Den inverterade rasismen

Tänkvärt från Lennart Bengtsson.

Tove Lifvendahl tar i dagens SvD en del av bladet från munnen och påpekar det absurda förslaget att Sveriges Radio och TV skall försäkra sig om tillräcklig etnisk mångfald vid SVT. Detta har som meddelats föreslagits av den tillträdande chefen, Hanna Stjärne, och uppenbarligen sanktionerats av SVTs styrelse.

SVT har dock inte insett att i dagens situation behöver man inte fotografier, ursprungsland eller skallparametrar det skulle vara både bättre och mer effektivt med en lämplig genkarta. Bestämningen av de lyckligt utvalda är emellertid litet svårare än dagens genuskvotering då vi har att göra med en mångdimensionell uppgift. Hur väljer man mellan de olika ”raserna” och vilken grad av rasuppblandning kommer att beaktas. I Nazityskland var alla halvjudar fördömda men”Vierteljuden” var det bara Joseph Göbbels och några till som ville ha bort, Hitler var i denna fråga mer tolerant. ”Mischlingar” var inte heller väl sedda bland de rastroende i tredje riket och inte heller tidigare i det väluppfostrade Sverige.

Som väl känt bland de som läst den svenska historien även före andra världskriget så utmärkte sig många ledande svenska politiker med att värna om den svenska rasen eller om individer med särskilt goda egenskaper. Det skulle inte finnas någon rasmässig ”bottensats” i det svenska folkhemmet. Bland de rasivrande hörde som bekant också ledande socialdemokrater som Hjalmar Branting och makarna Alva och Gunnar Myrdal. Även ledande svenska vetenskapsmän var aktiva som ex Svante Arrhenius i sin egenskap som medlem av Svenska sällskapet för rashygien. Sverige hade en framträdande roll och före 1933 måste tyska rasforskare få sin doktorsgrad vid det rasbiologiska institutet i Uppsala med sin hemvist i de senare så bekanta Dekanhuset. Med andra ord det är inte bara Sverigedemokraterna som har skelett eller instoppade lik i sina garderober.

I stället för att försöka det omöjliga att dela upp människor i etniska eller rasmässiga grupper innan beslut om anställning kan tas vid radio och TV vore det mer rimligt och förnuftigt att i stället försöka bredda den smala åsiktskorridoren och inte bara anställa människor som företräder en politik och värderingar som huvudsakligen återfinns inom miljöparti och vänsterparti. Man kan fråga sig när man senast anställde en person som företräder uppfattningar som man idag återfinner bland sverigedemokrater? Snarare skulle säkert en anställd som ändrat sin uppfattning i denna riktning få sparken. Samma sak gäller personer som har en kritisk inställning till dagens massinvandring eller inte heller anser att en klimatkatastrof är på väg eller att all ”smutsig” fossilenergi omedelbart måste väck liksom all farlig kärnkraft.

Det vore därför mer befogat to say the least att inom vårt främsta och mest dominanta massmedium bekymra sig att  i första hand anställa kompetent personal oberoende av genus eller ras och likaså inte som idag låta personernas politiska värderingar vara avgörande för anställning. Det är faktiskt betydligt viktigare att anställa en välutbildad och språkkunnig kongoles eller kines även om de vore politiskt konservativa än att kräva att ett visst antal måste vara kvinnor eller måste komma från Somalia, Kuba eller Israel. Givetvis är det bättre med en kunnig och välutbildad svart Sydafrikan än en okunnig och renrasig svenska från Södermalm hur riktigt hon än svassar fram i den allt smalare åsiktskorridoren vid SVT.

Lennart Bengtsson

1 mars 2015

1 Evert Nilsson:

skriven

Med tanke på SVT/SR redan är infiltrerat till 99,9% av MP, V och S så är din anmärkning relevant i allra högsta grad. Hade hoppats att alliansen skulle göra något åt saken, men tyvärr inget hände.

