Rödgrön politik kan aldrig bli hållbar!

Världen har snart tio miljarder människor och två tredjedelar av dessa är på väg att ta sig ut ur fattigdom. Jag tror att ingen någotsånär bildad människa ifrågasätter; att detta ställer frågor om naturresurser och ett hållbart ekosystem på sin spets. Det vi måste åstadkomma under innevarande århundrade kräver exceptionell kreativitet och skicklighet i genomförandet.

Hundratals miljoner människor lever med en ohälsosam inomhusmiljö, till följd av brist på billig lätt tillgänglig energi, av det slag vi tar förgivet i utvecklade samhällen. Skövlingen av regnskogar och andra vildmarker hotar klimatet och balansen i ekosystemet. Rovdriften av haven är på väg att skada basen för näringstillförseln för en stor del av mänskligheten, samtidigt som den hotar balansen i hela det marina ekosystemet. Den växande användningen av svårnedbrytbara naturfrämmande kemikalier och polymerer skapar ett förgiftningsproblem som vi inte har kontroll över. Utsläpp av en rad kemiska föroreningar och stoft i atmosfären skadar människors och djurs hälsa och hotar på lång sikt att påverka klimatet negativt. Uppräkningen av de miljöutmaningar mänskligheten står inför kan göras ännu längre, men jag tror detta räcker.

Det miljöproblem som idag får nästan hela uppmärksamheten är klimatfrågan och hypotesen om hur koldioxid från fossilförbränning hotar klimatet. De larm som ligger till grund för denna totala fixering vid en fråga, grundar sig på matematiska modeller som inte kunnat verifieras mot faktiska observationer. Vädret på olika håll i världen har inte uppvisat några avvikelser från normal variabilitet, trots modellberäkningar om motsatsen.

Den enda klimatförändring vi faktiskt kan påvisa är en ytterst måttlig och gynnsam uppvärmning med 0,8 oC under förra århundradet. De senaste 18 åren har temperaturen varit stabil. Lite varmare väder och 0,01% högre koldioxidhalt har bidragit till en ökande växtlighet, som leder till rekordskördar och minskande öknar. Inga synbara problem således.

Trots dessa observationer av klimatläget har hela det rödgröna etablissemanget och stora delar av en hyperförmögen västlig överklass totalfixerat på föreställningen att det största miljöhotet är klimatförändringar. Under ledning från Vita Huset försöker man krampaktigt att förvanska observerade data för att dessa skall stämma med de overifierade modellerna. När kartan inte stämmer med verkligheten försöker Obama och hans myndigheter ändar på verkligheten. Och vad värre är, hela denna oheliga allians är fast övertygade, att enda lösningen på problemet är att överge en fri marknadsekonomi och ersätta den med någon form av auktoritärt styrd planekonomi.

En lång rad rödgröna politiker och FN:s klimatchef, Christina Figueres har nyligen hävdat, att de globala klimataktiviteterna inte handlar om att rädda världen från en ekologisk katastrof utan om att krossa kapitalismen. Hon säger att detta är första gången i mänsklighetens historia som vi medvetet tar på oss uppgiften att, inom en avgränsad tidsperiod, ändra den ekonomiska utvecklingsmodell som har varit rådande under minst 150 år, sedan den industriella revolutionen.

Den typ av ”ny ekonomisk utvecklingsmodell” som man vurmar för har aldrig under mänsklighetens historia löst ett enda resursproblem. Vi har nyligen tagit adjö av historiens största planekonomiska system efter att det gjort total bankrutt och bara lett till död, armod och en exempellös miljöförstöring. Hur någon kan tro att en auktoritär planekonomi skall kunna ta itu med de enorma utmaningar mänskligheten har framför sig, är för mig en gåta.

Det finns bara ett sätt att ta sig an våra utmaningar för att skapa en hållbar värld, och det är att ge fria människor maximalt utrymme för sin kreativitet och entreprenörsanda. Det världen behöver är inte en ekonomisk ordning där en byråkratisk elit detaljstyr och där människors frihet begränsas. Det kommer garanterat inte frambringa en enda genomförbar innovation som löser problemen.

