Blir den tysta statskuppen slutet för folkstyret?

Jag har tidigare skrivit om hur de politiska partierna i Sverige gradvis förvandlats från folkrörelser till exklusiva yrkesföreningar för den nya politiska yrkesklassen. Denna klass består av karriärister som i stort sett saknar yrkeserfarenhet och någon betydande bildning. Journalisten Anders Isacsson döpte dem en gång mycket riktigt till den politiska adelsklassen, som likt den gamla adeln skaffade sig toppositioner i samhället utan andra meriter än sin klasstillhörighet.

På femtio år har partierna gjort sig av med nästan alla sina medlemmar och verksamheten har gått över från medlemsavgifter till att finansieras med skattepengar. Konsekvensen av den här utvecklingen är att den tidigare folkligt förankrade idédebatt som formade partipolitiken har tystnat. De partiaktiva ser mest politiken som en enkel karriärväg till feta skattefinansierade maktpositioner. I den här miljön gäller det att minimera riskerna som skulle uppstå om man tillät vanligt folk att påverka politiken. De politiska adelsmännen har numer starkare gemensamma intressen över partigränserna att bevaka, än de intressen som är folkets.

Resultatet av den här utvecklingen är att politikerklassen format vad de kallar den demokratiska värdegrunden. Låt er inte förledas av namnet, detta har inget med demokrati att göra. Det handlar istället om att begränsa den politiska spelplanen till den riskfria politik som de här makthavarna har eget intresse av, och att tysta andra åsikter än de som släpps fram i den s.k. åsiktskorridoren. Debatten mellan partierna handlar inte längre om idéer hur samhället bäst skall formas. Den begränsas stegvis till en allt tunnare fasad, där man bjuder någon enstaka procent upp och ner för att ge sken av olika ståndpunkter. I vissa frågor gör man inte ens det, utan där tystats alla avvikande åsikter.

Skapandet av en för den politiska adeln gemensam politisk doktrin har kommit att helt diktera det politiska livet. Folkets möjlighet att öva inflytande över politiken har smält ihop och demokratin dör. Den här olyckliga utvecklingen är ett resultat av en noga vald politisk strategi från politikerklassens sida.

 

Den tredje statsmakten

En grundpelare i det tidiga folkstyret var en yrkeskår av kritiskt granskande journalister som symboliskt kallades den tredje statsmakten. Vi som är gamla minns med saknad de tre O:na (Ortmark, Orup och Olivecrona) inom Public Service. Precis som folkrörelsepartierna finansierades tidningarna ursprungligen av läsarna. Och precis som med partierna klippte politikerna av banden med allmänheten genom att göra tidningarna beroende av politikerstyrd skattefinansiering.

De etablerade medierna i form av Public Service och de stora papperstidningarna SvD, DN, Aftonbladet, Expressen och GP har förvandlats till megafoner för makthavarna som aldrig vågar ifrågasätta värdegrunden. Detta gör man så nitiskt att man utan skam använder sig av flagranta lögner och uppdiktade historier för att försvara den. Den tredje statsmakten är bortkuppad.

 

Politiserad vetenskap

Gamla tiders fria självständiga vetenskapsmän var likt den tredje statsmakten en jätterisk. Den fria akademiska forskningen med oavsättliga professorer har därför raderats ut och ersatts med politiskt styrda anslag och en anslagsjagande och politikerfjäskande forskarkader som aldrig skulle komma på tanken att ifrågasätta värdegrunden. Man biter inte den hand som föder en.

På vissa områden räcker inte systemet med bakbundna forskare, så politikerna har inrättat helt politiskt styrda organ förklädda till forskningsinstitutioner. Det handlar dock inte om vetenskap, utan om att skriva ihop förmenta forskningsrapporter med politiskt förutbestämda slutsatser. Exempel på en sådan institution är Stockholm Environment Institute (det finns många fler) som en gång bildades av miljöminister Birgitta Dahl. Uppgiften var att försörja henne med påstådda vetenskapliga argument. Till ledare för dessa kvasipolitiska institut utnämner man sedan någon pålitlig meningsfrände och ger denne en professorstitel utan någon riktig vetenskaplig meritering.

Den idag mest kände politiske professorn är Johan Rockström som i många år var chef för det nämnda institutet och som har rollen som landets officielle klimatalarmist. Han saknar dock alla meriter som forskare på klimatområdet. Rockströms uppgift är att sprida den ofta helt ovetenskapliga skrämselpropaganda om miljö och klimat, som behövs för att motivera den förda politiken enligt devisen; Ju mer rädsla man skapar ju större blir bytet. För den politiska adeln handlar det bl.a. om ökat skatteuttag via nya skattebaser.

Symptomatiskt är att Rockström utnämnts till Löfvens innovationsråd. Att han skulle kunna tillföra något av värde för en innovativ utveckling av landet är inte sannolikt. Han satt även i Reinfeldts framtidskommission, vilket med stor tydlighet visar att politikerklassen oberoende av partitillhörighet, jobbar efter samma program och med samma torpeder för att skrämma folket till underkastelse.

 

Falska folkrörelser

Det tredje och kanske viktigaste instrumentet för dagens politiker när de skall tvinga på oss sin gemensamma värdegrund är det som vilseledande brukar kallas folkrörelser eller NGO:s (Non Governmental Organisations). Detta är organisationer vars uppgift är att med aktivism förleda medborgarna att tro att värdegrunden har en folklig förankring. Flera av dessa NGO:s är idag multinationella miljardföretag i politisk lobbyverksamhet som leds av direktörer med löner som vilka storbolagschefer som helst.

Verksamheten är ett utstuderat bedrägeri eftersom flertalet organisationer inte skulle överleva många dagar utan bidrag från skattemedel, andra politiskt styrda anslag eller pengar från inflytelserika ekonomiska särintressen. Politikerna slussar betydande skattemedel till en rad främst vänsterorganisationer via biståndsbudgeten och SIDA. Precis som de politiska partierna lever dessa helt odemokratiska organisationer inte på några medlemmar och de representerar inte någon folkopinion. De är snarast politiska agentbyråer betalda för att manipulera folkopinionen med hjälp av desinformation. Politiskt korrumperade medier ser till att skapa legitimitet åt denna ljusskygga verksamhet och politikerna har därtill lyckats städsla självaste kungahuset och kyrkan för att hjälpa till. Kungen och kronprinsessan är den politiska adelns underdåniga marionetter i de här sammanhangen och kyrkan har förvandlats till en vänsterpopulistisk lobbygrupp. 

På allt fler håll i världen genomskådas numera verksamheten inom flera av västvärldens NGO:s. De stora internationella organisationerna som kungliga WWF, Greenpeace, Oxfam m.fl. är i flera utvecklingsländer stämplade av deras säkerhetstjänster som just agenter för västerländska politiska och ekonomiska intressen. I Indien t.ex. ser man på Greenpeace på liknande sätt som man ser på CIA. Inställningen är densamma i övriga länder i den s.k. BRICS-gruppen.

 

Folkstyret satt ur spel

På det sätt jag beskrivit här har en renodlad politisk yrkesklass genomfört en statskupp där man målmedvetet steg för steg satt folkstyret ur spel. Den folkligt förankrade idédebatten är död och politiken cementerad till yrkespolitikernas gemensamma värdegrund. Det slutliga belägget för denna kupp som berövat folket dess inflytande var Decemberöverenskommelsen efter det senaste valet. För att behålla skenet av folkstyre använder man det raffinerade systemet med korrumperade medier och lobbyorganisationer förklädda till folkrörelser som iscensätter en folkopinion som inte finns i verkligheten.

