer/veganer som propagerade mot animalisk föda.
Några år senare fick jag uppsöka läkare efter att alltför mycket ha anammat grönfoderätarnas ideér. Trodde som alla andra att det var nyttigt att äta mycket grönsaker till lunchbuffén. Magen svällde då upp som en sprickfärdig ballong av grönsakerna som jäste i magen.
Läkaren (en skicklig specialist på mag- tarmkanalen) frågade varför kossor hade fyra magar.
Sedan frågade han hur många magar en människa har.
Det var ett pedagogiskt sätt att förklara varför människan inte är gräsätare till skillnad mot kossan.
Läkaren förklarade att ca 30% av mänskligheten inte har förmågan att smälta grönfoder på ett hälsosamt sätt, ungefär som att vissa folkslag inte kan dricka mjölk. En stor andel av läkarens patienter var f ö magsjuka vegetarianer/veganer.
Själv mådde jag utmärkt efter att ha dragit ner på grönsaksätandet, enl. läkarens råd. Lagom är alltså bäst.

5 tipp:

skriven

"Konsensus" är när vett och vetande har ersatts av blind (blind) tro. Det gäller kost, klimat, energi m m

7 Lars Holmdahl:

skriven

Professor John Yudkin visade redan för 50 år sedan genom sin forskning på socker/sucrose/sackaros att socker ligger bakom många hjärtkärl- och andra sjukdomar. Sin forskning och hur man motarbetade och förföljde honom (tusentals årsarbeten i Brittisk sockerindustri var hotade) beskrivs i Yudkins bok: Pure white and deadly: how suger is killing us and what we can do about it, ISBN 978-0-241-96528-3.

Sucrose är en disackarid bestående av glukos och fruktos. Glucose är relativt harmlös, vi har 0,4 kg i muskler och lever. Fruktos däremot kan bara brytas ner i levern och leder vid stort intag till fettlever, precis som alkohol. En av nedbrytningsprodukterna är urinsyra och mycket riktigt har gikt blivit vanligare. Fruktos ger inte insulinpåslag vilket gör att man inte får mättnadskänsla.

För att undvika den oroliga världsmarknaden på rörsocker har man sedan tidigt 70-tal tillverkat glukos och fruktos av majsstärkelse. Fruktos är ca 2,5 ggr sötare än glukos. Därför används alltmer av ”high-fructose corn syrup” med 90% fruktos (HFCS-90) för att söta drycker, charkuterier, godis, etc. I takt med detta blir folk fetare.

9 Björn i Bromma:

skriven

Rent generellt så måste en mångsidig kost vara bättre än en ensidig kost. Sedan finns det naturligtvis, i vanlig ordning, människor som av naturliga skäl kräver olika varianter av kosthållningen. Vilken som är personligen fördelaktigast får man helt enkelt utstudera själv.
Det som är högst irriterande är när "kostpolitiska" krafter starkt propagerar för sin egen flummiga sak via en massa vilseledande propaganda
i allmäna medier etc.
Mat är alldeles för allvarliga saker att leka politikreligion med. Det är som den legendariske ledaren för Liverpool FC, Bob Shankly, en gång sade:
"Fotboll är inte alls som religion, det är betydligt allvarligare än så"
Kostfonden är en alldeles utmärkt skapelse.

11 Rolf Löfgren:

skriven

En intressant bok angående medicinsk forskning är "Medicinsk Motbok" av Ulf Brånell. Boken ger en ny dimension till vad forskningen baserar sig på och vilka resultatet som kommer fram. http://www.klokast.com/product_info.php?cPath=76&products_id=606&osCsid=42139ea8cfa479087d576e98c58b3e02

Det som behövs är en systematisk analys av ett flertal personer som fått stora hälsovinster med LCHF-kost. Det borde räcka med ca 50 personer.

13 Ingvar:

skriven

Det synes mig att detta är ytterligare ett fall av en elak farsot som härjar i det (pesudo)vetenskapliga fältet och som går under namnet "Sience is settled", En sorts religion som ersättning för reellt vetenskapligt arbete.

