Västvärldens agenter saboterar Indiens tillväxt

Ryssland och flera andra länder har länge betraktat västvärldens s.k. Non Governmental Organisations (NGO) som västs förlängda armar för att kunna infiltrera och påverka deras opinion. Nu sällar sig världens största demokrati Indien till den här gruppen. Enligt landets inhemska underrättelsetjänst (Indiens SÄPO) skadar Greenpeace och andra västerländska lobbygrupper landets ekonomiska utveckling genom sina kampanjer mot kraftprojekt, industriprojekt, gruvdrift och genetiskt modifierad mat.

Greenpeace förnekar att man försöker blockera ekonomisk tillväxt och menar bara att underrättelsetjänsten bara försöker tysta kritik. Man hävdar att man är för hållbar tillväxt. Bakgrunden till den uppflammande debatten är att den nya indiska Modi-administrationen vill få upp farten i den ekonomiska utvecklingen som stagnerat bl.a. till följd av kampanjer från flera av västs NGO.

Underrättelsetjänsten hävdar att ett betydande antal Indiskt baserade NGO:s är finansierade av västliga donatorer från USA, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Dessa utnyttjar frågor som engagerar människor för att skapa opinioner som bidrar till att bromsa indiska utvecklingsprojekt. Det handlar om kolkraftverk, odlingar med genetiskt modifierat utsäde, stora industriprojekt som t.ex. ett Sydkoreanskt stålverk, ett bauxitprojekt och ett vattenkraftverk. Sammantaget har annulleringar, avbrott och förseningar av denna typ av utvecklingsprojekt minskat Indiens BNP-tillväxt med 2 till 3 procent per år hävdar man.

Greenpeace ensamt har satt effektiva käppar i hjulet för Indisk utveckling genom en massiv kampanj för att sabotera Indiens kolkraft och kolbrytning. Man har på detta sätt under senare år lyckats hindra ett dussintal projekt genom att piska upp en lokal opinion. Miljöhinder har rests och man har fått svårt att förvärva den mark som behövts för projekten.

Tio miljoner fattiga barn dör varje år runt om i världen av sjukdomar som vi lätt hade kunnat förhindra med genmodifierat golden rice, som systematiskt saboteras av Greenpeaces miljöterrorister. Halvannan miljard människor lever utan elektricitet och två och en halv miljard människor använder därför smutsig biomassa (ved, kol och dynga) för att värma sina bostäder och laga mat över öppen eld. Uppåt en halv miljard av dessa människor lever i Indien. Dålig inomhusluft från de öppna eldstäderna i hemmen är det globala miljöproblem som orsakar mest ohälsa och skördar flest dödsoffer. Västvärldens NGO:s anstränger sig till det yttersta för att förhindra en lösning på detta utnan jämförelse största miljöproblem i världen.

Utan lösningar på fattigdomsproblemen går det inte att skapa ett hållbart humant samhälle som är förankrat hos människorna. Det går inte heller att få befolkningsutvecklingen varaktigt under kontroll. Erfarenhetsmässigt är det genom bättre ekonomiska livsvillkor som vi skapar långsiktigt hållbara samhällen. Det har visat sig att det är när människor får välfärd som det även blir politiskt möjligt att ta itu med miljöfrågor på allvar.

En s.k. hållbarhetspolitik typ svenska Miljöpartiet, som går ut på att sabotera den fria marknadsekonomin och panikbromsa den ekonomiska utvecklingen kommer garanterat att haverera. Många miljöproblem kommer då att bli kvar och förvärras främst i fattiga länder. Vi vet redan att människor som måste kämpa för den dagliga överlevnaden inte bryr sig ett dyft om miljön. Deras tidsperspektiv är en dag. Det finns således bara en rimlig handlingsväg för att uppnå hållbarhet, och det är att se till att alla människor får sina grundläggande materiella behov tillfredställda. Indien såväl som Kina måste få genomföra sin ekonomiska utveckling utan att västlig ecoimperialism saboterar den.

De västliga NGO:na var kanske från början oberoende ideella organisationer, men de har med åren helt främjat sig från dessa rötter. Idag är organisationer som WWF, Greenpeace, Oxfam, Friends of the Earth m.fl. mångmiljardindustrier finansierade av främst skattepengar från västvärlden och FN. De leds av vanliga mycket högavlönade direktörer som vilket multinationellt företag som helst. Att vår politiska elit med hjälp av överstatliga organ som EU och FN för över både makt och skattepengar till de här företagen utanför all demokratisk insyn, är ytterligare ett tecken på hur den västliga demokratin ruttnar inifrån.

