Om djuphavets uppvärmning

 

Aktuella tankar från vännen och vetenskapsmannen Lennart Bengtsson.

SVT rapporterar idag om "nya" resultat som visar att djuphavet värms upp och att det är detta som är förklaringen till de senaste 16 årens "hiatus" eller avsaknad uppvärmning av havsytans temperatur. Detta är knappast något nytt då expansionen av världshavet uppgår till ca 1mm/år, enligt de senaste 10 årens noggranna satellitmätningar av såväl havens massa som volym. Att jordsystemet ( land, atmosfär och hav) fortlöpande värms upp är knappast längre kontroversiellt, men hur detta påverkar jordens klimat och vädersystem är emellertid en fråga där det inte råder 
något bred vetenskapligt enighet alla mediala rapporter till trots. Detta gäller ännu mindre dagens alla katastrofrapporter om utsläppens inverkan på vädret från den ena dagen till den andra. Här gäller det snarare att minst 95% av seriösa klimatforskare anser att det sk extremvädret INTE ökat de senast åren, trots media och diverse politiska klimataktivisters febrila ansträngningar att få allmänheten att tro att så är fallet.

Det stora problemet med den mediala klimatdebatten är frånvaron av kvantitativa uppgifter då man i media har fått uppfattning att läsarna inte tycker om siffror - en som det förefaller olycklig följd av vår tids skolundervisning. Om vi har en fortlöpande uppvärmning, vilket knappast kan undvikas då växthusgasena fortsätter att öka i atmosfären, så är det faktiskt viktigt för allmänheten att veta om det blir problem redan de kommande månaderna eller om man får vänta åtskilliga hundratals eller tusentals år innan problemen blir allvarliga. Havens medeltemperatur är ca 3.5°C och den uppvärmning vi hittills haft är klart mindre än en tiondels grad och knappast möjlig att ens mäta med denna tillförlitlighet. Likaså den enorma mängden inlandsis på Antarktis och Grönland kan liksom inte försvinna i första taget och även med en antagen fyrdubbling av koldioxiden i atmosfären får man vänta 10-tusentals år, dvs. längre tillbaka än till den senaste istiden vilken knappast var en följd av mänsklig inverkan. Som historien visar kan mycket hända på tusen år och tom på hundra år om vi tittar tillbaka till 1914.

Vi får hoppas att även i dagens uppjagade och förvirrade tillvaro det trots allt finns kvar lite sunt förnuft åtminstone i folkdjupet.

Lennart Bengtsson
22.8.2014

1 Anonym:

skriven

Detta sunda förnuft förefaller ligga begravt i folkdjupet! Till ytan sipprar inte mycket... Som redan Voltaire påpekade: "Vanligt sunt förnuft är inte så vanligt."

3 Johan Tisell:

skriven

Lennart!

Jag har frågat delvis samma saker förut, men utan svar. Du skriver att jordsystemet fortlöpande värms upp och du skriver att den knappast kan undvikas då växthusgaserna fortsätter öka i atmosfären.

1) Menar du endast gasen CO2 eller vilka andra gaser? Du skriver ju gasER.

2) Har inte CO2 i stort sett nått sin "mättnad" enligt det logaritmiska sambandet samt konkurrens om samma våglängder?

3) Finns det en styrkt fortsatt uppvärmning? Men platån på 2 decennier då? Kan du veta om nästa år blir varmare, kallare eller lika?

Johan Tisell
CTH M 83

5 Claes (Peking):

skriven

Inemot 2000 personer har nu insjuknat i ebola sedan epidemin började i februari. Mer än 1000 har dött! - Ebola identifierades först 1976 i Kongo-Zaire.
- Så du inser ju vad som ligger bakom? Den globala upphettsningen, förstås! - Än har det varit torrt, och än har det regnat! Regnat mycket! Så djuphavet har värmts upp!
- Och man tror att det här har påverkat fladdersmössen, ”fruit bats”. Regnar det så får de många ungar; men så nästa år kanske det är torka. Och då måste de söka efter mat runtomkring! Och då sprider de ebola-viruset! Tror man!
- Ni ser - enda räddningen för världen är att vi går med i Miljöpartiet allihop!
Jag menar - en temperaturökning på 0,8ºC 1905--2005! Om det fortsätter så, så DÖR vi! Förr eller senare!
- CNBC 15 augusti 2014. ”CNBC är världens största nyhetskanal för i huvudsak finans- och ekonominyheter" (Wiki)
http://www.cnbc.com/id/101920921

7 lennart bengtssone:

skriven

Johan 6

Man kan använda en logaritmisk relation för CO2 åtminstone till ca 10 ggr den mängd som finns i dag. Det betyder att strålningseffekten av en ökning från 280 ppm(förindustriell koncentration) till 560 ppm uppskattas till 3.7 W/m2. Samma strålningsökning blir det om man ökar från 560 till 1120, osv.