Enda hoppet är att SD får en egen majoritet och kan börja rensa upp i träsket av feminism och andra "nismer". Avskaffa nämnden för Radio Och TV och införa något som är neutralt. Idag består nämnden av de egna vilket är meningslöst.

3 Sigvard Eriksson:

skriven

Hanna Stjärne blev nog utvald till sin nya maktposition tack vare sina prestationer i UNT. Spåren förskräcker.

5 JB:

skriven


Den där s.k. rashysterin som framväxte under slutet av 1800 samt början och första halvan av 1900-talet, och särskilt inom vetenskapliga kretsar i både USA och Europa och Sverige, och tog sig till fanatiska proportioner under ett hysteriskt och desperat nationskrigande, den började nog sin bana med Darwin och ”The Survival of the Fittest”- teorier. Men i princip har det nog alltid funnits en dyrkan av skönhet, samt en evig dyrkan av vinnare, av segrare och av hjältar. Beskrivningar av människor med övernaturliga förmågor av olika slag finns i de flesta berättelser och sagor.
Efter vetenskapens genombrott, och efter den s.k. – Upplysningsperioden – ,efter Darwin och Arternas Uppkomst, samt teorier om The Survival of The Fittest, samt efter inbördeskrig i både Amerika, Frankrike och Ryssland, samt drömmar om världsherravälde inom olika materialistiska ismer och vetenskapliga drömmar om att kunna skapa det perfekta samhället och – den nya människan - , så växte en fanatism fram. (Även i Gamla Testamentet står det att de – ofullgångna - inte skall ges tillträde till Templet.) Detta har nog förekommit genom hela den mänskliga historien. Gravt skadade barn har – satts ut i skogen - , eller har avlivats direkt. Förmodligen har sådant kunnat ske därför att s.k. utvecklingsstörningar förmodligen har skrämt människor. Eller de har kunnat ses som straff eller som förbannelser av olika slag, som man då har velat gömma undan.

Men att vilja totalförneka att människor som – liknar varandra - , som särskilt kanske liknar varandra just i samma livsåskådning, ism, eller ideologi, samt även liknar varandra socialt, samt vad gäller fritidsintresse och livsstil, även klädstil, och som har liknande smak i övrigt, som talar samma ideologiska språk och som därmed har lättare att just kunna bekräfta varandras godhet, smarthet, coolhet eller modernitet osv., är nog en miss. Likheter söker sig till likheter. Däri ingår också kulturella, etniska, språkliga, traditionella likheter, som känner sig mer – hemma med varandra - , än med andra, vilket är likartat för absolut alla olika folk. Kineser känner sig mer hemma med andra kineser och ser inte på t ex svenskar som om svenskar vore kineser. Somalier, samer, finnar, norrmän, judar, romer, greker, amerikaner, spanjorer. Et cetera, m.m., osv.

Sådant är bara dumt att försöka få människor att vilja förneka. De flesta människor vill inte förneka sig själva och sina ursprung. Det är artigt och också människovänligt att tillerkänna dem alla sina ursprung. Svenskar som skulle flytta till Kina, Portugal, Chile, Kenya, Israel, Somalia et cetera, och där bli medborgare, skulle inte automatiskt kunna ses av dessa länders invånare som kines, portugis, kenyan, jude eller somalier et cetera, osv., m.m.. De skulle ses som svenskkines, svenskportugis, svenskchilen, svenskkenyan, svenskisrael, svensksomalier osv.

Alla olika folk med alla sina olika ursprung, föräldrar, far- morföräldrar, förfäder, som inflyttar till Sverige och blir svenska medborgare, skall inte behöva totalförneka sina ursprungsidentiteter och plötsligt bli kallade enbart för svenskar. Detta vore ju att avtvinga dem att skala bort en mycket stor del av dem själva, vilket inte vore varken särskilt artigt eller människovänligt.

Svenskar är svenskar och svensksomalier är svensksomalier, kineser är svenskkineser, samer är svensksamer osv. et cetera.