Problemet för yrkespolitikerna är att ur folkdjupet har det vuxit fram en ny politisk folkrörelse – Sverigedemokraterna. Ursinnet från yrkespolitikerna över detta folkliga tilltag är inte att ta miste på, men rädda är de! Och de gillar inte vad folk tycker! Plötsligt börjar det dock gå att på allvar diskutera delar av den cementerade värdegrunden.

Finns det kanske hopp för vår demokrati?

Demokrati | BRICS, Decemberöverenskommelsen, Greenpeace, Kungahuset, Kyrkan, Löfven, Oxfam, Reinfeldt, WWF | |
#1 - - Henric Ankarcrona:

Tack, tänkvärt.
En utmärkt bok i dessa ämnen är The Fourth Revolution av förre chefredaktören för Economist John Micklethwait och Adrian Woolridge

#2 - - Christer Nilsson:

Mycket bra, och helt rätt Lars Bern.

#3 - - Peter L:

Nej, tyvärr har etablissemanget gått alltför långt ut på plankan för att kunna vända åter. Utvecklingen tar alltmer formen av ett grekiskt drama.
Sedan beslutet 2010 om absolut immunitet för varje form av brottslighet kan riksdag, regering och representanter för makten fritt välja vilka lagar de för tillfället följer. Immigrationslagarna bryts konsekvent, endast några få procent av de asylsökande har lagliga själ till asyl, trots det väljer statsmakten att strunta i lagarna, dessutom kör man flagrant över regler för kommunalt självstyre vi har.
Efter DÖ finns det absolut ingenting som tyder på att vår nuvarande politiska elit kommer släppa ifrån sig makten i demokratiska val. Möjligheterna till manipulation av valen och valresultaten är mycket stora. Ta en så enkel sak som att besluta att SD står för en demokratifientlig politik med felaktig värdegrund och därmed i demokratisk ordning förbjuda partiet att ställa upp i val. Jag ser ingen framtid för ett liberalt Sverige grundat på demokrati och ett oväldigt universitetssystem.
Utvecklingen har redan gått för långt, förnuftiga, begåvade och hederliga människor är redan bortsållade.

#4 - - Bengt-Ove Högström:

Mycket tänkvärt!
Dagens Rapportinslag kl 09:00 med Maria Wetterstrand säger en hel del.
Skatter skall användas för att nå "Rätt mål".
Vi verkar vara på väg mot en planekonomi, vilket är förödande.

Bengt-Ove Högström

#5 - - Tege Tornvall:

Ett utmärkt exempel på detta är att vårt uttalat främsta utrikespolitiska mål nu är att få med Sverige i FN:s säkerhetsråd - starkt hämmat av främst rysk och kinesisk vetorätt och solkat av flera medlemsstaters demokratiska och människorättsliga brister.

Det gemensamma kittet tycks snarare vara en en gemensam tro på socialismen, återinför genom bakdörren med påstått klimathot som förevändning.

Svar: Säkerhetsrådet är lika hämmat av amerikansk, brittisk och fransk vetorätt. Rätt skall vara rätt.
Lars Bern

#6 - - Cosmik Debris:

Min kommentar till Lars insiktsfulla och helt korrekta analys är:

Jag röstar på Sverigedemokraterna för att invandringspolitiken fullständigt ödelägger sammanhållningen i landet och omöjliggör fortsatt välfärd. Jag är dessutom livrädd den islamisering som onekligen sker i vårt land.

Men om Sverigedemokraterna uppvisar tendenser i den riktning som Lars beskriver kommer jag INTE att rösta på dem igen.

Så enkelt är det!

#7 - - Lars Bohman:

En mycket bra sammanfattning av det prekära makropolitiska läget i landet. Demokratin har avskaffats genom att folkrörelser och partiapparater har korrumperats och gjorts till trampoliner för den nya adelns karriärer.

En viktig faktor är relativiseringen av kunskap och kompetens. Meritokratin har avskaffats helt till förmån för svågerpolitiken. Det är inte längre de mest meriterade som får chefsposterna utan den gentemot ledningen mest lojala. Vad som hänt med t. ex. skolan därefter kan vi alla se. Även andra samhällsfunktioner som vård, äldreomsorg, polis och rättsväsende eroderas av denna princip. Det är inte de duktigaste och mest erfarna som styr utan de som alltid är lojala med makten.

Man kan känna stor förtvivlan inför denna utveckling som synes närmast omöjlig att stoppa. Att SD skulle kunna vrida den tillbaka känner jag mig skeptisk till. De har visserligen intagit en förnuftsbaserad inställning i frågan om invandring, men hur agerar de i andra politiska frågor? Har de någon vettig politik när det gäller miljöfrågor och klimat? Vad tycker de om politiska tillsättningar av tjänstemän?

Jag är rädd för att SD delar intresse med övriga inom politikersfären när det gäller att använda politiken som en försörjning för de egna - snarare än en återgång till demokratiska värden. Men det vore roligt att överraskas med motsatsen.

#8 - - Björn i Bromma:

Bra författat! Finns inte så mycket att tillägga.
Man börjar ana grogrund för ett nytt "Engelbrektsuppror(1434-1436)", i nutida tappning.

#9 - - Erik Lindgren:

Jag håller inte med L.B. om all klimatalarmism men vad gäller värdegrundshysterin är vi nog helt överens. Att sedan högskolor helt okritiskt använder information från EXPO och RFSL som fakta och att examinatorer och föreläsare på högskolan förtalar ämnen som matematik och fysik anser jag är ett annat stort problem.

#10 - - Tege Tornvall:

5, Lars: Förvisso. Säkerhetsrådet är genom själva sin konstruktion bakbundet. Hela FN är bakbundet genom att hänsyn tas till allehanda för sakfrågor ofta irrelevanta etniska, geografiska, genusmässiga, ekonomiska etc. intressen. Ett paradexempel är hur klimatpanelen IPCC sätts samman.

#11 - - Göran:

Liten notis från USA: "Montana House Committee Votes 11-10 Against Agenda 21"

Motståndarena till detta menar att de som röstade mot Agenda 21 är konspiratoriska.

Det som har blivit standard mer eller mindre är att när det inte går att diskutera med fakta då diskuterar man med nedsättande epitet.

Maria Wetterstrands "Skatter skall användas för att nå 'Rätt mål'" är så dumt sagt att det förvånar mig att hon ens yttrar sig på det viset. Tänk om det är på det viset att när man tar pengar från människor eller företag då berövas de även kapital som de kunde ha använt till att gör precis den där miljöbra saken, eller saken som krävde att tio personer anställdes för att tillverka och sälja den.

Det är oerhört nedsättande mot människor att anse att politiker eller partiet, som består av några få personer, vet så mycket bättre än miljontals människor idéer bidrar till.

Svar: Precis så är det!
Lars Bern

#12 - - Erik:Dagens bisarra politiska situation har skapats av endast 105 761 individer, vilket är det sammanlagda antalet medlemmar i allianspartierna.

Moderaterna 39 998

Centern 28 871

Kristdemokraterna 20 481

Folkpartiet 16 411

Dessa personer är de som röstat fram respektive partistyrelse. Det sker i allmänhet i tre steg - lokalt, distrikt och på riksnivå.

Min uppfattning är att partierna ligger vidöppna för nya medlemmar som återför partiernas politik till den som återfinns i deras respektive partiprogram. Inget alliansparti har i sitt program någonsin beskrivit att de skall bedriva Miljöpartiets invandringspolitik och inte heller att de skall tjänstgöra som dörrmatta åt de rödgröna till år 2022.

Nuvarande allianspartiledningar har rimligtvis gått utanför sina mandat med rådande överenskommelser och bör därför ersättas av personer som prioriterar den borgerliga politik som partiprogrammen anger.

Partiernas stadgar ligger på nätet och ger anvisningar för hur man kallar till extra stämmor och övriga villkor för att nya medlemmar skall kunna återföra allianspartierna till vad som lite modernt skulle kunna kallas deras värdegrund.

