Religiositetens gemensamma nämnare

Tro och vetande har i alla tider under människans historia ställts mot varandra. I denna tid av växande inflytande för allehanda religiösa rörelser och ifrågasättande av vetande, har jag börjat fundera en del över religiositeten i ett bredare perspektiv. Jag tror nämligen inte bara den här utvecklingen handlar om det vi traditionellt rubricerar som religioner.

I samhällsdebatten stöter vi allt oftare på ledare och opinionsbildare som agerar med religiös övertygelse för det de tror på. De agerar även intensivt för att sprida sin tro till andra på det sätt vi förknippat med de traditionella abrahamitiska religionernas missionerande. Jag skrev nyligen artikeln om Vansinnets apostlar där jag berörde veganismens fanatiska tro som inte ger sig förrän det blir förbjudet att äta kött. De troendes argument att köttproduktionen skulle skada miljön är helt ihåligt och bygger på beräkningar baserade på en onaturlig köttproduktion som drivits fram av EU. Varför pratar min inte om det riktiga problemet, nej det är inte intressant. Det är köttätandet i sig man vill åt.

Vilken är då den gemensamma nämnaren för vår tids alla religiösa och kvasireligiösa rörelser? Jag har kommit fram till att den nämnaren är en önskan att begränsa alla människors frihet, som med veganerna i exemplet. Man vill sätta stopp för all valfrihet. Vi skall bekänna oss till samma tro som de religiösa och om vi inte gör det frivilligt skall tron tvingas på oss med våld och med lagar.

Veganerna nöjer sig inte med att avstå själva från kött, alla vi övriga skall också tvingas att avstå.

Islamisterna nöjer sig inte med att själva tro på sin gud, vi övriga skall tvingas att tro eller bli halshuggna.

De troende ateisterna nöjer sig inte med sin egen tro, de som inte tror vanhedras och anklagas för pseudovetenskap.

Klimatalarmisterna nöjer sig inte med sin tro, utan vill att man med lagar förbjuder folk att inte tro på en klimatkatastrof. Klimatet beskrivs med teoretiska datormodeller och när dessa inte stämmer med verkligheten så är det fel på verkligheten.

Kyrkan i Sverige har gett upp sin kristna tro för att ansluta till klimattron, som de hoppas skall rädda dem undan sina tomma kyrkor.

Feministerna nöjer sig inte med sin egen tro, de vill förbjuda andra att hämta kunskap om skillnader mellan hanar och honor i naturen från biologisk vetenskap. Feministerna är nästan undantagslöst förklädda socialister och har en hemlig agenda.

Socialisterna tror benhårt på sin elitistiska planekonomi trots alla fiaskon. De gör sitt yttersta för att med alla medel sätta käppar i hjulen för den fria ekonomin och fritt entreprenörskap. Socialister förklär sig gärna genom att gömma sig bakom andra trosuppfattningar, eftersom socialismen själv tappat all attraktionskraft.

Det går att göra denna lista över trosuppfattningar som förgiftar vårt tidigare fria samhälle, hur lång som helst. Det handlar hela tiden om att med tvång och ofrihet tvinga på alla människor i samhället den egna tron. Människors frihet är den stora fienden för all religiösa. Kampen idag står mellan allas vår kamp för att få förbli fria, mot alla dessa religiösa fanatiker som väller fram som ohyra i dagens debatt.

Den som försöker ta sig fram i samhällsdebatten baserat på vetande som verifierats av observationer, stöter allt mer på motstånd från alla trosuppfattningar. Upplysningstidens frihet där var och en fick bli salig på sin egen fason är på väg att dö ut, och med det stannar utvecklingen av.

Vetandet får det allt trängre i debatten, inte ens USA:s president har längre något förtroende för verifierbar vetenskap. Han ägnar sig hämningslöst åt en politik byggd på tro, rena lögner och förföljelse av oliktroende.

Vad tror du själv då, frågar sig säkert någon?

