Fredsprojektet EU havererar snart!

Ingen svensk politiker har så starkt framhävt EU som det stora fredsprojektet, som den förre utrikesministern och tidigare statsministern Carl Bildt. Och ingen mer än han bland svenska politiker, har heller bidragit så starkt till det som nu sker.

Kommunismens totalfiasko i början av 90-talet öppnade fönstret för en verklig fred mellan öst och väst. Ronald Reagan lyckats då bringa ondskans imperium – det kommunistiska väldet under Sovjetunionen, till en bankrutt. Det kalla kriget tog slut. Warszawa-pakten upplöstes. Muren igenom Berlin som symboliserat gränsen mellan kommunistdiktaturerna och västs demokratier revs ner. Vi kunde börja umgås på ett civiliserat sätt med folken i Östeuropa.

Om EU menat allvar med sin målsättning att vara ett fredsprojekt så hade fortsättningen varit ganska given. Man skulle satt sig ner med den nya demokratiska ryska Jeltsin-regimen och på allvar diskuterat hur det nya fredliga Europa skulle organiseras på bästa sätt. En upplösning av NATO som ju var en mot Sovjetimperiet riktad militärpakt skulle ha lagts på förhandlingsbordet. Målsättningen borde varit given; att integrera Rysslands, de tidigare sovjetrepublikernas och de övriga gamla kommuniststaternas ekonomier med EU:s.

Ett marknadsekonomiskt Storeuropa med Västeuropas moderna industri och höga tekniska utvecklingsnivå ihop med Rysslands enorma råvarutillgångar, skulle snabbt ha kunnat utvecklas till världens ledande ekonomiska stormakt. Detta Storeuropa skulle även bli mindre beroende av USA:s militära försvar av de viktiga oljeleverantörerna i Mellanöstern, eftersom man blev självförsörjande på energi.

Men så har det inte blivit. Vi måste faktiskt börja fråga oss – varför?

Till en början släpptes Ryssland in i Västeuropas finrum och det fanns säkert europeiska politiker som trodde att man var på väg mot ovan nämnda fredsstrategi. Men i USA fanns det starka intressen som var allt annat än entusiastiska över den utvecklingen. Det var lätt för amerikanerna att räkna ut att ett Storeuropa på kort tid skulle kunna bli ekonomiskt starkare än USA och på lite sikt även militärt. Och bakom krönet lurade ett kommunistiskt Kina som tio år tidigare övergivit planekonomin och gått över till en rekordsnabbt växande marknadsekonomi. USA ville ha världsherravälde nu när Sovjet var borta och det gällde därför för USA att se till att det inte dök upp någon ny maktsfär som kunde hota den rollen.

För amerikanerna innebar också ett fredligt Europa att alla de gamla allierade länderna i väst avrustade och orderböckerna inom den enorma amerikanska vapenindustrin började eka tomma. På det hela taget låg det inte alls i USA:s intresse, att ett avspänt Storeuropa med en integrerad marknad skulle växa fram.

Istället för att avveckla NATO och gå in för ett avspänt förhållande till ett demokratiskt Ryssland, satsade amerikanerna på en aggressiv utvidgning av NATO. På olika sätt började man locka in en rad gamla öststater och sovjetrepubliker i alliansen. Det rådde ingen tvekan om att utvidgningen var riktad mot Ryssland och att den skärpte motsättningarna på nytt.

USA såg till att alliera NATO hårdare med EU, vilket drog in även icke NATO-stater som Sverige i USA-sfären. Vår användning av den lilla försvarsspillra vi hade kvar för insatser åt NATO i Afghanistan talar sitt tydliga språk. USA övade givetvis även påtryckningar för att EU snabbt skulle sluka så många som möjligt av de gamla öststaterna och sovjetrepublikerna, för att bryta deras naturliga ekonomiska band med Ryssland så fort det gick.

Eftersom Turkiet var ett med USA allierat NATO-land måste givetvis även detta muslimska och asiatiska land in i EU. Med Turkiet i EU skulle inte längre unionen vara europeisk men det struntade man i. Kampanjen för att få in Turkiet i unionen avslöjar den amerikanska strategin med all önskvärd tydlighet. En av den politikens mest högljudda förespråkare har länge varit nämnde Carl Bildt.

Utvidgningen av EU forcerades, bl.a. med Bildt som ivrig påhejare, och på kort tid togs länder som Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungern och stater på Balkan in i EU, långt innan alla var mogna för det. För att möjliggöra den forcerade utvidgningen struntade man i den demokratiska förankringen och missnöjet bland EU-medborgarna började gro. Missnöjet har som vi vet lett till framväxten av en rad EU-fientliga missnöjespartier i flera EU-länder. Idag tillhör flera av dessa partier de största. I takt med att deras inflytande i demokratisk ordning ökar, försöker det politiska etablissemanget att stoppa dem med allt mer odemokratiska metoder. Det får EU:s demokratiska underskott att vidgas ytterligare. I Sverige har vi Decemberöverenskommelsen som ett skrämmande exempel på nedmontering av vår demokrati.

Den här expansiva, mot Ryssland riktade politiken är givetvis förklaringen till Ukraina-konflikten. Revolten i Kiev som ledde till störtandet av den valda presidenten Janukovytj, handlade ju om frågan om Ukraina skulle ingå i den ryska ekonomiska sfären, vilket varit det naturliga, eller om landet skulle bryta med Ryssland och närma sig EU och NATO. För ryssarna var detta givetvis en flagrant provokation med tanke på främst Krim, där det nästan bara bor ryssar.

Carl Bildts hustru Anna Maria oroar sig i en märklig debattartikel i UNT med rubriken Undvik ny järnridå, över att somliga ifrågasätter vilka som bär skulden för konflikten i Ukraina. Hennes förutsägbara slutsats är att ansvaret vilar helt på Putin och Ryssland. För den som kommer ihåg USA:s roll i statskuppen mot president Allende i Chile år 1973 känns det inte lika tvärsäkert. Det finns allt för många frågetecken omkring hur Kiev-revolten iscensattes, för att man helt skall kunna frikänna såväl USA som EU från en direkt inblandning. Att revolten hämtade kraft och inspiration från EU:s offensiv för att dra in Ukraina i sin union råder det absolut ingen tvekan om.