Någon med spelteoretisk kompetens kanske kan studera stadgarna och räkna ut hur många individer vi kan tänkas behöva vara för att kunna hjälpa allianspartierna tillbaka till den rätta vägen. Man kan anta att det bland befintliga medlemmar också finns de som inte är så överförtjusta i sakernas tillstånd och därför gärna ser nya aktiva medlemmar som en möjlighet.

Varför skall endast 105 761 individer tillåtas sätta agendan för hela borgerligheten?

Svar: Försök att gå in i ett alliansparti och få det att ända politik. Du blir utfryst och illa behandlad direkt. Jag vet vad jag talar om.
Lars Bern

#13 - - tipp:

Spekulationer:
Med tanke på att politik, tidningar, radio, TV, NGO är sammanmurade som ler och långhalm så kan inte mycket hindra det sluttande demokratiska planet innan det hamnar vägrätt igen. Som andra sluttande plan så fungerar det som en självgående maskin tills något stopp hindrar. Vad kan hindra ...
... att SD håller en prydlig och sammanhållen fasad och bra politik, ökar till 30-35 av rösterna så att de goda med skygglappar och ögonbindlar tvingas ta av sig någondera,
... att det uppstår religiösa oroligheter. Troligtvis inte mellan svenska och övriga utan mellan olika falanger inom samma religion, kanske med stöd av både IS och kriminella organisationer i utanförskapsområdena. Under de två första åren kommer medier, kultur- och makteliter skylla på "svenska rasister" innan en skygglapp dras av dem,
... att Sverige utarmas av fjolliga tekníker och höga skatter så att många flyttar vidare härifrån när det inte finns mer att hämta,
... att det slutligen blir en "fransk revolution" bland hunsade svenskar vilket förmodligen medför inbördeskrig mellan olika grupper i den multikulturella staten.
Vore jag yngre hade jag redan nu sett mig efter andra platser på jordklotet. Nu hoppas jag att jag är aska innan det gått så långt.
Neeej, jag är inte pessimist. Drar bara ut konsekvenserna.

#14 - - Lars Mattsson:

Jag tycker du skriver med bravur och originalitet. Åsikten du står för skriver jag under på.
Bravo!

#15 - - Eschaton:

Tack! Det här var nog det mest tydliga och sammanfattande du skrivit om ämnet. Och, jo, det finns hopp för vår demokrati. Den svaga och viktiga länken i deras maktutövande är den propagandaapparat media utgör och den håller på att falla. Internet utgör ett motgift mot den hjärntvätt som bedrivits. Folk håller på att vakna upp ur dvalan...

#16 - - per eriksson:

Välskrivet och givetvis helt sant - det är utom allt tvivel att de etablerade svenska partierna har mer gemensamt med varandra, över partigränserna, än de har med sina respektive väljare.

Decemberöverenskommelsen visade på ett surrealistiskt och kusligt sätt att nästan ingenting längre skiljer dessa skattefinansierade kamratklubbar åt.

Inte nog med att man har kapat och köpt radio, tv och papperstidningarna, även parlamentarismen har den politiska eliten fryst ner - låt vara att landet formellt fortfarande är en demokrati men i realiteten har Sverige mycket små likheter med de flesta övriga västerländska demokratier och mer och mer påminner landet om kroniskt korrupta halvdemokratier som Mexico och Venezuela.

Om svenskarna på 1980 talet och till och med på 1990 talet hade kunnat skåda in i framtiden, till 2010 talet så hade de inte trott sina ögon dvs de hade sett ett vulgärt samhälle som inte längre riktigt fungerar och där ansvarstagande och ledarskap är avskaffat, lagarna åtföljs inte, polisen är livrädd för att utföra klassiskt polisarbete, skolor brinner nästan dagligen, tusentals bilar sätts årligen i brand, landets försvar i praktiken nerlagt, svenska skolor presterar resultat på ulandsnivå, personrån och våldtäkter i antal som påminner om ett land i inbördeskrig och varje tätort invaderad av regeringssanktionerade tiggare med tillhörande slum - och kåkstäder.

Civilsamhällets förfall är i perfekt symmetri med den usla kvaliteten hos våra folkvalda - utan att moralisera, folk gör som de vill mellan lakanen, men tidstypiskt är den före detta statsministerfruns historia med sin Säpo vakt, den före detta statsministerns relation med sin pressekreterare och hennes abnorma löneförhöjning och den gifte före detta finansministerns relation med en popstjärna.

Bakom denna glättiga, ytliga och tragikomiska Potemkinfasad så monteras välfärdssystemet ner och Sverige närmar sig alltmer det vi förknippar med det sämsta hos Latinamerika.

#17 - - Anna C:

När experter och forskare kallas in till SVT och SR kan man lätt få intrycket att Sveriges universitet har lagts ner, för i nio av tio fall kommer "experten" från Södertörns högskola - en mer genompolitiserad utbildningsanstalt är nog svårt att finna.

Svar: Helt enig!
Lars Bern

#18 - - Håkan Birke:

Tyvärr är det sant det du skriver Lars. Och det som kanske irriterar mest är Besserwissarna; miljöpartisterna och "professor" Rockström mfl.

#19 - - Bengt Söderberg:

Visst är det bra, att någon samlar tankarna omkring det här problemkomplexet, formulerar dem i ord, disponerar allt på ett överskådligt sätt och sätter det på pränt!

Lars Bern, du har all heder av det här inlägget. Något för alla av oss att minnas och referera till när vi råkar bli så förbannade att vi tappar egna ord!

#20 - - Peter Stilbs:

Tack Lars - i Solar Plexus igen

#21 - - Gustaf Linder:

Det troligaste scenariot är att vi landar i ett inbördeskrig. Så som det ser ut just nu och om man drar ut en förlängning av nuvarande misstyre så är detta en självklarhet på sikt. Tänk en tidsrymd 1985-2015. Om en lika stor tidsrymd av dagens misstyre så är det en självklarhet.

Svar: Ett alternativ är att Putin tar över...
Lars Bern

#22 - - Bonicivis:

Väl talat!
Btw, på tal om Wetterstrand;
http://www.uvell.se/2015/02/26/busslobbyist-i-statlig-utredning-25736755

#23 - - Claes H:

Sorry, men "folkstyre" skulle aldrig fungera idag. Världen är för komplicerad.
- En svensk programmerare sålde [sep 2014] sitt spel, Mojang, till Microsoft för 18 miljarder kr. Skulle någon politiker i t.ex. V, eller S eller Mp, kunna fixa ihop något liknande? För att nu ta ett mycket enkelt exempel.
- Och ekonomi på högre nivå... Tror ni att våra (styrande) politiker skulle duga till att klara det? Jo, Göran Persson och Anders Borg, förstås. De förstod vilka man skulle lyssna till. Men idag...
- Innan ni börjar gny och klaga skulle jag vilja veta vilket land ni anser har det bättre, ekonomiskt och på andra sätt, idag. Norge kanske, med sin olja... Schweiz ligger ju alltid i toppen. Men annars?
- Se på "Legatum Prosperity Index 2014", och tryck gärna på "uppåtpilen" över kolumn Economy -- och Entrepreneurship & Opportunity.
http://www.prosperity.com/#!/ranking

#24 - - Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet:

Statskuppen du beskriver började sannolikt med Palmemordet: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/11/20/hela-sverige-vet-vem-som-mordade-olof-palme/

Målet är frihandel som på sikt kommer förslava mänskligheten och koncentrera ägande och makt i händerna på några få.

#25 - - Anonym:

Lysande analys.