Jag är i vid mening agnostiker och försöker undvika tro i religiös mening. För mig är vetenskap byggd på observationer av verkligheten det jag tar rygg på, i medvetande om att vetenskapens hypoteser aldrig får läggas till grund för religiösa trosföreställningar. De måste ständigt granskas med ett stort mått av skepticism. Jag gillar även den över tusenåriga kristna kulturtradition som är byggd på kärleken till sin nästa. En tradition som jag upplever att såväl Svenska Kyrkan som våra andra kulturbärande institutioner är på väg att överge.

Tänk på att du var dag måste försvara din frihet samt rätt att söka kunskap och att slippa tro!

Kategori: Vetenskap
Taggar: Feminismen Klimatmarxismen Kyrkan fettskräck vegetarian vetenskap
1 Peter Stilbs:

skriven

Tack, Lars - så sant alltihopa. I övrigt rekommenderar jag boken "god is not Great - how religion poisons everything" av framlidne Christopher Hitchens

3 jonas:

skriven

Bra skrivet

5 Bonicivis:

skriven

Occhams rakkniv säger mig att IS (i bemärkelsen muslimska extremister) endast handlar om makt (patriarkatet) och pengar. Jag tror inte för ett ögonblick att den påstådda underkastelsen inför Allah och Profeten har något att göra med dessa giriga och makthungriga varelsers ambitioner. Ok, kanske för vissa lättledda krakar men definitivt inte för "ledarna".

Religionsforskare, och även flera av islams ledande imamer, menar att Koranen inte kan "tolkas". Ärkeängeln Gabriel förmedlade Allahs ord till Profeten ordagrant och därmed är dessa ord sanning. Guds ord kan inte missförstås. Typ.

Var är feministerna?

7 Staffan Gribel:

skriven

Det du beskriver är postmodernismen, som med alla till buds stående medel syftar till att förgöra kapitalismen, den hittills enda fungerande ideologin för att skapa välstånd för flertalet. Det finns en bra bok "Postmodernismens förklaring". Postmodernismen bygger inte på förnuftet, det är det som är så frustrerande.

Svar: Enligt min mening är marknadsekonomi bara en förlängning utav det naturliga urvalet och därför innebär försök att reglera marknaden efter någon ideologi eller tro, bara att den söker sig andra vägar. Det kan vi se otaliga exempel på i vår historia. Ägande som är den andra sidan av kapitalismen är en förlängning av djurens revir.
Lars Bern

9 Göran:

skriven

@Bonicivis

Religioner som de utövas idag bygger på maktstrukturer. Därav att imamer säger att Koranen inte kan tolkas. Skulle någon och sedan flera tolka Koranen på sådant sätt att imamerna inte behövs.... Farligt, farligt...

Från börja hade den kristna tron en hel del olika tolkningar som stred mot varandra. För att kunna göra den kristna tron till ett maktmedel enades man om en gemensam tolkning och ett gemensamt hierarkiskt system så att präster, munkar, diakoner m.m. fick en funktion.

11 Göran Fredriksson:

skriven

Den gemensamma nämnaren är att en del människor anser sig ha skådat ljuset och i kraft av det anser sig vara utsedda att föreskriva hur andra människor skall leva sina liv samt, som en följd av detta, har rätt att bli försörjda av dessa andra okunniga. Detta gäller kommunism, nazism, fascism, religioner, klimatalarmism och alla andra totalitära riktningar som LB räknar upp. Vilken som väljs är till dels beroende på vad som för tillfället är mest gångbart när det gäller att vilseleda allmänheten.

Var tog t.ex. alla kommunister vägen efter murens fall 1989? Det blev en snabb överströmning från kommunism till främst klimatalarmism och feminism. Den medeltida katolska kyrkans avlatsbrev fick en återanvändning i klimatkompensation och utsläppsrättigheter.

