De gamla medierna saknar relevans

Papperstidningen var länge vårt enda massmedium, men den kom så småningom att få sällskap av etermedia. Först kom radion och sedan televisionen. De senare medierna ansågs så kraftfulla att staten gick in på ett tidigt stadium och monopoliserade och reglerade verksamheten genom att lägga den under sig, det vi idag känner som Public Service. Under min uppväxt var vi i princip helt hänvisade till dessa media som vår källa till information. Politikerna gjorde sitt yttersta för att hindra utifrån kommande radio och TV. Med tiden kom den tekniska utvecklingen ikapp etablissemangets censur och vi fick dagens fria utbud av TV-kanaler.

Opinionsbildningen i samhället skiftade snabbt över från folkrörelsernas mötesverksamhet till framväxande tidningar, radio och TV. Under de första decennierna efter kriget avspeglade de journalister som valde ut, bearbetade och kommenterade nyheterna i stort sett den svenska opinionen. Många satte en ära i att lägga egna värderingar åt sidan och rapportera nyheter objektivt. Vi hade lysande granskande journalister som Orup, Ortmark och Olivecrona som borgade för en allsidig bevakning av makten och dess värderingar.

Gammelmedia hade en stora genomslagskraft. Här såg vänstern en möjlighet. Om man kunde skaffa sig kontroll över media, skulle man skapa en oslagbar plattform för att smyga på allmänheten sina värderingar. Vänstern kom därför att skjuta in sig starkt på journalistyrket från slutet av sextiotalet. Resultatet ser vi idag i form av en journalistkår där en solid majoritet sympatiserar med de två extrema vänsterpartierna Vänstern (tidigare kommunistpartiet) och Miljöpartiet (lightversion av Vänstern). Det finns idag kulturredaktörer på stora tidningar som inte skäms för att presenterar sig som övertygade kommunister. Tänk er en kulturredaktör på en stor tidning som kom ut som övertygad nazist, så inser ni lätt hur snedvriden opinionsbildningen i gammelmedia blivit. Båda ideologierna har ju omfattande folkmord på sitt samvete och är lika onda krafter.

Gammelmedia har påverkats starkt av att den politiska makten i samhället samlats hos en politisk yrkesklass utan annan erfarenhet än politik. De har ofta starkare gemensamma intressen inom klassen än olika politisk övertygelse. Detta har lett till att politikerna isolerat den politiska debatten till några få ofarliga frågor som man valt ut att debattera. Moderater och Socialdemokrater undviker helst att debattera politik och idéer. De lägger mest energi på att försöka påvisa vem som är mest regeringsduglig. Övriga politiska frågor sopas under den matta som kallas politisk korrekthet. Inom det området förekommer ingen kritisk granskning av samhället från journalistkårens sida. Gammelmedia har förfallit till att vara den politiska maktens kolportörer.

De röster som ifrågasätter det politiskt korrekta släpps inte fram och får ofta utstå förolämpande och kränkande behandling från journalistkåren.

Resultatet av att gammelmedierna infiltrerats av politisk aktivism är att allt större del av information och nyheter, såväl i urval som i bearbetning torgför en vänsterpolitisk syn. Det gäller även borgliga tidningar som SvD, DN, GP och Expressen. Det är knappt de ens på ledarsidorna orkar hålla stången mot vänsterkrafterna. Resultatet är att gammelmedierna snabbt tappat trovärdighet och ofta kan överbevisas med att de framför ren desinformation. Det här fenomenet är inte bara svenskt, man ser en liknande utveckling över hela västvärlden.

Med den moderna kommunikationsteknikens framväxt har de gamla mediernas dominerande ställning sakta men säkert trängts tillbaka och vi har idag en hel palett med möjligheter att skaffa oss information och nyheter. Unga generationen läser inte längre papperstidningar som ni kan se i diagrammet ovan. Människor överger gammelmedierna för att själva välja ut vilka nyheter som man är intresserad av och för att slippa bli serverad journalisternas åsikter. Politikerna som ofta står dessa tidningar nära, har förlängt deras livslängd med skattesubventioner, men det förslår inte längre. Tidningarna tappar i storleksordningen en tiondel av sina prenumeranter varje år och snart inser även annonsörerna att de inte når sin målgrupp den vägen. När det sker dör papperstidningen, vilket sannolikt inträffar under detta årtionde. Som synes finns läsarna framförallt bland 75+ delen av befolkningen.