#26 - - lennart bengtsson:


Dagens stora nyhet av en miljöforskare vid Chalmers är nödvändigheten att införa en köttskatt med tanke på nötkreaturens fjärtande samt en extra skatt på utrikesresor för att minska vårt CO2 avtryck. Jag är säker på att våra politiker tar detta till sitt hjärta då all hjälp att förstärka statsbudgeten mottages med tacksamhet. Däremot har en artikel som KVA nyligen publicerat inte fått någon uppmärksamhet hos ekot nämligen att vårt nuvarande CO2 bidrag är i stort sett NOLL genom nettotillväxten i den svenska skogen och kollagringen i allt byggnadsvirke. Det senaste är betydligt mer förnuftigt än att gräva ned koldioxiden och effekten är densamma.
Miljöforskaren på Chalmers kunde kanske fundera litet på varför metanhalten i luften stod stilla mellan 1990 och 2005 trots den ökande konsumtionen av biffstekar?
Det är mer än beklagansvärt när s.k forskares främsta bidrag är att komma med förslag till ännu mer absurda och arbiträra skattehöjningar i stället för att ägna sig åt vetenskap.

#27 - - Gabrielle Danielsson:

Kommentar till kommentar 21.Naturligtvis måste politiken som förs vara mer förankrad hos folket. .Med ett mera politiskt kunnigt och engagerat folk skulle politiken bli mer genomlyst och politiker mer granskade.Politiker skulle bli tvungna att motivera sig bättre .Det skulle attrahera fler begåvade och hederliga personer.
jag tycker det i första hand behövs en rörelse för en förändring av det politiska systemet. Skrämmande att Reinfeldt i princip själv utser sin efterträdare. Hur har moderaterna kunnat sjunka så lågt.?Vem vill arbeta för ett nytt system ?

Svar: Folket var mer kunnigt och politiskt engagerat när vi hade en fungerande tredje statsmakt. Idag sprider sig okunnigheten pga MSM:s och Public Services systematiska desinformation och förtigande av icke politiskt korrekta nyheter.
Lars Bern

#28 - - Jens Kvande:

Lars, kan du utdjupa ditt svar till #21. Skämtar du, eller vill du verkligen att Putins kriminella gäng borde invadera Sverige?

Svar: Jag skrev inte borde, utan skrev att ett alternativt scenario för en försvarslös stat i totalt förfall är att Putin sänder hit några tusen soldater och tar över. Han kommer ju ändå inte att möta något motstånd eftersom de få soldater vi har används av våra politiker för att hjälpa FN och NATO så att de själva kan få några bra och välavlönade FN-jobb när de tröttnat helt på landet. Sverige är ju ett moraliskt och militärt vakum, vilket torde vara en stor frestelse på ett Ryssland i behov av mer framskjutna positioner. Putin börjar säkert med Gotland som han kan ta med en pluton.
Lars Bern

#29 - - Evert Nilsson:

Har förutspått att mina barnbarnsbarn skulle hamna i inbördeskrig. Tyvärr ser det ut att bli tidigare än så.

Tack för ett sanningsenlig inlägg i debatten.

#30 - - tipp:

@ Claes H. Du frågade om länder som jag skulle titta på för utvandring om jag vore yngre. Norge och Schweiz, nämner du. Finland, Australien och Canada är andra. Sen tror jag vi är alltför rädda för de nya stormakterna Ryssland, Kina och Indien. Blandar man sig inte i deras inrikespolitik så kan det mycket väl tänkas att de är något att tänka, även om svenska media gör allt för att svartmåla dem.
För övrigt såg jag att Österrike förbjuder utrikes finansiering av imamer och moskéer. Kanske något. Finland vill fundera på en försvarsallians med Sverige på 5-15 års sikt. Även om de tycker att svenska mediers negativa utmålning av Ryssland är överdriven.

#31 - - Åke Sundström:


Håller i detta fall helt med dig, Lars Bern. Bra att du nämner hovet och kyrkan. Det är verkligen högst anmärkningsvärt att vår monark och den religiöse "monarkens” ombud så naivt och samtidigt så ideologiskt svekfullt försvarar en socialistisk samhällsmodell, administrerad även av förment liberala partier.

Men vetenskapssamhällets politisering är det allra största bekymret. När sanningsetiken var en självklar del av professorn yrkesroll sattes bestämda gränser för partiernas och ombudsmännens ljugande. I dag går det att påstå nästan vad som helst utan att några protester hörs från våra lärosäten.

Skojaren Rockström är sannerligen inte ensam eller ens den som gör störst skada. Den senare rollen axlas av vår lika maktlojala ekonomkår. Ett aktuellt exempel är riksbanken som på 90-talet befriades från sina politiska överrockar och blev helt självständig. Det var en framgång till en början, men nu verkställer Ingves & Co på helt egen hand en förödande nollräntepolitik, mer hårresande än något Feldt och Wibble hade kunnat hitta på när de på sin tid höll i Löfvens beramade styråra.
Forskarkåren har (med få undantag) förvandlats till den politiska dårskapens viktigaste stöttepelare, de så kallade möjliggörarna. Hur skulle Rockströms teser kunna vinna gehör om de inte supporterades av läroboksförfattaren Klas Eklund, betrodd f d chefsekonom på SEB? Och hade verkligen Borgs och riksbankens negativa realräntor blivit verklighet om Assar Lindbeck eller Lars Calmfors haft kurage att tala ur skägget. Som den förstnämnde gjort i många frågor, t ex om hyresregleringen, men aldrig i de politiskt ännu känsligare ämnena, som EU, bistånd, migration, klimat, rättsröta och inte minst fördelningspolitiken i vårt nya 2/3-delssamhälle.

Det forskarpolitiska komplexet regerar, undergräver demokratin och förvandlar Sverige till något som närmast liknar en anarki. Vi har fortfarande (tack SAP) ett effektivt privat näringsliv, som lever sitt eget liv ganska ostörda av politiken. Företagen kämpar dock med allt tuffare global konkurrens, så utan radikala strukturreformer i den halva del av ekonomin fungerar som en sovjetisk, planekonomisk enklav, väntar flera decennier av stagnation och fortsatt relativ tillbakagång.
#32 - - Samuel af Ugglas:

Det är politikernas ohejdade möjlighet att stjäla medborgarnas egendom och rätten till den som utan tvekan är det största problemet!
Ransoneringen av livsmedel är redan i full gång. Det är bara en tidsfråga innan hyllorna i mattemplen gapar tomma. Det är lätt att följa i kommunernas olika nämnder t.ex. miljö och hälsa, vård och omsorg, där okunniga och politiskt rättrogna bestämmer vad vi får äta.
Lars Bern med en utmärkt överblick den svenska politiska förestående undergången. Tack för det.

#33 - - Johan Tisell:

Just nu är dimmridån Saudiavtalet.

Även om det kanske inte är så lämpligt, finns det viktigare inrikespolitiska frågor; massinvandring av analfabeter utan skyddsbehov, tiggare som likt gräshoppor invaderar varje plats där pengar promenerar förbi, energiförsörjningen med mer.

Men i vårt parlament läggs tiden på icke-frågor som berör några ppm av folket; homoadoptioner, vargflyttningar, handikappanpassning av varje företag och näringsställe med mer.

Du har alltså helt rätt, Lars!

#34 - - Ove E. Lilljequist:

Mycket riktig analys av Lars Bern. En intressant skillnad i den politiska debatten när man bor permanent i Schweiz är, att här har medborgarna olika åsikter som ändlöst debatteras fram till någon form av omröstning. I den svenska debatten har man rätt eller fel, och eftersom den egna åsikten alltid är rätt, är andras åsikter alltid fel.
Någon åsiktskorridor är därför omöjlig, och den schweiziska demokratien fungerar bättre än den svenska. Dessutom håller folkomröstningar politikerna från alltför vilda idéer.