Svar: Ja så verkar det vara. Och de gamla religionerna (gamla testamentet och koranen) var ju egentligen inget annat än trossystem som var uppdiktade för att tjäna en patriarkal härskarelit för att undertrycka deras underlydande.
Lars Bern

13 JB:

skriven

Upp.3-16: ”Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall skall Jag spy ut dig ur Min mun.” …


Nja, att religioner skapades hänger nog mer ihop med just den komplexa människan, som varelse?
Att existentiella berättelser om människans ursprung, om identitet, om en – Urkälla - , eller om en – UR -Fader - , eller om skillnader mellan rätt och fel, sant och falskt, gott och ont, bra och dåligt, fel och rätt samt också om olika konsekvenser för samhället och för överlevnaden, vid den ena eller den andra – lagöverträdelsen - , sådana – lagar - , av - Guden Givna - , har formulerats alltsedan skriftkonsten kom till mänskligheten….

Att sådana lagar nedtecknades var till för att kunna – sammanhålla - i just en – enhetlighet - , de samhällen som bildades av olika folk. Religion – att sammanbinda många.

De psykologiska principer som odlas inom en – religion -, de är nog ungefär desamma som i en lagsport som t ex fotboll?
Där finns det nödvändiga regler som måste följas och där finns också inte minst en nödvändig psykologi som vill försöka övertyga spelarna i laget om att de är duktiga, fina, älskade, dyrbara och värda att – vinna – . Att lagspelarna rent av förtjänar att – vinna - och att inta en första placering. Detta psykologiska – peptalk - , som verkar vara en mental nödvändig preparering som krävs för alla former av idrottsutövning? Alltså en mer eller mindre - fanatisk tro - på att kunna vinna, som då ökar både viljor att vinna, ansträngningar och motivation osv.
Finns inte en upparbetad och övertyga psykologisk föreställning inom ett fotbollslag, och dess supportrar, om att kunna vinna och också förtjäna att vinna och att kunna inta vinnarpallen, så minskas förmågor, satsningar, tilltro, sammanhållning och övertygelse om den saken? Vilket kanske resulterar i en förlorad match?...

Det heter ju: – Tro kan försätta berg - .

I just denna psykologiska – peptalk - , finns likheter mellan alla olika läror, ismer, ideologier eller religioner. Däri finns också risker för just fanatism av olika slag, samt också för både högmod eller överdriven stolthet och också då i anslutning till högmod också risker för paranoida föreställningar eller tillstånd av känslor av hot från – fiender -, som då leder till viljor att kunna bekämpa alla – potentiella fiender - eller potentiella -motståndare -, med alla till buds stående medel, ibland genom fula knep och knåp, bortdribblingar, snarskank, knuffar, fula attacker för att psyka ett motståndarlag osv, osv. Ex Cassius Clay: Jag är störst, bäst och vackrast….

De, lärorna, ismerna, religionerna, laget, vill alla gärna säga att just deras anhängare är bättre, mer förtjänta, mer heliga, mer älskade av – Gud - , har mer – rätt - , är mer – goda - än andra, osv. Detta som då anses göra dem förtjänta att leda, eller att – vinna -. Den psykologiska föreställning som medför en trosvisshet om att de anser sig vara ålagda att leda, mer än – de andra - , och inta en – ledarställning – över just – de andra - , eller – det andra laget - , eller - de andra - , som då inte ingår i ismen, läran, laget eller religionen osv.

Utan ett psykologiskt matande av tro, av just – peptalk - , antingen genom en religion, eller genom en ism som är fanatiskt övertygad som sin isms fullkomliga – rättfärdighet - , eller utan – hejarramsor - från anhängare till ett lag, och utan ett psykologiskt peptalk inför en tävling i tro på att vinna en fotbollsmatch, så anses nog chanserna att just kunna vinna, eller att kunna se sig själva stå på prispallen vara mindre? Utan att kunna övertyga sig själva, och också – de andra - , det andra lagets spelare, eller den andra folkstammen, det andra företaget, den andra ismen, eller de som har – en annan uppfattning – om just deras fel, brister, orätt, orättfärdighet och tillkortakommanden, om just den egna överlägsenheten, rättfärdigheten, rätten och att den egna ismen eller religionen är den korrekta och rätta osv., så är nog chanser att kunna just vinna, nog betydligt mindre….

