Hur klimatpolitiken har blivit ett hot mot den fria forskningen

Inför det kommande klimatmötet i Paris har den politiska aktivismen passerat ytterligare en gräns när amerikanska kongressmedledamöter börjat förfölja enskilda forskare som man anser inte har rättat sig i ledet. Arizonas  Raul Grivalja (D) med stöd av andra kongressdelegater inom det demokratiska partiet har startat en veritabel McCarthy kampanj mot ett antal ledande så kallade ”skeptiska” klimatforskare. Dit hör professorerna Richard Lindzén, John Christy, Judith Curry and Roger Pielke Jr. En av de mer bisarra anklagelserna av Raul Grijalva’s är den mot professor Pielke. Pielkes kongressyttrande  från förra året visade tydligt att det inte föreligger någon ökning av extremt väder och klimat. Samma sak framgår av IPCCs senaste rapport.   Det strider emellertid mot uppfattningen hos president Obamas rådgivare John Holdren och detta väger uppenbarligen tyngre för Raul Grivalja och hans kollegor än IPCCs utvärdering.

Att ha en skeptisk eller snarare kritisk inställning till rådande klimatpolitik har i detta fall varit tillräckligt för att initiera en massiv undersökning av orsaken till deras inställning inklusive deras personliga liv. Tankarna går faktiskt till kyrkans förföljelse av vetenskapen under 1600-talets Europa. Det svenska sättet att bemöta sådana avvikande vetenskapliga uppfattningar sker mer komplikationsfritt genom mediernas självpåtagna tystnadsplikt då det allmänt anses politiskt olämpligt att ”ansvarskännande” medier skall uppmuntra till i deras uppfattning opåkallat kritiskt tänkande.

Vad är då orsaken till dessa obehagliga aktioner? 

Som en följd av oron över den ökande koncentrationen av växthusgaser i atmosfären och deras effekt på jordens strålningsbalans har politiken i stigande grad engagerat sig i klimatforskningen. Av naturliga skäl har flertalet klimatforskare välkomnat detta då det har inneburit inte bara kraftigt stigande forskningsbidrag utan också ökad visibilitet och erkännande i samhället. Från att ha varit en ganska obetydlig verksamhet inom meteorologin har klimatforskningen under de senaste decennierna förvandlats radikalt till ett centralt forskningsområde med allt upptänkligt politiskt stöd. Klimatforskningen är emellertid en ung vetenskap av ett utomordentligt komplext område och det finns all anledning att skynda långsamt.

Det är nämligen inte bara koldioxid som bestämmer jordens klimat utan ett antal olika processer inte minst sådana som beror på vädrets variationer. Den långsamma uppvärmning på mindre än 1°C som med avbrott har pågått sedan slutet av 1800-talet beror sannolikt till stor del på växthusgaserna med drunknar likafullt i naturliga klimatvariationer som i Sverige är upp till 10 gånger större. Dessa kan inte förutsägas mer än högst några veckor i förväg och därför är det omöjligt att veta om Sverige får en mild vinter som i år eller en veritabel fimbulvinter som man samtidigt haft i USA. För andra året i följd har de stora sjöarna i USA blivit praktiskt helt igenfrusna ungefär som skedda för några år sedan i stora delar av Östersjön.

Efter en markant global temperaturstegring under 1980 och 1990-talet förväntade sig de flesta ett detta skulle fortsätta under de följande decennierna. Detta har emellertid inte inträffat utan temperaturen har legat stilla. För hålla kvar intresset och oron för en katastrofal klimatutveckling fördes tanken fram att även variationerna i klimatet var en följd av växthusgaserna. Spekulativa artiklar började dyka upp i ledande media som engagerade politiker snabbt tog till sig. Den uteblivna globala uppvärmningen ersattes med klimatändring som tom kunde innebära en avkylning. Eftersom klimatvariationer inträffar oavbrutet blev det omöjligt att ifrågasätta den nya klimatparadigmen då detta varken kunde verifieras eller falsifieras. Den seriösa klimatforskningen vreds ur händerna på forskarna och flyttades över till lycksökare och oerfarna nybörjare som gör precis vad de politiserade forskningsorganen redan hade föreställts sig att deras utvalda forskare skulle göra.

