Klimatsmarta investeringar

I klimatalarmismens kölvatten översköljs marknaden av råd hur man skall investera på ett klimatsmart sätt. Föreställningen att vissa placeringar snart blir värdelösa odlas av alarmisterna för att skrämma marknaden till att räta in sig i det politiskt korrekta lägret. Likaledes sprids allehanda placeringstips om vad som är de bästa framtidsinvesteringarna efter att klimatpolitiken strypt sådant som är fossilberoende. Politiska påtryckningarna på våra pensionsfonder att rätta sina placeringar efter hänsyn till alla klimatlarm duggar tätt.

Redan när jag för 25 år sedan var engagerad i miljöorganisationen Det Naturliga Steget höll vi på med att ta fram klimatsmarta placeringsråd och vi granskade företagens investeringar ur ett miljöperspektiv. Inga av de faror vi såg har ännu besannats och inte har det gått sämre för de företag vi pekade ut som förlorare och dåliga exempel för att de inte var klimatsmarta. Risken är stor att det faktiskt blivit tvärt om. Företagens klimatarbete har nog mest haft effekt som ett bland flera sätt att marknadsföra deras varumärken. Någon större klimateffekt har det nog inte haft.

För ett år sedan fick alla alarmistiska nymalthusianer frispel när Rockefeller Brothers Fund deklarerade att man skulle sluta investera i fossil energi. Nu hände det verkligen något på marknaden ville man tro. Bl.a. gick SEB ut via sin naiva chefsekonom nymalthusianen Klas Eklund, med råd att akta sig för att investera i vad som enligt honom var på väg att bli stranded assets – värdelösa tillgångar. Ett i mitt tycke helt oansvarigt agerande från en bank som gör anspråk på att betraktas som seriös.

Ni som har följt min artikelserie om bakgrunden till FN:s klimatmöte COP21 vet att en viktig kraft bakom hela klimatalarmismen är bland andra Rockefeller-klanen. Att Rockefellers gick ut och gjorde den här deklarationen från sin, i sammanhanget, lilla filantropiska fond är bara en del av deras manipulativa sätt att försöka styra världsekonomin. Hur den enormt mycket större familjeförmögenheten i övrigt placeras är en väl bevarad hemlighet.

Hur skall man då agera på en marknad som är starkt påverkad av klimatdebatten och rader av politiska beslut? Det är självklart att klimatpolitiken påverkar marknaden, inte minst har t.ex. de 1000 miljarder skattekronor som västvärlden pumpat in i politiskt beslutade subventioner till vind- och solenergi haft en betydande marknadspåverkan, vilket jag skrivit om tidigare. Problemet som jag ser är att marknadspåverkande faktorer som politiska beslut, är så oförutsägbara. Politiken kan snabbt skifta och då kan man verkligen prata om stranded assets. Vi ser idag, när land efter land får ekonomiska problem (bland annat p.g.a. klimatpolitiken) att politiker utan att tveka sviker tidigare löften och förment gröna företag går omkull på löpande band.

En ganska ofarlig gissning är t.ex. att utrymmet och intresset för klimatinvesteringar i Europa snabbt kommer att smälta ihop när flyktingkatastrofen tar allt mer resurser och uppmärksamhet. Man kommer inte heller att nå någon bindande överenskommelse vid COP21 i Paris och utvecklingsländerna kommer att fortsätta sin kraftiga ökning av utsläppen av växthusgaser. Deras villkor för att göra verkliga omställningar är att västvärlden står för finansieringen, en västvärld som redan är skuldsatt upp över öronen. Idag rapporterar Dagens Industri om att USA:s statsskuld är kraftigt underskattad, vilket knappas ökar lusten hos den av republikaner dominerade Kongressen att öppna plånboken. Så, slutsatsen är enkel; räkna inte med fortsatt stora subventioner till alternativ och förnyelsebar energi.

Den för var dag allt bedrägligare klimatpropagandan har en gång iscensatts av den angloamerikanska oligarkin i syfte att kunna lägga sordin på den snabba ekonomiska tillväxten i länder som Kina och Indien. Nästan var dag kommer nya siffror där man ändrat i historiska temperaturdata för att försöka skapa intrycket av en fortsatt global uppvärmning, trots att klimatet är i stort sett helt normalt. Bedrägeriet är dock så klumpigt och lättgenomskådat att ingen vettig människa blir lurad. Rysslands president Putin som inte har något att förlora, har konstaterat att detta är ett västbedrägeri för att just lägga sordin på tillväxten i utvecklingsländerna.

