Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet - del VI

 

Hela FN:s klimatprojekt har efterhand utvecklats till historiens största bedrägeri.

Till en början kan man säga att klimatforskarna agerade i någon sorts god tro. Man trodde att den snabba ökningen av den globala temperaturen mellan åren 1992 till 1998 var orsakad av antropogena utsläpp av växthusgasen koldioxid – eller mer korrekt man ville tro att det var så. Många klimatforskare tror jag gärna bortsåg från ett antal naturliga faktorer som lätt förklarade den tillfälliga temperaturökningen, bl.a. det jag tidigare lyft fram. Med en atropogen förklaring fick klimatvetenskapen världens strålkastarljus på sig och politikerna öste forskningsanslag över dem. Det faktum att man under 1900-talet faktiskt noterat en ökad global medeltemperatur med 0,74 grader C gjorde att hypotesen om fortsatt Antropogen Global Uppvärmning (AGW) verkade rimlig.

Utgående från AGW-hypotesen om att antropogena utsläpp av koldioxid var den dominerande klimatfaktorn och att dessa var orsaken till 90-talets snabba temperaturökning, programmerades rader av datormodeller av klimatet för att försöka förutsäga den fortsatta utvecklingen. Ett problem var att om man bara räknade på det direkta bidraget av koldioxidens växthuseffekt, så kunde man inte förklara den snabba stegringen under 90-talet. Man antog därför att koldioxiden utövade en förstärkningseffekt på vattenångas påverkan. Vattenånga är den helt dominerande växthusgasen nämligen. På så sätt fick man datormodellerna att stämma med 90-talets siffror.

Med de således framtagna klimatmodellerna kom forskarna fram till mycket alarmerande siffror rörande klimatets utveckling de närmaste 100 åren. IPCC lade detta till grund för sina larm om en global uppvärmning på uppåt 6 grader C. Tveklöst skulle en sådan utveckling bli mycket bekymmersam. De politiska och ekonomiska krafterna i västvärlden (som jag kallar varmingarna) som i samband med FN:s miljökonferens år 1992 och beslutet om Agenda 21 satsat på klimatfrågan och den förväntade globala uppvärmningen som avstamp för en ny världsordning, fick ordentligt med luft under vingarna.

Det har dock visat sig efterhand att den faktiska utvecklingen kraftigt avviker från modellberäkningarnas och det mesta tyder på att den stigande koldioxidhalten inte utövar någon betydande påverkan på vattenångans växthuseffekt. Idag sammanfattar Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) forskningen med att peka på den stora osäkerhet som har uppstått och man bedömer att den globala uppvärmningen fram till år 2100 stannar mellan 1 till 4 grader C. De enda tillförlitliga temperaturmätningar med acceptabel global spridning som görs är de två satellitserierna UAH och RSS. Dessa visar ingen signifikant förändring av den globala medeltemperaturen sedan år 1996 och räknar man bort Pina Tubo-effekten kan man gå tillbaka till år 1990.

Av dessa observationer kan man dra den rimliga slutsatsen att KVA:s lägre prognos på 1 grad C är den mest sannolika. En så måttlig global uppvärmning tillsammans med en högre halt av livets gas koldioxid är ytterst gynnsamt för så gott som allt liv på jorden. Vi ser redan hur växtligheten frodas som aldrig tidigare i mannaminne och hur ökenområden krymper p.g.a. ökande växtlighet såväl till lands som i haven. Denna växtlighet utgör själva basen i näringskedjorna för övrigt liv inklusive mänskligt. Världen slår numer skörderekord varje år och allt färre svälter trots en fortsatt växande befolkning.