De är inte mindre medborgare med några mindre medborgerliga rättigheter eller skyldigheter för det.

Medborgarskap är medborgarskap inte folkgrupp.

Vänskaper samt samförstånd och samarbeten kan ändå ske mellan olika folk som har olika språk, olika etniska eller kulturella profiler, olika ursprung, som är medborgare i samma land.

Man behöver inte avkräva en total självförnekelse hos olika folkgrupper, människor, som invandrar till Sverige och blir svenska medborgare. Inte avkräva dem att totalförneka sina ursprung, genom att tvingas kalla sig enbart för svenskar när de inte är det. Det är inte varken artigt eller människovänligt.

Svenskar är svenskar.7 Direktdemokrat:

skriven

Sverige är en Monarki med repressiv demokrati, där PK-fascisterna sätter agendan...

9 gerry persson:

skriven

Tänkvärt kunskap och logiskt tänk ock sunt förnuft och livserfarenhet borde vara det bästa sättet att välja till sådana viktiga poster,,,,,Politikerna å byråkraterna är ju redan VÅRT STÖRSTA MILJÖHOT.......

11 Utter:

skriven

Hoppas verkligen att de på SVT får läsa detta.
Efter de har läst detta -Hur mår de? Om de inte starkt reagerar så ser de troligast sitt jobb enbart som en födkrok.
Tänk er en fotograf som enbart ser sitt jobb som en födkrok!? Hur ser bilderna ut? -Finns det glädje?
Verkligen bra skrivet.
Om inga reagerar på SVT, så lägg ner eländet så fort det är möjligt.

13 Daniel Svensson:

skriven

Till Johan Tisell och alla andra. Läs mer här om hur man tar bort SvD:s artikelspärr.

https://www.flashback.org/t2132256

15 Göran:

skriven

Johan Tisell: "SvD låter mig bara läsa ett visst antal artiklar per månad, så där blir det mest rubriker. Deras förlust och inte min!"

Två lösningar: 1) Använd flera olika webbläsare. 2) Rensa cookies från SVD.

Å andra sidan är SvD så vänstervridet idag att det nog räcker med 20 artiklar per månad. Samma med DI, en ekonomitidning som verkar ha som dold agenda att införa planekonomi i Sverige.

17 per eriksson:

skriven

Utbildnings - och kompetenskrav är en diskriminerande spärr för tillträde till riktiga arbeten och detta på goda grunder, vem skulle vilja bli opererad av en Mona Sahlin eller flyga med Fridolin som pilot eller tvingas stå ut med Jan Guillou som ÖB ?

Livet är inte rättvist, normala människor måste prestera, försaka och kämpa för att erhålla ett riktigt arbete.

Som tur är finns det en parallell arbetsmarknad med icke-job som varken kräver kompetens eller utbildning t ex politiker, journalist, byråkrat samt, nu för tiden, många läraryrken och eftersom standarden aldrig har varit sämre än nu så kan det rimligtvis inte bli värre av att praktisera positiv genus - och rasdiskriminering så kör på bara, en poäng i sammanhanget är ju att ingen vettig människa längre tittar på TV, läser gammelmedia eller tar politiker på allvar.

Om nu figurer som Anders Borg, Beatrice Ask & Jenny Strömstedt kunde/kan besitta tunga ministerposter & programledaruppdrag i nästan total avsaknad av relevant utbildning och kompetens så kan väl Abuukar från Mogadishu beredas plats för att läsa nyheter på Rapport.

19 Björn i Bromma:

skriven

SVT är numera mer eller mindre skräp. Sportsektionen är fortfarande bra, där håller man hög internationell klass.
Om Hanna Stjärne, med hennes personliga urvalskriterier, vore manager för en europeisk toppklubb i fotboll så skulle det bli sparken tämligen prompt.