Den rödgröna planstyrningsmodellen kommer obönhörligen att leda till fiasko istället för till en hållbar ekonomi. Vi ser redan otaliga exempel över hela världen på att den politiken inte fungerar. Hållbarhet kan bara uppnås genom fria kreativa entreprenörer i global samverkan.

Hållbar utveckling | FN, Hållbarhet, Obama, Regnskog, fattigdom | |
#1 - - Rider:

Varför stämmer inte kartan med verkligheten? "Why models run hot"
http://wmbriggs.com/public/Monckton.et.al.pdf

#2 - - Anders Ulfvarson:

Jag är övertygad om att "fri marknad" skapar fler resurser än planekonomi. Jag gillar dessutom demokrati och full sysselsättning. Jag ser hur rationalisering tar bort många enkla jobb. Jag ser hur människor i Amerika måste ta minst två heltidsjobb för att försörja sig. Jag ser hur "fattigdom" i välfärdsstaterna ökar. Är man fattig om man tar emot bostadsbidrag (ger marginalskatteffekt om nära 100% tills man kommer ur fattigdomen)? Jag skulle vilja ha hjälp att förstå vart vi är på väg, inte bara i svepande globala termer. Hur gör vi med de cirka 150 områden i Sverige med väldefinierat utanförskap. Ska vi låta oss nöja? Jag tror inte någon röd-grön politik hjälper, men någonting bättre kan vi väl hitta på, vi som har resurser och något att tänka med, än dagens alltmer våldsamma utanförskapsområden, eller? http://www.dnv.se/wp-content/uploads/2014/05/Utanf%C3%B6rskapets-karta-en-uppf%C3%B6ljning-.pdf

Svar: Det är i ett samhälle där människor inte begränsas av ekonomiska och tankemässiga (åsiktskorridorrer t.ex.) tvångströjor som vi har bäst förutsättningar att hitta kreativa lösningar på de problem vi ställs inför. Integrationsfrågorna är ett.
Lars Bern

#3 - - JB:

Kanske är det ändå på sätt och vis lättare att – dra till med – just begreppet - hotfulla klimatförändringar - , som man samtidigt vill mena underförstått beror på – mänsklighetens tillväxt - , än att direkt, öppet och rakt vilja påstå att just – mänsklighetens tillväxt - , behöver begränsas? Skulle man säga det direkt så skulle det kanske kunna utlösa viljor till massmördande på ett eller annat vis, alltsammans då för – den goda sakens skull - , nämligen att just kunna minska befolkningsökning över jordklotet.

Sådant direkt språk går nog inte för sig.

Särskilt inte när man samtidigt vill hävda – alla människors lika värde – principen.

Därför är det kanske lättare att istället just skapa en – klimatskräck - , som en mer - neutral skräck - , som i sin tur då antas skall kunna leda mänskligheten till att sjäv vilja gå med på just en hel del politiska förändringar. Politiska förändringar som då i sin tur automatiskt skall leda till förhållanden som minskar tillväxtprognoser för just själva mänskligheten….

Att människor t ex självmant slutar att föda så särskilt många barn. Att många rent av avstår från att vilja skaffa sig barn. Att många slutar att själva vilja leva. Naturligtvis då för – den goda sakens skull - …

I en felaktig och överdriven propaganda om klimathot och skräckscenarier inför framtida svårigheter, är det just främst själva – skräcken - hos gemene man, som man vill åt?..

Rädda, ja, vettskrämda människor, är förmodligen betydligt lättare att både kunna motivera och övertala för just – nödvändiga politiska förändringar - ? Samt att kunna leda, eller förleda, både till den ena eller den andra politiska – nödvändiga åtgärden - ?

Och då naturligtvis också endast och enbart just – för den goda sakens skull - ….