Tidningarna har en from förhoppning att kunna leva vidare som webbtidningar. Jag är dock övertygad om att det inte kommer att fungera. Dessa tidningar har en kostnadsmassa för sin journalistiska produktion och för administration som inte passar en webbtidning. De kommer snabbt att slås ut av andra webbmedia som från början är helt anpassade till nätet. Men problemet för tidningarna är djupare än så. På många namnkunniga tidningar lever man fortfarande i föreställningen att man producerar en journalistisk kvalitetsprodukt. Eftersom man lever i en omgivning med helt uniforma värderingar märker man inte hur den journalistiska kvalitén raserats av vänstervridningen av urval och vinkling av nyheter.

Och kvalitetsproblemet är ännu djupare än så, därför att redaktionerna inte inser att det mesta de publicerar är helt irrelevant för läsarna. När jag bläddrar igenom den papperstidning som min hustru prenumererar på, kan jag lätt konstatera att av det redaktionen valt ut att trycka så är på sin höjd en tiondel relevant för mig. Ineffektiviteten är total. Först skall informationen tryckas på papper och sedan köras ut och distribueras rent fysisk, vilket förbrukar orimligt stora fysiska resurser, sedan är bara var tionde inslag i tidningen relevant. Till råga på allt har man allt större svårigheter att se till att tidningen kommer som utlovat.

Detta är orsaken till varför tidningarna är dömda att misslyckas. Man vänder sig till en massmarknad där man måste göra urval för att försöka passa alla, med resultatet att man blir irrelevant för alla. Att det har fungerat historisk beror bara på att det saknats alternativ, men det gör det inte längre. På den här punkten har Public Service samma svaghet som tidningarna och därutöver sitter man fast i sina schemalagda programtablåer. När jag ser hur mina ungdomar använder TV-mediet så är det slående hur sällan nuförtiden som de följer det schemalagda. De kopplar upp sin I-pad och tar fram något från nätet som de vill se, när det bäst passar dem själva. Nyheter sitter man på bussen eller tunnelbanan och klickar fram när man ändå inte kan göra något annat.

Jag får ofta frågan vad jag tror kommer istället för tidningar och Public Service? Svaret är ju att det redan är här, men i en ganska outvecklad form. Allt som är relevant för oss ligger några klick bort och det går betydligt snabbare att hitta än att leta i en papperstidning. Invändningen från gammelmedierna är att detta leder till att vi bara söker oss till nyheter som passar våra värderingar. Självklart är det så, vilket medför en risk att människor sluter sig i sina egna enklaver. Men dagens gammelmedier har själva bidragit till den utvecklingen genom att sluta förmedla objektiva nyheter och att spegla olika sätt att se på politiska frågor. Journalismen i sig är en sluten politiskt korrekt enklav, så det är svårt att se vad som går förlorat när tidningarna går i garven om några år.

Den faktiska utvecklingen av informations- och åsiktsutbytet på nätet är nog snarast, att den faktiskt öppnat åsiktsenklaverna mer än den slutit dem. Orsaken är de sociala medierna som Facebook och Twitter där vi kan diskutera med alla andra och bryta våra värderingar mot varandra på ett sätt som är helt överlägset gammelmedierna. De senare har försökt att bli mer attraktiva genom att lägga in kommentarfält, men så fort åsikter ur folkdjupet inte stämmer med redaktionens värderingar så stängs fälten ner eller inläggen refuseras.

För egen del har jag ett stort meningsutbyte om en rad för mig relevanta samhällsfrågor med mina många vänner på FB. Jag stänger inte ute någon åsiktsriktning, så länge som de inte hemfaller åt ad hominem mot mig eller övriga på min FB-lina. Bland mina FB-vänner har jag väldigt många aktiva politiker ur alla läger. När kunde jag ha ett sådant åsiktsutbyte via de gamla medierna? Det enda problem jag haft på senare tid var en vän som är vänsterpartist som inte ville vara min vän längre när hon upptäckte att jag även hade meningsutbyte med politiker från SD. Det är att sluta sig inom sin enklav.

