Om feminism och klimatkamp

Tänkvärt av Lennart Bengtsson efter cirkusen i Almedalen.

Efter att ha följt debatterna och de politiska turerna i årets Almedalen är det ingen tvekan att det är klimatet och feminismen som fortfarande är de stora frågorna. Här har inte minst MPs kvinnliga språkrör fört fram medelålders vita och heterosexuella män som representanter för de onda krafterna. Det är svårt att hänga med i dessa svängar då de knappast har med verkligheten att göra.

De svenska utsläppen av växthusgaser är som jag vid upprepade tillfällen fört fram försumbara och tar vi hänsyn till ackumulation av kol i den snabbt växande svenska skogen så är faktiskt de svenska nettoutsläppen av koldioxid negativt. Att under dessa omständigheter framställa detta som ett huvudproblem och avgörande för planetens framtid verkar även med måttfulla ord helt förryckt.

De globala växthusutsläppen är ett potentiellt problem men kan omöjligt fixas inom några decennier då världen har andra problem som har högre prioritet. Hi hör framför allt fattigdomsbekämpningen. Sverige kan säkert bidra att lösa en del miljöproblem i olika delar av världen med då behövs i första hand en stark och effektiv ekonomi. Huvudlösa och ogenomtänkta aktiviteter som etanolframställning och omfattande vindkraftinstallationer har ingen meningsfull klimateffekt utan tjänar endast att försvaga den svenska ekonomin. Resultaten från de länder i Europa som gått längre i denna riktning är varnande exempel.

När det gäller de feministiska utspelen och hattiraderna mot i de flesta fall hyggliga och familjekära svenska män som lägger ned större delen av sin fritid på barn och familj gör mig ytterst illa berörd. Den feministiska rörelsen skulle kunna vinna respekt om de kunde rikta sina ambitioner mot de verkliga missförhållanden som faktiskt förekommer i världen. Den groteska könsstympningen är allmänt förekommande i flera muslimska länder och har under senare uppmärksammats i svenska medier.

 En annan omständighet som däremot knappast har nämnts är häxeriet som främst drabbar kvinnor men även barn.  Dagens International New York Times (5 juli 2014) har en skrämmande artikel om häxjakt i vårt århundrade. Detta har på senare tid ökad inte minst i Afrika, Latinamerika och i Stilla havsområdet delvis som en följd av dagens sociala internetmedier. Antalet mördade uppgår till tusentals årligen. Flera bränns levande, andra stenas eller slås ihjäl med knölpåkar. I delar av Centralafrika är det inte sällan självutnämnda präster som sköter om häxutdrivningen. En av Nigerias mest populära predikanter inom pingströrelsen (Pentekostalismen), Helen Ukpabio, skriver” if a child under the age of 2 screams in the night, cries and is always feverish with deteriorting health, he or she is a servant of Satan”.

UNs kommission för mänskliga rättigheter rapporterar att de flesta av de 25 000 -50.000 barn som driver omkring på gatorna i Kinshasa i Kongo har blivit övergivna av sina familjer som anklagat barnen att vara i besittning av häxeri eller demoniska krafter.

De svenska partier som ägnar sin kraft att kämpa för en bättre miljö liksom kvinnors och barns rättigheter skulle kunna vinna verklig respekt om de tog itu med de uppenbara missförhållanden som finns i vår värld. Att hänvisa till icke-existerande eller ytterst triviala missförhållande i Sverige, sprida hat mot beskedliga svenska män eller jaga efter en millimeterrättvisa vid utnämning av styrelseuppdrag kan inte väcka någon respekt. Däremot om de verkligen skulle ta sig an dagens VERKLIGA missförhållande skulle de i alla fall vinna min respekt - den har de inte idag.

Lennart Bengtsson

5 juli 2014  

1 Ingemar Nordin:

skriven

Bra inlägg Lennart B! Svensk politik saknar sinne för proportioner och media förmår inte prioritera viktiga nyheter.

Har någon förhäxat dem? :-)

3 Olof Hellström:

skriven

Bäste Lennart !

Tack för ett utmärkt bidrag till den illavarslande kopplingen mellan
feminism,klimatalarmism och faktiskt ren kommunism.
Ja, vi måste stoppa den vansinniga utbyggnaden av vind- och solkraft
och omgående preferera i nya,modernare och idiotsäkra kärnkraftverk
samt övergå till återcirkulation av använt kärnbränsle enligt fransk
och japansk och numer ävenamerikansk modell.