När Ryssland och Indien hävdar att dessa odemokratiska NGO fungerar som agenter för västvärldens politiska elit har de uppenbarligen rätt. Det är den gamla västliga imperialismen förklädd bakom förment goda avsikter. Bara det faktum att flera av Europas kungahus med den gamla kolonialmakten Storbritannien i spetsen är starkt involverade i dessa lobbyorganisationer är ytterst talande.

Det vi nu bevittnar är västvärldens desperata kamp för att behålla sin ledarroll i världspolitiken. Sakta men säkert börjar resten av världen genomskåda oss. Vår goda biståndspolitik har i snart sjuttio år hållit kvar fattiga människor underutveckling och korruption. Nu tar kineserna över och plötsligt visar det sig att alla dessa underutvecklade länder börjar få växande ekonomier – de fattiga reser sig. Då sänder vi in våra agenter från WWF och Greenpeace för att försöka sabotera deras tillväxt med förfalskade påståenden om globala miljöproblem.

Verkligheten visar att Asiens miljarder inte längre bryr sig om våra pekpinnar och om några decennier sätter de agendan.

Indien börjar agera läs: 

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/greenpeace-funding-home-ministry-to-serve-notice-to-10-more-ngos-under-fcra-within-a-week/articleshow/36509663.cms

http://www.thehindu.com/news/national/greenpeace-funds-hit-home-barrier/article6127476.ece

 

Kategori: Demokrati
Taggar: GMO Greenpeace Indien NGO Ryssland WWF
1 Ann L-H :

skriven

Så BRA att fokus inte endast ligger på EU-USA. Tack för ögonöppnaren. När Greenpeace säger sig vara för hållbar tillväxt måste man avkräva en tydlig definition. Min tolkning är att det är samma gamla hållbara utveckling, som varit aktuell i fyra decennier, dvs att hindra i-länders ekonomiska tillväxt och industriella utveckling. Från början var det främst USA som skulle vådaskjutas. Därefter var det de rika länderna i Europa och nu när tillväxtländerna börjar komma på fötter så är det dags för att sikta på dem.
Lars Bern den upplysning Du sprider är oerhört värdefull. Förr eller senare har droppen urholkat stenen och både media och politikerkåren vågar sprida den vidare.

3 Rune:

skriven

Tack Lars Bern du är verkligen ett ljus i mörkret , lova att du aldrig ger dej .

5 Lennart Bengtsson:

skriven

Det ser ut som dagens NGO har samma roll i "utvecklingsländerna" som gårdagens kristna missionsverksamhet hade att lägga grunderna för de europeiska kolonialväldena. Liksom Du tror jag inte att deras verksamhet har någon möjlighet att bli framgångsrik. Min uppfattning är att världens länder måste genomlöpa en industrialiseringsprocess för att bygga upp den teknologiska kunskap som behövs för att tackla de globala miljöproblemen. Detta kommer att gå snabbare än många tror och håller vi oss inte framme får vi i bästa fall spela andra fiolen. Med våra egna miljöpartier kommer vi att uppnå en sådant läge genom ett fritt fall av döma av dessas intellektuella nivå. Vi kan bara hoppas att svenska folket inser detta.

7 Gunnar Littmarck:

skriven

Du är en av de jag läser mest av då jag vill förstå hur vårt system kommer krascha.

Jag tror att det är vår form av demokrati där beslutsfattare kan köpa makt genom att plantera åsikter i den minst begåvade halvan av valmanskåren, utökad med väljare som är beroende av dagens beslutsmaktordning.

Min gamla som du kanske håller med om;

Om politiker förvaltar och utvecklar resurser bättre än näringsliv och medborgare, ska alla företag förstatligas och skatten sättas till 100%.

Om inte ska bara de resurser som kan klara en öppen utfrågning hurvida de gynnar helheten på längst synbara sikt, ägas gemensamt och besluten fattas av folkvalda.

Några exempel är infrastruktur som elnät, vägar, vatten, avlopp, försvar av land och medborgare.