Den här kampanjen leds idag från Vita Huset som använder alla upptänkliga trick för att försöka kringgå Kongressen. Bl.a. har man satt EPA som är USA:s miljömyndighet på att jaga de amerikanska kolkraftverken. Detta har givetvis påverkat aktiemarknadens värdering av kolkraftbolagen. Vad man då skall notera att den som köper de på detta sätt nedpressade aktierna är ingen mindre än George Soros som är en av de oligarker som ligger bakom klimatalarmismen med stora ekonomiska resurser.

En intressant industri att uppmärksamma i detta sammanhang är oljeindustrin. Enligt SEB:s ekonom tillhör oljeföretagen det som kommer att bli stranded assets p.g.a. klimatpolitiken. Jag är övertygad om att han tar helt fel. Oljeindustrin har i ett 50 årsperspektiv en, fortsatt intressant framtid. Det innebär dock inte att det inte kommer att ske några stora förändringar på marknaden, men inte p.g.a. klimatpolitik.

Det som varit en stark drivkraft inom oljeindustrin under senare decennier är föreställningen om Peak Oil, att vi skulle få en brist på olja. Det har fått oljeindustrin att investera i oerhört kapitalkrävande offshore-utvinning av olja. Jag tror vi kommer att se en tillbakagång för offshore-grenen, i takt med att allt fler landbaserade oljefält öppnas med ny mindre kapitalintensiv teknik med hjälp av horisontalborrning och fracking.

Nyligen rapporterade WSJ om hur Kina köper upp oljefält i Texas som utvinner olja med den nya tekniken. Detta tyder på att kineserna ser fracking som en framtidsteknik och att man räknar med fortsatt stor betydelse för oljan, knappast några stranded assets som Klas Eklund tror. Man kan även misstänka att Kina är ute efter att både säkra sin tillgång till olja och tillgång till det tekniska kunnande på området som finns i Texas.

Så, om jag till slut skall ge ett placeringsråd, så blir det att ta rygg på Soros och kineserna. Kolla upp vilka aktier vars kurs körts ner av klimathysterin, köp dem och ligg på dem till hysterin är över. Det blir högst sannolikt en bättre placering än att investera i subsidieberoende förment gröna företag. Företag med lovande teknik för att lagra el är dock fortsatt mycket intressanta. Tänk även på att med stigande halt av koldioxid i atmosfären så kommer växtligheten att frodas som aldrig förr, så avkastningen på skogs- och jordbruksmark kommer att fortsätta stiga.

Med klimatet är allt normalt och inga observationer ger ännu anledning till någon oro för framtiden.

Ekonomi | AP-fonder, COP21, Etisk förvaltning, Indien, Kina, Klas Eklund, Rockefeller, SEB, Soros | |
#1 - - Tege Tornvall:

En växande värld behöver allt mer energi - trots fortgående effektiviseringar. Alltså är det rimligen klokt att investera i sådant som också ger energi. Dit hör knappast vind- resp. solkraft. Det blåser bara ibland och är bara solsken ibland. Men energi behöver vi avbrutet och fortlöpande.

Klokt på sikt blir däremot sådant som ger energi 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och 52 veckor om året. Alltså vatten-, kärn-, jord- och olika slags kolbaserad kraft. Om inte klimatdårar lyckas sätta riktiga käppar i hjulet.....

#2 - - Göran Fredriksson:

När jag ser ordet klimatsmart brukar jag sluta att läsa. Idag var ett undantag.

Jag har redan fyllt upp min kvot av oljeaktier med landbaserade tillgångar. Dessa får ligga i "byrålådan". Jag blir ännu mer övertygad om att det är rätt efter Lars rådgivning.

Även "De gröna" kommer väl så småningom fram till att världen blir grönare om fossila bränslen förbränns och att den blir mindre grön om skogen eldas upp.

