Etablissemanget lägger bränsle på missnöjesbrasan

 
Den här damen heter Suzanne Osten och får symbolisera arketypen för det etablissemang som satt sig på vanligt folk.
 
I en opinionsundersökning från SCB framgår det att över en tredjedel av SD:s väljare röstade på partiet av andra skäl än deras partiprogram. Men det är ju självklart, det vi bevittnar inom hela EU är en revolt från många väljare som känner att de saknar reella möjligheter att påverka politiken i sina länder och från EU:s sida. Det är en revolt mot det etablissemang som i Sverige bäst representeras av den förra folkpartiledaren Bengt Westerberg (ni vet han som mer än någon gett politikers girighet ett ansikte). Han hävdar att politiker har ett särskilt ansvar för att upprätthålla det politiskt korrekta filtret över samhällsdebatten, och att låta en värdegrund styra lärarutbildning och övervakning över internet och medier.

Det politiskt korrekta har på detta sätt lyfts ut ur den politiska debatten och vanliga människor känner att de inte längre kan påverka politiken i val och i debatter. Det som skiljer mellan socialdemokrater och Allianspartier är småsaker, medan de stora frågorna som engagerar väljarna har begränsats av den politiskt korrekta åsiktskorridor som samhällets politiska, kulturella och mediala etablissemang skapat. Vi ser en liknande utveckling över hela EU, men i Sverige har den gått längst.

I dagens värld med sociala medier där alla kan uttrycka sig, klarar inte etablissemanget av att förkväva missnöjet genom att vägra det voice i sina väl kontrollerade tidningar och Public Service. Jag har egen erfarenhet av att bli bojkottad av etablissemangets medier för mina åsikter som går utanför åsiktskorridoren i några frågor. Den här bloggen har därför blivit till. Westerbergs ambition att övervaka internet skall ses mot denna bakgrund.

Att miljontals väljare strömmar till partier som Front National, UKIP, SD och en rad liknande partier inom EU är ett uttryck för det enorma demokratiska underskott som politiskt korrekta åsiktskorridorer skapar. SD:s nära en miljon väljare i det senaste valet var en stark markering från svenska folket mot etablissemangets översitteri. Det är mot den bakgrunden SD:s agerande skall bedömas, de kommer aldrig att acceptera åsiktskorridoren. Den är deras livsnerv.

De övriga partierna tycks inte begripa något av detta. Det avslöjas av deras förslag att försöka begränsa väljarnas möjlighet att påverka politiken ytterligare. Man vill nu införa regler som gör det möjligt att regera landet med en minoritet i Riksdagen för att beröva SD deras vågmästarroll. Hur man kan tro att man genom ännu större och mer omfattande begränsningar av demokratin skall minska folkets maktlöshet och väljartillströmningen till SD, är för mig obegripligt.

Vi kommer nu att få se alla självutnämnda ”goda” rycka ut i de politiskt korrekta medierna och stigmatisera SD. Alla trötta gamla förolämpningar med anspelning på nazister och fascister kommer att tuggas. Det kommer att ytterligare underblåsa vi och dom känslan mellan vanliga väljare och etablissemanget och ännu fler kommer att lägga sin röst på SD. Tron att 87% tog avstånd från SD i valet och därmed är nöjda med åsiktskorridorens inskränkningar i demokratin är direkt skrattretande. Det kokar under ytan i flera av sjuklöverns partier.

Det är en betydande del av övriga partiers väljare som delar känslan av maktlöshet och därför är potentiella SD-röstare. Mauricio Rojas pekade i sin SvD blogg igår på risken att SD blir största parti såsom Front National i Frankrike. Vid en sådan utveckling skall talmannen hämtas från SD och vi kan alltså få en situation där statsministererbjudandet även går till en SD:are. Vad gör etablissemangets fina Nobelstiftelse då? Skall man sluta bjuda talmannen och ev. statsministern på Nobelfesten? Jag frågar mig vad som då händer med den planerade demokratiska inskränkningen, att ge en minoritet i Riksdagen möjlighet att kunna regera.

Etablissemanget måste börja inse att det är de själva som är måltavlan för det folkliga missnöje som SD så skickligt gett en röst. Ni kändisar som kommer ut som SD-hatare i olika sammanhang, tänk er för, ert ställningstagande ger snarast folks missnöje en bekräftelse. Strategin att fortsätta att stigmatisera och kränka de frustrerade väljarna är ytterst obegåvad. Vi har ju accepterat de gamla kommunisterna trots deras nära och hjärtliga samröre med regimer som sköt på sina egna flyende medborgare. Att mot den bakgrunden vägra tala med SD är obegripligt.