Det krävs ingen djupare analys av dagen politiserade klimatforskning för att inse att den befinner sig på det sluttande planet och har blivit ett hot mot den fria forskningen i allmänhet. Det är inte vetenskapens roll att servera politiken vad politiken har bestämt de vill ha på sitt bord. En förnuftig politiker bör förhålla sig till vetenskapen som till en oberoende och trovärdig källa av kunskap. När vetenskapen blir politikens trogne slav har den förlorat sitt värde som just är en följd av dess oberoende.

När det nu har gått så långt att seniora forskare med förstklassiga credentials skall misstänkliggöras som potentiella bedragare för att de råkar ha en annan vetenskaplig uppfattning än politikerna då har vi passerat ytterligare ett lågvattenmärke inom vetenskapen.

Lennart Bengtsson

6 mars 2015

Vetenskap | Klimatpolitik, Obama, klimatskeptiker | |
#1 - - Bengt-Ove Högström:

Det är alltid intressant att läsa Lennart Bengtssons inlägg. Det som beskrivs i dagens inlägg, att man anpassar forskningsresultaten till möjligheten att få större forskningsbudgetar har spridit sig till andra forskningsområden. Gäller det s.k. "Gröna näringar" tycks det inte finnas någon gräns på vad som kan göras.

Bengt-Ove Högström

#2 - - Kenneth Johansson:

En fundering bara. Om detta får fortsätta där politikerna tar över vetenskapens roll och det gäller inte bara inom klimatsidan, kommer utvecklingen på sikt att gå bakåt. Hela västvärlden kommer att stagnera till slut. I motsatt till detta går det redan nu att se och läsa vilken framåtanda det är i Östasien med omnejd.

Industrierna i hela västvärlden är på kraftig tillbakagång.

Läs gärna boken "Varför försvinner våra kronjuveler" med författaren Lars Bern.

Svar: Historien har ju otaliga bevis för hur utvecklingen stannar när religioner och politik förkväver vetandet och ersätter det med pseudovetenskap och tro.
Lars Bern

#3 - - Bengt Söderberg:

Du har genom åren låtit oss ta del av många fina “tankar för dagen”, Lennart. Kanske är detta det enskilt mest värdefulla bidraget av dem alla, kompromisslöst riktat mot en politisering av klimatvetenskapen och ett politiskt maktmissbruk som skadar all fri forskning. Också riktat mot det passiva åsiktsförtrycket från media, där “public service” intar en föga hedrande framskjuten position i ansträngningarna att göra åsiktskorridoren trängre.

Svar: Jag har samma uppfattning som du Bengt, detta är Lennarts hittills tyngsta bidrag, vilket inte säger lite.
Lars Bern

#4 - - Tomas:

Man måste ha mätpunkter av temperaturen jämt fördelade över hela jordklotet för att få relvevanta data. Har vi det?
Observatoriet i sthlm har mätt temperaturen dagligen sedan 1756. Medeltemperaturen har ökat med 0.5 grader, samtidigt som sthlm har urbaniserats snabbt

Svar: Sedan slutet av 70-talet har vi satellitmätningar.
Lars Bern

#5 - - Lasse:

När man läser Lennart Bengtssons inlägg så är det svårt att förstå att han inte tillhör de som alarmerar om klimatet. Det är inte så att IPCC är överens om att CO2 ligger bakom större delen av förra århundradets uppvärmning på 0,8 grader. De säger att den kan ligga bakom en del av den senare halvseklets uppvärmning-säg 0,3 grader.
Det händer en del annat också som kan påverka värmen. Antalet soltimmar har ökat med 15-20 % sen 1983 då SMHI startade mätningarna. Samma sak i resten av Norra heimisfären. Något som ger värme.
Vi har gått från en global skymningstid (dimming) (1958-85) till en global uppklarningstid (brightening) (1985-) Tack vare minskad aerosolmängd.
Det tycker jag vi bör upplysas om lite mer!

#6 - - Солжени́цын:

Några kommentarer.

