Nu rasar även TV-tittandet

Vi får dagligen nya bevis för att det pågår en total omvälvning av medielandskapet. Jag har tidigare skrivit om detta här på bloggen. Idag redovisar DN nya siffror om TV-tittandet som visar att raset för de gamla medierna går fortare än vad jag tidigare anat. För alla som ägnar sig åt opinionsbildning är det väldigt viktigt att följa den här snabba utvecklingen och se till att vara med om att forma det nya medielandskapet.

Det glädjande med det som händer är att det är ett skolexempel på hur marknaden fungerar när den är fri. Vi som konsumerar mediernas informations- och underhållningsprodukter beter oss rationellt när vi väljer bort gammeldags papperstidningar och schemalagda TV-program. Vi behöver inte längre underordna oss redaktioners urval och tidsscheman utan kan anpassa vår konsumtion av nyheter, information och underhållning till det och som är relevant för oss själva och på tider passar bäst. Jag kan t.ex. konstatera att det enda tillfälle när jag lyssnar på Dagens Eko numera är, när jag åker bil och ändå inte har något annat för mig.

Jag tror att ett annat skäl till att omvälvningen går fortare än man kunnat förutse, är att redaktionernas urval hos såväl de gamla papperstidningarna som inom Public Service har blivit allt hårdare styrda av politisk aktivism. Vi litar helt enkelt inte längre på det som står i tidningar och det som sägs i Public Service. Förtroendet för journalistiska produkter är idag rekordlågt och det minskar givetvis efterfrågan på dem. De politiserade medierna försöker kompensera det sjunkande förtroendet och intresset med att oftare hänvisa till vetenskap. Problemet är bara att en växande del av de vetenskapliga resultat som kommer fram numer också är politiskt styrda. Forskare vet vad politikerna vill ha och ger dem det mot att de får del av de politiskt styrda anslagen. Nyligen påtalade ett antal framstående engelska forskare detta i ett brev till chefredaktören på the Daly Telegraph.

Den gångna EU-valrörelsen har varit ett talande exempel på en nyhetsbevakning som varit medvetet politiskt styrd. Detta har typiskt gynnat de partier där över två tredjedelar av journalistkåren har sina sympatier. Samtidigt har man gjort sitt yttersta för att hindra de nationalromantiska politiska uppfattningar som man ogillar att komma tilltals. Partier som Miljöpartiet, Vänstern och Fi har undgått nästan all kritisk granskning medan SD hudflängts i varje detalj. Detta är desto märkligare eftersom de tre vänsterpartierna excellerar i en orealistisk utopism som borde vara hur enkelt som helst att punktera för en seriös journalist. Det intressanta är att samtliga av de nämnda partierna har gynnats. Jag är övertygad om att detta övertydliga ställningstagande från gammelmedias sida på sikt påskyndar flykten från dessa medier. Journalistkåren gräver sin egen grav när de uppträder på det här sättet. Journalistiska produkter är på god väg att förlora sin kvalitetsstämpel och därmed sitt existensberättigande.

Det spännande är nu att se vad som växer fram som ersättning för de medier som nu snabbt fasas ut? Detta måste vara en dröm för alla kreativa entreprenörer. Vad kommer att fylla tomrummet efter papperstidningar och TV-kanaler och ta deras reklamintäkter? Om tio år så vet vi.

Kategori: Demokrati
Taggar: Public Service Tidning
1 ANDERS ULFVARSON:

skriven

Det är inte enbart vänstervridningen av "public service", dvs. SVT, som gör att vi vänder oss bort. De gånger jag ser på Kulturnytt, ABC och Rapport känner jag mig alltid näst intill förolämpad av upprepningarna (Rapport gör väldigt lite själva och kopierar och klistrar in från de alldeles nyss visade programmen) och dessutom är den intellektuella nivån bara undantagsvis tillräcklig för att stimulera en rimligt krävande publik. Det är några utlandsreportrar på SVT, som gör ett gott jobb. De kunde gärna få mer plats. Jag vet inte hur många gånger vi igår tvingades höra att Tyresö flyttat ner. Har inte sporten ett eget program? Ska man behöva betala för sådant skräp? Det känns som om SVT-journalister och programmakare tar långa sommarlov, längre än välförtjänta lärare hade förr i värden.

3 Lisa:

skriven

Det är glädjande att "dinosaurien" får dö till förmån för ett större utbud av kvalitetsjournalistik. Oroande är dock ett hot (från moderat håll) om att införa en "tidningsskatt", som bland annat ska gå till att finansiera public service. Tanken är att det ska skydda demokratin. Frågan är om inte syftet är att behålla "regimtrogna medier"?

5 Per-Olof Persson:

skriven

Tidningsdöden behöver inte innebära att vanliga människor blir mer välinformerade och att de förbättrar sin förmåga att analysera verkligheten. Det verkar snarare vara så att människor har blivit mindre rationella och godtar irrationella läror inom politik och vetenskap.

7 Mikael Wrande:

skriven

Du beskriver Sverige på ett bra och begripligt sätt. Keep it up!

2 Johan Tisell

skriven

Jag ilsknade till på BOXER då de först för några år sedan tog bort TCM, utom mellan 2100-0600. När jag konfronterade med att kanalen försvunnit fick jag ett arrogant "Nej". Som om en service som sker när folk sover har något värde. Nu försvann TV4-film på vardagar utan förvarning och samma arroganta attityd ledde till att jag bad BOXER "dra". Nu är det diverse play-funktioner som gäller och jag undrar varför jag inte "valt med fötterna" tidigare.

Så du har ack så rätt. Fri marknad är än så länge oöverträffad. Det är mer än man kan säga om demokratin.

Varför skall rösträtten vara en per man, när sedan i princip alla beslut är att förbruka pengar. Vore det inte rättvisare att rösta i proportion till hur mycket skatt man betalat? Jag vet det är 1800-tal, men tanken är intressant. Den som slitit i hop pengar är mer benägen att spendera ansvarsfullt. Men den som konfiskerat pengar och vill köpa andras röster är väldigt spenderas...

Svar: Handen på hjärtat, är det inte så att den politiska mitten går någonstans mellan andras och egna pengar? Andras till vänster och egna till höger.
Lars Bern

4 bom

skriven

Bra analys igen. Journalisterna försöker få oss att se med deras ögon - vi skall uppfostras!
Moderaterna ha uppdragit åt två av sina riksdagsmän (en var visst från Dalarna) att komma med förslag om tidningskrisens lösning. När ingen vill köpa smörjan de producerar så föreslår de två idioterna SVT/SR-lösningen. Vi skall öka press-stödet och pengarna skall tas ut som en mediaskatt. Tidningarnas problem kan bara lösas genom att de slutar springa politikernas ärenden. Undrar om inte Klimatupplysningen var källan eller kanske Frihetsportalen?

6 Björn i Bromma

skriven

De gamla mediernas tid är ute, det enda av intresse är när det visas stora sportevenemang typ VM och OS. Resten är i princip innehållslöst.
Det går att jämföra MSM med den stenåldersmässiga järnvägen, man är hänvisad till ett spår.

8 Johan Ohlin

skriven

Jo - svenska journalister är numera bara megafoner som upprepar och citerar varandra. Det är hela tiden än tävling mellan journalisterna om vem som kan vara mest avantgarde och flytta fram gränserna för sin galna agendajournalistik. Jag har läst tidningen Sydsvenskan under många år. Det har stundom varit tålamodsprövande men under senaste EU-valrörelsen så fick det vara nog. Tidningen är uppsagd och jag uppmanar alla att göra detsamma.