Är Wallenbergarnas ärvda makt bra för Sverige?

Sverige och Schweiz hade efter kriget väldigt jämförbara ekonomiska förutsättningar. Sextio år senare har vår valuta tappat 600% mot den schweiziska och vår BNP har halkat efter med 20%. Båda länderna hade ett dussintal företag på Fortune 500 listan över världens största företag. Schweiz har ökat på den siffran medan Sverige bara har kvar tre.

Sverige har på senare decennier tappat en lång rad av våra viktigaste kronjuveler inom industrin till utlandet. AGA, ASEA, Astra, Esab, Gambro, Pharmacia, Scania, Stockholm Energi, Stora Kopparberg och Volvo PV har sålts ut och statens kronjuvel Vattenfall har förstörts av en vansinnig politik, Fläkt har utplånats genom missmanagement, Saabs personbilar har gått i konkurs och Ericsson har varit nära konkurs. IKEA och TetraPak har flytt undan svenska skatter genom att lämna Sverige.

I min nya bok Varför försvinner våra kronjuveler? (Ekerlid) har jag försökt att analysera orsakerna bakom den utomordentligt tråkiga utvecklingen av svensk industri.

Bakom en rad av alla dessa misslyckanden hittar man finansfamiljen Wallenberg. Denna familj som sedan starten av Stockholms Enskilda Bank år 1856 byggt upp ett finanshus som under 1900-talet kommit att inta en dominerande ställning inom svenskt näringsliv. Jag tror att familjen fått en allt för dominerande ställning i ett så litet land som Sverige, en ställning som gjort landet beroende av hur denna enda familj skulle lyckas eller misslyckas med sina affärer.

När man diskuterar kungadömets vara eller inte vara brukar man peka på det olämpliga i att ett så viktigt ämbete går i arv. Kungen har dock inte längre annat än en symbolisk makt, medan familjen Wallenbergs överhuvuden har en mycket stor ekonomisk makt som går i arv. Wallenbergs makt har därtill varit utpräglat patriarkal. Allt fungerade väldigt bra med Wallenbergs makt fram till Jacob Wallenbergs död år 1980 och Marcus Wallenbergs död år 1982. Efter dem var det tänkt att Marcus söner Marc och Peter skulle ta över, men Marc tog sitt liv år 1971 så Peter fick ensam axla det stora ansvaret. Det var en börda som skulle visa sig honom övermäktig.

I boken går jag igenom hur Wallenbergarna under senare tid tappat företagen ASEA, Astra, Esab, Fläkt, Gambro, Saab PV, Scania och Stora Kopparberg på ett sätt som allvarligt skadat svenska intressen. Man har inte lyckats utveckla nya företag som motsvarar vad som gått förlorat. Utvecklingen visar att det inte är bra för ett litet land som Sverige när så mycket makt samlas hos en enda familj. Wallenbergs unika maktposition inom svenskt näringsliv har tyvärr inneburit att de även kunnat dominera styrelser i bolag där de inte ens haft en majoritetsposition. Staten har även utnyttjat familjemedlemmar i en rad maktpositioner för statens räkning, vilket gett dem en gynnad position i jämförelse med andra viktiga ägare inom industrin. Många på pappret oberoende styrelseledamöter inom industrin har gärna inte riskerat sin position genom att agera mot familjens intressen.

Den svaga utvecklingen för Wallenbergsfären innebär att familjens makt är i avtagande vilket sannolikt bara är bra för Sverige. Det är av detta skäl viktigt att det skapas en bättre jordmån för nya entreprenörer och finansfamiljer att kunna växa sig starka. I boken pekar jag på några nya sådana ägare som Rune Andersson, Carl Bennet, Gustaf Douglas, Fredrik Lundberg, sönerna Lundin, Melker Schörling och Anders Wall. Det finns en rad andra framgångsrika entreprenörer som snart kan räknas in i denna krets.

Den tillväxtfientliga anda som avspeglas i den nya regeringen ger anledning att känna oro för hur det skall gå med svenskt företagande i framtiden. Den negativa inställningen till företagsvinster är ett allvarligt hot mot hela välfärdsbygget. Om Sverige inte skall tappa ytterligare position som industriland är det viktigt att det förs en politik som ser fördelen i företagens vinster och som är gynnsam för uppbyggnad av nya privata företagsförmögenheter. 

1 Eschaton:

skriven

En positiv inställning till företagsvinster är viktigt. Men det behövs även en minskning av regleringar och liknande som idag hindrar små företag att kunna växa.

Har Wallenbergarnas inflytande bidragit till alla dessa hinder för småföretagande? Har de, genom sin dominerande ställning och nära kontakt med den politiska makten, hållit tillbaka eventuella framtida konkurrenter?

Svar: Man kan nog säga att W starka ställning och nära samarbete med socialdemokraterna efter kriget på många sätt varit gynnsam för stora företag men knappast för små. De har dock inte aktivt motarbetat småföretagare. Det har nog främst varit socialdemokraterna som motarbetet småföretagande med sin skattepolitik.
Lars Bern

3 Holmfrid:

skriven

Tyvärr verkar fler av de stora bolagen satsa på statsfinansierade välfärdstjänster. Undrar vad de gamle (Jakob och Marcus) tänkt om det - skattepengar som berikar ägandet?