Bifogar här en länk från Vaken.se som nyligen hade samlat en rad citat om klimatet och forskningen. Jag citerar bara en.

”It doesn’t matter what is true, it only matters what people believe is true.”
– Paul Watson, co-founder of Greenpeace

Men det finns många fler bra citat listade i länken.

http://www.vaken.se/citatsamlingen-fran-environmental-community/

Sedan en viss försiktighet anbefalles vad gäller att använda termer som den rådande makten vill få oss att tro på. McCarthyism ska vara någonting hysteriskt och för paranoida. Detta för att Joseph McCarty påstod att det fanns 205 kommunister i den amerikanska administrationen, något många innan honom också hade hävdat. Numera har flera dokument som tidigare varit sekretessbelagda kommit till allmänhetens kännedom, dokument både i USA och i Ryssland, som mer eller mindre bekräftar att McCarthy hade rätt.

Läs gärna boken "Blacklisted by History" av Evans.

Faktum är att när man vänder på stenar som tidigare var "heliga" och satta i sten, eftersom det trummats in varje dag år efter år i media och utbildning, så är det nästan alltid så att det stämmer inte. Det är trist att vi matas med lögner. Vi är värda bättre, De flesta utgår från att vi får en ungefärlig sanning men i verkligheten är det mesta lögn.

Det gäller inte bara klimatet. Det gäller inom de flesta andra områden.

För den naturvetenskapligt intresserade kan det vara av intresse att själv forska lite mer om Einstein. Vem var han? Stämmer den bilden vi ges? Varför hör vi bara om honom och ingen annan fysiker? Fanns det inte fler duktiga och betydelsefulla fysiker? Ändå är det bara en som har stjärnstatus som Zlatan, men varför Einstein? Hur viktig var hans fru för hans arbete (hon studerade under en Nobelpristagare och var ytterst skicklig)? Var han först med sin berömda formel?

Bifogar ingen länk men det är bara att googla och sedan dyker det upp minst sagt intressanta fakta om denna vetenskapsman från patentverket med stjärnstatus..och jo, han var kommunist och hyllad av Stalin. Varför har vi inte hört om detta i MSM?

/Grundlurad

Svar: Jo för oss fysiker är det nog ett halvdussin personer (Planck, Newton m.fl.) som är av Einstein-dignitet och mycket riktigt hans hustru spelade en mkt viktig roll.
Lars Bern

#7 - - Lennart Granqvist:

Glorian faller av USA,månglarnas hemort.
Det kanske är på tiden att vi svenskar börja "gilla" Ryssland en smula.
Vladimir Putin är kanske inte är den skurk som krigshetsarna inom
EU-etablissemanget med Margot Wallström i spetsen vill påskina.

#8 - - tipp:

@ Lennart Granqvist. Jag tror att för många i väst läst för många amerikanska spionhistorier. Jag tror inte att Putin & Co är så korkade att de tror sig ha något att vinna på ett storkrig. Tvärtom har har de mycket mer att vinna på det nya ekonomiska samarbetet i Asien och de gör stora framsteg i Afrika och Sydamerika där västmakterna erbjudit allmosor men Öst infrastruktur. Naturligtvis tjänar de själv på det. Ryssland-Kina-Indien med flera länder har startat en bank som motvikt till IMF som är totalt USA-dominerad. Det skulle vara roligt om någon ekonomiskt mycket kunnig kunde skriva mer är om petrodollar, östhotet mot dollarn som internationell valuta, möjligheterna för Öst att verkligenhota Väst, inte med bomber, utan med ekonomi.

#9 - - Kenneth Johansson:

Något jag lärt mig är: Det man gör i handling är det som räknas inte det man säger. Utrikesminister Margot Wallström med flera politiker har sagt nej till Nato samt erkänt Palestina som egen stat.

Andra politiker gör likadant tex. Angela Merkel.

Att som politiker offentligt säga något som misshagar USA kan straffas med döden eller att man krascha det landets valuta.

#10 - - Björn i Bromma:

Lågvattenmärket är onekligen primitivt, i klass med tiden för häxprocesser under 1600-talet. Anskrämligt!