När det gäller att inte missa relevanta nyheter som man inte lätt hittar själv, tror jag vi snart kommer att se innovativa och kreativa nyhetssiter på nätet som anpassar sig efter vad som är relevant för mig. Jag behöver då bara gå in där och får då serverat sådant som jag vill följa. Hur ensidigt det blir är ju helt upp till mitt eget ansvar. Jag ser med stor tillförsikt och positiva förväntningar fram mot nätmedias fortsatta utveckling och ett slut på det miljöskadliga resursslöseriet inom gammelmedia. För alla är vi väl måna om vår miljö?

Kategori: Demokrati
Taggar: Media Public Service SvD Tidning Vänstern
1 Johan Tisell:

skriven

Lars!

Jag inväntade en krönika av denna typ så jag kunde skriva detta.

I fredags (13!) hände 2 intressanta saker. SVT fick på nosen av Högsta förvaltningsdomstolen och TV4 slutade med lokalnyheter.

Genast säger MSM att TV4-grejen är ett hot mot demokratin och genast skall alla riksdagspartier hitta nya finansieringsformer för public-service.

Jag tror det var bättre demokrati och debatt i min barndom med en TV-kanal och om alla inte vill se Maktens Budskap så skall väl inte skattsedeln betala Maktens Språkrör!

Låt SVT finansieras som alla andra, t.ex. genom inloggning på streamingkonto.


Svar: Vi är helt eniga.
Lars Bern

3 Johan Tisell:

skriven

En annan kommentar om regeringsförmåga.

Om man studerar regeringsformen så vill jag minnas att tanken är att regeringen skall motsvara en bolagsstyrelse och riksdagen är stämman. I stämman skall debatten ske och styrelse utses. Sedan VERKSTÄLLER styrelsen besluten.

M.a.o. skall en regiring kunna vara opolitisk eller i kraftig minoritet - det är bara att fråga riksdagen och sedan verkställa.

Nu går det ju istället till så här: I slutna rum under partipiskan beslutas allt som sedan likt en teaterpjäs visas upp som prepositioner och omröstningar.

Nej, gör som det var tänkt från början!

Även om jag inte gillar det, hoppas jag att S och M kan samregera efter valet, så kan alla extrempartier (främst Vpk och Miljömupparna och SD) neutraliseras till allas fromma!

5 Claes (Peking):

skriven

Ämnet är ytterligt intressant: Varifrån får vi vår världsbild?
Gammelmedia är inget att lita på. På SR/SVT röstade 54 resp 51% på Miljöpartiet. [JMG, Asp, år 2005]. (Alla vågade inte svara [60% för riket] men ändå. )
Ett exempel på svåra murvel-problem:
SMHI har temp-siffror från 1722 för Uppsala observatorium, en siffra om dagen. Juli månad har 11 år nått upp till 20º i snitt (1752 t.o.m. 21º). Och det var 20º år 2010! (Juli 2011? 16,8º)
Men lik f-b-t tror vår media-elit att upphettsning-katastrofen är nära! ”Det går åt h-e! Vi brinner upp”
Om grader Celsius är för svårfattbart, hur går det då med en aning mer komplicerade frågor? Statsskulden i USA, till exempel, och varför det blivit så. [OK, den ligger under horisonten. Nämns aldrig.]

7 Michael:

skriven

Även Guardian är på fallrepet. Googla" guardian newspaper financial problems" för en uppsjö av artiklar om detta.