Ansvaret för att en ny järnridå är på väg att resas i Europa, kan inte ensidigt läggas på Putins Ryssland som fru Bildt gör. Den intensiva hatkampanjen mot Putin som våra och andra västliga medier ägnar sig åt är ju inte precis ämnade att lugna motsättningarna. Vi glömmer lätt bort att Putin sannolikt har en starkare ställning i opinionen i sitt land än vad någon västlig ledare kan uppvisa. För att förstå vad som händer, måste vi fråga oss vilka intressen Ryssland har av att isolera sig från resten av Europa? Och vi måste samtidigt fråga oss vilka intressen USA har av att isolera Ryssland från resten av Europa?

Jag skrev igår om hur en amerikansk NATO-general sprider vad som ser ut som ren desinformation om ryska trupprörelser och hur starka NATO-kretsar försöker provocera fram ett beslut att intervenera militärt på olika sätt i Ukraina.

Den amerikanska maktpolitiken är idag på väg att helt destabilisera Europa och dra in EU i en mycket farlig konflikt med Ryssland. USA:s och Storbritanniens illegitima anfall på Irak har orsakat en okontrollerbar våg av krig och terror över hela Nordafrika och Mellanöstern. Konflikten har utlöst en enorm flyktingström som sköljer över Västeuropa och som EU inte klarar av att kontrollera. I dess spår sprider sig motsättningar mellan folkgrupper samt kriminalitet och terrorhandlingar in i de europeiska länderna, som med sina öppna demokratiska samhällen står nästan försvarslösa.

Det forcerade inlemmandet av länder med stora inre problem i EU har lett till att Sverige och flera andra länder översvämmas av tiggare och arbetskraft med dumpade löner som slår ut hela näringar. Även det ett problem som verkar ha vuxit våra svaga politiker över huvudet. Rädslan för att stigmatiseras som rasister om man ingriper, har skapat en beröringsskräck hos ansvariga som är direkt samhällsfarlig.

Jordmånen för främlingsfientliga strömningar som vill avveckla EU blir allt farligare för var dag. Det fina fredsprojektet EU kommer snart att haverera. Jag vågar inte spekulera om konsekvenserna. I stort sett hela vårt politiska etablissemang har ett tungt ansvar för det som sker eftersom de inte vill se problemen.

Den här videon är ett måste: https://www.youtube.com/watch?v=NiUtdZyL_Mk

Kategori: Demokrati
Taggar: EU, NATO Putin Ryssland USA
1 Klas:

skriven

Bra inlägg! Låt mig tipsa om historiejournalisten/proffsbloggaren/amerikanska mittvänster debattören Dan Carlin. Han gjorde ett audio-blogginlägg i sin samtidsblogg Common Sense där han funderar på just de här frågorna, avsnitt "Common Sense 288 – Re-heating the Cold War". Allt han gör är bra och eftertänksamt, oavsett om man håller med eller inte. Hans huvudfundering i avsnitt 288 är att det hade varit bättre om NATO hade ersatts av en allians mellan östeuropeiska och nordeuropeiska länder. Påminner litet om artonhundratalsiden Intermarium som vädrats av George Friedmans tankesmedja STRATFOR.
http://www.dancarlin.com/common-sense-home-landing-page/

3 Göran:

skriven

Jag måste säga att jag har lite svårt att förstå att EU skulle vara ett fredsprojekt. Jag röstade nej till EU eftersom jag i första hand ansåg att EU var ett krigsprojekt att det skulle leda till en väpnad konflikt mer Ryssland inom 20 år. Ett tag har det sett ut som om jag åtminstone haft fel i tid men nu ser det ut som om jag har får mina farhågor besannade.

Jag förstår inte heller kärleken att koncentrera makt och centralstyrning. Det är mekanismer som är totalt välståndsimproduktiva. EU är sakta men säkert på väg till planekonomi.

Vad är det för mening med att bygga upp ett starkt EU eller Europa? Det är bara att skapa en farlig lekstuga för politikerna. Det är inte länder eller EU som handlar, uppfinner osv. Det är faktiskt människor och företag som handlar av varandra både inom EU och utanför EU. Det är människor som är entreprenörer och skapar välstånd. Politiker kan bara förstöra och gör det dagligen.

Det är inte låga löner som förstör ekonomi utan höga produktionskostnader orsakade av höga skatter.

Och Carl Bildt. För vem har han varit utrikesminister? Knappast för Sverige. Förmodligen en dold minister åt USA. För den delen borde det inte benämnas utrikesminister för Sverige utan för regeringen. Det finns ingen anledning att någon ska representera Sverige utan befattningen är högst en representation för regeringen. I mina ögon är både Carl Bildt och Margot Wallström något jag får skämmas för i kontakt med människor i andra länder.

5 Bo Adolfsson:

skriven

Läs gärna Naomi Klein: The shock doctrine!
Hon beskriver hur USA lägger sig i andra länders interna angelägenheter för att behålla sitt världsherravälde.
Civilingenjör Bo Adolfsson

7 Anonym:

skriven

Gratiis Lars!

Förutom Den Stora Matkonspirationen och Den Stora Klimatkonspirationen har Du nu även avslöjat Den Stora Antiryska Konspirationen.

Det typiska för konspirationsteoretiker är ett selektivt urval av fakta, misstro mot avsikterna hos motståndarna samtidigt som man tillskriver dem en enorm förmåga att koordinera och dupera en naiv allmänhet.

Vanlig klantighet och förvirring hos ledande aktörer framstår därför för konspirationsteoretikern som utslag av en infernalisk komplott.

