Vill man att vi kapitulerar inför cancersjukligheten?

En färsk forskningsstudie redovisar resultat som pekar på att vissa cancersjukdomar kan vara mer ärftliga än man tidigare trott. Forskarna hävdar att störst roll spelar det biologiska arvet för cancer i testikel, prostata och viss typ av hudcancer. En av forskarna bakom studien är professor emeritus Hans-Olov Adami, vid institutionen för medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Han menar att cancer uppstår i ett väldigt komplext samspel mellan arv, miljö och slump.

Forskarna har följt över 350.000 tvillingar från det unika nordiska tvillingregistret i över trettio år i genomsnitt. Man har jämfört skillnaderna mellan hur enäggstvillingar respektive tvåäggstvillingar drabbats. Man har kommit fram till att genetiska faktorer kan öka risken att drabbas av cancer med över 30 procent. För vissa cancerformer spelar generna betydligt större roll än andra.

Malignt melanom samt cancer i könskörtlar som testiklar, prostata, bröst, äggstockar och livmoder synes ha hög ärftlighet. Man hittade dock ingen statistiskt säkerställd ärftlig risk för tjocktarms- eller livmoderhalscancer.

Det redovisade resultatet är inte särskilt uppseendeväckande, det stämmer i stort sett med den uppfattning som varit förhärskade under senare år. F.ö. är ju detta med ärftlig risk inget unikt för cancer som Adami försöker påskina, detsamma gäller alla övriga metabola sjukdomar som diabetes 2, Alzheimer, åderförkalkning, högt blodtryck m.fl.. Studien ger anledning till några reflexioner.

Diskussionen om cancersjukligheten och dess orsaker har under senare år allt mer börjat lägga märke till andra faktorer än ärftlighet, speciellt har kostens och livsstilens betydelse för utveckling av cancer fått en ökande uppmärksamhet. Många forskare hävdar idag att cancer i stor utsträckning är en del i den pandemi av metabola sjukdomar som drabbat världen efter 1980. Det skulle kunna tala för att sjukdomens utveckling snarast har mer att göra med andra än ärftliga faktorer.

Den fråga jag ställer mig är, vem kan ha intresse av att nu gå ut och ge intryck av att vi hjälplöst måste acceptera vår cancersjuklighet, därför att den i stor utsträckning är ärftligt betingad? Om orsaken till flera cancersjukdomar i huvudsak vore ärftlig som den presenterade studien pekar på, hur skall man då förklara den kraftiga ökningen av dessa cancerformer under senare decennier?

Det faktum att det är Hans-Olov Adami som går ut med denna föga uppseendeväckande information gör mig misstänksam. Adami har i många sammanhang visat sig ha starka bias till läkemedelsindustrin (det är lätt att finna om man Googlar honom). Självklart är oron väldigt stor inom industrin för nya forskningsrön rörande cancerns orsaker och behandling som vänder sig mot deras oerhört lönsamma terapi med gifter som inte bara skadar cancerceller utan även de friska cellerna.

Varje dag bildas från några hundra till uppåt tiotusen skadade celler i våra kroppar, celler som kan löpa amok och bilda cancertumörer. Det som kan hindra en cancer att utvecklas är att vi har ett väl fungerande immunförsvar som inte överansträngs av en för stor mängd skadade celler. Cancer uppstår när immunförsvaret misslyckas med att göra sitt jobb och släpper förbi en av de skadade cellerna så att den kan börja föröka sig och sätta igång sitt supportsystem. Därmed börjar en tumörutveckling och vi har fått en cancersjukdom.

Problemet med cellgiftsbehandling är att den även raserar immunförsvaret och därför gynnar överlevnaden för skadade celler och därmed uppkomsten av nya tumörer, även om man lyckas få primärtumören att gå tillbaka. Det kan mycket väl vara så att man istället skall vidta åtgärder som stärker immunförsvaret samtidigt som man bekämpar primärtumören målinriktat med annat än gifter. Kirurgi är ju väl beprövat t.ex.. Att använda cellgifter är som att jaga mygg med hagelgevär. Det ärftliga samband som länge varit känt, kan ha att göra med, just hur vårt immunförsvar fungerar och det är inte förvånande om det finns likheter mellan tvillingar.

Vad vi äter och hur vi lever har givetvis en mycket stor betydelse för hur många celler som skadas och därmed risken för att någon av dem överlever och utlöser en cancer. Vi vet idag att olika inflammatoriska förlopp i kroppen skadar våra cellers sätt att fungera. Dessa förlopp gynnas av socker, andra kolhydrater och en rad industrifetter som finns i riklig mängd i industrimaten. Självklart är det samma sak här, motståndskraften mot dessa inflammationer är givetvis påverkad av våra gener.

Så, min slutsats är att man inte skall lyssna på den typ av rapporter som Adami förmedlat och därför istället försöka äta och leva på ett sätt som minskar cancerrisken. Den enda som tjänar på att vi inte gör det är Big Pharma. Vi vet idag väldigt mycket mer om hur kosten och livsstilen påverkar den här sjukligheten. Förklaringen till att cancersjukligheten ökar är ju inte att våra arvsanlag plötsligt blivit sämre utan att vi äter fel och rör oss för lite. Det kan ju även vara så att forskarna läst sina data fel, tvillingar har säkert liknande vanor vad gäller både kost och livsstil, så det kanske inte så ofta är någon gen som ligger bakom deras cancer, utan den gemensamma uppfostran de fått. Det kallas för samvariation och är en vanlig felkälla i denna typ av forskning, som ofta missbrukas för att få fram de resultat man vill ha.

Globalt insjuknar varje år 14 miljoner människor i olika former av cancer och 8 miljoner dör av sjukdomen varje år (WHO år 2012). Cancerforskningen har på 40 år gjort förvånansvärt små framsteg med hänsyn till de enorma resurser som den haft till sitt förfogande. Det man främst åstadkommit är att man lärt sig hur man skall hålla de som insjuknar vid liv längre, men boten är fortfarande långt borta.

Det är dags att ägna mer forskningsresurser åt hur vi förebygger cancer och hur vi med rätt kost minskar risken att tumörer frodas i våra kroppar. Detta är ett politiskt ansvar!

Stöd Kostfonden http://www.kostfonden.se/lamna-bidrag/.

Hälsa | Big Pharma, Cancerfonden, Kostfonden | |
#1 - - Göran Olsson:

Utbildning, forskning, läkar-stöd, outsourcing - vi är helt i händerna på läkemedelsindustrin.

Läs hur den överdrivna jakten på hudcancer jagar oss bort från det, genom alla tider, främsta läkemedel (och förebyggare), solljuset.

Och det betyder inte envart brist på vitamin D.

http://www.thetanningguru.com/sv/d-vitamin/d-vitamin-och-svensk-cancer-politik/

#2 - - tomas:

Jag börjar tro mer och mer på att kosten har stor betydelse.
Undvika processade livsmedel och socker. Äta Broccoli, spenat, gröna ärtor, granatäpple, valnötter, grönsaker, frukt, fisk, kyckling, rågbröd, yoghurt och en köttbit då och då. Salt lär inte häller vara bra. Tyvärr är jordnötter och cashewnötter oftast saltade.

#3 - - Josef Boberg:

"Det är dags att ägna mer forskningsresurser åt hur vi förebygger cancer och hur vi med rätt kost minskar risken att tumörer frodas i våra kroppar."

Jo... - Lars - och det är bl a wår uppgift, som äter LCHF, att dra strån till den stacken. Jag kan bara hoppas på att dom riksdagspolitiker som äter LCHF hjälper till med det.