Svar: Inte förvånad.
Lars Bern

9 Claes (Peking):

skriven

@Bertil Rolf: I Sverige vet man inget om den åsiktsskillnad som finns inom USA, UK osv. Du nämner BBC, NYT, Guardian - de är alla ute på vänsterkanten.
Jag vet något om detta, för jag började tidigt lyssna på kortvåg, t.ex. WRUL Boston på svenska! En gång kom jag i gräl hemma, för det TV sade om USA var inte sant.
Det här har sina konsekvenser: mycket får ni aldrig veta.
Titta t.ex. på ”Unemployment Rate U6” -- de som vill ha heltid, men inte kan få det.
http://portalseven.com/employment/unemployment_rate_u6.jsp
(Ändra från 2000 till 1995 under bilden!)
Eller se på ’US Federal Debt’:
http://www.usgovernmentdebt.us/spending_chart_1900_2016USp_XXs1li111mcn_H0f_US_Federal_Debt
Det lilla diagrammet säger det mesta, men det finns också årssiffror nedanför.
Och den här utvecklingen i USA, sedan Demokraterna fick makten i kongressen 2006, känner ni förstås till?
Nej. Om ni håller er till svenska media har ni i praktiken aldrig hört om det. Och inte heller om ni följer ”BBC, NYT, Guardian” (Frankfurter Allgemeiner, tja...)
Däremot vet ni allt om hur förskräcklig Bush var...

11 Michael:

skriven

40 av 149 journalisttjänster på GP försvinner i sommar, se http://www.medievarlden.se/nyheter/2014/06/cecilia-kronlein-om-att-var-fjarde-gp-journalist-ska-ga

13 bom:

skriven

Dagens roande haveri inträffade i P1 ca 07.15. Kulturutskottets ordförande Gunilla Carlsson har tänkt till så det knakade. Hon vill lösa "demokratiproblemet" med papperstidningarnas död genom att tvinga public service att ta över det journalistiska dödsboet och börja utge papperstidningar. Skattepengar är den givna lösningen på alla problem som finns! Och så blir det ju positioner och bifurkationer till politikerna. Hurra för skatteåterbäringen som broder Tuck skriker i Robin Hood!

15 Korp:

skriven

New York Times - gammelmedias Gud - en drake som eroderar

http://newsvoice.se/2014/06/19/new-york-times-gammelmedias-gud-en-drake-som-eroderar/comment-page-1/#comment-32798

17 Gunnar Littmarck:

skriven

Jag tror vi än mer kommer följa en modern journalist och då med öppna kommentarfält så att uppenbara felaktigheter omedelbart avslöjas även om vissa läsare inte han se igenom dem.
Brian Wang och hans NextBigFuture är troligen ett embryo till hur "nyheter" kommer förmedlas.
Från det ena till det andra så kan jag sända dig min rapport till Svenskt Näringsliv med kommentarer om du vill. Ge mig då en mailadres, ex till gunnar.littmarck@gmail.com. Rapporten är ett och ett halvt år gammal så vissa spådomar är redan uppfyllda, men det jag tror du och dina läsare kan vara intresserade av är hur mitt förord gjorde att starka intressen stoppade publiceringen, ty förordet sänker dagens svenska energi och klimat-politik på ett sakligt vis som inte är möjligt att ifrågasätta. "du kan ju skriva vad du vill, vi här är tvungna att följa våra chefers order"

Med andra ord är debatthöjden inte högre i SvensktNäringsliv än public service, vilket gör att jag ser en kraftig utarmning av landets framtida resurstillväxt.

Varför drivs SN av ett klimathot som dels saknar vetenskapligt stöd (vi lever i en istid, 7,5C under den medeltemperatur jorden haft då biodiversiteten varit som högst) dels motverkas med extremt ineffektiva metoder, dyrare energi än fossil och att minska energianvändning för 1/7 av mänskligheten då vi vet att just energianvändning är det som krävs för fred, miljövård, välstånd och välfärd?

SN har en egen ansvarig för klimatfrågor...
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo_energi_klimat/global-uppvarmning-manar-till-eftertanke_572938.html

Det skulle vara intressant att återväcka Curt Nicoline för att höra hans synpunkter på hur SAF transformerats till en organisation som går i politikernas ledband?

O.k SN bedriver en hel del bra, mest betydelsefullt är kanske att strömlinjeforma byråkrati där Stefan Fölster gör ett bra arbete, men det är deprimerande att en så dyr och viktig fråga som dagens klimatkrigföring, inte bemöts med fakta?

Ingen politiker eller annan kan försvara dagens klimat och energipolitik i en öppen debatt mot en som mig utan att stora delar av väljarkåren dömer ut förd energi och klimatpolitik.

Klimatpolitik... bara hör hur korkat, dessutom då det handlar om det globala klimatet...

Jag skulle iofs kunna skapa en aningen fungerande klimatpolitik, med konstbevattning av öknar och cloudseeding, men då för att skapa ett varmare mer livsvänligt globalt klimat.