Hoppas att vårsolen i Sverige kan lindra Dina konspirationssymptom!

Allt gott
Bertil Rolf

Svar: 2,1 miljarder människor, 30% av världens befolkning är överviktig och har början till dödlig metabol sjuklighet till följd av politiskt beslutade kostrekommendationer som höjer människors blodsocker. Vari ligger konspirationen i detta enkla konstaterande av fakta?Västvärldens politiker spenderar tusentals miljarder dollar varje år på "åtgärder" mot klimatförändringar som inte inträffat. Observationer av väderhändelser de senaste decennierna visar inga avvikelser från normal variabilitet - alltså inga klimatförändringar. Och jordens medeltemperatur har varit oförändrad i snart två decennier. Vari ligger konspirationen i dessa observationer?
På vilket sätt gynnas freden i Europa av hatkampanjen mot Ryssland och Putin? Vem tjänar på en konflikt mellan EU och Ryssland? Follow the money!
Lars Bern

9 Claes H:

skriven

En bok av Helmi Jönestam: "I Tjeboksary har träden vita strumpor" (2011) kan lära er en hel del om vardagslivet i Ryssland idag. Hon undervisade i engelska (och svenska!) på två universitet i Tjeboksary (vid Volga, öster om Moskva).
Vad man ser är att livet i Ryssland idag inte är så annorlunda än vårt. Och då bör man ju komma ihåg att det var så sent som 1991 som Sovjet gick i graven.

Putin har skrivit i Breitbart! Fyra artiklar, hösten 2013. Det är uppenbarligen en amerikan som formulerat den slutliga texten, men han måste fått instruktioner av Putin själv. En vanlig murvel, eller akademiker, skulle aldrig ha kunnat få ihop detta; tankarna är nya, och - tycker jag - riktiga. (Jag är kristen och konservativ och litar inte alls på pressen idag.)
http://www.breitbart.com/author/vladimir-vladimirovich-putin/

11 ps:

skriven

Hej, instämmer i dina reflexioner.
Det fullständigt meningslösa inbördeskriget i Jugoslavien på 90-talet avslöjade redan då hur misslyckat EU var som fredsprojekt. Det enda som inte fick hända realiserades utan att man satsat några D-mark, Franc eller Pund på att som alternativ exempelvis integrera Jugoslavien, kanske som en lösare federation, i EU för att undvika balkankriget. NATOs intressen fick gå före. Ser nu att Diana Johnstones bok "Dårarnas korståg" finns på Ad Libris bokrea för 49 kr. Diana Johnstone utsattes för en närmast exempellös mobbing men formulerade tänkvärda infall. Läs och tänk själv.

13 Солжени́цын:

skriven

#7 #10

När man talar om "konspirationsteorier" så är det en nedsättande term att använda i en diskussion. Vi vet av erfarenhet att bara för att en hel värld tror att jorden är platt och en eller två inte tror det så behöver inte dessa två ha en "konspirationsteori". Allt handlar om argument och fakta. Så #7 vill du ha svar i fortsättningen eller tas som seriös så är det argument och fakta som gäller inte nedsättande terminologi.

Vad gäller EU som fredsprojekt så är det en myt. EU har sin grund i den Pan-Europeiska Unionen som grundades av greve Calergi. Syftet var att bygga ett EU utan nationsgränser och olika etnicitet. Målet var en europeiskt-negroid blandras. Målet var att på sikt bygga Eurabia och Eurafrika. Något fredsprojekt har det aldrig varit annat än i marknadsföringsbroschyrerna.

Vad gäller USA så är det det ledningen där med associerade som står för alla krig och all aggression. Till vilken nytta? Är det bättre idag än med Saddam och Gaddafi? ISIS är ett resultat av det stöd man gav till rebellerna för att stötta Assad.

Vad gäller Saddam så är det så att USA stödde Irak och Saddam. Man har t.o.m. levererat vapnen han använde och USA var mycket väl medveten om att både Irak och Iran använde sig av kemiska och biologiska stridsmedel. USA ville åt Iran och stöttade därför Saddam. Han kom dock att skapa ett för självständigt land för att det skulle kunna accepteras av USA och klanen som styr där. Då vände propagandan och det som USA tidigare inte brytt sig om användes nu som argument att Irak måste störtas.

Vad gäller Ryssland så pågår i västmedia ett krig mot Putin och därmed det ryska folket (som stödjer honom). Samma krigshetsande gäng som dödar hur som helst i Mellanöstern håller nu på i Ukraina. Ukraina, Krim och Ryssland har en tusenårig historia. Krim har alltid haft en strategisk betydelse och det är omöjligt att tänka sig att USA skulle acceptera rysk inblandning på USA's gräns. USA bör ägna sig åt problemen i sitt eget land. Inte provocera fram konflikter. Krim röstade dessutom 97% för en återförening med Ryssland utan att en enda människa kom till skada. USA godkände utan tvekan Kosovos självständighet från Serbien. Vad är skillnaden?

USA blandar sig dessutom i väldigt mycket i Europa. Vi vet att deras beskickningar i Europa som ambassader tillsammans med s.k. NGO's mer eller mindre är som en främmande agent i landet. Man ger stöd åt mångkultur, organiserar mötet och demonstrationer, o.s.v. Putin gör helt rätt som ser dem som främmande agenter. De ska helt enkelt ut ur Europa.

Vill USA ha mångkultur och krig så får man hålla på med detta i sitt eget land.

Fotnot: USA's folk har inget med detta att göra. Det är den lilla styrande klanen som jag talar om här. De har inget med folket att göra.
15 Lars Mellblom:

skriven

Lars Bern!