En utökad nattväktarstat där alla får kravlösersättning till lika del från landets naturresursanvändning, så platt skatt på (i Sveriges fall 14% för högre välfärd än då landet var på toppen 1970)är det system jag föreslår.

Så beslutande folkomröstningar med enkla kompetenstester och föregående av debatter med öppna kommentarforum.

Dessa folkomröstningar ska utveckla dagens lagar och regelverk så att de gynnar helheten.

Så tröghetssystem så systemet ändras allt mindre, vilket alla utvecklingar gör om de går mot fulländning, se Libnitz itterering så inser du hur jag tänker.

Problemet är hur vi ska kunna ändra denna utveckling som gynnar allt färre och skadar allt fler?

//gunnar

9 Gunnar Littmarck:

skriven

Jag trodde inte mina kommentarer skulle publiceras, så jag skrev simultant med en intensiv diskussion (så brukar jag göra för att dämpa min utstrålning).

Vill ni kan jag stava bättre och skriva en "bättre" kommentar på samma tema.

Kanske du Lars vill att jag kommenterar med en modifierad version av den
rapport svenskt näringsliv köpte osett och därefter vägrar publicera efter påtryckning från subventionerad energiomvandlingdel av näringslivet?

Kanske det belyser hur äldre och ofta klokare ledare i efterkomlingen till SAF trampas ner av yngre med högre maktambitioner än moral?

Svar: Gärna, kanske den passar som ett blogginlägg?
Lars Bern

11 Claes (Peking):

skriven

President Obama vill att ungdomarna tar itu med politiker som inte tar itu med klimatförändringen. ”Skeptikerna” liknar, säger han, "dem som tror att månen är gjord av ost”. Detta sade han i University of California, Irvine, när han talade till de nyutexaminerade.
- ”Ett av våra största långtids-hot idag”, slog han fast, "är de stigande temperaturerna och den stigande havsnivån och de allt intensivare stormarna."
- Ett nytt regeringsprogram ska låta delstater, kommuner och rödskin... f’låt, Native Americans, söka pengar för att kämpa mot eller förbereda sig på klimat-utmaningarna. Nästan en miljard dollar ska användas för National Disaster Resilience Competition. Och 180 miljoner dollar för orkanen 2012 ”Hurricane Sandy” och dess offer.
- Ah, det finns så mycket i denna artikel från Bloomberg.... Obama: ”En kongressledamot sade att världen KYLS NER! En lyfte fram en teori om dinosaurie-fisar...” Läs själva!
http://www.bloomberg.com/news/2014-06-14/obama-asks-college-grads-to-help-take-on-climate-change-deniers.html

13 Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet:

skriven


Nästan från det starkt överbefolkade religiösa Indien, men dock från persien kommer denna lilla legend om den sak du skriver om ovan:

http://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/06/23/sagan-om-tillvaxt-uppfinnaren-till-schack-hade-en-onskan-som-den-persiska-kungen-ville-bevilja/

...inte för att Green peace har löst saken än, även om deras egon växer av att tuffa runt i gummibåtar etc., men jag tror att flera kan kan ha den rätta viljan att på lång sikt faktiskt medverka till balans med naturen genom att minska befolkningarna i världen.

2 Bim

skriven

Lars.
Det gör Asien helt rätt i.
Bra att det uppmärksammas.

4 Claes (Peking)

skriven

Det är inte så lätt, alltid, att ha otillåtna åsikter. (Säger namnet Lennart Bengtsson något?) Professor Caleb Rossiter [American Univ, Wash DC] hade 4 maj en OpEd i Wall Street Journal - ”Sacrificing Africa for Climate Change” - där han kallade den globala upphettsningen för ”obevisad vetenskap” (unproved science).
- Två dagar senare drogs hans tjänst in. Efter 12 år vid School of International Service.