5 Солжени́цын:

skriven

Läser just nu en bok om Ivar Krüger. Måste säga att jag blir illa berörd. Tydligen hade Hasse Alfredsson det som ett av sina stora intressen och skulle göra en film om det. Han fock dick ändra manus 8 ggr för att det inte passade det han hade att berätta. Han erbjöds plötsligt att bli chef för Skansen. I kontraktet stod att han INTE fick syssla med något annat. Han har berättat att han fick inga pengar från filmindustrin och att han kände sig motarbetad. Han tycktes inte riktigt förstå varför, att döma av kommentarerna.

Har bara läst lite än så länge men det råder som jag ser det inget tvivel om att Krüger var ett hot mot många etablerade krafter, inte minst finansoligarkerna på andra sidan pölen, J.P. Morgon osv. Även Wallenberg måste ha känt konkurrensen. Krüger var ju nr 1 utan tvekan på den tiden. Möjligen var han för godtrogen. Det är en dödssynd när man har med sluga motståndare att göra.

Som jag förstår så delade man sedan bytet mellan Wallenberg, Bonnier och Stenbeck. Det är intressant att se alla tidningsklipp från 20-talet där Dagens Nyheter mer eller mindre kör en förtalskampanj mot Krüger. Samma dag som Krüger skulle göra nyemission skriver DN att nu finns äntligen en evighetssticka som räcker 500 ggr och som kommer göra tändstickor obsoleta. Samband? Finns det någon industrimagnat som förtalats så i media som Krüger?

Vad vet du om detta? Sitter du på någon intressant information?
Kanske är Wallenberg inte de där "ikonerna" som vi vill tro? Kanske blev deras resa lite för lätt då de knäckt Krüger och lagt beslag på hans tillgångar som i kontrollbalansräkningen ansågs värdelösa men som sedan mirakulöst visade sig vara guld värda, svenska kronjuvler som Stora Kopparberg och LM Ericsson, ASEA, osv.

Nikola Majstrovij heter författaren till boken som heter "Sanningen bakom Kreugerkraschen"

Svar: Jag är dåligt påläst om Krüger, kanske borde jag göra ngt åt det.
Lars Bern

7 Björn i Bromma:

skriven

Det är inte bara Wallenbergsföretag som har försvunnit, det är mängdvis med andra svenska företag som har köpts upp av utländska intressen.
Det hela började tidigt 1970-tal med den styrande vänsterrörelsens Pomperipossa och hot om löntagarfonder. Redan då så försvann många av dåtidens småföretag med specialistkompetens ut från landet och kommer ej tillbaka. En hel del av dessa har utvecklats till medelstora och större företag.
Samtidigt under detta decenium så ställdes det styrande krav från det dåtida allsmäktiga LO om löneutjämning varvid man ansåg att industriarbetare skulle ha ungefärligen samma bruttolön som tex civilingenjörer, och den riktningen tog det också.
Dåtidens industriarbetare finns i stort sett inte längre kvar idag, de har ersatts av automatisering och robotisering ironiskt konstruerat av just ingenjörer och tekniker men grundtanken från 1970-talet hänger fortfarande kvar osannolikt nog.
Det hela är ett resultat av ohämmade vänsterkrafter med ett på tok för stort falskt och flummigt självförtroende.
Vårt gamla barndomslandställe ute i skärgården är dock ej till salu då det är helig mark för tre generationer, än så länge...

Svar: Det du nämner finns ingående behandlat i boken: Varför försvinner våra kronjuveler? Dock är det så att huvuddelen av de stora industriföretag som Sverige tappat har varit företag kontrollerade av familjen Wallenberg.
Lars Bern

9 Jan-Ola Gustafsson:

skriven

Jag tror att ni kan få många nyttiga uppslag i denna debatt genom att läsa en bok som heter "Sverige - en synarkistisk modell" av Tore Fredin - en man som tyvärr dog för några år sedan och hade utomordentligt bra koll på mycket som hade med triaden socialdemokratin/Hjalmar Branting - kungahuset/Gustaf V - "finansimperiet" Wallenberg att göra. Dessa tre parter träffades redan under skoltiden på Beskowska skolan i sin ungdom och fortsatte sedan som frimurare med att konsolidera var sitt revir under sin livstid och deras efterföljare fortsatte i bästa samförstånd och gör så i den dag som idag är.
Vår tids mediacensur är en följd av denna märkliga allians vilket gör att den generation som är i sin mest aktiva ålder inte har en aning om de faktorer som sedan ett drygt århundrade fortfarande håller vårt land i ett järngrepp.

2 Per-Olof Persson

skriven

De medelstora företagen började försvinna under 1970-talet pga skatter och regleringar. Skattereglerna gynnade investmentbolag som kunde köpa upp de medelstora företagen. Skattereglerna missgynnade industrialisterna och gynnade de finansiella trixarna.