#4 - - Anonym:

Det måste vara mer än 12 miljoner som får cancer globalt?! Annars är det ju inget att oroa sig för som alla gör. Vi är ju över 7 miljarder människor.

#5 - - Bo Zackrisson:

Bra Lars!
Adami gjorde nog mest nytta för kemiindustrin. Det var där han gjorde karriär och bidrog till att skriva ut frisedlar till cancerframkallande miljögifter. Jag avslöjade hans dolda konsulteri för kemiindustrin och dess PR-byråer för snart 15 år sedan. Och det var Bosse Wahlhjalt från Göteborg som hade sakkunskapen. Det blev stor skandal. Cancerfonden, vars professur Adami innehade, stödde honom dock. De hade inget med hans handel och vandel att göra. Fast det var krisläge ett tag. Han skulle också bli ny chef för IARC i Lyon precis då, men det gick i stöpet, trots rekommendationer från Karolinska och regering. Sen blev han omöjlig som efterträdare till Wigzell som rektor och tvingades flytta till Harvard och hans industriaffilierade epidemiologipolare. Där hade han det nog bara bra, men hans fru ringde och grät och tyckte att vi hade förstört hans karrriär. Det var tider det!

#6 - - Björn i Bromma:

Ärftlighet är ju kanske inte så mycket att göra åt, men man vet aldrig.
Sannolikt så forskas det alldeles för lite gällande kostvanor och innehåll.
Min farfar åt sillunch varje dag och husmanskost för övrigt. Samtidigt så rökte han 2 paket Ritz utan filter dagligen och intog en stadig whiskey på kvällen. Han avled vid 87-års ålder av sviterna efter en svårartad influensa.

#7 - - Marianne:

Varför går inte denna artikel att spara och sen infoga i ett mail för att sprida kunskapen? Det blir en fil med en massa undergrupper och är omöjligt att bilägga.

Svar: Vet inte varför det blir så.
Lars Bern

#8 - - Göran Sjöberg:

Bra att du tar upp denna fråga.

Det korrupta i detta stämmer också väl med min syn på det hela.

Vad som förvånar mig är ändå den ovanligt höga siffran på 30 % som det genetiska arvet på hela. Vad finns det för vetenskapligt underlag för denna siffra undrar jag nu. I samband med andra sjukdomar har jag stött på siffror på några procent.

Om jag nu inte kommer ihåg fel fångade jag upp den lägre siffran på en föreläsning jag nyss tog del av.

"Den epigeniska revolutionen"
Professor Ingemar Ernberg, Karolinska Institutet

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lf-mGLcDLFs

#9 - - Tege Tornvall:

Ju äldre vi blir (medellivslängd), desto mer slipper vi tidigare resp. får nya sjukdomar. När vi genomsnittligt bara hann bli 40-50 år, hann inte många få cancer. Men visst drivs sjukvård läkemedelsindustri av starka egenintressen. Så mycket viktigare att på beslutande poster undvika partsintressen!

#10 - - Bo Larsson:

Som tidigare framgått är läkemedelsindustrin inklusive cancerbehandling och vacciner i första hand affärsmodeller som inte alls syftar till att skapa hälsa utan till att skapa så stora vinster som möjligt. För att läkemedelsindustrin ska kunna fortsätta gå med vinst måste medborgarnas hälsa konstant bibehållas på en grundläggande sjuklig nivå där att bla bristfällig kost, växtgifter och toxiner i livsmedel, vatten och luft ingår i affärsmodellen.

De sk läkemedlen måste vara patenterbara så att man kan få orimligt stora vinstmarginaler (hörde för en 10-15 år sen att ett paket Losec kostade totalt sett ca 50 öre att producera samtidigt som det såldes för ca 1800 kr. Hyfsat bra vinstmarginal! Men då ska man ju också ta in kostnader för mördande reklam och omfattande lobbyingverksamhet (läs mutor)), samtidigt som i princip alla sk läkemedel har mer eller mindre allvarliga biverkningar vilka på sikt gör patienten ännu sjukare och i behov av ännu fler läkemedel, vilket säkrare framtida vinster. En mycket smart och rationell affärsmodell helt enkelt! För att inte säga genial!

Hela systemet är grundat på bedrägeri och manipulation av samhälleliga institutioner som läkemedels- och livsmedelsverk och utbildning inom medicin och vård sen mer än 100 år tillbaka. Läs Flexner-rapporten och hur Rockefellers och deras kumpaner bland rövarbaronerna i början på 1900-talet gradvis tog global kontroll över läkarutbildningen och medicinsk forskning och styrde över den till att i princip uteslutande handla om patenterbara dödliga och skadliga kemikalier som vi med 1984-språk lurats att kalla för läkemedel. De borde kallas för gift eftersom det är det de egentligen är.

Olika forskningssammanställningar bla publicerade i JAMA, visar att sk modern medicin och allopatiska "läkemedel" och behandlingar kan utgöra den ledande dödsorsaken i USA, före hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Kan det kallas för ett hälsosystem?

Vi har nu sen många generationer tillbaka en samhällsbärande akademisk kår som är hjärntvättad in i detta system och som vägrar inse att detta system skadar mer än det gör nytta. Det kostar samhället enorma summor och håller befolkningen kvar på en generell nivå av ohälsa, sjukdom, lidande och död, helt i onödan.

Inte så konstigt att tre av världens nu största läkemedelsföretag ingick i IG Farben som drev koncentrationsläger och framställde giftgasen för Förintelsen.

Svar: Jag känner många läkare som är ytterst medvetna om mycket av det du nämner, men de har inte makt att ändra systemet. Korruptionen är så djupgående och läkemedelsindustrins intressenter dominerar fullständigt forskningsfinansieringen. Genom att vi har en naturvetenskapligt illitterat politikerkår förstår inte politiskt ansvariga hur det förhåller sig utan är bara glada att Big Pharma sköter forskningen, att deras intresse och allmänintresset divergerar har de inte hajat.
Lars Bern

#11 - - Sven:

@ #7 Marianne.
Vad menar du?
Bifoga nedanstående i mail till andra om du vill dela med dig.
http://antropocene.se/2016/january/vill-man-att-vi-kapitulerar-infor-cancersjukligheten.html#comment

Föredrar du att spara det hela på t.ex. skrivbordet och bifoga det till t.ex. ett mail, så fungerar det också för mig. Jag använder Firefox.

#12 - - Göran:

#10 - Bo Larsson

Om vuxna människor tog lite ansvar för sina liv skulle det inte se ut som du beskriver. Sedan är den process du beskriver mer komplicerad. Ska du anklaga ett läkemedelsföretag för att vara mer eller mindre ondsint får du även anklaga alla anställda på företaget. De flesta människor tror att de gör något gott. De flesta forskare på ett läkemedelsföretag har säkert bara goda avsikter. Samma går för det mesta.

Det förvånar mig att Lars Bern ofta hänvisar till att vissa saker är politikernas ansvar. Så kan inte jag se det, utan det är varje enskild individs ansvar. Vem ska utbilda politikerna? Backa till 1800-talet i Sverige. Det vara folkrörelserna, rötterna, som förändrade Sverige. Samma måste ske idag. Det kommer aldrig ske några goda förändringar genom politikerna. Det behövs max femton minuters engagemang varje dag.

