Statiner – Diabetes – Cancer – sambandet allt tydligare?

Enligt en studie som publicerats i tidskriften Diabetologica ökar risken för diabetes vid användning av de kolesterolsänkande statinerna.

Statiner påstås minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att preparaten sänker kolesterolnivåerna i blodet. Studier visar att höga kolesterolnivåer enbart är en riskfaktor för medelålders män med andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjuklighet. Kvinnor och män 55+ har inga nackdelar av höga kolesterolnivåer, såvida de inte tillhör den lilla grupp med hyperkolesterolemi som har sjukligt höga nivåer. För äldre människor visar upprepade studier att de med högre kolesterol lever längre och mår bättre.

De små positiva effekter på hjärt-kärlsjuklighet av statiner som vissa studier lyckats visa torde således ha lite att göra med effekten på just kolesterolet. Den sannolika förklaringen är nog snarast att statiner har en viss antiinflammatorisk effekt som man vet minskar risken för åderförkalkning. Man skulle alltså lika gärna kunna behandla med betydligt harmlösare och billigare antiinflammatoriska preparat som t.ex. acetylsalicylsyra (aspirin, trombyl m.m.) eller ordinera patienterna lite mer motion som har samma effekt.

Den ytterst omfattande och väldigt dyra statinbehandlingen är ställd under debatt beroende på en rad rapporterade svåra biverkningar.

Nu kommer en ny finsk studie (http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/03/05/statinbehandling-tros-oka-risk-for-diabetes-med-nastan-50-procent/) som pekar på en nästan 50% ökad risk för diabetes. Under de senaste åren har även ett antal andra studier och meta-analyser kopplat statinbehandling till en ökad sådan risk.

Att diabetes i sin tur kraftigt ökar risken för just hjärt-kärlsjuklighet som var det man skulle minska, visar åter med kuslig tydlighet på vansinnet att livstidsbehandla stora grupper patienter med statiner. Bland biverkningarna av statiner som rapporterats finns ökad risk för cancer. Det kan mycket väl hänga samman med den ökade diabetesrisken eftersom diabetes även är starkt knutet till just ökad cancerrisk.

När statinbehandlingen av äldre fått fortgå tillräckligt länge, törs jag nästa slå vad om att vi även kommer att se ett allt tydligare samband mellan statinanvändning och Alzheimer och andra sjukliga förändringar av hjärnan.

Det är dags för Socialstyrelsen att radikalt ändra sina föreskrifter för när statiner är lämpliga att använda. Det torde inte finnas några fördelar för annat än medelålders män med andra riskfaktorer och för de få som har ärftlig hyperkolesterolemi. I andra fall är statinförskrivning helt onödig och tydligen helt kontraproduktiv.

Hälsa | Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, diabetes, statiner | |
#1 - - Svante1:

Efter min hjärtinfarkt 2011 blev jag naturligtvis ordinerad statiner...slutade med dessa förra året då jag fått kramper i vader och händer.Dessutom har jag haft problem med darrningar när jag ex vis i bland lyfter ett glas vatten (eller vin).
Promenerar i stället en timma varje dag i hygglig rask takt.Äter mycket efter LCHF-metoden.Tack för din blogg Lars !

Svar: Jag har även varit dum nog att knapra statiner i några år, min läkare och jag var rörande överens om att sluta sedan vi lärt oss mer om dessa farliga preparat.
Lars Bern

#2 - - tipp:

Tidigare har meddelats här hur 2,6 miljonersklubben sålt sig till Becel. Även M-Magazin har sin a förankringar. Professor Mai-Lis Hellenius är deras husgud på deras kryssning nu i april. KI:s och hennes livsstilsmottagning bekostas ju av Pfizer. Och M-Magazin predikade för ett par nummer sedan att man inte ska vara så rädd för statiner.
Jag tror att kvinnor med sin stora kärlek kan älska sina medsystrar till döds.