9 Lars Andersson:

skriven

"Media tror att läsarna inte tycker om siffror".
Det är nog snarast så att media själva inte förstår siffror och därför ogärna presenterar annat än färdigtuggade åsikter.

11 lennart bengtssone:

skriven

Svar till Björn Hammarsköld (10)

Detta gäller bara för sötvatten. För oceanvatten med salthalt på ca 3.5% fortsätter densiteten att öka ända tills
det börjar frysa vid ca -1.9°C (LennartB)

2 Rosenhane

skriven

Så rätt, Lennart Bengtsson.

Folkdjupets fördumning är ett betydligt alllvarligare problem än havsdjupens eventuella uppvärmning.

4 Lennart Bengtsson

skriven

Johan

1. Sedan 1979 har strålningseffekten av alla växthusgaser ökat med 1.20 W/m2 varav CO2 svarat för 0.86 W/m2. Motsvarande jämviktstemperatur motsvarar en ökning av ca 0.3°C för att balansera denna ändrade strålningsbalans.

2. Inte ännu. Denna effekt finns redan med i strålningsvärdena under punkt 1

3. Det finns ingen möjlighet att uttala sig vilken temperatur vi kommer att få de närmaste åren då detta påverkas av en mängd, huvudsakligen oförutsägbara, processer i atmosfär och hav. Räknat över en period på ytterligare 20 år är det mest sannolikt att temperaturen fortsätter att öka i ungefär samma takt som vi haft de senaste 40 åren och med samma stokastiska (interna) variation från år till år som vi haft hittills. Nästa år, vinter eller sommar vår eller höst, kan bli vad som helst av vad som varit typiskt de senaste 40 åren. Härtill kan komma en tillfällig avkylning på några år om vi får ett omfattande vulkanutbrott so exempelvis Pinatubo.
Lennart

6 Johan Tisell

skriven

Tack Lennart!

Möjligen väcker ditt svar 2) följdfrågan, närdådå?

Jag frågade både för att jag undrade och för att jag flera gånger sett en liten oklarhet i ditt budskap här. Jag tror att du har för stora förväntningar även på oss med viss utbildning. Annars uppskattar jag mycket dina inlägg, men litet mer skärpa avseende strålbalanser med mer saknar jag.

Tack för din kamp!

JT

8 Johan Tisell

skriven

Tack Lennart!

Som sanningssökare var detta en ny och väsentlig pusselbit. Utan att ange siffror brukar skeptikerna använda detta samband med en tydlig antydan att CO2:s påverkan redan är mättad. Att CO2 skulle ha väsentlig påverkan upp till ca 4% var helt nytt för mig.

JT

10 Björn Hammarskjöld

skriven

Hej!

Du skriver
"Havens medeltemperatur är ca 3.5°C och den uppvärmning vi hittills haft är klart mindre än en tiondels grad och knappast möjlig att ens mäta med denna tillförlitlighet."

När jag var ung fick jag lära mig i skolan att vattnets högsta densitet uppmätts vid 4ºC.
Detta innebär att havsvattnets medeltemperatur måste ligga över 4ºC eftersom bottenvattnet inte kan vara annat än 4ºC och att vattentemperaturen vid ytan kan vara lägre (runt de ishaltiga polerna) och högre (de största isfria områdena i haven)
Kan då havet ha en medeltemperatur på 3,5ºC? Som jag ser det så strider detta mot våra kunskaper i fysik.

12 Tege Tornvall

skriven

Inga spår av uppvärmning

Klimatalarmisternas tankemodell är denna. Atmosfärens CO2-halt ökar enligt mätningar på Mauna Loa sedan 1958. Enligt borrkärnor från Atlantis har de ökat sedan sent 1800-tal. Samtidigt har den marknära atmosfärens temperatur ökat med en knapp grad. Alltså ökar mer CO2 i atmosfären dess temperatur.

Men atmosfärens CO2-halt ökade även ca 1880-1910, 1940-1970 och efter ca 1998, samtidigt som uppvärmningen avstannade och vändes i avkylning. I de två förra fallen har alarmisterna ingen förklaring. Men i det senare påstår de att uppvärmningen i själva verket fortsatt men i stället hamnat i djuphaven.

Då måste de förklara hur detta varit möjligt utan att lämna mätbara spår först i atmosfären och sedan i ytvattnet. Uppvärmning innebär att molekyler rör sig fortare. Hur kan påstått rörligare molekyler i atmosfären utan att kunna spåras "fortplanta" sig ned i havsens djup?

O. S. A.