#11 - - Anonym:

Det känns som politikernas blinda tro på massinvandringens välsignelser gått hand i hand med den närmast religiösa tron på klimathotet.
Nu verkar brallorna trilla ner hos politiker och journalister på löpande band vad gäller invandringspolitiken; huruvida grevens tid är passerad och skadan för det svenska samhället har blivit irreversibel får framtiden utvisa, vi kan bara hoppas på det bästa.

Klimathotskytkan torde rimligen gå samma väg. I sammanhanget kan man tycka att vår endemiska galenskap är som en ond dröm men folkfördumningen med rötterna i försämrad undervisning sedan drygt 40 år och vänsterjournalisternas monopolställning samt Westerbergianismen måste nå vägs ände en dag.

Dagisfrökennivån hos våra politiker är påtaglig och känslan är att de senaste regeringarna och i synnerhet den vi nu tvingats leva med har spånats fram via ett grupparbete på högstadiet.
Men irrläror och dåliga idéer självdör på sikt; bara att hoppas det går fort.

#12 - - Alienna:

i) Att det skulle råda en "ökande koncentration av växthusgaser i atmosfären" - är någons overifierade hypotes.

ii) Hur någon TROR (re. "sannolikt") att klimatet fungerar - säger absolut ingenting om hur det faktiskt fungerar.

iii) Det som "de flesta" påstås ha förväntat sig, gäller nog bara "de flesta" i en begränsad grupp.

#13 - - Germund Hesslow:

Det är svårt att inte uppröras över hur forskarkollektivet sviker sin uppgift när man läser ovanstående. Det är dock inte första gången. Forskare som påtalade genetiska och andra biologiska faktorers betydelse för psykiska sjukdomar och mänskligt beteende mobbades regelmässigt i decennier av såväl kolleger som politiker och självutnämnda experter i mediavärlden.

#14 - - Per Eriksson:

Global Warming fanatikerna har en ganska vattentät strategi när det gäller att förklara varför inte deras prognoser har förverkligats beträffande t ex vattennivå och temperatur, förklaringen de ger är att klimatforskningen är en komplicerad vetenskap.

När deras grundläggande antagande ifrågasätts dvs att mäniskans CO2 utsläpp innebär en slutgiltig miljökatastrof med dödlig utgång för mer eller mindre hela världen och detta inom en relativ snar framtid - då används, i mycket aggresiv ton, argumentet att deras data modeller är mycket trovärdiga och att den bakomliggande teorin, både vetenskapligt och moraliskt, är oantastlig.

Skulle någon till händelsvis fråga om inte solen och jordens rotation har något med historiens tidigare klimatförändringar att göra så beskylls man för att vara köpt av oljeindustrin, om man konstaterar att de trixar med mätstationerna så avfärdas detta med att de står på den rättfärdiga & goda sidan och då spelar det mindre roll att "entusiastiska och idealistiska" unga forskare begår små misstag.

Att de alla är avlönade av staten eller av non profit organisationer är själva beviset för att de alla är hederliga, ärliga och osjälviska.

#15 - - Olof Hellström:

Bäste Lennart !

Det går inte att förneka att IPCC är ett politiskt organ under FN:s
hägn som på sin tid föreslogs av den engelska premiärministern Margret
Thatcher.IPCC har följaktligen ingen egen forskningsverksamhet.
FN har starkt påverkat IPCC:s arbetssätt med årliga gigantiska klimat-
möten utan medverkan av den fria forskningen , som gång på gång invänt
mot framlagda påståenden om global uppvärmning på grund av CO2 -utsläpp
- något som IPCC aldrig lyckats bevisa.
Jag anser att IPCC bör avvecklas.
mvh / olof Hellström

#16 - - Olof Hellström:

Bäste Lennart !
Ursäkta mig men jag förstår inte varför Du blandar in det politiska
FN- organet IPCC i den fria forskningen , som gång på gång har invänt
mot den pågående verksamheten med gigantiska klimatmöten på politisk
basis och utan närvaro av denna.Det pågår sedan länge ingen global
uppvärmning trots en stigande CO2-halt i vår atmosfär och det finns för närvarande ingen grund för ett nytt gigantiskt klimatmöte utan
förutsättning att nå ett vettigt resultat.
Jag anser att IPCC bör avvecklas,
mvh / Olof H-m

#17 - - Wille Börlin:

Tänk vad goda ledare betyder ....................