MVH / Olof H-m

5 Ingvar:

skriven

Utmärkt Lennart!
Perspektiv på verkligheten och solklara fakta som i det närmaste idiotförklarar ett antal politiker. Att gå före i klimathysterin till ingen nytta och blunda för otroliga hemskheter som i första hand drabbar kvinnor och barn. Det är så att man kan kräkas!

7 Bengt Söderberg:

skriven

Så sant som det är sagt. Bra skrivet Lennart!

9 Lars Bern:

skriven

Lennart Bengtsson har postat några fortsatta funderingar rörande feminismdebatten som jag inte kan undanhålla er:

Min uppfattning är att denna debatt har spårat ur. Det är en
fullständigt meningslös debatt att föra i ett modernt sekulariserat
samhälle där man lätt kan finna alla slag av skillnader, orättvisor mm,
vilka är mer eller mindre arbiträra eller beroende på hur man skär i
samhällskakan. Om man t ex vill jämföra vita heterosexuella kvinnor med
icke-vita, icke-heterosexuella män så är jag säker att den första
gruppen får anses favoriserad både lönemässigt och på annat sätt jämfört
med den senare. Att även landets kvinnor har en omfattande och sannolikt
motiverad lönespridning men ingen av feministaktivisterna har krävt att
alla kvinnor skall ha samma lön etc!
På detta sätt kan man lätt skapa ett nära nog ändlös metrik av grupper
som kan speglas mot varandra.
Ett faktum är att det är en nackdel att ha en dålig eller irrelevant
utbildning, det är en nackdel att ha dålig kunskap i landets språk och
det är tyvärr en nackdel att ha svagheter i både hälsa och intelligens
och i vissa fall också en nackdel i den familj man vuxit upp i. Det är
ett civiliserat samhälles funktion att bistå de grupper som har
allvarliga handikapp men knappast de grupper som bara anses ha sådana.
Dit hör den grupp som består av alla kvinnor eller för den delen den
grupp som består av alla män. Handikappet liksom dess motsats är
nämligen individuellt ty så är naturen och detta kan man inte ändra på
även om man är troende. Däremot kan ett civiliserat samhälle göra mycket
men inte allt.
Vi kan bara hoppas att det upplysta, liberala och sekulariserade
samhälle kan bestå mot dagen passionerade attacker av allsköns
fundamentalister. Det är nämligen det upplysta samhället som skall
försvaras inte de troendes uppfattningar.
Lennart Bengtsson

11 Gösta Walin:

skriven

En synpunkt riktad till Olof Hellström. Du framför den numera ålderstigna drömmen om
"nya, modernare och idiotsäkra kärnkraftverk" en dröm som framförts i ungefär samma ordalag ända sen Fälldins tid.
Den som verkligen vill lära sig något läs Åsa Mobergs senaste bok - proppfull med hårda fakta:
"Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten". Samtidigt kan man känna sig lite jämställd som tar en kvinnas synpunkter på allvar i denna extremt mansdominerade bransch.
Åsa imponerar stort med sina kunskaper, läs och begrunda!
Åsa påpekar bl a att diskussionen är förbluffande likartad nu och säg på 70-80 talet - fågel fenix (nästa underbara "säkra" generation kärnkraft) förväntas alltid uppstå 10 - 15 år fram i tiden.
Investeringar i ny kärnkraft är förmodligen det dummaste man kan hitta på i dagens energimarknad. Bygg gas eller kolkraft på de gamla kärnkraftslokalerna så kan de gamla kontaminerade burkarna stå kvar ett tag till.

13 Eschaton:

skriven

Gösta Walin (#11), läs jeppens blogginlägg om Åsa Mobergs bok på http://nejdetkanviinte.se/2014/03/28/schlaug-diggar-anti-karnkraftsbok/

Han är inte så imponerad och skriver bland annat: "Jag har inte läst hela boken själv, men väl ett smakprov på de 34 första sidorna som finns här. De är fullt tillräckliga för att döma ut boken som desinformation. På känt manér har man valt ut skräpforskning långt utanför den akademiska mittfåran för att teckna lögnaktiga bilder. Se exempelvis det som skrivs om CO2-utsläpp på sidan 19."

15 elwee:

skriven

Intressant Lennart Bengtsson.
Var finns källmaterialet till att Sverige är ett "minusland" när det gäller CO2-förekomst?

