Der Spiegel och Naomi Klein löser klimatproblemet

Gästinlägg från professoe Lennart Bengtsson:
I veckans  nummer av der Spiegel har tidningsredaktionen dammat av ”die dicke Bertha” och lossat av några våldsamma klimatsalvor mot det kommande Parismötet mot slutet av året. Till sin hjälp har de tagit den attraktiva skribenten Naomi Klein som i sin nya bok har klargjort att huvudfienden i klimatkampen är det kapitalistiska systemet. Trots att det bär mig emot att argumentera mot en vacker och säkert uppriktig kvinna så är dessvärre hennes uppfattning inte bara fel utan även hopplöst naiv. Det är dock ingen tvekan att hennes bok kommer att bli en bestseller i Sverige och säkert kommer inte minst vänstern, de gröna och feminismen att ha fått en guru av rätt genus som med råge kommer att slå ut våra inhemska mera luggslitna klimataktivister.  Att sakligt försöka diskutera klimatfrågan kommer efter der Spiegels kanonskott och Naomi Kleins stridsskrift att bli en praktisk omöjlighet under resten av året.

Även om den växande emissionen av växthusgaser är ett problem på lång sikt är det i dag inte ett akut problem.  Den globala uppvärmningen har hittills varit ringa och det finns ingen vetenskaplig grund att vädret har blivit mer extremt. Stormarna är inte värre än tidigare och kommer snarare att bli färre i ett varmare klimat vilket är en följd av att polarområdena i allmänhet värms upp mer. Man kan förvänta sig att extremt varmt väder blir något vanligare och extremt kallt väder mindre vanligt med detta går ytterst långsamt som vi kan se från årets fimbulvinter i USA som lika gärna kunde ha hänt i Sverige. Havet stiger likaså med ca 3mm/år men har inte ökat takten under det senaste 23 åren som vi kan se från radaraltimetrimätningar från satellit. Det finns därför ingen anledning att bygga upp en panikatmosfär som om något riskerar leda till förhastade och på sikt felaktiga och kostsamma beslut.

Orsaken till de ökade utsläppen av koldioxid  är jordens ökade befolkning och önskan hos jordens alla fattiga att leva ett liv som är lite bättre och mer hoppfullt och kanske till och med kunna åka taxi någon gång som lär tillhöra några av Naomi Kleins miljösynder.

Att tro att ett socialistiskt system eller ett icke-kapitalistiskt system (vad man nu menar med detta) skall lösa jordens energi- och miljöproblem är fullständigt naivt som vi kan se från de socialistiska systemens ohyggliga miljöproblem. Åtminstone der Spiegel borde känna till de kostnader som behövdes för att lösa de problem som DDR lämnade efter sig. Elbe var en död flod vid den tyska återföreningen som nu tack vare det kapitalistiska systemet har återvänt till livet. Även Sverige drabbades av DDRs utsläpp och under 1980-talet hade man mer svavelnedfall över Sverige från var sydliga granne än vad det egna landet självt släppte ut.

Miljökatastroferna i Sovjet och numera även i Kina visar vad socialistiska samhällen är kapabla att ställa till med. Faktum är att en av de få länder som markant minskat sina  CO2-utsläpp är USA genom sin ökande gasutvinning!

Snarare är det nog så att det enda hoppet att lösa jordens långsiktiga miljöproblem är via det öppna och fria samhället och inte genom en socialistisk diktatur allra minst på en global skala.  Detta borde inte minst der Spiegels redaktion känna till.

 

Lennart Bengtsson

22 februari 2015

Hållbar utveckling | Klimatmarxismen | |
#1 - - Evert Nilsson:

Först Al Gore/Obama och sedan Fru Klein/der Spiegel. Inget synes kunna rädda jorden från den kommande undergången.

Hon är väl lika trovärdig som vårt eget miljömonster Fru Romson. Grön diesel, giftiga bottenfärger och Gud vet vad.

Svar: Hon är vackrare än Romson!
Lars Bern

#2 - - Eschaton:

Lars Bern och Evert Nilsson,

hon är både vackrare och intelligentare än Romson. Men drar tyvärr alldeles för mycket åt vänsterperspektivet.

Märkligt nog finns det en del skickliga intellektuella med starka vänsterböjelser. Men stor intelligens och kunnighet utesluter förstås inte vita fläckar i tankelandskapet.