Länken nedan går till en högt uppsatt Saudisk ledare när han nyligen berättade varför solen går runt jorden mm. Klippet är textat på Engelska. OBS det är inte något skämt utan äkta vara!

http://www.memritv.org/clip/en/4787.htm

WB Mars 2015

#18 - - Claes H:

"Upphettsningen kan nu gå snabbare än de senaste 1000 åren!" Forskarna (Calvin mfl) slår fast detta i Nature. År 2020 blir varmare än år 1000, kanske varmare än år 0, och det bara fortsätter uppåt! Ökningen är +0,388ºC per decennium! (Mest på vintern, förstås.) Nu blir det andra bullar av, slår Michael Mann fast!
http://www.climatecentral.org/news/warming-rates-unseen-in-1000-years-18745
Jo, det har vi ju vetat länge: "Nu går det år h-e! Nu brinner vi upp!" Fast Calvin visste ju det redan tidigare.

Svar: Uppfattningarna inom forskarvärlden är mycket delade och det råder absolut ingen konsensus som många försöker påstå. Michael Manns forskning har blivit starkt ifrågasatt och han har inte vågat lämna ut sina basdata, vilket är ett absolut villkor för att få sina påståenden bekräftade. Så honom kan man lämna utanför den seriösa vetenskapliga dikussionen.
Lars Bern

#19 - - Folke Liden:

Efter att ha följt denna blogg en tid, har jag börjat läsa klimatartiklar. Nu har jag fått mig till livs ännu en nyhet. Denna gång från det vanligtvis felunderrättade solidaritetsorganet DN, av
Karin Bojs:
"Med torkan kom kriget och alla flyktingar".
"Konflikten i Syrien kan delvis förklaras med den globala uppvärmningen och människors utsläpp av växthusgaser."

För att till 100 % bevisa påståendets sanningshalt lägger hon till.
"Det visar ny forskning".

Jag fortsätter min steniga väg mot kunskapen inom klimatvetenskapen.
Min utgångspunkt är en replik från en gammal westernfilm där hjälten säger:
"Jag tror ingenting av vad jag hör och bara hälften av vad jag ser".

Ps. Ingenting sägs, i artikeln, om kriget i Ukraina. Jag antar att det fortfarande är Putins fel.

#20 - - Gunnar Kjelldahl (C):

Det är intressant att se Lennart Bengtsson hantera temperaturdata. Ofta bruka han hävda att temperaturtrender måste ses i ett långsiktigt perspektiv, men när det gäller att tona ner allvaret i den utveckling som vi sett fram tills nu, så väljer han att ta en mycket kortsiktig variation som intäkt för att "ingenting har hänt"-teorin över de senaste årtiondena skulle gälla.

Bengtsson gör sig då skyldig till samma förvrängning som sina påhejare i förnekelserörelsen, som utgår från extremåret 1998 och hävdar med stöd av utvecklingen från dess att det inte har blivit varmare. Sanningen är att 2000-talet har varit klart varmare än 1990-talet, och att 2010-talet så här långt är varmare än 2000-talet.

Bengtsson med sin vetenskapliga bakgrund borde hålla sig för god för att trixa med statistiken, särskilt om han vill bli trovärdig i sina argument om långsiktigheten. Det räcker med att lägga in de stora institutens mätdata i en trendkalkylator, och välja fem års medelvärde i stället för ett år, så ser man att det inte är fråga om att temperaturen "legat stilla".

Svar: Ja Gunnar Kjelldahl jag förstår att du tycker det är störande med forskare som likt Bengtsson håller sig till faktiska observationer - så vansinnigt gammalmodigt!
Lars Bern

#21 - - Gunnar Kjelldahl (C):

Lars Bern, det är inte gammalmodigt men ologiskt att hävda att klimat ska ses i ett mycket långt perspektiv, och sedan själv argumentera med synnerligen kortsiktiga variationer som grund. Det var detta som var mitt budskap.

