Leif Johansson och Marcus Storch lite mer respekt för demokratin please!

 
DI larmade häromdagen om att organisationen Svenskt Näringsliv har haft möten med ledande företrädare för landets tredje största riksdagsparti SD och man har bistått dem med material i näringspolitiska frågor. Hela det politiskt korrekta Sverige som hatar uppstickarpartiet och dess sympatisörer har som väntat fått totalt frispel över detta tilltag.

Från Svenskt Näringsliv tillbakavisar men kritiken med att; Det finns ingen grund i att vi skulle ha ett organiserat samarbete eller något sådant. Vi har ett uppdrag att informera partiföreträdare i riksdagen och andra församlingar om sakfrågor som är viktiga för näringslivet. Det är inget konstigt med det. … Det viktiga är att få till stånd en diskussion i sakfrågor kring de utmaningar som landet står inför. Det blir svårt när andra använder sådana här nyheter för att klibba på en saker man inte står för. … Vår utgångspunkt är att vi har ett korrekt förhållningssätt till alla partier i riksdagen. Vi har ett tydligt uppdrag att se till att de som fattar beslut får så mycket sakinformation som möjligt för att de ska kunna fatta välgrundade beslut. 

Svenskt Näringslivs ståndpunkt är fullständigt logisk och kristallklar. Som näringslivets främsta intresseorganisation så är man skyldig att ha en dialog med alla politiska partier som sitter i Riksdagen och fattar beslut rörande näringslivets villkor. Kan man ha en dialog med tidigare öppet kommunistiska Vänsterpartiet så måste man givetvis kunna ha det även med SD.

Vänsterpartiet har en betydligt allvarligare historisk belastning än vad SD har. Det partiets ledningar hade i decennier personliga och väldigt nära relationer till de kommunistiska diktaturerna. Man spelade under täcket med mördarregimer som var ett direkt hot mot vårt lands säkerhet. Mig veterligt har SD inte någon sådan motsvarande historisk belastning, där rörde det sig snarast om unga omogna brushuvuden med rötter i extrem nationalism med dragning åt nynazism. De som funnits kvar är av allt att döma på väg att uteslutas. Mig veterligt har inte Vänsterpartiet uteslutit Lars Orly och andra gamla kommunister. Så hatet mot SD har nog en helt annan grund, det handlar givetvis delvis om värderingar, men den främsta drivkraften är att partiet är ett allvarligt hot mot etablissemangets maktmonopol och försörjningsprivilegier. Follow the money!

Allt vore väl gott och väl om inte två ledande gamla företrädare från näringslivet klivit in och satt bägge fötterna i klaveret. Jag tänker på tidigare ordföranden i Nobelstiftelsen och chef för det bortdribblade fina företaget AGA, Marcus Storch och ordföranden i Ericsson och tidigare Volvo-chefen Leif Johansson. Han som i princip gav bort Volvo Personvagnar till Ford som visade sig helt olämplig som ägare. Båda har i den politiska korrekthetens namn gått ut och kritiserat Svenskt Näringsliv för att man gör sitt jobb.

I en intervju i Dagens Industri säger Leif Johansson: Jag har stor respekt för i stort sett alla partier som finns i riksdagen när de gäller allmän ekonomisk politik och när det gäller sättet att sköta demokrati och så vidare och tycker faktiskt att de sköter det bra. Jag tycker inte vi behöver ett SD. Vad han de facto säger är att han dels i stort sett gillar Mp:s och V:s ekonomiska politik, dels att han tycker bättre om gamla kommunister än om de långt fler som sympatiserar med SD. Minst sagt uppseendeväckande för att komma från en person med hans bakgrund och erfarenheter.

Vad båda dessa herrar även uppvisar är ett öppet förakt för demokratiska spelregler. Jag tycker inte vi behöver ett SD. Är det Leif Johanssons sak att avgöra det? Skall inte väljarna själva få bestämma vad de skall rösta på? Om dessa två herrar haft någon ryggrad och integritet borde de istället fråga sig varför så många människor i vårt land vänder sig till ett parti som SD? De borde ställa det övriga politiska etablissemanget till ansvar för den kritiska situationen som landet hamnat i och som ligger bakom denna opinionsstorm. Men dessa två herrar har mig veterligt aldrig ifrågasatt den politiskt korrekta åsiktskorridoren, ett ryggkrökande som de blivit rikligt belönade för med rader av hedersuppdrag. Leif Johansson spelar typiskt nog även med i den pågående politiskt drivna klimathysterin.