#3 - - Rolf:

Hej Lennart!
Håller med dig i allt. Men snälla, vad har Naomi Kleins utseende med saken att göra? Och varför skulle det bära dig emot att argumentera mot en vacker kvinna? Skulle hon ta illa vid sig bara för att hon är vacker? Dina kommentarer ang hennes utseende signalerar en grov underskattning av kvinnor, särskilt vackra sådana!

#4 - - Lars Myren:

Tack Lennart. Mycket viktigt att alla incl. politikerna inser att Global Warming inte är en verklig, vetenskaplig fråga utan en politisk, som drivits av rödgröna aktivister efter kommunismens fall.
Presidenten för UNFCC, FN's topporganisation för Climate Change, Christinia Fugueres hävdar, senast i Davos i år, att klimatfrågan är en kamp för att nedkämpa huvudfienden Kapitalismen, samma som Naomi Klein hävdar.
IPCC's ledare, Pachauri, underställd UNFCC, dvs Fugueres, hävdar likaså att AGW-teorin (antropogenic global warming)är ett medel för överföring av kapital från det rika väst till fattiga öst.
Frågan varifrån kommer den ökande halten av koldioxid i atmosfären är inte så klarlagd att vi kan veta att den kommer från människan till dels eller i sin helhet som hävdas av bl a IPCC. Vi vet att vulkaner ovan och under havsytan sänder ut (spyr ut !!) koldioxid liksom skogsbränder, naturliga genom blixtnedslag t.ex. eller skapade av människan . Naturliga CO2 utsläpp per år är 20 gånger större än den koldioxid som människan skapar genom förbränning av ved, ( av gödsel av fattiga i Afrika t.ex.) olja mm. Koldioxid balansen är inte vetenskapligt fastställd, vare sig upptag/utsläpp av växtlighet, oceaner eller atmosfären, som det är närmast omöjligt att med någon noggrannhet mäta dessa strömmar av koldioxid. Människans utsläpp är en del i det hela men mycket mindre än de naturliga strömmarna till och från atmosfären.
Med vilket system vill de rödgröna ersätta kapitalismen? En global diktatur? Eller tillbaka till feodalism? Vänligen Anne och Lars

#5 - - Jimmy:

Det finns en trailer om boken på denna länk.
http://thischangeseverything.org/

#6 - - Lasse:

Under det senaste 60 åren har temperaturen ökat med 0,4 grader varav en del antas bero på fossil förbränning.
Samtidigt har världens befolkning dubblats och fattigdomen halverats.
Nord Korea är ett land som klarat sig från kapitalismen.
Där är det svält och elände men väldigt mörkt på natten. Ett lysande föredöme?
Vi har en utmaning att producera mer mat de närmaste 40 åren än vi gjort tidigare under historisk tid. Då bör vi nyttja bästa möjliga teknik så länge vi inte ser större nackdelar med detta.

#7 - - Göran:

Ett socialistisk system eller socialistisk ekonomi (planhushållning) innebär ett enorm slöseri med naturtillgångar. Ett sådant system kännetecknas av produktion av varor som oftast ingen vill ha.

#8 - - Bengt Söderberg:

Elegant skrivet, Lennart!

Tänk om man skulle kunna få någon revolterande journalist att smuggla in det här i MSM.

#9 - - D Lundqvist:

"Även om den växande emissionen av växthusgaser är ett problem på lång sikt är det i dag inte ett akut problem." Tyvärr spelar den meningen hela alarmiströrelsen rätt i händerna. På grund av den meningen är det nu bara en diskussion om hur stora försiktighetsåtgärder Centralstaten skall vidtaga med skattebetalarnas pengar för att vara beredd i startgroparna in för klimatkatastrofen/-erna? CO2 kan omöjligen vara ett problem då vi redan idag, med 400ppm, ligger farligt nära den nivå på 150ppm då växtligheten drabbas av global massdöd.

#10 - - Björn i Bromma:

Prinsessan Romson blev häromdagen helförbannad på Vattenfall då bolaget informerade om prissättningen för snabbladdning av elbilar på deras laddstationer så att presumtiva kunder blev ordentligt informerade om vad man ger sig in på.
Miljömupparna är inte ens insatta i det mest elementära.