Svar: Schweiz är en av de få kvarvarande och fungerande demokratierna i världen.
Lars Bern

#35 - - Lennart Granqvist:

Mycket bra och insiktsfullt.

Vi får väl hoppas att Stefan Löfven inte glömmer att kalla Maud Olofsson
till sitt innovationsråd.
Hon har ju dokumenterad erfarenhet att investera skattebetalarnas pengar i lönsamma megaprojekt.

#36 - - Göran:

Martin Gustavsson: "Målet är frihandel som på sikt kommer förslava mänskligheten och koncentrera ägande och makt i händerna på några få."

Jag kan inte förstå hur du kan komma fram till det. Du verkar vara en socialistisk förespråkare och jag måste då fråga vad handlar socialism om? Är det inte att koncentrera makten till några få, ta ifrån människorna eget bestämmande och möjligheten att påverka sina egna liv med fri vilja och frihet att ta egna beslut?

Från början hade vi fri handel. Sedan infördes tullar och likande i ett enda syfte: finansiera maktens krig.

Fri handel innebär att monopol får svårare att verka. Vill du ha monopol att bara vissa företag (godkända av makten) ska få handla?

Det är inte länder som gör affärer med varandra utan företag och människor både inom ett land och mellan länder. Finns det någon anledning att begränsa deras handel? Nej. Alla människor gynnas av det. Det är bara politiker som missgynnas av det. Om de missgynnas av det - bra.

Det är inte den fria handeln som förslavar folk. Tvärtom, behövs det mer kapitalism i t.ex. Afrika så länderna där kan lyftas ut fattigdom. Handelshinder mot dem måste tas bort. Kort. De behöver fri handel.

Politiska beslut, centralstyrning och höga skatter kommer att förslava folk. Vissa företag kommer att finnas med i detta, företag som köper politiker och beslut. Fördom båda: korrupta politiker och korrupta företag.

Jag skulle önska att Svenskt Näringsliv kunde bestämma att ha en policy att företag inte ska ta emot bidrag från skattebetalarna (staten har inga pengar) och företag inte ska liera sig med politiker på något sätt. De borde säga: "Vi klarar oss själva."

Att skapa lagar som ska hindra konkurrenter är inte fri handel utan precis tvärtom. Och det är alltid mindre företag och människor som missgynnas av det.

Svar: Att ge människor största möjliga frihet som inte går ut över andras frihet är det effektivaste sättet att skapa välstånd.
Lars Bern

#37 - - Folke Lidén:

Jag tror att det trots alls finns hopp för demokratin. I likhet med de gamla kungahusen har den politiska adelsklassen drabbats av inavelns konsekvenser. De dumheter man häver ur sig, all desinformation och föraktet för "vanligt folk" har gott för långt.
Fler och fler retar sig på att få sin intelligens underskattad så fort man ser på TV eller läser en tidning. Vi har börjat söka oss till de dödskallemärkta "hatsiterna" där "lågutbildade vita män" som Lars Bern, Jan Tullberg, Karl-Olov Arnstberg, Tino Sanadaji med flera skriver väl underbyggda artiklar som klär av etablissemanget.
Det finns även ett stort antal kvinnor som genomskådat den desinformation vi dagligen överöses med.
Jag tror däremot inte att adeln frivilligt kommer att ändra sig och därmed hamna i skuggan av alla välutbildade och även lågutbildade människor som fått nog.
Ironiskt nog har politik blivit viktig igen på det sätt den var på Brantings och Per-Alibs tid. Då gällde det att kämpa för demokrati och välfärd. Nu gäller det att agera för att återupprätta demokratin och behålla välfärden.
Men Lars har rätt. Vi befinner oss i en skymningstid vad demokratin beträffar. De som fört oss dit är små män och kvinnor. Men betänk det kinesiska ordspråket:
I skymningen kastar även små människor långa skuggor.

#38 - - tipp:

På tal om hot: en bloggare som pläderade för ett sekulärt Bangladesh knivhöggs där till döds av en hop ilskna islamiststudenter.
Någonstans i Sverige så åtalas i dagarna en nattarbetare efter att ha väckts på morgonen av böneutrop från någon minaret och skrikit något om åsnor. Muslimer vet vad de kan få i det här landet.
DET är hotet!

#39 - - Солжени́цын:

Jag har väntat med att kommentera din text och istället sugit lite på karamellen. Det som blir eftersmaken är att vi kanske kan se på världen i stort där idag USA försöker dominera i något som Zbigniew Brzezinski, nestorn och den stora formaren av USA utrikespolitik, som kallas ”Full Spectrum Dominance”. Det betyder att USA ska söka att dominera världen på havet, i luften, på marken, i rymden och på Internet.

William F. Engdal har skrivit just om detta i en bok och man kan titta på honom på Youtube där det finns många bra intervjuer om detta. Man kanske kan säga att USA satt sig för ett världsherravälde på så sätt att man vill tvinga på världen sin egen kultur, värdegrund och sina egna regler. Vi ser det förödande resultatet av denna politik eftersom man är beredd till nästan vilka åtgärder som helst för att nå sina mål och man driver närmast fanatiskt på för att nå dem.

Någon kanske undrar vad jag menar? Jag tänker då på att man driver på för mångkultur genom sina beskickningar i samarbete med s.k. NGO’s som är lierade vid samma intressen. Här ingår också kulturen med hipp-hopp som bjuds in från USA och gärna framställs som förebilder för världens ungdomar. Ambassadörer runt om i världen organisera och driver på för detta i varje land men finns. Vidare driver man på för att avskaffa gränser, öppna upp för total frihandel, privatisering, privat centralbank, försvarssamarbete med NATO, e.t.c.

Det du beskriver i din text är inte en västvärld som kommit att domineras av USA utan ett helt land som kommit att domineras av precis samma krafter. Vi är bildligt talat placerade rakt under Obamas fot och vi kommer inte loss. Många gillar det säkert eller tänker inte på det men när du försöker ta dig loss då inser du hur hårt du sitter fast.

#40 - - Lennart Granqvist:

Du skriver:"Finns det kanske hopp för vår demokrati"?
Mitt svar:Nej.

Många yrkespolitiker i Sverige saknar kunskap och vanligt folkvett.

T.ex.Åsa Romson,tillika vice statsminister,har ertappats med miljöbrott (målar sin båt med giftig och förbjuden bottenfärg).
Dessutom ertappades hon med skattebrott genom att köra båten med grönfärgad skattebefriad dieselolja.
Dessutom släpper hon orenat ut avloppsvatten från båten.

Det är en skandal att statsminister Stefan Löfvden därefter inte entledigade Åsa Romson.
Det är också en skandal att myndigheterna inte ingrep för att lagföra brotten.
Hade en vanlig Svensson gjort detta hade myndigheterna kommit som ett skott!

Att Åsa Romson och MP nu dessutom, med uppenbar avsaknad av kunskap om mellanöstern och Saudiarabien, ges inflytande i beslutet om avtalet mellan Sverige och Saudiarabien är skrämmande.
Saudiarabien behöver avtalet med Sverige för att kunna motstå IS.(islamiska staten)
För Sveriges del är kvinnors rätt i Saudiarabien underordnad behovet av strategiska viktiga produkter.
Saudiarabien är en islamisk suverän stat erkänd av FN.

Ta en titt på kartan över mellanöstern.
Saudiarabien är stort till ytan och dom har OLJA!!!
Oljan är viktig för bl. annat Europa.

Svar: Att rättsstaten är i upplösning får vi dagligen bevis för, det är en logisk följd av att demokratin är död.
Lars Bern

#41 - - Göran :

hej,Lars, något nytt om ditt förslag om att starta upp ny media för nyheter , jag tror många är intresserade av att bidra.