Problemet med investmentbolag är att de är konglomerat (består av olika typer av verksamheter). En företagsledning kan endast vara expert på en eller högst två olika verksamhetsområden. Oftast bestod ledningen av finansiella trixare som var experter på att få ner skatten.

I Tyskland anses de medelstora företagen vara grunden för näringslivet. Stora företag har en gång i tiden varit medelstora företag. Små företag är däremot oftast självförsörjningsföretag som inte bidrar särskilt mycket till landets välstånd.

Den riktigt stora bluffen är dock att det är "den aggregerade efterfrågan i ekonomin" som skapar produktionen och investeringarna. Detta begrepp går endast ut på att sänka räntan under marknadsräntan och låta bankerna skapa helt nya pengar utav ingenting vid sin utlåning.

Svar: Min bok "Varför försvinner våra kronjuveler?" har ett helt avsnitt om just Tyskland som är ett föredöme i många avseenden.
Lars Bern

4 per eriksson

skriven

Sverige är det land i världen där det är lättast och snabbast för utländska intressen att köpa ett industribolag - i de flesta andra länder så finns det i lagstiftningen klausuler som talar om "allmänintresse" eller "nationella intresset" vilka fungerar som fördröjningsmekanismer mot förhastade beslut att förlora kontrollen över bolag som är viktiga för nationens välfärd.
Som en ytterligare spärr mot lättvindiga försäljningar, som bara gynnar ett snävt aktieägarintresse och diverse direktörers jakt på utländsk skattedomiciliation, så har många länders centralregeringar, lokala regeringar och lokalt förankrade banker samt stiftelser kontrollposter i både stora och mellanstora industriföretag-Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Holland och Schweiz är exempel på detta - dessa uppräknade länder råkar också vara ivriga köpare av svenska företag.
Det råder stor brist på reciprocitet under de sista 30 åren mellan Sverige och ovan nämnda länder btr uppköp och försäljning av industriföretag - i Sverige är det mesta till salu emedan det i Tyskland nästan råder försäljningsförbud.
Jag vet inte vad det svenska näringslivet har köpt i Tyskland men nedan är exempel på bolag har avyttrats från Sverige till Tyskland :
AGA
ASG
Arla
Barnängen
Bewator
Bilspedition
Broddway
BTL
Cryo
DP Nova
EricMicro
Exos Vent
Gusum
Gislaved
Graninge
Gustafsberg
Högsbo
ITV
IVT
Isenta
Idab Wamac
Karls.Klister
Landis&Gyr
Lilla Edet
Libergs
Perstorp C.
Scancem
Scania
Scandicare
Stal Laval
Stockamölla
Svanskog
Sydkraft
Tarkett
Tretorn
Wettex
Flextrus

Dessa har avyttrats till Finland :
BirkaEnergi
Degerfors
Falbygdens
Gullspång
Holmen
Kalmar Ind
Kamyr
Lithells
Luxor
Lönneberga
Modo
Nynäs Petr
Nyby Bruk
Ockelbo
Pastejköket
Rörstrand
Scan
Sibylla
Stora
Svedala
Sundsbruk
Wifsta
Enator
AlcroBeckers
Scalados
Polarica
IF
BolidenKemi
HIAB

Svar: Precis som du säger det är för lätt att köpa svenska bolag och våra politiker skäms numer över att försvara svenska intressen verkar det som.
Lars Bern

6 Carl wenngren

skriven

Men herregud, Kjell-Olof Feldt & Palme gick ju med på löneökningsåtstramningar som ledde till att lönerna i det närmaste stått stilla i 30år i Sverige och industrins vinster ökat i proportion till detta! Nu tror jag du är ute och cyklar!
Sverige är rena lågprislandet beträffande löner jämfört med resten av den utvecklade världen.
Har jobbat utomlands i flera omgångar i olika västländer och varje gång man kommer hem och får Svensk lön så får man känna sig som en fattig Rumän.
Mina kollegor i utlandet skrattar sig harmynta när jag berättar vad man tjänar i Sverige.

8 Peter O

skriven

Efter 14 år i ett Wallenberg-företag vet jag att Wallenbergarna är totalt osynliga i sin ägarstyrning och förlitar sig till att konsulter som McKinsey styr deras bolag. Efter varje äventyr med McKinsey, skriker personalen, aldrig mer McKinsey! Men efter ca 5 år övertygar Wallenbergarna att det är dags igen. Och för varje runda blir bolagen sämre och sämre... Idag har jag bytt arbetsgivare, med utländska ägare!

10 Peter Grafström

skriven

Kruger
Han var ett hinder för de anglosaxiska planerna på ett storkrig eftersom han genom förmånliga lån minskade krisen i Europa. Att offentligt redogöra för hur W hjälpte anglosaxarna vid den berörda tiden är minst sagt känsligt för svenskarnas självbild så att Hasse fick problem förvånar inte. Det lär ha varit W och Kinnevik bla som tog för sig av kadavret efter Kruegers företag. Men det är alltså inte det enda känsliga ämnet.