#11 - - bom:

#10
Vattenfall har säkert räknat på drivmedelskostnaden för bilar och nu anpassat sig till den våldsamma överbeskattning som Dieselåsa drivit igenom för oss andra när det gäller diesel och bensin (och som hon vill öka ytterligare bortåt f n 30 kr/liter). Energibolagen har blivit skatteutsugare de också. Detta gillar alltså inte Dieselåsa för hon vill tvinga oss att köra usla elbilar via sina straffskatter som hon själv undviker till varje pris (för en ledare skall ju vara "jämlikast" av alla svinen)

#12 - - Olof Hellström:

Bäste Lennart !
Efter att ha läst Dina och Lars Berns bloggar och hittills inkomna kommentarer kan jag konstatera att de förstnämnda mer skadar än de hjälper.
Så vitt jag förstår betyder beteckningen "antropogen" på svenska
" av oss människor genererad " eller ?
FN - organet IPCC har sedan slutet av 1980 -talet förgäves försökt
att med så väl justa som bevisligen ojusta metoder framlägga bevis
på att vi människor har med 90 % (år 2007) och höjt till 95 % (år 2013)
sannolikhet ansvarat för den ICKE INTRÄFFADE GLOBALA UPPVÄRMNINGEN
SEDAN år 1998.Den engelske matematikern Douglas Keenan
har i en helt klarläggande utredning fastlagt att IPCC:s påstående
saknar vetenskaplig grund på grund av en felvald linjär statistik-
modell och måste därför förkastas.
Det är mycket hög tid att vi gör detsamma.Parismötet bör inställas i
brist på trovärdigt vetenskapligt underlag för ett nytt klimatavtal.
mvh / Olof

Svar: Parismötet handlar inte om vetenskap utan är en del i en global kamp om makt.
Lars Bern

#13 - - Bossebuss:

Jag har med ökande frustration och besvikelse försökt förklara för vissa akademiskt högt bildade personer i min närhet, att det inte är människan som är den största anledningen till klimatförändringarna utan att de är naturliga orsaker och att de anklagelser och påståenden om den antropogena påverkan från bl a IPCC, är fel och orättvist mot oss människor.
Men det har blivit som att peta i ett infekterat sår när jag tar upp det med dem, för jag själv är inte akademiker(?). Dessa personer ger sig inte utan är helt övertygad om sin egen uppfattning och ovillig att ta intryck av det jag förklarar. De acceptera bara att vi människor skulle vara de som orsakar klimatförändringarna och isarnas avsmältning mm, mm.
De tar inte det minsta intryck av de faktauppgifter som jag lämnar eller redogör för, de historiska bevis som klimatforskare lagt fram, som bl a Tege Tornvall radar upp i sin bok "Solen driver vårt klimat".
Nej, man anser att det är människan som är den stora boven, säger de och nämner de synbara luftföroreningarna i våra större städer, inte minst i Kina och i andra större världsmetropoler samt från den tredje världens ständiga förbränning av trä, ris, kol och olja. Men när jag ändå försökt att med siffror och fakta resonera med dem, då lägger man ner diskussionen med mig! Man vill inte längre lyssna på vad jag har att säga eller de faktiska uppgifter jag lämnar. Men att själva ta reda på hur det ligger till, det har man inte tid till, förklarar man. Man vill inte lyssna på fakta eller var jag har fått dessa ifrån, utan man behandlar mig som en hjärntvättad outbildad oinformerad kork. Väldigt kränkande, måste jag säga.
Jag börjar därför mer och mer inse att jag nog ensam får försöka behålla mina kunskaper för mig själv, eller bara prata om dem för personer som verkar vara mottagliga och inte så totalt hjärntvättade av den mördande propaganda som ständigt öser över oss från det politiskt korrekta etablissemanget, från politiker och massmedia. TYVÄRR!!
Det känns bittert.

#14 - - Lasse Forss:

Douglass North fick Riksbankens pris i ekonomisk forskning till Alfred Nobels minne 1993. North forskning gick ut på att undersöka vilka faktorer som skapar välstånd. Och han gjorde det från 900-talet. (Västvärldens uppgång, SNS´s förlag). Och vad är det då som skapar välstånd? Jo, äganderätt och fasta spelregler. Och de fasta spelreglernas funktion är att skydda äganderätten. North såg inte några exempel där välstånd skapades utan äganderätt. Motsatsen till äganderätt är socialism.
2011 besökte jag Vietnam. Vår guide berättade, att när han gick i skolan, så fanns det inte ens lite ris till frukost varje morgon: "När vi hade socialism svalt vi, när vi fick marknadsekonomi har vi inte behövt svälta längre. Och nu tjänar 2 % så mycket att de kan göra vad som helst, köpa privat helikopter till exempel. 30 procent har en mycket bra standard och ingen behöver svälta". Ja, det var guidens lägesbeskrivning.
Hugo Chavez hade troligen hört att socialism aldrig fungerade. Därför skapade han "21:a århundradets socialism".
Nuvarande presidenten, Maduro, sliter med den nya politiken. Landet är i det närmaste bankrutt. Nog är det fantastiskt att det finns en ideologi som kan skapa fattigdom i ett så rikt oljeland som Venezuela.