Lika mycket som jag instämmer i dina reflektioner över klimatpolitik, invandrarfrågor, islam och diet, lika mycket är din analys av USA:s utrikespolitik obegriplig. Den diskrediterar djupt din insiktsfullhet.
På sin blogg "Krigshistoria", skrev Torbjörm Kvist följande i mars 2014:

"Vi står och faller med USA. Utan USA är Europa lamt som en sten, NATO fungerar inte, Sydkorea, Japan och Taiwan står sig slätt. Västvärlden, den frihetliga, kapitalistiska och demokratiska visionen, den i särklass mest framgångsrika samhällsmodell människan någonsin skapat – och antagligen för all framtid – står och faller med USA. Hela denna debatt om den ryska hotbilden som nu griper oss är helt meningslöst utan USA. En europeisk hegemoni meningslös utan USA. Ett svenskt militärt försvar, stort eller litet, saknar betydelse utan USA. Allt annat än USA är oväsentligt i en tid som denna, i skuggan av Kreml."

Bättre än så kan det inte sägas. Å andra sidan, känner man förakt för representativ demokrati och marknadsekonomi, ska man naturligtvis med alla medel bekämpa och förtala USA.


Svar: Så du har full respekt för USA:s desinformation om Iraks massförstörelsevapen och senare sönderbombande av den känsliga balansen i Mellanöstern. Det som nu kan avläsas i form av en totalt destabiliserad region från Nordafrika till hela Mellanöstern. Att USA betytt mycket historiskt får inte överskyla att det man gjort det senaste decenniet på väsentliga punkter gett oss en mycket farligare värld.
Lars Bern

17 Mats Olsson:

skriven

Du låter precis som en rysk psyops. Tyvärr. Har annars uppskattat många av dina inlägg.

Svar: Ja sanningen är inte alltid så rolig att höra. Då är det enklare att tysta budbäraren. Jag skulle respektera din invändning mer om du kom med sakligt grundade invändningar istället för ad hominem.
Lars Bern

19 JB:

skriven

Att kunna se vissa kritiska aspekter hos det hypernationalistiska USA, det extatiskt självdyrkande USA, landet – under Gud - som är nationen som värnar – frihet - , är nog svårt. Där skenar ohejdat en statsskuld och där hela nationens befolkning är – satt i skuld - , (den som är satt i – skuld - , är inte – fri - ?), samt där ordet – demokrati - egentligen inte står inskriven i konstitutionen. I konstitutionen står att nationen främst är en republik.

Kritiska synpunkter låter sig nog svårligen uttryckas utan att ett visst motstånd låter sig höras från just dem som också är fanatiskt dyrkande av USA? Och som därför inte tycker om några – kritiska formuleringar - , som sin - älskling - ...?

Att det kan finnas lite svårigheter med ett – militärindustriellt komplex- , alltså en industri som just är en privat industri som i princip är som vilken industri som helst som vill göra – vinst – på sin produktion, det går inte att förneka…

Hur skapas en - efterfrågan - på en sådan industris – produkter - så att industrins lönsamhet kan öka?...

Och hur förhindrar man att en efterfrågan– sinar - , som skulle kunna riskera en minskad försäljning och därmed minskad lönsamhet, av industrins – produkter - ?...

Den statsskuld som USA medborgare och skattebetalare står som garanter för och med sina skatter betalar, orsakad av de krig som förs av USA,( påhejade av det militärindustriella komplexet?), den kommer nog att dröja många, många generationer för det amerikanska folket att kunna betala av räntorna på...? Om någonsin...?

Ligger det då verkligen i det amerikanska folkets intresse att tvingas dras med så stora lån och skulder för alla de krig som förs, (onödiga krig?, (understödda och påhejade av – det militärindustriella komplexet - ?), kan man undra….

Är alltså då de amerikanska medborgarna verkligen egentligen så särskilt – fria - med tanke på den enorma statsskulden? En statsskuld som då är räntelån tecknade med en privat bankindustri? En bankindustri som väl också är intresserad av att göra vinster, som just vilken annan industri som helst...


21 Солжени́цын:

skriven

Det stämmer det ni säger att forna öststaterna hatade Sovjet och när denna union föll hade man så klart bråttom att söka skydd på annat håll. Det är en helt naturlig reaktion. Samtidigt hade USA lovat att inte sätta vapen vid Rysslands gräns men man passade på att flytta fram positionerna.

Så här sade Putin 2007 i München

"NATO har satt sina militära styrkor vid vår gräns. Det är uppenbart att detta inte har med säkerheten i Europa att göra. Istället representerar det en provokation och minskar det ömsesidiga förtroendet. Vi har rätt att fråga: mot vem riktar sig dessa vapen och vad hände med alla löften som gavs vid Warszavapaktens upplösande? "Idag bevittnar vi en nästan ohämmad användning av militärt våld i de internationella relationerna. Det resulterar i att världen inte har kraft att finna lösningar på dessa konflikter på politisk väg."

USA är ingen demokrati. Varje president, varje senator, varje kongressledamot plockas fram av de som ska finansiera deras kampanjer. Folket får välja mellan två kandidater som i stora drag för den politik som de som finansierar kampanjerna vill ha. Tänk efter. Obama följde efter Bush. Två presidenter med helt olika framtoning. Blev det någon skillnad?

Det finns inget folkligt stöd i USA för att ha missiler riktade mot Ryssland i Europa. Varför har man det då? Jag tror det är ganska enkelt. Folket styr inte och Ryssland är den enda motkraft som idag finns mot USA-klanens dominans i världen.

Sverige är inte heller en demokrati för den delen. Det är ingen demokrati så långe som folket inte får fri och oberoende information och där röster fritt i en levande debatt kan uttryckas utan repressalier. Får vi det idag?

23 Mats:

skriven

Axess magasin har en artikel av Bo Hugemark "Sprid inte deras myter" som sammanfattar rådande myter. http://axess.se/magasin/default.aspx?article=2420#.VQK_kY6rFmk
"Kalla krigets slut var slutet på en ideologisk konflikt som startade 1917. Det var en seger för demokrati och marknadsekonomi över diktatur och socialism. Men den oblodiga segern kom överraskande, och segrarna, de demokratiska staterna var yrvakna, hade inga tankar på att utnyttja tillfället för att fullfölja segern. Det var inte tal om att utvidga Nato för att inringa Ryssland. Tvärtom var den amerikanska linjen ”Russia first”: Gör inget som kan fördärva Rysslands möjligheter att bli demokratiskt"

Vad gäller Irak kriget så måste jag nog starta en blogg för att kommentera det. Påståendet att USA ägnade sig åt desinformation är överdrivet. Läs Kenneth Pollacks "The Threatening storm" och återkom sedan.

