Världshistoriens värsta pandemi

 

År 1977 kom Dietary Goals for the United States som framförde rekommendationen att amerikanerna skulle äta mindre fet mat och att speciellt kolesterolrik mat måste minskas. Rekommendationerna hade utarbetats av en politisk kommission under ledning av senator George McGovern. De utgick från en hypotes om att naturligt fet mat orsakade åderförkalkning. Allt har senare visat sig bygga på forskningsfusk av en välsedd professor vid namn Ancel Keys. Redan år 1977 framförde seriösa forskare allvarliga invändningar mot hypotesen. De avfärdades genom förtal och att man aldrig kan kräva full säkerhet. Kolesterolskräcken var född. De amerikanska rekommendationerna kopierades över hela västvärlden, bl.a. hos svenska Livsmedelsverket som fortfarande tror på dem, trots att hypotesen motsagts av en lång rad forskningsstudier. Likheten med dagens politiserade klimatvetenskap och Stalins och Maos tro på Lysenkos pseudovetenskap är slående.

Livsmedelsindustrin nappade direkt på kommissionens rekommendationer. Detta var deras perfekta storm. Minskat fett innebar en gigantisk ny marknad för processad mat baserad på mycket billiga kolhydratrika råvaror och där det naturliga fettet till stor del tagits bort. Skräpmaten såg dagens ljus och livsmedelsindustrin växte kraftigt. Eftersom maten tappade all smak när den naturliga smakförstärkaren tagits bort, började man för smakens skull tillsätta billigt socker och industrikemikalier av olika slag. Socker ingår numer i så gott som all mat som är bearbetad på något sätt av industrin. Mjölk som tidigare ansetts vara en hälsosam dryck blev plötsligt misstänkliggjord. Istället uppstod en stor marknad för avfettade och ofta sötade mjölkprodukter, söta juicer och läskedrycker från globala företag som Coca-Cola.

Resultatet av denna omställning visade sig direkt. Från omkring år 1980 vände de tidigare svagt stigande kurvorna över fetma och diabetes tvärt uppåt i USA. Fetman bland amerikanska 60 åriga män steg från 3% år 1890 till nära 50% idag.  Förekomsten av diabetes i USA var 1880 en på 50.000 och är nu på väg mot en av 3 och mellan åren 1990 till 2010 ökade dödsfallen i Alzheimer med 500 %. Resten av västvärlden följer tätt efter USA med en liknande utveckling. Uppgången börjar nu även sätta skrämmande spår bland utvecklingsländerna. Mellan åren 1980 till idag har antalet överviktiga i världen fyrdubblats och är nu en miljard. I Kina är redan över var tionde diabetiker och mer än halva befolkningen är prediabetiker. Den minskande fattigdomen i världen innebär att den ohälsosamma och kolhydratrika skräpmaten snabbt sprider sig till hela jordens befolkning.

Mänsklighetens kostomläggning som började för 30 år sedan är idag en global pandemi som är på väg att förstöra miljardtals människors hälsa och den kommer att ruinera sjukvårdens ekonomi inom några decennier. Fetma och diabetes är inkörsporten till ett spektrum av metabola sjukdomar som åderförkalkning, högt blodtryck, cancer, Alzheimer, njursvikt m.m..Det allvarliga är att huvuddelen av de som är drabbade idag fick en förhållandevis bra kost under sin uppväxt före år 1980. Det som nu sker är att vi har en ny ung generation som växer upp med den hälsovådliga fettfria och sockerrika skräpmaten. Antalet barn som blir feta och får diabetes ökar därför oroväckande snabbt. Den metabola sjukligheten är inte längre bara en ålderdomsproblem.

Sjukvårdens strategi hittills för att möta den här pandemin, är att sätta in en palett av livstidsmedicinering mot alla de metabola symptomen. Många metabolt multisjuka står idag på dussintals olika preparat mot högt blodtryck, högt blodsocker, höga blodfetter, åderförkalkning, senildemens m.m. som de förväntas inta livslångt. Biverkningarna av dessa preparat förstör effektivt livskvaliteten för de sjuka och möts med ännu fler mediciner.