Svar: Det är på gång!
Lars Bern

#42 - - Ragnar Rak:

Jag vet inte var jag ska börja. De här idioterna som styr landet håller på och förbereder sverige för att delta i krig mot Ryssland. Hur många vet att ganska nyligen skrev sverige på ett avtal där vi nu blivit kärnvapenbas åt NATO i en kommande konflikt med Ryssland? De sista tre åren har vi matats med en propaganda utan motstycke i modern tid, där Putin och det ryska folket utpekas som aggressiva och farliga. Och självklart vill det angripa och ockupera Sverige! Tjenare.. Det finns 16'000 hemlösa vita gatubarn enbart i vår grannstad St. Petersburg. Får de nån hjälp av Sverige? Nej, de är ointressanta för våra härskare och deras planer. De som skriver all den här skiten varenda dag om Ryssarna är Svinpälsar som sitter och hittar på. Men eftersom all svensk press styrs av samma utländska penningmakt så får vi inte reda på verkligheten. I Ukraina har denna penningmakt satt sina lakejer på varje post. Och vi ska vara på deras sida. Tyvärr har många svenskar lurats att tro på detta. Om det inte varit formaldehyd, klor och flamskyddsmedel i dagstidningarna så kunde man åtminstone haft dem att torka sej med efter toalettbesöket. Men inte ens det..

#43 - - Jan-Olof:

Detta ämne är högaktuellt, men systemet har havererat sedan lång tid tillbaka. Det är inte bara på internet som vi ser att det gått fel. På något vis är det slut med det många en gång trodde på D.V.S Demokratin. Inte svårt att förstå varför våldsmekanismerna eskalerar i vårt samhälle när man skär ner på samhällsresurserna. Det blir en fight för överlevnad och de svaga trampar man ner. Makteliten tycks rusa med express-fart i samhälles-systemets tunnel, sökande efter mer å mer makt och ser inte människorna längre som medborgare. Om denna process blir en never ending story vad blir då kvar av oss i detta land ? Kanske inte svårt att inse vad som skulle hända om man gör samma "experiment" med en flock djur. Kaos-teorin säger att det inte behövs mycket förändring för att skapa stora konvulsioner.

#44 - - Claes H:

Som nr 23 skrev jag att vi har det bra i Sverige idag.
Nu är vi uppe på nr 43. Och Sverige är hela tiden elände, bara elände.
Får jag fråga: När hade vi det bättre än nu?
- Realräntan minus 0,10% här? OK. Sätt in slantarna i Venezuela i stället, där får du 12,79% i stället idag. I Euro-länderna +0,05%... Schweiz? Minus 0,75%
- Korrupta forskare ... min far var docent (ca 1945) i Uppsala; jag har hört en del... O.s.v.

Ni vet inte hur det var att vara fattig kring 1945. Idag har vi det bra.
Själv ser jag aldrig TV, och bladen läser jag på biblioteket - ibland.
Men genom Internet är jag bättre informerad än någon tidigare generation. Google News, osv...

Låt mig berätta: Staten bör ju se till att vi har mat och kläder och husrum.
Men att göra oss lyckliga - ha! Regeringen skulle ordna det? Ha, igen! Det skulle nog vara Miljöpartiet som tror på sådant. Eller V, förstås.

#45 - - tipp:

Hej Lars, jag lovar prenumerera. Mediet behöver inte ha samma åsikter som jag, bara har ett innehåll som jag tvingas tänka i nya banor, lär mig något nytt eller stärks i mina tankar. För övrigt tycker jag det är roligt att läsa alla kommentarer med genomtänkta tankar, oberoende om de är mot eller med mig,

#46 - - Eschaton:

@Claes H

Jag håller med dig. Vi har det väldigt bra. Såtillvida gör inte makthavarna ett dåligt jobb. Möjligen riskerar de vårt och våra barns framtida välmående men det är inte så lätt att föra i bevis. Vi lever i en komplex och snabbt föränderlig värld vilket gör sådana frågor svåra.

Det motsäger dock inte den kritik som förs fram här. Demokratin har fått stryka på foten vilket är något som kan kritiseras. Bidrar demokratins tillbakagång till att vi har det bra? Även det är en komplex fråga som inte lätt besvaras. Det kan lika gärna vara så att vi skulle ha det ännu bättre om demokratin fick växa.

Dessutom ser jag och många med mig ökad demokrati som något värdefullt i sig - något som det till och med kan vara värt att betala för i form av mindre välstånd om så krävs.

Mycket av inskränkningen av demokratin grundlades under sossarnas långa maktperiod när Sverige var väldigt välmående. Det är lätt för makthavare att inskränka demokrati när folk upplever att de får det bättre. Vem bryr sig om sådana frågor när man har fullt upp med att njuta av det växande välståndet?

Svar: Intressanta reflexioner som kanske förklarar Putins popularitet i Ryssland.
Lars Bern

#47 - - Mikael Eriksson:

En alldeles lysande artikel och jag håller med om nästan allt, förutom att kalla media för tredje statsmakten. Det är fel då i en (riktig) demokrati, den tredje statsmakten utgörs av ett oberoende rättsväsende med domstolar. Att kalla de presstituerade för statsmakt, legitimerar bara deras ambitioner i, att förfölja medborgare med icke politiskt korrekta åsikter, snarare än att granska den politiska makten. För övrigt utgör tillskrivningen "tredje statsmakten", endast oförtjänt smicker.

Svar: Jag sa inte att media är den tredje statsmakten utan att de tidigare kallades det. Se gärna: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_statsmakten
Lars Bern

#48 - - Åke Sundström:

# 46

Två påståenden, två fel:

"Möjligen riskerar de vårt och våra barns framtida välmående men det är inte så lätt att föra i bevis."

Ingalunda, detta är tvärtom mycket enkelt att bevisa.

"Vi har det väldigt bra. Såtillvida gör inte makthavarna ett dåligt jobb".

Osant, igen. Makthavarna under de senaste ca trettio åren HAR verkligen gjort ett jättedåligt jobb. Det är Adolf Hitler och 30-talets pragmatiska socialdemokrater vi har att tacka för dagens välstånd. Den förstnämnde lade våra konkurrenter i aska och bäddade för enkla vinster i neutrala Sverige under ett kvarts sekel.

De senare vände Marx ryggen och bestämde sig för för den förnuftigare (men ingalunda ofarliga) metoden att socialisera människors inkomster i stället för kapitalägarnas fabriker. Guldhönan har tillåtits värpa sina guldägg medan politikerna kunnat behålla makten genom att godtyckligt omfördela produktionsresultatet (paradoxalt nog mest till kapitalägarna, även småskaliga sådana,i form av inflationsvinster).

Men sista stycket var sant och insiktsfullt, dock ingenting nytt. Hitlers oavsiktliga gåva cementerade SAP:s maktposition, när de själva tog åt sig äran av gratisvinsterna (och våra korrumperade historiker och ekonomer jamsade med). Utan denna draghjälp hade vi redan märkt att även den snällare formen av marxism är välståndets värsta fiende. Och att vi just nu lever högt på våra barnbarns bekostnad.


#49 - - Sigge:

Reinfeldt, mannen bakom den sk "Arbetslinjen" har aldrig själv haft något arbete (reguljär lönearbete).
Han har alltid flutit runt försörjd direkt eller indirekt mha skattemedel.

Nu lever han på bidrag, 150 000 kr/mån. Vanlig A-kassa duger inte. Inte heller har han krav på sig att aktivt söka arbete, redovisa vilka arbeten han har sökt eller att tvingas flytta dit jobben finns. regler han själv drev igenom - för andra.