Svar: Vi är helt eniga.'
Lars Bern

#15 - - lennart bengtsson:

Bossebuss

Hälsa Dina akademiska vänner att klimatet är mycket komplext och ingen av oss kan hävda att vi förstår allt. Vi har bara studerat klimatet seriöst i några decennier och det är en av de svåraste vetenskapliga frågor som finns. Tyvärr är säkerheten i uppfattningen ibland omvänt proportionell mot insikten. Däremot kan vi inte utesluta att människan påverkar det globala systemet och dit hör växthusgaserna. Under ca 150 år har fysikerna känt till att koldioxid, metan och ett antal andra gaser påverkar jordens strålningsbalans och därmed temperaturen vid jordytan. Emellertid klimatet varierar slumpartat av sig självt och det är därför som det nu är mycket kallt i Nordamerika liksom det var bittert kallt hos oss för 4 år sedan. Dessa variationer i vädret dominerar klimatet nära nog fullständigt och det är faktiskt fortfarande svårt att identifiera bidraget från de ökande växthusgaserna mot bakgrunden av dessa väldiga variationer. De flesta av oss som sysslar med klimatforskning menar i alla fall av vi kan se ett mindre bidrag från växthusgaserna och det återstår att se om det kommer att bli ett allvarligt problem eller inte.
Lennart B

Svar: Här: http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthuseffektenkan man se absorptionsspektrum för växthusgaserna som utgör den vetenskapliga grunden för hur atmosfärens gaser påverkar in- och utstrålning till/från jorden.
Lars Bern

#16 - - Peter Grafström:

Den gentemot Usa lågmälda kritiken på denna blogg gör det motiverat att påpeka, beträffande försvaret av marknadsekonomi mot socialistisk planekonomi, att det handlar om en anglosaxiskt dominerad oligarki vilken försåtligt påtvingar sina konkurrenter ineffektiva system, för att därigenom behålla sin hegemoniska makt över världen. Detta är ett stående inslag att anglosaxarna genom Marx och andra sk progressiva och radikala krafter underminerar konkurrenter. Vänsterfolk har ännu inte vågat ta till sig detta. Skulle de göra det finns det möjlighet till en mer konstruktiv vidareutveckling. Dilemmat med fri marknad är att den leder till en oligarki. Vill man komma åt det behövs en stark balanserande statsmakt och det är svårt att se hur en sån makt skulle kunna tolerera att privatpersoner får skapa pengar ur intet. Både vänsterfolk och borgerliga undviker detta viktiga ämne. Kontantupproret och kontantuppropet är två initativ som kanske ger en öppning i debatten.
Björn Eriksson: http://www.kontantupproret.se/

Den väl insatte Michael Thuden kommenterar saken på https//:parasitstopp.wordpress.com

#17 - - Stella:

"När du bara har två val - välj det tredje..."

Det första vi måste göra upp med är de FALSKA DIKOTOMIERNA. Att vi bara har kapitalistisk ekonomi å ena sidan, och socialistisk å andra, är bara ett sätt att styra oss. Håller med dig Peter G.

Alla situationer när vi tvingas in i en polär valsituation är falsk. En av Metros kåsörer beskrev det enkelt för några år sen. Hennes dotter fick varje kväll valet att somna med tänd eller släckt lampa. Dottern ifrågasatte aldrig att hon måste gå och lägga sig, för hon kände att hon hade makten över mamma att välja tänd eller släckt lampa. Vi är precis likadana i vår "valfrihet" i vården, på elmarknaden, i politiken, i valet av kanaler, av tidningar, av partier.

När vågar vi revoltera mot att de som styr oss vill att vi ska sova?

#18 - - Maria:

Kunde tyvärr inte ta till mig artikeln eftersom författaren konstant referade till Kleins skönhet. Ingen människa med ett vackert yttre är intresserad av att höra om hur bra man tydligen ser ut hela tiden. Det är lika irrelevant som frågan om ras och kön. Författaren framställer sig som gubbig och patetisk i sin dyrkan av Klein.

Svar: Nej det var givetvis inte politiskt korrekt av Bengtsson att uppmärksamma Kleins skönhet. Icke desto mindre var det relevant eftersom hon genom sin skönhet får en free ride för sina socialistiska idéer, speciellt bland patetiska politiskt inkorrekta gubbar. Eller hur?
Lars Bern

Upp