Pseudovetenskap ligger bakom de flesta klimatlarmen

När framtida generationer försöker förstå hur världen föll offer för grupptänkande i slutet av 20-talet och greps av panik över den globala uppvärmningen, är det få saker som kommer att förvåna dem mer än den roll som manipulation av officiella temperaturdata spelat. Redan för sju år sedan när Christopher Booker skrev The Real Global Warming Disaster, förelåg en massa bevis. Flera graverande exempel har avslöjats av Steven Goddards amerikanska bloggen Real Science , som visar hur skamlöst det manipulerats med en av världens mest inflytelserika klimatdatabaser – USA:s yttemperaturregister som publiceras av National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Goddard visar hur, på senare år, NOAA:s amerikanska Historical klimatologi Network (USHCN) har justerats genom att ersätta riktiga temperaturer med data påhittade av datormodeller. Datormodeller som visat sig avvika till 97% från den faktiska utvecklingen av klimatet de senaste decennierna. Effekten av detta har varit att nedgradera tidigare temperaturer och att överdriva de från de senaste decennierna, allt för att ge intryck av att jorden har värmas upp mycket mer än vad som faktiskt uppmätts. Goddard jämför idag publicerade temperaturdiagram med de som baseras enbart på temperaturer som uppmätts vid den tiden. Dessa visar att USA faktiskt blivit kallare sedan trettiotalet, det hetaste årtiondet som dokumenterats. De officiella temperaturerna som bygger nästan till hälften på påhittade uppgifter, visar på en uppvärmningen i en takt som motsvarar flera grader per århundrade.

När man studerar de senaste decenniernas larm om globala uppvärmning, är det förbryllande att konstatera hur officiellt godkända forskare hållit på att fippla med sina temperaturuppgifter, som i den löjliga "hockeyklubba" grafen som låtsas att bevisa att världen plötsligt hade blivit mycket varmare än någon gång under 1000 år. Att man inte haft rent mjöl i påsen visas med stor tydlighet av att dessa forskare envist vägrar lämna ut de data som man bygger sitt larmande på, något som är en självklarhet inom all seriös forskning. Utan basdata kan nämligen inga forskningsresultat verifieras och därför har det man påstår inget vetenskapligt värde. Det är uppenbart att en rad forskare och fina akademier i sin ständiga jakt på forskningsanslag och berömdhet hittat sin guldkalv. En väg till obegränsade ekonomiska resurser.öppnades, genom att man tillhandahöll en ursäkt för en förmögen västerländsk elit (läs Romklubben m.fl.) och en rad västliga politiker att inrätta en global överstatlig maktordning.

Den allvarligaste effekten av detta pseudovetenskapliga bedrägeri är att man sviker vetenskapen och döljer den verkliga utvecklingen av klimatet på jorden. På det sättet kommer mänskligheten att stå utan beredskap för de naturliga såväl som antropogena förändringar av klimatet som vi borde ha en beredskap mot. Nu slösar vår naturvetenskapligt illiterata politiska klass våra resurser på totala meningslösheter som underminerar samhällsekonomin och minskar våra möjligheter att i en framtid möta verkliga klimat- och milöhot.

Här kan ni läsa om hur påtagligt forskningsbedrägeriet inom klimatforskningen är: 

http://stevengoddard.wordpress.com/2014/07/10/100-of-us-warming-over-the-last-20-years-is-due-to-adjustments/

1 Bo Blomberg:

skriven

Jo, så är det nog, tyvärr är det den samhälleliga eliten som styr vad som skrivs, sägs och visas i massmedia (inte alla men dom flesta) och det är i massmedia folk får sin uppfattning om saker och ting. Nu förefaller ju Sverige vara en särskilt illa utvecklad varböld i detta sammanhang. Dels har alla partier uppenbarligen (med visst frågetecken för enskilda individer i SD, M och KD)i sin okunnighet hakat på (det är i stort sett bara i SD det finns folk med en naturvetenskaplig/ingenjörsmässig bakgrund) och dels kör man ju fram argumentet att "försiktighetsprincipen" väl inte kan vara fel... Det kommer nog att vara den "räddningsplanka" som beslutsfattarna griper tag i. Jag hoppas att vi inte ska låta dom komma undan med det, när verkligheten så småningom kommer ikapp dom!

Som om jag skulle operera bort t ex en stor del av min tjocktarm för att en datorsimulering på sjukhuset visar att jag kan få livshotande problem med avföringen inom några år, även om inget kan ses/mätas just nu.

Jag: "-jaha, men om datorsimuleringen är fel då, för att modellerna ni använder inte är validerade eller tar hänsyn till en massa okända mekanismer?"
Doktorn: "- ja det vore ju tråkigt, men genom att operera bort den så kan du vara ganska säker på att slippa få tjocktarmscancer senare, som ju är en väldigt vanlig och farlig sjukdom!"

Man tar sig för pannan!