I extravalet, rösta på och kryssa bara de politiker som är beredda att börja ta den här opinionen på allvar och som erkänner samtliga representanter som svenska folket valt. Att tro att man får bort ett missnöjesparti genom att elda på missnöjet med ännu mer inskränkningar i demokratin och med förolämpningar mot de missnöjda är förlov sagt rent obegåvat.

Sluta att lägga bränsle på brasan!

Sedan denna blogg skrevs har det kommit en färsk opinionsundersökning från Yougov som är gjord efter regeringskrisen. Där går SD som väntat upp med 6,6 procentenheter. Om ni lägger det till valresultatet blir det 19,5 procentenheter. SD kan mycket väl bli näst största parti i valet den 22 mars!

Kategori: Demokrati
Taggar: Sverigedemokraterna
1 Sara:

skriven

"Hur man kan tro att man genom ännu större och mer omfattande begränsningar av demokratin skall minska folkets maktlöshet och väljartillströmningen till SD är för mig obegripligt."

Nja, det är nog snarare så att det råder brist på sinnessjukhus helt enkelt.

3 Cosmik Debris:

skriven

Att Löfven i Skavlan anklagar kanske en miljon SD väljare för att vara fascister är provocerande magstarkt och helt obegripligt. Har den mannen inte fattat ett endaste dugg? Han upplevs som fullständigt inkompetent och har mannen överhuvudtaget några strateger?

Om ja måste dessa herrar heta Blind-Olle, Döv-Lars och Stum-Erik.

Om migrationsverkets prognoser (500 000 under de fyra närmaste åren) stämmer har vi ett förödande katastrofläge 2018. Hur kan Löfven välja att inte se det som ett gigantiskt olösligt problem?

Var skall de bo? Var skall de jobba, Var skall deras barn gå i skola?
Var skall vi bo? Var skall vi jobba och var skall våra barn gå i skolan?

En normalbegåvad människa inser självklart att detta är fullständigt ohållbart och kollapsen kommer oavsett vem som är fascist eller inte.
Det är bara tragiskt att en liten liten klick tyckare (oftast kvinnor) på redaktioner tycks styra landet. Och det gör de envist mot avgrunden.

Den ljusnande framtid är inte Sveriges!

5 lennart bengtsson:

skriven

Man kan omöjligt undgå att skrämmas av den tilltagande tendens till politisk korrekthet som sprider sig i samhället. Den begränsas inte bara till allmänna medier utan även till vetenskapliga tidskrifter, något som jag själv fått erfara under 2014. I ett sådant fall bedömdes inte innehållet utan i stället författaren baserat på vad som skrivits om honom på diverse bloggar. Att stimulera till kritiskt tänkande i en viktig vetenskaplig fråga ansågs bl. a av tidskriften Fysikaktuellt som oönskat.

Det är helt klart att dagens tendens att ignorera folkviljan och så mycket som möjligt förhindra denna inte passar i ett öppet, demokratiskt samhälle utan hör mer hemma i en ”Obrigkeitstaat” som dagens Kina. Ett sådant samhälle behöver inte ordna några fria val då överheten vet vad undersåtarna vill, vad de bäst behöver och vilka uppfattningar som passar.

Att det finns företeelser som SD är därför alldeles förhatligt och skall med alla medel stoppas. Att använda militär och pansarvagnar som på Tianminplatsen (Himmelska Fridens torg) i Peking i juni 1989 är ett klumpigt sätt, mycket bättre är att manipulera undersåtarnas själar med hjälp av det moderna mediasamhällets alla infernaliska medel. Tyvärr lyckas inte detta genom Internets möjligheter och det är därför som vi fortfarande har bloggar som denna. Jag kan försäkra att det finns krafter i samhället som vill göra allt för att få stopp på, i deras tycke, detta oskick.

Att landets undersåtar protesterar mot dagens politik på flera områden, inte minst en fullständigt misslyckad och defunkt migrationspolitik, är deras medborgarplikt och därför bör partier som vågar stå upp för sådana allvarliga missförhållanden få allt stöd i stället för att utsättas för organiserade förtalskampanjer.

7 Tommy Källbäck:

skriven

Sjuklöverns oförblommerade hat mot SD, gäller nog trots allt inte sakfrågan, migrationspolitiken, utan konkurrensen om makten, om försörjningen och om platserna i rampljuset.