#11, Gösta Wallin.
Det verkar på ditt inlägg att du tror att forskningen inom kärnkraftsområdet står stilla pga att en enig, vänsterextrem, mediaelit i Sverige "inte tror" på detta system.

Kina räknar med att till 2020 ha en fungerande torium-rektor.
Forskning pågår för fullt även i Indien eftersom de har världens kanske största fyndigheter av torium tillsammans med, just det, Norge.
Så förutom att urandrivna verk blir allt bättre och med högre tillgänglighet så pågår parallellt framtagning av nya system för andra bränslen än uran.
Nu är det iofs ingen nyhet att torium fungerar. Man stod på 40-talet och valde mellan torium och uran och det är svårt att värja sig från tanken att det blev uran pga möjligheten att skapa bombmaterial från plutoniumet.
Läs gärna på om rektorer drivna av torium och återkom med synpunkter.

2 Peter Stilbs

skriven

Bra, Lennart - tyvärr glömde Du nämna vår Statskyrkas märkliga prioriteringar i sammanhanget

4 Johan Tisell

skriven

Återigen upplyftande att läsa Lars och Lennart!

Dock; är de globala växthus(gas)utsläppen (kul felskrivning, släpps det ut växthus i världen?) ett potentiellt problem eller kan det vara ett potentiellt problem? För mig är det en väsentlig skillnad.

Jag har i tidigare inlägg frågat LB om hans siffror på gasernas känslighet gäller i en punkt nu eller gäller linjärt. Det talas ju alltid om logaritmiskt samband och överlappning i frekvens. Har då inte CO2 snart spelat ut sin (eventuella) roll.

I sak är det fantastiskt att politiken och verkligheten tycks vara olika världar. Jag är 55 år och kan inte minnas att det var så i min ungdom. Det är nästan som att man måste börja skilja på politiken och det de unga kallar irl!

6 Jan

skriven

Man kan undra vad S kärnväljare anser där det finns många medelålders vita män anser om att en av ledaren för partiets främsta samarbetspart anser att de tillhör det värsta avskum jorden har skådat?

8 Hiawatha

skriven

Och förresten är väl klimathotet, som MP lever högt på, ett påfund av vita, medelålders, heterosexuella män.
Visst är det skrämmande med alla fördomar och att de uppkommer och odlas i vår del av världen som ska vara så upplyst samtidigt som man fördömer SD:s åsikter. De är ju inte bättre själva.

10 Petter Nerman

skriven

I vilket normalt land som helst skulle Romsons tal innebära politiskt självmord. Hon är uppenbart väl införstådd med hur illa ställt det är med den svenska indoktrineringen när hon väljer att låta så bisarrt ologiska och svepande föraktfulla ord representera hennes parti -- bli incitament för röstande.

12 Oraklet

skriven

RE: 11 Gösta Welin.

Åsa Moberg och hårda fakta i samma mening?

Att ny kärnkraft skulle vara dyrt baseras av motståndarna på ETT ENDA kärnkraftverk, när det finns 100-tals å göra beräkningar på. Och jo, moderna kärnkraftverk är säkrare än gamla.

14 Claes (Peking)

skriven

Den globala upphett(s)ningen medför, tror forskarna, att rödhårigheten försvinner från Skottland, när klimatet blir mycket soligare. Nu är röd-siffran 13%, men klimat-anpassningen gör att rödhårigheten kan vara borta om några sekel.
Förra året hölls en ”ginger pride march” i Edinburgh. ”It seems like everyone is coming up with new ways to eradicate the gingers”, sade en deltagare.
http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/climate-change-could-make-red-3814089

16 Gösta Walin

skriven

Elwee m fl: Björn Gillberg och jag var pionjärer inom kärnkraftsmotståndet omkring 1970. Vi blev sedermera båda utfrysta ur gänget kring Kågesson m fl. Gillberg körde ju omkring med en stor amerikanare (bil alltså) och jag förespråkade liberala principer - kärnkraft har inte en chans i en fri liberal marknadsekonomi. Då som nu trodde man på fågel fenix t ex Toriumreaktorn om 15 år. Exakt detsamma som du säger att kineserna tror på.
Här finns en intressant parallell till klimatspektaklet. Den s k klimatkänsligheten har i 40 år varit oförändrad 2 - 5°C vid en fördubblad koldioxidkoncentration då som nu.
Vissa saker går i stå.