Vi borde lära av Israel

Den rådande tidsandan i västvärlden har i fyrtio år dominerats av neomalthusianernas dystra övertygelse om att alla naturresurser är starkt begränsade och att vi lever kraftigt över våra tillgångar. Ordföranden i neomalthusianernas egen organisation Romklubben är Anders Wijkman. Under de senaste tjugo åren har jag hört honom upprepade gånger predika att vi lever som om vi hade ett flertal jordklot? I fyrtio år har han och de övriga i Romklubben haft fel, men de ger sig ändå inte. Jag har skrivit om detta här på bloggen flera gånger.

Den springande punkten är att dystoperna framhärdar i att alltid utgå från en teoretisk modellvärld. Man liknar mänskligheten vid bakterier i ett odlingsglas med en avgränsad näringstillgång. Även om bakterier har en förvånansvärd förmåga att anpassa sig, så är den valda modellen hopplöst irrelevant. För det första så har mänskligheten i de flesta avseende bara skrapat lite på ytan av jordens potentiella resurser. För det andra så har evolutionen fört oss till den här punkten i utvecklingen genom att människan blivit utrustad med en kreativ förmåga som inga malthusianska modeller klarar av att räkna med.

Det lilla land på jorden som kanske haft sämst förutsättningar och där bristen på så gott som alla naturresurser borde ha satt stopp för utvecklingen är Israel. Om neomalthusianerna haft rätt borde israelerna för länge sedan ha dukat under av bl.a. brist på färskvatten. Men detta enormt kreativa och uppfinningsrika folk har utvecklat teknik för att ta tillvara och rena allt avloppsvatten, så att det kan användas till jordbruk. De har också utvecklat en effektiv teknik för avsaltning av havsvatten som i praktiken innebär, att brist på vatten inte längre är en begränsande faktor för Israels utveckling. Idag klarar man av avsaltning av en familjs vattenförsörjning till en kostnad under en US-dollar per hushåll och dygn.

Jag har upprepade gånger hört Wijkman och hans vänner predika hur problem med färskvatten kommer att vara en begränsande faktor. Att som dessa dystoper vänder ryggen till vår inneboende kreativitet och uppfinningsrikedom, innebär att vi frånhänder oss vår enda möjlighet att skapa ett drägligt liv för de snart tio miljarderna människor som vi snart kommer att vara. Som tur är har den dystra tidsandan i stort sett bara drabbat västvärlden och är den avgörande faktor som gör att vi nu tappar vår världsdominans. Symptomatisk för denna utveckling är den gamla västliga överklassens ledande malthusian, den Brittiska tronarvingen prins Charles. Han har varit ute igen och utmärkt sig genom ett dödförklarande av det kapitalistiska ekonomiska systemet som ju är själva fundamentet för hela västvärldens politiska och ekonomiska inflytande.

Jag tror att den neomalthusianska tidsandan som Romklubben och liknande eliter lyckats plantera i västvärlden, är ett mycket större hot mot vår framtid än alla miljöproblem sammantagna. Den har blivit en effektiv hämsko på den resursskapande ekonomiska utvecklingen. Bl.a. har den lett till en felaktig fokusering av hela miljödebatten som kommit att handla om ickeproblem istället för de verkliga hoten mot miljön. De viktigaste miljöfrågorna som pockar på en lösning är skövlingen regnskogar och hav och inte 0,1 promille högre halt av växtlighetens viktigaste näringsämne koldioxid. Här borde mänsklig kreativitet och uppfinningsrikedom sättas in i tid för att bromsa den destruktiva utvecklingen.

Kanske vi skulle kunna be Israelerna att hjälpa till?

 

1 Tege Tornvall:

skriven

Amen!

3 Gösta Walin:

skriven

Anders Wijkman, ett större problem än alla miljöproblem sammantagna - rätt tolkat?