För varmingarna och deras planer på en av den angloamerikanska oligarkin ledd världsregering har den oväntade positiva klimatutvecklingen blivit ett stort streck i räkningen. Personer som jag själv som i samhällsdebatten varit skeptiska till larmen och pekat på den faktiska utvecklingen, har man försökt tysta på alla möjliga sätt. Man har likt forna tiders inkvisitorer kallat oss förnekare och kättare. De gamla etablerade medierna inom Public Service och MSM som nuförtiden bara är maktens försvarare, har frusit ut oss så att vi blivit hänvisade till forum som denna blogg. I USA kräver varmingar i god McCarty-stil att skeptiker skall sättas i fängelse och i Frankrike får en meteorolog som dristat sig att vara skeptisk sparken från vädertjänsten. Ingenstans vågar varmingar möta oss andra i en öppen vetenskaplig debatt om larmen och de felaktiga klimatförutsägelserna. Domedagsprofeten framför alla Al Gore har aldrig tagit en debatt eller ens en fråga från publiken, när han varit ute och skrämt, därför att han vet att det skulle ge honom pyspunka direkt.

Marionetten Obama som lovats av sina uppdragsgivare att få en hjältes eftermäle kämpar desperat för att hålla föreställningen om en annalkande klimatkatastrof vid liv. Han ljuger ogenerat i sitt State of the Uniontal om klimatförändringar som inte inträffat. Hans statliga myndigheter med NOAA i spetsen har på senare år, i något som liknar desperation, setat och ändrat i historien för att försöka få dagens uppmätta temperaturer att se varmare ut än vad de är. Detta har inte bara skett en gång utan upprepade gånger. Bevisen är helt överväldigande om att här pågår ett uppenbart bedrägeri inför våra ögon. Problemet är bara att det finns så mycket historiska data och observationer att deras fuskande blir helt uppenbart. Det är nog bara artighet mot USA:s presidentämbete som gör att det är så få politiker i andra länder som öppet talar om att kejsaren är naken. På hemmaplan har dock skeptikerna till larmen tagit majoriteten i Kongressen, så det blir svårt för Obama att mobilisera de pengar han behöver till klimatbidrag, för att rädda sitt ansikte vid COP21 i Paris.

Med klimatet är allt normalt och livet på jorden frodas som aldrig förr.

Hållbar utveckling | AGW, COP21, IPCC, KVA, MSM, NOAA, Public Service, Rockefeller | |
#1 - - Lars Myren:

Lars, på pricken igen, to the point !
Meteorologen Fhilippe Verdier har nu fått sparken.
Yttrande friheten förtrycks, förhindras eller straffas.
Lagen om Freedom of Information Act kan man hänvisa till i USA och UK, vet ej om den gäller i alla länder. För att döva sina samveten kunde man betala avlat till den katolska kyrkan vilket Luther vände sig emot, för 500 år sedan. Vi kan nu göra detsamma genom att betala till den nya klimatreligionen, vilken stöds av påven och vår egen ärkebiskopinna.

#2 - - Peter:

Artikeln var utmärkt, som vanligt. Bilden under rubriken var - om möjligt - ännu bättre. Tack är att du finns, Lars!

#3 - - Anonym:

Omöjligt för en vanlig människa att veta vad som gäller.

Arktis istäcke breder ut sig (2015)
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2738653/Stunning-satellite-images-summer-ice-cap-thicker-covers-1-7million-square-kilometres-MORE-2-years-ago-despite-Al-Gore-s-prediction-ICE-FREE-now.html

Arktis istäcke försvinner (2012)
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/arktis-istacke-smalter-rekordsnabbt/

Svar: Det förekommer oerhört mycket desinformation som för det mesta bygger på hemmasnickrade datormodeller och inte på faktiska observationer.
Lars Bern

#4 - - Kverulantus:

Hej!
Har läst och försökt förstå de tidigare delarna.
Att jordens ökande befolkning kan spela en roll i en förändring av klimatet är jag övertygad om.
Det skulle vara intressant att ta del av siffror som kan ange hur många människor som den här planeten klarar av?
Megastäder som vi skall bo i i framtiden lockar inte mig precis...

Svar: Det är inte befolkningen i sig som påverkar klimatet utan hur vi påverkar atmosfär, albedo och övrigt liv. Jorden klarar säkert av minst 20 miljarder människor på ett hållbart sätt om man för en klok jordbrukspolitik. Däremot kommer en stor del att duka under när nästa stora geokatastrof, som den för 200 år sedan, inträffar.
Lars Bern

#5 - - Allan Forsling:

Hur får man veta hur klimatdebatten går i USA? Såvitt jag förstår finns inte samma konsensus mellan olika politiker i USA som i Sverige. I Sverige sticker ingen ut... Så man kan fundera- varför har vi 349 riksdagsmän?