Idén om den anglosaxiska konspiration gör om man undrar om man befinner sig på Aftonbladets eller DN's kultursidor eller är det P3

Svar: Var fanns massförstörelsevapnen? Resultatet av detta krig har som jag tidigare påpekat blivit en destabilisering av hela regionen, en destabilisering som nu sprider sig upp genom Europa. USA befriade en gång Europa från Hitler och hjälpte oss att hålla stången mot Stalin, med den nuvarande inkompetenta politiken hotar att rasera allt.
Lars Bern

25 Åke S:

skriven

Jag kan inte göra annat än att hålla med Lars Bern. Vietnam - katastrof! Irak en ännu större katastrof! Den katastrofen ser vi resultaten av idag bl.a. med en massinvandring vars resultat håller på att bli en katastrof för oss i Sverige. Mig själv bekommer det inte så mycket då jag kommit upp i åren. Men - jag har barn och barnbarn, jag bävar för deras framtid.
Irak hade väl inte varit så farligt om man nöjt sig med att stoppa intåget i Kuwait.
Jag har tidigare varit USApositiv men blivit mer och mer skeptisk.
Jag har inget till övers för Putin - men jag tror att vi är på väg in i något mycket otrevligt.

27 Lars Mellblom:

skriven

Det kan nog stämma att folkopinionen i USA hade opponerat sig mot ett långvarigt militärt engagement i Irak. Då bör man ha i minnet att MSM och Hollywood är kraftigt dominerat av vänsterfolk, som (miss)leder folket. Jag är ganska säker på att vi båda är ense om att detsamma gäller i Sverige.
Mitt argument om att det militära engagemanget i Irak inte var tillräckligt långvarigt faller väl inte för att en folkopinion skapad av MSM vore emot det?
Om det trots allt är legitimt att MSM skapar folkopinionen, då är Svenska folket lyckligt lottat, amen.

Att påstå att USA:s Vietnamkrig var meningslöst, är att gå mycket långt. Flera av den tidens ledare i de sydostasiatiska länderna har uttryckt tillfredsställelse med att kriget gav dem tid att bygga upp sina ekonomier och på så sätt undvika att dras in i den kommunistiska erövringsstrategien. Jag har svårt att se att Thailand, Malaysia, Indonesien och Filipinerna hade varit lyckligare under kommunistiskt styrelse.

Svar: Att Thailand, Malaysia, Indonesien och Filipinerna skulle fått kommunistiskt styre utan Vietnamkriget är nog att dra mycket långtgående slutsatser to say the least! Det finns inga belägg för det. Jag vidhåller att Vietnamkriget var meningslöst och destruktivt och att det förstörde livet för en hel generation unga amerikaner.
Lars Bern

29 Mats :

skriven

#23 fort Vad gäller WMD så kan man googla Iraq WMD och hitta:http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/14/world/middleeast/us-casualties-of-iraq-chemical-weapons.html

Det är obegripligt varför Sadam stoppade UNSCOM 1998 om han inte ville dölja något. Men det är riktigt att ngn riktig "stockpile" fanns inte då kriget började.

Nu är skälet till andra Irak kriget inte WMD i första hand.
1. Sadams kriminalitet får ISIS, Hitler, Stalin att blekna. Tortyr för att tvinga folk att tala genom att ploppa ut ögonen på deras barn etc. får nog betraktas som svårslaget.
2. OLJA. Att en figur som Sadam tilläts existera med de ekonomiska medel oljan gav var i längden inte accepterbart.
3. Försöket att stänga in Sadam med förhoppning att regimen skulle falla fungerade inte. Det var USA och England som hade kostnaderna och besväret för detta. Det hela saboterades av Ryssland, Frankrike och Kina. Ohållbart.
4. För att sälja kriget blev naturligtvis WMD ett för allmänheten starkt argument.(http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_and_weapons_of_mass_destruction) Det är naturligtvis en fördel om Bush och Blair trodde på det. Sadams misstag att stoppa UNSCOM gjorde argumenteringen ytterst trovärdig.

Folkrätt är blaha blaha. Hur skapar man en internationell instans - som alla respektera - som kan utverka dom och verkställande. Irakkriget var et jus ad bellum. Problemet nät man skall rätta till ett fel är att man skapar flera nya. Shit happens!

Westfaliska fredens koncept att man inte skall lägga sig i andra länders inre angelägenheter är naturligtvis 100% korrekt. Där har t.ex. Putin fel. Om ett land skapar flyktingströmmar, anfaller och destabilisera andra länder så är detta naturligtvis casus belli.Svar: Ditt inlägg talar för sig själv - Folkrätt är blaha blaha! Att Sadam Hussein var en ond skurkledare kan vi vara eniga om, vad USA åstadkommit är att hans onda skurkgäng (som är kärnan i ISIS) snart har makten över hela Mellanöstern, Nord- och Centralafrika. Strålande insats med USA:s bomdiplomati!
Lars Bern

2 Björn i Bromma

skriven

Du har helt rätt. Det absolut bästa hade varit att etablera modern västlig industri i Ryssland när muren föll och integrera Ryssland med övriga Europa. Den chansen verkar nu ha blivit förverkad.
För ca 15 år sedan så träffade jag en gammal Skanskachef som var med om att bygga Moskvas flygplats till OS i Moskva 1980. Han berättade att när han en gång skulle flyga hem från Moskva så blev han tvungen att göra detta via Leningrad (nuvarande St Petersburg). Bredvid i flygplanet hamnade han tillsammans med en rysk fabrikschef som hade ansvaret för en spikfabrik. Det visade sig att fabriken enbart tillverkade 8-tums spik, beroende på att detta var det enklaste sättet att uppnå det årliga volymmålet om x antal ton spik.
Skanskachefen frågade då förvånat hur många som har egentlig nytta av 20 cm långa spik? Svaret blev att det har ingen betydelse, bara volymmålet blir uppfyllt.
Man kan starkt misstänka att det fortfarande är åt detta hållet, vilket förmodligen inte varit fallet om man började integrera Ryssland i EU när man hade chansen efter att muren föll.