Den här pandemin är på väg att bli en hälsokatastrof av bibliska mått som den okunniga politiska eliten totalt tappat bort i sina satsningar på hållbar utveckling. Idag lägger västvärldens politiker tusentals miljarder dollar på klimatpolitik för att möta ett ickeproblem samtidigt som man blundar för denna pågående pandemi.

Med klimatet är allt bra, samtidigt som mänsklighetens hälsa snabbt bryts ner av politiskt styrd kosthållning.

 
 
Hälsa | |
#1 - - Josef Boberg:

"Den här pandemin är på väg att bli en hälsokatastrof av bibliska mått som den okunniga politiska eliten totalt tappat bort i sina satsningar på hållbar utveckling. Idag lägger västvärldens politiker tusentals miljarder dollar på klimatpolitik för att möta ett ickeproblem samtidigt som man blundar för denna pågående pandemi.

Med klimatet är allt bra, samtidigt som mänsklighetens hälsa snabbt bryts ner av politiskt styrd kosthållning."

Jo... - Lars Bern - och vad Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder - kan göra åt det - har jag just tänkt och skrivit "färdigt" om på min blogg.

Klicka på min URL så kommer det upp på skärmen - förhoppningsvis...

#2 - - Gösta Walin:

Utomordentligt bra inlägg. Man kan möjligen hoppas att du överdriver. dessvärre tror jag inte att så är fallet.

Har du någon uppfattning om huruvida blodtryckssänkare är meningsfullt och speciellt då när det gäller måttligt högt blodtryck. Högt blodtryck är måhända snarare ett symptom än en sjukdom. Väldigt många (i övrigt) friska individer i min omgivning medicinerar mot sitt blodtryck och klagar över biverkningar.

Har du koll på om man har underlag för att påstå att det "lönar sig" att sänka blodtrycket. Det är ju skillnad på att ha naturligt lågt blodtryck och att sänka detsamma med piller. Jag har försök pumpa mina sakkunniga bekanta och jag vet inte riktigt vad jag tror. Det blir en väldig massa hänvisningar till auktoriteter och en väldig massa undersökningar med massor av folk inblandade. Dessvärre är det nog ogörligt att kolla om man gjort rätt om det överhuvudtaget går att göra rätt. Och överallt läkemedelsindustrin.
Gösta

Svar: Gösta, jag är ju inte läkare men så långt tror jag mig ha förstått att man inte skall gå omkring med högt blodtryck i onödan. Det ökar risken för både blodproppar och hjärnblödningar och det kan skada blodkärlen. Jag knaprade fyra olika mediciner mot högt blodtryck i nästan 20 år, sedan jag minskat mitt kolhydratintag och eliminerat sockret behöver jag inga blodtryckspreparat längre.Jag har fått normalt tryck.
Lars Bern

#3 - - Utomordentligt inlägg Lars Bern!:

Det sorgliga är att sakliga argument inte fungerar, det är helt andra, gigantiska ekonomiska intressen som styr, precis som i klimatfrågan. Tonerna är desamma, bedrägeriet är av liknande typ.
Vi måste bli mycket slugare, mera kategoriska, mer provocerande om vi ska lyckas dräpa monstren.

Mats J C Wiman
Frisk Diabetiker
(dvs. 'olönsam patient')

#4 - - Peter Grafström:

Liksom Gösta Vallin tror inte heller jag att Lars Bern överdriver.
Girighet räcker långt för att förklara eliternas beteende. Majsbaserad sötning av läskedrycker var lönsamt.
Sjuka människor är lönsamt för Läkemedelsindustrin.
Men friska människor borde rimligen också kunna vara lönsamma i en förnuftigt fungerande värld. Så jag är inte säker på att bara girighet kan förklara att vansinnet får pågå.
Även en malthusiansk avsikt kan finnas bakom och en socialdarwinistisk: 'de dumma blir tjocka och sjuka'.
De angloamerikanska eliterna har och har haft i sina led en del individer som har varit tydliga om sin oro för befolkningens storlek och även uttalat avsikter att sprida sin egen förträffliga ras till alla beboeliga områden.
Jämförelsen med Lysenko är träffsäker eftersom det handlade om en politiskt uppbackad forskare som visade stor intolerans mot andra forskare.
En bisak här men likväl en intressant poäng är att Lysenkos egna ideer senare faktiskt har fått viss upprättelse bl a genom svenska forskare studier av hur gener aktiveras/ avaktiveras genom miljöpåverkan. I väst där termen Lysenkoism etablerades är det politiskt inkorrekt att nämna ngt om detta.


