Vår tids tro på falska profeter

 

Upplysningstiden som hämtade sin kraft från naturvetenskapens framsteg startade den utveckling som ledde fram till dagens tekniskt högutvecklade demokratiska samhälle i västvärlden. De vetenskapliga framstegen ledde till en kris för den kristna kyrkan som tappade sin makt över människorna när vetande trängde undan tro som förklaringsmodell. Den allt radikalare religionskritik som följde skapade en stark längtan efter samhällsförändringar vilket fick sitt första utlopp i den franska revolutionen. I den muslimska världen behöll tron sitt grepp varför man hamnade hopplöst efter i utvecklingen, något som vi idag får skörda frukterna av.

Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft, att människor är kapabla att tänka själva. Därför menade man att vi inte okritiskt skulle tro på trosföreställningar som makthavare, präster och andra auktoriteter alltid använt för att utöva sin makt. Den gamla kampen mellan tro och vetande svängde över till vetandets fördel. En viktig händelse var när Fredrik den Store av Preussen förklarade att var och en får bli salig på sin fason. Det innebar ett genombrott för acceptansen av religionsfrihet och frihet från tro.

I upplysningens kölvatten har den nyvunna vetenskapliga friheten frambringat en rad viktiga upptäckter som förändrat världen i grunden och lett till en ekonomisk utveckling utan motstycke. Västvärlden med sitt överlägsna vetande stärkte sin roll i världspolitiken. Vetenskap fick en betydligt högre status och människor började tro mer på en vetenskapsman än på präster och politiska makthavare. Allt detta går nu mot sitt slut, dels har vetandet spridits till resten av världen och dels har kampen mellan tro och vetande börjat svänga tillbaka i väst.

Naturvetenskapen har lärt oss att människans roll i universum må vara intressant men att vi saknar möjligheter att påverka utvecklingen, vi måste nöja oss med att observera den. Vad vi däremot kan göra för att lyckas som art är att anpassa oss och det är just den mänskliga anpassningsförmågan som varit nyckeln till artens stora framsteg under senare århundraden. Survival of the fitting skulle Darwin ha uttryckt saken.

Prästernas makt byggde en gång på trosföreställningar om hur människan genom sin vandel påverkade väder och vind och på tron att vår lilla planet var universums medelpunkt. Med nymalthusianismens föreställningar om starkt begränsade naturresurser och katastrofala tipping points har tron åter fått vind i seglen.

Västvärldens politiska och ekonomiska makthavare har kommit på hur de skall utnyttja vetenskapens höga status för att åter lura i människor trosföreställningar. Dels har man med hård styrning av forskningsanslag lyckats korrumpera vetenskapsvärlden till att producera allt mer ren pseudovetenskap och dels har man hittat på helt nya pseudovetenskaper. Framgången för denna på tro baserade maktutövning har varit enorm.

Man har krokat på de nymalthusianska teserna och använder dem för att få människor att tro att deras sätt att leva leder till en katastrofal förändring av klimatet. Skillnaden mellan kyrkans syndaflod och dagens klimatlarm är hårfin. Mannen i Vita Huset predikar likt gamla tiders prästerskap att människans synder orsakat en skenande uppvärmning, trots att temperaturen på jorden stått stilla i snart tjugo år. Till stöd för att sprida sin tro använder han ren pseudovetenskap med dataorfabricerade temperaturdata och han ljuger ogenerat om ökad förekomst av svåra oväder trots att vetenskapliga observationer pekar på exakta motsatsen.

Västs maktetablissemang hoppas att med tro kunna försvar sin globala maktposition genom att bromsa utvecklingen i resten av världen. Väst finansierar s.k. NGO som likt forna tiders missionärer sprider tron och manipulerar opinionen i BRICS-länder som Indien, för att bromsa deras ekonomiska tillväxt. Strategin går dock mot ett fiasko nu när dessa länder tar bladet från munnen och stoppar den här cyniska agentverksamheten, vilket jag skrev om häromdagen.

Stora affärsintressen har även sett de enorma affärsmöjligheterna i att plantera trosföreställningar hos människorna. Med hjälp av pseudovetenskap har man med stöd från politiker lyckat lura i en hel värld att den naturligaste och kanske viktigaste delen i människans kost, det animaliska fettet är farligt för hälsan. Därmed har man fått de troende människorna att övergå från sin naturliga mat till fabricerad industrimat. Samma intressen har likaledes med pseudovetenskap planterat tron att det livsviktiga kolesterolet i människans blod är en hälsofara. De nu troende människorna har sedan i hundramiljontals övertygats om nödvändigheten att köpa industrins kemiska preparat för att sänka kolesterolet i blodet, något som gör dem sjuka. Den pandemi av sjuklighet som industrimat och kemiska preparat orsakat möts med tron att fler kemiska preparat är lösningen.

