De rödgröna är Putins bästa bundsförvanter i Europa

Västvärldens politiska och förmögna elit bedriver en allt mer omfattande subversiv agentverksamhet med hjälp av det som kallas Non Goventmental Organisations (NGO). Beteckningen Non Governmental är helt missvisande. De marknadsför sig falskeligen som ideella folkrörelser. Om man granskar dem i sömmarna finner man dock att dessa odemokratiska storföretag är helt beroende av våra skattepengar och annan sponsring från multinationella företag som Coca Cola och förmögna manipulatörer som George Soros.

Idag är de multinationella agentföretagen som WWF, Greenpeace, Oxfam, Friends of the Earth m.fl. en växande storindustri uppbackade av kungligheter och en västlig elit, med staber av högt avlönade bolagsdirektörer i ledningarna. Företagens subversiva verksamhet börjar allt mer likna en förlängning av CIA:s dolda verksamhet på olika håll i världen. Jag har tidigare skrivit om hur Indien börjat reagera mot västfinansierade NGO-aktiviteter i syfte att sabotera landets ekonomiska utveckling och fattigdomsbekämpning. Även Ryssland har tidigare reagerat mot dessa organisationers verksamhet i Ryssland.

Under det Kalla kriget bedrev Sovjetunionen med stor framgång en liknande subversiv verksamhet i västvärlden genom sin finansiering av det som då kallades fredsrörelsen. Målsättningen då var att underminera västs beredskap mot det millitära hotet från kommunismens groteskt stora arméer som stod grupperade längs östgränsen beredda att sprida den kommunistiska läran med vapenmakt.

Vladimir Putin har likt sina företrädare stora maktambitioner, men han använder en betydligt slugare taktik än vad sovjetledningarna gjorde. Hittills har han med stor framgång lyckats utnyttja Rysslands enorma energitillgångar för att göra övriga Europa starkt beroende av rysk energi. Gasledningen Nord Stream genom Östersjön är ett sådant projekt. Putin har funnit att han med stor framgång kunnat utnyttja västvärldens pengahungriga NGO-företag för att underminera de europeiska planerna att med hjälp av s.k. frackingteknik, minska beroendet av rysk gas.

Enligt Natos generalsekreterare Anders Rasmussen, arbetar Rysslands otaliga underrättelsetjänster (utlandsunderrättelsetjänsten (SVR), den militära underrättelsetjänsten GRU, den federala säkerhetstjänsten i Ryska federationen (FSB), och Federal Protective Service ( FSO)) direkt med europeiska NGO:s för att finansiera anti-fracking kampanjer. Putin gör detta för att minska spridningen av den amerikanska skifferrevolutionen över Atlanten så att Ryssland kan hålla fast vid sitt monopol på den europeiska marknaden för naturgas.

Den rödgröna rörelsens framgångsrika underminering av Europas energiförsörjning bl.a. med hjälp av NGO-verksamhet, är på väg att skapa en allt ortryggare försörjningssituation i Europa. Som en följd av det har beroendet av rysk gas ökat kraftigt. Det beroendet är nu Putins favoritverktyg för att utöva geopolitiska utpressning mot EU. Framgången har varit total, Putin har nästan helt utan motstånd lyckats annektera Krimhalvön. EU och främst Tyskland vill inte sätta hårt mot p.g.a. sitt beroende av rysk gas.

Fram till nyligen har Europa inte haft något annat val, än att stå ut med Putins offensiv som främst manifesterats i Ukraina-krisen. Det största hotet mot Putins energimakt är det stora genombrottet för frackingtekniken i USA som kraftigt ökat landets produktion av olja och naturgas från skiffer. USA har redan gått förbi såväl Saudiarabien som Ryssland som världens största oljeproducent.

EU ser i USA:s naturgasexport och överföring av frackingteknik en möjlighet att ta sig ur beroendet av rysk gas. US Department of Energy (DOE) har redan godkänt sju LNG-exportterminaler. Liknande skifferfyndigheter som har gjort USA till världens största producent av olja och naturgas, ligger sannolikt också under stora delar av Europa.