Vem vet…

Svar: Historien visar att just rädda människor skaffar sig FLER inte förre barn. Den visar även att det är när fattigdomen avskaffas som födelsetalen går ner. Så den nuvarande utvecklingen med minskad fattigdom har fått befolkningskurvan att börja kröka av mot en stabil befolkning på omkring 10 miljarder, för att sedan börja sjunka när välståndet fortsätter öka.
Lars Bern

#4 - - Göran:

"Jag är övertygad om att 'fri marknad' skapar fler resurser än planekonomi."

En planekonomi kan skapa fler resurser än en fri marknad. Ja, hur mycket resurser som helst, även en massa resurser som inte behövs eller ingen efterfrågar.

Det fina med en fri marknad är att den skapar bara de resurser som behövs och den skapar framförallt rätt resurser.

#5 - - tipp:

I många debatter heter att "vi" har inte löst integrationsfrågan. Då är frågan om båda eller flera parter har skyldigheter i integrationsprocessen, eller är det bara "vi" som ska ställa på varje önskemål den/de andra parten/parterna har? De "goda" tycks ha den åsikten.
Det finns "utanförskapsområden". Är det någon här som ställer någon utanför eller är det en egen önskan att vara för sig själv. Det är helt klart om man talar med personer som känner till områdena att det finns grupper, mer eller mindre kriminella, som vill ha områdena för sig själva. För dem som klarar att se utanför åsiktskorridorerna så upptäcks också hur polis, ambulans och brandkår anfalls med stenar och annat när de sänds till utanförskapsområdena.
Det är dags att göra analyserna lite bättre från myndigheters och de "godas". sida. För mig liknar alltmer en Palestina-kultur som försvaras med näbbar och klor här.

#6 - - Björn i Bromma:

Politiker har inte tillräckliga kunskaper och innovationsförmåga. Långt, långt ifrån. Vad politiker kan göra är att skapa de gynnsamma förutsättningarna, helt enkelt se till att det finns matjord i rabatten.
Planideologier är fullständigt passé och göra sig icke besvär, det slutar enbart med debacle. Historien är fullproppad med totalhaverier.

#7 - - Göran:

Det handlar inte bara om att skapa förutsättningar för innovationer eller rättare sagt förutsättningar för utveckling av innovationer utan det gäller även skapar förutsättningar för att behålla innovationen i landet.

Staten har ALMIA och de kan skryta om hur många företag de har hjälpt igång, men är det någon som tänkt tanken att ALMIA även har dödat en massa företag. Jag känner till företag vars affärsidéer totalsågades av ALMIA. Dessa totalsågade idéer är idag vinstgivande företag med anställda.

#8 - - Notisen:

Nu har dessutom Statsministern tagit in Johan Rockström och Åsa Romson i sitt Innovationsråd för Sveriges framtid. Arma Sverige och arma skattebetalare.

Svar: Klimatmarxism är ett av de effektivaste sätten att döda all kreativitet och innovationsförmåga. Men i gengäld sådana där råd som regeringar tillsätter har historiskt aldrig åstadkommit något. Det är bara ett politiskt spel för galleriet. Symptomatiskt nog var de enda som kunnat tillföra ngt inte ens närvarande på Harpsund när rådet lanserades. Luktar fiasko från starten.
Lars Bern

#9 - - Sture Bergström:

LITEN KRÖNIKA ÖVER LÄGET

De som har fel har tagit makten. Kort och gott.
Tänk er dagens kulturvänsterelit som den klick på 1600-talet som trodde att jorden var platt.
Tänk er vad som skulle ha inträffat då om de på 1600-talet haft tillgång till dagens massmedia, tv och samtliga statligt o kommunalt anställda.

Det skulle såklart bli så att alla medierna propagerade för en platt jord, varenda populärvetenskapstidning på pressbyrån skulle ha reportage om den platta jorden. Armador av illa dolda vänsterfigurer skulle hålla ständigt återkommande "Värdegrundsdagar" på alla skolor och på alla kommunala arbetsplatser där dessa figurer hasplar ur sig b.l.a; "Det finns inte rätt eller fel -Numera finns det rätt eller olika!!" Och "Olika" i det här fallet är att det är rätt att jorden är platt.