Den fantastiska finansministern Borg - visade sig vara komvuxekonom. Dessutom med 1a i matematik på Sanhällsvetenskaplig linje (som mest drar till sig medelmåttigt behåvade elever som bäst). Det som klarade Sverige genom den värsta krisen var flytande växelkurs och en enormt ökande lånesättning främst hos enskilda personer (bostadsmarknaden är ett exempel på detta). Statsskulden når nu samma nivå som innan utförsäljningen av offentligt ägd verksamhet.

Lööf. Näringsministern som aldrig heller arbetat. Kom direkt från skolbänken. Tje, vad ska man säga om henne.

Björklund - sammt man att sköta skolväsendet. Det gick inte så bra.

Ullenhag - visade sig vara en svensk version av "Bagdad-Bob".

Sahlin. Hur kan hon hålla sig kvar i maktens korridorer? Nyligen senast fick hon ett nytt utredningsuppdrag - det var f.ö. en folkpartist som tillsatte Sahlin. En 70% tjänst som ger ca 70 000 kr/mån, förutom alla andra ersättningar hon redan erhåller.

Alla framröstade av Sveriges befolkning utan några större protester i allmänna och fria val.
Svenskarna önskar alltså att ha det så här. Mycket märkligt.

#50 - - Björn i Bromma:

#23
Schweiz har alltid haft folkstyre i form av direktdemokrati. Samtidigt har man alltid haft och har ett stort antal, per capita räknat, stora globala företag.
Ditt resonemang faller ihop som ett korthus.

#51 - - Eschaton:

@Åke Sundström #48

Två påståenden, ett ofullständigt och ett fel:

"Ingalunda, detta är tvärtom mycket enkelt att bevisa".

Varför gör du inte det om det är så enkelt? Bevisa! Det vill jag gärna se.

"Osant, igen".

Nej, vi har det väldigt bra i internationell jämförelse och såtillvida gör inte makthavarna ett dåligt jobb. Att de sen skulle kunna göra ett bättre jobb är en annan sak.

I övrigt håller jag med dig i allt du skrev.

#52 - - Ingvar Engelbrecht:

Mycket bra beskrivning. Sätter ord och mening på sånt som irriterat mig i några år. Sverige är värt ett rejält missnöjesparti, den saken är klar

#53 - - Calle Cynism:

Tyvärr en helt korrekt analys. Det som bör tilläggas, och som enligt mig är en av grundbultarna, är Sveriges medlemskap i EU.

Inom ganska få år kommer Sverige inte längre vara en medlemsstat utan snarare en delstat i Europas Förenta Stater. Om fler fick insikt i hur EU-systemets byråkrati, svågerpolitik och elitism (för de med rätt åsikter) fungerar skulle det bli en överväldigande majoritet för att lämna EU. Den bästa liknelsen är Sovjetunionen vilket bl.a. visar sig i att EU-kommissionen arbetar efter femårsplaner.

Min förhoppning står till vårens val i UK där jag hoppas att UKIP tar hem storslam och att UK lämnar EU. Det kan bli vår murbräcka ur förtrycket och mot demokrati igen.

Är ny på sidan och kanske finns det redan inlägg om det korrupta och genomruttna EU-systemet.

#54 - - jimmy:

du allt nutshelland it cant be solved in present time

#55 - - Claes H:

#48 mfl -- Legatum Prosperity Index 2014 har Sverige som nr 4 [i världen] på "Economy", som nr 1 (!) på "Entrepreneurship & Opportunity", som nr 4 på "Governance" samt "Security & Society".
- Vi fick friskolor 1992 (tack, Bildt). Nu går det att byta skola, utan att byta kommun. Ack, om det ändå varit så när jag gick på mellanstadiet... (Man har detta också i Louisiana, med statsbidrag till alla elever; först stoppades det i rätten, men nu ser jag att det kommit igång.)
- "Den som är satt i skuld är icke fri", påpekade Göran Persson 1997, och räddade oss därmed från världskrisen 2008. (T.ex. USA:s statsskuld gick f.f.g. sedan andra världskriget över 100% av BNP år 2010. Det finns andra alternativa siffror nu, men principen är klar.)
- Och Anders Borg har sedan alltså hållit Sverige som nr 4 på "Economy" (efter Schweiz, Singapore, Norge).
- Nej, säg som sagt vilket annat land det vore [materiellt] bättre att bo i! (Annat än Schweiz och Norge.) Please tell me!

#56 - - Curt Svelin:

Jäkligt bra beskrivning av orsakerna till den pågående katastrofen. Kan komma till användning om vi någon gång får in dom här pellejönsarna till politiker inför skranket.

#57 - - Incognito:

Några utklipp från ”Diktaturens nya ansikte”
http://www.bgf.nu/korrekt/cs.html

”…det svenska demokratiska samhället. Här finns inga uttalade hot mot yttrandefrihet och demokratiska rättigheter. Tvärtom lovprisas dessa ständigt från olika makthavare i samhället. Ändå är det påtagligt att medborgarnas styrs av en ständigt närvarande rädsla. En rädsla för att på olika sätt stötas ut ur samhället, inte längre få höra till det skikt som förfogar över resurserna, som tillsätter tjänster och uppdrag, som bestämmer vilka som är värda att lyssna till, och vilka som för evigt ska dömas till tystnad.”

”Men är detta den främsta förklaringen till att det i dag i vårt land i stort sett saknas självständiga tänkare, enskilda individer som genom kunnande och intellekt kan formulera en avvikande hållning, respekteras och ges utrymme att argumentera för sina ståndpunkter? Är det enda förklaringen till att åsikter, som för endast tio eller tjugo år sedan allmänt omfattades av ett stort medborgarkollektiv, idag knappast får lov att uttalas? Är det enda förklaringen till att värderingar och synsätt som för inte länge sedan framstod som bisarra och utan större förankring idag dominerar opinionbildningen? Sker en sådan utveckling verkligen av sig själv?”

Det har pågått länge som framgår utav länken och artikeln

#58 - - Peter Larsson:

Tack igen Lars Bern
Allt blir så uppenbart. Att döma av kommentarerna finns det inte bara nöjd "boskap" i landet. En tröst, känner jag. Ännu bättre är att vår nya chef för den feministiska utrikespolitiken, Margot, nu ryter till och kräver ordning och reda i Ryssland. Visst känns det ändå tryggt?

#59 - - Eva Lundberg:

Tänkvärda ord. Tack för det. Jag är inte så insatt i politikens villervalla. Men sunt bondförnuft har jag och att något är väldigt, väldigt fel i gamla Svedala vet jag nog och många med mig. Och när jag nyss läste det du skrivit, så blev det plötsligt glasklart. Finns ju en bok som heter det sovande folket. Nu är det dags att skriva boken om det lurade och bortglömda folket......

#60 - - Torgny Frykman:

Lars, Instämmer helt i det du skriver! Upplever stark en total kantring av skutan vars kommandobrygga är fylld med individer vars enda intresse är egen vinning före rikets bästa! Ingen politiker i, EU, stat, landsting eller kommun kan få sitta i mer än 6 år - sen skall hen ut i förvärvslivet. Hur går vi bäst vidare ?

#61 - - Lars Berg:

Skönt med folk som pratar ur skägget!

#62 - - Anna Eriksson:

Artikeln beskriver väl det bedrövliga tillstånd vi befinner oss i, men att kalla politikerna för makthavare stämmer inte. De är maktens marionetter, liksom de media och de presstituerade; den verkliga makten innehas av bankägarna och är en global maffia. Vi är slavar i räntesystemet, som i sig är en bluff. Bankerna behövs inte.