Ryssarna kan försöka bromsa exploateringen av Europas skifferresurser bl.a. genom att underblåsa den rödgröna opinionen. Trots detta verkar inte satsningen på frackingtekniken kunna stoppas, även om NGO-företagen lyckats försena och krångla till den prospektering som man försökt få igång. Prospektering har inletts i Polen och Storbritannien och är på gång i flera andra länder med bl.a. hjälp av amerikanska energibolag. Förhoppningen är att på några års sikt få Rysslands grepp om Europas energiförsörjning att lossa.

Putins makt bygger helt på energi – 52 procent av den ryska statsbudgeten kommer från olje- och gasexport. Putin har garderat sig genom att vända sig österut till Asien för att hitta nya köpare. Han har nyligen tecknat ett mycket omfattande 30-års kontrakt med Kina värt 400 miljarder USD. Kina-kontraktet gör dock inte Ryssland oberoende av europeiska köpare. Kontraktet omfattar  38 miljarder kubikmeter naturgas per år. Förra året exporterade Ryssland 161 miljarder kubikmeter gas till Europa, som fortfarande är Rysslands viktigaste marknad.

Putin kommer säkert att fortsätta att sända rubel till Europas miljöaktivistgruppers subversiva verksamhet och hoppas att på det sättet bromsa spridningen av skifferrevolutionen. Rysk dominans av den europeiska gasmarknaden är dock av allt att döma på lånad tid, om inte de rödgröna lyckas öka sitt väljarstöd med hjälp av NGO-verksamheten.

Den stora osäkerheten är president Obamas patetiska dröm om att gå till historien som presidenten som stoppade havsnivåhöjningen. Det är nämligen så att skifferrevolutionen i USA har skett helt utan stöd från Vita Huset vars energipolitik lever i en helt annan värld än marknaden. Det är människors enorma kreativitet och innovationskraft på den fria amerikanska marknaden som ligger bakom de stora framgångarna för amerikansk gas- och oljeindustri. Risken finns att Obama sätter käppar i hjulet för den här utvecklingen, vilket skulle gynna ryska intressen.

Chansen att neka Putin själva grunden för hans makt är en möjlighet för Obama som det skulle vara dumt att missa. Men Obama är nu inte mannen som alltid undviker dumheter!

 

Kategori: Demokrati
Taggar: Energipolitik Gas Greenpeace NATO NGO Obama Putin WWF
1 Korp:

skriven

Man kunde önska att författeren till ovanstående artikel.. ( innan han skrev och publicerade den ) förstått att liksom skomakaren följa rådet att förbliva vid sin läst.

Svar: Övertygande argumentation!
Lars Bern

3 bom:

skriven

Jaha #1 Korp - vilken NGO är Du knuten till då? Blir det totalkris när avlöningen torkar in?

5 Claes (Peking):

skriven

Media tog helt ställning för Ukraina i konflikten med Ryssland. Varför?
- Den ryska kulturen tog sin början i Kiev [med svenskt stöd] kring år 1000. Från 1780-talet var Ukraina styrt från Moskva. 1783 blev Sevastopol en rysk flottbas. (Så är det fortfarande, enligt avtal.)
- I Ukraina talar man ukrainska i väst (99-100%), ryska i öst (52-53%, 92% på Krim). Siffrorna gäller skolvalet; föräldrarnas önskan kommer fram där.
- 1991 röstade 93% (valdeltagande 81%) på Krim för självständighet. 1992 förklarade man självstyre (men accepterade sedan att Krim skulle ingå som autonom republik i Ukraina.)
- 1996 blev ukrainska enda officiella språk i Ukraina. Ryssarna måste anpassa sig. Dock: 2012 fick ryska åter användas som administrationsspråk i ryska områden. - Skillnaden är som mellan svenska och danska dialekter - plus alfabetet, förstås.
- Putin erbjöd nu ett lån på ’$15 billion’ plus lägre gaspris, om Ukraina gick med i hans ’Eurasian Union’ (och alltså inte i EU). Yanukovich beslöt säga ja -- och demonstrationerna började. Slutet blev att en ny regering bildades, och att Y. flydde till Ryssland
- Men herr utrikesminister Kerry utlovade i stället ett lån på ’$1 billion’...! (Det förutsätter förstås i sak att amerikanerna får låna upp den summan någonstans. Fast det går väl...)
- Men allt det här har varit för komplicerat för våra medier. Eller vill ni påstå att ni läst något om detta någonstans? Det har ni nog inte. Tvärtom: ”Putin är som Hitler...”!