#13 - - Mikael Eriksson:

Som vanligt bra skrivet och tänkvärt - Lars! Normalt är jag ingen förespråkare av förstatligande av verksamheter. Men när det gäller läkemedelsindustrin är ju intressekonflikten så uppenbar.. Det värsta som kan hända är friska människor! Lagomt sjuka i många år är väl det optimala? Har ingen lösning på problemet men det hela borde kunna diskuteras offentligt och synliggöras. Kan inte erinra mig att någonsin läst en ledarsida som berört saken.

Svar: Problemet är att varken politiker eller journalister har den kunskap som krävs för att förstå detta.
Lars Bern

#14 - - Bim:

Marianne # 7
Markera texten, tryck CTRL plus C så hamnar texten i internminnet,
Klistra in den i Word, oformaterad text. Spara.
Men Tänk på upphovsrätten.

#15 - - Gunnar:

Skulle vara intressant också att se hur de gjort undersökningen. Man ärver ju inte bara gener, även kostvanor.

#16 - - Göran:

#13 - Mikael Eriksson

Om du inte vill förespråka förstatligande tycker jag att du ska fortsätta med det. Även om läkemedelsindustrin har sina intressen har även den statliga verksamheten det. Att skapa ett monopol är det värsta som kan hända. Tycker vi att läkemedel är dyra idag, hur dyra ska de inte bli med ett monopol? Det finns faktiskt billiga alternativ i så gott som alla fall. Med ett monopol skulle det upphöra. Det skulle bara finnas dyra mediciner.

Det är bra att jämföra attityden till läkarvård mellan Sverige och Tyskland. I Tyskland är attityden att vad som helst som hjälper patienten är bra. I Sverige är attityden att låt patienten hellre dö än att avvika från statliga rekommendationer eller bestämmelser.

Svar: Problemet är inte att Läkemedelsbolagen är privatägda utan att ansvariga politiker inte tycks begripa att industrins intresse inte sammanfaller med allmänintresset som det är ett politiskt ansvar att bevaka. Om staten äger läkemedelsbolagen går man ur askan i elden, då kommer ju statens intresse i konflikt med allmänintresset.
Lars Bern

#17 - - EVA:

Som jag ser det så är läkare idag i stort sett helt outbildade på vad som är orsaker till ohälsa när det gäller kosten. Det finns helt enkelt inte i deras utbildning längre. En del läkare har av eget intresse satt sig in i den problematiken, t.ex Annika Dahlqvist, "Kostdoktorn", Anders Tengblad (diabetesläkare), Erik Enby, Fredrik Nyström, Ralf Sundberg, Uffe Ravnskov + många flera. Fredrik Nyström gör så gott han kan på det området på läkarutbildningen i Linköping men det behövs mycket mer på området. Kanske ovanstående "eldsjälar" skulle engageras som föreläsare på landets läkarutbildningar - det skulle garanterat bli ett lyft!

#18 - - Lars Lundqvist :

Tack för din Blogg, som jag med intresse följer.

Jag har själv drabbats av prostatacancer som upptäcktes genom regelbundna PSA prover för 6 år sedan. Jag hade då, på inrådan av min franska husläkare tagit PSA prover sedan 10 år tillbaka. Mitt PSA var förhöjt och min husläkare skickade mej på Ultraljud och gammaldags fingertest. Under 3 år konstaterade man att ökningen troligen bara berodde på förstorad prostata, jag var ju 63 år då. Dock fortsatte PSA att öka och det blev nytt Ultraljud som nu ledde till Biopsis och jag fick min diagnos då jag var 67 år och jag opererades i Sverige 6 månader senare.
Genom svenska urologens försorg genomför jag årliga efterkontroller på mitt PSA och efter 4 år kom åter indikationen på förhöjt PSA från den svenska provtagningen. Jag har själv låtit ta PSA prover varje halvår, numera varje kvartal i Spanien. Det är mycket enkelt att själv ta vilka prover som helst i Spanien, bara att gå in på ett lab och kavla upp skjortärmen. Trots avsaknad av skattesubventionerad provtagning kostar ett prov mindre än i Sverige! Indikationsgränsen för PSA i Spanien anges som 0.04 och i Sverige som 0.10. Således upptäckte jag mitt återfall 1.5 år tidigare tack vare min spanska provtagning. Enligt svensk provtagning har jag fortfarande 5 år efter operationen inte uppnått så högt PSA att jag anses fått ett återfall!
jag förväntar att vid mitt planerade återbesök i maj 2016 också i Sverige få återfallsdiagnosen.

Jag kan konstatera att det är betydligt enklare och billigare att ta sina egna prover och få resultaten själv i både Spanien och Frankrike än i Sverige, där all provtagning och resultat redovisning ska ske via en läkare. I Spanien kan jag själv läsa av via Internet mitt resultat.

Tyvärr drabbades inte bara jag själv av cancer utan min hustru fick diagnosen tjocktarmscancer spridd till levern 14 dagar efter min prostatacancer diagnos!
Hennes cancer upptäcktes försent och operation ansågs inte möjlig i Sverige. Det blev cellgiftbehandling som möjligen förlängde hennes liv med några månader, men samtidigt försämrade hennes livskvalitet väsentligt. Hon avled 1.5 år efter diagnosen helt i linje med statistiken för denna typ av cancer.
Innan dess hann vi med ett besök hos en professor i Paris som opererar mer omfattande levertumörer än vad man gör i Sverige. Han ansåg dock att en operation var meningslös eftersom hon inte längre svarade på cellgiftbehandlingen. Ursprungligen svarade hon väl på behandlingen och då hade en operation i Paris kanske ha förlängt hennes liv.
Hon prövade också selektiv strålning, SIRTEX, som på försök genomfördes i Sverige. Också här blev resultatet efter behandling av ena leverhalvan gott, men efter behandling av andra så gick det fort mot slutet.

Min slutsats från egen och andras erfarenhet är att tidig diagnos följt av operation ger en cancerpatient största chansen att bli botad.

Då jag och min hustru fick våra cancerdiagnoser levde vi vad vi ansåg ett hälsosamt liv med varierande kost och lagom med motion, t.ex. färskpressad apelsinjuice, gräddglass, bröd och långa promenader. Vi låg båda i överkant på BMI 27-28 och jag låg på gränsen till diabetes 2 (stort sockersug som jag stillade med godis och choklad). Det blev också gärna en GT på eftermiddagen!

Sedan mitt canceråterfall har jag successivt, påhejad av min nya livskamrat som är pensionerad allmän läkare, etablerat ett strikt sockerförbud (bara en glasspinne per år!) begränsat fruktkonsumtionen till ett halvt äpple eller liknande per dag och slutat dricka fruktjuicer. Basnäringen får jag genom en varierad låg GI, starkt kryddad, kost. Och stenhårt restriktion att endast äta två måltider per dag med minst 16 timmar mellan middag och brunch (16/8 fasta). Fixar mättnadskänslan med fettrik mat istället för sockerrik. Proteinintag högst 65 g per dag,
Alkohol intag begränsat till normalt 20 cl rödvin per dag, men det blir gärna ett extra glas. GT eller annan starksprit är numera mycket sällsynt, kanske en snaps till julbordet och midsommar! Rökt har jag aldrig gjort. På gamla dar har jag börjat sol

Svar: Lars, det åter som om du gör vad vi själva kan göra. Sedan gäller det att ha tur, lite som att spela golf.
Lars Bern

#19 - - Bo Larsson:

#12/16 Göran

Grundproblemet är två. Dels att själva skapandet av sk läkemedel och patentering av dessa inte skapar hälsa utan bara dövar symtom som egentligen förvärrar, därför att de bygger på ett medicinskt vetenskapligt principfel, där dessa patenterbara och egentligen toxiska kemikalier som i de flesta fall aldrig tidigare existerat, på ett artificiellt sätt manipulerar biokemiska system i kroppen och slår ut kroppens egna reglersystem.