#3 - - Bengt-Ove Högström:

Jag störs över att man i allmänhet säger diabetes, då det finns två typer av diabetes. Diabetes typ 1 resp. diabetes typ 2, då det är två helt olika sjukdomar. Kunskapen om orsaken till typ 1 diabetes tycks vara minimal hos läkarkåren. Ett TV-inslag för några dagar sedan visade hur man kanske kunde komma till rätta med diabetes typ 1 men inget sades om varför sjukdomen uppstod. Transplantation av bukspottskörteln har ju tidigare varit ett alternativ för hjälp av de som fått typ1 diabetes.

Bengt-Ove Högström

#4 - - sofia:

Med sorg läser jag detta inlägg även om det är vad jag länge har trott. Två närstående blev behandlade mot vad läkarna sa var för höga koleterolvärden. Två personer (båda över 55) som egentligen var friska och inte på något sätt led av de värden läkarna hade tagit fram. Läkarnas auktoritet och egen rädsla gjorde dock dessepersoner oförmögna att ta till sig andras tvivel på behandlingen. Båda dog i cancer.
Detta har gjort mig själv oerhört restriktiv till all inte nödvändig medicinering. På ett sätt som en del säkert tycker är överdrivet men min inställning är att dör gör jag ändå någon gång och tills dess vill jag må bra.

#5 - - Fidan & Divine:

Fin blogg du har!
Klicka gärna in hos oss

#6 - - Per-Olof Persson:

Bengt Nilssons brev till Cancerfonden:

https://fethalsa.wordpress.com/2015/03/05/cancerfonden-svarar-bengt/

"Dr. Seyfried's work confirms that sugar is the primary fuel for cancer, and that by restricting sugar and providing an alternate fuel, namely fat, you can dramatically reduce the rate of growth of cancer."

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/06/16/ketogenic-diet-benefits.aspx

#7 - - Ivar Karlsson:

HUR GÖR VI ETT BÄTTRE SAMHÄLLE?
Man läser, märker och känner att saker är galna. Allt det som Bern tar upp är ex på sådant. Vårt samhäller är i förfall.
Hur skall vi göra från och med nu för att vända skutan? Det finns väl en vilja ändå?
Jag har förslag på några regler för detta nedan:

1. Folkhemstanken - Sammanhållningen
Sverige bör bryta fantasin om globalismen eftersom det funkar sämre än det var på 60-talet, Stoppa skiten alltså. Återgå till MADE IN SWEDEN, vi skapar en "rörelse" kring det här med att det skall vara SVENSKTILLVERKAT! -Att d e t är bra. För det är det, Eftersom det skapar något v ä l d i g t viktigt, nämligen sammanhållning.

2. Skapa aktivt en lagkänsla. Detta görs bäst genom g e m e n s a m a positiva målbilder om framtiden (Längre semester, Världens bästa pension e.t.c) och för att nå dit måste arbetsmoralen sättas i högsätet liksom ärlighet och göra det glasklart för folk.
Få folk att begripa att deras insats är väldigt viktig om bygget skall lyckas!

3. Allt griseri och ohederlighet i företagsvärlden fördömas. Vi vet alla att denna ökat senaste 25 åren. Företagare SKALL göras på det klara med att de är förebilder och skall föregå som goda exempel. Gäller alla från stora medicinbolag till lokalentreprenören.
-Att "snyta till sig en hacka" skall bli fult. Man skall riskera sin heder om man gör så. Det skall nämligen ALLTID kunna redovisas en långsiktig tanke med företaget, produkten. Och det skall finnas ett brinnande engagemang bakom. Finns inte detta skall man inte få driva verksamhet, Då blir det näringsförbud.

4. Om detta skall fungera måste massmedia vara med på tåget. En total översyn är helt nödvändig.
Vi måste tillbaka till hur massmedia både såg ut och fungerade på 50-60talet.