Svar: Skeptikerna är i majoritet i Kongressen, i huvudsak rör det sig om republikaner.
Lars Bern

#6 - - K.Pålman:

Tycker hela FN orgnaisationen har varit bra under lång tid men vartefter samhällen och länder har utvecklats så är delar av den inte gångbar riktigt längre. Ta bara FN deklarationen om mänskliga rättigheter som visserligen är bra men framförallt länderna i Väst saknar en deklaration om de mänskliga skyldigheterna också för att få någon sorts balans i ansvarsfördelningen.

#7 - - tomas:

Har påverkar jordaxelns lutning klimatet?
http://thewatchers.adorraeli.com/2015/03/08/inuit-elders-tell-nasa-earth-axis-shifted/

#8 - - Stefan.:

Tack så mycket.
Du får mig att fångas av intresse för det som påstås ha någon koppling till demokratiskt fattade beslut.
Med skrämselpropaganda som medel att koncentrera makt och inflytande som målet är en väl beprövad och till en del tyvärr framgångsrik strategi.
Ändamålet helgar medlen och därom saknas insikt.
Bristen på insikt lämnar spelplanen öppen för allsköns häxkonster.
Hoppas så många som möjligt får möjlighet att ta del av din upplysande blogg.

#9 - - Ann Löfving-Henriksson:

Tack Lars B. för denna följetång. Det är en fantastisk sammanfattning av klimathotsfrågan i sin helhet. Jag förmodar att Lennart Bengtsson som klimatforskare är med på de resonemang som ligger inom hans expertområde ytterligare stärker trovärdigheten. För min del kommer jag att förmedla hela följetången till GPs samhällsredaktion som i dagarna ligger i startgroparna för att sätta klorna i klimatfrågan. De ville gärna ha tips och ide'er. Förhoppningsvis blir Du och kanske även Lennart Bengtsson tillfrågade om era insikter får komma till tals i tidningen.
Än en gång Varmt Tack!
/ Ann L-H

#10 - - Göran:

@K.Pålman

Ted Cruz som är senator för Texas är kandidat till att bli Republikanernas presidentkandidat. Han är skeptiker. För övrigt kan sägas om honom att han är en av Harvards smartaste elever.

Sök på "ted cruz climate" på Youtube.

#11 - - Allan Forsling:

Det finns en i riksdagen tydligen, som är lite tveksam till all klimatpropaganda. Kolla http://www.ericsoniubbhult.se/

Men han borde väl höras lite mer i öppna debatter?

Svar: Ja Jan Ericson är en hedersman, om än en ngt försiktig. Han förtjänar all uppmuntran.
Lars Bern

#12 - - Thomas P:

Lars Bern börjar sin historia kring 1992 och tror att det var uppvärmningen under 90-talet som var roten till hela diskussionen, men i själva verket bildades IPCC redan 1988 och då för att bevisen redan anhopats under ett antal år.

Att vattenånga skulle fungera som förstärkningsfaktor insåg redan Arrhenius i slutet på 1800-talet. NOAA:s senaste justering minskar uppvärmningstrenden under senaste decenniet tvärtemot vad Lars Bern påstår.

Svar: Fel jag börjar min historia vid förra sekelskiftet om du besvärar dig att läsa vad jag skrivit innan du hoppar på mig och jag har skrivit att IPCC bildades 1988. Precis som jag skriver hade medeltemperaturen stigit under 1900-talet med 0,74 grader C, alltså är ditt påhopp fel även där. Att med denna typ av argumentation falskeligen försöka ge sken av att jag inte vet vad jag skriver om är en oetisk debatteknik som är typisk för alarmisternas troll.
Arrhenius förutsåg att en hög koldioxidhalt skulle vara en välsignelse för livet på joden precis som den blivit.
Jag kommer inte att släppa fram fler inlägg från signaturen om han inte vågar stå för vem han är.
Lars Bern

#13 - - Sigvard Lindqvist:

@Lars Bern, Tomas Palm var en av de som verkade på insomnade Newsmill. Hopplöst troll som aldrig ger sig.