”Allt går att sälja med mördande reklam”.....


15 Niclas Eriksson:

skriven

Mycket bra skrivning!

17 Agneta:

skriven

Tack för en tänkvärd artikel, som jag håller med om i det mesta. Blir dock betänksam när du nämner feministernas dolda agenda. Det skulle jag gärna vilja veta mer om. Har jag gått på en nit?

Svar: Det är väl ganska uppenbart att Fi tagits över av vänsterextremister, deras politiska mål är det gamla vanliga att störta vårt fria marknadsliberala samhälle. Ganska snart efter partibildningen stöttes medlemmar som inte var vänster ut.
Lars Bern

19 clas Persson:

skriven

Man kan inte bara skylla på politikerna. Utan den journalistkår som vi faktiskt har hade det inte varit möjligt att driva politiken dithän den nu kommit.
Med ledarskribenter med färska rötter på andra platser på jorden än i Sverige kan det finnas skäl att tro att något missats i generationsöverförandet då det gäller t.ex. den svenska modellen, svenska värderingar eller annat som faktiskt skapas genom generationerna. Då det dessutom är på det sättet att det finns ledarskribenter på Sveriges största tidningar som är religiösa och som har en alldeles särskilt stor förståelse för religiös mångkulturalism kan inget annat förväntas än det kaos som nu faktiskt tycks ha landat i landet.

21 tipp:

skriven

"kristna kulturtradition som är byggd på kärleken till sin nästa#, sägs det i texten. Men jag ifrågasätter om den barmhärtige samariten var kristen. Han kan rimligtvis inte ha varit det. Det goda fanns redan tidigare, liksom det onda, och en god moral fanns redan tidigare, annars skulle folkstammar inte kunnat hålla ihop. En gudstro, eller en tro på en Marx, Hitler eller naturföreteelse kan vara en styrka före en enskild människa men när tillräckligt många troende slår sig samman så kan de mest skrämmande maktapparater uppstå. Detta är en farlig form av demokrati, hur fint demokrati än låter. Med dagens syn på demokrati, och med dagens utveckling, tror jag att man inom några tiotal år i Sverige har röstat fram att islam skall vara statsreligion, ungefär på samma sätt som kommunismen röstades fram i Tjeckoslovakien, Ungern o s v och som nationalsocialismen i Tyskland för 70-80 år sedan. Beträffande F!, MP och V och delar av S så är det inget annat annat än olika falanger av kommunismen. Liksom liberala krafter i Egypten trodde sig kunna samarbeta med muslimska brödraskapet där så tror nämnda falanger att man kan samarbeta här med nya makthavare.

23 anders:

skriven

Ännu en Mark P. som beskriver dagens filosofiska tillstånd:
https://www.youtube.com/watch?v=jBb65vZm6p4

25 Björn i Bromma:

skriven

Jag har en gammal bekant som tillhörde vänstergänget under Vietnamkriget. När detta tog slut i mitten av 1970-talet så märktes det att lågan började flämta.
När sedan karriär och familj pockade på uppmärksamheten, och med murens fall så slocknade lågan helt. Han hoppade aldrig på klimathypen, uttryckligen var han less på det hela.
"Att göra människor till socialister är mycket enkelt. Att göra socialismen mänsklig är däremot omöjligt".
Oscar Wilde

27 Anonym:

skriven

Lars Bern skrev:
"Enligt min mening är marknadsekonomi bara en förlängning utav det naturliga urvalet och därför innebär försök att reglera marknaden efter någon ideologi eller tro, bara att den söker sig andra vägar. Det kan vi se otaliga exempel på i vår historia. Ägande som är den andra sidan av kapitalismen är en förlängning av djurens revir."