5 f4nat1ken:

skriven

Du kritiserar romklubben allmänt och dess medlemar. Varför kollar du inte mer på deras prognos istället. Den verkar stämma ganska bra:
http://3.bp.blogspot.com/-lgmoQ5jt1Mc/UbHYbcofiVI/AAAAAAAAUXg/vklh55OUhxM/s1600/limits_industry.png

Det är väl skit samma vad dom har sagt i 40 år. För deras modell kommer ju inte visa sig fel eller rätt fören ca år 2020 vad jag kan se. Och om vi skall nu säga att ca 5% fel är ganska okej för en modell som sträcker sig över mer än 50 år så kan vi ju knappast säga bu eller bä fören ca år 2025.

Svar: De mineraler som man sa skulle bli bristvaror med skenande priser blev inte det, oljan skulle börja sina för 30 år sedan vilket ju inte slog in osv. Nej Romklubben och alla andra malthusianer har alltid fel därför att mänsklig kreativitet ALLTID hittar substitut eller flyttar gränser genom nya fynd.
Lars Bern

7 Ann L- H :

skriven

Håller med men måste ändå vara lite kärringen mot strömmen och protestera. Det allt viktigaste, agendan i hela miljö- och klimathots-paketet är hotet mot vår frihet. Se bara på vad Hr presidenten i USA i dagarna försöker sig på mot den demokratiskt valda församlingen i senat och kongress.
Vaclav Klaus' bok "Blue Planet in Green Shackles" ligger ständig framme som en påminnelse om att vi inte får glömma det Stora Hotet.

Svar: Jag håller med dig att hotet mot vår frihet är det mest akuta, det är dock inte ett ekologiskt men väl ett problem för vår egen livsmiljö.
Lars Bern

9 Hans Högqvist:

skriven

Undergångsscenarier tycks alltid ha lätt för att få fäste med hjälp av folk som gör sig en förmögenhet på rädslan!
"Shangri la" drömmar tycks också framkalla masspsykoser - kommunism/nazism/ fascism och islam fångar med en blandning av känslorus och våld.

Mångkultur och genus/feminism är dagsländan i dagens Sverige medans "växthushotet" tycks ha minskat något i dragkraft.
Jag är ingift i en stam i Tanzania och har bott där några år närmast utan kontakt med andra europeér. Jag har alltid haft god kontakt med alla från de fattigaste till mycket rika entreprenörer. Framtidstro och realism är ledorden i landet.
När säkerhetstjänsten hade fått klart för sig min inställning att politik hade jag inte någon rätt att lägga mig i men att jag värnade om TZ och ville landet väl så öppnade sig även ministrar i regeringen som tillhörde "min" stam sig för mig.
Vid ett tillfälle, för drygt tio år sedan, när jag tittade in till en minister på hans kontor i Dar es Salam för att dricka en kopp kaffe (försök med det i Sverige!)Visade han mig en kort presentation från SIDA för deras arbete i TZ. Första punkten var att genus skulle lyftas fram i alla projekt!
"Chimegi" (svåger) sade han, "Do they really think that the relation between man and woman is our biggest problem?"
Vad svarar man på det?

Europee´r, speciellt svenskar, är så självblinda att vi tror att alla människor i hela världen tänker sim vi gör, att de focuserar på samma "problem" som vi gör. Det ska tilläggas att kvinnor i Östafrika inte behöver kvoteras in, de tar sin plats i samhället på alla nivåer med egna meriter!

Jag vet att Östafrikanska länder vänder sig allt mer till Kina för samarbete, de är trötta på västvärldens dubbelspel med att ge 10$ med ena handen och ta 20$ med den andra. När jag ser de nedlagda bomulsspinnerierna och väverierna förstår jag varför!

Afrika, söder om Sahara, utvecklas enormt och går en ljusframtid till mötes även om orosmoment finns (islam är ett, rasism ett annat) jag önskar att jag kunde känna detsamma för Europa!