Jag fick häromdagen ett mejl från en äldre vän som säger mycket om vad det handlar om; Vi är många äldre som är rädda . Inte för klimatet utan för att våra styrande inte ska värna om våra västerländska värderingar . Det är inte flyktingarna personligen.  Vi ska ta hand om åtminstone en stor del av dem. Nej, vi är rädda för de värderingar som en del av dem har . De styrande är naiva och fattar inte att denna religion går stick i stäv med våra lagar i många fall . Jag får ångest av synen av dessa heltäckta och schalbeklädda  kvinnor ,t o m 6-7-åriga flickor, av alla tvångsäktenskap, mördade döttrar , män som åker och krigar för IS med mera. Varför är svenskarna och framför allt regeringen så aningslösa. Snart har vi en miljon muslimer i landet och då kan vi inte försvara våra värderingar längre.

Detta beskriver ganska väl de utbredda känslor som ger näring åt den växande skaran med SD-sympatisörer. Och Leif Johansson och Marcus Storch denna känsla finns även inom breda grupper av övriga partiers sympatisörer, så om ni och det övriga etablissemanget inte tar denna folkliga rädsla på allvar så kommer SD att fortsätta att växa.

Lite mer respekt för demokratin och för era landsmäns rädsla hade varit klädsamt.

Svenskt Näringsliv förtjänar all respekt!

Hållbar utveckling | | 56 kommentarer |

Utan rädsla ingen makt!

Tidskriften Forbes publicerade den 26 september en mycket intressant sammanställning av hur klimatfrågan speglas i Google-sökningar över hela världen. Man kan göra två viktiga iakttagelser. Den första är att den totala klimathysteri som piskades upp inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009 sakta men säkert har avklingat och att alarmisterna inte har lyckats piska upp något trendbrott i opinionen inför det planerade klimatmötet i Paris senare i år. Den andra iakttagelsen är att intresset för klimatlarmen är starkt koncentrerat till västvärlden, 80% av världens befolkning är tämligen ointresserade.

Vi kunde före nyår läsa hur den kommunistiske påven Franciskus i en encyklika manade världens katoliker att agera mot förmenta klimatförändringarna. Det intressanta är att hans maning inte lämnat något spår i Google-statistiken. Det är nog inte så många som bryr sig om påven längre. För att präster och mullor skall kunna utöva någon makt över oss krävs rädsla. Vi skall skämmas över att vara människor och vara rädda för vad vi ställer till med våra synder.

Vi ser också att president Obamas skrämselkampanj, med bedrägliga manipulationer med historiska klimatdata och hot mot de som inte låtit sig skrämmas, om att sättas i fängelse inte heller satt några spår i sökningarna på Google. Vi ser att om vi vägrar att vara rädda då tappar förtryckarna och prästerna sin makt över oss.

Ärkeskurken i serien Stålmannen, Lex Luthor levde efter devisen Ju mer rädsla du skapar, ju större blir bytet! Närmare sanningen om maktens innersta väsen kan man nog inte komma. Vi är ständigt manipulerade av härskare som likt påven försöker växa med utnyttjande av vår rädsla. Islamiska Staten och sharialagar är ett praktexempel.

Trygga fria människor med en optimistisk framtidsbild är svåra att kuva, därför har härskare i alla tider försökt frammana otrygga och skrämmande bilder av omgivningen och framtiden. För att kunna utöva sin makt över oss eftersträvar de alltid maximal rädsla och otrygghet och de väljer alltid bilder där de kan skuldbelägga oss. Förr berodde missväxten på vår sexuella frigjordhet, numer handlar det om att vi njuter av gott kött eller reseupplevelser med bil och flyg.

Kyrkan har under historien skrämt oss med djävul och helvete om vi levt ut vårt naturliga beteende. Mot en gåva (ett offer eller en avlat) till kyrkan och prästerna har de erbjudit syndens förlåtelse. Prästerskapet har levt i ofattbar lyx i sina magnifika tempel, medan undersåtarna har levt i kalla rökiga krypin på svältens gräns. I det sekulära västliga samhället har människorna börjat kasta av sig skammen över sin sexualitet. Vi vänder prästerna, djävulen och helvetet ryggen. Bögar och flator kan leva fritt som alla andra. Kyrkan har därmed tappat större delen av sitt inflytande över oss. I desperation försöker nu prästerskapet återvinna sin förlorade mark och sina allmosor, genom att hitta nya alternativa synder att skuldbelägga.