Läser dina insiktsfulla blogginlägg med stort nöje Lars men när det gäller ovanstående har jag vissa funderingar när jag försöker applicera din uppfattning på mat- och läkemedelsindustrin. Här tycker jag nog milt sagt att marknadsekonomin inte riktigt lyckats att styra i rätt riktning. Här handlar det om att att utnyttja människors grundläggande behov och rädslor för att marknadsföra undermåliga och rent av farliga produkter till varje pris samt att med hjälp av lobbyister och en hänsynslös marknadsföring kväsa varje försök till ifrågasättande.

Svar: Dagens läkemedels- och livsmedelsindustri är en direkt skapelse av politisk inblandning för att försöka styra marknaden.
Lars Bern

29 per eriksson:

skriven

En populär definition av agnosticism är att en person vare sig tror på en Gud eller förnekar existensen av en Gud dvs man kan inte veta och kommer inte kunna veta.

Churchill var förvisso Anglikan men ansåg att religion var ett hinder för rationellt vetande - han ansåg att om man gjorde sitt bästa för att leva ett respektabelt liv, gjorde sin plikt, var trogen sina vänner och inte en elak översittare mot fattiga och svaga så spelade det ingen roll om man var troende eller inte.

I händelse av att logiken inte ledde någon vart så rekommenderade han dock en bön för att samla kraft.

Churchills syn på fanatiker och stollar i allmänhet dvs t ex de som idag representerar det svenska etablissemanget, politiker, journalister, aktivister och dubbelmoralister var - att fanatiker är de som inte kan ändra sina åsikter och vägra byta samtalsämne - Sveriges Radio och TV kommer givetvis i åtanke.

Churchill avfärdade också utopisterna med att säga - det är ett misstag att skåda för långt in i framtiden eftersom man endast kan handskas med en länk i ödets kedja åt gångan dvs det är klokt att se in i framtiden men svårt att se längre än vad ögat tillåter.

31 Peter Grafström:

skriven

Mats skriver i en kommentar att de flesta hjärncellerna används för att avslöja bedragare...
Det behövs ty de som styr världen idag och sedan många generationer är bedragare på hög nivå. De skenbart religiösa IS som huggit huvudet av folk har gjort det på Usas uppdrag just när tex Frankrike och Japan var motsträviga mot Usas planer.

2 Alienna

skriven

Våga Vägra Tro! :)

4 Svante1

skriven

Tack Lars, du är ett ljus i mörkret !!

6 Claes H

skriven

Aristoteles (om han är bekant) slog ju fast att världen måste vara evig – vem skulle kunnat plocka ihop något så av avancerat?
I våra dagar har vi förstås lärt oss [Hubble, Lemaitre osv] att universum är 13-14 miljarder år gammalt.
-- Men vi lever i moderna tider; VI VET att det är INGENTING (också kallat Slumpen) som har pillat ihop världsalltet.
Det är klart, det har ju funnits gamla stötar som Fred Hoyle, som slår fast att sannolikheten för det är ungefär lika stor som att "en tornado som sveper fram genom ett skrotupplag skulle kunna sätta ihop en Boeing 747".
Eller, sade Hoyle mer vetenskapligt: sannolikheten är ungefär "en på 10 upphöjt till 40000", noll komma 39999 nollor 1".
-- Ja förlåt. Jag tänkte först citera Einstein, men jag vet ju att i Sverige får man inte göra det. Man får inte sprida felaktiga, alldeles föråldrade - religiösa! - åsikter.

8 Johan Tisell

skriven

Du har i allt väsentligt rätt, men kanske inte på en punkt. En god vän som också är aktiv jude påpekade att judendomen - till skillnad från de andra två abrahamitiska religionerna - inte missionerar. Om det stämmer, vilket jag tror att det gör, innebär det i någon bemärkelse att judendomen är fredligare. Judendomen och judar upprör snarare genom elitism och att inte missionera/släppa in utomstående. I ett liberalt perspektiv är i så fall judendomen "den perfekta religionen".

Vad gäller forskning kring genus, har jag en parallell; s.k. rasforskning är otillåten, men bara i en riktning. I modern tid har man forskat och funnit förklaring till varför vissa afrikanska stammar vinner så ofta i löpning och det var någon förklaring med skelettet vill jag minnas.