Boken kom idag, tack.

Svar: Tack själv! Ja trollet har även härjat på bloggen The Climate Scam på sin tid.
Lars Bern

#14 - - Allan Forsling:

Kan ju inte vara samma??? Thomas P?

At 12 maj, 2007 19:38, Blogger Thomas Palm said...

Peter, nej ett vad får räcka. Du får hitta någon annan.

Sen har jag beslutat att ignorera folk som inte vågar ställa upp med eget namn. Det blir för tröttsamt att argumentera med signaturer eller helanonyma.

#15 - - Matte S:

Och även Löfvens vädertjänst SMHI tar till brösttoner och säger att det om 80 år är sex grader varmare i Stockholm. Kanske runt Observatorielunden med all urbaneffekt. http://mobil.dn.se/sthlm/vita-vintrar-inget-att-rakna-med/

#16 - - Roland Gustafsson:

På sajten Fria Tider uppmärksammas idag också att Putin inte tror på klimatuppvärmningen. I Ryssland satte man igång en omfattande genomgång av klimatalarmen när de dök upp och kom fram till att det hela var en bluff för att bromsa den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer. http://www.friatider.se/putin-tror-inte-p-global-uppv-rmning

#17 - - Åke S:

Det här är en bra blogg - men nu har Thomas P trängt sig in även här.
En struntpratare av hög dignitet. Skall man även tvingas sluta läsa här?
Lars - kan du inte radera hans inlägg.

Svar: Man får gärna skriva under signatur, men jag vill kunna veta vem det är. Om vederbörande inte vill skylta kommer jag givetvis inte att lägga ut identiteten utan behålla den för mig själv. Jag har f.ö. svårt att förstå dem som skriver i de sammanhang jag behandlar här under anonymitet, vad skall det tjäna till?
Lars Bern

#18 - - Marianne:

Vad jag funderade på är orsak till att hitta på klimathotet, om det nu inte är sant. En del pratar om att bromsa utvecklingen i vissa länder.
Men kan det inte vara så att "de" försökte med detta klimatlarm i början på 90-talet, för att få länder att skuldsätta sig i sin strävan att bygga om energisektorn? Nu blev det inte som "de" tänkt sig, alla trodde inte på det och Kina byggde ut sin energiproduktion och blev väldigt starkt. Många blev rika på Kinas tillväxt och upplåningen uteblev.
Nu drar man nästa kort, för att få länder i skuld - en asyl våg med välfärdsmigranter som blir en dyr historia. Men även här verkar många länder syna bluffen. Men duktiga Sverige sväljer allt med hull och hår. Så nu ska vi både rädda världens klimat och rädda jordens alla människor. Men summan blir att vi blir utfattiga, samtidigt som våra utsläpp av allt ökar, då alla förnuftiga samhällsbyggare kommer lämna detta sjunkande skepp.
Att "de" vill få länder i skuld, är för att få till en världsbank med kontroll över naturtillgångarna.
När skulden ökar, minskar demokratin.

#19 - - Björn i Bromma:

Apråpå havsnivåer så är det fortsatt lågvatten ute i skärgården och har så varit i drygt 5 veckors tid, ca -30 till -20 cm. Samtidigt så blir vattnet allt kallare varför volymiteten för vattnet blir allt lägre vilket förstärker situationen.
Det måste till ett bastant lågtryck med riktigt skitväder, helst med sydvästlig kuling för att vattennivån skall öka till ca 0 cm och däröver.
Om detta uteblir så lär det bli en hel del som inte får upp sina båtar på land inför vintern.
Undrar vad miljömupparna har för kommentarer till detta?