Svar: Sänd gärna rapporten till: larsbern@live.seIntressant för min kommande bok om svensk industri
Lars Bern

19 Claes (Peking):

skriven

”Västs avsiktliga saboterande av Indiens, Kina ekonomiska utveckling” läser vi härovan.
Usch ja. Jag plockar fram ”World Almanac” för 1995 och 2014 (kommer ut senhösten innan).
BNP/capita:.......1995...... 2014
India.............$270......$3,900
China.............$360......$9,300
Life Expectancy at birth (men/women)
India.........58/59y......66.4/68.7y
China.........46/49y......73.0/72.3y
Ack ja.
Att bli så materialistiska...!
Eller?

21 tipp:

skriven

Många anser fortfarande att tidningar är nyhetsförmedlare. Tidningar idag är främst annonsbärare. Läsarna är mest till problem men man måste ha dem för att hålla annonsörerna vid gott mod. Därför är det heller inte så angeläget att berätta om näraliggande problem. Våldtäkter i Indien är mycket omskrivna, gruppväldtäkter här är inte så angelägna för de stör kundernas köphumör vilket skapar oro hos annonsörerna. Klimat och energi förstår folk inte. Läsarna TROR exv att kärnkraft är farligt. Därför lockar man flest läsare till annonsörerna genom att hålla med dem. Dessutom befolkas redaktionerna av intellektuell, en yrkesgrupp som sysslar med ord ungefär som målare med färger och penslar. De intellektuella behöver dock aldrig besvära sig med verkligheten. Deras värld är deras skrivarlya där de påpekas av gelikar.

23 Claes (Peking):

skriven

Det är en svår tid vi lever i, nu efter 1989/91. För somliga. Det är, som du P.G. antyder, storfinansen på Wall Street som styr dig.
Men P.G., förlora inte modet! Det finns oaser fortfarande! Nordkorea!! Laos! Och kanske allra bäst för oss härifrån - Kuba och Venezuela!
Dit ska du flytta! ”Ransonering på dricksvatten”! Det du! Där har Wall Street inte något att säga till om längre! Där hör du hemma!

2 Bonicivis

skriven

Välskrivna sanningar. Vad jag förvånas över är att dessa gigantiska mediehus med sina välbetalda och begåvade(?) chefer och strateger inte verkar inse att de gräver sin egen grav. Senast idag kan vi läsa om Helsingborgs Dagblads sammanslagning med Sydsvenskan ( http://hd.se/skane/2014/06/17/180-tjanster-bort-fran-hd/ ) och därmed försvinner 160-180 tjänster. Häromdagen var det Uppsala Nya Tidning. Vore det inte mer affärsmässigt att börja granska makten sanningsenligt och objektivt? Och därmed återuppta en del av trovärdigheten. Och därmed läsarna.
Eller ligger det en gravad hund någonstans?

4 Lars Gellerstad

skriven

Svensk STATS-TV får nog problem med det nyliga domstolsbeslutet som inte godkänner datorer som TV-mottagare och därmed befriar dem från TV-avgift. Nu gäller det att få upp skärmstorleken på data-skärmarna så är loppet kört. I tillägg bör någon teknikkunnig kunna sälja en "svart låda" som bevisligen gör det omöjligt att se STATS-TV på en vanlig TV-mottagare så går gravsättninngen av STATS-TV'n snabbare till ingens saknad.

6 Bertil Rolf

skriven

Utmärkt analys! Jag tror att det träffar framför allt svenska medier som är för små och alltför vinklade med för låg kompetens för att kunna erbjuda läsaren en fördel. Man kan ju snabbt leta fram den information man önskar på nätet genom specialistbloggar.

Däremot tror jag inte att ledande internationella media som BBC, NYT, Guardian eller FAZ är lika illa ute. Guardian har fungerat som en etablerad kanal exvis för Snowden. Paul Krugman har också valt att blogga inom NYT. Mindre kända bloggar har inte på långa vägar när den förmågan att knyta högt kvalificerat innehåll från olika specialister med en läsekrets med höga krav. Svårigheten för dessa medier är nog närmast att ta betalt.