Rossiter har annars oklanderliga v-åsikter. Hans artikel i WSJ hade till syfte att göra det lite lättare för afrikanerna: att t.ex. få elda med kol (”carbon based energy”), och inte bara - som Greenpeas vill - lita på vindkraft och solkraft.
- Visserligen har den mondiala temperaturen stigit med 0,6ºF mellan 1980 och 2000 enligt IPCC (horribelt!), men R. påpekar att man faktiskt inte vet om det beror på ”oss” eller ”naturen”...
- Afrikanerna vet ju också hur läget är. President Museveni, Uganda, vill se västvärlden betala dyrt för sin ”klimat-aggression”: torka, och högre vatten-nivå osv, har ju drabbat hans land... Men, men, men...
- Läs själva vad Climatedepot skriver!
http://www.climatedepot.com/2014/06/12/fired-for-diverging-on-climate-progressive-professors-fellowship-terminated-after-wsj-oped-calling-global-warming-unproved-science/

6 Rosenhane

skriven

Återigen Lars, utomordentligt bra att du riktar blåslampan dit den ska riktas.
Det är fullständigt obegripligt att alliansen under de senaste åtta åren har vägrat uttala sig om de påtagliga hot som finns mot svenskt näringsliv.
Miljövänsterns minkutsläppande fotsoldater tillåts härja fritt och att dessa åsamkar svenska näringsidkare enorma skador såväl ekonomiskt som personligt verkar inte bekomma varken stats- eller justitieminister.
De dragspelande samhällsomstörtarna i Ojnareskogen som skadar svensk kalkbrytningsindustri som har fungerat i över tusen år verkar inte heller bekomma alliansen. Dessa samhällsomstörtande aktivister gör dessutom allt dom kan för att sabotera gruvdriften i Norrland.
Visst verkar det som borgarna har gjort sitt för den här gången men alternativet?
Vi befinner oss mitt i en mardröm.

8 Gunnar Littmarck

skriven

Ytterligare ett exempel mot Indiens folk finansierat med svenska skatter och bakom medborgarnas rygg förmedlat via Sida är de organiserade protester som försenade starten av de senaste ryska reaktorerna i Indien.

De är godkända som Gen III av IAEA och än säkrare än GenII som aldrig civilt bruk dödat en människa genom strålningsutsläpp (de svenska är Gen II+ till skillnad mot de skadade i Fukushima har de utsläppsfilter).

Green peace borde kallas brown war då de verkar mot människor djur och natur.

Billig säker energi är det enda som på ett humant vis kan skapa en basal global välfärd och därmed fred samt global miljövård.

Greenpeace hatar kärnkraft GenIV just för att den klarar det.

Märk att den som nu startas upp i Indien kostade som motsvarande kolkraftverk och de fyra som börjar byggas blir 30% billigare.

Den ryska GenIV som just startat destruerar 1,7 ton plutonium plus americium, neptunium och cirium, vart år.

Nästa modell för serieproduktion 2020 kommer kosta mindre än dagens svenska slutförvar för att destruera långlivade transuraner (BN-1200 blir inte större än BN-600)och hatas konstigt nog inte bara av Greenpeace utan även av den del av det svenska näringslivet som berikas på subvention av dyr energi.

SKB var från sitt bildande för transmutation men nu då det är billigare än slutförvar och därmed sänker energipriset mot noll för SKBs ägare, så är de mot.

Konstigt nog utvecklar Sverige med Frankrike en version av det ryska BN-programmet ASTRID som ska vara i drift 2030.

Så ville dagens politiker på allvar ha en fossilfri fordonsflotta till 2030 så skulle de gå och samtidigt öka landet resurser, men då föreslår jag snabba saltsmältreaktorer som blir än billigare och kan producera vätgas med upp till 60% verkningsgrad.

10 Björn i Bromma

skriven

Politiker inom riksdag och regering borde skriva under en hederskodex syftande till att överhuvudtaget inte befatta sig med NGO.
Detta för den grundläggande demokratin.

12 Bo Blomberg

skriven

Mycket bra Lars! Men är det västs imperialistiska ambitioner som fortsätter inom NGO? Jag trodde det var dom marxistiska och kommunistiska ideologiernas förkämpar som jobbade in sig i nya (grönbruna) kostymer?
Annars tycker jag du har helt rätt och det är ju också nåt som Björn Lomborg påpekat i många år!

Svar: Jag vet inte säkert Bo, men faktum är att våra politiker, EU-byråkraterna och FN idag finansierar dessa agentorganisationer bortom all demokratisk insyn. Medlemmarnas avgifter skulle de kunna vara utan precis som de politiska partierna. Den politiska klassen använder våra skattemedel till att finansiera propaganda för sin egen politiska dagordning. Tyder på att västs demokrati drabbats av röta och faller sönder.
Lars Bern