Detta har ingenting med hälsa att göra utan är ett sätt att endast döva symtom. I bästa fall kan du få en placebo effekt pga folk indoktrinerats i generationer att tro att läkemedel skapar hälsa.

Att använda sk läkemedel är som att sopa problemet under mattan istället för att åtgärda det. Symtom och smärta är kroppens sätt att signalera att något är i obalans ungefär som att det börjar blinka rött när det är för litet olja i motorn. Vad läkemedel gör i det läget som princip är att bryta strömmen till lampan så att den slutar blinka. Vips tror den indoktrinerade inklusive läkaren att han är frisk eftersom lampan slutat blinka och fortsätter att köra. Till sist skär motorn och alla är förvånade och undrar varför detta sker när patienten ju hade tillfrisknat när lampan slutade blinka. Då nästa hälsoinsats ska sättas in och denna gång använder man kirurgi och amputerar bort motorn och så är det problemet ur världen. Det är bara det att då sitter patienten i rullstol och är starkt begränsad. Och så håller det på så tills patienten till sist dör en för tidig död i plågor.

På detta sätt är det allopatiska medicinska systemet ett bedrägeri i sig gentemot patienten och samhället men medvetet skapat som en del av nästa bedrägeri, nämligen affärsmodellen att se till att hålla befolkningen i konstant ohälsa så att man kan fortsätta att håva in stora framtida vinster.

Så det andra problemet är själva den skrupellösa affärsmodellen där de som skapade läkemedelsindustrin från början och fortfarande äger större delen av den, gradvis manipulerat till sig kontroll över både den medicinska utbildningen och forskningen och sen följde upp med sofistikerad hjärntvätt genom media propaganda.

Detta har skett gradvis men pågått i över hundra år varför systemet blivit självgående där generation efter generation av både läkare, forskare, patienter, politiker och samhället i stort lurats att tro att det allopatiska systemet är det enda hälsosystemet som ger verklig hälsa, det enda man kan lita på, det enda som är "vetenskapligt". Självklart är de flesta som jobbar i systemet, läkare, vårdpersonal, ansvariga politiker och de som jobbar på läkemedelsföretagen inte medvetna om bedrägeriet då de själva indoktrinerats att tro på systemet sen barnsben.

Det hela är som en masspsykos, en mycket systematisk och skickligt genomförd hjärntvått under lång tid där man också byggt in starka incentiv för att verka inom systemet i form av gratifikationer, status, höga inkomster och aktieutdelningar vilket gett det en stark inre drivkraft utan att de som skapade systemet behöver lägga ner så mycket energi när man väl lagt grunden.

Det är i princip samma modell man använt för att föra mänskligheten bakom ljuset vad gäller klimatfrågan och också inom många andra områden. Det är imponerande skickligt och smart gjort men man har inte haft lika lång tid på sig så det har varit lättare att genomskåda klimatbedrägeriet och göra motstånd och nu krackelerar det.

Det gör det också i viss mån vad som nu börjar hända med den sk skolmedicinen. Det börjar bli alltmer uppenbart genom forskning, vetenskap och praktisk erfarenhet hur skadlig och dödlig den är, det går helt enkelt inte längre att upprätthålla bedrägeriet. Det börjar också bli alltmer uppenbart hur dyr och ineffektiv den är, där landsting och vårdpersonal kämpar för att försöka hålla ihop en rämnande kolloss, och hur billigt och enkelt det egentligen är att skapa hälsa genom rätt kost och livsstil.

#20 - - Bo Larsson:

Ska också säga det att fokuset på genernas betydelse är en modern variant på det ursprungliga bedrägeriet. Självklart är det generna som styr men det är inte där vi kan skapa hälsa utan genom att se till att alla kan ta upp alla de näringsämnen vi behöver, vilket inte är fallet idag (innehållet av mineraler och vitaminer i frukt och grönsaker har sjunkit med upp till 90 % bara sen 70-talet mycket pga den efter andra världskriget Rockefeller skapade "gröna revolutionen" med konstgödning. Ett smart sätt att se till att folkhälsan hålls på en låg nivå genom näringsbrister) och ha rätt daglig rutin och motion kommer samhället efter några generationer att ha utmärkt hälsa.

#21 - - Lars Lundqvist :

Lars, endast första halvan av min kommentar finns med i den publicerade kommentaren.
Det var den andra halvan som borde vara av mer allmänt intresse och som delvis motsäger vad du skriver;

Kort sammanfattat löd den, om den är borttappad;

Jag har samtalat med en erkänd spansk/holländsk cancerforskare om effekten av min "sockerfria" diet och fasta, på tillväxten av min återkomna prostatacancer.
Forskaren hävdar att det inte finns några strikt vetenskapliga bevis att min diet och fasta påverkar tillväxten av min cancer. Det är visserligen allmänt erkänt att cancerns kärna lever av sockret i blodet, men dess periferi, där tillväxten sker har samma metabolism som vanliga friska celler. Cancercellerna är snabba på att anpassa sig till ny omgivning(diet/cellgifter) och vinner i längden över de friska cellerna i kampen om den tillgängliga näringstillgången. Ofta har cancerkärnan dött svältdöden, men dess ytterdelar fortsätter att frodas på de friska cellernas bekostnad.

Svar: Detta låter mycket märkligt. Jag har läst hundratals forskningsrapporter om cancer men aldrig stött på det din erkända forskare påstår. Att lågsockerdiet inte är någon garanti för att slippa cancer eller få en cancer att gå tillbaka är ju känt. Eftersom vi själva producerar glukos så är det ju inte självklart att lågkolhydratdiet hjälper alla. Att cancerceller skulle kunna hämta energi från annat än sockerarter är dock en nyhet för mig. Vad forskningen tydligt visar är att diabetiker med högt blodsocker löper en markant högre risk att utveckla cancer och att de dör mycket snabbare av sin cancer. Det har jag bevittnat inom min egen familj. Det vore ytterst intressant om du kunde fråga din forskarvän om han kan peka på några studier som verifierar det han sagt till dig. Med tanke på hur fel cancerforskningen hittills haft är jag t.v. ytterst skeptisk till hans påståenden.
Lars Bern

#22 - - Bo Larsson:

Cancer uppkommer framförallt pga följande orsaker, ofta i kombination:

ett för lågt pH i vävnaderna pga försurande diet,

alltför stor miljöbelastning i form av toxiner i luften, vattnet och maten,

slaggämnen i vävnaderna pga otillräckligt smält föda och otillräcklig motion

strålning av olika slag, bla mikrovågor från mobilmaster, wifi och mobiler men också läckage från kärnkraftverk och kärnvapenprover mm

stress och känslomässiga obalanser som man vet sänker pH i vävnaderna,

näringsbrister

Varför socker spelar stor roll är pga att det i raffinerad form stjäl de näringsämnen som normalt finns i frukt t ex som behövs för att bryta ner sockret, chockar kroppen och stör alla biokemiska system och skapar obalanser i blodsockernivåerna vilket försämrar immunförsvaret och stärker cancercellerna.

När man i lagom mängd äter frukt t ex som innehåller alla näringsämnen kan kroppen till skillnad från raffinerat socker bryta ner och använda det socker som finns på ett balanserat sätt utan att skada kroppen. Jag tror att raffinerat socker också i sig är syrabildande.