#3 - - Lennart Bengtsson:

Instämmer till 100%. När det gäller investeringar är det klokt att tänka långsiktigt och strategiskt. Jordens energiförsörjning beror till mer än 80% på fossil energi och har gjort så de senaste 50 åren. När skattepengarna tar slut så tar också subventionerna slut. Att som George Soros gör uppmuntra invandring och samtidigt köpa aktier billigt i fossil energi innebär att vinsten inte bara blir god den kan också tas hem snabbare.

#4 - - Ingemar Nordin:

Mycket bra Lars! Jag är inte mycket för sin Putinvurm, men här tror jag att du träffar huvudet på spiken. Man skulle kunna tro att "hårdnäsade" ekonomer kan genomskåda bedrägeriet med talet om stranded assets. Men tydligen inte. Dina investeringsråd är helt rätt. Vindkrafts- och solindustrier går i konken gång på gång och de enda "investerare" som går på bondfångeriet

#5 - - Kjell Lindmark:

Klimathysterin har alltså två sidor. För det första vill man (USA:s finanselit) begränsa u-ländernas utveckling mot bättre levnadsvillkor. För det andra vill man lura stora investerare som pensionsfonder och andra att överge petroleumbranschen till förmån för det s.k. gröna alternativen. Petroleumaktierna går ner och finanseliten kan köpa billiga aktier och stärka sin maktställning. När sedan alternativenergin går i putten har även pensionsfonderna d.v.s vi förlorat stort.

Finanseliten stärker greppet om energireserverna och håller nere u-ländernas utveckling samt underminerar pensioner för kommande pensionärer i i-länderna. Smart drag för att öka sin makt och rikedom samtidigt som andra hålls fattiga eller blir fattigare och därmed enklare att kontrollera.

#6 - - Kjell Lindmark:

Jag sprang på den här artikeln i News Voice från 11 jan 2014 så den har ni kanske redan sett.
http://newsvoice.se/2014/01/11/evidens-for-att-istiden-har-borjat-och-att-ipcc-vilseleder-allmanheten-och-politikerna/

#7 - - Sigvard Lindqvist:

SEB seriösa? Har inte råd att ta deras råd mera. Förlorat alldeles för mycket pengar redan.

#8 - - K.Pålman:

Jamen Lars, jag ska inte ha solceller och inte vindkraft, vad finns då kvar? Ska en installera vedspis och öppenspis, känns som mer äkta och kanske det som kommer att gälla framöver, då inga investeringar kommer att göras i ngt annat alternativ framöver. Det blir att ta fram gjutjärnsgrytan igen.

#9 - - /lasse:

I slutet av Clinton administrationen när dollarn var rekorddyr och oljan rekordbillig i dollar, vid något tillfälle ner mot $10/fat, var där det ingen som pratade om ”peak oil”. Då borde detta ha varit som närmast då måttet på världens oljereserver ytterst bestäms av priset, dvs vad som är ekonomiskt utvinningsbart. När oljan var uppe i +$150/fat höll Chavez på att få fnatt, Venezuela hade världens största oljereserv med deras oljesand som blev ekonomiskt försvarbar att utvinna.
Här skyddas vi rätt bra från svängningar i oljepriset av att dollar värdet motverkar. Värre för de stackare amerikanerna och andra som ofta skuldsatta u-länder som har valutor peggade mot dollarn.

Det börjar märkas att allt mer av den akademiskt ”bildade” eliten som tar plats på ledande positioner i landets företag och myndigheter har sen koltåldern drillats i ett politiskt korrekt ”klimatsmart” utbildningssystem.

#10 - - Göran:

K.Pålman #8

Du får skilja lite på energi för eget bruk och energi för hela samhället. Solkraft kan mycket väl vara ett bra alternativ för sin egen täppa. Fast rent moraliskt ska man nog inte utnyttja möjligheten att sälja sin energi. Då är det andra som får betala dyrt, dvs. subventionerar din el. Det blir väldigt destruktivt i längden.

lasse #9

Var kan vi hitta en lärare i grundskolan som har någon annan åsikt än den korrekta i klimatfrågan? Lustigt nog ska skolan enligt läroplan lära eleverna att vara kritiska. Hur sjutton lyckas de då undvika det när det gäller klimatfrågan?