Rädslan för SD och oförmågan att se sina egna tillkortakommanden har fört etablissemanget långt in i en återvändsgränd där den senaste anhalten är "nyfascister".

Så länge som etablissemanget inte på allvar tar upp problemen med migrationen så kommer SD att växa i opinionen. Att dom dessutom har företrädare som bemöter alla osanningar och invektiv med lugn och logisk argumentering gör att framgången blir snabb.

Svar: Nu ligger SD på 18% enligt Yougov!
Lars Bern

9 Bemgt-Ove Högström:

skriven

Om inte de s.k. etablerade partierna börjar att öppet diskutera invandringen gräver de sin egen grav. Vi Z-&Y-län fick via SR & SVT information om kommande flyktingmottagandet. Det var inga små mängder. På en ort blev det lika många som det nu bor på den platsen. Kommunalrådet i Timrå (S)hon protesterade mot Migrationsverkets planer på ett boende på Ostön en gammal militäranläggning ensligt belägen och utan all tänkbar service och utan allmän kommunikation. Det skulle kanske bli annat ljud i skällan om man byggde ett barackläger för flyktingar på Gärdet i Stockholm eller i Danderyd.
De Rumänska tiggarna bör vi nog vara vaksamma på. Kan man köpa bensin och biltillbehör på bensinmackar för 7-800 SEK på en gång, då används nog det som tiggts ihop på ett fel sätt

11 pappasvenpappasven:

skriven

Bra analys, speciellt rekommendationen: "I extravalet, rösta på och kryssa bara de politiker som är beredda att börja ta den här opinionen på allvar och som erkänner samtliga representanter som svenska folket valt. " hoppas sedan helt och fullt att dessa personer är raka, ärliga och uppriktiga samt spontana. Speciellt uttalanden som " . . jag kan regera och få min budget godkänd av riksdagen . . " eller " . . en ny situation har uppstått . . " lite framförhållning tack!

13 andersparbrink:

skriven

Samhället, är en förlängning av människan själv, och uppstod pga. bristande kommunikation mellan och i människorna, där det tekniskt rationella samhället, som inte ger oss det livskraftiga språk som behövs för att vi själva skall kunna förstå och förändra våra vuxna liv, i de socialaspel, som grundar sig i det manus, vi själva tillskriv oss utifrån den goda eller bristfälliga anknytning vi en gång hade till våra föräldrar, i barndomen. I detta manus försöker det naturliga barnet, förankrat i kosmos utvecklingsriktning, skapa sin lösning via upprepnings-tvånget, som så söker upp situationer som påminner om barndomens tidigera upplevelser i hopp om att själv skapa nya lösningar Om detta kan vi göra oss själva medvetna om, kropp och själ dvs sitt biopsykiska vara. Det är detta våra liv handlar om !

I nyckernas vetenskapligt rationella språk har vi istället objektiviserat världen, vilket brutit den primärt inre kommunikationen, huvud - kropp dvs. Jag - Mig vilket skrämmer kroppen. Ja den religiösa himlaspegeln är krossad och världen har mist sin existentiella berättelse. Istället konkurrerar och speglar vi oss i marknadsutbud och grannarnas förehavanden. Någonstans i historien gick det fel, och vi glömde vårt ursprung, vilket vi än en gång, kan lära oss älska, att vörda och tillåta oss lära av.

15 Magnus Nilsson:

skriven

Galenskap är sällsynt hos den enskilde individen men är snarast legio i gruppen/flocken (fritt efter filosofen Nietzsche)

17 Errbe:

skriven

En skillnad mellan en despoti och en demokrati är sättet att styra. I en demokrati förutsätts att alla uppträder anständigt och upprätthåller ”allas lika värde” med frivilliga åtaganden för den enskilde. Despoten styr med hot, tvång och våld. Vårt ”etablissemang” tar nu ett vidare steg mot despoti, när man försöker skrämma väljarna med vuxenmobbning, ”nynazism” och liknande.

SD var särskilt framgångsrika i små orter. Där känner folk varandra, så det var lätt att se hur många hedervärda människor genomskådat medias kampanjande. Har man insett att media ljuger för det mesta, får mobbning och skrämsel med vedervärdiga epitet rakt motsatt effekt. För fler väljare ”faller fjällen” från deras ögon. Ju mer skrämmande epitet media och etablerade politiker sprider, desto fler väljare får SD, så som du förklarar.

Politisk korrekthet är ett steg mot fascism. Det är media som glider mot fascism,inte väljarna.

