Mellanöstern förlorar gradvis sin betydelse

 
Den geopolitiska situationen i Mellanöstern har gradvis försämrats sedan det första stora kriget mellan araber och israeler 1948. Konflikter blir mer våldsamma, vapen som används är dödligare, och antalet dödsoffer fortsätter att stiga. Även om konflikten mellan araber och israeler får störst uppmärksamhet är det interna konflikter inom det muslimska Mellanöstern som står för huvuddelen av det eskalerade våldet. Det besinningslösa slaktandet är en blandning av inbördeskrig och religiös, social och ekonomisk konflikt.

Regionen vid Persiska har fortfarande den största koncentrationen av olje- och gasfält i världen. Oljan och gasen är lätt tillgänglig och därför billig att utvinna och ta till marknaden. Det ger oljebolagen betydande vinstmarginaler under normala omständigheter. Eskalerande kostnader för ständiga krig och aldrig sinande konflikter har dock börjat tära på oljebolagens tidigare stora marginaler. Kostnaden för att göra affärer i en krigszon kräver också utgifter inom andra områden som man inte normalt har, såsom säkerhet för personal och utrustning. Kostnaderna för att locka nödvändig kvalificerad personal till regionen stiger självklart i takt med den ökande otryggheten.

Den som idag gör affärer i Mellanöstern tvingas att väga fördelen med lätt brytvärda resurser mot nackdelen av att arbeta i konfliktområden. Enligt BP Statistical Review of World Energy stod länder i Persiska viken och på Arabiska halvön år 2013 för nästan 33 procent av den globala oljeproduktionen och 17 procent av gasproduktionen. Dock är regionens produktion och marknadsandelar, till följd av alla konflikter, på tillbakagång enligt en rapport från Reuters. OPEC har sedan 70-talet kunnat kontrollera oljepriset med sin lätt utvinningsbara olja. Den fördelen minskar nu i takt med de ökande kostnaderna för krigandet.

Mellanösterns olja- och gasproducenter är också allt oroligare för nedgången i deras andel av de kända oljereserven i världen. Den var 48 procent år 2013, vilket är en betydande nedgång från år 2005 då den var 56 procent. År 1993 var det 64 procent.

Den totala produktionen från de ledande arabiska oljeproducenterna har avtagit under de senaste åren, bl.a. från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som är hörnstenarna i Persiska viken. Detta har lett till en viktig förskjutning av centrum för olja- och gasutvinning till Afrika, Asien, Ryssland och Nord- och Sydamerika.

Den senaste utvidgningen av olje- och gasproduktion i norra Mexiko väntas leda till mycket stora investeringar under 10 år vilket beräknas ge en kraftigt ökad produktion och över 2,5 miljoner nya arbetstillfällen fram till år 2025. Genom de Nordamerikanska oljeländerna USA, Kanada och Mexiko kommer olje- och gasproduktion i Nordamerika snart överstiga OPEC:s.

Till de stora nya gas- och oljefynden i Nordamerika skall läggas de enorma potentiella tillgångar som finns i Ryssland. Bara det stora ryska Bazhenov fältet, som knappt börjat exploateras, beräknas innehålla mer än Saudiarabiens fält och vida överträffa de stora nyexploaterade fälten i Nordamerika. De ryska fälten är av den dignitet att stora västliga oljebolag som Shell och ExxonMobil är beredda att trotsa västvärldens sanktioner mot Ryssland och fortsätta sin verksamhet där. ExxonMobiles chef Rex W Tillerson deklarerade nyligen att ExxonMobile är så stort att det för sin egen utrikespolitik.

Centralasiatiska länder som Kazakstan och Azerbajdzjan verkar också vara väl positionerade för att attrahera oljebolagen. Dessutom har det gjorts stora nya upptäckter utanför kusten i södra Afrika, samt utanför västra Afrika och Latinamerika

Reuters pekar i sin rapport på framsteg teknik för utvinning som inom horisontell borrning, hydraulic fracturing, seismiska undersökningar och djuphavsborrning. Rent allmänt har det öppnat ett mycket bredare global resursbas för olja och gas som ger prospekterings- och produktionsbolag många fler alternativ för utvinning av gas och olja.

Förlorare blir utan tvekan Mellanöstern. I takt med att världsmarknaden inom något decennium kommer att flöda av gas och olja från alla nya fält som nu exploateras, kommer oljepriset att sjunka och minska de inkomster som arabvärlden vant sig vid. Detta kan mycket väl leda till att motsättningarna inom området eskalerar och att Saudiarabien destabiliseras. En intressant maktpolitisk förskjutning som man bör ha ögonen på är att samtidigt som USA:s beroende av Mellanösternoljan avtar, så kommer Kinas beroende att öka. Detta kan mycket väl leda till ett minskande amerikansk engagemang i konflikthärden medan det kinesiska engagemanget ökar.

Som vanligt förmedlar svensk Public Service en bild av konflikterna i Mellanöstern som är starkt vilseledande. Oviljan hos politiskt korrekta svenska media att tillstå oljans och gasens fortsatt stora geopolitiska betydelse ger den svenska opinionen en skev bild av verkligheten. 

1 Christer:

skriven

Nja, Kinas intresse i Mellanöstern är inte ökande. Nu senast har man tecknat stora avtal med Venezuela om oljeköp.
Troligtvis ligger men redan införhandlingar med Mexico om leveranser.
Man jobbar hårt för att komma bort från problemen i Mellanöstern och att då samtidigt reta det stora USA genom att köpa upp olja i deras närhet gör det ju hela lite roligare kan man tänka sig.

3 Helge Andersson:

skriven

Vi får inte heller glömma den ökande vänskapen mellan Kina och Ryssland. USAs hegomoni skakar och EU velar som vanligt.

Frågan är om EU inte kommer att bli de största förlorarna i pågående spel. Den "gröna satsningen" har skadad regionen för lång tid framåt.

http://www.theguardian.com/world/2014/may/21/russia-30-year-400bn-gas-deal-china

5 Per-Olof Persson:

skriven

Det har även hittats stora mängder olja i Australien i klass med Saudi Arabiens (men denna olja är dyrare att utvinna). Oljepriset sjunker för tillfället eftersom Saudi Arabien ökar sin produktion.

Saudi Arabien tjänar inte på att ett högt oljepris skapar lågkonjunktur och en minskad efterfrågan på olja. Detta kan dock skapa problem för ryssarna eftersom deras olja är dyrare att utvinna. Ryssarna får se till att fler konflikter i världen uppkommer.

2 Claes (Peking)

skriven

Bazhenov-fältet var nytt för mig. En beskrivning (från 2012) finns här:
http://alfin2100.blogspot.se/2012/06/what-would-king-hubbert-think-of.html

4 Björn i Bromma

skriven

Personligen så jobbade jag i Mellan Östern på 1980-talet.
Utan oljeinkomster så finns ingenting.

Svar: Efter att i flera timmar bar flugit över öken så inser man lätt att där bara finns en naturresurs.
Lars Bern