4 tipp

skriven

Det var roligt att se att någon framställer Jeltsin i någorlunda ljus dager. Det var trots allt han som start bidrog till att Sovjetunion nedmonterades. Sen trodde en massa enfaldiga i väst att det bara var för honom att trycka på en knapp så skulle Ryssland bli som ett annat västland. Ryssland som aldrig upplevt någon form av demokrati. Och när det gäller att trycka på knappar så ser vi hur det går när exempelvis en Wallström trycker på en knapp i Egypten. Hon råkade sätta hela rumpan på tangentbordet så systemet kraschade.
Det är också intressant att se hur allt fler människor har en mer nyanserad syn på Öst-Väst-förhållandet även om det är ännu fler som ännu inte har det. Och jag är en av dem som alltmer börjar hålla med dem som ser att USA gärna skulle vilja se ett krig i USA av skäl som Lars Bern kommer in på.

6 Evert Nilsson

skriven

Om inte Carl Bildts hustru Anna Maria varit just det, hade hon inte varit det hon är idag. Tur för henne att inga kvalifikationer behövs för att skaffa sig en maktposition.

8 Tomas

skriven

Åsiktskorridoren är väldigt trång i Sverige.
Skönt att det finns någon kvar som tänker utanför boxen...

10 Mats

skriven

Jag finner ditt försvar för Putin och hans beteende svårsmält. Läser man t.ex. Karen Dawishas "Putin's Kleptocracy" så finner man dina ståndpunkter helt obegripliga.

Vad gäller Ukraina finns en uppsjö på folkomröstningar om vad folk tycker. Sök på wikipedia. Vad gäller Krim har det kontinuerligt gjorts opinionsundersökningar som visar att högst 25% vurmar för ryssland. Inte ens krimborna gillar Putin!

Du verkar var indoktrinerad av Russia Today.

Amerika gnället imponerar inte på mig. Folkrätts resonemang när man har med personer som Sadam Husein att göra är knappast relevanta. Kenneth Pollacks "The Threatening storm" räcker för mig som skäl att invadera Irak.

Att framställa USA i konspirationsartade termer är inte värdigt. Att tro på tyskarnas med deras bisarra energipolitik resp. "Ribbentrop och Molotov memorial stream". Tyskarna med Gerhard Schröder och Helmut Schmitt i säng med Putin gör dem inte trovärdiga. Amerikanarna kan övervaka varje kvadratcentimeter mark i Ukraina och Putin kommer att fortsätta att ställa till trubbel så mycket han kan.

Det finns många USA fenomen som finns att ifrågasätta (precis som i Sverige). Jag har två agrippa pärmar med ett patentbråk mellan Ericsson och ett patenttroll i USA. USAs rättssystem är minst sagt problematiskt - men det är också en konsekvens av demokrati. Economist har ju skrivit om detta.

Svar: Var finner du försvar för Putin? Att informera om att har har ett folkligt stöd är inte samma sak som att försvara honom, men det gäller att ha lite balans i omdömena. Vi vet att USA vid upprepade tillfällen på senare tid ägnat sig åt flagrant desinformation för att motivera militära operationer. Invasionen av Irak har totalt destabiliserat hela Mellanösternregionen och istället för Sadam Hussein har vi fått ISIS. Kan fiaskot för USA:s bombpolitik visas tydligare. Att du föredrar ISIS framför Hussein visar vilken tunn is du ger dig ut på i din argumentation. Och nu försöker USA dra in fredens EU i ett krig med Ryssland. Vad USA nu gör är att destabilisera hela Europa på samma sätt som man redan destabiliserat Nordafrika och Mellanöstern. Sverige är redan på väg att destabiliseras av den flyktingström som väller över oss - hur många Irak och Syrienflyktingar har USA tagit hand om?
Lars Bern

12 Claes H

skriven

#10: Ryska och ukrainska är ungefär som svenska och danska. (I Ukraina har man tidvis gjort ukrainska till enda officiella språket.) I t.ex. Kiev läser fler ryska media än ukrainska.
- När man folkomröstade 28 feb 2014 om vilket land man skulle tillhöra röstade 96% av de röstande för Ryssland. Ser man på de röstberättigade var det 86% som röstade för Ryssland i Sevastopol, 80% i övriga Krim. [Wiki: Official results]
http://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_status_referendum,_2014
- 1991 [Sovjets sista månader] röstade 93% (valdeltagande 81%) för att göra Krim till en autonom republik, skild från Ukraina. 1992 förklarade parlamentet i Simferopol självstyre (men redan dagen därpå accepterade man att Krim skulle ingå som autonom republik i Ukraina.)
- Sevastopol har varit ryska flottans hamn sedan 1783. Det är inte så underligt att man vill fortsätta att tillhöra Ryssland.
- Den stora skillnaden idag är språket. Dialekten. Och därför har man börjat krig...!!

14 Ernst Herslow

skriven

Detta inlägg utgör nog tyvärr ett bottennapp vad gäller Anthropocenes kvalitetsnivå. Det finns ju otaliga belägg för hur de från kommunismens omänskliga ok befriade staterna som t ex Polen, Estland, Lettland, Litauen inget annat önskade och bad om än beskydd av såväl EU som Nato. Det förefaller mig något övermaga att så totalt ignorera dessa länders högst förklarliga misstänksamhet gentemot Ryssland, och istället anklaga väst för att vara ryssfientligt när man tog emot dessa länder. Menar du på allvar att väst i första hand ska tillmötesgå Rysslands illegitima krav på Ukrainas "tillhörighet" vad gäller intressesfär, på tvärs emot vad Ukrainas folk har uttryckt som sin önskan? Man tar sig för pannan.