Saken är den att om man gör rätt och skyddar sig vad gäller alla ovanstående punkter är cancer en omöjlig företeelse. Cancer uppstår bara för att den inre miljöbelastningen på cellernas funktion och DNA blir för överväldigande.

Bara det att se till att vävnaderna alltid har rätt pH genom att ha ett bra känsloliv, vara lycklig helt enkelt och gärna skratta så mycket man kan, äta ett överskott på basisk föda, se till att få i sig och KUNNA ta upp ALL näring en människa behöver samt undvika raffinerat socker, kan säkra att man inte får cancer oavsett vad man har för genuppsättning.

Det återstående stora problemet idag är miljögifter och framförallt den ökande mikrovågsstrålningen i samhället pga den trådlösa tekniken. Vi håller på att ta livet av oss genom den och de flesta är helt aningslösa om detta. Vi lever i en mikrovågsugn där strålningsdosen ökar hela tiden i takt med utbyggnad och mer och mer information som transporteras genom det elektromagnetiska fältet.

Vi går mot en katastrof. Cancer, autism, sjukskrivningar, utbrändhet, alzheimers mfl hälsoproblem och sjukdomar ökar explosionsartat. I UK räknar man kallt med att halva befolkningen kommer att drabbas av cancer om 10 år och i USA att vart tredje barn kommer att vara autistiskt om 10-15 år.

Den exploderande ohälsan är resultatet av en kombination av ovanstående nämnda orsaker men det främsta hotet är mikrovågsstrålningen.

Det finns bara en sak att göra i nuläget och det är att omgående montera ner alla mobilmaster och bannlysa wifi. Gör vi inte det kommer vi snart till en punkt där samhället kommer att kollapsa pga ohälsa, sjukdomar och död.

Vi kan ändå behålla en hög nivå av kommunikation och informationsöverföring genom att bygga upp nya flexibla system via fiberkabel. Man skulle t ex kunna tänka sig en slags telefonkiosker som kan finnas överallt där man kan koppla upp sig trådbundet för att ringa med sin handdator, kolla om någon ringt, surfa etc. Samma sak där vi nu har wifi skulle man kunna ha motsvarande stationer på t ex cafeer. Men det finns oändligt med möjligheter och med den kreativitet vi förfogar över skulle vi helt säkert kunna bygga upp något alldeles förträffligt som inte skadar oss.


Svar: Tyvärr måste jag göra dig besviken beträffande frukt. Dagens frukter i fruktdisken är kraftigt förädlade för att vara maximalt söta, vilket gör dem till sockerbomber. Hela frukter i måttlig mängd kan gå an, med fruktjuice är knappast nyttigare än Coca Cola.
Lars Bern

#23 - - Gunnar Juliusson:

Lars, tyvärr inte Ditt skarpaste inlägg, inte heller kommentarerna ovan, rubriken befängd. Jag har inte läst just denna nya artikel, men tror jag greppar ändå. Att tvillingstudier påvisar högre sjukdomsrisk hos enäggstvillingar där ena tvillingen insjuknat än hos jämförbara populationer innebär indikation av att genetiska mekanismer bidrar till sjukdomsutveckling. Jämförelse med tvåäggstvillingar gör att skillnader i socioekonomiska faktorer, kost och miljö är mindre än skillnaden mot andra populationer. Om riskökningen är 30% skulle det kunna innebära att 10/100 000 insjuknar i en definierad population, mot 13/100 000 med förstagradssläkting/enäggstvilling eller vilken grupp man jämför med. Detta utsluter förstås inga som helst andra riskfaktorer eller sjukdomsframkallande mekanismer.
Genetiska mekanismer kan vara mycket specifika. Exempelvis har man tittat på barnleukemi (Mel Greaves et al) med den vanligaste sjukdomsspecifika kromosomavvikelsen t(12;21), där det är mycket stor möjlighet att denna kan påvisas även i PKU-provet (sparat blodprov) när barnet var nyfött, och om detta barn har en enäggstvilling med samma avvikelse är risken mycket stor att denna också insjuknar. Analyserar man t(12;21) på PKU-prover från friska barn är det ganska vanligt (kring 1%) att även dessa har t(12;21), men bara 1% av dessa kommer att få barnleukemi. Det finns andra genetiska avvikelser som ökar risken, exempelvis sådana som ger nedsatt förmåga att laga DNA-skador. Mekanismen bakom ökad risk hos förstagradssläktingar, som från de utmärkta svenska registren påvisat vid många olika tillstånd, kan bero på en massa olika saker, exempelvis förmåga att hantera metabolisk stress eller miljögifter eller immunkompetens som förstås både kan orsakas av genetiska faktorer och exposition, men om det krävs multipla samverkande orsak är sambandet svårt att definiera.
Cancerforskningen idag är oerhört fokuserad på sk targeted therapy, vanligen monoklonala antikroppar riktade mot specifika cellslag, eller signalsubstansmodulerare som oftast är små molekyler som påverkar den finstämda balansen i trafikljusen hos olika cellslag. Här finns ett stort antal framgångsrika läkemedel, som imatinib, ibrutinib, venetoclax, och nu senast de sk PD-1 hämmarna, omskrivet pga god effekt hos Jimmy Carter. Dessa medel kan ha kortare eller längre effektduration, beroende på cancercellens förmåga att mutera vidare och göra sig resistenta. Man kan förstås skriva oerhört mycket om detta, men att industrin skulle blockera utveckling är helt befängt. Den prestigevinst som en effektiv behandling medför är enorm, och det är ingen risk att behandling blir så effektiv generellt att läkemedelsindustrin gör sig onödig. Däremot finns andra problem, som att sjukvårdens, patienters och samhällets intressen inte helt överlappar med industrins. Detta måste man förstås lösa genom att ha rikligt tilltagna forskningsmedel som exempelvis studerar optimal användning av äldre substanser. Detta område är idag mycket eftersatt pga omständligt EU-reglemente och den pressade situationen inom sjukvården idag. Inget av ovanstående står på något sätt i motsatsförhållande till frågan om kost/metabolism, men denna aspekt är svår att värdera vetenskapligt, vilket förstås innebär att man måste angripa frågan vetenskapligt utan rallarsvingar som ovanstående.

Svar: Bra klargörande om metodik, tyckte kanske inte jag hade plats för det i en debattartikel, men här passar det nog. Det du skriver motsäger knappast vad jag skrivit. Och trots de fina (dyra?) preparat du räknar upp så är inte landvinningarna inom cancerforskningen särskilt imponerande. Thomas Seyfrieds forskning har öppnat dörren till ett alternativt sätt att se på cancer som kanske kan leda till större framgångar vad det lider. Till skillnad från dig så inser jag som gammal industrialist vilken logik som styr industrin, och jag tror att den inte gynnar alternativbehandlingar. Den som vill fördjupa sig kan studera hans bok: Cancer as a Metabolic Disease: On the Origin, Management, and Prevention of Cancer
Lars Bern

#24 - - K.Pålman:

Finns vissa inom "humbug" som många kallar det, som hänvisar till vårt magnetfält runt kroppen som fallerat av olika orsaker där traumatiska händelse är en av orsakerna (stark rädsla) vilket gör att gifterna i vår omgivning tränger igenom och där kroppen inte har kapacitet att ta hand om dem då. Kanske mer ngt att ta upp framtiden :-)

#25 - - Bo Larsson:

Lars, det stämmer alltför väl att mycket av växtförädlingen lett till vissa mindre balanserade födoämnen, inte minst den höga halten av gluten i vete jämfört med urvetet eller dinkelvetet.