Frigörandet av lätt tillgänglig fossiliserad energi möjliggör människans enorma framåtskridande och ett avskaffande av all fattigdom. Det har skapat en värld där alla människor kan mätta sina munnar och leva ett rikare och tryggare liv. Det har skapat en allt rikare bas för allt liv på jorden. Det har gjort oss mindre mottagliga för skrämselpropaganda.

Kyrkan och våra politiska härskare är i skriande behov av en ny synd. Så vad gör de? I en desperat manöver för att försvara sin makt och sina privilegier, sätter de en giftstämpel på livets mest välsignade centrala beståndsdel. De har valt ut koldioxiden från förbränning i våra kraftverk och i våra levande celler. Den enda påvisade effekten av den högre halt av koldioxid som frigjorts, är att vi fått ett lite varmare och behagligare klimat och att den göder den livgivande växtligheten, stimulerar den biologiska mångfalden och mättar fler munnar. Vad har påven och biskoparna emot det, måntro?

Några klimatförändringar syns inte till och vädret håller sig med god marginal inom sin normalitet. Allt färre människor svälter eller får sätta livet till p.g.a. väderkatastrofer. Ändå försöker påven och de svenska biskoparna skrämma människorna till förnyad underkastelse med falska vittnesbörd om en kommande domedag orsakad av vår utandningsluft. Klimatnojan är prästerskapets perfekta storm. Det är mot den bakgrunden vi måste se den Svenska Kyrkans biskopsbrev och påven Franciskus encyklika om påstådda men inte observerade klimatförändringar.

Kyrkans och den politiska adelns makthavare har lierat sig med den elitistiska gröna ondska (the Green Blob) som anser att vi människor är för många och att vår existens är det stora hotet mot livet på jorden.

Tänk på att ni aldrig kan bli fria om ni inte övar upp er förmåga att genomskåda olika härskares alla försök att skrämma er och skapa rädsla. Och var speciellt på er vakt mot de som uppträder förklädda till goda apostlar. Tänk på att världens självutnämnda goda ofta är de ondaste.

Fråga er varje gång ni hör ett miljölarm, till vem det kan ge makt och rikedom?

Fråga er vem som tjänar på att skrämma med naturlig mat? Fråga vem som tjänar på att skrämma er med det livsviktiga kolesterolet i era blodflöden?

Fråga er vem som tjänar på att återskapa det kalla krigets motsättningar? Vem var det som provocerade fram krisen i Ukraina? Vem tjänar på att återskapa vår rädsla för ryssen?

Follow the money!

Fundera på, hur mycket av era resurser ni lägger på olika saker beroende på något ni är rädda för? Fundera även på hur stor del av våra skattepengar som förslösas p.g.a. vår rädsla för inbillade klimatförändringar, framprovocerade motsättningar och andra påhittade faror?

Fråga er vilka som ligger bakom er rädsla? Där hittar ni ert livs ondskefulla Lex Luthor och han är ofta den ni minst anar.

 

Demokrati | Islam, Klimatmarxismen, Kyrkan, Påven | | 19 kommentarer |

The Green Blob vår tids verkliga miljöbov

 

Återigen påminns vi om att den politik som styrs av hysteriska larm om katastrofala klimatförändringar, leder till betydande och allvarliga miljöskador. Överdrivna påståenden om miljöeffekter från bilarnas utsläpp av koldioxid visar sig ha lett till en massiv övergång från bensindrivna bilar till dieselbilar under senare decennier. Detta har skapat nya och betydligt allvarligare miljöproblem än de små klimateffekter som kan noteras.

En forcerad satsning på förnyelsebara bränslen inom främst EU har bidragit till en betydande undanträngning av vildmark och biologisk mångfald runt om i världen. Regnskogsskövling för att producera palmolja och etanol från sockerrör, odling av energiskog på prima jordbruksmark och användning av spannmål för att producera drivmedel istället för mat är bara några exempel. Vindkraftverk dödar miljontals fåglar och fladdermöss, förstör öppna landskap och alstrar ett infraljud som skadar människors hälsa. Allt detta för att minska något lite på utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Koldioxidhalten har sedan mitten av förra århundradet stigit med 0,01 procentenhet, från 0,03 till 0,04. Detta tros ha bidragit till en global temperaturökning med ca. en halv grad C. De senaste två decennierna har ingen fortsatt uppvärmning noterats vid de satellitmätningar som görs. Den mest påtagliga klimateffekten är att mer koldioxid i atmosfären är väldigt gynnsamt för växter och grönalger som utgör basen i näringskedjan för nästan allt liv på jorden, inklusive mänskligt. Det innebär att långt fler munnar kunnat mättas och hungern är på defensiven. Larm om en rad andra negativa klimateffekter saknar stöd i faktiska observationer. Alla s.k. väderhändelser ligger fortfarande väl inom normal variabilitet.

