Om den obegripliga svenska politiken.

 

Kvällens inlägg i debatten om den haltande svenska demokratin från min vän Lennart Bengtsson:

Under en middagskonversion i Bern i går kväll kunde jag inte undgå att ta upp frågan varför Sverige och Schweiz har utvecklats så olika sedan andra världskrigets slut då de båda länderna som stått utanför kriget befann sig i samma gynnsamma ekonomiska situation. Under de första 15 åren utvecklades de både ekonomierna väl men därefter har Sverige mer och mer fallit tillbaka och värdet av de två valutorna som var i stort lika vid mitt första besök i Schweiz 1955 har nu kraftigt ändrats till svensk nackdel. Den svenska kronan är i dag endast värd ca 13 centimes. Den svenska ekonomin har inte haft samma prioritet som den schweiziska då Sverige i stället prioriterat sin politiska roll och sin ambition att bli och vara en humanitär stormakt med öppna dörrar åt världens stackars fördrivna. Detta är en i högsta grad respektabel ambition så länge den är hanterbar. Detta är tyvärr inte längre fallet.

Schweiz har i stället prioriterat det egna landet med en helt annan makt- och beslutsfördelning på grund av sin federala författning där ett stort antal, för medborgarna viktiga beslut, tas på lokal nivå via otaliga folkomröstningar. Schweiz är därför på ett annat sätt en deltagande demokrati medan Sverige håller sig med en överhetsdemokrati där undersåtarna får finna sig i överhetens beslut i en helt annan utsträckning. Som vi noterat mer och mer prioriterar överheten sig självt i första hand medan undersåtarna får dra lasset och leva med alla de problem som en ogenomtänkt politik för med sig.

Vi ser detta inte minst idag då en asyl-och invandringspolitik förs som inte längre har medborgarnas stöd. Istället är det en liten grupp främst i Stockholm som med stöd av en politisk lojal journalistkår och diverse opinionsbildare driver en politik som skapar såväl ekonomiska som sociala problem inte minst i de mindre städerna och på landsbygden. Vi ser detta tydligt i den snabba framväxten av ett i vissa avseenden ytterlighetsparti som mer och mer har blivit ett folkets röst. Etablissemangen attityd har blivit att låtsas att detta parti inte finns och på alla sätt förödmjuka de drygt 800 000 medborgare som stödde detta parti i septembervalet.

Eftersom människorna är bekymrade över den ohållbart stora invandringen och de ekonomiska och sociala konsekvenser som främst drabbar landets småorter får de i stället för förståelse glåpord kastade över sig. De är helt enkel bara usla rasister som inte vill öppna sina hjärtan för världens fördrivna och plågade människor. Människorna i de bättre Stockholmskvarteren och dess fina förorter slipper däremot bidra med bostäder då det inte finns plats för invandrarna i villor och bostadsrätter. Om stackars bostadslösa romer bosätter sig i en park på Södermalm kastas de helt sonika ut utan pardon och utan protester inte ens från socialistiska Stockholmsmedia. Inte kan man skita ner den fina huvudstaden med stackars romer som ännu inte kan sortera sina avfall och som bor i usla hemsnickrade träskjul.

Samma tendens ser vi i de måttlösa vindkraftinstallationerna som helt drivs av ekonomiska intressen eftersom Sverige har stora överskott av elproduktion och helt enkelt inte behöver någon vindkraft för eget bruk. Medborgarna på landsbygden lockas med mutor i form av bygdepengar och någon enstaka bonde tjänar en hacka genom att ställa mark till förfogande. Att det för många medborgare innebär odrägliga miljöproblem och ett ödelagt landskap ignoreras utan invändningar inte ens av landets miljöprioriterade NGOs.

Det är för de flesta reflekterande människor en självklarhet att man inte kan omgestalta ett helt samhälle till nära nog oigenkännlighet utan att medborgarna ens är tillfrågade. Att kompensera avfolkning från övergivna småorter utan rimliga möjligheter till arbete med stora mängder hjälplösa invandrare från mellanöstern och Nordafrika som inte kan ett ord svenska är fullständigt absurt både för dessa stackare och för de äldre svenskar som snart är de enda som bor kvar där.

Att föreställa sig att man skall fixa till en sedan årtionden försummad glesbygdspolitik och öka på befolkningen genom att plötsligt dumpa av stackars fördrivna människor från helt andra kulturer kan inte bli galnare än det är. Det enda ställen som invandrarna har en rimlig chans att anpassa sig är naturligtvis i storstäderna och inte på den svenska landsbygden. De enda som kan klara detta är andra skandinaver eller Nordeuropéer.  