Enligt Darwin är det genom anpassning som man säkrar sin och de sinas fortsatta utveckling och överlevnad. I framtiden kommer de människor och länder som fortsatt håller sig till vetandet och vänder alla trosföreställningar ryggen, att vara vinnarna.

Ni som tror på nymalthusianerna och investerar era pengar efter deras värdelösa investeringsråd om t.ex. Peak Oil får en fattig ålderdom.

Ni som tror på pseudovetenskapen om naturlig mats farlighet dör i förtid efter år av sjuklighet.

Ni som tror att sjukligheten kan botas med kemiska preparat får en miserabel ålderdom.

Vi som vet att koldioxid är den viktigaste beståndsdelen i atmosfären för ett rikt och frodigt liv på jorden, kommer att fatta de klokaste investeringsbesluten och få det rikaste livet.

Vi som vet att naturligt fet mat är viktig för ett hälsosamt liv och en frisk hjärna, kommer att få det bästa livet och dö friska.

Vi som vet att kemiska preparat inte är vägen till ett hälsosamt liv slipper en miserabel ålderdom.

Vi måste tillsammans bryta den olyckliga tidsandan i Sverige och börja tänka själva och sluta att forma våra liv baserat på tro predikad av charlataner som kyrkans ärkebiskop, Big Pharmas forskaretablissemang och USA:s blåljugande president.

 

Kategori: Etik
Taggar: NGO Neomalthusian Obama
1 Bibi Lidmalm:

skriven

Tack för bra sammanfattning. Vi kan lära oss nya bud - 7 st - och leva bra och längre.

3 Gunnar Flyberg:

skriven

Nu finns det ännu en anledning att gå ur svenska kyrkan! Religionen har alltid varit prästerskapets sätt att ha makt över folk och pumpa dem på sin a hårt förtjänade penningar.
Förr var det kommunismen som politikerna kunde skrämma oss med. Nu måste man hitta något annat och då har världens styrande män kommit på Co2, som vi måste ha för att överleva, är "boven". Undrar bara hur man ser skillnad på "god" och "farlig" Co2?!

5 Claes (Peking):

skriven

Såg just vad ”climatistas” kan vinna på sin policy:
USA:s ”Clean Air Act” säger att företag som släpper ut 100 ton om året av miljöfarliga ämnen (pollutants) måste köpa tillstånd från EPA (Environmental Protection Agency).
100 ton är mycket om man ser på ’farliga organiska gaser’ -- men om man räknar in CO2 är det en obetydlighet.
Idag måste c:a 14.000 företag få tillstånd från EPA.
Räknar man med CO2 (i de 100 tonnen) måste mer än 6 miljoner företag skaffa EPA-tillstånd. Sex miljoner.
Lyckligtvis (för USA) har Högsta Domstolen stoppat det här.
Men ni ser vinsten för en viss president om det här gått igenom? Jag menar, staten, ämbetsmännen, byråkraterna är ju så mycket smartare än vi vanliga människor, the hoi polloi som man säger däröver... ”Staten" måste vi stödja!... ”Staten" är grunden för vårt välstånd!...
Så vi - dvs jänkarna - får väl se hur det går i sluttampen. Kan EPA hitta på något nytt, kreativt?
http://www.powerlineblog.com/archives/2014/06/epa-gets-smacked-around-by-scotus.php

7 Björn i Bromma:

skriven

En överstepräst såsom miljöpartiets ledare Åsa Romson som säger sig vilja ha ett koldioxidfritt samhälle (man tar sig för pannan!) borde i nuvarande högaktuella fotbollstider beläggas med rött kort, bort från spelplanen med avstängning och böter som följd. Detta beslutat av någon form av diciplinnämnd, precis som i fotbollsvärlden.

9 Curt Svelin:

skriven

Mycket bra sammanfattning.
Den stora insatsen som behöver göras tror jag är en reformering av skolan. Barnen måste få lära sig att kritiskt tolka information så att de själva kan ta ställning till sanningshalten/värdet av vad de läser och hör.

Svar: Men det är precis det den politiskt korrekta eliten vill att de inte skall kunna ta ställning till. Man vill ha ett folk av troende som lätt kan styras med skrämselpropaganda.
Lars Bern

11 Staffan Rönnegård:

skriven

Ang "falska profeter": Mycket av det Du skriver dessvärre relevant, men glömmer Du inte något väsentligt i sammanhanget: Det var kyrkan som var pådrivare vid universitetens tillkomst under medeltiden. Långt före 1842 års folkskolereform var stora delar av svenska folket läskunnigt. Detta var resultat av kyrkans medvetna undervisning. Även i muslimska världen fanns högtstående kultur. Att vissa präster idag anammar trender och hakar på åsikter som de tror skall ge dem själva kredit är enbart att beklaga.