Svar: Jag tror att NYT är lika illa ute, vet inte hur det är med Guardian och FAZ.
Lars Bern

8 Gillis Westman

skriven

Lars!
Intressant diagram och artikel.
Saknar källa till diagrammet.

Svar: http://www.baekdal.com/insights/what-if-quality-journalism-isnt/10C3F189EE6048BBB4D5CB448CE6F069DAC6C08B6F9E7F72EF24FC33EAC1F946
Lars Bern

10 Björn i Bromma

skriven

Gammelmedia kan börja dra sig till de "sälla jaktmarkerna". Man har helt enkelt skjutit sig själva i foten.

12 lennart bengtssone

skriven

Jag har under flera år regelbundet läst ett urval av tyska och engelska tidningar och mitt intryck är att speciellt de tyska tidningarna, jag läser, die Zeit, Frankfurter Allgemeine och der Spiegel, har behållit mycket av sin objektivitet och saklighet och man har aldrig som i svenska media känslan att man påtvingas uppfattningar och värderingar. Problemet med de allmänna svenska tidningar är en påfallande ytlighet och fortlöpande trivialisering. Ett strålande undantag är dock Axess TV och dess tidningsbilaga. En möjlig förklaring är att Sverige som land idag är för litet och att den tidigare bildningskulturen är på väg ut genom den fortlöpande förflackningen inom utbildningen. Dessutom som Lars framhäver vänstervridningen inom journalistkåren som är och har varit ödeläggande för en öppen samhällsdebatt. I dag saknas en konservativ kulturdebatt i Sverige. Dagens journalister menar säkert "vad skall vi med det till" Detta i kombination med dagens "creative destruction" i mediavärlden leder säkert till att dagens tidningar säkert kommer att försvinna. Detta är emellertid ett problem på sikt då det finns behov av mekanismer som kan fungera som en samlande social kraft. Detta är inte minst viktigt i dagens multikulturella samhälle som riskerar att kulturellt disintegrera om inget görs.

14 Claes (Peking)

skriven

”Ifråga om klimatförändring, och livsmedels-trygghet, står vi inför ’adversity’ -- kanske rentav ’allvarlig nödvändighet’”, sade Mr John Kerry vid ”a State Department food security award ceremony”.
”Åtminstone 98, 99 procent av alla forskare i vårt land inser ju att vi måste möta dessa utmaningar”. -- CNS 18 juni:
http://cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/kerry-least-98-99-all-scientists-our-country-believe-climate-change
Den vanliga siffran (97%) är nonsens, hade Roy Spencer sagt i WSJ, 26 maj.
”Kapitalister!”, replikerade Guardian, en mr Nuccitelli: ’40% av djurarterna riskerar att dö ut! Att glaciärerna försvinner gör att man inte får dricksvattern i Centralasien och Sydamerika! Havsytan stiger mer än 1 meter! Upphettsningen nu är den största på 11.000 år! Så det så.’
Ja snälle nå’n... 11.000 år... [Länk hos CNS]

Svar: När någon kastar ur sig påståenden om utdöende djurarter, be dem räkna upp några. Inte ens experter klarar av ens ett dussin.
Lars Bern

16 Peter Grafström

skriven

Den 'vänstervridna' journalistkåren är i allt väsentligt Usas vapendragare och vidarebefordrar och hjälper fram Usas extremt ondskefulla utrikespolitik.
Jag skulle snarare kalla dem opportunistiskt dumvridna.
Den politiska vänstern har i mycket ringa utsträckning vänt sig mot Usa i dess regime change attacker överallt där folk söker nationellt självbestämmande.
Håller med om att public service agerande ser ut som självmord, men skulle de följa en del uppmaningar här om att verkligen granska makten som ett sätt att få medborgarnas uppskattning så skulle nog den uteblivna kritiken mot Usa vara en viktig del. Och då skulle ni antagligen kalla det för vänstervridet?
Jag har samsyn med Lars när det gäller västs(mha NGOer och med England och Usa i spetsen) avsiktliga saboterande av Indiens Kinas mfl länders ekonomiska utveckling men att kalla media för vänstervridet är missvisande eftersom de är verktyg för imperialisterna och världen liknar alltmer 1984. George Orwell var mycket mer påverkad av vad han bevittnade av England än av kommunismen även om hans anställning analogt med Karl Marx anställning under Englands eliter tvang båda att ligga lågt beträffande den verkliga makten.