En liberal och nyfiken vill söka sanning och då kan ingen forskning vara otillåten. Om det sedan leder till att s.k. kaukaser är mer eller mindre intelligenta eller snabba eller uthålliga är underordnat, men rätten att få ta reda på det är väsentlig.

10 bom

skriven

#8 Du har samerna också. De missionerar inte heller.

12 Per-Olof Persson

skriven

Vegetarianer drabbas mer av psykisk sjukdom

Vegetarisk kost är ofta fattig på viktiga näringsämnen, framför allt långkedjigt omega 3, vitamin B12 och mättat fett. Det naturligt mättade fettet och kolesterolet är viktiga för hjärnans funktion.

Rapport: "Vegetarian diet and mental disorders: results from a representative community
survey"

http://xa.yimg.com/kq/groups/14947167/1098371455/name/Michalak%2012%20Vegetarian%20diet%20and%20mental%20disorders%20-%20result

14 Bengt-Ove Högström

skriven

Mycket bra skrivit. Som den agnostiker jag är har jag sedan barnsben ifrågasatt det som predikats från såväl Svenska kyrkan som Missionsförbundet. Detta har irriterat många. Helt nyligen blev jag kallad för obildad då jag sade frikyrklig istf. frisinnad. Efter ett kort meningsutbyte fick jag tyst på den frisinnade. Vid en middag på Residenset hos landshövdingen kom jag att vid kaffet att sitta med den dåvarande biskopen, biskopinnan och domprosten. Biskopen frågade var jag bodde när jag svarade så sade han att "Då tillhör du domkyrkoförsamlingen". Jag upplyste då honom att jag inte längre tillhörde Svenska kyrkan. När jag redogjorde för mitt ställningstagande fick jag medhåll av biskopinnan med kommentaren att hon skulle ha gjort exakt samma sak. När samtalet kom in på avhoppen från kyrkan kommenterade domprosten att det var faktiskt inte så många. Min fråga blev då om antalet avhopp var detsamma som antalet skattekronor som lämnade kyrkan blev det tyst.
Igår kväll konstaterade jag att nästan alla klimatlarm löjliga. När jag drog ur laddningskabeln för mobilen kom ett meddelande om att jag också skulle ta bort laddaren från eluttaget för att spara energi. Vi hade då stängt av TV:n där man i Rapport visade en del av Melodifestivals uttagningen. Hur mycket elenergi förbrukades där? "Det skall vara gött o leva"
Bengt-Ove Högström

16 Lennart Granqvist

skriven

Vi svenskar har,genom våra politiker,"skitit i det blå skåpet".

Det finns inga som helst möjligheter att den nuvarande svenska modellen kommer att överleva.
Det svenska "liket" ligger redan i dödsryckningar,ekonomiska dödsryckningar!

Orsaken till detta är att dumma,obegåvade och obildade politiker valda av ett dumt folk styrt landet med kursen ställd rakt in i väggen.
Hade politikerna tagit hänsyn till världshistorien allt från fjortonhundratalet
fram till våra dagar hade politiken sett helt annorlunda ut,om det hade varit kloka politiker och inte de floskelsprutande dumskallarna på Helgeandsholmen.

Är det någon som tror,efter allt som hänt,att näringslivets chefer kommer att ställa upp på kallelser från "svetsarens" inovationsråd?
Har "svetsaren" glömt stålverk 80?

Jag säger som Strindberg,"det är synd om människorna",speciellt de svenska.Svar: Den svenska skolan har gett oss en obildad och historielös politisk klass.
Lars Bern

18 Cipo

skriven

"Enligt min mening är marknadsekonomi bara en förlängning utav det naturliga urvalet och därför innebär försök att reglera marknaden efter någon ideologi eller tro, bara att den söker sig andra vägar. Det kan vi se otaliga exempel på i vår historia. Ägande som är den andra sidan av kapitalismen är en förlängning av djurens revir."

Mycket bra sagt!