2 Dennis L

skriven

Jag kanske läser slarvigt men vem har skrivit det här inlägget?

Svar: Den här bloggen tillhör som framgår mig och om inläggen inte anger författare så är det jag som skrivit dem. Lars Bern
Lars Bern

4 Dennis L

skriven

Vem är då kvinnan på bilden?

Svar: Professor Kerstin Brismar på KI som är ordförande i Kostfondens vetenskapliga råd och som jag skrev om härom dagen här på bloggen.
Lars Bern

6 Lennart N.

skriven

Elfyma+

Lagom kan aldrig vara bäst. Bäst är alltid bäst och det bästa för arten Homo Sapiens är att äta fett och protein i huvudsak från djurriket samt begränsat med kolhydrater i form av grönsaker som växer ovan jord. Sedan kan det finnas varianter på vilka mängder av t.ex. kolhydrater eller mejeriprodukter man tål och här kan det skilja sig åt mellan olika människor delvis beroende på hur metabolt störd man har blivit av dagens totalt värdelösa kostråd.

Saknar man vilja att sätta sig in i hur mänsklig metabolism fungerar så kan kanske olika kostmodeller göra intryck av att vara extrema eller ha "religiösa undertoner" beroende på vad man själv har lärt sig men man behöver inte lägga ner speciellt mycket energi på att informera sig innan dimmorna skingras och en modell utkristalliserar sig som den vetenskapligt mest förnuftiga - nämligen LCHF.

Det är upp till var och en att testa på sig själv men det är viktigt att sätta sig in den vetenskapliga förklaringsmodellen till varför det fungerar annars är det lätt att avfärda LCHF tillsammans med andra dieter som verkligen inte vilar på vetenskaplig grund.

Uttrycket "Lagom är bäst" är lika korkat som "Använda sunt förnuft". Här har man inte själv varit med om att bestämma innebörden utan den har mer eller mindre omedvetet programmerats in av för det mesta opålitliga källor.

"Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa. Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna, själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du ber auktoriteterna göra arbetet åt dig."
(citat av Uffe Ravnskov - Med.Dr. och Docent)

8 Bertil Hoffman

skriven

Angående fetma. Det är på förslag att feta ungdomar skall opereras (i magen?) mot fetma. Vore det inte bättre att stänga munnen när man ätit tillräckligt? I vintras fick jag gå med kateter p.g.av BPH, godartad prostataförstoring. Enligt läkaren fanns ej resurser att operera mig. Jag påpekade då att det tydligen finns resurser för onödiga fetmaoperationer. Läkaren svarade: Problemet hos dessa sitter här, sa han och pekade på huvudet. För en månad sen fick jag min operation, vården är bra bara man kommer in i den.

Svar: De behöver inte stänga munnen, det räcker att inte äta den mat som Livsmedelsverket rekommenderar. Det fixar sig om de äter mindre kolhydrater och mer fett!
Lars Bern

10 Thomas Jansson

skriven

Det behövs ingen forskning av det här slaget då den redan är gjord - evolution kallas den för,,,

Däremot vore det en utmärkt ide att avlöna Ann Fernholm så att hon kunde åka runt på exempelvis skolor. Då räcker 1 miljon till ungefär 6 månades heltidsarbete.

Lägg 1 miljon till på infomaterial.

2 miljoner använda på det sättet ger resultat - att "forska" är inget man gör för småpengar och det är vad kostfonden har jämfört med Big Pharma,,,,

12 bom

skriven

Lägg ner livsmedelsverket. Nu kommer de med nya besked om vad vi skall äta. Mera grönsaker och max 500g rött kött per vecka. Dom tror tydligen att vi skall få fyra magar och börja idissla småningom. Mannerstedt var där och ställde sig positiv.

Svar: Att Mannerstedt äter fel kan man ju konstatera bara genom att se honom.
Lars Bern