Observationen stödjer att allt är väl med klimatet. Ekosystemet har hittills bara gynnats av den högre halten av koldioxid och det måttligt varmare klimatet, har inte bromsat alarmismen i västvärlden. Att de stora utvecklingsländerna inte bryr sig ett dugg om våra domedagsprognoser framgår tydligt av att man där satsar massivt på en kraftig utbyggnad av kolkraft. Däremot spelar man med i klimatsvängen i förhoppningen att kunna pressa av väst de 100 miljarder USD per år i klimatbistånd som Obama ställde i utsikt vid FN-mötet i Köpenhamn 2009.

Ensidig fokus på bilarnas utsläpp av koldioxid har kraftigt gynnat en övergång från billigare bensinmotorer till dieselmotorer. Bilföretagen har satsat en stor del av sin motorutveckling på just extremt bränslesnåla dieselmotorer. Men det finns en annan sida av myntet. Vi har hela tiden vetat att dieslarna släpper ut andra farliga ämnen och partiklar. Även om man gjort vad man kan för att försöka rena dessa föroreningar, så kvarstår en stor skillnad i jämförelse med bensinmotorerna.

Det handlar om kolmonoxid, PAH-partiklar, sot och olika kväveoxider (NOx). Ozonlagret påverkas, skog och mark påverkas samt människan påverkas. Kväveoxiderna angriper t.ex. våra andningsorgan. Dieseln släpper enligt visa källor ut över tjugo gånger fler farliga partiklar, som penetrerar vävnader i lungor, hjärna och hjärta. Brittiska forskare har beräknat att dieselbilarna orsakar omkring sex tusen för tidiga dödsfall årligen i Storbritannien.

På bilar och andra fordon som drivs med diesel och bensin sker i dag, utöver en allt mer förfinad förbränning, efterbehandling för att reducera farliga utsläpp. Partikelfilterrening är en sådan efterbehandlingsmetod, katalytisk rening av olika slag en annan. Men en betydande skillnad mellan de två motortyperna består till dieselns nackdel.

Det som avslöjats om VW är att man har en mjukvara som styr motorns förbränning som anpassats så, att den under en standardiserad  testcykel ger tillfälligt lägre utsläppsvärden, som vida understiger de värden man får vid vanlig användning i trafiken. Men är det VW och andra bilindustrier, som anpassat sig till politikernas testmetoder, som är bovarna i dramat?

I vårt välorganiserade samhälle med stora myndigheter som skall bevaka miljöpåverkan från olika verksamheter, kan man förvänta sig att statsmakten borde varit uppmärksam på dieselanvändningens miljöeffekter och att man därför borde ha gynnat den billigare bensintekniken på dieselns bekostnad. Men verkligheten är att politiker i så gott som alla läger har låtit sig styras av den gröna lobbyn och klimataktivister (Miljöpartiet, Centern, WWF, Greenpeace, Naturskyddsföreningen m.fl.). Det har lett till en politik som går precis stick i stäv mot bästa miljöteknik precis som med det förnyelsebara.

Efter att klimathysterin brutit ut och en rad länder skrivit under det tandlösa Kyoto protokollet år 1997 har andelen dieselbilar inom EU fullständigt exploderat. Bilarna har ensidigt beskattats bara utifrån sina harmlösa koldioxidutsläpp. Att tusentals människor blir sjuka och dör i förtid bryr sig de gröna inte om. Det är Miljöparti- och Centerpolitik i praktisk tillämpning. Bilindustrins stora misstag är att man fegt spelat med i den klimathysteriska politiken och att man smekt alarmisterna medhårs. Nu kommer industrin att få betala ett högt, mycket högt pris för sitt medlöperi.

The Green Blob ser allt mer ut som vår tids största hot mot såväl hälsa som en hållbar utveckling av vårt samhälle i framtiden.

Hållbar utveckling | Centern, Greenpeace, Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, VW, WWF | | 25 kommentarer |
Upp