Svar: Du må ta dig för pannan, men faktum kvarstår att om västvärlden efter murens fall tagit upp Ryssland i sin gemenskap och sett till att integrera landet i den Europeiska ekonomin hade situationen idag sett helt annorlunda ut. Det är inte ens säkert att Putin varit Rysslands president. Istället valde EU/NATO att satsa på en snabb expansion riktad mot Ryssland som provocerat och radikaliserat regimen i Kreml. Självklart ville många gamla sovjetrepubliker och öststater in i den rika västvärlden så fort som det gick och självklart fanns rädslan för ryssen kvar. Faran med att helt sätta sin tillit till USA med den upprepade gånger dokumenterade klumpigheten och bristen på diplomati får inte underskattas.USA:s fiasko i Irak och hela regionen från Nordafrika till Mellanöstern har helt destabiliserat regionen och det sprids nu via okontrollerbara flyktingströmmar till EU. Att dansa efter USA:s pipa kommer att stå Europa dyrt.
Lars Bern

16 Mats

skriven

#10 fort.
Ryssland och Putin är synonymer i dag.

Att NATO expanderat aggressivt på grund av USA är strunt. Det är ju sovjets gamla satellitstater själva som vill vara med. Vill dom vara med är det svårt att säga nej. Aggressiv expansion när man nedrustar är ju en självmotsägelse.

USA är inte en monolit. Det såg grundlagsfäderna till. Det är bisarrt att amerikahatet från höger till vänster ständigt levererar eviga konspirationsteorier om dunkla sammansvärjningar av frimurar karaktär (Washington var ju frimurare). USA har demokratins och den fria marknadens (äganderättens) alla fel och brister – och fördelar. Skall man nämna någon riktig idioti är det väl Wilsons 14 punkter.

Den arabiska våren – med Eus angrepp på Lybien var inte en verksamhet driven av USA. Däremot har USA i hop med Erdogan betett sig illa. http://www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line

Skall vi diskutera mellan östern så börjar man med Bagdad järnvägen (http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad_Railway) och Churchills beslut att gå över från kol till olja i den brittiska flottan. Jag har bara en halv meter (drygt) ISLAM litteratur. Men för nybörjaren skulle jag rekommendera Tom Hollands ”In the shadow of the sword”. ISIS bevisar bara vad Islamofoberna sagt i många år.

Den intressanta frågan Lars, som du illustrerat med t.ex. klimat- resp. kolesterolmyten etc, är hur folk lyckas hjärntvätta sig så att dom tror på tomtar och troll. Förutom ISIS så tar ortodoxa judar priset, men fankfurterskolan mfl ligger bra till. Frågan är hur det är med oss? Jag känner mig lite överlägsen eftersom jag inte tror på kolodialt silver (http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_uses_of_silver) annat en i båtens vattentankar. -:)

Svar: Jag har inte hänvisat till någon konspirationsteori vad gäller USA utan till det tal som Eisenhover höll när han avgick som president: https://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY
Han visste bevisligen vad han talade om med sin bakgrund som såväl hög general som president. Jag är av uppfattningen att NATO/EU bedrivit en forcerad expansion som inringat Ryssland och som skapat en osmidig provokation, medveten eller ej så är det ett exempel på helt obefintlig diplomati i klass med den svenska regeringens färska klavertramp inom denna konst.
Lars Bern

18 Peter Grafström

skriven

Lars har inte på något sätt överdrivit, utan sanningen är snarare ännu längre bort från de trygga vanföreställningar som de missnöjda kommentarerna andas av. Det är för dessa individer helt okänt hur anglosaxarna har konspirerat sedan många generationer. Okänt därför att de med stor målmedvetenhet har tillskansat sig full kontroll över opinionsbildningen i alla dess former så att inget annat än propaganda som gynnar anglosaxarnas hegemoni når ut. När man söker sig utanför denna i realiteten Orwellska mardröm, som tex Harry Elmer Barnes beskrev för länge sedan i Perpetual war for perpetual peace, tvingas man ändra uppfattning om det mesta man tidigare hållit för att vara sant och anglosaxarna framstår som det verkliga ondskans imperium, medan alla andra visar sig vara deras oskyldiga offer. Vidden av britternas bedräglighet och skadliga inverkan är chockerande men mycket viktig att känna till eftersom Usa och England utövar sin traditionella splittringstaktik överallt. Rådet till all världens folk är: bilda en världsomspännande allians MOT anglosaxarna om ni vill ha fred och utveckling.

20 Ernst Herslow

skriven

Ditt svar #14 är symptomatiskt i så motto att du undviker bemöta fakta och istället framhärdar i kontrafaktiska spekulationer. De forna kommunist- och ryssförtryckta länderna vände sig både till Europa och USA; du framställer det som om USA var den enda motparten man satte/sätter sin tillit till, och som om det var USA som var den aktiva parten. Om det provocerar Ryssland att fria länder väljer vem man vill samarbeta med är det naturligtvis Rysslands problem. Vad som förvånar mig är att Du tydligen anser det vara västs "fel" att Ryssland inte kan hantera detta faktum på ett civiliserat sätt.

Svar: Jag lovar att spara detta meningsutbyte och återkomma när även denna amerikanska strategi går åt skogen. Då får vi se vem som tar sig för pannan. USA:s militära insatser sedan Vietnam imponerar i varje fall inte på mig och de diplomatiska är på Margot Wallström-nivå.
Lars Bern

22 Lars Mellblom

skriven

#16 Mats säger här ovan, "USA är inte en monolit.", vilket innebär att även om man i stort stöder dess politik, inkluderar stödet inte varje del av den. Speciellt inte under presidenter som Carter och Obama.