Svar: Om verkligheten inte stämmer med SMHI:s datorprogram är det programmen som gäller!
Lars Bern

#20 - - Karin:

Tack Lars Bern för dina formidabla krönikor om COP21 och om de verkliga makthavarna i världen!
I denna vanvettets tid är kunskap och tänkande, intellektuella människor en lisa för för välbefinnandet.
Du är en av de få som får mig att inte dra ner rullgardinen för gott.
Jag tror inte jag kan tänka mig en värre allians än den mellan de rika världsoligarkerna och kommunism/kulturmarxism/islamism.
Ett totalt ekonomiskt förtryck parat med ett totalt förtryck av den fria tanken.
Som tur är finns det politiker även i Europa som besitter lite tankeförmåga. Men det är tråkigt för Sverige att befolkningen här har valt dem med allra sämst tankeförmåga och som verkar vilja skada sin befolkning så mycket som möjligt.
Ansvaret för detta vilar tungt på MSM.
Och att vi har en journalistkår utan analysförmåga och intellektuell kapacitet kan vi väl tacka den svenska enhetsskolan för. Förebilden hämtades från DDR och Sverige har blivit en "bra kopia".

#21 - - Tank:

Vad är den historiska bevis?

Vi har betydande historiska bevis som man kan spåra de stora svängningar i klimatförändringarna under de senaste årtusendena. Dessa källor inkluderar, men är inte begränsade till:De tusentals år av register över Nilen översvämningar

Den fysiska bevis från syreisotoper, beryllium joner, små hav och pollen fossil, gamla trädringar, polar iskärnor, hav och sjösediment, grotta stalaktiter och stalagmiter, glaciärer, etc.

Dessa och många andra källor visar att jorden har haft perioder av klimat mycket varmare än idag.

Finns det vetenskaplig konsensus om att "Global Warming" är sant?
NEJ! Konsensus är inte samma sak som sanning. Konsensus är inte data och det är inte samma sak som ett vetenskapligt faktum
NEJ! Dr Richard Lindzen, Alfred P. Sloan professor i meteorologi, Institutionen för geovetenskaper, Atmospheric och Planetary Sciences vid MIT, tidigare huvudförfattare till FN: FN: s klimatpanel (UN IPCC), skrev om den globala uppvärmningen: "... konsensus nåddes innan forskningsarbetet hade börjat. "
NEJ! Den nuvarande främjande av globala uppvärmningen skrämma är en ren längst till vänster politisk agenda
NEJ! Jordens temperatur har fluktuerat upp och ned i tusentals år på grund av väletablerade och dokumenterade variationer i solens aktivitet. Dessa är:Den Schwabe Cykel: Sunspot aktivitet följer en elva år cykel som orsakar solens temperaturen fluktuera upp och ner 0,1%.

Den Gleissberg Cykel: En cykel var 75 till 90 år
Den Suess Cykel: En cykel var 200 till 500 år
Bond Cykel: En cykel var 1100 till 1500 år.

NEJ! Dr. Timothy Patterson, kanadensisk geolog, skrev i den kanadensiska Financial Post den 20 juni 2007:"Klimat stabilitet har aldrig varit en del av planeten jorden. Det enda konstanta om klimatförändringarna är; det förändras och ibland ganska snabbt. Många gånger tidigare, temperaturer var betydligt högre än i dag, och ibland, temperaturen var lägre. "

NEJ! Dr. Dennis Bray, professor emeritus, Institutionen för fysiologi vid universitetet i Cambridge, lämnat följande Science för offentliggörande den 22 december 2004 (men inte godtagits):"Den senaste undersökningen [2004] av klimatforskare ... fann att medan det hade funnits en utveckling mot godkännande av [konstgjorda] globala uppvärmningen, endast 9,4% av de tillfrågade" instämmer helt "att klimatförändringen är främst ett resultat av [konstgjorda] källor. En lika stor andel "starkt emot." Dessutom, bara 22,8% av de tillfrågade "instämmer helt" att [FN: s] International Panel on Climate Change rapporter spegla en enighet inom klimatforskningen. "[Kursivering]

De avrinningsområden som livnär Tchadsjön - en gång storleken på Vermont men nu storleken på Rhode Island - har torkad av torka sedan mitten av 20-talet. Minskningen av storleken på sjön är en direkt följd av befolkningsökningen, bevattning för jordbruket, överbetning och regionala klimatvariationer.Aralsjön torkat upp eftersom den ryska regeringen avledas 75% av vattnet gå in på det för att bevattna jordbruksmark.Al Gore påstod att försvinnandet av snö på Mt. Kilimanjaro var uttryckligen tillskrivas klimatförändringen människan orsakat.Vad är sanningen?Mt. Kilimanjaro är kallare i dag än 1970.