Du får säga till om du tycker att jag är för långrandig och allt för mycket på sidan om ämnet. Men det är dina utmärkta inlägg som startar mina tankebanor!

11 Johan Tisell:

skriven

En annan aspekt på modeller; samtidigt som vi har enorm arbetslöshet (kanske dags att ifrågasätta 8-timmarsdagen?) talas det om behovet att importera arbetskraft för t.ex. framtidens hemtjänst. Men även om man kan prognostisera antal och möjligen sjuklighet på oss gamla då, vet vi ABSOLUT inget om arbetssätt, teknik eller organisationsformer i framtiden.

Jag tittade på min robomow (robotklippare) i dag och tänkte vilket paradigmskifte den innebär; inget eget arbete eller anställd trädgårdsmästare, inga avgaser, sannolikt mycket högre verkningsgrad och så matas den med vattenkraft!

Framtidens hemtjänst blir säkert robotiserad och då kan personalen vara sjukvårdspersonal och inte inköpare/transportörer/städare/kockar. Där ligger nog 80% av arbetet.

Inom ALLA områden kommer teknik, arbetssätt och organisationsform att överraska oss igen, som löpande bandet och ADB redan gjort.

Malthusianerna borde inse detta.

13 Bo Blomberg:

skriven

Du skriver slagkraftigt Lars och jag håller med dig, det är fruktansvärt destruktivt det som pågår i klimatkyrkan! Alla viktiga miljöproblem sopas under mattan medan plakatpolitiken för att begränsa CO2 får enorma resurser. Det är vämjeligt! Tyvärr hjälper det nog inte. Du debatterade ju med Anders W för nåt år sen. Han hade inte en siffra rätt, men tog han nåt intryck av dina argument? Nä, och det kommer inte hans hallelujakör av brungröna talibaner att göra heller. Det är som att tro att en kristen ska lyssna på vad djävulen lockar med. Ungefär så tror jag din (och min) argumentation uppfattas. Det måste nog bli sämre (och det kommer det att bli i alla fall i det här landet efter september) innan det blir bättre och troligen är det moder jord som måste slå klimatkyrkan på fingrarna så hårt att alla "pissljumma" hör det i kylan! Tyvärr....
Och för all del - det är ÄR många svåra miljöproblem som människan måste ta sig an och lösa så jag klandrar nog inte dom som är klena i tron på att det lyckas. Det är ju knappt att jag själv tror att man ska få ordning på tågtrafiken i Sverige! :-)
Men för drygt hundra år sen trodde ingen att "alla" skulle kunna få en telefon för befolkningen skulle inte räcka till för att bemanna telefonväxlarna och himlen skulle förmörkas av alla kopparledningar som skulle gå kors och tvärs över klotet...
Att man berövat folk framtidstron är nog det största hotet och den värsta synden som Wijkman, Rockström & co åstadkommit. Och dom skulle inte lyckats utan en fördummande och okunnig, ideologisk och falsk journalistik. Det är mörkt!

15 BoE:

skriven

Utmärkta synpunkter-

Man borde vara "possibilist" - precis som Hans Rosling.

Jag har sett en siffra på att man i Israel avsaltar 1.000.000 m2 havsvatten varje dygn.
Detta motsvarar en "sjö" med ytan 1000m x 1000m med djupet 1m.
Och detta till en hanterbar kostnad.


2 Bengt Söderberg

skriven

JA, en bra idé Lars! Då kanske det skulle kunna bli fart på kuggarna och slut på tomgångstuggandet inom flera områden.

4 F4nat1ken

skriven

Fast romklubbens ena simulering ligger ju right on eller?

http://3.bp.blogspot.com/-lgmoQ5jt1Mc/UbHYbcofiVI/AAAAAAAAUXg/vklh55OUhxM/s1600/limits_industry.png

1 USD per hushåll för avsaltning av vatten. Är det för obegränsad förbrukning eller är det mer kopplat till en mängd, typ liter eller tid typ tex ett års förbrukning för en medel familj?