Dom verkliga förlorarna är vetenskapsmännen och vetenskapsorganisationerna i väst som tigit eller spelat med, mot bättre vetande. Förutom sitt usla horeri så får dom stå ut med att inte kunna se sig i spegeln varje dag, när dom rakar sig! Men dom kanske står ut med att bli skäggiga och samvetena har dom väl amputerat! Journalisterna ska vi inte tala om, att dom inte kan nåt kanske man får stå ut med men dom borde ha tänkt på den gamla vitsen: "det är bättre att hålla tyst och bli misstänkt för att inte kunna nåt än att tala och bevisa det:-))

3 Dan:

skriven

Det har blivit ganska tyst om klimatet på senare tid tycker jag. Det är väl mest Galenskapens Värld som gör nåt litet ryck på tisdagskvällarna..
Fler och fler börjar väl få kognitiv dissonans mellan övertygelsen och den observerade verkligheten.

5 Per-Olof Persson:

skriven

OT#

"Inflammationsdrivande mat kopplas till depression. En ny stor Harvard-studie kopplar samman risken för depression med inflammationsdrivande mat som sockrade drycker, vitt mjöl och margarin."

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/inflammationsdrivande-mat-kopplas-till-depression_8870654.svd

7 Fredrik Gustafsson:

skriven

Tack för en intressant artikel. Många påpekar ju polarisarnas smältning som ett argument för att global uppvärmning pågår. Kan du inte skriva lite om detta också? Har inte dessa smält sedan 30-talet?

Svar: Den totala isutbredningen vid polerna är den största sedan observationerna började. Mkt mer vid sydpolen och ganska normal vid nordpolen.
Lars Bern

9 Gregor:

skriven

Tack för svar Lars Bern, men jag var ju intresserad av länkar för att ev leta vidare. OM man nu påstår att observationer är manipulerade så måste man ju kunna visa exempel på detta. Annars är det bara ord och inga bevis eller indikationer.

Men om fattigdom. Nu blir snart det fossila utkonkurrerat, men vedeldning (och föralldel även fossil förbränning) kommer att användas fortfarande.

Det är helt klart så att fattigdom är orsak till mycket, miljöförstöring, dyr migration, och i nästa steg krig. Att bekämpa fattigdom är ett förstahandsmål, just det håller jag med om.

Ett sätt att bekämpa fattigdom är att ta bort tullar och handelshinder mot de länder/områden där fattigdomen är störst. Och det är akut. I stället fortsätter vi som förr med överkonsumtion i stora delar av t ex USA och EU (och TTIP kommer att än försämra situationen - OCH samtidigt göra Afrika fattigare. Med mer miljöförstöring, krig, migration mm

För alla gäller att business as usual innebär fortsatt överkonsumtion, miljöförstöring av mark och vatten. Alltfler gifter ackumuleras i våra kroppar, jordarnas tungmetallhalt ökar. Ganska snart har vi långsiktig öker på gång pga vår inriktning på ettåriga fodergrödor mm.

Men - för att gå tillbaka till ursprungsfrågan.
VAR ÄR DE manipulerade temperaturmätningarna? Jag vill ha exempel och siffror. Jag har följt debatten och inte ett enda exempel, bara allmänna påståenden.

Dessutom; hur förklaras nu minskad is i Arktis med nya sjövägar och enklare oljeborrning. Hur förklaras kontinentalglaciärernas succesiva försvinnande (eller är det en omfattande optisk manipulering?) Och så vidare.

Men som jag skrev innan. Kol, olja, gas, fracking kan måhända vara utkonkurrerade av både lokal och distansdistribuerad solel på ett årtionde. Fossilbränningens effekt på vår hälsa i stoft och tungmetaller sänker levnadsåldern i storstäder men också indirekt via markernas ökade kadmiumhalt (där nersläpp är största nettokällan). Den nya anläggningen i Lund lär skapa mer effektiva batterier. Vore bra, men många vetenskapsmän säger att det är hazard. Mycket tung antimateria kan själv skapa ny i planetkärnan och då ska vi bara behöva planera för 40 år.

Annars vill jag tro att vi ska planera för 100, 1000 år. Sedan får vi börja fundera på istidsvariationen mm. Hur det än blir med det kan vi inte ha spridit nya ämnen (och de "gamla" farligare grundämnena) i mark och vatten.

Follow the money för att avsluta. Vem tjänar på att tron på att vi kan fortsätta bränna fossil energi utan problem. Då kan man också fundera vilka "vetenskapliga" scenarios e kan ha regisserat.

11 Anonym:

skriven

ja katastrofanhängarna, Holmfrid, de är förslagna. De har smält bort stora delar av glaciärerna, öppnat vattenvägar i Arktis, skapat skyfall och översvämningar och bränder. Allt för att bevisa sin teori. Att de bara orkar...