 Lennart Bengtsson

Kategori: Demokrati
Taggar: Vindkraft integration
1 Tallskog:

skriven

Kloka ord som jag håller med om.
Sverige och Schweiz är mer olika än lika.
Schweiz inhyser banker och globala företag.
Vi vanliga har ingen insyn i de enorma förmögenheterna I Schweiz men den höga levnadsstandarden beror mycket på det. Multinationella företag skriver sig i Schweiz så de slipper betala skatt i andra länder. Skurkar har gömt stora kapital där.
Sverige har levt av skogsindustri och verkstad spritt i ett land med stor yta.
Politiken har enväldigt styrts av oligarkerna Wallenberg, Bonnier och några till.
Ekonomisk historia är sammanflätad med politisk historia.
Det som toppen på maktpyramiden gör får vi inte veta.
"Verka men inte synas" är Wallenbergs motto.

3 P-G Larsson:

skriven

Angående Lennart Bengtssons påstående; "Vi ser detta tydligt i den snabba framväxten av ett i vissa avseenden ytterlighetsparti som mer och mer har blivit ett folkets röst". Svårt att förstå eller veta vad Lennart menar med ytterlighetsparti, men jag antar att för att framstå som "rumsren" så måste en sådan passus med i en framställning. Som jag ser det så är inte SD i något avseende ett ytterlighetsparti eller för den delen extremt. Alla de övriga riksdagspartierna är i europeiskt perspektiv ytterlighetspartier i och med den dåraktiga invandringspolitiken och även dåraktiga koldioxidpolitiken som de står för. Denna politik kommer ju att faktiskt trasa sönder Sverige i flera avseenden, och det går fort utför nu.
Demokratiproblemen började i och med den extrema 68-rörelsen, som fortfarande har greppet över public service och gammelmedia. För människor med förståndet i behåll och med överlevnadsinstinkten intakt finns ju bara SD för närvarande att sympatisera med. Jag finner inte att SD i något avseende är ett ytterlighetsparti. När och om ledande opinionsbildare klarar att tillstå det så kan möjligen Sverige fås på rätt köl igen.

5 Gunnar Juliusson:

skriven

Tove Lifvendal skriver bra om invandringsproblematiken i dagens ledare i SvD
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/volymfragan-finns-pa-riktigt_4084377.svd. Synd att hon lämnade politiken även om hon kanske kan få större inflytande som politisk chefredaktör på SvD

7 Jerry Johansson:

skriven

Skulle Lennart Bengtsson ha lust att skriva ett lite längre inlägg om Sveriges vindkraftspolitik vid något tillfälle? Det är väldigt intressant, och är väl i grunden fullständigt meningslöst ärligt talat, eftersom man egentligen inte får ut någon energi att tala om ur dem.

Sedan har väl Danmark ganska mycket vindkraft, och det vore lite intressant om det finns siffror på vad det egentligen kostar. Vindkraft känns ju som det mest korkade energislaget ärligt talat, eftersom det inte ens finns någon större möjlighet att förbättra den. Solkraft kan man ju köpa att man forskar på och implementerar när den blir tillräckligt bra, men vindsnurror kommer ju alltid vara dyrt, hopplöst och ineffektivt.

9 tipp:

skriven

Om åtta partier springer iväg åt ett och samma håll och det nionde står kvar. Vilket är då ytterlighetsparti?

11 Bengt Söderberg:

skriven

Här för ju Lennart ett resonemang som är värt applåder. Med en elegant manöver runt den deltagande demokratin kontra vårt lands överhetsdemokrati sätter han ljuset på svagheterna i Sveriges sätt att agera. Brännmärkning minns vi som ett uppseende hot från Göran Perssons regeringstid. Men fortfarande finns denna företeelse när det gäller att blockera viktiga debattområden.

Bra att Lennart har förmågan att beskriva detta och modet att föra fram tankarna.

13 Bengt Söderberg:

skriven

Rättelse: Det skall förstås stå ".......uppseendeväckande hot från Göran Perssons regeringstid".

15 Susanne Eriksson:

skriven

Efter att ha bott och arbetat i Franrike samt i ett globalt företag tar jag mig "för

17 docma:

skriven

Nu,efter valet och vetskapen om att SD "bara" fick 13% , kommer en känd skribent - Mats Edman - ut (ur PK-garderoben?) med en invandringsanalys som heter duga. Synd att han inte kunde tänka i den riktningen före valet. Alla fakta han tar upp är väl kända sedan länge. Men där svek väl modet….

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/taenk-om-jimmie-akesson-blir-statsminister-2018-11913

2 elfyma+

skriven

Håller med om allt. Men när du skriver om framväxten av ett "ytterlighetsparti" så tänker jag på Miljöpartiet och möjligen på Vänsterpartiet, inte Sverigedemokraterna.
Har synat SD sedan 2009, läst deras program, valmanifest, skuggbudgetar och motioner i Riksdagen. Är dock inte medlem i SD pga av deras extrema mellanösternpolitik.