Misslyckandet i Irak beror till stor del att Obama drog tillbaka den militära närvaron alldeles för tidigt. I Sydkorea, Japan, Tyskland, Italien m.fl finns betydande Amerikansk militär närvaro alltsedan 1945. Det ska till mycket advokatyr för att leda i bevis att dessa länder lidit ekonomiskt ella humanitärt därav.

Undertecknad bor sedan länge i Frankrike och lyssnade en morgon under våren 2003 till radiostationen France Inter, motsvarigheten till SR-P1. Jag tror att det var Hubert Védrine, då f.d utrikesminister, som var inbjuden gäst i studion. Bland annat sade han ungefär så här: "Under inga omständigheter får vi tillåta att USA skapar en vänligt inställd (vis à vis USA)välmående liberal demokrati. Det måste förhindras till varje pris." Det är bara att erkänna att där har fransmännen för en gångs skull varit synnerligen framgångsrika. Det finns tydligen många som känner sig uppmuntrade av den framgången och önskar samma öde för östeuropa. Élisabeth Guigou, ordförande för franska utrikeskommitén, tyckte på France Inter att bästa lösningen för Ukraina och övriga delar av östeuropa vore en finlandisering.
Förre franske presidenten Jacques Chirac menade att vissa länder hade "cultuuure", medan andra var utan. Ryssland, Kina och Japan tillhörde kulturländerna, medan Finland, östeuropa och USA var utan. Resonemanget gick ut på att ickekulturländerna inte hade samma internationella rättigheter som de med kultur. Kanske en tes att ta upp av vissa av Anthropocenes läsare?
Till sist, vad beträffar Chile kan man konstatera med facit i hand att det är det rikaste landet i sydamerika. Hade det varit fallet om den Kubastödda marxistiska Allienderegimen suttit kvar vid makten?

Svar: Vilken president USA än haft hade tvingats av en missnöjd folkopinion att dra sig ur Irak. Amerikanerna kommer ihåg det meningslösa kriget i Vietnam som kostade 50.000 amerikaner livet. Även det var av allt att döma framprovocerat av USA i tonkinbuktsintermezzot. Irakkriget gick inte alls på räls som man räknat med utan började allt mer påminna amerikanerna om Vietnam. Det hade nog varit bättre att låta Sadam Hussein sitta kvar tills ngn starkare kastade honom ur sadeln. Iraks folk har ju verkligen inte vunnit något på USA:s "befrielse".
Lars Bern

24 Ola Wickman

skriven

Lars! Visst ser du vad jag ser?
Att den plötsliga o massiva kritik av din minst sagt välträffade artikel rönt är av USA-Psyops!

Svar: Förnekelsen av USA:s upprepade felsteg i världspolitiken är nog en försvarsmekanism hos dem som fortfarande tror att USA ger oss säkerhet. Det var kanske så t.o.m. Koreakriget, men sedan har de tagit över som Eisenhover varnade för i sitt tal 1961. Vi måste mogna och ta eget ansvar, vilket bl.a. innebär att ha ett EGET militärt försvar som kan säkra hela vårt territorium - det lilla vi hade avskaffade Reinfeldt som ni vet. Genom världshistorien har försvarslösa länder som Sverige utgjort ett vakuum som dragit till sig kränkningar och krig.
Lars Bern

26 Claes H

skriven

BBC: "1981: Israel bombar kärnreaktor i Baghdad: Israelerna har bombat en fransk-byggd kärnanläggning nära Baghdad. De säger den var konstruerad för att göra kärnvapen för att förstöra Israel."
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/7/newsid_3014000/3014623.stm

"Saddam reagerade genom att ta sitt atombombs-program 'under jorden', med sin svärson Hussein Kamel som huvudansvarig. 1987, missnöjd med framstegen som gjorts ... lät Kamel [CIA-bokförfattaren] Obeidi bli chef för ett annat, hemligt projekt där man använde centrifuger ... Trots vissa problem gjorde projektet stadiga framsteg."
- Sedan kom Kuwait-kriget [augusti 1990]. "Kärnvapen-programmet stoppades, och dokument och utrustning gömdes. Obeidi tog sina rapporter, sina ritningar, och sin 'hardware' för att hålla dem hemliga .. Sedan kom ordern att fortsätta kärnvapen-programmet med mål att göra en enda atombomb - en ansträngning som fortsatte tills Irak gick med på inspektioner, april 1991." O.s.v.
- Detta från CIA Library, bokrecension: "The Bomb in My Garden: The Secrets of Saddam's Nuclear Mastermind".
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol48no4/bombs_in_garden.html

Saddams folk var också i Mali, och försökte köpa upp uran. Nu efteråt säger man [media] att det där var lögn, att det inte fanns uran, osv. Riskerna om kärnvapen kommer i händerna på en Saddam – eller en Khamenei – förstår man inte. Liksom nu 2015: "Benjamin Netanyahus fräckhet var bortom alla gränser." Wolfgang Hansson i AB. "Klart att Khamenei är en god man! Inga kristna galenskaper där! Där blir det inga atombomber! I alla fall inte förrän 2025 eller så. Det har president O. lovat!"
/ SD

28 Eschaton

skriven

Bra artikel! En typ perspektiv som får alldeles för lite plats.

30 Kalle

skriven

Ett friskhetstecken att se någon som inte upprepar mainstreammantrat att "Putin är ond, vi är goda".

Och framförallt ett tecken på att det finns en och annan som inte ställer sig på knä och låter sig matas med en massa "sanningar".

Som sagt, det hela är väldigt enkelt om man ställer sig tiotusenkronorsfrågan:

Vem/vilka tjänar mest på en konflikt på Rysslands bakgård, en konflikt i Europa samt en konflikt mellan EU och Ryssland?

Måste vara svenska skolans förfall som gör att det är så få som kopplar in kritiskt tänkande nuförtiden...