21 Clas Persson:

skriven

Det är inte bara på SVT och SR politiken styr och styrt. En bekant sökte på 80-talet ett utannonserat biståndsarbete på Sida med destination Afrika någon stans. Han var kvalificerad för den uppgift den nyanställde skull få och kallades på anställningsintervju. Efter intervjuen träffades vi av någon anledning, han berättade då att han aldrig skulle få anställningen. Det hade visat sig att intervjuen gick ut på att fastställa min väns politiska tillhörighet. Att han uppfyllde anställningskraven i övrigt var av underordnat intresse. Hans minimala intresse för vänsterorienterade diktaturer diskvalificerade honom givetvis till någon anställning. Sida är i många stycken en helt osannolik oseriös för att inte säga kriminell organisation. För den som är intresserad finns en sann Sidahistoria i boken "Den okände 40-talisten". Den är skriven av undertecknad och finns på Adlibris.
Clas Persson

23 lennart bengtsson:

skriven


Clas Persson

Tack för tipset. Vad Du säger förvånar knappast. Frågan är huruvida SIDA bidrar med något positivt överhuvudtaget. Fredrik Segerfeldts bok Den Nya Jämlikheten ger en tankeväckande bild vad som behövs i utvecklingsländerna. I samband med dagens rapportering om Mugabes 91 åriga födelsedag och det groteska firandet ser jag bilden med honom och Ingvar Carlsson promenerande hand i hand vid den tid då det begavs sig. De allra godaste socialdemokraterna hjälper världen framåt.

25 Солжени́цын:

skriven

Bra. Det är en paradox att de som anser sig vara minst rasistiska i själva verket är mest rasistiska. Samma sak gäller feminister. Endast för den där kvalifikationer är det som avgör kan sägas varken vara rasist eller diskriminerande. Så fort du ska kvotera in invandrare eller kvinnor då ger du själv uttryck för just rasism och diskriminering.

Det är en observation att man har kapat vårt språk så det går idag inte längre att föra vettiga samtal inom ett antal områden för det finns inga ord som inte är värdeladdade så att de riskerar att diskvalificera argument och sakfrågan.

Ta detta att erkänna att det finns olika raser och folk. Vad är rasism då egentligen? I USA får alla ange sin ras. I Sverige har vi som sagt samer, o.s.v. Vidare har vi i Sverige hundratals föreningar som har någon hänvisning till ras eller ursprung. Två exempel är Afro-Svenskarnas Riksförbund och Judiska Föreningen. Men vad är då rasism? Det finns väl lite olika nivåer men i i Sverige tycks det vara att ens uttala ordet ras. Etnicitet fungerar och är något mindre "laddat".

Då visar dig sig inte sällan att många olika minoritetsintressen har hela sin grund vilande på att de har en annan ras eller etnicitet än svenskarna för annars är det inte minoriteter. Dock får vi svenskar inte tala om det.

För mig är det ganska enkelt. Du älskar dig själv och dina barn mer än din granne och dennes barn men det betyder inte att du diskriminerar dem för det eller hatar dem. Bara att om du får välja så säger biologin att du själv och din avkomma står dig själv närmast. Där finns svaret som jag ser det. Det finns m.a.o. ingen motsättning mellan egenintresse och andra. Det är i grunden helt naturligt. Sedan interagerar vi med andra när det gynnar oss själva. Det sker oftast genom ett synnerligen vackert system där vi måste ge för att få, vilket är ett synnerligen naturligt och långsiktigt hållbart system.

För att få något så måste du göra något för någon annan. Kan man tänka sig ett mer vackert och snillrikt system och mindre egoistiskt?

Utifrån dig själv, dina barn, din familj så minskar sedan den biologiska och naturliga samhörigheten. Endast om vi tror att vår gata, vår by eller land också kan vara till nytta för oss själva så är vi beredda att bidra. Självklart blir då de som redan bor i Sverige viktigare än vilt främmande människor vi inte har en aning om vilka det är. Det är inte rasism utan sunt förnuft och bygger på biologi.