Verkligheten är den jag sade; 2000-talet har varit varmare än 1990-talet, och 2010-talet så här långt varmare än 2000-talet. Kan man med trovärdighet hävda att "ingen uppvärmning skett" då? Det borde i alla fall inte vara möjligt för en seriös meteorolog.

Svar: Skaffa dig lite perspektiv på skalorna så att du kan lugna ner dig: http://www.stumblingontruth.com/articles/Its%20not%20the%20Heat%20its%20the%20Tepidity%2020150310.pdf
Lars Bern

#22 - - Gunnar Kjelldahl (C):

Lars Bern, menar Du att det tvärtemot alla mätdata inte skulle stämma att 2000-talet varit varmare än 1990-talet, och att 2010-talet så här långt varit varmare än 2000-talet?
Svar: Läs artikeln i länken. Med den takt uppvärmningen som kan iakttagas har så tar det några hundra år innan uppvärmningen slutar att vara till gagn för livet på jorden och får skadliga effekter. Tills dess har vi sannolikt hittat en rad lösningar på problemet. Idag är den lilla positiva uppvärmningen ett ickeproblem!
Lars Bern

#23 - - Gunnar Kjelldahl (C):

O.k, Lars Bern, då är vi överens om att ändå uppvärmningen har fortsatt. Du menar dock att det ändå är så lite så att det är försumbart.

De forskare från NASA, University of California och Harvard, som på senare tid släppt publicerade rapporter om den tilltagande avsmältningen i Antarktis och om havsnivåns accelererande höjning, är ju då inte av samma åsikt.

Har Du Lars någon relevant forskning som stöd, som motsäger dessa vetenskapsmäns slutsatser? Forskares namn, titel och institution emotses tacksamt! (Gärna en länk till rapporten också!)

Svar: Det är typiskt för er varmingar att fråga efter vetenskapliga källor, när ni själva inte anger några. Dessvärre ägnar sig NASA-forskarna som du nämner åt systematisk historieförfalskning genom sina omräkningar av historiska temperaturavläsningar. Det finns hur mycket dokumentation som helst om du besvärar dig att leta. Detta har helt urholkat förtroendet för NASA. Isen i Antarktis är f.ö. den mest utbredda sedan man började mäta. Här några axplock så att du kan läsa på. http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/

http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles_2011/Winter-2010/Morner.pdf
https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/01/20/massive-tampering-with-temperatures-in-south-america/

http://www.drroyspencer.com/2015/03/even-though-warming-has-stopped-it-keeps-getting-worse/
Lars Bern

#24 - - Gunnar Kjelldahl (C):

Lars Bern säger först att jag inte hänvisar till vetenskapliga källor, och kritiserar sedan just de källor jag angett, och kallar dem "historieförfalskare".

Jag förstår att det är besvärande för förnekelserörelsen att det inte finns vetenskapligt stöd för "ingenting-har-hänt-/-det-beror-inte-på-utsläppen"-teorierna, och det som återstår då för den som inte vill ta till sig verkligheten, är ju att odugligförklara all forskning. Det tycker jag är ett märkligt och ovärdigt förhållningssätt från en akademiker, oavsett vetenskapligt område.

#25 - - Gunnar Kjelldahl (C):

Jag vill också gärna kommentera detta med isutbredningen. Det är absolut sant att vinterisen över vattnen utanför Antarktis har haft en ovanligt stor utbredning de senaste åren. Det vet forskarna från NASA:s och de samarbetande universitetens vetenskapsmän också. Det de har forskat i är glaciärernas avsmältning över tid, vilket har betydelse för havsvattennivåerna, inte om den för tillfället rådande isbilden runt kontinenten.

Glaciärerna i världen är en del av energibalansen på jorden, och att de minskar både i norr och i söder är ett tydligt bevis över att denna energibalans förflyttar sig uppåt. När forskarna ser att det pågår en avsmältning, som dessutom är accelererande, så är det oroande. Att annan av denna glaciärforskning oberoende rapporter finner att samma utveckling gäller för havsnivåerna, så måste man ha kraftiga skygglappar för att inte se sambanden.

