Världshistoriens värsta pandemi

 

År 1977 kom Dietary Goals for the United States som framförde rekommendationen att amerikanerna skulle äta mindre fet mat och att speciellt kolesterolrik mat måste minskas. Rekommendationerna hade utarbetats av en politisk kommission under ledning av senator George McGovern. De utgick från en hypotes om att naturligt fet mat orsakade åderförkalkning. Allt har senare visat sig bygga på forskningsfusk av en välsedd professor vid namn Ancel Keys. Redan år 1977 framförde seriösa forskare allvarliga invändningar mot hypotesen. De avfärdades genom förtal och att man aldrig kan kräva full säkerhet. Kolesterolskräcken var född. De amerikanska rekommendationerna kopierades över hela västvärlden, bl.a. hos svenska Livsmedelsverket som fortfarande tror på dem, trots att hypotesen motsagts av en lång rad forskningsstudier. Likheten med dagens politiserade klimatvetenskap och Stalins och Maos tro på Lysenkos pseudovetenskap är slående.

Livsmedelsindustrin nappade direkt på kommissionens rekommendationer. Detta var deras perfekta storm. Minskat fett innebar en gigantisk ny marknad för processad mat baserad på mycket billiga kolhydratrika råvaror och där det naturliga fettet till stor del tagits bort. Skräpmaten såg dagens ljus och livsmedelsindustrin växte kraftigt. Eftersom maten tappade all smak när den naturliga smakförstärkaren tagits bort, började man för smakens skull tillsätta billigt socker och industrikemikalier av olika slag. Socker ingår numer i så gott som all mat som är bearbetad på något sätt av industrin. Mjölk som tidigare ansetts vara en hälsosam dryck blev plötsligt misstänkliggjord. Istället uppstod en stor marknad för avfettade och ofta sötade mjölkprodukter, söta juicer och läskedrycker från globala företag som Coca-Cola.

Resultatet av denna omställning visade sig direkt. Från omkring år 1980 vände de tidigare svagt stigande kurvorna över fetma och diabetes tvärt uppåt i USA. Fetman bland amerikanska 60 åriga män steg från 3% år 1890 till nära 50% idag.  Förekomsten av diabetes i USA var 1880 en på 50.000 och är nu på väg mot en av 3 och mellan åren 1990 till 2010 ökade dödsfallen i Alzheimer med 500 %. Resten av västvärlden följer tätt efter USA med en liknande utveckling. Uppgången börjar nu även sätta skrämmande spår bland utvecklingsländerna. Mellan åren 1980 till idag har antalet överviktiga i världen fyrdubblats och är nu en miljard. I Kina är redan över var tionde diabetiker och mer än halva befolkningen är prediabetiker. Den minskande fattigdomen i världen innebär att den ohälsosamma och kolhydratrika skräpmaten snabbt sprider sig till hela jordens befolkning.

Mänsklighetens kostomläggning som började för 30 år sedan är idag en global pandemi som är på väg att förstöra miljardtals människors hälsa och den kommer att ruinera sjukvårdens ekonomi inom några decennier. Fetma och diabetes är inkörsporten till ett spektrum av metabola sjukdomar som åderförkalkning, högt blodtryck, cancer, Alzheimer, njursvikt m.m..Det allvarliga är att huvuddelen av de som är drabbade idag fick en förhållandevis bra kost under sin uppväxt före år 1980. Det som nu sker är att vi har en ny ung generation som växer upp med den hälsovådliga fettfria och sockerrika skräpmaten. Antalet barn som blir feta och får diabetes ökar därför oroväckande snabbt. Den metabola sjukligheten är inte längre bara en ålderdomsproblem.

Sjukvårdens strategi hittills för att möta den här pandemin, är att sätta in en palett av livstidsmedicinering mot alla de metabola symptomen. Många metabolt multisjuka står idag på dussintals olika preparat mot högt blodtryck, högt blodsocker, höga blodfetter, åderförkalkning, senildemens m.m. som de förväntas inta livslångt. Biverkningarna av dessa preparat förstör effektivt livskvaliteten för de sjuka och möts med ännu fler mediciner.

Den här pandemin är på väg att bli en hälsokatastrof av bibliska mått som den okunniga politiska eliten totalt tappat bort i sina satsningar på hållbar utveckling. Idag lägger västvärldens politiker tusentals miljarder dollar på klimatpolitik för att möta ett ickeproblem samtidigt som man blundar för denna pågående pandemi.

Med klimatet är allt bra, samtidigt som mänsklighetens hälsa snabbt bryts ner av politiskt styrd kosthållning.

 
 
Hälsa | | 11 kommentarer |
Upp