När det sedan gäller rasism så är det ytterligare en paradox därför att de folk för vilka rasen inte är viktig kommer självklart att dö ut. För dem det är viktigt kommer det att ta betydligt längre tid. Så kan du få ett folk att själva tro att ras är helt ovidkommande har du också lagt grunden för den rasens försvinnande på sikt.

Därför är jag själv misstänksam mot alla som ofta brukar kalla vita för rasister då jag aldrig hör samma anklagelser om andra raser eller etniciteter. Det är någonting mer som pågår här än bara att vi i väst är rasister. Det är någon som vill att bara vita ska försvinna. Det gör mig misstänksam.

Jag skulle inte alls vara lika misstänksam om man varje vecka hörde att samer, judar, kurder, kineser och afrikaner var rasister. Då vore det mer en världsomspännande rörelse som mål att skapa endast en människa med blandningar av alla raser, kanske kan vi kalla den - Homo Consumicus. Dock är detta inget som sker idag utan idag är 100% av rasisterna och rasismen lokaliserad till vita Européer. Det känns mer som en anti-vit agenda för mig än någon genuin anti-rasism.

Kanske kan den nyfikne läsaren få sig en tankeställare genom att lyssna på
denna Harvard-Professor. Det är i min värld något som skrämmer mig. Vi borde kanske se upp?

https://www.youtube.com/watch?v=7vBNe89FtqE

27 Kurre Halvardsson:

skriven

Mycket läsvärt tack för dina rader.

29 bom:

skriven

Komiskt att höra svenska journalister framhålla att det ryska folket låter sig vilseledas av ryska media som är helt styrda från Kreml. De svenska journalisterna skäms uppenbarligen inte alls över sin egen sits. Ingen rodnar. Ingen sänker blicken. Alla håller de masken. Lägg ned SR/SVT. Är dom verkligen inte medvetna om sin egen skamliga situation?

Svar: Gjorde exakt samma reflexion!
Lars Bern

2 Lars Bohman

skriven

Identitetspolitiken innebär att alla församlingar, inklusive SR och SVT, ska innehålla en proportionell del av kvinnor och män, HBTQ-personer (homo-, bi- och transsexuella etc), handikappade, rasifierade osv.

Detta skulle enklast åstadkommas genom ett slumpvis urval ur befolkningen så att ingen kunde känna sig missgynnad. För det finns ju andra "identiteter" som det diskrimineras mot, t ex äldre. Faktiskt kan man räkna med hur många identiteter som helst. Att de väldes slumpvis kommer dock aldrig att hända eftersom de gynnade inom den politiska och mediala eliten då skulle få stå tillbaka helt.

Det uppenbara alternativet till identitetspolitiken är att de mest lämpade utses till högre poster och församlingar. Det kallas meritokrati - den med mest meriter i form av utbildning, kunskap och erfarenhet får bestämma. Det som förr var en självklar och lagstadgad princip för samhällets ledning har numera närmast blivit ett skällsord.

Jag skulle tro att samhället skulle vinna enormt på meritokrati jämfört med identitetspolitik som alltid kommer att ha ett drag av godtycke samt ge oss undermåliga chefer och beslutande församlingar.

Det enda undantaget tycker jag skulle vara Riksdagen, där man med fördel kunde slumpa ut deltagarna så att de blev representativa för samhället i stort. Då skulle man nämligen slippa alla dessa karriärpolitiker och istället stimulera "vanligt folk" att aktivera sig i politiken. (Lobbyister skulle få det svårare också. De borde för övrigt förbjudas.)

Vad talar emot att den mest meriterade får bestämma?

Svar: Inom Public Service skulle det bli ett riktigt lyft om men gjorde ett helt slumpvis urval ur den läskunniga delen av befolkningen. Så varför inte förorda det.
Lars Bern

4 Bengt Söderberg

skriven

Lennart B ger här en utomordentligt väl genomtänkt och klok beskrivning av en problematik som få vågar ta upp offentligt i dagens Sverige.

Det är läsvärd utbyggnad de synpunkter som Tove Lifvendahl förtjänstfullt behandlar i sin modiga och välformulerade ledare i dag.