#5 - - Thomas:

"Den minskande fattigdomen i världen innebär att den ohälsosamma och kolhydratrika skräpmaten snabbt sprider sig till hela jordens befolkning."

Det där stämmer knappast. Precis som vi i Sverige levde på potatis förr i tiden när folk var fattigare lever fattiga i andra delar av världen till stor del på ris, vete eller vad man nu kan odla billigast. Kolhydrater har alltid varit den billigaste maten med kött som lyxtillskott när man har råd.

Problemet är snarare att folk när de får mer pengar äter mer, rör sig mindre och att socker är farligt vanebildande.

Sen har diabetes stark konkurrens av tobak som värsta pågående pandemi.

Svar: Menar du t.ex. att inte Coca Cola sprider sig som en löpeld över hela världen och att försäljningen ökar kraftigt i många länder som tar sig ur fattigdom?
Lars Bern

#6 - - ChristerL:

Men under dessa 30 år har medellivslängden ökat kraftigt, också i västvärlden, så något positivt har väl ändå hänt i kosthållning och medicinering? Eller?

Svar: Absolut, antibiotika har gjort att den tidigare höga dödligheten i infektioner gått ner kraftigt. Detta ser dock ut att gå mot sitt slut pga multiresistenta bakterier som utvecklats pga av överförskrivning av antibiotika. Eftersom fattigdomen minskat har även svälten gått tillbaka. Tyvärr är nog risken stor att medellivslängden vänder neråt nu när fetma och metabola sjukdomar börjar drabba ungdomar och barn som vuxit upp på skräpmaten.
Lars Bern

#7 - - Thomas:

Lars, jag menar vad jag skrev och där talade jag om potatis, ris etc, inte om Coca Cola. Det jag vänder mig mot är ditt demoniserande av kolhydrater.

#8 - - Bo Blomberg:

Jag håller just på och läser John Yudkins bok "Pure, White and Deadly" upplagan från 1986. Det är en skrämmande läsning om sockrets farlighet, obs socker, inte kolhydrater överhuvudtaget. Yudkin kanske inte visste allt om hur cellernas "inre liv" var men det är en utomordentligt övertygande beskrivning över den forskning som han och andra gjort och som, i alla fall för mig som inte är läkare, mycket tydligt visar vilket farligt gift socker faktiskt är. Boken är skriven för lekmän. Ta chansen och läs den och jag garanterar att ni slutar använda socker omedelbart!
här är en länk där man kan ladda ner den som pdf - nån har alltså skannat den uppslag för uppslag...
http://darkj-fitness.tumblr.com/post/34915473766/pure-white-deadly-free-download-pdf-this

#9 - - BoE:

Thomas.

I ett samhälle där vanligt folk är undernärda, dvs precis "som i Sevrige förr" är faktiskt ALL näring nyttig. (Även rent socker, men det hade man inte råd med)
Fundera på varför 1800-talets smålänningar var så seniga och magra, medan många av den tidens grosshandlare och ämbetsmän samtidigt var så feta.

#10 - - EvaLi:

Thomas och Lars B. Kan det vara så att om man redan drabbats av metabol sjukdom så har man svårare att tåla även "traditionella" kolhydrater i ris, potatis osv??

Svar: Ja, så är det om man börjat utveckla insulinresistens.
Lars Bern

#11 - - Christer Löfström:

Jag skriver denna kommentar bl.a. för att påpeka att jag inte är signaturen ChristerL

Lars Bern, du har flera rubriker med titeln "Kan man lita på .."
Spelar fortfarande ofta både Peps och Hoola Bandoola. Mina favoriter är Onådens År och Rocksamba.
Av dina böcker har jag bara läst "Svart Snö"
http://www.aftonbladet.se/debatt/article11033042.ab

Blir glad av att du nu är aktiv på nätet med egen blog.
Hälsa dina kompisar på IVA o KVA att till våren startar kriget mot "miljöfundamentalisterna"

Christer Löfström
CivIng TeFy (pensionist)

Upp