Svar: Vad gäller vänstervridna media så har professor Kent Asp i Göteborg studerat fenomenet och visar svart på vitt att de två extrema vänsterpartierna Mp och V har en solid majoritet av journalistkåren bakom sig. Den gröna rörelsens rötter däremot hittar man inom den amerikanska eliten och Europas kungahus med det engelska och holländska i spetsen.
Lars Bern

18 Peter Grafström

skriven

Lars om du använder 'extrem' om dessa två vänsterpartier v och mp hur ser då ickeextrem vänster ut? Vilka ställningstaganden skulle det vara?
Är inte v's rätt likt tidigare s- politik?


Svar: Det är och har alltid varit större skillnad mellan S och V än man tror.
Lars Bern

20 Anonym

skriven

Världens mäktigaste ekonomiska aktörer företags och finansintressen Wall street och London har fördelar av om ekonomiskt oberoende medier körs i botten som ni gläds åt här och man kan inte säga att 'de' har sig själva att skylla. Det är befolkningen som drabbas. 'De' är förrädare och opportunister som går den breda vägen till bokkontrakt och andra fringies kan jag tänka mig. De hjälper Usa i dess grymma härjningar och våra svenska mediemedarbetare är därför medskyldiga. Om public service utmanövreras som en följd av dess förrädiska och intellektuellt isolerade medarbetare, vad kommer i stället? Hoppas innerligt att det blir något bättre.
Vem utser dem som utser medarbetare i sr och svt?
Någon hävdade att BBC är vänster. De är en propagandamegafon som hjälper ovannämnda finans och företagselit. Det uppnås lättare om man kryddar med enstaka motexempel. Även guardian är i mångt en medlöpare.

Svar: Problemet med såväl SVT, SR som BBC är att de bevisligen systematiskt sprider desinformation när det gäller frågor om miljön. Därmed har de förverkat allt sitt berättigande. Då är det bättre med medier där man exakt vet vilka intressen som styr, sedan får man ta hänsyn till det när man gör en sammanvägd bedömning.,
Lars Bern

22 Peter Grafström

skriven

Lars
Medier där man vet vilka(privata intressen)som styr bättre?
Det är ju så de har det i det Orwellska Usa och där de nu slår på trummorna för kärnvapenkrig för att hindra andra folk att kasta av sig oket från de rika familjerna i Usa och England. Usa kanske bluffar till viss grad men inte helt. De är beredda att ta risker för att behålla dominansen.
Klimatfrågor av det slag som avses blir ett mindre problem om dessa galningar går till anfall.
Usas attackubåtar har sedan lång tid tillbaka skuggat motståndaren och det är uppenbart att avsikten är att kunna slå ut dem och tillsammans med inringningen med missiler och motsvarande försvarssköld kunna minimera Rysslands motattack.
Privatägda medier kan styras öppet med pengar medan public service antagligen måste manipuleras. Som sagt vem utser dem som utser...
Det bör finnas en svag punkt i den noden/de noderna som kan exponeras och angripas så att tillsättningsprinciperna ändras.
De journalister som utses är alltså enligt dig och andra av vänsterkaraktär i någon mening men uppenbarligen anser de som utser dem som utser inte att det är någon nackdel så länge de är pålitliga Usamedlöpare.
Vänster i deras fall är alltså inte något verkligt hot mot kapitalismen utan en garanti för styrbarhet.

24 Peter Grafström

skriven

Lars tycker du att Claes Pekings kommentarer håller en acceptabel ton?
Tycker det handlar om en rätt obehaglig och tarvlig självhävdelse som inte tillför debatten något av intresse som gör det meningsfyllt att bemöta.
Men a propos Nordkorea så var det en svensk kvinnlig läkare som avslöjade Usas användning av biologiska stridsmedel mot Kina och Nordkorea. Det var ju pga att amerikanska krigsfångar erkände detta som Usa fantiserade ihop att fångarna hade utsatts för hjärntvätt och kommit med falska bekännelser. Detta utnyttjade Allen Dulles för att dra igång projektet MKULTRA.