6 JB

skriven

Svårt ändå att kunna bortse från en verklighet där likar söker sina gelikar, inom alla områden.

Det är en slags naturlag. Lättare att göra sig förstådd. Lättare att förstå. Lättare att kunna bekräfta. Lättare att kunna bli bekräftad.

Likadant för alla olika folk.

Svårt att förneka verkligheter.

8 Samuel af Ugllas

skriven

Hanna Stjärne vet alla vem hon är men vem är Anna-Karin Celsing?

10 Johan Tisell

skriven

När jag ilsknade till på Boxer förra våren och sa upp abonnemanget hittade jag in i streamade tjänster i stället. Som en spin off av detta val har jag nog sett mindre än 10 timmar SVT eller TV4 på ett år. Och inte ett enda nyhetsprogram.

Papperstidningar slutade jag med för ca 15 år sedan och i dag är jag mer upplyst än någonsin, skummar igenom SvD, GP, Ny Teknik, Di, Dagens Juridik men också Fria Tider varje dag.

SvD låter mig bara läsa ett visst antal artiklar per månad, så där blir det mest rubriker. Deras förlust och inte min!

Jag förutser alltså att SVT tar död på sig själv, mina barn har aldrig lagt många timmar där, sedan de växte ur Bollibompa.

SVT:s och övriga MSM:s "välvilliga" censur dödar dem själva!

12 Evert Nilsson

skriven

@Johan Tisell, du behöver bara rensa dina cookies så kan du fortsätta att läsa SVD.

Lite olika hur du gör det i olika webb-läsare. Enklast är att använda CCleaner https://www.piriform.com/ccleaner/download/standard

Gratis och suveränt.

Annars kan du välja att surfa privat som också finns i olika webb-läsare, heter dock olika. Då sparas inga cookies och du har SVD utan problem.

14 ces

skriven

# 8 Anna-Karin Celsing har sin bakgrund i Tricorona, ett konsultföretag som säljer klimattjänster och "avlatsbrev" = klimatkompensation.

16 Göran

skriven

Det som förvånar mig väldigt mycket är hur alliansen totalt accepterar och till och med försvarar Public Service såsom SVT. Är det okej för dem att ha en kanal som miljoner människor ser på och som hela tiden propagerar mot alliansen och för socialism?

De kunde gott ha infört betal-tv för SVT. De som vill se på SVT betalar för det. Det är det enda logiska och rättvisa. Att ha licens för en tv-mottagare är så långt från frihet man kan komma och ett klart brott mot äganderätten.

Märk väl att det inte är allt för långt bort i historien som det på allvar diskuterades om att införa förbud för boende i Sverige att både se och lyssna på både radio och tv från andra länder. Medborgarna kunde få fel information.

Märk väl igen att tankebanorna i stycken ovan inte alls är långt borta även idag. Det är bara att se på regeringen och riksdagens tillkortakommande i att införa digitalradio.

Svar: Du kanske bör fundera över, på vilken sida av mittlinjen som flera allianspartier idag står på?
Lars Bern

18 Fidan & Divine

skriven

Fin blogg du har!
Klicka gärna in hos oss

20 Johan Tisell

skriven

Tack för alla råd, ytterligare ett är att det finns flera datorer hemma...

Men som Göran skriver så spelar det ingen roll. Genom att svepa över sidan ser man VAD de skriver om och det räcker tyvärr långt. Man ser att de är som alla andra MP/VPK