#8 - - Eje Collinder:

Tack för detta livsviktiga fråga!
På grund av forskarfusk och Big Pharma är mitt förtroende inför läkare mycket svagt. Varför vara rädd att gå till läkare bl a pga deras okunnighet?
Nyligen har jag per e-mail fått ett par bra belysande framträdanden av Ralf Sundberg om kolesterol och forskarfusk. De finns på nedan youtube---adresser:

https://www.youtube.com/watch?v=IrelvlbMxsg

https://www.youtube.com/watch?v=VFmSNNtCsos

#9 - - tipp:

@ Ivar Karlsson. Vad du egentligen önskar är en folkrörelse som är en motvikt till den statsunderstödda veritofobiska rörelsen. Jag tror inte det går att uppamma tillräckligt många människor så att det skulle bli en rörelse. Vi litar på staten, inte som många invandrare främst klanen. Det går statsunderstöd till press, radio, TV, politiska föreningar, fackföreningar, kulturförening och kulturskrifter och s k kallad forskning som upprätthåller veritofobin. Vad som också hotar är vad som sägs i Wikipedia om Fria Tider: "Samhällsforskaren Mats Deland har hävdat att Fria Tider utgör en av flera nya webbplatser som, tillsammans med organiserade kampanjer i tidningars kommentarsfält, kommit att förskjuta diskussionsklimatet i Sverige på ett sätt som föranlett krav på lagändringar." Annorlunda åsikter ska alltså lagstiftas bort. I dagarna stod i tidningarna att polisen ska få mer resurser för att åtgärda "hot- och hatbrott". Det är ju bara svenska som enligt lag kan fällas för sådana brott. Inbrott, rån, våldtäkter, bilbränder anses tydligen inte så viktiga att åtgärda enligt politikerna.
Ändring tror jag inte kan åstadkommas förrän SD har 30% eller att det smäller ordentligt så att folk blir rädda och osäkra.
Den veritofobiska epidemin härjar ju på flera områden: klimat, energi, invandring, kost och hälsa. (Veritofobi=obefogad, panisk skräck för den sanna verkligheten i motsats till den inbillade verkligheten, om någon missade blogginlägget för någon dag sedan))

#10 - - Rune Boström:

NU KAN VI KOMMA ÅT SVT O SR ,s BROTT MOT OPARTISKHET!

Detta är viktigt
Idag avkunnade dom i förvaltningsrätten mot Henrik Agerhäll (SD) som entledigas från sitt jobb som nämdeman i och med domen. Domstolen förklarade att han inte kunde ses som opartisk eftersom han har yttrat åskikter om invandringen på div forum på internet.

MÅ VARA vad denne Agerhäll sagt eller gjort, Det som är ytterligt intressant här är att ett likadant förfarande bör gå att använda för att komma åt publik service SVT, SR opartiskhet!

Det formligen vimlar ju av publik service anställda som återfinns på mängder av vänsterextrema forum.

Det här borde någon driva!

#11 - - Göran:

@sofie

Är det något vi absolut ska göra är att ifrågasätta vad våra läkare säger. Idag är det ganska enkelt när vi har Internet.

Det är nästan chockerade att få veta vad lite läkarna egentligen vet. Deras utbildning är oftast bara några timmar på varje sjukdom. De sysslar i stort bara med att ställa diagnoser och sedan skriva ut medicin. Det kan en dator göra lika bra i de flesta fall.

Inte nog med att de rent allmänt vet lite om en sjukdom, de vidareutbildar sig inte heller. De som kallas experter var experter då de blev utnämnda till det. Men tio, femton eller tjugo år senare behöver de inte vara det minsta experter längre.

Läkaryrket i Sverige är en skyddad verkstad. Läkarna har sett till att det inte utbildas läkare i den omfattning som de efterfrågas. Det medför att de kan hålla högre lön än de kanske är värda och att de inte blir utkonkurrerade av läkare som t.ex. vidareutbildar sig och blir duktiga. En medioker eller rent ut sagt klantig läkare har inget att oroa sig för. Han eller hon får behålla både jobb och bra lön.

Upp