Juice är ju egentligen en form av raffinering liknande raffinerat socker där den inre holistiska balansen hos en frukten eller växten brutits ner varför juice precis som du påpekar kan vara mindre bra som livsmedel. Frukter har utvecklats i ett symbiotiskt förhållande med människans utveckling under mycket lång tid där vår matsmältning och näringsbehov är anpassade till frukten. Alla försök att ändra på detta genom att raffinera och "förbättra" livsmedel minskar deras optimala potential.

Vi behöver i all teknologisk och vetenskaplig utveckling vara ytterst noga med att respektera de naturliga begränsningar som naturen försett oss med. Varje överträdelse av dessa begränsningar leder oundvikligen till problem och sjukdom. Det kan dock vara svårt att veta exakt vad dessa begränsningar är.

#26 - - Sten Kaijser:

Hej Lars,
precis som Anonym #4 ovan så tvivlar jag på att det bara är 8 miljoner om året som dör av cancer. Jag tror att det föds ungefär 140 miljoner barn varje år och att antalet som dör är mindre, men kanske c:a 100 miljoner. Även om cancer naturligtvis främst drabbar "oss i den rika världen som lever längre" så borde andelen som dör av cancer vara uppåt 20% av alla.

Du kan naturligtvis har rätt men jag skulle vara intresserad av att veta hur du fått fram dessa siffror, 12 resp. 8 miljoner.

I övrigt har din blogg blivit väldigt intressant sedan du upptäckte den "anglo-amerikanska oligarkin" och deras inflytande.

Jag vill dock påstå att sådana gruppers inflytande ofta handlar om det jag kallat 2%-makt, och som i sin enklaste form kan beskrivas som ett stort antal människor med visst inflytande som har en likartad världsbild och till stor del sammanfallande intressen.

Själv minns jag en gammal elakhet från den röda tiden
"Borgarklassen offrar gärna sina söner för nationen men inte sina förmögenheter"

Svar: Enligt WHO fick 14 M cancer år 2012 och 8 M dog.
Lars Bern

#27 - - Göran:

#19 - Bo Larsson

Jag instämmer i stort med ditt inlägg, men det är inte där vi har lite avvikande åsikter. Jag tror inte att läkemedelsindustrin har en ond agenda. Om du tror det måste du även tro att i minst 95 % av alla läkare är onda människor. Jag tror inte att de är det. Jag tror bara att de är okunniga. Skrämmande nog så utbildar sig få läkare. De hänger inte med i utvecklingen. Många som kallar sig experter, de var experter vid en given tidpunkt men då får kallas experter resterande del av sina liv även om de befinner sig på stenålder inom sitt område. Jag skulle däremot kunna tänka mig att en läkare kan tänka på sådant sätt att om denne gör som denne lärt sig och följer myndigheternas råd och det går åt skogen för patienten så har denne i alla fall inte gjort något fel, även om läkaren förmodligen tror att det inte är så bra som råden säger.

Ta vilken hälsotidningen som helst. Där ges kostråd som kan vara helt motsägande. I ena numret får du inte äta fett och i nästa nummer är fett bra. Jag tror inte detta är någon medveten strategi utan helt enkelt bara okunskap. I många fall kan vi kalla det för slarv på grund av dålig egenforskning om ämnet som personen skriver om.

Är en bagare en ond människa? Är en konditor en ond människa. Är alla glassföretag startade av onda människor. Är syltproducenter onda människor. Är alla föräldrar som bakar bullar och kakor till barnens idrottsevenemang onda människor? Jag tror inte att de är det utan bara dåligt upplysta. Kan jag ens påstå att politikerna som är ansvariga för att alla ovan uppräknade människor är onda som låter oss ha en skola som är så dålig på att upplysa dessa människor? Att vara styrelseledamot i ett företag eller VD innebär inte att personerna automatisk har kunskaper om kost eller hur kroppen fungerar på alla möjliga sätt. Du tar upp klimathysterin. På detta område kan vi höra alla möjliga företagsledare som uttalar alla möjliga konstiga saker som de inte har den minsta aning om. Jag tror knappast att Percy Barnevik eller Richard Branson har några baktankar med sina uttalanden om att den globala uppvärmningen måste hejdas. De är bara helt enkelt inte tillräckligt pålästa på det området.

Kort och gott tror jag att symtombehandlingsindustrin inte kan stoppas med lagar, regler, politiker eller staten utan bara genom att ett medvetande växer fram hos allmogen. Många som sätter sig in i kost blir ofta en slags väckelserörelse för dem och vill gå ut och predika för resten av världen och vill att förändringen ska gå jättefort och tror att det kan ske via lagar. Det tror inte jag. Jag tror förändringen sker genom verkstad och inte genom snack.

Svar: Håller med om att vi måste ta ett eget ansvar och hålla oss informerade och att vi måste undvika ett genomreglerat samhälle. Vår frihet är viktigast.
Lars Bern

#28 - - ps:

Diskussionen hamnar på en olycklig nivå om läkemedel enbart framställs som gifter med ondskefulla avsikter. Det är t ex klart vetenskapligt visat att Waran vid förmaksflimmer och behandling av högt blodtryck minskar risken för stroke, och varför ska läkare inte hålla sig till vetenskap? Varför ska man kasta ut barnet med badvattnet? Cancersjukdom är inte min specialitet och jag har inte läst refererad artikel men jag känner olust inför förenklade argument som "ät dig frisk" och den moraliserande konsekvensen "skyll dig själv" som kan bli följden. Varför tror Lars Bern att det är så enkelt att förklara cancer, men samtidigt verkar erkänna att klimatet är ett kaotiskt system med osäkerheter som gör att det inte går att precist predestinera temperaturförhöjning utifrån CO2 som politiker hävdar. Är den medicinska vetenskapen så mycket enklare?

Naturligtvis behöver läkemedelsbolagen tjäna pengar, annars finns de inte, men vad är alternativet? Utvecklingskostnaden för ett nytt läkemedel anges sedan länge till minst 10 miljarder kronor och det är närmast vanligt att sådana kostnader i slutändan inte genererat något nytt preparat. Det finns nog inte många politiker som i verkligheten orkar/vågar/kan ta ansvar för att öppet använda skattepengar på detta sätt och det finns faktiskt ett antal säkerhetsnivåer, vilket fördyrar, innan läkemedel får förskrivas vilket inte gäller exv. hälsokost, befriad från vetenskapliga krav, men också med stora kommersiella intressen. Därtill agerar läkemedelsbolagen internationellt där Sverige är närmast försumbart och utan chans att styra.

# 16 "I Tyskland är attityden att vad som helst som hjälper patienten är bra. I Sverige är attityden att låt patienten hellre dö än att avvika från statliga rekommendationer eller bestämmelser" Detta stämmer inte. I Sverige är all somatisk sjukvård och medicinering frivillig och svensken har (åtminstone före pågående demografiska revolution) längre förväntad medellivslängd än tysken. Frågan är väl om, och hur mycket, skattepengar ska användas till ovetenskapligt baserad alternativmedicin. Veterinärer bör kunna bekräfta vilket djurplågeri homeopati, i stället för veterinärmedicin, kan innebära.