Svar: Det du skriver är helt riktigt, men glöm inte att det viktigaste ämnet vid kyrkans universitet var bibeln resp koranen. Läskunnigheten var motiverad av att få människor att lösa bibeln. När studenterna började ifrågasätta världsbilden var inte prästerna lika intresserade.
Lars Bern

2 bom

skriven

Och tro inte på falska profeter som klär sig i guldsmidda medeltidskåpor för att förhöja sin märkvärdighetskoefficient och sticker fram pengahåvar under era näsor efter det att de har försökt att skrämma er till underdånighet genom att bombardera er med falska undergångsförutsägelser!

4 Anonym

skriven

Helt fascinerande är att man idag inte förstår sådant som ”grader Celsius”. SMHI har dagliga siffror för Uppsala observatorium från 1722 (äldst i världen), och de visar att det inte blivit varmare sedan dess.
- Maxtemperaturen för juli (dygnssnitt) har varit 20ºC elva gånger (1752 t.o.m. 21º). Men för juli 2011 var juli-snittet 18,5º, juli 2012 16,8º, och juli 2013 17,7º.
- 1960-talet var enligt SMHI det kallaste decenniet, med 15,4º. Juli 1962, 1965 och 1977 var tempen nere på 13,6/13,4º. (”Ryska atombombsproven", om du minns!)
- Och det är mot slutet av 70-talet man börjar globala satellit-mätningarna. Då kan det förstås se ut som tempen stiger. (Norrut, i Nunavut, Canadas eskimå-land framför allt! Men det har blivit kallare vid t.ex. Hawaii... Och från Ecuador till Buenos Aires...)
- Jag är en gammal stöt: Jag VET att det inte blivit varmare sedan 40-tals-somrarna.
- Men allt detta är ”överkurs” för, eh, forskarna! Och media! Och vissa presidenter! Varför? Varför är det här obegripligt?

6 Rutger

skriven

Tack för ytterligare en läsvärd krönika. Ang klimatet jämför gärna SMHIs statistik över midsommarvädret http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/midsommarvader-1.4230

Våra stackars barn måste även på nationella prov indoktrineras i klimathotet. Se kritik av det nationella provet i geografi. http://www.lagmansnatursida.se/natprov/natprov%20geografi.pdf

8 Hans Högqvist

skriven

Jag är helt enig.
Svenska kyrkan har nu en ärkebiskop som missionerar för Islam. Prästen Helena Edlund höll sin avskedspredikan i Västra Klagstorps kyrka den 15/6 efter att ha blivit utmobbad av vänsterfalangen inom kyrkan (Helle Klein, Eva Brunne och nya ärkebiskopen Antje Jackelen!). Se Edlunds blogg /Salt ock blandat.se.
Islam är det enskilt största hotet mot västvärldens sätt att leva och våra värderingar! Detta hindrar givetvis inte att det finns människor med muslimsk bakgrund som är kloka - Ayaan Hirsi Ali är en av de mest kända som i sin bok "Nomad" (rekommenderas varmt, kunnig, välformulerad och riktigt skojig ibland!) beskriver när hon upptäckte upplysningstiden genom ett barnprogram i Holland (dit hon flytt från ett arrangerat äktenskap) och vilken lycklig revolution det innebar för hennes liv. Wafa Sultan och Sabatina James är andra exempel.
På youtube har en ung man som kom från Balkan som femåring blivit populär och kontroversiell. Språket är väl inte vad vi är vana vid men han är intressant! https://www.youtube.com/watch?v=wEW-nAWZ0zo

10 Kenneth Johansson

skriven

Det jag inte riktigt förstår är det övergripande. Om hela västvärlden ska indoktrineras kommer denna del av världen att gå tillbaka i utveckling. Kan det vara en metod att radikalt minska på världens befolkning. Samtidigt går det nog inte så lätt att lura Ryssland, Kina samt ett antal andra länder som inte gillar
USA.

12 Marianne

skriven

Detta med klimatet är väldigt svårt att förstå. Vet snart inte vad jag ska tro, har trott på det innan. Den berömda hockeyklubban, som visar temp. ökningen - Visar den bara fram till för 20 år sedan? Var det alla sotpartiklar, eftersom allt drevs av kol innan, som tillfälligt höjde tempen? Vem tjänar på att ljuga om detta, inte oljebolagen precis? Eller det gör de kanske indirekt, det är ofta dessa som bygger alternativ el. De kommer in på elmarknaden, medan kärnkraft ofta är statlig.