19 Ivar Stenberg:

skriven

Det står klart att sk dominant media i västvärlden måste få ett regelverk. Ex-vis stora dagstidningar och statstelevisioner, att dessa inte får ägna sig år politisk aktivism.
Dessutom bör ingen få presstöd.

21 per eriksson:

skriven

Det råder fortfarande en förkrossande majoritet för nuvarande politik dvs 87% är överens, mer eller mindre, btr kriminalpolitik (brotten ökar men fångarna minskar) skolpolitik (lärarna ska inte undervisa från katedern och alla kan komma och gå som de vill) invandring (Sverige är proportionellt västvärldens största mottagningsland)
energipolitik (miljarderna slösas bort på hopplös vindkraft) - vid nyvalet i mars så kommer det fortfarande vara en förkrossande majoritet för ovan politik.

23 Bengt Söderberg:

skriven

Bra!

Detta borde tryckas i en informationsbroschyr och delas ut till varje riksdagsledamot med krav på att vederbörande kvitterar att det är läst och förstått.

25 Leif Berglund:

skriven

1991 Avskaffades kommunismen i vår region av världen.
Samtidigt accelererade de Svenska journalisterna ett införande av densamma i Sverige och var nära att lyckas.
2015 i Mars avskaffades den i Sverige när SD tog makten.
-Tack SD!

27 moder svea:

skriven

Vad det gäller sd-väljare så har 2 forskare på Linköpings universitet klarlagt att det särskiljer dem från andra partiers väljare är rasism och främlingsfientlighet. Forskarna blev därefter mordhotade. Det säger en hel del.

Svar: Det finns nog dessvärre främlingsfientliga väljare i alla läger även om de är vanligare inom SD. Det allt råare politiska klimatet beror på att det politiska etablissemanget agerar på ett sätt som ökar motsättningarna i samhället, vilket leder till hot och våld. Förra kommunistledaren stod ju t.o.m. på valnatten 2010 och manade sina anhängare att föra ut kampen på gatorna. Vi ser också att politiskt våld oftast utövas från vänsterkanten.
Lars Bern

29 Солжени́цын:

skriven

Sverige befinner sig idag i ett historiskt perspektiv vid vårt viktigaste vägskäl någonsin. Vi har nu fått en unik möjlighet att säga ifrån - nu räcker det. Gör vi inte det är jag rädd för att det inte spelar någon roll vem som regerar landet i framtiden.

Utan att skriva för långt ser jag att Sverige står inför två stora utmaningar de kommande 50-100 åren. Det första är en brutal konkurrens om arbetstillfällen med hungriga nyligen industrialiserade länder. Det gäller alla arbeten, inte bara okvalificerade utan också kvalificerade. Dagens politik att fylla landet med asylsökande där många saknar grundläggande utbildning och kunskap att kunna konkurrera leder därför till en ohållbar situation.

Det andra är att kunna bereda meningsfulla arbeten till alla som redan bor i Sverige som inte vill läsa på KTH och Chalmers. Idag finns inte många av dessa jobb kvar för svenska ungdomar för antingen konkurreras de ut av nyanlända med olika former av bidrag eller så möter man arbetskraft från EU som erbjuder sina tjänster för pengar som omöjliggör en "svensk" levnadsnivå. Jag är djupt oroad just för dessa ungdomar, de som är duktiga men som inte vill lära sig integraler och andraderivata. Vad ska de arbeta med i framtiden om vi har helt öppna gränser för arbetskraft och asylsökanden?

31 Pär Engström:

skriven

Som vanligt saknas en sammanhållen samhällsanalys i den politiska debatten.

Teknikens utveckling och dess påverkan på alla fält (ekonomin, arbete, utbildning, sociala relationer etc.), den globala ekonomins accelererande mekanismer (gamlar sociala relationer slås sänder, nya kommer till, fragmenterisering) urbanisering och migration är några av de processer som pågår.

Inom EU lanserades år 2005 begreppet "Flexicurity" som ett sätt att hantera den globala ekonomins krav på ökad flexibilitet av arbetskraften men samtidigt behålla en trygghet.

Den sistnämnda innebär bla. att staten behåller stödmekanismer för arbetslösa samtidigt som det är lättare för företag att avskeda och anställa människor.
Sammantaget innebar detta dock, enligt flera studier, att otryggheten har ökat. Det är idag svårt för människor att säga vad de kommer att göra om fem år. Vissa uppskattar denna otrygghet, det egna handlingsutrymmet har ökat. Andra söker någon form av trygghet.