Dr. Bob Carter, konstaterade att: "den officiella temperatur register över Climate Research Unit vid University of East Anglia (UK), [show] som för åren 1998-2005 globala medeltemperaturen inte ökar."["Det finns ett problem med den globala uppvärmningen ... det slutade 1998," Daily Telegraph (UK), den 9 april 2006.]

Al Gore använde inte mindre ökning på 1,8 F förutspåtts av US National Center for Atmospheric Research (NCAR) och andra modellbyggare på The National Center for Policy Analysis hittade NCAR modellen är mycket mer sofistikerad än de kanadensiska eller brittiska modeller. Den uppmätta hastigheten är bara 0,17 C / årtionde (0,306 F / årtionde) under de senaste 37 åren.

Smältande havsis inte höjer havsnivån (det sänker det); bara isen smälter av marken ko

#22 - - Robban:

Detta måste vara ett mycket effektivt motgift mot propagandagiftet. Det vore suveränt om du kunde publicera alla delar i "min" tidning, f.d. kvalitetstidningen Svd. Där har man just nu en klimatpod med klimatexperten Johan Rockström i varje avsnitt och i första avsnittet får "ni höra ett spännande samtal med Pär Holmgren". Detta kallar man granskande kvalitetsjournalistik. Synd på vad som skulle kunna vara en bra tidning, men när man tror att ens läsare är lallande fånar så ...

#23 - - Elfyma+:

Putin köper inte heller teorin om att mänskliga utsläpp skulle skapa förändringar i klimatet.

– Han tror inte att det existerar någon global uppvärmning. Han tror att det är en bluff som går ut på att begränsa den industriella utvecklingen i flera länder, däribland Rysslandd, säger Putinkritikern Belkovsky till New York Times.

Andrey Illarionov, som vid tidpunkten var Putins ekonomiska rådgivare, säger till den amerikanska tidningen att kretsen kring presidenten i början av 00-talet utförde ett "mycket, mycket omfattande arbete" för att sätta sig in i klimatfrågan.

Men istället för att acceptera de västerländska teorierna blev ryssarna i samband med sin efterforskning övertygade om att det hela var en bluff. Källa:
http://www.friatider.se/putin-tror-inte-p-global-uppv-rmning

#24 - - LO Landin:

Tack Lars. Jag har följt hela denna serie med intresse. En fråga kvarstår dock. Varför lyser alltid solen på Dalarö. Hälsningar LO

Svar: Därför att Dalarö är en fantastisk plats som ger frid i själen!
Lars Bern

#25 - - Bim:

Ann L - H # 9
Intressant med GPs inträde i klimatdebatten. Vet du att dina inlägg publiceras?
Skall bli spännande att se vad det kan utmynna i.
Såg Kalla Fakta i går med tallskogen i Uganda. Upprörande!
När beräknas detta börja, för jag antar att det blir många som kommer att skrivs. GP menar jag.:-)

Lars Bern. Bry dig inte om Thomas P. För egen del hoppar jag över hans kommentarer. Jag tycker också att man skall tala om vem man är. Jag heter Roland Östlund men har alltid sedan spädbarnsåldern kallats Bim. Alla som känner mig kallar mig så.
Därför ser jag inte det som en signatur. Dessutom kort och bra.

#26 - - Agneta Önfelt:

Den politiska analysen här tilltalar mig verkligen, ser det på ungefär samma sätt. Kissinger och Soros tillhör de onödigaste människor jag kan tänka mig. Och visst kan klimatångest spela makten i händerna lika väl som bomber och granater. Däremot ser jag annorlunda på observerbara fakta beträffande klimatet.

Jordens temperatur har förvisso varierat kraftigt under de miljarder år den funnits och det har också livsbetingelserna. Det senare är värt att tänka på en stund. Sedan några decennier har vi en tydlig förlust av arter, ett rejält utdöende kort sagt. Det har skett några gånger under jordens historia och sådana flaskhalsar har följts av en expansion av nya arter. Livet rinner i de fåror det kan och anpassar sig. Det finns inget som säger att just människan klarar den flaskhals vi förefaller segla in i.