Svar: Vore intressant att ta del av ANONYMS källor? Kan vi inte få dem?
Lars Bern

2 Ann LH

skriven

Återigen en väsentlig information som alla politiker borde ta till sig. I dagarna har Heartland inst. genomfört en konferens med temat "undra inte över klimatet försök förstå". Ledande alarmister var som vanligt inbjudna till konferensen, men vågade inte ställa upp och diskutera i annars normal vetenskaplig anda.
Snart kommer vi att kunna se och höra vad som sades i alla keynotes och paneler som presenterades. De jag hittills kunnat följa live och via videos har varit "guld". Starta gärna med den fantastiska genomgången av jämförelsen mellan IPCCs "gangster science" och NIPCC. De tre presentatörerna är outstanding var och en på sitt säär. Willie Soon som lämnar det kommunistiska Kina med allt vad det för med sig samtidigt som han är solforskare och klimathotsskeptiker. Singer den fantastiska, nu märkt av ålder . Den pedagogiska vältalige Bob Carter.
Gå in på deras hemsida och klicka fram till konferensen lyssna lär och njut!
Vilka killar!

4 Anonym

skriven

Hej
Intressant kommentar igen om klimathotet. Vi har väl alla vår uppfattning klar (. Dock har en del bytt sida som dansken som startade debatten i Norden.)
Det skulle vara intressant att höra Din uppfattning om t.ex. Islamismen. En del svenskar har ju tagit sig ned till Syrien och deltagit i kriget och sedan återvänt. Vad har motiverat dem?
Vänligen
Sune

Svar: På den här bloggen har jag valt att inte behandla invandringsdebatten och debatten om muslimer. Dessa ämnen berörs på så många andra bloggar. Jag försöker hålla mig till miljö, medicin, näringsliv och demokratifrågor.
Lars Bern

6 tipp

skriven

Det sägs att råttor lämnar ett sjunkande skepp. Jag såg att Anders Wijkman som undertecknat sig som ordförande i Rom-klubben i en cirkulärinsändare i Bärgslagsbladet börjar varna för att IT kommer att göra tjänsemän arbetslösa. Från klimathot till IT-hot för inkomsternas skull?

Svar: Han har alltid levt på att larma om verkliga och tyvärr oftast inbillade hot.
Lars Bern

8 Gregor

skriven

OM data och mätningar och observerade temperaturer manipuleras är det ju mycket illa, men det bygger då på att de flesta data ändras - så kan det knappast vara när
A) Vi har rekorddata i många delar av Sverige - skulle någon sitta och manipulera dem? Knappast.
B) Det är avsmältning i Arktis. Påstår du annat än att nya vägar håller på att öppnas genom isen? Skulle det vara någon slags megabluff? Knappast
C) Hur det än må vara med allt så bör vi MINSKA all eldning med fossil energi. Det ökar
1)Nerfall av kadmium,arsenik,bly,arsenik,kvicksilver mm med höga hälsokostnader och som ökar kadmiumhalten med mer än från konstgödsel och avfallsslam
2) Nerfall av försurande kolsyra OCH svaveldioxid (från exempelvis Vattenfalls nya brunkolsgruvor)med ytterliga sänkning av redan farligt lågt ph i skogarna med ökande utfällning av aluminium som har samband med bla Alzheimer - som ökar kraftigt. Den minskande svavelhalten i oljan tidigare (inte sjöfart dock) hjälper oss inte när Vattenfall bränner brunkol i Tyskland med sina sydvindar. Men nu blev jag väl för lokal....

Så - vad vill författaren mfl ? Vems intressen gynnas? Principen "Follow the money" är utmärkt.

Oavsett vad som är sant eller osant så är en sak sann: Vi bör minska och inte öka vår förbränning av fossil energi. Och definitivt inte det energifattiga men tungmetallrika brunkolen.

HELT OAVSETT DETTA är jag mycket intresserad av att få de korrekta (och manipulerade) data som man talar om. Jag har inte studerat dem men vill gärna veta. Ge oss lite konkreta siffror. Onekligen har det varit väl få mätpunkter tillbaka i tiden men VILKA TEMTERATURSIFFROR FRÅN VAR OCH NÄR anser författaren gäller? Ge oss några exempel. Tills dess undrar jag om inte att klimatmyten är att klimatändringen är en myt.

Follow the money. Vem tjänar på detta. Vem finansieras av vem?

Oavsett hur det är så ska vi bränna så lite fossilt som möjligt.

Men - skulle något manipuleras så fördömer jag det. Men som sagt - kan vi få se några siffror på verkliga och imaginära mätningar?

Svar: Självklart är det viktigt att inte förbruka mer resurser än nödvändigt. Men prioritet nr 1 måste vara att decimera fattigdomen, för utan det kan vi inte kontrollera befolkningsutvecklingen och då blir allt annat betydelselöst. Det innebär att de länder där fattigdomen finns måste få öka sin fossilanvändning, vilket de också gör med råge. Siffror på temperaturmanipulation vimlar det av på nätet om man söker. Du kan ju börja med att titta på vad som skrivs här: http://stevengoddard.wordpress.com/. Där hittar du säkert länkar för att gå vidare.
Lars Bern

10 Holmfrid

skriven

Gregor,
Titta på www.geoclimate.se där Wibjörn Karlén redovisar 6 fall av manipulation av temp.data för perioden 1901-2013. Han nämner där svårigheter att få fram rådata, som till slut avslöjade bluffen.