#11 - - Elfyma+:

Att investera i aktier är i teorin väldigt enkelt.
Man ska köpa billigt och sölja dyrt, brukar "aktiestinsen" säga.
Men i praktiken är det förstås inte så enkelt.
Man kan fråga varför alla dessa "experter" är så generösa med sina goda råd, i stället för att själva investera och bli superrika ?

Slutade lyda bankernas sk. chefsekonomer efter att de förutspådde landets undergång, om väljarna hade den dåliga smaken att rösta på SD 2010.
Om det går helvete med landet så är det knappast SD:s eller SD-väljarnas förtjänst. Det är ju inte SD som lockar hit all världens lycksökare.

Efter att ha lagt om placeringsstrategin och lyssna, men inte lyda på "experterna" hur fina titlar de än har, har min aktieportfölj (med lite tur) ökat i värde med mellan 50-57% innevarande år.

Placeringsstrategin går enkelt uttryckt på att vara motvalls kärring. Att köpa när alarmisterna överreagerar och trycker ner kursen till källaren, och sälja när aktien pratats upp till skyarna.
Svängningar brukar vara störst för mindre bolag.

Svårast att hantera är kurssvängningar orsakade av nyckfulla politiska beslut.
Överreaktionen på Fukushima-katastrofen, och Merkels beslut att avveckla kärnkraften slog hårt mot alla kärnkraftsrelaterade placeringar, inkl Studsvik AB.
Placeringar inom oljeindustrin har inte heller varit lyckade.

Frågan är om kärnkraften har någon framtid och när kommer oljerelaterade tillgångar att värderas upp.
Vi som är äldre kan nog inte vänta 20år, kanske inte ens 10år på uppgången mht liemannen. Man måste vara realist.


#12 - - Lasse:

Aktieplaceringar kan väl finansiera alternativ energi såväl som de bolag som tar fram 85% av världens energi.
Risken är väl att om dessa viktiga bolag blir undervärderade av oss aktieplacerare så finns det alltid nån annan som tar över!
Fördelen med att ett öppet väst äger sin energiframställning är att krav kan ställas!
Clean air act är en succes story!
Hur ser det ut i Kina-där vi köper allt mer från!

#13 - - Lejeune:

Ibland undrar jag om man skall vara tacksam för att kriser blossar upp då och då och räddar oss från klimatvansinnet. 2009 i Köpenhamn var det finanskris, nu 2015 är det flyktingkris, fokus ligger knappast på den uppdiktade klimatkrisen den här gången heller, tack ock lov.

#14 - - Göran:

Sådana som Soros vet att man kan tjäna mer pengar på kriser än på blomstrande ekonomi. Året 2008 när det krisade bildades de största förmögenheterna någonsin i Jordens historia.

#15 - - Gunnar Strandell:

Lars!
IEA håller inte riktigt med dig i sin World Energy Outlook från 10 november.
Länk till information för pressen:
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2015/151110_WEO2015_presentation.pdf

Svar: Det får du nog precisera lite bättre.
Lars Bern

#16 - - Gunnar Strandell:

Precisering av vad jag tagit till mig av IEA:s World Outlook 2015.
Jag har fastnat för en bild med titeln: "Change in demand for selected fuels, 2014-2040 ", där man spår att efterfrågan sjunker för kol och olja i rika länder men ökar i fattigare länder, medan efterfrågan på solel ökar i hela världen.
Min tolkning är att de anser att Soros gör fel, om han vill ha hög avkastning, när han satsar på kol.

Svar: Det kondenserar mao ner till vem som har bäst känsla för var man skall placera sina pengar mångmiljardären Soros eller IEA. Jag håller en slant på den förre!
Lars Bern

#17 - - Björn i Bromma:

Eller så kan man införskaffa en skogsfastighet med ett tillräckligt bra boende, såsom den fd statsministern Göran Persson.
Detta kompletterat med jägarexamen, inköp av bössa och medlem i ett jaktlag. Se tex :
https:/skanesurvival.worldpress.com/2015/06/28/att-hitta-ett-bra-prepperboende/

#18 - - Petra:

en mycket intressant och bra blogg!

#19 - - latoba:

Ännu ett lågvattenmärke för SvD 2 grader:
http://www.svd.se/6-svar-som-retar-klimatskeptikerna/#sida-1

Upp