Nu finns gott om bildbevis på att medeltemperaturen ökat inom en relativt kort tid; krympande glaciärer och mindre omfattande istäcke på Grönland. Minskar sedan saliniteten nära Grönland så vänder Golfströmmen och det kan bli satans kallt här. Om nu flytande istäcken minskar så påverkar det inte havsnivåerna så mycket. Värre är om Antarktis istäcke smälter ihop. Den kontinenten har varit isfri förut och kanske den blir beboelig då? Frågan är bara om man hinner flytta alla strandnära storstäder i tid? När människan utvandrade från Afrika så var troligen havsnivåerna ca 150 m under de nuvarande pga isiga poler, så havet lär vara fullt av de tidigaste kulturella lämningarna.

Det är lite olyckligt att det är en sådan fokusering på koldioxiden, metan ter sig mer intressant i sammanhanget och det är ju lite bekymmersamt när permafrosten i tundran läcker och utsläppen av metan från kossorna i USA kanske betyder mer än utsläppen av koldioxid där. Jag tror inte att människans aktiviteter är klimatneutrala. Vi bör nog hålla ögonen på utvecklingen och inse att en del omflyttningar redan nu vore smart att överväga. För säkerhets skull och oavsett orsaken till förändringar.

Flip-flop sandaler funkade inte på Cypern i somras. De smälter vid marktemperaturer som uppnås vid 50-57 grader i luften. Ska vi hoppas på vändande Golfström och ny istid, de kan starta snabbt och vara i full sving inom 4-5 år. Kanske koldioxiden och metanet räddar oss då????

#27 - - I. G.:

#15: 6 grader varmare i Stockholm om 80 år enligt SHMI?

De lyckas ju inte göra korrekta förutsägelser ens 5 dagar in i framtiden. :)

http://www.svd.se/prognoserna-traffar-sallan-ratt/om/sverige

#28 - - K.Pålman:

#10, tack Göran.

För övrigt tycks det som regeringen nu tycker polisen ska reda upp flyktingvågen. Nu plötsligt går det bra att tillsätta gränskontroller men utan extra stöd till polisen. Nu går det minsann bra att vara rasist själva....regeringen har varken myndigheter eller medborgarna med sig längre. Regeringen har förödmjukat så många under så lång tid så budskapet till statsmakten är: RED UPP DET NI STÄLLT TILL SJÄLVA!

Samma inställning har uppenbarligen andra länder om Sveriges statsmakt. Ingen, absolut ingen är med svenska statsmakten och det är så det går om ngn bara sparkar, slår, förödmjukar och har en allmänt överlägsen attityd.

#29 - - Lena:

Allt handlar om att vara eliten med Bilderberg och Rockefeller till lags. Vad får dessa puppys i gengäld...who nows!

#30 - - maria:

Vem kan tro att Sveriges politiker skulle vara köpta eller ingå i en sammansvärjning?
Vem kan tro att de ljuger, en tror inte det är sant att de kan ljuga så för sina medborgare. Hjärtat sitter på vänster sida, känner ni svenska politiker hjärtslagen som visar att ett liv pågår. Gör ni det ni politiker som deltar i detta spel som ni vet vad utgången är. Vart tog er etik och moral vägen???????Hur kan ni offra andras liv på detta vis som ni gör nu? NI KOMMER ALDRIG UNDAN ERT SAMVETE, DET KOMMER ALLTID ATT VARA MED ER, I ERA DRÖMMAR OCH I ERT VAKNA LIV........tänk vad ni deltar i......tänk!

#31 - - Ådärkomdenja:

Idag kan läsas följande i gammelmedia:

- "I Södertälje pågår just nu barnens klimatkonferens där sextiofyra barn ifrån tjugotvå länder har samlats för att prata om sin oro för den globala uppvärmningen och vad man kan göra för att stoppa den. Nu har de skrivit ett dokument som de ska ta med till klimatmötet i Paris nästa vecka."

ref: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6311787

Att utnyttja småbarn i den stora klimatbluffkampanjen är mer än osmakligt. Men inget förvånar i detta fall.

Upp