Det som är så jävulst farligt i dagens samhälle med denna fullständigt förvridna kulturelit -är, att de, när de har fel, åker runt på turne' och nyttjar sin makt över media till att ändra på svaret så att de erhåller rätt svar fastän de har fel!

Det här håller på att bli ett allt större problem!

Den här gruppen som har så uppenbart fel bör i framtiden inte åtnjuta maktmedel alls! -De bör sitta inspärrade på mentalsjukhus.

#10 - - Gösta Oscarsson:

Som alla förståndiga människor så tittar jag då och då på Hans Roslings Gapminder. Med stigande förskräckelse ser jag att Afrika söder om Sahara (som man säger) vägrar att följa den sänkning av födelsetalen som sker i resten av världen av världen. Så dina 10 miljarder är kanske optimistiska. Med nuvarande utveckling så kommer Nigeria inom en inte alltför avlägsen framtid att vara världens tredje största stat.

När detta är sagt så håller jag - naturligtvis - med om din analys. Det frihetliga kapitalistiska system vi har är lösningen och det fungerar bäst när det handhavs av människor som är lojala till detta system. Även duktiga och förnuftiga vänstermänniskor (som våra socialdemokrater) har här ett problem eftersom dom egentligen inte tycker om det system man har att "managera".

#11 - - tipp:

@ Sture Bergström. Vill bara tillägga att i DHL (Det Här Landet) som en gång ansågs vara det välordnade Sverige finns alldeles för många socialfall. Jag tänker inte på de människor som haft otur med ekonomin. Jag tänker på det gigantiska överflöd av tjänstemän i stat, landsting, kommuner, på medier och alla konstiga styrelser, kommissioner, kommunikationsbyråer, kulturorganisationer som lever på höga löner utan att åstadkomma något som helst till nytta för mänskligheten. Hur ska vi kunna decimera den politiska makten för gör vi det så kommer en del penningströmmar till improduktiva verksamheter att sina.
Såg också att SVT:s Katia Elliott ansåg att det finns för få människor från tredje världen i bolagsstyrelserna. Det är helt uppenbart att en sådan socialbidragstagare inte har en susning om vad en bolagsstyrelse ska syssla med.

#12 - - D Lundqvist:

Patrick Moore om Skogsskövling och annat alarmistiskt - www.youtube.com/watch?v=dCrkqLaYjnc

George Reisman pratar om jordens oändliga resurser och inte knapphet - http://mises.org/library/primer-natural-resources-and-environment

(Hoppas på att detta mottages bättre än mina förra postningar. Var det något jag skrev vid lunchtid idag som var för obekvämt för att godkännas, Lars? Jag antar att det refuserades då jag ser att andra kommentarer godkännts alldeles nyss. Med vänlig hälsning/DL)

Svar: Har inte sett någon kommentar från dig vid lunchtid idag. Och det är ytterst sällsynt att jag behöver refusera ngt, så din kommentar har nog kommit bort på vägen.
Lars Bern

#13 - - Bengt Abelsson:

Möjligen en skröna, men en bra i så fall.
Ca 1955 besökte en sovjetisk handelsdelegation England. Efter några dagar vills vice ministern träffa den (myndighets?)person som ansvarade för brödförsörjningen i Storlondon.

#14 - - D Lundqvist:

OK, Lars!
Det kan vara så. Sånt kan hända, inget jag bryr mig om nu. Den första kommentaren, det var två stycken efter varandra och de var längre än den här senare/sista. Skulle dock vara kul om du kunde ge lite synpunkter på Patrick Moores och Reismans A Primer on Natural Resources. Jag uppfattar det lite grann som att ni kan ha motstående åsikter och uppfattningar vad gäller knappheten/tillgången på (natur)resurser och lite även avseende det Patrick Moore säger om skogsskövling/användande av trä som byggmaterial. God kväll!

Svar: Jag skall titta på länkarna när jag hinner. Moore känner jag väl till och brukar använda som referens medan den andra är ny för mig men verkar intressant.
Lars Bern

Upp