Men det är väl så i bästa konspirationsanda att all forskning på detta område är "historieförfalskning", köpt och tillrättalagd åt de illvilliga politikerna som vill få kontrollverktyg över världens befolkning?

#26 - - Alienna:

Gunnar Kjelldahls diverse "accelererande" förlopp, är hans egen 'specialitet'.
Det existerar inga observationer på någon acceleration (av något annat än den epidemiska fördumningen.)

#27 - - Anonym:

#25 Här har du lite historia om hur det varit med isen tidigare:
https://stevengoddard.wordpress.com/2015/03/13/no-net-change-in-arctic-sea-ice-thickness-since-1940/

#28 - - Gunnar Kjelldahl (C):

#26 "Alienna"
De accelererande förloppen är inte min "egen specialitet", utan forskningsresultat från vetenskapsmännen vid dels NASA och University Of California om glaciärernas avsmältning, och dels Harvard då det gäller havsnivåerna.

Till skillnad från andra amatörer så väljer jag att lyssna på den mest tillförlitliga expertisen då det gäller områden där jag själv inte kan tillräckligt mycket. För mig finns denna expertis företrädesvis vid de mest ansedda forskningsinstitutionerna, där kvalitetskraven är tillräckligt höga för att rapporterna ska klara "pre review" av andra forskare och kunna bli publicerade av de vetenskapliga tidskrifterna.

Svar: I en tid där USA:s president ställt sig i ledningen för klimatalarmism och han och hans medarbetare har startat en häxjakt på forskare som inte delar den politiska åsikten och påpekar att det presidenten påstod i sitt State of the Union var direkt falska påståenden, är det ytterst svårt att veta vilka institutioner man kan lita på. Det finns rader av bevis för hur ledande amerikanska institutioner systematiskt manipulerat ner historiska temperaturdata för att underbygga larmen om ett allt varmare klimat. Så Gunnar Kjelldahl du borde nog ha en lite mer kritisk blick och inte svälja den propaganda som sprids. På motsvarande sätt började amerikanska myndigheter att sprida propagandan om kolesterol år 1977 mot skeptiska forskare som motsade den. Även då ställde det du kallar "de mest ansedda forskningsinstitutionerna" upp bakom den politiska makten. Nu resulterar detta i en global hälsokatastrof av bibliska mått, 2.100 miljoner människor är redan överviktiga och hundratals miljoner har fått diabetes.
Lars Bern

#29 - - Gunnar Kjelldahl (C):

Lars Bern, jag konstaterar att världens länder nominerar sina bästa forskare till FN:s klimatpanels arbete, och att dessa forskare står bakom panelens slutsatser.

Om man ska få ihop detta om hur forskare diskrimineras och att därmed bilden som IPCC ger är felaktig, så måste det innefatta en världskonspiration. Tror verkligen Lars Bern att det är så?

Svar: Det finns ingen som helst enighet i forskarvärlden. Det enda där man kan tala om i stort sett enighet är i vad mån koldioxidutsläpp påverkar klimatet och där är jag med fler enig med majoriteten, tvisten handlar om hur stor denna påverkan är och om den är farlig. Var snäll och läs på ordentligt. Däremot finns det en uppsjö med bevis för hur många av världens av politiker styrda institutioner sitter och räknar ner historiska temperaturer för att dessa skall stämma med alarmistiska datormodeller. Principen är att om verkligheten inte stämmer med kartan så är det fel på verkligheten. Här kan du läsa vad en av USA:s ledande klimatforskare skriver: http://www.drroyspencer.com/2015/03/even-though-warming-has-stopped-it-keeps-getting-worse/.
När det gäller IPCC så är det inte en vetenskaplig panel utan en politisk med inskrivet i sina statuter från 1988 att man bara skall söka efter antropogena faktorer som påverkar klimatet, därför är man definitionsmässigt bias. Panelens slutrapporter är skrivna av politiker ihop med miljöaktivister från WWF och Greenpeace. Lätt att kolla om du är intresserad av hur det förhåller sig.
Lars Bern

Upp