Sverigedemokraterna kan då tolkas för det politiska parti som står för trygghet. Partiet har också en klar samhällsbeskrivning som tilltalar en del människor som söker trygghet.
33 Astrid Å:

skriven

@ # 22

Är ganska trött på att SD och deras väljare ska analyseras in absurdum.I detta klipp förklarar Mattias Karlsson, i en diskussion med Henrik Arnstad, vad partiet står för.

https://www.youtube.com/watch?v=CvZb24ChO_M

35 Lars Myrén:

skriven

Intressant hur SD fångar in de som reagerar mot PK och totalitära tendenser i samhället. I Belgien har det nu största partiet NVA liknande ursprung som SD. NVA växte snabbt från 4-5 % till nu över 30 % och största partiet i Flandern och nu störst i Federala regeringen med Liberala och Kristdemokratiska partier MR, VLD och CD&V, den s.k. Suédoise. Vi tror att SD kan mycket väl utvecklas på liknandse sätt dvs folk är urledsna på 7-klövern. Attackerna från Magdalena och Stefan var troligen droppen som fick bägaren att rinna över.
Tyvärr är det risk att M tappar ännu mer till SD (som formulerat sig som Konservativt parti). Om i marsvalet SD får 20-25 % vad skal M och S då ta sig till? Anne och Lars

37 Ann Löfving-Henriksson:

skriven

De som beskriver SD som parti är inte speciellt noga med orden. Första ledet borde heta invandrings- något och inte invandrar- något. För mig är det en oerhörd skillnad.
Andra ledet där kanske ordet skeptisk kunde passa.

39 Christer Jörgensen:

skriven

Personligen kan jag bara hålla med att de flesta SD anhängarna, precis som en sstor del av svenska och europeiska väljare ar ursinnigt trötta på den vänsterliberala elit som styr eller snarare vanstyr Europa utan foökligt stöd eller respekt för oliktänkande. Nyvalet nästa år kommer bara stärka SD och politikerföraktet. Sara nedan bevisar för oss konservativa hur dårevänstern argumenterar: eftersom du vågar opponera dig mot vänstern måste du vara galen! Christer J

2 LO Landin

skriven

Ja det är ju svårt att spärra ut SD som man gör med andra småpartier genom att lägga småpartigränsen på 15%. Då försvinner ju nästan allihop.

4 Ann Löfving-Henriksson

skriven

Igår var var en av huvudnyheterna att finansminister Magdalena Andersson tappat huvudet genom att påstå att SD är nyfascisistiskt. I går kväll kunde vi se Skavlan göra mos av statsministern. Nu på morgonen meddelar P1 att DN tagit in en debattartikel av Stefan Löfven. Han visar där att det inte var en olycklig och okunnig felsägning av en förorättad finansminister med detta försök till brännmärkning av SD utan socialdemokraternas nysvenska.
Innehållet i Mattias Karlssons upplysande presskonferens gömdes snabbt undan av MSM. I SVTs debatt om SD undslapp det programledaren när hon gav ordet till Susann Osten att hon vill höra vad kulturen hade att säga eftersom den inte är politisk. Jösses Amalia!
Allmänheten låter sig dock inte underkuvas så lätt, endast 2% vill bli ledda av S och MP. Bonnförståndet lever än, Skavlan visar än en gång sin integritet och stort tack Lars Bern för ännu en befriande essä.

6 Per-Olof Persson

skriven

En förändring kräver att kostnaderna i kommunal/statlig budget blir för höga. Men å andra sidan har ett land som England tagit emot människor ifrån fattiga länder (fd kolonier) under längre tid än Sverige.

Detta har lett till att parallella samhällen har byggts upp. Där olika etniska grupper lever var för sig, med sitt eget språk och med sin egen kultur (och med sina egna lagar).

Detta påminner om det Osmanska riket som var ett äkta mångkulturellt samhälle där olika etniska grupper hölls isär (med våld) och där man hade olika lagar för olika etniska grupper.

Historiskt sett har Sveriges styrka varit att man assimilerade de erövrade områdenas befolkningar. Människor blev svenskar med hårda metoder. Fördelen med detta är att vi har sluppit etniska konflikter.

8 Ann Löfving-Henriksson

skriven

En liten fråga. Är det bara en förolämpning att bli kallad rasist, nazist eller fascist? Är det inte snarare så kränkande att det vore åtalbart?