22 tipp

skriven

http://www.cbsnews.com/news/recruiting-for-isis-60-minutes/
Beträffande mångfalden så ska man kanske sätta in enfalden i sitt sammanhang. Ovanstående inerevju med en imam har en del att säga men få i Sverige vill väl lyssna.
Det finns 150-200 utanförskapsområden i Sverige. Alla goda svenskar ser dessa som områden där människor inte integrerats i det svenska samhället.
Goda muslimer ser det som områdena som ännu inte är integrerade i en muslimsk stat. Men det är en tidsfråga. Kriminella gäng i områdena är en tillgång för ändamålet ty de visar att kristna och/eller sekulära stater sprider oordning och kriminalitet. De visar att islam är bäst och det är lätt för alla muslimer att se det.
I "innanförskapsområdet" är enligt svensk lagstiftning det inte något sllvarligare brott om en person yngre än 18-20 år råna, slår ner eller våldtar. Åklagarna släpper dem lika snabbt som polisen kommer in med dem. Brott som renderar mindre än 3 månaders fängelse lär också avskrivas i stor utsträckning. Det är inget problem för åklagare och politiker; det är polisen som anses dålig. Det allvarligaste brotten i "innanförskapsområdet" är idag "hets mot folkgrupp".
Utanförskapsområdena kommer att bli fler och fler därför att ledande personer där vill inte att de ska integreras. Politiker vill att alla ska rösträtt därför att det på kort sikt gynnar partierna. På längre sikt röstar majoriteten bort sådant som åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Rätten att äta vad vi vill och klä oss som vi vill. Vi är redan på god väg eftersom de goda är så toleranta att de goda kan tillåta oss blir andra klassens invånare i det land vi byggt upp.
Min bild av Sverige om 50 år är att Svealand och Götaland domineras av andra än svenskar och de svenskar som inte hade pengar eller kunskaper att emigrerar bor i Norrland där de tillsammans med finnar och norrmän, möjligen hjälp av ryssar, håller stånd mot en religionsdominerad frammarsch.
Den kunskapsföraktande klimatalarmismen ligger i samma fåra som den nya religionen, som för tusen år sedan ansåg att matematik och fysik, d v s vetenskaplig kunskap, var djävulens verk. Att hålla folk i okunskap är en viktig ingrediens för att kunna ta makten, och härligheten. Tyvärr ser vi inte utfallet förrän om fyrtio, femtio år.
En rolig motsats till det senaste är den nya motarbetade koströrelsen lchf. Oberoende vad myndigheterna predikar (i religiös anda) så kan väldigt många människor som vågar prova själva se inom 1-2 veckor att myndigheterna har fel.24 tommy

skriven

tasism rasism rasism rasism de enda jävla ord som finns i detta samhälle

26 Olle G

skriven

Du prickar ett problem, ett brett problem, i alla fega själar ett problem - mångfalden... av åsikter, och det som hindrar dem (åsikterna) att komma på bordet. Det undertryckta (av rädslor eller vad) växer snabbare dolt än öppet! En pedagogisk/psykologisk naturlag.
Att välja något annat än det aktiviterna/verksamheten/organisationen i grund behöver är en slags lögn. Egocentrerad såklart.
Tack Bengtsson, för inlägget, men åt helvete går det - med stormsteg :(
Mobilisera.

28 Samuel af Ugglas

skriven

Ingen vågar berätta vem Anna-Karin Celsing är?

30 tipp

skriven

Apropå youtubeinlägget från Солжени́цын i stilla fundering: om man lyckades utrota alla vita vad skulle då fortsättningen bli? Så som jag lärt mig så är vita (nordbor) bara ursprungliga afrikaner som anpassat sig till det nordiska ljuset. D-vitaminbrist ledde till att bara ljushyllta överlevde i svaga solljuset här uppe. Om då nya folkvandringsgrupper vandrade norrut så blev de efterhand också vita. Ska då dessa också utrotas? Var dras gränsen mellan ljusa och mörka afrikaner?
Kaffer har vi fått lära oss är ett nedsättande ord. Ordet är det ord muslimerna använde på sydafrikanerna. Det betyder något i stil med otrogna eller hedningar. Ordet övertogs av de senare kommande europeerna. Kommer även muslimer sättas på skolbänken i språkfrågan? För övrigt var det muslimerna som i stor utsträckning sålde afrikaner som slavar till europeerna för arbete i Amerika.
Någon har gått vilse.