# 18 Det är inte svårt att ta prover. Men sedan gäller det att kunna förstå och tolka dessa och veta vad man ska göra. Normala prover utesluter inte sjukdom och massor av provsvar kan ligga utanför referensvärden utan att detta har någon klinisk betydelse. Ska man förstå referensvärden måste man utöver biokemin bl.a. gå in på statistiska resonemang, vilket i stort också gäller allt som handlar om medicinsk forskning, och abstraktionsnivån blir då snabbt betydande. Jag vet inte många som egentligen behärskar statistik, vilket också utnyttjas av läkemedelsbolagen. Jag är väl medveten om manipulationer men tycker också att ett stort ansvar ligger hos mottagare (politiker, administratörer, sjukvård) som saknar kompetens. Gunnar Juliusson (#23) ger ett mycket enkelt statistikexempel, en riskökning på 30 % i relativa termer kan i absoluta siffror motsvara 3/100 000. Är detta en stor riskökning?

Svar: Läkemedelsbolagen följer sin industrilogik att sälja så mycket som möjligt, därför prioriterar man preparat för livstidsanvändning framför botande preparat. Det är orsaken till att det är så tunt med ny antibiotika. Detta är ju självklart, därför har samhället ett ansvar för finansieringen av bl.a. antibiotika och andra mediciner som botar sjukdomar och det ansvaret tar man inte. Den skenande förskrivningen av livstidsmediciner gör att gamla och multisjuka blir övermedicinerade och då blir medicinerna lätt ett gift isf en välsignelse. Detta är ett högst verkligt problem som skapar en väldigt lidande för många. Jag talar av egen erfarenhet. Det är alltså ett tungt skäl att lära människor att ha en kost och livsstil som gör att man kan minska på antalet piller.
Lars Bern

#29 - - Lars Lundqvist:

#21 Lars, jag ska kontakta den aktuella forskaren och be om referenslitteratur. Kommer att ta lite tid.
Kan du under tiden ge några av dina referenser som stöder din hypotes att cancercellerna måste få sin näringstillförsel via olika sockerarter

Svar: Det finns hur mycket som helst att hitta på nätet här är ett axplock. Tag dig tid och lyssna på Seyfrieds föreläsning den är mycket lärorik. Hans forskning kan komma att totalt ändra inriktning på cancerforskningen. http://cancerres.aacrjournals.org/content/70/15/6368.abstract http://matfrisk.com/2015/05/03/socker-sarskilt-fruktos-gynnar-cancer/
Thomas Seyfrieds bok ”Cancer as a Metabolic Disease” https://www.youtube.com/watch?v=SEE-oU8_NSU
Lars Bern

#30 - - Bo Larsson:

#27 & 28

I hela den här diskussionen måste en princip klargöras:

sk läkemedel som kan patenteras är unika syntetiserade kemikalier som oftast inte existerat på vår planet tidigare och därför har vi som biologiska varelser som utvecklat vår biokemiska system under årmiljoner ingen erfarenhet av dessa eller förmåga att respondera på ett adekvat sätt som vi kan vad gäller naturliga gifter, t ex spy upp dem när kroppen identidfierat dem.

Därför hamnar denna typ av toxiner, alltså sk läkemedel, mellan stolarna och kan påverka kroppen på ett toxiskt sätt men med en utdragen effekt. De kan åstadkomma en specifick inverkan på ett eller flera biokemiska system i kroppen på ett konstlat sätt som inte överensstämmer med kroppens naturliga reglermekanismer och därmed dölja symtom, vilka egentligen existerar för att göra oss uppmärksamma på att något är i obalans i kroppen. Se min liknelse med bilen ovan. Eftersom alla biokemiska system i kroppen hänger samman så när man på ett artificiellt sätt manipulerar ett eller flera biokemiska system så påverkar man alla andra. Därför har i princip alla sk läkemedel i FASS mer eller mindre allvarliga biverkningar just pga detta.

Därför kan allopatiska läkemedel av princip aldrig vara läkemedel som botar, pga att alla patenterbara läkemedel stör kroppens naturliga intelligens på en fundamental nivå.

De är alltid symtomdövande kemikalier med en viss gifteffekt totalt sett, vilket dock felaktigt i det kortare perspektivet kan uppfattas som att de botar.

I vissa livshotande nödfall kan de dock vara befogade som nödåtgärd, t ex antibiotika. Det är bara det att vi lever med ett principfel i samhället och om vi inte gjorde det skulle vi inte drabbas av sjukdom överhuvudtaget. Det är t ex inte fel på bakterier utan att våra immunförsvar inte alltid är så starka som de naturligt borde vara. Om man följer mina råd ovan blir man inte sjuk helt enkelt

Sjukdomssymtom är kroppens sätt att göras oss medvetna om att vi gör något som inte överensstämmer med kroppens naturliga sätt att fungera, t ex att vi har en felaktig diet eller inte rörr oss tillräckligt eller på fel sätt.

Kroppens självläkande förmåga överstiger alla former av mediciner och yttre behandlingsformer, det är bara att vi måste förstå vad vi behöver göra för att stimulera dessa självläkande krafter, kroppens egen intelligens som är obegränsad.

Ett av flera fundamentala hinder för kroppens självläkande krafter är näringsbrister. Finns inte de byggstenar och den organiserande kraft som behövs, det Schrödinger i sin bok What is Life förklarade är negativ entropi, och som vi får i oss direkt eller indirekt via växters fotosyntes där den negativa entropin från solens instrålning kapslas in i den kemiska strukturen hos växtens vitaminer och övriga beståndsdelar, är det i princip omöjligt för kroppens självläkande förmåga att göra sitt jobb.

Vi måste ha dessa byggstenar och näringsbrister trots vårt överflöd är en av huvudorsakerna till både sjukdom och åldersprocessen. Genetisk har vi ett utvecklingsspann i livet från spädbarn, barn, tonåring, vuxen etc men hur det sker och hur långt det spannet optimalt är beror mest på näringstillförseln.

Ju äldre man blir desto mer tenderar vi att ackumulera toxiner och slita på matsmältningsapparaten varför vår förmåga att ta upp näring minskar med åldern, vilket gör att vi kommer in i en ond cirkel då vissa näringsbrister försämrar näringsupptaget av andra näringsämnen.

Det är mycket därför vi åldras och blir mer sjuka ju äldre vi blir. Om man avgiftar, ser till att få komplett med näring i en form som kroppen kan tillgodogöra sig och lever ett naturligt liv i övrigt som det är avsett, kan människan bli minst 160 år, kanske uppåt 200 år, utan att bli sjuk eller skröplig och dö en naturligt död helt frisk när det är meningen, när generna följt hela kurvan ut.


Svar: Jag gör ett undantag trots kommentarens längd. Resonemanget är onekligen mkt intressant.
Lars Bern

#31 - - Bo Larsson:

forts

Men hela samhället idag är i en sån obalans med så mycket toxiner, stress, strålning och annan negativ påverkan att vi i allmänhet dör en alltför tidig död ofta förenat med mycket sjukdom och lidande, egentligen helt i onödan.

När vi pratar om de här sakerna måste vi vara medvetna om att vi alla, inklusive mig själv, sen generationer varit utsatta för hjärntvätt, bla i vår syn på sk läkemedel, som är så ingrodd i oss att vi har svårt att frigöra oss från den. Det är liksom axiom i samhället att allopatiska läkare, läkemedel, läkemedelsindustri och vår vårdapparat ÄR liktydigt med det fundamentala medicinska systemet i samhället. Visst kan det ha brister men det är ändå det som vi litar till.

Men allt detta, hela det systemet är ett bedrägeri skapat för mer än 100 år sen. På samma sätt som Rockefeller hade tagit kontroll över oljan ville man ta kontroll över det globala hälsosystemet och la upp en långsiktig plan för att gradvis bygga upp detta system så att det skulle bli självgående, där de flesta som verkar i systemet inte har en aning om det utan tror att de gör rätt. Så det är inte så att de som verkar i systemet är onda, de är lika hjärntvättade som alla andra i samhället.

