Brev till Dalarnas Tidning anno 2014-06-30

 

 

Till

Vd Dalarnas Tidningar Eva Wirén

Debattredaktör MalinRosenström

Angående tidningens policy.

2014-06-13 var en debattartikel införd på Torget under tidningens rubrik ”Klimatet – en valfråga” och med författarnas rubrik ”Den förnybara elen kan öka” . Den senare rubriken var tryckt i uppseendeväckande kraftfullt format. Artikeln med tillhörande bild täckte 2/3 av sidan. Bilden,  iögonfallande och vald i uppenbart marknadsföringssyfte, gav en förskönad, falsk bild av ett vindkraftverk i naturmiljö. Att debattartikeln faktiskt utgjorde just en marknadsföringsinsats från vindkraftsföretaget OX2 Vindel är ju uppenbart av såväl text som bild och av det faktum att opuset är undertecknat av företagets Vd, Linda Burenius Magnusson. Vi, liksom säkerligen tidningens läsare i allmänhet, utgår ifrån att kommersiell marknadsföring inte skall publiceras i form av insändare och debattartiklar. Att man här demonstrerar en annan policy får anses vara en allvarlig belastning.

 

2014-06-18 skickade vi ett bemötande av denna ”debattartikel” där vi utgick från vetenskapligt grundade fakta och bad om att få vår artikel publicerad så snabbt att läsarna kunde relatera våra synpunkter till artikeln vi bemötte. Det är nu drygt två veckor sedan denna var införd. Under tiden har åtskilliga andra debattinlägg prioriterats av tidningen. Vi finner detta svårt att tolka på annat sätt än att vi är censurerade.  Censur -  en policy bekväm för redaktionen men svår att ursäkta  i en demokrati.

Vår artikel bygger på internationellt godkänt observationsmaterial och källor med väl etablerad vetenskaplig sakkunskap i såväl meteorologi/klimatologi som energiplanering. DT:s ovilja att ge utrymme för  vad vi vill framföra måste anses spegla en ideologisk/politisk agenda.  Det är tydligt för oss att man inom redaktionen anser att denna agenda motiverar intolerans mot kritisk granskning av vissa ”skyddade” delar av det som publiceras i tidningen. En skamlig policy för en tidning som vill beteckna sig liberal.

 Agerandet i detta ärende är ägnat att i betydande grad sänka förtroendet för Dalarnas Tidningar och dess redaktion.

Hilding Sundqvist

Professor emeritus meteorologi, Stocholms Universitet

Bengt Söderberg

Pensionerad meteorolog och chef för Försvarets vädertjänst, Fil lic meteorologi.

1 r:

skriven

Avskyvärr agerande av Dalarnas tidningar.
Samtidig hyllar Svenska Dagbladet "stjärnekonomen", den marxistiske fransosen Piketty på förstasidan med rubriken - Sverige bör återinföra arvsskatt!
Vänsterkampanjen i borgerlig media maler på, ur led är tiden och - journalistiken.

3 Tege Tornvall:

skriven

Som Leksandsbo har jag i åratal kritiserat överdrivna klimatlarm i DT. Det gick bättre med nu pensionerad debattredaktör än med nuvarande. Nu tycks mina klimatinlägg ha hamnat "i karantän", rimligen av två skäl:
1) Jag tvingades i flera omgångar försvara mig mot rena personangrepp från Ludvikas Agenda 21-samordnare Bo Staaf (V), vilket redaktionen tycks ha sett som ett bra skäl att ransonera mig,
2) Min bok tycks ytterligare ha förstärkt deras uppfattning om mig som besvärlig. De litar på IPCC och ser mig som oseriös fantast, som trotsar vad de tror är etablerad vetenskap.
Inte ens en professor emeritus och försvarets tidigare meteo-chef tycks duga för att få dem att ifrågasätta sin tro på IPCC som sanningskälla.

5 Curt Widlund:

skriven

Lennart du nämde radio och TV som enligt uppgift har ca 70% MPartister och Komunister. Istället för att journalister presenteras med namn vore det ärligare att ange partitillhörighet så vi lyssnare och tittare kan värdera det som sägs. Radio och TV pratarnas partitillhörighet skall anpassas till riksdagens partisammansättning. Små partier få radio och TV pratare, stora partier flera radio och TV pratare. Ett bra sätt att styra tittandet är att införa kodkort som man köper för att se och höra SVT och SR istället för licens som slår även mot Viasat och Canal digital som får betala extra för TV apparat utan att titta på statsmedia. För bara satellittittande betalar man till Radiotjänst mer än 2000 kr.

7 Jannemannen:

skriven

Som ett brev på posten. Supervalår, klimatlarmen duggar tätt, EU mer odemokratiskt än någonsin.. och kan det då bli etter värre.. jepp, nu ska vi återinföra arvs o kapitalskatter (tycker vissa) Man höjer marxisten Piketty till skyarna (vänstern främst) Men hur är det med "sanningen" ?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-av-s-att-fokusera-pa-den-nye-marx-piketty_3698902.svd

2 Karl-Johan Lehtinen

skriven

Det är skrämmande hur personer med sakkunskap inte tillåts framföra faktabaserad kritik mot allsköns idiotier.

4 Lennart Bengtsson

skriven


Det är nog tyvärr så att landets tidningsredaktioner samt radio och TV numera är helt i händerna på politiska aktivister som medvetet och systematiskt förhindrar en öppen debatt. Detta drabbar skoningslöst alla som för fram berättigad kritik mot en tveksam och ovetenskaplig energi- och klimatpolitik och som i detta fall gjorts av meteorologiska fackexperter med synnerligen kompetens. Detta förhållningssätt är fullständigt oacceptabelt och faktiskt ett hot mot det öppna samhället i stil med vad som förekommer i totalitära stater. Fortsätter tidningspressen på detta sätt bör tidningsabonnemangen snarast sägas upp och allmänheten på alla sätt uppmuntras att sluta köpa lösnummer.
Man bör vidare snarast motionera att sluta med subventioner till landets tidningar samt att radio-och TV licensen upphör. Aktivister skall inte betalas med skattemedel. När det gäller radio och TV är detta nödvändigt då journalisterna är klart negativt biased när det gäller Sverigedemokraterna men knappast när det gäller Vänsterpartiet som har en minst lika tveksam bakgrund.

6 Björn i Bromma

skriven

Pk-papperstidningar duger numera enbart till följande nyttigheter :
1. Uppstart vid eldning i braskamin.
2. Skyddsunderlag för färgspill vid målning.
3. Fönsterputsning.
Slut.