SD är ett mittenparti i ekonomisk politik. De beskylla för att vara ett högerparti eftersom de oftast har röstat med alliansen. Men då bortser man medvetet från att alliansen avstått från att lägga från förslag som inte stöds av SD, för att undvika generande nederlag i Riksdagen.

Energipolitiken, Försvarspolitiken och skolpolitiken liknar Folkpartiets.

Den största skillnaden mellan SD och de övriga partierna är synen på invandring.
SD vill kraftigt begränsa invandringen, men inte stoppa den helt som slaskmedia påstår.
De tar emot FN:s kvotflyktingar och arbetskraft (specialister) som näringslivet inte hittar i Sverige.
De vill införa samma invandringspolitik som våra grannländer (främst Finland) och som sossarna i Sverige 1989 (Luciabeslutet).


4 GBJ

skriven

Bara en enkel fråga: Hur mycket sämre måste det bli innan det vänder och kan bli bättre? De närmaste åren kommer vi förmodligen att ta emot närmare 100 000 asylsökande om året (mindre än 10 000 är flyktingar) och 60-70% av dem verkar få uppehållstillstånd. Dessutom tillkommer anhöriginvandringen som är omkring dubbelt så stor, alltså 120 000 - 140 000. Vidare har vi en arbetskraftsinvandring som förra året var över 20 000, och dessutom alla illegala asylsökande som inte lämnar landet, oklart hur många de är. Sammanlagt blir det minst 200 000 invandrare om året, ca 1 miljon 2014-2018. Nog måste vändpunkten komma inom ett eller annat år?

6 Pär Engström

skriven

Brittiska "Legatum institute" har rangordnat 142 länder utifrån vilka som är bäst att leva i. De dimensioner som denna rangordning utgick ifrån rör bl.a. personlig frihet, möjligheter att starta företag, ekonomi, trygghet, hälsa och utbildning.

Norge toppade listan följt av Schweiz, Nya Zeeland och Danmark.
Sverige hamnade på sjätte plats, Finland på åttonde och Island på elfte plats.

Sverige toppade listan över företagande.

Allt kan givetvis bli bättre i alla länder, men tänk att Sverige toppar listan över privata företag. Sverige som somliga benämner som en socialistisk stat!

8 Ann Löfving-Henriksson

skriven

Intressanta synpunkter bland kommentarerna på vad ett ytterlighetsparti är!

10 Sven

skriven

Vilken beröringsskräck det finns inför SD visas t.ex. av vissa personer på Facebook. Fobin hjälper messmedia att blåsa upp.

Jag råkade läsa vad en kommunalanställd (dvs offentligt avlönad) i Kristianstad skrev.

Jag blev förundrar över hur barnsliga personer (läs: lågt begåvade) man kan ha anställda inom svensk offentlig förvaltning.


--
Maria Javurek (bosatt i Åhus, Kristianstads kommun)

Kursledare/Handledare at Kristianstads Kommun

(bild utelämnad)

Det här är min stora härliga familj!
Två av pojkarna har utländsk mamma och pappa. Syskonen som står till vänster och till höger, har en farfar från Tyskland och en farmor med finskt påbrå. Min man är från Tjeckien och jag är från Sverige med valloner i släkten. De minsta i familjen har ryska, danska, tyska, italienska och arabiska namn. Habibi är ett av namnen och betyder "min älskling" på arabiska.
Röstar du på SD så röstar du för en otrygg framtid för min och din familj...
Röstar du på SD vill jag att du plockar bort mig som "vän".
--

Är SD-röstare och SD-sympatisörer välkomna till hennes kurser tror ni?
Vilka frågor får diskuteras/inte diskuteras på hennes "kurser" ?

12 Anders Nilssson

skriven

Mycket skulle bli annorlunda om vi i Sverige, liksom schweizarna gjort,
införde medborgarinitiativet, dvs om ett tillräckligt stort antal
medborgare kräver folkomröstning i en aktuell fråga, måste folkom-
röstning genomföras, och dess resultat är bindande. Så skulle
den auktoritära svenska demokratin upphöra.

14 B-E Johansson

skriven

Esse non videri
vara icke synas vara
antogs som valspråk av Marcus Wallenberg d.ä.

16 Björn i Bromma

skriven

Man ser vilken skillnad det blir mellan politiska illusioner parat med okunskap och Förnuftet.

18 ULF Dahl

skriven

Jag tror att skillnaden mellan Sverige och Schweiz helt enkelt är en fråga om demokrati. Jag har läst någonstans att Sveriges skattetryck 1963 var 8% Schweiz var 13% Nu har Sverige kanske +60% och Schweiz har under 30% För att få i genom kommunal budgeten i vissa kommuner i Schweiz,samlas dom som betalar skatt på det största torget och får ropa ja eller nej till höjningar. I Sverige fattas dom besluten i slutna rum med dina vänner.