Det geniala men skrupellösa är hur detta system skapades och byggdes upp, dvs hur man kan få en hel värld att bli förd bakom ljuset och uppfatta något som studier visar vara kanske den främsta dödsorsaken i västvärlden före hjärtsjukdomar och cancer, som ett hälsosystem och att dessa toxiner, sk läkemedel, skapar hälsa.

Vi måste vakna upp och inse hur hjärntvättade vi blivit, hur hjärntvättat hela samhället blivit!! Hur i hela friden kan vi ha fått oss att tro att det system som dödar fler än de dödligaste sjukdomarna är ett hälsosystem? Det är uppenbarligen inget hälsosystem, det är ett system för motsatsen, det är ett system som dödar och skadar, ett system som hindrar befolkningen från verklig hälsa, ett system som hjälper Den Nya Världsordningen att kontrollera medborgarna på samma sätt som klimatbedrägeriet är avsett att öka kontrollen av medborgarna.

Lösningen på detta är att vakna upp och förstå mekanismerna för hur man lyckats föra hela världen bakom ljuset och det är delvis detta Lars blogg handlar om på ett förmämligt sätt! Tack för det!

#32 - - Göran Sjöberg:

Bra att du nämnde Professor Seyfried och hans forskning kring en alternativ syn på cancer och dess uppkomst. Jag har själv läst boken med största intresse och 'recenserat' den i två krönikor hos Annika Dahlqvist.

http://annikadahlqvist.com/2015/04/15/den-kansliga-fragan-om-cancer-ii/

Jag har svårt att tänka mig någon mer genomarbetad vetenskaplig kritik av den nuvarande officiella synen på cancer.

Vem är för övrigt Rune Bengtsson som ägnar sig åt invektiv istället för sakargument här?

#33 - - ps:

Bäste Lars
Samhället kan inte beordra fram i sig önskvärda forskningsresultat. Du refererar till dig själv och det är en bevisföring som kallas anekdotisk och som inte går att generalisera. I vetenskapliga sammanhang pratar man om evidensgradering vilket framför allt bygger på publicerade studier (vilket är nödvändigt för att vetenskapligt kunna granskas). Den vetenskapliga tyngden avgörs efter hur studier har lagts upp (RCT, observationsstudier etc.) och om det finns flera likartade studier med resultat i samma riktning osv. Den lägsta evidensen innefattar dåliga studier och expertutlåtande (även om det är professorer och stora forskare som tycker saker), konsensusdokument och liknande (se SBU och GRADE), evidensstyrkan blir då ”otillräckligt vetenskapligt underlag”.

Om du mår dåligt av en viss behandling är det i allra högsta grad relevant för dig men det säger inte att alla andra mår dåligt, varav ett antal kanske också har mervärdet att få leva längre eller mindre sjuka liv. Bra medicinska studier bör belysa denna aspekt. Medicinbiverkningar är ett svårt kapitel, i RCT finns det alltid individer som upplever biverkningar, subjektivt även svåra, av placebo.

När det gäller ansvaret på individnivå har jag svårt att se att professionen inte ska ha ett större ansvar för medicineringen än läkemedelsindustrin. Legitimerad personal måste fungera som ett filter präglat av det som kallas ”vetenskap och beprövad erfarenhet” mellan patienter och läkemedelsindustrin, inte minst som när industrin nu – naturligtvis av marknadsskäl – bearbetar patienter genom att finansiera patientföreningar, tidskrifter, patientutbildningar, patientdeltagande i kongresser mm utöver fortbildning av professionen (som bör ha större förutsättning att värdera informationen än patienter) men också allmänt ideella föreningar och bearbetning av sjukvårdens ledning, det är naturligvis en fördel att få med preparat i rekommendationslistor, medicinska pm., vårdprogram etc.

Angående forskning måste naturligtvis resultat som kommer från industrin granskas synnerligen kritiskt med vetskap om infallsvinkeln, detta kunde fungera bättre än idag.
Jag ser gärna att forskningen var mer fristående och visst kan universiten ta fram läkemedelssubstanser, men detta är ju bara början. Det jag berörde (”minst 10 miljarder kronor”) handlar ju om de enormt dyra kliniska prövningar som sedan behövs och som inte alls garanterar någon användbar substans. Det är svårt, komplicerat och dyrt att få fram nya preparat och rader av läkemedel avsedda för stora patientgrupper har de senaste årtiondena inte motsvarat förväntningar eller fått genomslag.

Att verkligt gamla (medicinsk handlar det nu ofta om människor äldre än 85-90 år) överbehandlas håller jag med dig om, det är stundtals skrämmande, ofta ogenomtänkt och nästan alltid utan vetenskapligt underlag. Men vad kan man förvänta sig i en sönderfallande primärvård med begränsade resurser där styrande politiker prioriterar hög tillgänglighet för den som så kräver utan prioritering efter medicinska behov?

#34 - - Marie:

Svar till #7 Marianne , # 11 Sven och # 14 Bim

Jag hoppas att jag inte krånglar till det, men så här kan man gå tillväga om man vill spara ner texten i artikeln manuellt:

Först en liten upplysning. Man kan inte kopiera texten om man börjar med överskriften. Dela in det i två omgångar. Börja med att Vänsterklicka där texten börjar under bilden och dra hela vägen ner till slutet av artikeln. Hela artikeln skall nu ha blivit blå (utom överskriften).

Tryck Ctrl C för att kopiera. Öppna ett Word-dokument eller ett mail. Tryck Ctrl V för att klistra in. Överskriften sparar man separat genom att sätta markören där överskriften slutar och dra markören mot vänster. Kopiera med Ctrl C och gå till Word-dokumentet eller mailet och klistra in med Ctrl V.

Lycka till!

Tack Lars Bern för en mycket intressant blogg. Den försvann några dagar och jag blev rädd att någon hade hackat bloggen eller att någon velat tysta dig när du skrev de intressanta artiklarna Matrix om oligarkerna. Dock fanns Peter Krabbes artiklar som behandlar liknande tankar kvar, varför jag tänkte att du kanske bara har "städat" lite i bloggen. Jag blev glad när antropocene dök upp igen när jag googlade på ditt namn!

#35 - - Rolerix:

Från en artikel i SvD den 22 sept 1986:

För mycket salt och för litet kalium kan vara en hittills helt förbisedd och okänd orsak till cancer. Det är en ny och uppseendeväckande teori som kan komma att totalt förändra bilden av canceruppkomst och cancerrisker.

Den svenske biomatematikern professor Birger Jansson, sedan flera år verksam vid Texas-universitetet i Houston i USA, har noga kartlagt detta samband sedan han upptäckte de första spåren för cirka fem är sedan.
- Teorin om effekterna av natrium (salt) och kalium på cancersjukdomar ger de sammanhängande förklaringen på hittills svårförståeliga och förvirrande cancerfakta, säger han.

#36 - - Renzo:

Stämmer det att fler personer med cancer botas idag?
Vad händer med alla pengar som går till Cancerfonden?

Svar: Problemet är att begreppet bota är luddigt, när är en cancerpatient botad - när han överlevt 5 eller 10 eller 20 år? Det man mest pratar om är s.k. femårsöverlevnad och den har gått upp, men många i den siffran är inte botade från sin cancer, de har bara inte dött ännu. Framstegen för cancerforskningen är mycket magra om man ställer dem i relation till de enorma summor som investerats de senaste 40 åren.
Lars Bern

Upp