Svar: Berättigad fråga!
Lars Bern

10 pappasvenpappasven

skriven

Lite historia från Wiki...
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85dalsh%C3%A4ndelserna

12 Björn i Bromma

skriven

Angela Merkel har ångrat sig.
Nicolas Sarkozy har ångrat sig.
Tony Blair har ångrat sig.
David Cameron har ångrat sig.
Dvs yttersta politiska ledare för totalt ca 210 milj. invånare har ångrat sig.
Härnäst?.....

14 Humpty Dumpty

skriven

"Sverige är inte rustat för en stor invandring (...) vi går mot en situation där kommunerna inte kommer kunna att hantera invandringen, därför att dom inte kommer kunna klara bostäder och arbete åt invandrarna."
Assar Lindbeck

16 Rosenhane

skriven

När Löfven i valrörelsen tittade med en förstulen blick åt Åsa Romsons håll och sa - "Vi ska inte ha ett klimat som blir varmare än två grader" förstod jag att har ett antal skruvar lösa.
Det dåliga omdömet tycks eskalera där han nu sitter och agerar nyttig idiot åt 13% svensk extremvänster.
Vi övriga 87% ska inte tvingas dansa efter dessas pipa varför Löfven med anhang måste bort.
Det smartaste Kinberg Batra kan göra i sammanhanget är att backa till moderat politik av 2008 års modell och börja tala med SD.

18 Errbe

skriven

Det vi ser är egentligen inte en strid mellan olika partier utan en fråga om förtroendet för media överhuvudtaget. Många väljare har insett att våra vanliga politiker inte vågar säga något som kan användas för ett ”drev” i media. Det är media som styr den politiska debatten istället för att försöka neutralt rapportera om den.

En skillnad mellan en despoti och en demokrati är sättet att styra. I en demokrati förutsätts att alla uppträder anständigt och upprätthåller ”allas lika värde” med frivilliga åtaganden för den enskilde. Despoten styr med hot, tvång och våld. Vårt ”etablissemang” tar nu ett vidare steg mot despoti, när man försöker skrämma väljarna med vuxenmobbning, ”nynazism” och liknande.

SD var särskilt framgångsrika i små orter. Där känner folk varandra, så det var lätt att se hur många hedervärda människor genomskådat medias kampanjande. Har man insett att media ljuger för det mesta, får mobbning och skrämsel med vedervärdiga epitet rakt motsatt effekt. För fler väljare ”faller fjällen” från deras ögon. Ju mer skrämmande epitet media och etablerade politiker sprider, desto fler väljare får SD, så som du förklarar.

Politisk korrekthet är ett steg mot fascism. Det är media som glider mot fascism, inte väljarna.

20 Jan

skriven

Migrationsverkets prognos förde närmaste 4 åren är inte 500.000 invandrare utan 800.000 - 900.000. Dvs Linköping x 6
- asylinvandring ca 100.000 per år
- anhöriginvandring ca 50.000
- arbetskraftsinvandring ca 40.000
- ensamkommande barn ca 8.000
- kvotflyktingar ca 3.000
- studenter ca 5.000
ca 206.000 per år

22 Tege Tornvall

skriven

Frånsett att damen inte heter Ostern utan Osten delar jag i stort din syn på vårt politiska menageri. Vi har förstås inte 13 procent rasister i landet, men väl 13 procent väljare (ca 800.000 personer) som oroas över följderna av okontrollerad invandring i ekonomiskt osäkra tider.

Av dessa är en ursprunglig SD-kärna nynazister, vilsna i andra frågor vid sidan av invandringen. Om de alls har någon ekonomisk-politisk uppfattning är den planekonomisk (nationalsocialister är socialister med nationen som samlande drivkraft). Deras mål är att omstörta/omvandla samhället på just nationell/socialistisk grundval.

Men vi har också runt en halv miljon V-väljare med starka känslor för jämlikhets- och rättvisefrågor, varav en kärna av rena kommunister med målet att på socialistisk grundval planekonomiskt omstörta/omvandla samhället. Om de till äventyrs skulle vinna majoritet i ett val men förlora den i nästa - skulle de då släppa makten?

Det är lackmustestet mellan totalitära och demokratiska rörelser!

Skillnaden är mellan nationalism och global socialism, men metoderna är i båda fallen planekonomiska. Nazityskland hyllade stordrift, statliga initiativ och även naturdyrkan med vindkraft och annat. V-ivrare hyllar statsstyrd stordrift parad med naturdyrkan.

I praktisk politik blir skillnaden hårfin. Det är därför de konkurrerar om samma väljare och inte tål varandra. Nazister är inte högerextrema utan vänster i narrspegel!