20 Mats

skriven

"Människors frihet är den stora fienden för alla religiösa." Jag är inte säker på att William Penn skulle hålla med om det.

Eric Hoffer har i "The True Believer: Thoughts On The Nature Of Mass Movements" filosoferat än del över ämnet. Med eller utan Gud så kan människor begå atrociteter.

Richard Feynman Versus Freeman Dyson är intressant.(http://eastamant.com/article.php?articleid=67) Freeman tycker ju att ritualerna och musiken är bättre i Kyrkan än på Sturemarks övningar. Det var nog ganska roligt att träffas på kyrkbacken en gång i veckan då det begav sig. Postmodernismens bödel Ernest Gellner tycks rekommendera någon form av konstitutionell kristendom eftersom vad vi än gör så poppar tomtar och troll upp.

Nicholas Wade har skrivit "The Faith Instinct: How Religion Evolved and Why It Endures". Inte helt övertygande.

Under de 3 miljoner år som hjärnan tredubblades med samma patetisk stenskärvor som verktyg så är slutsatsen att hjärnan främst används för socialt intrigspel inte för att vi skall kunna fylla himlen med järnskrot. Det flesta av hjärncellerna ägnar sig åt att avslöja bedragare och övriga åt fortplantningen. Detta innebär att det är i dokusåpans värld som vi ska söka svaret på varför vi tänker som vi gör.

Svar: Kanske läser vi in olika saker i begreppet religiösa?
Lars Bern

22 anders

skriven

Kanske är det Passio som pusslar ihop hur religionerna hänger ihop?
https://www.youtube.com/watch?v=5HYGZKMptpU
WOEIH 41 Kabbalah and the Tree Of Life w/ Mark Passio - Full

24 Bengt

skriven

Jag tror att det är bättre att diskutera sakfrågorna än att göra svepande angrepp på grupper av människor. Veganerna, klimatalarmisterna, feministerna, socialisterna och andra ”ister” och grupper har mer eller mindre hållbara argument för sina uppfattningar. Att då göra svepande omdömen om dem som grupper är att göra samma fel som du säger att de gör.

26 Lennart Granqvist

skriven

Bengt.
Problemet med de grupper du nämner är att de bara vill ha skattepengar (bidrag) från oss andra som inte delar deras argument eller "köper" deras argument.
Det börjar bli dyrt med alla särintressen.

28 korven

skriven


Religon och gudstro är ett tillstånd med störning av N,N-Dimethyltryptamine metabolismen i corpus pineale.

Det sekulära sammhället startade med upplysningen och humanismen på 1700 talet och dog ut Fredrik Reinfeldt och alliansen.
"Wår Gudh han heter Anders Borg, Han är wår sköld och wärja", Sjöfylleri och resturangdans är syndigt.

Takbir!

30 GO Larsson

skriven

Läsvärt som alltid, Lars!
Din artikel får mig att tänka på Richard Dawkins' bok "Illusionen om Gud", som är synnerligen läsvärd. Dels för av hans underbara analyser, men även för hans dräpande humor. Dessvärre kan jag konstatera att nutida svensk politik i mångt och mycket påminner om religion. Empiriska data är av underordnad betydelse och, inte sällan, direkt besvärande. Magkänsla och grupptryck har blivit viktiga indikatorer vid beslutsfattande. Det viktigaste är att man känner för något och detta något kan vara ytterst slumpartat. Svensk politik av idag gör mig ofta påmind om en formulering i ovannämnda bok: Om flera individer drabbas av samma vanföreställningar, benämns det ofta religion. Om en person gör det, är det inte sällan ett fall för psykiatrin.
Ofta skulle man kunna ersätta "religion" med "politik"!

32 Magfield

skriven

Mycket bra skrivet. Våldtäkten och mordet på Demokratin är väl genomtänkt och började, före, men förstärktes för Sveriges del, när Olof Palme blev invald. Kollapsen av västvärlden styrs huvudsakligen av Europeer och aktörerna för den nya världsordern (NWO). Kolla regeringsmedlemmar som kryper för Bildeberg.