#63 - - Kjell Pedersson:

Beskrivningen av politikerna är korrekt,men det bör tilläggas att denna grupp tillhör den överklass som lever gott på utplundring av arbetare och pensionärer.
Denna utsugning har pågått länge men den har tilltagit på senare tid. En tydlig förändring skedde när bankerna höll på att gå under i början på 80-talet. Då trädde socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen in och skapade den sk bankakuten. Ca 160 miljarder kronor tillsköts under löfte om att pengarna skulle återbetalas. Att så inte skedde visade sig snart. Det första tecknet var att kommunalisera skolan. Statskassan var för svag för att fortsätta att svara för skolan.
Demokratin har heller aldrig omfattat bankväsendet. Att vänta sig att den ekonomiska situationen i Sverige skall förbättras för underklassen är därför att ägna sig åt illusioner. Värre kommer det att bli bl.a. för att krigshetsarna i (m) troligen får stöd av Lövén för att ösa mer pengar över krigsindustrin.

#64 - - Tore Bryneholt:

Lars Bern...du har lyckats med många träffar.Tillståndet du beskriver har sakta men säkert vuxit fram och blivit starkt. Några av orsakerna är väl... att folket har fått det för bra...visat föga intresse för politik...och blivit egotrippade - där har de våldsamma skattesänkningar bidragit. Vi har nog med partier - men dåligt med att folk ansluter sig till något parti. De står utanför - ty nu "klarar dig sig själva"! Lösningen - den bästa? - torde vara att folket söker sig till partier de känner för och blir medlemmar som aktivt verkar för en förändring. Men är de skolade för att delta i den demokratiska processen? Inget parti torde passa alla som hand i handske -men det får nog vara ok med att handen och handsken nästan passar. Att stå utanför en partitillhörighet - är som ett prov utan värde! Lars...analysen borde kunna bli en nystart för politisk aktivitet - om folket "orkar".

#65 - - Carl Anders Breitholtz:

Mycket bra artikel!

Men Dr Bern hade kunnat nämnt även andra brickor i spelet mot totalitarism, som:

- Den politiska korrektheten som värdegrund, med vars hjälp agnarna sållas från vetet i medier och andra politiska församlingar,

- Medlemskapet i EU med sitt stora s.k. "demokratiska underskott", dvs frånvaron av demokrati och starka utveckling mot en totalitär union med sekularism, ateism och planekonomi som för tanken till forna Sovjetunionen. Sverige degraderas alltmer från en självständig nation till en underordnad medlem i en toppstyrd union.

- Den "vänsterpopulistiska lobbygruppen" Svenska kyrkan, som styrs av de politiska partierna via Kyrkomötet och med biskopar som tillsatts på sina politiska meriter. Det är inte utan skäl som de stora apostoliska kyrkorna som den ortodoxa och den katolska sätter frågetecken för om Svenska kyrkan numera överhuvudtaget kan kallas en kristen gemenskap i Jesu Kristi och apostlarnas efterföljd.

#66 - - Olle Johansson:

Tänkvärda ord var är vi på väg och hur skall det sluta?
När politiken är att likna vad som för kallas u.p.a. !
Egoismen verkar styra samhället!

#67 - - Jan Bengtsson:

De flesta har fått det så bra att fler ändringar i
konstitutionen lönar sig knappast längre,var god
dröj eller ring mig senare,eller ha en bra dag,
Thomas Jefferson,s citat.

#68 - - Mats Olsson:

Fantastiskt klarsynt ! Herr Bern for president (Alternativt vice för Jimmy Åkesson)

#69 - - Erik, Sthlm:

"ofta helt ovetenskapliga skrämselpropaganda om miljö och klimat"

Hotet mot klimatet är reellt, men välfärdsstatens kollaps, islamiseringen, demokratins sönderfall och den eroderade sociala sammanhållningen o.s.v. är mycket mer akuta problem. När människor känner sig trygga och välmående orkar de göra uppoffringar för miljö och klimat, men vänstern, där gröna ofta hör hemma ideologiskt, har genom naivitet och åsiktsförtryck krossat tryggheten i Sverige.

#70 - - Anders Hermansson:

Ett stort tack till Lars Bern. Och en fråga: Finns boken Antroposen II i engelsk översättning? Det skulle vara värdefullt om den översätts till åtminstone engelska, tyska och franska.
Skollagen slår fast att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolverket säger sig ej jämställa pseudovetenskap med etablerad vetenskap. Inte i ord – kanske. Men i gärning – absolut. Ty i dagens skola lär man ej ut logik, matematik och fysik. I stället försöker man lära barnen/studenterna att väga argument för och emot och sedan diskutera sig fram till ”kunskap”. Tyvärr har skolan inget krav på att det är verklig kunskap som nås. Vår frihet och vårt välstånd grundar sig på vetenskap och industri. För att det skall fungera behövs verklig kunskap.
Det har varit mig ett stort nöje att läsa Antroposen II. I ett avseende tycker jag det behövs ett förtydligande. Det är inte ”jakt” som utrotat arter, de flesta urbana människor förknippar ordet ”jakt” med nöjesjakt. Att människan har decimerat - kanske även utrotat djurarter – beror inte på ”jakt”. Det beror i stället på att arter bekämpar andra arter för mat eller utrymme. Jag tror inte det finns något exempel på att människor utrotat en art genom jakt utan orsak. I likhet med klimatalarmismen finns en miljöalarmistisk rörelse (delvis samma) som har en egen religion; ekosofi. Det är idéer som är hundratals år gamla, växte till sig i USA på slutet av 1800-talet, inkorporerades i nationalsocialismen, och fick sin bibel i boken ”Økologi, samfund og livsstil” (Arne Næss, 1973). Nazisterna avlade fram bland annat uroxe, en utdöd pleistocenart. Exemplar finns kvar i pleistocenparken Oostvaardesplassen (Nederländerna) och kallas Heck-boskap, ibland Hitler-kossor.
Næss anger åtta principer för hur människor skall leva. Där ingår att allt liv har ett ”egenvärde” och värdet av mångfald står över värdet av mänskligt liv, samt att hänsyn till ”icke-mänskligt” liv kräver att antalet människor reduceras kraftigt. Denna pseudoreligion har fått stor spridning bland i första hand biologer, pedagoger och statstjänstemän över hela världen. Greenpeace, WWF, CI, Miljöpartiet etc. vill alla genomföra ekosofi som en världshärskande ideologi. Den har redan inneburit död och ödeläggelse för landsbygdsbefolkningar över hela jorden, och skapat miljontals internflyktingar. Mark Dowie har (”Conservation Refugees”) beskrivit konsekvenser för folk bland annat i Afrika. Rörelsen ”Rewilding Europe” (får miljontals kronor av Svenska Postkodlotteriet) har planer på att i Europa innan 2020 överföra 2 miljoner hektar jordbruksmark till vildmark, där stora rovdjur som björn och varg skall leva på inplanterade visenter, hästar, hjortar etc. Det må låta knäppt, men är ett pågående, kostsamt EU-stött projekt. Bland annat föds visenter upp i Avesta, några har redan skickats till en ”Pleistocen”-park i Rumänien. Det är nämligen epoken Pleistocen som miljöaktivisterna vill åter till! I Spanien har stora flockar med Retuerta-hästar satts ut som föda åt vargar. Biologer använder sig av datorsimuleringar (bla Vortex) för att ”beräkna” hur många vargar, björnar osv. som ”behövs” i Sverige för att en art med viss sannolikhet skall överleva här på 100 respektive 1000 års sikt! För att ägna sig åt sådant är det nog av nöden att man lärt sig lite modern pseudovetenskap. Politikerna har dock svalt tokerierna med hull och hår och även lagstiftat, och Greenpeace, WWF mfl tjänar stora pengar. Läs till exempel ”Delredovisning av uppdrag rörande rovdjursförvaltningen (dnr 235‐3697‐10)”.

Svar: Boken finns inte på engelska, om jag kan se en marknad för det som är tillräckligt stor har jag nog tänkt på en engelsk upplaga.
Lars Bern

Upp