6 Lennart Bengtsson

skriven


Hej

Jag roade mig att läsa Romklubbens andra rapport ( Mänskligheten vid vändpunkten) från 1974. Vinjetten till första kapitlet är typisk "världen har cancer och cancersvulsten är människan". Enligt rapporten skulle oljan ha tagit slut 1985, livsmedelsunderskottet i dag skulle vara förödande med en grasserande barndödlighet i Sydostasien osv osv. Det är ingen måtta på eländet. Utvecklingen i Kina hade man fullständigt missat liksom vad som hänt med gamla Sovjetunionen. Vidare noterade man att man behöver bygga 4 kärnreaktorer i veckan för att säkerställa världens energibehov 2074.Inte ens dagens Romklubben med Wijkman i spetsen vidhåller väl knappast detta längre för då skulle de gröna partierna kasta sig över dom med blod i blicken. För att klara motsvarande med vindkraft ( som ju är fina Q idag) så får man bygga en medelstor vindanläggning ungefär var 10e minut. Jag förstår bara inte att man kan orkar fortsätta med dylikt strunt och de utvalda undergångsprofeter i TV-sofforna.

8 Bengt-Ove Högström

skriven

Helt rätt!
Jag tror att vi har ett större hot att beakta än det s.k. klimat hotet.
Nu tycks bina inte pollinera våra växtlighet på ett normalt sätt.
Detta kan leda till att det blir brist på frukt och grönsaker. I slutänden kan detta leda till svält.

10 Ann LH

skriven

Att den dystra tidsandan i stort sett endast drabbat västvärlden tror jag kan härledas tillbaka till en konferens i Founex 1971 ledd av Maurice Strong och Barbara Ward. U-länderna vägrade närvara vid FNs första miljökonferens (Stockholm 1972) om de tvingades skriva under på miljökrav som hindrade deras utveckling och industrialisering. De flesta hade färskt minne av kampen för att göra sig fria från sina kolonialmakter och krävde dessutom fortsatt nationell suveränitet samt krav på bidrag från väst. Överenskommelsen i Founex innefattade dessa tre punkter som om jag förstått rätt G77- länderna sedan dess hållit hårt på. Miljöorganisationerna med sina dystopier har svårt att få gehör utanför de gamla i-länderna och resultatet ja det är bara att skaffa sig lite omvärldsorientering.
Den som förts fram som G77 ländernas ledare då var en latinamerikan vid namn Raul Prebisch. (Källa: R Darwall, The Age of Global Warming)

12 b-j-b

skriven

Förlåt en dum fråga, men hur förhåller sig dagens tongivande ekonomer till neomalthusianismen?

Svar: Nationalekonomer är ingen homogen grupp, där finns alla riktningar.
Lars Bern

14 Claes (Peking)

skriven

Dricksvatten blir alltså det stora problemet för oss, säger Wijkman. Ja, om man är progressiv; har hjärtat till vänster. Se bara på Venezuela. Där har den rätttänkande regimen (Chavisterna) infört ransonering även av -- just det -- dricksvatten. I Caracas, i alla fall.
Förut var det bara för sådant som mjöl, mjölk, matolja och toalettpapper som det var nödvändigt att visa ransoneringskort. Men nu, alltså, inser de styrande att även vatten bör kontrolleras av staten.
http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/05/31/Severe-Scarcity-Prompts-Venezuelan-Government-to-Ration-Water
Venezuela har visserligen världens största oljefyndigheter (297 miljarder barrels,mot Saudi Arabiens 265) -- men också en progressiv regim som, eh, inser att det är bra att spara. Ransonera, alltså. Viva el Partido!
(PS. Inflationen där är 59% om året, säger Bloomberg. Det du, Paul Krugman! Jättefint, eller hur?)