7 Claes (Peking):

skriven

I National Review Online skriver George Weigel (JP2-biografen) om Ukraina. Han är nog pro-Ukraine, och citerar biskop Gudziak från Lviv, men han visar också problemen: "Ukrainas första problem är korruptionen; Putin är bara det andra".
- Och ukrainarna har skött sig illa. 30% av dem har ryska som modersmål (Wiki) - men lik f-b-t lät Kiev ukrainska bli enda officiella språk 1996. Trots att 4 av 5 försålda böcker var på ryska, de flesta av de nationella dagstidningarna, och majoriteten av TV-programmen… (Wiki)
- Och Ukrainas ekonomi är uppbyggd kring Rysslands… Det kan inte några politiker i Kiev ändra på. Man måste acceptera nuläget, och göra det bästa av det. Försöka le vänligt, även om man är sur inombords.
- Men det här är alldeles för svårbegripligt för de media-troende. "Putin är som Hitler", sade Hillary till Boys & Girls Clubs i Long Beach 4/3.
http://www.nationalreview.com/article/382553/bear-loose-george-weigel

2 Claes (Peking)

skriven

Putin skrev på Breitbart den 27 december, om naturgas m.m. Jag tycker han har rätt:
- "Jag inser att israelerna har tillgångar som vi ryssar behöver. Om vi ska kunna skapa en Silicon Valley för Ryssland, behöver vi en del "high-tech brains". Och min kompis Dmitry Medvedev har övertygat mig om att i framtiden varken olja, naturgas eller ens guld är den verkliga resursen. I stället är det IQ, adrenalin och koffein - det som bygger upp high tech. Och därför lät jag Mikhail Khodorkovsky bli fri, efter ett decennium - han är jude, och att släppa honom får ett hinder för bättre relationer till judarna att försvinna."
- Putins ord, värda att läsa: "Happy New Year to All You Decadent, Dictatorial Americans". En amerikan har formulerat den slutliga texten, men tankarna i sig är garanterat oamerikanska. Och oeuropeiska.
http://www.breitbart.com/Big-Government/2013/12/27/New-year-decadent-Americans

4 tipp

skriven

Egentligen tycker jag att ryssarna har gjort rätt mycket som amerikanerna har gjort under årtionden. Man har på olika sätt försökt sätta käppar i hjulen för dem som agerat på ett sådant sätt att det egna landet får mest/bäst fördelar. Att ryssarna exempelvis utnyttjar NGOer är ju vad väst gjort länge. Och ryssarna agerade som de gjorde avseende Krim är vad USA ofta gjort. Amerikanerna har mängder av baser runt Ryssland, men ryssarna har väl bara Kuba i närheten av USA. De rysk-amerikanska maktambitionerna är källor till oro för småstater. Och när vi fått ett EU som agerar för bara några få storstater inom EU så blir det knivigt. Det leder förmodligen till en nergång för länder som Sverige och andra. Ryssarnas agerande har nog också med de muslimska framstötarna där.

6 Claes (Peking)

skriven

Putin besöker Kuba nu. Ryska Rosneft vill borra efter olja runt ön. Deras boss, Igor Sechin (med på resan), är under USA:s sanktioner för Ukraina. Men so what; USA bryr vi oss väl inte om numera.
- I morgon, 13 juli, är Putin i Rio de Janeiro inför finalen i World Cup. Där träffar han presidenten, Dilma Rousseff. Ryssland tar över nu, i World Cup's nästa omgång.
- Då ska O. inte vara med. Han får vara kvar i Martha’s Vineyard och spela golf...
http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/07/11/Vladimir-Putin-Begins-Latin-America-Tour-in-Cuba