Så länge inte våra etablerade partier positivt och konstruktivt hanterar immigrations- och integrationsfrågor, kommer rimligen SD att växa. Facket oroas av konkurrens om jobben.

En USA-inspirerad lösning är att stora invandrargrupper stimuleras och hjälps att ta ansvar för sig själva med egna lärare, läkare och själavårdare och egen handel och service precis som storstädernas invandrarkvarter.

Men det hindras av att S och S-påverkade behöver dem som behövande och beroende i kamp om röster. Folk som rår sig själva blir mindre benägna att tro på socialismen.

24 Ingrid Björkman

skriven

Strålande bloginlägg!
Etablissemangets agerande är psykologiskt obegripligt. Ser de inte hur deras eget utrymme krymper för varje dag, att deras förtroendekapital smälter allt snabbare.Kan det vara prestige eller villrådighet eller rädsla för att bli utstött av sina likar som låser fast dem i sina positioner? Så korkade kan de rimligen inte vara att de tror att gemene mans växande insikter o klarsyn ska kunna tryckas tillbaka. Reinfeldt övergav den sjunkande skutan i tid, före alla andra - vilken kapten! Men sitt eftermäle kommer han inte ifrån.
Kusligt att se hur makteliten förskansar sig och vägrar se vad som händer med Sverige. Är kanske riksdagsledamöternas egna hemkommuner skyddade från massinvandringen - öar i ett Sverige i övrigt statt i snabb upplösning o nedgång?
Jag ser SDs stöd har nu ökat till 17%. Och de unga SD-politikerna agerar klokt o taktiskt o korrekt, tar inte ut ngt i förtid.
Ingrid Björkman

26 Hans Högqvist

skriven

I dag 7/12 ger Julia Caesar sin "salta" syn på de senaste händelserna i Svensk politik. snaphanen.dk Bloggen är dansk men hon skriver på svenska.

Det demokratiska underskottet är allt för stort nu med politiker och debattörer som öppet nedvärderar folket, man har till och med talat om att endast människor med högskoleutbildning och en kurs i "demokrati/värdegrund" ska få rösta.
Jag har vid flera tillfällen de senaste 25 åren skämts för Svensk politisk dårskap vid samtal med människor från andra länder, några av dem ministrar, när de undrar över "the importance of gender in all aspects of the work that SIDA do" för att ta ett exempel!
Förändring inom Svensk politik och förvaltning är nödvändig. Demokraturen fungerar inte längre eftersom internet ger folket tillgång till information utanför MSM vilket den här bloggen är ett lysande exempel på!

Tjänstemannaansvaret måste återinföras liksom politikers ansvar. Ministrar SKA styra, INTE generaldirektörer.
Problemet med att "politiska broilers" får maktpositioner och ofta för en politik för att säkra ett återval måste ses över, klokhet och fakta måste styra inte de snabbkäftade okunniga ungdomar som nu styr!

28 Jan

skriven

”Jag flyger ofta över den svenska landsbygden och det skulle jag vilja råda fler att göra. Där finns oändliga fält och skogar. Där finns mer plats än man kan föreställa sig. De som hävdar att landet är fullt, de bör visa var det är fullt.”

Ja så säger förre statsministern Reinfeldt.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2568000-reinfeldt-plats-for-fler-flyktingar

Om det är på denna nivå som våra ledande politiker förmår resonerar runt invandringsfrågan och vilka utmaningar en lyckad integrationen ställer oss inför är det verkligen illa ställt.

30 Astrid Å

skriven

@ Tege Tornvall # 22

"Av dessa är en ursprunglig SD-kärna nynazister, vilsna i andra frågor vid sidan av invandringen. Om de alls har någon ekonomisk-politisk uppfattning är den planekonomisk (nationalsocialister är socialister med nationen som samlande drivkraft). Deras mål är att omstörta/omvandla samhället på just nationell/socialistisk grundval."

Din beskrivning stämmer inte, tycker jag. Mattias Karlsson förklarar:

https://www.youtube.com/watch?v=CvZb24ChO_M

32 tipp

skriven

@ Moder Svea, det säger också en hel del när en statsminister står i Riksdagen och säger att det är de som inte har "rätt" åsikter får skylla sig själva om folk kastar ägg, för oljud och annat under ett partis torgmöten.
Det säger också en del när Robert Aschberg figurerar med baseballträ, samarbetar med Researchgruppen och statsstödda Expo samt Expressen för att hindra folk att ha de åsikter de vill.
Det säger också en del när SD-are hotats och trakasserats så mycket att de för familjers skull tvingats avsäga sig politiska uppdrag.
Det säger också en hel del när en SD-are grep ett aluminiumrör för att skydda sig mot en som jagade honom med en träpåk men sedan beskylls för att att angripit någon. Fallet undersöktes av åklagare och fallet lades ner.
En forskare har mordhotats i Linköping men vad finns för belägg att SD ligger bakom?
Det säger också en hel del att en ny statsminister och finansminister säger i TV och tidningar att ett annan parti är nyfascistiskt bara för att de följde sina egna idéer.
Svensk toppolitik har blivit en bottenpolitik och det bli inte bättre förrän om 10-20 år.
För övrigt tycker jag den norska lektorn (namn glöm) som i Svenska Dagbladet skrev att svenska ekonomer är "bombastiskt okunniga" när det gäller invandrarekonomi har rätt.


34 Elfyma+

skriven

#Moder Svea.
"Det säger en hel del", skriver du. Vad då om jag får fråga ?
Dessa "forskare" gick ut och påstod att de blivit mordhotade av Sverigedemokrater.
Hur vet dom det ? Vem som helst kan ju utge sig för att vara Sverigedemokrater på nätet, om det nu inte bara var ett fejkat hot för att öka intresset för dessa låtsasforskares tvivelaktiga alster.
Det är väl ingen som på allvar tror att en verklig Sverigedemokrat är så korkad att han/hon öppet mordhotar folk ? SD om några vet hur minsta lilla felsteg kommer att blåsas upp i media med krigsrubriker.
Du borde fråga dig varför dessa "forskare" anstränger sig för att bevisa något som inte går att bevisa vetenskapligt. Det är som att mäta skallmått för att identifiera typiska Sverigedemokrater.
Mer om detta:
http://varjager.wordpress.com/2014/12/04/sd-valjare-stigmatiseras-av-latsasforskare/

36 Hans Högqvist

skriven

#27 moder Svea
Jag har skummat lite i den här forskningen du nämner. Man blandar xenofobi och muslim förakt ( det sista min tolkning av vad de avser) och frågar en population av röstande före och efter valet i år. urvalet bestod av cirka 2000 individer och antalet som svarade via internet var 60%. Om alla som var utvalda och svarade fick jag inte klart för mig.
Jag upplever både inledning och conklusions som svårtydda och svävande men jag skummade bara som sagt.
Att många upplever islam som "problematiskt" är inte svårt att förstå med vad som försiggår i världen med islam som underskrift. Gissningsvis, med inblick i vad som skrivs i kommentarsfält på invandringskritiska (eller "sverigevänliga") bloggar och publikationer, så är många väl insatta i islamsk ideologi och grunderna i skrifterna för de brott mot mänskligheten som begås av islamister vilket säkert har påverkat forskningen.
Intressant vore att få veta vad muslimer anser om svenskar, men sådan forskning lär vi inte få se i brådrasket.

Jag bor i Malmö och träffar muslimer dagligen, somliga trevliga och andra mindre trevliga, en del direkt otrevliga, arroganta och aggressiva på ett sätt som är väldigt ovant för en svensk. Bland arabiska muslimer i Östafrika har jag ofta upplevt arrogansen men inte aggressivitet, bland afrikanska muslimer ingen skillnad mot afrikaner med icke muslimsk religion.
I Malmö märker jag också en klar skillnad mellan folk från Irak (alltid vänliga och bildade, oroliga för framtiden och röstar i två fall jag vet på SD) och folk från Mellanöstern som besitter ovan nämnda egenskaper.

Utan att ha närmare granskat denna undersökning så ställer jag mig alltså lite tvivlande till slutsatser som dras med hjälp av viktningar från ett litet urval.
http://www.isv.liu.se/ias/startsida/1.606101/Research-report-anti-Muslim-and-xenophobic-attitudes-among-SD-voters-final-version-141205.pdf

38 Christoffer Rosell

skriven

Föreställ er ett land där ljushåriga och ljushyade svenskar av staten främjades på arbetsmarkanden på bekostnad av svarthåriga och mörkhyade invandrare. Visst skulle detta vara rasistiskt?

Då kan man ställa sig frågan varför nuvarande politik som framförs av Sjuklövern, där invandrare på arbetsmarknaden främjas på bekostnad av Sverige-födda med hjälp av diverse ekonomiska incitament som staten erbjuder arbetsgivare. http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/manga-nya-jobb-gar-till-utlandsfodda_568664.html

Granska gärna SD men glöm inte bort att övriga partier redan idag de fakto för en rasistisk politik.